Titta

UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Om UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Föreläsningar från Skolans ledarkonvent 2014. Vilka krav ställs på skolledare? Vilka förutsättningar och verktyg behöver medarbetarna för att bedriva ett bra arbete? Inspelat den 26-27 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Till första programmet

UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld : Att göra skillnad i klassrummetDela
 1. Jag ska göra en liten kort inledning
  och göra en kappa till det här-

 2. -och sen tar Sara över
  och går ner på djupet runtomkring...

 3. ...kvalitetsarbete.

 4. Vår generaldirektör lyssnade
  några stycken av er på i går.

 5. Jag kommer säkert att komma in på
  en del saker som Anna pratade om.

 6. Förhoppningsvis
  ur en lite annan vinkel.

 7. Det här talade säkert Anna om i går.
  Det bygger på lägesbedömningen-

 8. -som Skolverket gjorde över situa-
  tionen i utbildningssystemet 2013.

 9. Vi håller just på att arbeta med
  en ny lägesbedömning.

 10. Men det var de tre L:en.

 11. Likvärdighet, lärare
  och långsiktighet.

 12. Och alla de här bär rakt in
  i det systematiska kvalitetsarbetet.

 13. Om vi är rätt ute på Skolverket,
  att det är tre avgörande faktorer-

 14. -så är det
  i det systematiska kvalitetsarbetet-

 15. -som vi kan ta hand om
  och utveckla det här.

 16. Men det här, då?

 17. Handlar det här om systematiskt
  kvalitetsarbete? Ja, i högsta grad.

 18. Det är ju det här det handlar om. Det
  är det här vi ska försöka komma åt.

 19. Och det systematiska kvalitetsarbetet
  leder in i elevernas resultat.

 20. Men vi vet ju allihopa hur pass svårt
  det här är att hantera.

 21. Det systematiska kvalitetsarbetet.
  Att dyka ner i kärnan i arbetet.

 22. Det är det vi ska försöka
  tala en del om här i dag.

 23. Vi har plockat in den här bilden.
  Vi ska inte fördjupa det så långt-

 24. -men jag var rektor på 90-talet, när
  vi gick från en detaljstyrd skola-

 25. -till en målstyrd
  och decentraliserad.

 26. Vi har ju inte hur mycket erfarenhet
  som helst av det här-

 27. -utan det här är nånting
  som faktiskt är ganska nytt.

 28. I mina sämsta stunder
  tänker jag på...

 29. Vad styrde egentligen skolans arbete
  före 1994?

 30. Var det, hemska tanke,
  läroböckerna som styrde det?

 31. Jag tror det. Sen har det alltid
  funnits strålande undantag från det.

 32. Men i en målstyrning
  och decentralisering-

 33. -krävs det att det är kvaliteten
  som vi har koll på.

 34. Annars tappar man ju styrningen
  i en decentralisering.

 35. Det här gjorde statsmakterna genom
  att kräva kvalitetsredovisningar-

 36. -som vi skulle lämna in.

 37. Och min uppfattning är
  att vi fick kämpa rätt mycket med-

 38. -vad en sån här kvalitetsredovisning
  skulle innehålla.

 39. Och sen, hör och häpna, tog staten
  bort kravet på att skicka in det.

 40. Och då fick vi plötsligt
  en ny utmaning.

 41. Det här var nånting
  som vi skulle hantera på egen hand.

 42. Och då övergick det
  i ett systematiskt kvalitetsarbete-

 43. -och till en inspektion
  av det arbetet.

 44. Helt rätt kan jag tycka med mitt
  perspektiv på hur skolan ska styras-

 45. -men oerhörda utmaningar i det.

 46. Väldigt stora utmaningar
  för skolhuvudmän-

 47. -förskolechefer,
  rektorer och personalen-

 48. -som gäller att erövra.

 49. Ändå skulle jag vilja säga
  att ni här i salen...

 50. Det är ju ni som har mest erfarenhet
  av hur sånt här arbete ska bedrivas-

 51. -för att det ska ge resultat
  för barnen och ungdomarna.

 52. På Skolverket håller vi precis på
  att rigga ett nytt uppdrag.

 53. En pilot med huvudmannadialoger.

 54. Än så länge
  10 kommuner och 5 friskolor-

 55. -som kommer att gå i gång i vår.

 56. Det är en pilot för att undersöka
  om Skolverket kan arbeta...

 57. En utveckling av Skolverkets arbete
  för att stödja er i ert arbete.

 58. Då handlar det väldigt mycket om
  vilka behov som finns hos er-

 59. -som Skolverket kan uppfylla.

 60. I det regleringsbrev
  som styr Skolverkets arbete-

 61. -är det på väg nånting som kallas för
  nationella utvecklingsprogram.

 62. Det håller vi på att börja rigga för-

 63. -och sen blir det en dialog
  med utbildningsdepartementet-

 64. -om hur de ska se ut.

 65. Men det är på väg ett mer riktat stöd
  till er utifrån era behov.

 66. Höga förväntningar
  är ett viktigt led i skolsystemet.

 67. Vi var runt i landet i nåt vi kallar
  aktualitetskonferenser i våras-

 68. -och predikade.

 69. Och där hade vi de tre L:en. Lärare,
  långsiktighet och likvärdighet.

 70. Det var temat i det.

 71. Det här har ju väldigt stor effekt på
  målstyrningsarbetet-

 72. -och därmed
  det systematiska kvalitetsarbetet.

 73. Det brister ju inte
  när det gäller höga förväntningar-

 74. -på oss som sitter här och som är
  ansvariga för verksamheten.

 75. Utan ett av bekymren är
  att staten har ju förväntningar.

 76. Kommunfullmäktige har det.
  Kommunstyrelse har det.

 77. Styrelser i friskolor.

 78. Men det är också utbildningsnämnder,
  förvaltningarna själva...

 79. Förskole- eller rektorsområdet
  har det.

 80. Nere på enhet och på klass
  har vi ju förväntningar.

 81. Det är risk att det blir
  en sån trängsel av mål-

 82. -att det blir helt ohanterligt.

 83. Där har vi varit väldigt tydliga
  från Skolverket.

 84. Att med gott omdöme göra allt vi kan-

 85. -för att begränsa
  den här oändliga uppsjön av mål.

 86. Men det är lättare sagt än gjort. Jag
  har varit förvaltningschef i 10 år-

 87. -och haft den här dialogen
  med båda nämnd och kommunstyrelse.

 88. Men det är ett arbete som... Jag
  uppmanar er att fortsätta arbeta-

 89. -i en god dialog med era politiker
  om det.

 90. Den här bilden plockade vi fram
  under aktualitetskonferensen.

 91. Jag jobbade i en av kommunerna,
  och vi jämförde nyckeltal.

 92. Vi började med att jämföra nyckeltal-

 93. -och såg snart att vi kom ingenvart
  med verksamhetsutvecklingen-

 94. -med att bara jämföra nyckeltal.

 95. Här har vi till exempel ett genom-
  snittligt meritvärde i kommunerna.

 96. Sen ställde vi det mot grafen
  om föräldrarnas utbildningsnivå.

 97. Och vi fick massor av våra
  förutfattade meningar besannade.

 98. Om vi stannade där.

 99. Men här är utmaningen:
  Vi får inte stanna där.

 100. Med att i våra utvärderingar
  konstatera: "Ja, så här är det."

 101. Den här bilden är kontroversiell,
  men vi lyfter upp den i alla fall.

 102. Det här är
  från en utvärdering i Haninge.

 103. Och...

 104. ...ganska snabbt kan man se
  att X-skolan i ett fattigt område-

 105. -många med utländsk bakgrund...

 106. Om vi tittar på genomsnittssiffrorna,
  det var nationella prov i årskurs 5-

 107. -som ju inte finns längre,
  men det spelar ingen roll-

 108. -ser man att genomsnittssiffrorna
  bekräftar en slags bild av att...

 109. "Det är väl inte så konstigt
  att det blir sämre resultat där?"

 110. Men om vi bryter ner det där
  på klassnivå-

 111. -ser vi med de röda siffrorna
  att plötsligt är det en klass-

 112. -i X-skolan som har bättre resultat
  än alla andra.

 113. Och här kommer utmaningen.

 114. För det första
  att få syn på de här skillnaderna.

 115. Så att man inte bedriver ett arbete
  som gör att man inte får syn på nåt.

 116. Men sen är det väldigt uppfordrande
  att ta itu med det här arbetet.

 117. "Hur gör vi här nu
  när det ser ut på det här sättet?"

 118. Och vi kan ju redan
  börja skissa i våra tankar på-

 119. -hur utvecklingssamtalen
  mellan rektor och lärare ser ut.

 120. Att försöka klara ut det här.

 121. "Hur ska vi stödja lärarna i klassen
  att utveckla sin undervisning?"

 122. Men i nästa led är det ju så
  att skolhuvudmannen-

 123. -bör kunna se såna här skillnader
  för att få ett resonemang med rektor.

 124. "Vad gör vi? Så här kan vi inte
  ha det ur en likvärdighetssynpunkt."

 125. Här är utmaningen i kvalitetsarbetet.

 126. I resultatåterföringen...

 127. Göra den på ett sätt
  så att man ser skillnader.

 128. Och att analyserna går på djupet.

 129. Att vi undersöker
  likvärdigheten i bedömningarna.

 130. Det här är inte nyheter för er, men
  det är mycket lättare sagt än gjort.

 131. Resursfördelningen mellan enheterna.

 132. Nu börjar det bli
  verkligt kontroversiellt-

 133. -men det här behöver vi få grepp om
  i det systematiska kvalitetsarbetet.

 134. Det här är en väldigt stor utmaning
  för skolhuvudmannen.

 135. Vi har ett par rapporter om resurs-
  fördelning på Skolverkets hemsida.

 136. I en av rapporterna konstaterar man-

 137. -att skolhuvudmannen
  tog inte så mycket ansvar-

 138. -för de kostnadsbesparingar man
  var tvungen att göra på 90-talet.

 139. Det överlät man till rektorerna.

 140. Alla söker efter resursfördelnings-
  system som blir så bra som möjligt.

 141. Det går att få idéer och tankar.

 142. I den andra rapporten konstaterar vi
  att inget är generellt.

 143. Man måste ta hänsyn till
  de individuella förutsättningarna-

 144. -i de olika skolorna.

 145. Kompetensförsörjning
  är vårt budskap till er.

 146. Att...

 147. De bästa skolledarna ska finnas på
  ställena med de största utmaningarna.

 148. De bästa lärarna ska finnas
  där det är de största utmaningarna.

 149. Och det är urenkelt för mig att säga
  när jag står här på scenen nu.

 150. Och jag vet att utmaningen är desto
  svårare när man sitter på era stolar.

 151. Här har vi ytterligare verktyg
  att arbeta med-

 152. -i organisationen av verksamheten.

 153. Hur ser fördelningen av eleverna ut?

 154. Hur tillämpar man närhetsprincipen?

 155. Som ju går
  att göra på många olika sätt.

 156. Hur arbetar vi
  med särskilda undervisningsgrupper?

 157. När ska man lägga ner
  och när ska man bygga nytt?

 158. Det är min kappa.
  Nu lämnar jag över till Sara.

 159. Jag har försökt beskriva-

 160. -utmaningarna runtomkring
  systematiskt kvalitetsarbete-

 161. -och hur Skolverket ser på det.

 162. -Varsågod, Sara.
  -Tack...

 163. ...för den inramningen
  och inledningen.

 164. Jag ska prata om hur:et.

 165. Ett systematiskt kvalitetsarbete.
  Hur kan det bedrivas?

 166. Då pratar jag utifrån olika nivåer.

 167. Huvudmannanivå, rektor,
  förskolechef...

 168. Är det förskolechefer här också? Ja.

 169. Och allt vi pratar om fortsättnings-
  vis handlar om alla skolformer.

 170. Förskola, fritidshem, grundskola,
  gymnasieskola, vuxenutbildning...

 171. Det omfattar alla nivåer
  och skolformer, det jag pratar om.

 172. Jag börjar med styrning och ledning
  av kvalitetsarbete.

 173. Det handlar ju både på huvudmannanivå
  och förskolechef- och rektorsnivå.

 174. Den här snurran
  som beskriver de olika faserna-

 175. -kommer från de allmänna råden,
  som ni alla har sett.

 176. Det är ett par år sen den kom.

 177. Den beskriver
  styrningen och ledningen av-

 178. -och riktar sig till förskolechefer,
  rektorer och huvudmän.

 179. Den ligger på den nivån.

 180. Sen är det inte sagt att man inte har
  nån glädje av den om man är lärare.

 181. Men den riktar sig till de
  som har ansvar för kvalitetsarbetet.

 182. Ansvaret ligger i att det ska vara
  systematiskt, kontinuerligt-

 183. -och med allas medverkan.

 184. Det här med medverkan,
  delaktighet och dialog-

 185. -återkommer jag till
  under hela tiden-

 186. -för det är avgörande för
  kvalitetsarbetet och utvecklingen.

 187. Nu ska jag se...
  Det har jag pratat om.

 188. Och på ledningsnivå handlar det om
  att skapa det som Ragnar pratade om.

 189. Det här med kompetensförsörjning.
  Är kompetensen rätt fördelad?

 190. Att skapa ramar och ge de resurser
  och det stöd som behövs.

 191. Och att det finns
  rutiner och strukturer.

 192. Förskolechef och rektor...
  Det är den viktigaste rollen.

 193. Skapa tid, rum
  och de meningsfulla mötesformerna-

 194. -där man kan bedriva
  pedagogisk utveckling och samtala.

 195. Kvalitetsarbetets roll
  för utvecklingen-

 196. -är väldigt grundläggande.

 197. Förra året kom Skolinspektionen...
  Deras årsrapport förra året-

 198. -handlade just om att man såg
  exempel på, väldigt tydligt-

 199. -att skolor där det fanns
  ett fungerande kvalitetsarbete-

 200. -gick det mycket bättre.

 201. Där var det högt i tak,
  och där pratade man med varandra.

 202. Där hade man
  det här utvecklingsklimatet.

 203. I skolan där man inte hade det såg
  man bara det som inte var möjligt.

 204. Man koncentrerade sig på det
  man inte kunde förändra.

 205. Och i skolan som lyckades bättre med
  kvalitetsarbetet konstaterade man:

 206. "Det här kan vi inte påverka,
  men det här gör vi nåt åt."

 207. Att man lägger fokus på rätt saker.

 208. Och kvalitetsarbetets roll
  handlar om att synliggöra.

 209. Att få syn på. "Vad beror det på?
  Vad finns det för orsaker?"

 210. "Varför ser resultaten ut så här?
  Och måluppfyllelsen?"

 211. Att våga börja prata om det här för
  att få till det här med likvärdighet.

 212. Skapa delaktighet och dialog-

 213. -och bidra till ett kollegialt
  lärande där man pratar med varandra.

 214. Och identifiera områdena
  där vi måste börja utveckla.

 215. Vi måste fokusera och prioritera
  och hitta vad vi ska börja med.

 216. Och hålla fast vid det.

 217. Den här bilden
  visar ganska tydligt på-

 218. -vikten av dialog.

 219. Dialogen handlar om inom... Om man
  pratar om lärare och personal-

 220. -måste man prata med varandra för att
  planera, genomföra och analysera.

 221. Sen måste rektorn och personalen,
  rektor och förskolechef-

 222. -ha dialog för att kunna få koll
  på sina resultat.

 223. Och skillnader mellan
  och vad det kan bero på.

 224. Och rektor i sin tur
  ska rapportera till huvudmannen-

 225. -men också ha en dialog om
  vad det kan bero på.

 226. Och vad huvudmannen kan bidra med
  för att kompensera-

 227. -eller göra så att det ges bättre
  förutsättningar dit det behövs.

 228. Jag återkommer till det, för på
  huvudmannanivå måste man fundera på-

 229. -vad man behöver veta
  och vad man behöver fråga efter.

 230. Så att vi inte bråkar mer än vi måste
  med förskolechefer och rektorer.

 231. Fråga efter de saker vi behöver för
  att kunna ha koll på utbildningen.

 232. Den här bilden
  kommer från Timperleys...

 233. Helen Timperleys bok
  har kommit på svenska.

 234. "Det professionella lärandets
  inneboende kraft."

 235. Som handlar om
  kompetensutveckling av personal-

 236. -utifrån att man alltid
  utgår ifrån eleverna.

 237. Det är det bilden symboliserar.
  Den börjar och slutar med eleverna.

 238. För att veta vilken kompetens-
  utveckling jag som lärare behöver-

 239. -måste jag fråga mig
  vad mina elever behöver.

 240. Inte vad jag har lust att göra.

 241. Och det här är
  hennes genomgående tema i allting.

 242. Dialog. Dialog med barn och elever.

 243. Det är de som har bäst koll på vad
  de är med om. Det glömmer vi ofta.

 244. Jag ska visa ett exempel på
  hur bra det kan bli så småningom.

 245. Allmänna råden och den snurran
  riktar sig till ledning och styrning.

 246. Men kvalitetsarbetets viktigaste del
  sker ju i verksamheten.

 247. Det är den som genereras uppåt.

 248. Och det är där saker händer.

 249. I förskolegrupperna och klassrummen.
  I skolan och förskolan.

 250. På enhetsnivå handlar det om
  att få syn på-

 251. -vad det är vi gör
  som leder till vad.

 252. Det här är en annan snurra
  som finns på vår hemsida.

 253. Skolverket.se/kvalitetsarbete.

 254. De är klickbara, och det här är
  en väldigt enkel text-

 255. -som beskriver hur man kan bedriva
  kvalitetsarbetet i snurran.

 256. Och riktar sig direkt
  till verksamheterna.

 257. Ett kortfattat material som ni kan
  ha användning av i verksamheterna.

 258. Det handlar om att följa upp,
  analysera, planera och genomföra-

 259. -den åtgärd man ska göra.
  Och dokumentera.

 260. Och sen snurrar det tillbaka igen.
  "Blev det som vi hade tänkt oss?"

 261. På huvudmannanivå handlar det om
  att skapa strukturerna och rutinerna.

 262. Rutiner för
  hur kvalitetsarbetet ska bedrivas.

 263. Dels på huvudmannanivå, men också
  hur man ska leda ett kvalitetsarbete.

 264. Och fundera på: "Vad behöver vi veta
  för att utveckla utbildningen?"

 265. Fokus på elever och barn
  och deras utveckling hela tiden.

 266. "Vad behöver vi veta
  för att kunna göra bättre?"

 267. Den första fasen i hjulet
  handlar om att följa upp.

 268. Här har jag delat upp det
  i tre nivåer-

 269. -och det blir ganska tydligt
  att komma ihåg dem-

 270. -för det handlar om individnivå.
  Det handlar om elevernas resultat.

 271. Det handlar om processnivån.
  Undervisningen.

 272. "Vad är det verksamheten erbjuder?
  Vad ger den barn och elever?"

 273. Och för förskolan
  handlar det om processnivån.

 274. "Vad är det verksamheten erbjuder?"

 275. Och i skolan är man inne på
  individnivån och resultat.

 276. Och sen systemnivå. "Hur har vi
  organiserat så att det blir bättre?"

 277. Och på huvudmannanivå
  håller man sig inte på individnivå.

 278. Här handlar det
  om processen och strukturen.

 279. Vi måste ha koll på
  vad våra förskolor och skolor gör.

 280. "Varför går det bra där men inte
  där?" Försöka få syn på processerna.

 281. Och strukturen.
  Allra viktigast på den här nivån-

 282. -för det är där man ska förändra
  förutsättningarna för verksamheterna.

 283. Analysfasen är den som man ofta
  hoppar över och inte funderar kring.

 284. Vi brukar prata om två delar
  av analysen, som är viktig.

 285. Det är dels att analysera bakåt.

 286. Fundera över varför det ser ut
  som det gör. "Vad har vi gjort?"

 287. Arbetssätt och arbetsformer.
  Klimatet i förskolorna och skolorna.

 288. Förhållningssätt och så vidare.

 289. Hur har organisering
  och resursfördelning påverkat?

 290. Alla strukturella faktorer.

 291. Vad är det som orsakar
  att det ser så olika ut?

 292. Jag tänker på din tabell, Ragnar,
  där det var så tydligt.

 293. Vad är det som händer i det
  klassrummet? Man blir ju nyfiken.

 294. Där de röda siffrorna stack ut.

 295. Hur får vi syn på det?
  Det är ju jätteintressant.

 296. Det de gör där
  borde de ju göra överallt-

 297. -och man borde
  försöka få syn på vad det är.

 298. Och sen handlar det om
  det viktigaste. Nästa steg.

 299. Att analysera framåt. "Vad behöver vi
  utveckla utifrån det vi har sett?"

 300. Och här har vi suttit tillsammans
  förhoppningsvis-

 301. -och gjort analysen.
  Vi har pratat med varandra.

 302. Förskolechef med personalen.
  Rektor med lärarna.

 303. Vi har funderat över resultaten.
  Diskuterat. Analyserat.

 304. Och nu kommer forskningen in,
  som är jätteviktig.

 305. Nu måste vi plocka in annan kunskap.
  Andras erfarenheter.

 306. Det räcker inte med min lilla
  erfarenhet. Här måste vi ta in nytt.

 307. Det kan handla om olika rapporter
  och exempel från andra skolor.

 308. Och vad forskningen säger.
  Forskningen är enig om många saker-

 309. -som vi kan använda oss av
  och fundera kring.

 310. "Är det här nåt vi kan använda?
  Och hur ska vi göra det?"

 311. Det här är en bra förklaring av
  hur en analys går till.

 312. Och den har jag lånat
  av Jan Håkansson.

 313. Det här är en jättebra bok.
  Framför allt gillar jag analysdelen.

 314. "Systematiskt kvalitetsarbete
  i förskola, skola och fritidshem."

 315. Det här är en sammanställning av
  de viktigaste delarna i analysen.

 316. Man måste jämföra
  och hitta mönster och tendenser.

 317. Precis som med diagrammen.
  Jämföra mellan olika grupper.

 318. Mellan pojkar och flickor.
  Mellan olika...

 319. Var man kommer ifrån. Vad föräldrarna
  har för utbildningsbakgrund.

 320. Jämföra mellan klasser, grupper
  och så vidare.

 321. Hitta mönster och tendenser.

 322. Försöka tolka och inhämta ny kunskap
  och vidga perspektiven.

 323. Och de kommande faserna... Då ska vi
  använda oss av analysen vi har gjort-

 324. -för att planera. "Vad ska vi göra
  för att det ska bli bättre?"

 325. Forskningsbasera och titta på
  det här. "Vad vill vi göra med det?"

 326. Jag sa att forskningen
  är ganska enig om vissa saker.

 327. Och det här är sakerna
  man pratar mycket om i dag.

 328. Som man vet påverkar barn och elever
  på ett väldigt positivt sätt.

 329. Och det handlar om kollegialt
  lärande, som jag redan har pratat om.

 330. Det handlar om
  ett strukturerat kollegialt lärande-

 331. -där man gör en struktur
  för hur det ska gå till-

 332. -och samtala om
  din undervisning, min undervisning.

 333. Ditt förhållningssätt,
  mitt förhållningssätt.

 334. Kanske tittar på
  varandras undervisning.

 335. Då pratar jag även om förskolan.

 336. Titta på varandra i gruppen
  med barnen eller eleverna.

 337. Och prata om det här
  i ett öppet klimat.

 338. Formativ bedömning och metakognition.

 339. Formativ bedömning.
  En bedömning för att lära sig.

 340. Man pratar inte så mycket om
  att summativ bedömning är ett prov-

 341. -och formativ bedömning är
  när man bedömer framåt.

 342. För ett prov kan användas formativt.

 343. Det viktiga är hur man använder
  de olika bedömningarna.

 344. Här handlar det om att eleven
  eller barnet ska få syn på:

 345. "Vad är det jag lär mig
  när jag gör det här?"

 346. "Varför lär jag mig inte på det här
  sättet? Varför går det bra här?"

 347. De processerna blir viktiga för
  att eleverna ska äga sitt lärande.

 348. Och barnen ska förstå vad det är
  de gör. Sätta ord på det. Förstå.

 349. Därför hänger formativ bedömning
  och metakognition ihop.

 350. Det blir väldigt viktigt för att
  komma vidare. För att bli delaktig.

 351. Delaktighet handlar om
  det grundläggande.

 352. Inte vilken färg bänken ska ha
  eller maten på onsdagar.

 353. Det är också delaktighet,
  men det är ytligt.

 354. Här handlar det om
  att vara delaktig i sitt lärande-

 355. -och kunna påverka
  hur jag utvecklas och lär mig.

 356. Allt det här förutsätter
  ett tillitsfullt lärandeklimat.

 357. Om man inte har det, kan man inte
  göra det? Hur ska man tänka här?

 358. Nej, så är det ju inte.
  Det kan vara tvärtom.

 359. Om man börjar prata om
  de här sakerna...

 360. Om man börjar prata med varandra
  om innehållet i det man jobbar med-

 361. -då kan man få till
  ett tillitsfullt lärandeklimat.

 362. Det bör man fundera på.
  "Hur förhåller vi oss till varandra?"

 363. "Vågar vi berätta om
  när vi gör galna eller bra saker?"

 364. Försöka öppna för det här klimatet.
  Och det är ju en ledarfråga också.

 365. "Hur kan man skapa ett
  utvecklingsklimat där alla kan växa?"

 366. Pedagogiskt ledarskap
  är ju avgörande egentligen.

 367. Och nånting
  man kan fundera mycket över.

 368. Det har kommit ett par rapporter
  som säger-

 369. -att det inte står så bra till med
  pedagogiskt ledarskap i svensk skola.

 370. Och här kan man på huvudmannanivå
  fundera en hel del.

 371. Ett problem är att man har
  för mycket administrativa sysslor.

 372. Kan huvudmän avlasta förskolechefer
  och rektorer med administration-

 373. -som gör att det blir mer utrymme
  för att leda lärandet i skolan?

 374. Det här är verkligen
  en avgörande faktor, tror vi.

 375. De här påverkansfaktorerna
  finns beskrivna-

 376. -i "Forskning för klassrummet".

 377. Vi ger ut den i forskningspocket.
  Det är ett lättillgängligt format.

 378. Det ligger en var till er
  ute i garderoben.

 379. Ni kan ta med er dem. Och ni
  har säkert fått dem till skolorna.

 380. Men här finns det här beskrivet
  väldigt kortfattat.

 381. Dokumentation... Apropå det här
  med administrativ belastning.

 382. Dokumentationen är väldigt viktig-

 383. -och det är inskrivet i skollagen
  att vi ska dokumentera.

 384. Men inte... - Som du sa...

 385. Tidigare var det kvalitets-
  redovisningen som var obligatorisk.

 386. Den skulle se ut på ett visst sätt.
  Det ska den inte längre.

 387. Nu är processen viktigare,
  men fortfarande ska vi dokumentera.

 388. Då gäller det att fundera över
  vilken dokumentation vi behöver-

 389. -för att kunna utveckla utbildningen.
  Och fokusera på det.

 390. Så att vi inte håller på
  med sånt som inte är nödvändigt.

 391. Det här är viktigt. Fokusera,
  men hoppa inte över dokumentationen-

 392. -för den möjliggör att vi synliggör
  vad det är vi gör och varför.

 393. För att vi ska dela den erfarenheten
  och gå tillbaka och titta.

 394. För att utveckla det vi gör.

 395. Vi har påbörjat
  ett bra utvecklingsarbete.

 396. Och för att fortsätta på det
  måste vi ha nedtecknat.

 397. Det här är ett första steg för
  att nåt ska bli beprövad erfarenhet.

 398. Att det finns en dokumentation.

 399. Jag vet inte om ni kan läsa det här-

 400. -men det här är ett exempel
  på en utvecklingsprocess.

 401. Vi har jobbat med en
  utvecklingsinsats - Forskning lyfter.

 402. Och där den här modellen
  eller mallen eller exemplet-

 403. -har utvecklats. Vi hade två träffar-

 404. -och före, mellan och efter
  har skolor, i det här fallet-

 405. -jobbat med ett litet utvecklings-
  arbete som vi har fyllt på.

 406. Det har resulterat i
  den här ganska tydliga bilden.

 407. Här är ett exempel på en skola
  som har tagit fram ett problem.

 408. Problemet är att pojkar har lägre
  kunskapsresultat än flickor.

 409. Och det här vill man
  försöka uppmärksamma och förstå.

 410. Man har gjort några antaganden om...

 411. Man har gjort en analys av
  vad det här kan bero på.

 412. Och man har hittat
  två individbaserade förklaringar.

 413. Och det är att pojkar inte
  är lika mogna som flickor.

 414. Eller man har olika krav på sig
  själva. Flickor vill vara duktiga.

 415. Man har lagt problemet hos individen.
  Det är en sak.

 416. Men man har också funderat på-

 417. -om man har olika förväntningar
  på pojkar och flickor.

 418. "Bemöter vi dem olika?
  Gör vi på olika sätt mot dem?"

 419. Det här är antaganden om
  vad det kan vara.

 420. Fyra olika på två olika nivåer.

 421. Utifrån det här
  funderade man på vad man skulle göra.

 422. Så gick man hem och sa:

 423. "Vi ska ha en strukturerad dialog
  med både elever och kollegor"-

 424. -"för att försöka få syn på
  vad de andra säger."

 425. De satte eleverna i grupper
  med frågor att diskutera-

 426. -och fick fram
  några olika förslag att prova.

 427. Elevernas förslag var:
  Kortare lektioner. Mer variation.

 428. Fördela ordet
  mellan pojkar och flickor bättre.

 429. Och att lärarna ska ha
  samma höga förväntningar på alla.

 430. Och ungefär samma sak
  kom kollegorna fram till.

 431. Och de lärdomar de drog av det här
  handlar om att:

 432. "Oj, eleverna och våra kollegor
  kom fram till samma saker."

 433. "Både när det gällde
  orsaker och åtgärder."

 434. De blev väldigt positivt överraskade.

 435. Det här är ett bra exempel på-

 436. -hur vi ska använda
  dialogen med barn och elever.

 437. De vet mycket väl vad de är med om
  och vad de behöver.

 438. I den här dialogen i kvalitetsarbetet
  kommer vi så mycket längre-

 439. -än om vi sitter uppe på vår kammare
  och grubblar alldeles själva.

 440. Det här var ett väldigt intressant
  exempel på vad man kan göra.

 441. Ett litet utvecklingsarbete
  som sen rullar vidare.

 442. Och då har man funderat på
  hur man vill fortsätta det här.

 443. Förankra bland alla på skolan, ville
  man göra. Sätta ett gemensamt mål.

 444. Och ta fram några begränsade saker
  att prova och sen gå vidare.

 445. Det jag har snuddat vid hela tiden
  när det gäller kvalitetsarbetet-

 446. -är ett forskningsbaserat arbetssätt.

 447. En utbildning som bedrivs
  på vetenskaplig grund och erfarenhet.

 448. De hänger ihop.

 449. Kvalitetsarbetet är ett sätt att
  bedriva ett forskningsbaserat arbete.

 450. Man ska ta del av forskning-

 451. -och se sin verksamhet
  i förhållande till annat.

 452. Ta in ny kunskap.

 453. Det handlar om att bidra till att
  skapa kunskap. Det är också en del.

 454. Att genom dokumentation... När man
  dokumenterar det vi håller på med-

 455. -får man till en bit
  som kan bli beprövad erfarenhet.

 456. Och ha ett forskningsbaserat
  förhållningssätt-

 457. -där vi problematiserar
  och granskar kritiskt.

 458. Hela tiden fundera: "Hur kan vi ha
  det här kritiska ögat med oss?"

 459. Både på oss själva och på andra,
  för att...

 460. Att vara den kritiska vännen,
  brukar vi prata om-

 461. -för det handlar ju inte om
  att vara elak. Var snälla.

 462. Men ställ de lite bråkiga frågorna.

 463. Jag ska avsluta med
  att prata lite kort om BRUK.

 464. BRUK är ett självvärderingsverktyg.

 465. Hur många av er här känner till BRUK?

 466. Oj. Bra. Härligt.

 467. BRUK har funnits väldigt länge.
  2001 kom den första versionen.

 468. Då låg det word-blanketter på webben
  som man kunde ta fram.

 469. Det var oändligt stort och mycket-

 470. -och inte så lätt att ta sig fram
  i det här materialet.

 471. När de nya styrdokumenten kom
  funderade vi på vad vi skulle göra.

 472. "Ska vi ha kvar BRUK måste vi
  revidera allt utifrån skollag."

 473. Vi kom fram till
  att vi skulle göra det.

 474. Samtidigt har vi digitaliserat det
  och gjort det mer begränsat.

 475. Även om det fortfarande
  är ganska stort.

 476. BRUK är ett verktyg för
  självskattning, och det är viktigt.

 477. Det är inget instrument som kan
  användas för att kolla nån annan.

 478. Det här är ett utvecklingsverktyg
  för sig själv att värdera.

 479. "Gör jag det här? Gör vi det här?"

 480. Och ett verktyg
  för kollegialt lärande.

 481. Hela BRUK utgår från skollag-

 482. -läroplanernas
  övergripande två avsnitt-

 483. -och allmänna råd,
  det som vi räknar som styrdokument.

 484. Det är inget hittepå.
  Det bygger rakt...

 485. Det är läroplanerna
  som är nedbrutna till ett...

 486. Det ska synliggöra. Det hjälper
  det systematiska kvalitetsarbetet-

 487. -för att synliggöra
  vad det är man gör.

 488. Och för att stödja
  ett kollegialt lärande.

 489. Här har man ett underlag man kan
  samtala om och få till lärandet-

 490. -som handlar om
  det huvuduppdrag man har.

 491. Förhoppningsvis får man inspiration
  att gå vidare och utveckla-

 492. -när man får syn på saker
  som man kanske vill utveckla.

 493. Och som jag sa är syftet inte
  att använda det för att jämföra med.

 494. Den här bilden visar att BRUK i sig-

 495. -inte är
  ett systematiskt kvalitetsarbete.

 496. Det är ett verktyg i det.

 497. Det kommer in i faserna
  "följa upp" och "analysera".

 498. För att följa upp kan man få syn
  på massor av saker i BRUK.

 499. Och för att analysera finns det bitar
  också för att få stöd i den biten.

 500. Men hur ska BRUK användas
  av huvudmannen? Kan det det?

 501. Man kan inte använda det för att
  kolla verksamheterna och få diagram.

 502. Det funkar inte så.

 503. Och även förskolechef och rektor kan.

 504. Dels finns det en del som handlar om
  kriterier för förutsättningar-

 505. -där man kan se:
  "Ger vi de här förutsättningarna?"

 506. Och dels är det ett material så att
  man kan ha dialog med sina rektorer.

 507. Eller med sin personal om man är
  på förskolechef- eller rektorsnivå.

 508. Man kan använda det
  för att göra enkäter.

 509. Om man behöver fråga barn, elever,
  föräldrar eller andra om saker-

 510. -har man ett underlag här
  som bygger på styrdokumenten.

 511. Och man kan använda det till att
  sätta i gång ett utvecklingsarbete.

 512. BRUK bygger på läroplanerna.

 513. Det som är intressant
  om man tittar...

 514. Vi som har jobbat med det här
  i flera år nu-

 515. -har ju brutit ner varenda läroplan.

 516. Från förskola till vuxenutbildning.
  Och särskola... Alla delarna.

 517. De första två avsnitten
  i läroplanerna-

 518. -som många kanske inte läser så noga,
  för det är inte skarpt läge...

 519. Det är inte ämnen, kursplaner...

 520. De första delarna är väldigt lika
  mellan alla skolformer.

 521. Det vill vi visa med BRUK.

 522. Det finns en poäng i att BRUK
  är väldigt lika för alla skolformer.

 523. Sen skiljer det sig,
  för man har olika uppdrag-

 524. -men det blir väldigt tydligt här.

 525. Alla har de här fyra områdena.
  De heter lite olika.

 526. Det är normer, värden och inflytande.
  Kunskap, utveckling och lärande.

 527. Övergång, samverkan och omvärld. Och
  så finns det varje skolas utveckling-

 528. -som är de övergripande delarna.

 529. Varje område har
  ett antal indikatorer.

 530. Det är det ni ser i högerspalten.

 531. Och varje indikator har en mängd
  olika kriterier som man skattar.

 532. De är alltid formulerade som
  att "vi gör nånting".

 533. För att man ska sitta ner tillsammans
  och fundera på om man gör de sakerna.

 534. Det här är bara en bild,
  ni kan inte läsa...

 535. Strukturen är den att det är
  en indikator först som betyder:

 536. "Det här är
  det önskvärda tillståndet"-

 537. -"för skolans grundläggande
  kunskapsuppdrag."

 538. Sen finns det oftast tre kriterier
  för måluppfyllelse.

 539. De tre tillsammans förväntas leda
  till det här önskvärda tillståndet.

 540. Och sen finns det ett antal kriterier
  för genomförande.

 541. De är lite friare i sina referenser.

 542. De bygger på forskning och rapporter
  men inte bara på styrdokumenten.

 543. För att man ska få syn på:
  "Vad kan vi göra för att få det här?"

 544. Och referenserna finns. På sidan
  finns det en knapp med referenser.

 545. Man kan se exakt
  vad varje indikator bygger på.

 546. Om man vill läsa vidare eller kolla
  nånting man är fundersam på.

 547. Det finns pdf-symboler
  lite här och där, som ni ser.

 548. Det betyder att man kan skriva ut.

 549. Det sparas i systemet ett halvår från
  att man senast har ändrat.

 550. Vi önskar att det kunde sparas
  längre, men det är en teknisk fråga.

 551. Just nu är det ett halvår.

 552. Vill man som rektor eller huvudman
  använda BRUK för att göra nånting-

 553. -kan man be personalen: "Kan alla
  gå in och skatta de här sakerna?"

 554. "Skriv ut det, så har vi det
  som diskussionsunderlag."

 555. Det är ett bra sätt
  att använda det på.

 556. Man kan inte få en automatisk bild
  över hur det ser ut.

 557. Därför är det då enkelt
  att använda det.

 558. När man har skattat
  en indikator eller ett helt område-

 559. -kan man gå till nulägesbedömningen
  eller nulägesanalysen.

 560. Där faller den här skattningen ut i
  röda, orange, gula och gröna staplar-

 561. -som säger: "Så här ser det ut
  i just det här området."

 562. Det här har varit lite lurigt. Vi har
  fått mycket frågor kring det här.

 563. "Varför kan jag inte få ut en bild"-

 564. -"som visar
  alla mina arbetslags skattningar?"

 565. "Det vore så bra", säger rektorn.

 566. Man loggar in med ett konto,
  och det är personligt.

 567. Ingen annan kan gå in och kolla
  det här, och det är inte meningen.

 568. Skulle man aggregera de här
  resultaten till en skola eller flera-

 569. -blir det helt intetsägande.

 570. Dessutom är det ju nånting
  som jag har skattat.

 571. Använder man det som ett kontroll-
  instrument nån annan kan titta på-

 572. -då är jag förmodligen inte ärlig
  när jag skattar mig.

 573. Det är viktigt. Men man kan skriva ut
  underlaget för kollegiala samtal.

 574. För att få syn på de olika delarna.

 575. Då vill jag avsluta med
  att visa den här bilden-

 576. -över det stöd som vi tillhandahåller
  när det gäller kvalitetsarbete.

 577. När det gäller forskning.

 578. Vi har en uppsjö med olika material-

 579. -men under
  skolverket.se/kvalitetsarbete-

 580. -där finns delarna jag har pratat om.

 581. Dessutom finns det utifrån
  allmänna råden ett särskilt stöd-

 582. -som riktar sig till huvudmän.

 583. Där det är utplockat vilka delar
  man ska ha koll på som huvudman.

 584. Där kan ni gå in och titta.

 585. Kvalitetsarbete i praktiken och BRUK
  har jag pratat om.

 586. Sen har vi den här som ni kan ta.
  "Forskning för skolan."

 587. På webbsidan
  finns det också en mängd artiklar.

 588. Där kan ni söka
  när ni ska fylla på med ny kunskap.

 589. Tack.

 590. Jag ställer mig här.
  Tack så mycket, Sara och Ragnar.

 591. Vi har tid för lite frågor,
  vilket jag tycker är trevligt.

 592. Först till dig, Ragnar.

 593. Ni i publiken tar del av allt det här
  som man ska göra, som är viktigt.

 594. Men så har man vardagen
  och händelser som pockar på.

 595. Hur ska man hitta tid
  för att prioritera kvalitetsarbetet-

 596. -när det händer så mycket annat?
  Du har ju varit på samma stol.

 597. En enkel fråga.

 598. Det räcker inte med
  en 10 000 kronors-fråga.

 599. Det är egentligen
  den mest avgörande frågan av alla-

 600. -och jag har ett svar på den frågan.

 601. Med 40 års erfarenhet dristar jag mig
  till att sticka ut hakan-

 602. -och säga att det är faktiskt...

 603. Och jag tittar mig själv i spegeln
  först, för det här är inte lätt-

 604. -och jag har inte alltid
  lyckats med det i mitt arbetsliv.

 605. Grejen är att... Jag anknyter
  till kapitel 1 och 2 i läroplanen...

 606. Det är det som är uppdraget-

 607. -men låt personalkonferenserna
  handla om elevernas resultat.

 608. Sen vet vi att som rektor, och det
  är likadant som förvaltningschef...

 609. Det är en rad ad hoc-frågor
  som har dykt upp samma vecka-

 610. -som medarbetare sitter
  och måste få svar på.

 611. Där tycker jag att ledarskapet
  hos rektor och förvaltningschef-

 612. -kommer fram. "Vi tar den frågan
  vid ett annat tillfälle."

 613. "Nu handlar det om
  elevernas resultat."

 614. Hela tiden fokus på det.
  En jättespännande utmaning.

 615. Jag hörde en företagsledare som sa,
  på tal om all trängsel av mål...

 616. "Det borde finnas
  bara ett mål i skolan."

 617. "Det enda man mäter och utvecklar
  emot är barns nyfikenhet."

 618. Det kan man ta som en utmaning.
  Så ser ju inte styrsystemet ut-

 619. -men att jobba för att fokusera på
  det som är allra viktigast.

 620. Nämligen elevernas resultat.

 621. Och att det är det
  som är grunden till-

 622. -vad förskolelärarna och lärarna
  ska göra för nånting.

 623. Tack så mycket, Ragnar.
  Klokt svar, tycker jag.

 624. Sara, jag tänkte på en annan fråga
  när jag tittade på din presentation.

 625. Det ni har sett i ert arbete...

 626. Vilka är vanliga fallgropar
  i utvecklingsarbetet?

 627. Det handlar om många gånger
  att man tappar fokus.

 628. Det är många mål
  och många bollar att springa på.

 629. Att hålla fast vid det. Om vi har
  bestämt oss för att göra en viss sak-

 630. -ska man försöka hålla fast vid det.

 631. Då tänker jag att...
  Rektor blir nån portvakt här-

 632. -som ska hålla ifrån sig allt annat
  och hjälpa till att hålla fokus.

 633. Och se till att huvudmannen
  inte bråkar med för mycket annat-

 634. -utan håller sig till det. Ha dialog.

 635. "Nu håller vi på med det här.
  Vänta tills vi är klara med det."

 636. Det tror jag är
  en av de viktigaste bitarna.

 637. Och att man inte har
  den här delaktigheten.

 638. Att man gör saker som inte är
  förankrade hos elever och personal.

 639. Att man hittar på eget.

 640. Får jag haka på det? Jag vill
  återkoppla till nåt från tidigare.

 641. Att i era organisationer...

 642. Om ni jobbar i en kommun i allra
  högsta grad, men i friskolor också.

 643. Det är ni som kan allra mest
  om målstyrningsarbete.

 644. Försök se till att ni är delaktiga-

 645. -i er kommuns uppbyggnad av
  målstyrnings- och kvalitetsarbetet.

 646. Annars lägger andra beslag på det.

 647. Där har utbildningen
  en liten särställning-

 648. -eftersom vi har en målstyrning
  ända ner till de vi är till för.

 649. Vi ska ju nämligen
  betygsätta eleverna i slutändan.

 650. Så ta er plats och ert inflytande.

 651. Det håller jag med om.

 652. Avslutningsvis... En sista fråga:

 653. Har ni några sista budskap
  till rektorerna här?

 654. Vad är viktigt att tänka på för
  att få till en hållbar utveckling?

 655. Vi är eniga om det du sa.

 656. Fokus på barns och elevers utveckling
  och lärande i allt man gör.

 657. Och fråga dem om man gör rätt saker.
  Det är jätteviktigt.

 658. -Jag har en liten grej till.
  -Bra. Varsågod.

 659. Jag har jobbat på Skolverket
  i ett par år-

 660. -och jag inser
  att när jag satt på era stolar-

 661. -tog jag mig inte tid
  att ta hjälp av Skolverket.

 662. Det finns så mycket kunskap
  att hämta på Skolverket-

 663. -så ta Skolverket i anspråk.

 664. I första hand det vi har
  på våra webbsidor, men ring oss.

 665. Bra. Det var en trevlig uppmaning.
  Ring Skolverket. Tack så mycket.

 666. -Sara. Varsågod. Tack så mycket.
  -Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att göra skillnad i klassrummet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ragnar Åsbrink och Sara Knöfel från Skolverket berättar om hur man bedriver förändringsarbete i skolundervisningen med bra resultat. De berättar också om hur det praktiskt går till att identifiera brister och utvecklingsområden i undervisningen. Inspelat den 26 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling
Ämnesord:
Skolan, Skolutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Tillsammans kan vi höja resultaten i skolan

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström föreläser om hur Sverige kan höja sina resultat i Pisa-undersökningen. I viktiga ämnen som matematik och svenska har svenska elever halkat efter. Men, i resultaten över elev- och lärarrelationer ligger Sverige i topp. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Ledarskap i ett mätfixerat samhälle

Professor Lars Strannegård föreläser om att mäta tillståndet i skolan. Går det, och mäts rätt saker? Aldrig förr har så mycket data om skolan samlats in som nu, men det finns en risk att man inte tar hänsyn till kunskap som inte är mätbar. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Sverige som stärkt kunskapsnation

Camilo von Greiff var tidigare forskningsledare för SNS Utbildningskommission. Han berättar om SNS skolforskning och arbetet med att ta fram underlag för beslutsfattare inom politik, näringsliv och offentlig förvaltning. Inspelat den 26 november 2014. Arrangör: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Ny syn på PISA-resultat

Anders Jakobsson är professor i naturvetenskapernas didaktik. Här föreläser han om att synen på Pisa-undersökningarna har förändrats under de senaste åren och att de har fått större medialt genomslag. Inspelat den 26 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Kommunikation som styrmedel

Niclas Rönnström är utbildningschef för rektorsprogrammet och föreläser om vikten av kommunikation i skolans ledarskap. Inspelat den 26 november 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Effektivare skola med data-team

Kim Schildkamp är docent vid beteendevetenskapliga fakulteten vid the University of Twente i Nederländerna. Hon föreläser här om framgångar man nått genom att låta speciella team analysera data som samlas in i skolan. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Vad är en framgångsrik skola?

Professor Jonas Höög från Centrum för skolledarutveckling föreläser här om vilka resultat från Pisa-undersökningarna som är värda att jobba vidare med. Hur skapar man en framgångsrik skola? Inspelat den 26 november 2014. Arrangör: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Rektors ledarskap vid skolutveckling

Med digitaliseringen som exempel talar utvecklingschefen Edward Jensinger om hur ett förändringsarbete i skolan kan genomföras och hur rektorer kan föregå med gott exempel. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Att göra skillnad i klassrummet

Ragnar Åsbrink och Sara Knöfel från Skolverket berättar om hur man bedriver förändringsarbete i skolundervisningen med bra resultat. Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ledarskap i skolans värld

Den gode byråkraten

Tomas Brytting är professor i organisationsteknik. Han föreläser om att lärare, rektorer och skolledare inte bara har ett pedagogiskt ansvar, de är också tjänstemän i den offentliga sektorn. Vad är en god byråkrat? Inspelat den 26 november 2014. Arrangörer: Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande i dramapedagogik

Annelie Einarsson är forskare på Malmö högskola och arbetar med dramapedagogik. Hon menar att det finns många beröringspunkter mellan dramapedagogik och entreprenöriellt lärande. Båda är utmaningsbaserade och multimodala, vilket innebär att man berättar på många sätt samtidigt, och båda inbjuder till kreativa processer i grupp. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.