1 l

UR Samtiden - En dator till varje elev

Forskning tar fasta på olika aspekter av digitaliseringen i skolan. Här medverkar två föreläsare som båda gjort studier kring projektet "En dator till varje elev". Vilka verklighetsbilder har dessa studier gett och vilka slutsatser kan man dra? Inspelat den 1 oktober på Skolverket i Stockholm. Arrangör: Skolverket och Stiftelsen Datorn i utbildningen.