Titta

UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Om UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Föreläsningar från Skolans ledarkonvent 2014. Vilka krav ställs på skolledare? Vilka förutsättningar och verktyg behöver medarbetarna för att bedriva ett bra arbete? Inspelat den 26-27 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Till första programmet

UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld : Kommunikation som styrmedelDela
 1. Jag tänkte adressera några frågor
  runt det här med kommunikation-

 2. -som vi normalt inte tänker på
  rörande dess roll i ledarskap.

 3. Jag flyttar mig
  för att kunna se min egen slide.

 4. Det är en öppen dörr att säga-

 5. -att kommunikation är väsentligt för
  skolledarskap.

 6. I rapporter eller utsagor
  från folk som själva är rektorer-

 7. -beskriver man
  att man för samtal hela tiden.

 8. Man pratar, kommunicerar.
  Det känner nog några av er igen.

 9. Men i vilka avseenden är
  kommunikation direkt väsentligt-

 10. -och avgörande,
  när det gäller skolledarskap?

 11. Vad gör man i ledarskap i för-
  och grundskola eller gymnasium?

 12. Mina exempel i dag handlar mest
  om grund- och förskola.

 13. Jag ska försöka vara
  så abstrakt och generell-

 14. -så pass mycket
  att ni alla känner er berörda.

 15. I vilka avseenden förstås
  kommunikation som underskattad-

 16. -samtidigt som vi ofta i dag arbetar
  eller tänker om principen-

 17. -att vi måste kommunicera mer.

 18. Ofta när problem uppstår tänker
  vi: "Vi måste prata om det här"-

 19. -att saker blir bättre
  om vi kommunicerar mer.

 20. Så kanske det inte är alla gånger,
  det ska vi också adressera.

 21. I vilka avseenden är kommunikation
  avgörande eller underskattad?

 22. Det ska jag hålla mig till i dag, för
  just skolans ledarskap.

 23. Sen får vi se hur mycket jag
  går in på kommunikativt ledarskap.

 24. Det kommer att finnas med
  underförstått-

 25. -eller så får jag chans
  att tala mer explicit om det.

 26. Är ni med? Då kör vi.

 27. Det här kan vara en rektor.
  Låt oss kalla henne "Astrid".

 28. Nu är det här Stockholms Universitets
  rektor, som jag valt.

 29. Frågan är:
  Vad gör henne till rektor?

 30. Hon skulle kunna vara
  förskolechef också.

 31. Inget på bilden ger en ledtråd om
  att det är en rektor vi möter.

 32. Hon har glasögon, kort hår och kappa,
  det kan vi se och avgöra.

 33. Om vi förstår de begreppen, så ser vi
  att det är det hon har på sig.

 34. Men att vara rektor är nåt annat,
  för...

 35. Hur ska jag göra nu, då? Så, va?

 36. 2012 gjorde Skolinspektionen
  en kvalitetsgranskning-

 37. -av skolans ledarskap.
  Där förekommer några kommentarer-

 38. -som man också kan läsa
  på Skolinspektionens hemsida.

 39. Vissa utvecklingsområden behöver
  göras för svenska rektorer.

 40. Ett är att man ska kunna leda
  framgångsrik undervisning.

 41. En sak är att bli bättre på
  att tydliggöra roller-

 42. -uppdrag och processer. En annan är
  ledning av utbildningsarbetet.

 43. Om vi tittar på Astrid kan man
  fortfarande inte se på henne-

 44. -om hon just nu befinner sig
  i en tydlig roll-

 45. -i framgångsrik undervisning eller
  ledning av utvecklingsarbete.

 46. Om någon tycker sig märka det på
  bilden, så kommentera gärna det.

 47. Där framhäver man även relationen
  mellan huvudman och rektor.

 48. Det framhäver även Skolverket,
  när det gäller kvalitetsarbetet-

 49. -att nånting i skolan ska säkras,
  till exempel skolans kvalitet.

 50. I det här fallet goda för-
  utsättningar för rektors ledning-

 51. -eller förskolechef, får vi även
  inbegripa. Det heter dialog.

 52. Genom dialogen ska man alltså säkra
  saker i skolan.

 53. Det där är intressant,
  för nåt som kännetecknar dialog-

 54. -är att det är svårt
  att säkra nåt genom dialog.

 55. Det är svårt att säga att dialogen
  skall nå ett bestämt resultat.

 56. Dialoger är oftast öppna i slutet,
  annars blir det ingen dialog-

 57. -utan kanske mer instrumentell eller
  strategisk kommunikation.

 58. Beskrivningarna är luriga. Vad är det
  att kunna göra de här sakerna-

 59. -och att säkra saker med
  kommunikation och dialog?

 60. Och då kan man undra, när man läser
  Skolinspektionens rapport-

 61. -som blir utgångspunkten för
  hur komplext uppdrag-

 62. -jag tror att vi ska förstå
  jobbet att vara skolledare.

 63. Vet ens rektorerna själva
  vari rollen och uppdraget består?

 64. Läser man Skolinspektionens
  granskning kan man undra-

 65. -om "ni" begriper
  vad som förväntas av er.

 66. Nu tänkte jag berätta
  exakt vad som förväntas av er.

 67. För, det tycks vara så här, att...

 68. I kapitel 2.8 i läroplanen 2011 anges
  det väldigt tydligt-

 69. -för det är själva idén:
  tydliga och klara mål-

 70. -vad en rektor har för ansvar.
  En rektor kan ha många ansvar:

 71. Sociala, moraliska,
  etiska, politiska, pedagogiska-

 72. -didaktiska, estetiska ansvar,
  som kan vara luddiga-

 73. -så jag berör bara de saker
  man har särskilt ansvar för.

 74. Om det är nån av er som inte
  riktigt kommer ihåg det-

 75. -så låt mig börja
  med några korta utdrag här.

 76. Rektorn ansvarar särskilt för att:
  Skolans arbetsformer utvecklas-

 77. -så att aktivt elevinflytande
  gynnas.

 78. Att eleverna får tillgång till
  bra handledning och läromedel-

 79. -och annat stöd
  för att utveckla kunskaper.

 80. Undervisning och elevhälsa,
  så att eleverna får särskilt stöd.

 81. Kontakt upprättas mellan skola
  och hem om svårigheter uppstår.

 82. Resurser och stöd anpassas
  till elevernas utveckling.

 83. Undervisning i olika ämnesområden
  samordnas.

 84. Undervisning i olika ämnen
  integreras.

 85. Samarbete mellan förskola,
  skola och fritidshem.

 86. Sen kan vi väl stanna upp med ett
  av de här målen, i alla fall.

 87. Äh, vi kör några till: Samarbetet
  mellan hem och skola utvecklas-

 88. -och samverkan med skolor och...
  Ja, ni ser hur många de är.

 89. Så om vi skulle plocka
  bara ett av de här målen:

 90. Skolans internationella kontakter
  utvecklas-

 91. -och att skolpersonalen
  får kännedom-

 92. -om de överenskommelser som Sverige
  förbundit sig att beakta.

 93. Vad innebär endast detta ansvar-

 94. -för rektorn på en enskild skola? Det
  kan vi fundera på.

 95. De här målen
  är ju väldigt komplexa-

 96. -och det syns inte på Astrid om hon
  jobbar med nåt av de målen.

 97. Det här är en viktig aspekt,
  en poäng som jag ska försöka göra.

 98. Vi behöver ha tillgång till de
  målsättningarna på ett annat sätt.

 99. Vi har det inte genom våra sinnen,
  att vi erfar världen-

 100. -genom att kanske öka eller minska
  skärpan på våra kontaktlinser.

 101. Vi har tillgång till
  de här sakerna på ett annat sätt-

 102. -framförallt genom att
  vi har tilldelat världen mening-

 103. -funktioner och roller
  som beror av kommunikation.

 104. De som har deltagit i sån
  kommunikation kanske förstår-

 105. -men har man inte det, så kanske
  man har svårt att vara med.

 106. Även om hon på bilden
  skulle visa sig vara rektor-

 107. -så reflektera över det här.
  Tänk er ett sånt här mål.

 108. Man kan verkligen undra: "Vad är
  en internationell kontakt?"

 109. Har man fått ett mejl? Ja...

 110. Vad är
  en internationell överenskommelse?

 111. Vari består en sån?

 112. Vad är det att "förbinda sig"?
  Det är ju en juridisk term.

 113. Ni är ju faktiskt,
  enligt legalitetsprincipen här-

 114. -skyldiga att utöva
  er offentliga makt under lagen.

 115. Ni ska ju ha kännedom
  om de där sakerna-

 116. -så att de kan påverka
  era handlingar.

 117. Men vad är "att förbinda sig",
  i just nyansen "att beakta"?

 118. Vilka räknas som "skolpersonal"? Alla
  eller några?

 119. Är det bara lärarna vi räknar, etc.?

 120. Var är min poäng med den här
  första, våldsamma kaskaden av ord-

 121. -som jag hoppas slutar just nu?

 122. Det skulle vara det här:
  Vad gör Astrid till rektor?

 123. Kommunikation har inte bara
  en kunskapsöverförande funktion-

 124. -utan den kan även ses som
  konstituerande, medskapande-

 125. -avgörande för alla de här begreppen
  som jag nyss har berört-

 126. -alla de här målsättningarna-

 127. -som ni som rektorer och förskole-
  chefer förväntas kunna axla.

 128. På nördspråk kan jag säga: en
  funktion som väsentligen beror-

 129. -av ett omfattande nätverk
  av meningsfulla strukturer.

 130. D.v.s. sånt som berör språk. Att
  vi tilldelar kvinnan på bilden-

 131. -funktionen att vara rektor gör
  att hon får agera på vissa sätt-

 132. -och verkligen inte får agera
  på vissa andra sätt-

 133. -och bör agera
  på väldigt många olika sätt.

 134. De här meningsfulla strukturerna är
  osynliga för våra ögon-

 135. -men de är högst verkliga och får
  konsekvenser för vårt agerande.

 136. En rektor förutsätts vara
  en kompentent aktör-

 137. -i ett enormt djupgående
  och omfattande nätverk av mening.

 138. Och hur har man fått tillgång
  till detta nätverk-

 139. -och blivit deltagare i det?
  Det är en viktig fråga här i dag-

 140. -i alla fall för mig,
  på den här föreläsningen.

 141. Var det så, eller?

 142. Den första aspekt där vi ofta
  underskattar kommunikation-

 143. -det är just i den här
  konstituerande rollen-

 144. -att kommunikation inte bara överför
  kunskap. Den funkar så-

 145. -att den skapar många nya sätt
  att praktisera, samarbeta-

 146. -och vara på i världen. Det är en
  viktig aspekt av kommunikation.

 147. Skolan är ju väsentligen en
  kommunikativt konstituerad värld-

 148. -som beror av delad mening och ganska
  framgångsrik kommunikation-

 149. -mellan aktörerna
  som verkar i den.

 150. Annars skulle vi inte kunna dela de
  komplexa målbeskrivningarna.

 151. Har man inte erfarit
  sån kommunikation-

 152. -så kan man verkligen fundera på om
  man ens är en skola.

 153. Ett typiskt fenomen
  för att skolan bara kan finnas-

 154. -det är ett fenomen i den sociala
  världen som bara kan finnas-

 155. -om tillräckligt många aktörer
  förstår och agerar på sätt-

 156. -som är konstitutiva
  för skolverksamhet.

 157. Om vi skulle sluta tänka
  att det alls fanns skolor-

 158. -så skulle skolan sluta existera. Det
  är det luriga-

 159. -med de här kommunikativt
  konstituerade fenomenen.

 160. Det är ett viktigt villkor
  som jag vill beröra i dag.

 161. Från ett kommunikativt perspektiv
  står ganska mycket på spel.

 162. Om kommunikationen lyckas mellan
  deltagare i skolsamhället-

 163. -i stort - rektorer i Sverige,
  eller på den enskilda skolan-

 164. -så kan man säga
  att om kommunikationen lyckas...

 165. Alla de här fenomenen som vi inte kan
  se att Astrid är upptagen i-

 166. -som beror av att vi lyckas
  tilldela mening på samma sätt-

 167. -så att vi förstår
  innebörder och funktioner.

 168. Om man skulle råka vara,
  som jag tror att Zlatan är-

 169. -han är väl forward
  i Paris Saint-Germain.

 170. Han vet väl vad det är
  att acceptera den rollen-

 171. -så att det styr hans handlingar: att
  inte springa upp på läktaren-

 172. -utan i stället vara kvar
  på planen och göra vissa saker-

 173. -som är i enlighet med att räknas
  som forward i ett fotbollslag.

 174. På samma sätt räknas man
  som lärare eller rektor-

 175. -kunna vara med i skolspelet och
  känna till dess värden och regler-

 176. -så att det får faktiska konsekvenser
  för ens handlande.

 177. Det som står på spel,
  ur ett kommunikativt perspektiv-

 178. -det är det här: Om kommunikation
  lyckas mellan människor-

 179. -t.ex. att vi börjar dela vad
  internationella konventioner är-

 180. -så att vi förstår
  vilka av dem som är relevanta-

 181. -då kan vi bilda en organisation och
  en förståelse för målen-

 182. -börja dela dem
  och agera i enlighet med dem.

 183. Utan den akten vore det svårt
  att göra. Det kan tyckas trivialt-

 184. -men om vi inte lyckas
  med en framgångsrik kommunikation-

 185. -så kan man tänka sig att roller,
  funktioner, befogenheter-

 186. -och målsättningar
  som är väsentliga för skolan-

 187. -aldrig blir infriade,
  delade på något sätt.

 188. Det ligger nog bakom en del
  av Skolinspektionens kritik.

 189. Vi förutsätter ofta att vi delar det
  här komplexa uppdraget-

 190. -så att vi glömmer bort
  vikten av att kommunicera det.

 191. Så man skulle faktiskt,
  eftersom skolans existens-

 192. -faktiskt står och faller med att
  vi lyckas dela vad den betyder-

 193. -och vad det har för konsekvenser
  och funktion, så kan man säga-

 194. -och det har filosofen John Dewey
  skrivit om-

 195. -1916 kom hans bok
  "Democracy of Education"-

 196. -där den här idén om kommunikation
  som skolans livsnerv finns med.

 197. Jag ska ta ett exempel på det här.
  Här är tre citat-

 198. -som rektorer och förskolechefer har
  skrivit.

 199. De avslöjar nåt
  som många känner igen.

 200. "Vi som startade skolan
  vet vad poängen var"-

 201. -"men nu är det så många nya så jag
  vet inte längre vilka vi är."

 202. Vi tänker ibland att vi kan skapa nåt
  som är väldigt bestående.

 203. Men om det beror av kommunikation och
  att vi delar mening-

 204. -att vi förstår målsättningarna-

 205. -då inser vi att om jag här inne
  skulle skapa en överenskommelse-

 206. -så betyder det att när ni
  möter nya aktörer i nästa rum-

 207. -så förutsätter jag att jag
  delar den idén även med dem.

 208. Så det står och faller med att just
  den här gruppen delar mening.

 209. En annan person
  skrev ungefär så här:

 210. "Jag är besviken på att personalen
  inte tar ansvar för uppdraget."

 211. "Det står ju klart och tydligt
  i läroplanen."

 212. I de citat som jag nyss
  räknade upp från läroplanen-

 213. -så var inget klart och tydligt vad
  det ska innebära i praktiken-

 214. -utan nåt som behöver kommuniceras om
  vad det betyder just här-

 215. -med den här personalgruppen,
  på olika sätt.

 216. Den där personen hade förutsatt att
  vi alla, redan från början-

 217. -borde ha en delad mening om
  vad de olika projekten är för nåt.

 218. En skrev: "Jag chockades av
  att vi inte är en organisation"-

 219. -"att vi inte ens delar en
  grundläggande syn på uppdraget."

 220. Att vi förutsatt
  att vi delar saker räcker inte.

 221. Den personen förutsatte att:
  "Vi jobbar här på förskolan X"-

 222. -"där vi har en profil."
  Men där hade inte mycket gjorts-

 223. -för att alla skulle kunna dela
  vad profilen består av-

 224. -och vilka konsekvenser den ska
  få för våra handlingar, etc.

 225. Det kan vara en chock att märka...
  Vi pratade ju om kvalitetsarbete-

 226. -som många i dag är upptagna i.

 227. Det sägs vara viktigt
  för att utveckla en organisation-

 228. -men personerna
  som skrivit citaten här-

 229. -kan inte ens förstå
  sin organisation som en sådan.

 230. De är upptagna i nåt annat,
  att börja försöka etablera-

 231. -alla de här anställda så att
  det kan bli en organisation-

 232. -det vill säga
  några som samordnar sig själva-

 233. -mot ett hyggligt gemensamt mål som
  de alla erkänner som mål-

 234. -och strävar mot. Om det är
  definitionen av en organisation-

 235. -då är det många som skulle behöva
  först etablera en organisation.

 236. Det stämmer, eller?

 237. Nåt i det här är så spännande.
  Kommunikationen är så avgörande.

 238. Bakom våra slogans:
  "Vi är en organisation"-

 239. -och "vi har en värdegrund"
  och så vidare...

 240. Om det här är fenomen
  som måste kommuniceras, delas-

 241. -förankras, etc. bland människor-

 242. -då kanske vi inte kan ta
  för givet att vi delar de sakerna.

 243. Särskilt i ljuset av debatter,
  att vi blir mer och mer olika-

 244. -i vårt samhälle
  och inte kan ta såna här aspekter-

 245. -som vad som är en bra lärare eller
  en bra demokratiuppfattning.

 246. Eller ens vad lärande och
  kompetens är, att vi delar det.

 247. Nu låter det som att kommunikation
  skulle vara nån sorts "kungsväg":

 248. "Bara vi kommunicerar mer
  så ordnar sig allt."

 249. Men det här med kommunikation
  är verkligen en tveeggad slogan.

 250. Jag tycker att den framförs
  i mer eller mindre stark grad-

 251. -från både myndigheter
  och bland rektorer själva.

 252. Men det säger sig självt att
  kommunikation är konstituerande-

 253. -för våra sociala fenomen
  runt omkring oss.

 254. Men den är också medskapande till
  sånt som vi håller problematiskt-

 255. -i skola och samhälle.
  Jag ska ge några korta exempel.

 256. Meningsfull kommunikation
  kan bli problematisk i skolan.

 257. Vi känner t.ex. igen
  såna här fenomen.

 258. När vi börjar prata om
  varandra som objekt.

 259. Från början kanske du heter
  Gunnar-

 260. -men jag kanske börjar tänka på
  Gunnar som ett störande element-

 261. -eller ett rötägg. Hur skapar vi då
  vårt sätt att vara på i skolan?

 262. Så vi kan också se att sättet vi
  kommunicerar på får konsekvenser.

 263. Vi "instrumentaliserar" människor: Vi
  kan skapa relationer-

 264. -som gör att andra reduceras
  till medel för våra syften.

 265. I kommunikation kan vi exkludera,
  osynliggöra, diskvalificera-

 266. -så när vi säger att
  vi ska lösa nåt med kommunikation-

 267. -så gör vi nåt
  där det inte är säkert-

 268. -att vi alls gör det vi förväntar oss
  att göra med kommunikation.

 269. Som exempel på polarisering -
  "vi och de"-

 270. -är Tage Danielssons "Grallimatik"
  fantastiskt instruktiv.

 271. Han visar på skillnaden mellan jag-,
  du- och de-perspektiv.

 272. Jag "anser", medan du "tycker"-

 273. -men han och hon "har fått för sig".
  Att det är en distinktion.

 274. Men alla de här fenomenen
  finns i vår dagliga kommunikation.

 275. Även om kommunikation skulle vara
  konstitutivt för skolan-

 276. -så är den även konstitutiv
  för de saker vi inte vill se där.

 277. Det här med att kommunikation är
  mycket mer än att bara överföra-

 278. -det handlar om
  hur vi skapar en social värld-

 279. -uppdrag, identiteter,
  relationer, etc.-

 280. -dagligen i skolan och förskolan.

 281. En första reflektion: I vilken
  utsträckning styrs skolan-

 282. -på sätt som gynnar villkoren?

 283. Om vi accepterar att det här
  tycks vara ett villkor för skolan-

 284. -att de är konstituerande
  och beror av kommunikation-

 285. -i vilken utsträckning kan då
  våra uppfattningar om styrning-

 286. -främja eller gynna detta,
  eller ta på allvar?

 287. Nu ska jag göra nåt kanske
  lite slarvigt och översiktligt.

 288. Man kan ju säga "det beror på".

 289. Det görs många olika saker
  på många skolor-

 290. -under samma styrning,
  kan man säga.

 291. Styrning kan tolkas olika
  och se olika ut på olika platser-

 292. -men några saker här är relevanta för
  kommunikationens roll.

 293. Det handlar om nåt som man ofta
  tänker på gällande styrning:

 294. Instrumentell- rationalitet-
  och effektivitetsnormer-

 295. -som är väsentliga i skolan i dag.

 296. I ett forskningsprojekt om
  globalisering av högre utbildning-

 297. -om man började där,
  så kunde man tänka sig-

 298. -att det har ju hänt mycket
  i skolan de senaste 20-30 åren.

 299. Skolan tycks alltmer tillägnas
  ekonomiska målsättningar.

 300. Det blir mer och mer tydligt-

 301. -att skolans funktion
  väsentligen ska handla om ekonomi.

 302. T.ex. hur man gör flexibla
  och anställningsbara arbetstagare-

 303. -hur man står upp
  i internationell konkurrens.

 304. Ett bra exempel är
  de politiska partiernas hemsidor-

 305. -där arbetsmarknadspolitik och
  utbildningspolitik är snarlika.

 306. På Socialdemokraternas hemsida
  står det-

 307. -att utbildningen ska hjälpa till att
  minska rekryteringsgapet.

 308. Det är en tydlig förskjutning.
  Och som många påpekar i dag-

 309. -vad händer med kommunikation när
  de andra uppdragen tillgodoses?

 310. Det åläggs er.
  Oavsett hur skolan styrs-

 311. -så är ni skyldiga att realisera de
  lagar som styr den-

 312. -vilket man kan uppleva
  som en konflikt.

 313. Den andra nivån handlar
  om styr- och effektivitetsnormer-

 314. -hur vikten av att vara kostnads-
  effektiv i skolan påverkar.

 315. Den tredje aspekten är
  hur vi alltmer mäter skolor-

 316. -med internationella
  och globaliserade framgångsmått-

 317. -där vi ska konkurrera
  internationellt, och skolsystem-

 318. -och till viss mån även skolor
  ska jämföras.

 319. Den fjärde aspekten handlar om att
  se skolan som del av en marknad.

 320. I dag är det viktigt för staten
  att tänka att vi måste attrahera-

 321. -och göra skolan attraktiv
  för olika lärargrupper-

 322. -så att folk vill bli lärare.

 323. Min poäng är att många ekonomiska
  överväganden spelar roll i skolan.

 324. En av dem handlar om begreppet
  "instrumentell rationalitet".

 325. Fler exempel på ekonomiska
  överväganden finns-

 326. -på sajten fordetvidare.se-

 327. -där ni kan se vilket tilltal man
  vill ragga lärare till skolan med.

 328. "Håll dig ung" och såna saker.
  Hur gör man läraryrket attraktivt?

 329. Det är en viktig aspekt som
  man jobbar med över hela världen.

 330. Men nu går vi bara
  på den här aspekten.

 331. Effektivitet har blivit en
  dominerande styrnorm inom skolan-

 332. -bland annat genom införandet av
  det kluster av strategier-

 333. -som kallas
  "new public management" sen 20 år.

 334. En aspekt av det
  skulle kunna vara det här.

 335. Ett sånt styrbegrepp innefattar
  en instrumentell syn-

 336. -på rationalisering,
  som verkar i skolsamhället-

 337. -och som ofta härleds på nåt sätt
  från ekonomisk teori.

 338. I korta ordalag - det finns
  lite olika föreställningar-

 339. -tror jag att man kan säga så här:

 340. Den här idén bygger på
  att mål hålls som givna-

 341. -och uppfattningen att människors
  preferenser inte kan kritiseras-

 342. -människors preferenser
  hålls som givna.

 343. Däremot kan medel - våra förmågor,
  övertygelser och handlingar-

 344. -användas för att realisera
  de här givna målen.

 345. De kan kritiseras, i termer av
  hur man nyttjar resurser.

 346. D.v.s. målen uppfattas
  som klara, tydliga och givna-

 347. -och poängen med våra
  kognitiva förmågor och handlingar-

 348. -det är på nåt sätt att realisera
  de här olika målsättningarna.

 349. Målen i sig kan inte kritiseras,
  de ses som givna-

 350. -men det som är viktigt är att bli
  effektivare, mer ändamålsenlig.

 351. Att med färre resurser ändå försöka
  realisera målsättningar.

 352. Det här kan verka lurigt-

 353. -i relation till min nyss visade
  kommunikationsbild av komplexitet.

 354. Varför är de här föreställningarna av
  instrumentell rationalitet-

 355. -som verkar mycket inom styrningen av
  skolan - problematiska?

 356. Ett är att målen i skolan
  nog inte kan förstås som givna-

 357. -i en starkare betydelse. Att
  de är satta kan man ju tänka sig.

 358. Men dess betydelse
  är kanske inte så given.

 359. Dess legitimitet, hur utbredda
  de är i skolan är väl oklart.

 360. Och hur de ska tillämpas
  i en specifik skola-

 361. -tycks ju inte vara givet.

 362. En vanlig föreställning
  verkar vara-

 363. -det minns jag från min korta
  period som skolledare-

 364. -då hade vi en slogan om
  styrsystemet som var nytt då.

 365. Målen var givna-

 366. -men vi var fria att bestämma
  hur de skulle uppnås.

 367. Men även i den rationella normen
  är man inte fri.

 368. Vi upplever att våra medel -
  hur vi är effektiva i just skolan-

 369. -ska regleras av en massa saker som
  begränsar vår effektivitet.

 370. T.ex. ska vi vara rättssäkra,
  likvärdiga, syssla med lärande.

 371. Lärandet ställer krav på
  hur effektiv man kan vara-

 372. -i sin målproduktion,
  om man säger så.

 373. Sen är det väl så att våra medel
  samtidigt måste prövas:

 374. De strategier som vi sysslar med, är
  de effektiva?

 375. D.v.s. att överväga hur pass mycket
  vi agerar ändamålsenligt.

 376. Det kanske är så att våra medel att
  försöka göra kvalitetsarbete-

 377. -är ineffektivt. I så fall
  bör vi bli mer ändamålsenliga.

 378. Det här ger ingen större frihet, utan
  är en norm-

 379. -som ska reglera hur vi får agera.

 380. Man kan tänka sig att
  en sån här instrumentell syn-

 381. -på vad rationalisering
  skulle kunna få konsekvenser då-

 382. -som är lite luriga
  i ljuset av skolan-

 383. -som en kommunikativt konstituerad
  värld. Ni ska få några exempel-

 384. -innan vi går in på
  kommunikativt ledarskap.

 385. Kolla om ni känner igen det här från
  er verksamhet.

 386. Några poänger
  med den här instrumentella normen-

 387. -som gäller i skolans styrning-

 388. -eller som har anförts som ett sätt
  att rationalisera skolan-

 389. -skulle kunna vara det här: att
  kommunikation om visioner och mål-

 390. -i skolsätena riskerar att leda till
  oenighet och splittring-

 391. -för att inte bara tala om
  tidsåtgång.

 392. Då kan man förstå att det finns en
  poäng med att några sätter målen-

 393. -och de flesta andra fokuserar på hur
  de ändamålsenligt kan uppnås.

 394. Det är nog det som artikuleras
  i Lindensjös och Lundgrens bok-

 395. -att skilja mellan formulerings- och
  realiseringsarena.

 396. Några sätter målen och andra
  ska utföra dem, på nåt sätt.

 397. Men det där är lurigt, för hur
  ska man kunna motivera folk-

 398. -att uppfylla nåt
  man inte varit med och beslutat?

 399. Medlemmarna i skolan kan vara för
  löst kopplade till "vad"-frågan-

 400. -då begränsas deras förståelse
  och man måste hitta-

 401. -en annan sorts motivationsbas,
  som baseras på egenintresse.

 402. D.v.s. att
  instrumentell rationalitet-

 403. -nyttjar våra mest grundläggande
  motivationsstrukturer-

 404. -att undvika obehag
  eller bestraffningar-

 405. -och att sträva efter
  positiva upplevelser.

 406. De tycks ju hänga ihop.

 407. Det är viktigt att kunna styra utan
  att folk ändrar uppfattning.

 408. Det begränsade samarbetet, att man
  inte är delaktig i "vad"-frågan-

 409. -gör att den här alternativa
  motivationsbasen blir viktig.

 410. Den blir då effektiv. Men i en
  kommunikativt konstituerad värld-

 411. -kan frågan resas:
  "Hur funkar en sån där norm?"

 412. Frågan tål att undersökas
  i en institution-

 413. -som väsentligen ska syssla med
  kunskap, demokrati och lärande.

 414. I fråga om lärande, så låter det
  konstigt att motivera folk-

 415. -att tro på nåt bara för att
  man får en negativ sanktion.

 416. "Ni ska tro att jorden är rund,
  annars ringer vi era föräldrar."

 417. Det låter konstigt, det måste vara
  en annan motivationsbas.

 418. Var går gränsen i en organisation som
  ska syssla med lärande-

 419. -hur mycket man kan styra genom den
  alternativa motivationsbasen?

 420. Hur rimligt är det att man endast
  skapar incitamentsstrukturer-

 421. -för rektorer att acceptera
  nya organisationsformer-

 422. -utan att man egentligen
  är delaktig och begriper dem?

 423. Om man bara säger: "Säger ni ja,
  så får ni 1 500 kr mer i månaden."

 424. Och det brukar vi vilja ha,
  så då säger vi ja till det.

 425. Men det kan vara problematiskt
  för den som ska införa det här-

 426. -om man stannar
  vid incitamentsstrukturen.

 427. Problemet med den instrumentella
  normen i skolan verkar vara-

 428. -att en alltför ytlig förståelse
  för mål och visioner i skolan-

 429. -gör det svårare för er
  som ska delta i skolspelet-

 430. -i roller som rektorer
  eller förskolechefer-

 431. -ganska svåra
  att äga och motivera.

 432. Den som har deltagit
  i en mer omfattande kommunikation-

 433. -eller dialog kanske förstår,
  bakgrund, argument och skäl-

 434. -som gör att ni kan
  äga och förstå dem bättre-

 435. -som är relevant
  för måluppfyllelse.

 436. Skolpraktiken tycks göra motstånd mot
  den instrumentella normen-

 437. -att det är viktigt för just er
  att faktiskt delta-

 438. -i en omfattande kommunikation
  om vad skolan ska syssla med.

 439. Den instrumentella
  rationaliseringsnormen-

 440. -tycks också urholka den i skolor
  viktiga samarbetskulturen.

 441. Forskare talar om vikten av
  lärande kultur och klimat-

 442. -men om man styr mycket med hjälp av
  att åberopa folks egenintresse-

 443. -så kanske det är så
  att det även urholkar-

 444. -den samarbetskultur man beror av
  i skolan.

 445. Slutligen kan man säga att kvalitet
  och giltighet i mål-

 446. -normer, rektors uppdrag, etc.
  riskerar att urholkas-

 447. -då allt för få röster
  varit med och utformat dem.

 448. Mot den bakgrunden är det inte
  konstigt att Skolinspektionen-

 449. -givet hur komplext kommunikativt
  uppdrag ni - eller vi - har-

 450. -anmärker på bristande förståelse för
  roller och processer-

 451. -särskilt i ljuset av... Det har ju
  varit 10-15 stora reformer-

 452. -i skolsamhället de sista fem åren.
  Ny skollag, läroplaner, etc.

 453. Finns det då nåt annat sätt
  att förstå-

 454. -både styrning
  och framförallt ledarskap-

 455. -som kan utvidga
  den här instrumentella normen-

 456. -till att omfatta den här
  kommunikativa problematiken-

 457. -insikterna om hur kommunikativt
  komplex och skapande skolan är?

 458. Jag ska ge några korta idéer
  om vad det där kan vara-

 459. -och så får vi se
  hur långt jag hinner.

 460. Är ni fortfarande med?
  Vad spännande!

 461. Vad är framgångsrik kommunikation
  från ett aktörsperspektiv?

 462. Om kommunikation är dysfunktionell
  eller funktionell-

 463. -det kan man se från
  ett organisatoriskt perspektiv.

 464. Men aktörsperspektivet
  beror någonstans av-

 465. -att du och jag kommunicerar
  på ett sätt till vardags-

 466. -som gör att saker blir funktionella.

 467. Några aspekter som jag tror att
  vi underskattar i kommunikation-

 468. -kan vara just de här.

 469. Kommunicerar vi verkligen
  så att vi når förståelse-

 470. -om skolans väsentligaste
  målsättningar? Vad talas det om?

 471. Förutsätter vi förståelse
  av begreppen "demokrati"-

 472. -"kvalitet" o.s.v.?
  Eller ger vi oss verkligen in-

 473. -i innebördsdiskussioner?

 474. Om man skulle syssla enbart
  med kommunikationsforskning-

 475. -då skulle vi kunna vara nöjda med
  att ha förstått varandra.

 476. Men i en ledarskapskontext
  handlar det om-

 477. -att mot vissa kommunikativt
  konstituerade gemensamma mål-

 478. -också samordna många människors
  handlingar åt ett håll.

 479. Det ger en tuffare beskrivning
  av vad kommunikation är-

 480. -än vad vi kommunikationsforskare
  behöver bry oss som.

 481. Då kommer såna här begrepp in:
  Acceptans - hur når vi acceptans-

 482. -i oss själva och andra för just de
  målsättningar vi berörs av?

 483. Att ta ställning till
  vad någonting betyder.

 484. Lärare kritiseras
  för att de talar som läroplaner.

 485. Det är ganska osmält
  och man kan undra-

 486. -om de beskriver att de förstått men
  inte accepterat någonting?

 487. Är ni med? Att det kan vara
  skillnad på de sakerna.

 488. Och vilka konsekvenser får det för
  handlingar? Likt fotbollsexemplet:

 489. Har jag förstått att jag räknas som
  forward i ett fotbollslag-

 490. -och accepterat vilka konsekvenser
  det får för mina handlingar?

 491. Då förutsätts det att jag också ska
  agera i enlighet med dessa.

 492. Framgångsrik kommunikation för ledare
  involverar de här sakerna.

 493. Att uppnå förståelse och acceptans
  för någonting-

 494. -att acceptansen ger konsekvenser för
  handlingar för de berörda.

 495. Hur ofta tänker ni så om
  kommunikation? Min erfarenhet är-

 496. -att vi sällan uppfattar att
  de här tre sakerna är väsentliga-

 497. -i ledarskapskommunikation. De är
  nästan en definition av ledarskap:

 498. Förståelse, acceptans
  och konsekvens för handlingar.

 499. Jag tänkte avslutningsvis börja nysta
  vad det här handlar om.

 500. Låt mig kort beröra
  två vanliga samverkanstyper-

 501. -i ledarskap och lärande.

 502. En kan vi kalla dialogisk samverkan,
  vilken förekommer-

 503. -när Skolverket pratar om
  den horisontella aspekten-

 504. -av kvalitetsarbete-

 505. -och det Skolinspektionen pekar på
  när det gäller dialogen-

 506. -eller samverkan
  mellan huvudman och rektor.

 507. Dialogisk samverkan kännetecknar att
  man försöker förstå varandra.

 508. I fallet med jag och Gunnar här
  spelar inte bara min röst roll.

 509. Gunnars uppfattning av målsättningen
  är också viktig.

 510. Om vi för dialog är det även viktigt
  att vi försöker ge skäl:

 511. "Jag förordar den här strategin och
  jag ger skäl för det."

 512. Jag försöker inte manipulera
  eller hota Gunnar:

 513. "Om du inte håller med mig
  om hur vi ska organisera skolan"-

 514. -"så tänker jag
  göra punktering på din bil sen."

 515. Om det är viktigt, för att
  vi ska kunna förstå varandra-

 516. -att vi stöttar våra handlingar med
  goda skäl-

 517. -då är det även viktigt att ha
  jämlika, respektfulla relationer.

 518. Det tycks vara viktigt för dialog.

 519. Det finns en mer instrumentell syn på
  samverkan:

 520. "Det viktiga är
  att jag får Gunnar dit jag vill."

 521. Då kan jag koppla på
  hela verktygslådan med sanktioner-

 522. -för då är målet på förhand att få
  Gunnar att acceptera min agenda.

 523. Man nöjer sig med hans anpassning. Om
  man ser det här som en nidbild-

 524. -men en viktig distinktion
  mellan två kommunikationssätt-

 525. -så kan jag tänka mig
  att det är så här:

 526. När man är i en sån organisation -
  eller en potentiell organisation-

 527. -ibland måste den ju etableras - men
  om vi säger institution-

 528. -där man ska försöka samverka
  mot gemensamma målsättningar-

 529. -men det handlar om lärande,
  då blir dialogen viktig.

 530. Om man ska skilja på
  några gränsdragningar här-

 531. -mellan dialog och annan samverkan,
  så består de i det här.

 532. Det här är inte vad vi tänker på när
  vi säger "föra dialog"-

 533. -för dialogen ställer verkligen krav
  på samarbete.

 534. Det visar sig på nästa bild
  som jag har gjort.

 535. Jag ska nog börja landa snart,
  men vi kan ta det här.

 536. "Planera samtal,
  ledarskap och verksamhet"-

 537. -"enligt dialogiska villkor".
  Om man nu ska ta dialog på allvar-

 538. -så blir ömsesidighet
  mellan oss som är berörda viktig-

 539. -när det gäller
  hur vi förstår saker.

 540. Det kan också vara så att det inte
  räcker med förståelse på ytan-

 541. -utan man kan behöva förstå
  grundligare.

 542. Jag tänker på åtta år gamla barn -
  det här är mitt favoritexempel-

 543. -på att man har bristande bakgrund
  för att kunna ta ställning.

 544. En lärare bad åttaåringar välja
  mellan fysik, kemi och biologi.

 545. Barnen förstod ju inte konsekvenserna
  av att säga ja.

 546. Han försökte beskriva biologi: "Det
  handlar väl om naturen."

 547. Men det gjorde väl de andra också -
  svårt att säga vari de bestod.

 548. Man bad folk ta ställning till
  saker de inte begriper.

 549. Om det där upprepas
  i för stor utsträckning-

 550. -så är man inte
  speciellt dialogisk.

 551. Angående offentlighet - dialog kan
  inte ha för mycket dolda agendor.

 552. Om jag säger
  "Nu tar vi en kort paus"-

 553. -men sen muddrar era väskor
  under tiden-

 554. -så har jag inte varit uppriktig med
  skälen till pausen.

 555. I dialog förutsätter man agerande med
  en transparent agenda-

 556. -men det gör man inte alltid.

 557. När det gäller otvungen acceptans, om
  dialogen rör lärande-

 558. -ska man försöka avstå från våld,
  hot, manipulation och sanktioner-

 559. -och försöka ge goda skäl
  och lösningar-

 560. -som man kan godta frivilligt
  och förnuftigt.

 561. Så där ställer vi ändå krav.

 562. Dialogens villkor
  kanske kan infrias gradvis-

 563. -och inte som någon sorts
  "allt eller inget".

 564. Man kan ej heller garantera
  framgång i en dialog.

 565. Hur skulle man kunna förutbestämma
  att dialogen leder till enighet?

 566. Det beror ju på vad deltagarna gör.
  "Har vi förstått varandra?"

 567. Så att nu använda dialogen
  som ett verktyg-

 568. -för att nå enighet
  eller få alla dit man vill-

 569. -tycks inte vara helt förenligt.
  Dialog kan vara gynnsamt-

 570. -om man vill nå verklig enighet,
  där folk tar ställning-

 571. -till samma sak på samma sätt,
  eller gemensamt acceptera nåt-

 572. -trots att man kanske inte
  tänker lika om det.

 573. Den instrumentella betydelsen: "Vi
  har dialog, så att vi kan enas"-

 574. -verkar vara lite inkonsistent.

 575. Men om man nu accepterar en sån
  här förståelse för kommunikation-

 576. -då är det så att kommunikationen som
  konstituerande-

 577. -för alla möjliga sociala fenomen-

 578. -gör att vi måste ändra uppfattning
  om kommunikation.

 579. Det här är en vanlig uppfattning, som
  forskarna Sperber och Wilson-

 580. -som skrev "Relevance" för 30 år sen,
  som många accepterar i dag-

 581. -det är att kodmodellen
  där vi ser kommunikation-

 582. -som endast överföring...

 583. Ni vet, två enheter
  har olika saker i sig.

 584. Vi har en gemensam kod för alla. Om
  den ena skickar till den andra-

 585. -uppstår samma sak
  som fanns i den här enheten-

 586. -som skulle kodas för att kunna resa
  i tid och rum till den andra-

 587. -det är den matematiska teorin
  om kommunikation-

 588. -vilken vi tycks förutsätta
  när vi kommunicerar.

 589. Vi säger "jag har ju sagt", och
  tror att denna mirakelhandling-

 590. -ska få det att hända en massa saker
  i en publik på 100 personer.

 591. Själva idén om kodning
  kan man kritisera på många sätt.

 592. Den tycks felaktigt beskriva mänsklig
  kommunikation.

 593. Ett exempel: Vi tror inte längre
  att språket är-

 594. -en gemensam kod för alla,
  i någon större utsträckning.

 595. Så hur kan man tänka
  om framgångsrik kommunikation-

 596. -i skolan
  och särskilt i ledarskap-

 597. -om den här uppfattningen
  inte riktigt stämmer längre?

 598. När förståelse, acceptans
  och konsekvenser är viktigt-

 599. -då behöver vi se kommunikation
  i mer multidimensionella termer.

 600. Så här kan man tänka
  om framgångsrik kommunikation.

 601. Man kan skilja
  på avsikter och effekter.

 602. "Jag var ju klar och tydlig",
  tror vi.

 603. Men så accepterar inte föräldrarna
  det jag sa.

 604. Du kanske gjorde dig
  helt förstådd-

 605. -men de kanske tyckte
  att du hade dåliga argument-

 606. -eller så ville de inte ens
  lyssna.

 607. "Klar och tydlig"
  behöver inte gälla hos den andra-

 608. -men man kan inte förutsätta att
  "klar och tydlig = framgångsrik".

 609. "Om du bara förstod mig, så skulle du
  hålla med mig" är en annan.

 610. Skilja på att förstå -
  "jag kan nå förståelse"-

 611. -men att folk ska acceptera vad
  du säger, det är en annan värld.

 612. Ni kan ju mycket väl förstå
  att jag presenterar en teori-

 613. -men om ni håller med mig,
  det beror ju av helt andra saker.

 614. Det kan tyckas märkligt, det som
  skämtsamt kallas "hammarmodellen"-

 615. -där man hamrar samma budskap
  gång på gång-

 616. -för att folk till sist ska
  hålla med, det tycks inte funka.

 617. Så om vi ska syssla med framgångsrik
  kommunikation-

 618. -så borde vi börja tänka om det
  där, i ledarskap i det här fallet-

 619. -tror jag, som ett
  flerdimensionellt handlande-

 620. -där det är viktigt att vi
  i vad vi menar med våra ord-

 621. -börjar vara mer undersökande: "Vad
  menas egentligen"-

 622. -"och i vilken kontext?" Det andra
  handlar om handlingsdimensionen.

 623. Med samma sats som kanske egentligen
  menar samma sak-

 624. -kan man göra många olika saker.

 625. Tänk att jag ställer en fråga:
  "Står bilen fortfarande på gatan?"

 626. Men med mer hotfull röst: "Bilen
  står fortfarande på gatan?!"

 627. Då låter det som en befallning: "Gå
  och flytta på bilen."

 628. Vi gör en massa saker
  i vår kommunikation.

 629. Det är viktigt att se
  kommunikation som handlande.

 630. I vårt språk finns till och med det
  som kallas "performativa verb"

 631. Distinktionen "att göra" behövs för
  att förstå kommunikation.

 632. Vi säger inte bara "det regnar", utan
  "jag påstår att det regnar"-

 633. -"jag gissar" eller
  "jag hävdar att det regnar"-

 634. -för att tala om exakt
  vad vi gör i kommunikationen.

 635. Duktiga ledare brukar vara bra på
  det: "härmed fattar jag beslut"-

 636. -eller "jag argumenterar för"
  och så.

 637. Och det kan vara viktigt för
  personalen att veta vad ni gör-

 638. -och som ledare kan man skärpa
  den performativa dimensionen.

 639. Tala om vad ni gör och när ni gör
  det. Om era chefer skulle säga:

 640. "Det vore verkligen intressant att
  se dig i en helt annan tjänst."

 641. Det kan vara att personen uppskattar
  era förmågor-

 642. -och vill laborera med vilka
  framtidsmöjligheter du har-

 643. -eller så har du fått sparken.
  Men här kan vi vara oklara.

 644. Andra aspekter handlar om
  relationsdimensionen.

 645. I samtal är det inte bara meningen
  och vad vi gör som spelar roll.

 646. När vi söker acceptans, blir
  sättet att etablera relation på-

 647. -genom kommunikation,
  oerhört viktigt.

 648. Och... Jag kan ge
  en massa exempel på det.

 649. Är man ömsesidig eller ensidig?
  Tävlan eller samarbete?

 650. Hur formar jag samverkan
  genom kommunikation?

 651. Fundera på: "Hur relaterar jag till
  andra i kommunikation"-

 652. -"och hur relaterar de till mig?"

 653. Jag har ett exempel
  med min slöjdlärare-

 654. -som jag tycker är så talande.

 655. Han ska lära elvaåringar
  vad en rubank är. Vet ni det?

 656. Så där ska man aldrig fråga.
  Det är ett misstag.

 657. Det är en sorts hyvel. Nån
  slöjdlärare här kanske misstycker.

 658. När han ska demonstrera hyveln beter
  han sig mot elvaåringarna:

 659. "Den här är så vass, förstår ni.
  Aj, aj, aj, aj, aj!"

 660. Efter ett tag blir det för jobbigt
  för att de ska kunna lyssna.

 661. Eller hur?
  "Han tror att vi bara är småbarn."

 662. De kanske visserligen
  överskattar sin förmåga.

 663. Men det är sättet att etablera
  relation som inte accepteras.

 664. Som när en rektor säger: "Det här
  är min budget, min skola."

 665. Som om de vore folks ägodelar.
  Det kan personalen reagera på.

 666. Eller så är kropps-
  och jag-dimensionen väsentligt.

 667. "I min kommunikation, i vilken
  utsträckning är jag trovärdig?"

 668. Många brukar skriva att 90 %
  av kommunikation är kroppsspråk-

 669. -men det som menas är väl,
  om jag skulle säga till er att:

 670. "Den här grejen
  som jag nu presenterar för er"-

 671. -"den är jag...verkligen...
  helt tvärsäker på."

 672. Det vore inte så trovärdigt, för
  orden matchar inte handlingarna.

 673. Och det här kan bli lurigt
  för den som inte har smält-

 674. -det här omfattande
  kommunikativa uppdraget-

 675. -den här omfattande
  kommunikativa meningsstrukturen-

 676. -"Vad är det egentligen
  man ska göra?"-

 677. -och har en förankrad, fördjupad
  förståelse för vad det är.

 678. Den som pratar
  som ett policy-dokument-

 679. -men utan ställningstagande
  och förståelse-

 680. -är nog inte framgångsrik
  i sin kommunikation-

 681. -om den ska leda till
  att man både når förståelse-

 682. -acceptans och att det får
  konsekvenser för handlingar.

 683. Nu är min tid snart slut och jag
  tänkte ge utrymme för frågor-

 684. -men bara två minuter återstår.

 685. Jag har kort försökt adressera
  de här två frågorna-

 686. -och väcka några tankar
  runt varför kommunikation-

 687. -är både avgörande och extremt
  underskattat i skolans ledarskap-

 688. -och styrning. Om ni skulle vilja gå
  vidare med det här-

 689. -så finns det numera kurser
  i kommunikativt ledarskap-

 690. -som vill utveckla hur man kan stärka
  kommunikativa aspekter-

 691. -som jag tror är mer i linje med
  skolors uppdrag och etos-

 692. -än vad en osmält instrumentell syn
  på skolans ledning kan vara.

 693. Det är allt jag bidrar med,
  tack så mycket.

 694. Textning: Mikael Weichbrodt
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kommunikation som styrmedel

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Niclas Rönnström är utbildningschef för rektorsprogrammet och föreläser om vikten av kommunikation i skolans ledarskap. För att bli framgångsrik krävs att etablera en bra och sann relation med den man kommunicerar med. Inspelat den 26 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap
Ämnesord:
Kommunikation, Ledarskap, Skolan, Skolledare, Skolpersonal, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Tillsammans kan vi höja resultaten i skolan

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström föreläser om hur Sverige kan höja sina resultat i Pisa-undersökningen. I viktiga ämnen som matematik och svenska har svenska elever halkat efter. Men, i resultaten över elev- och lärarrelationer ligger Sverige i topp. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Ledarskap i ett mätfixerat samhälle

Professor Lars Strannegård föreläser om att mäta tillståndet i skolan. Går det, och mäts rätt saker? Aldrig förr har så mycket data om skolan samlats in som nu, men det finns en risk att man inte tar hänsyn till kunskap som inte är mätbar. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Sverige som stärkt kunskapsnation

Camilo von Greiff var tidigare forskningsledare för SNS Utbildningskommission. Han berättar om SNS skolforskning och arbetet med att ta fram underlag för beslutsfattare inom politik, näringsliv och offentlig förvaltning. Inspelat den 26 november 2014. Arrangör: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Ny syn på PISA-resultat

Anders Jakobsson är professor i naturvetenskapernas didaktik. Här föreläser han om att synen på Pisa-undersökningarna har förändrats under de senaste åren och att de har fått större medialt genomslag. Inspelat den 26 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Kommunikation som styrmedel

Niclas Rönnström är utbildningschef för rektorsprogrammet och föreläser om vikten av kommunikation i skolans ledarskap. Inspelat den 26 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Effektivare skola med data-team

Kim Schildkamp är docent vid beteendevetenskapliga fakulteten vid the University of Twente i Nederländerna. Hon föreläser här om framgångar man nått genom att låta speciella team analysera data som samlas in i skolan. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Vad är en framgångsrik skola?

Professor Jonas Höög från Centrum för skolledarutveckling föreläser här om vilka resultat från Pisa-undersökningarna som är värda att jobba vidare med. Hur skapar man en framgångsrik skola? Inspelat den 26 november 2014. Arrangör: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Rektors ledarskap vid skolutveckling

Med digitaliseringen som exempel talar utvecklingschefen Edward Jensinger om hur ett förändringsarbete i skolan kan genomföras och hur rektorer kan föregå med gott exempel. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Att göra skillnad i klassrummet

Ragnar Åsbrink och Sara Knöfel från Skolverket berättar om hur man bedriver förändringsarbete i skolundervisningen med bra resultat. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Den gode byråkraten

Tomas Brytting är professor i organisationsteknik. Han föreläser om att lärare, rektorer och skolledare inte bara har ett pedagogiskt ansvar, de är också tjänstemän i den offentliga sektorn. Vad är en god byråkrat? Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande

Cecilia Christersson, vikarierande rektor, berättar om Malmö högskola och arbetet för att studenter ska vara rustade för ett livlångt lärande och ett föränderligt samhälle. Vad innebär utmaningsbaserat eller entreprenöriellt lärande? Hon redogör för uppdraget för högre utbildning enligt FN och EU, men också vilken som är Malmö högskolas strategi. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.