Titta

UR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

UR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Om UR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Hiphopen och punken är två musikgenrer som vuxit från subkultur till arenaunderhållning. Men det är också två kulturuttryck som handlar om starka identitetsbyggen och samhällsengagemang. I den här föreläsningsserien hör vi bland andra artisten Jason "Timbuktu" Diakité och författaren Jeff Chang prata om klassfrågor och hur musik, politik och pedagogik hänger ihop. Inspelat på Malmö högskola den 15 och 16 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning : Punkens politiska resaDela
 1. Hej! Jag vill tacka Johan och nätverket
  för att jag fick komma hit.

 2. Programmet ser bra ut. Mitt ämne i dag
  hänger samman med ett större projekt-

 3. -om den brittiska punkens ursprung
  och dess utveckling under 80-talet.

 4. Jag tittar på punkens politik -
  med litet "p"-

 5. -och på hur punken förändrades
  så att olika subgenrer växte fram-

 6. -inom den bredare genren "punk".

 7. Jag ska tala om en kontroversiell
  form av punk, nämligen brittisk oi.

 8. Jimmy Pursey från Sham 69 talade om
  "platser och personer man vill undvika".

 9. I dag ska jag prata
  om några av de personerna.

 10. 1981 skrev "punkpoeten"
  Garry Johnson-

 11. -som var aktiv inom oi-kulturen -
  att oi handlade om "verkligheten".

 12. Om att bo i betongdjungeln,
  hata polisen-

 13. -gå på bidrag, göra motstånd och
  vara stolt över sin klasstillhörighet.

 14. Garry Bushell använde ordet oi i titeln
  till samlings-LP:n han satte samman-

 15. -i syfte att stärka punkens
  ställning som "arbetarklassprotest".

 16. Oi-kulturen
  omfattade en brokig samling-

 17. -av skinnhuvuden, bråkstakar,
  ligister, rebeller...

 18. De förenades av klasstillhörighet,
  energi och kärlek till vild rock'n'roll.

 19. Mitt bland arbetslöshet
  och sociala spänningar-

 20. -kom band som The 4-skins, Blitz,
  The Exploited och The Last Resort.

 21. Bushell skrev att de var en varning
  till de politiker och giriga chefer-

 22. -som hade förstört hela samhällen och
  kastat en hel generation på sophögen.

 23. Enligt Bushell var oi emot de
  privilegierade och för arbetarklassen.

 24. Oi frigjorde sig från den påverkan
  från "konstskolor och musikindustri"-

 25. -som enligt Bushell
  hade snöpt punken.

 26. Men punken hade knappt
  definierats som en revolt på gatunivå-

 27. -förrän den orsakade bråk.
  Den 3 juli 1981-

 28. -hölls en spelning med tre oi-band
  i Southall i London.

 29. Den angreps av asiatiska grupper
  som protesterade mot skinnhuvudena-

 30. -i ett område som var känt
  för rasrelaterade spänningar.

 31. Klockan tio stod puben i brand
  efter att ha bensinbombats.

 32. Dagen därpå fylldes tidningarna
  av bilder på hukande poliser-

 33. -utbrända bilar
  och rapporter om "rasupplopp".

 34. Oi kom därför att framställas som
  musik för nynazistiska skinnhuvuden.

 35. Musik- och dagspress samt delar
  av vänsterrörelsen anklagade oi-

 36. -för att flörta med nazismens
  formuleringar och bildspråk.

 37. Inom historieskrivningen är det
  denna tolkning som har dominerat.

 38. Oi avfärdas ofta som en enfaldig
  biprodukt av punkens dödsryckningar-

 39. -eller en kugge i White Noise-rörelsen-

 40. -som startades inom det fascistiska
  National Front under 1980-talet.

 41. Beskrivningar
  av oi som nazistiskt eller rasistiskt-

 42. -återkommer ständigt i punkens
  mer övergripande historieskrivning.

 43. Jag vill föra fram
  en mer nyanserad tolkning.

 44. Oi hade definitivt drag som bidrog
  till att rörelsen svärtades ner.

 45. Medierna överdrev kopplingen mellan
  skinnhuvuden och rasrelaterat våld-

 46. -men mediebilden
  hade en kärna av sanning.

 47. Kombinationen av samhällshat
  och patriotism inom oi-

 48. -kunde också
  leda vidare till extremhögern.

 49. Men i oi fanns också
  en klassmedvetenhet och ett kulturarv-

 50. -som gjorde fenomenet mer komplext.

 51. Det återspeglade
  de samhälleliga spänningarna-

 52. -i 70- och 80-talets Storbritannien.

 53. Oi-kulturen erbjöd
  ett kontroversiellt forum för kritik-

 54. -där röster som annars sällan hördes
  kunde protestera-

 55. -oberoende av höger-vänsterskalan
  och de politiska organisationerna.

 56. Den framhävde den politiska och
  socioekonomiska omstruktureringen-

 57. -i och med Thatcher-styret och
  sammanbrottet för konsensuskulturen-

 58. -som hade format brittisk politik
  från 1945.

 59. Syftet är att omvärdera, kontextualisera
  och förklara konfliktsökandet inom oi-

 60. -och lyfta en marginaliserad röst för
  att visa på olika samhällsförändringar.

 61. Jag tittar på idéer som har lagts fram
  av bland andra Stuart Hall-

 62. -om att ungdomskulturen
  rymde klasskamp.

 63. I min föreläsning hämtar jag också
  idéer från E. P. Thompson.

 64. Jag har alltid tyckt att hans
  "History from Below" är inspirerande.

 65. Ett grundantagande
  är att oi var en maskulin rörelse.

 66. Kvinnorna var en viktig del
  av den miljö där oi uppstod-

 67. -men banden och publiken var främst
  män, vilket återspeglas i föreläsningen.

 68. Jag börjar med en överblick över oi-
  rörelsens plats i den brittiska punken.

 69. Sen går jag vidare
  till olika perspektiv på oi.

 70. Slutligen tittar jag på hur protesterna
  formulerades inom själva oi-rörelsen.

 71. Vi börjar alltså med oi
  och brittisk punk.

 72. Förlåt, jag är förkyld...

 73. Oi uppstod inom ett visst narrativ
  i den brittiska punken.

 74. Rörelsen påverkades av klassretoriken
  som låg bakom uppkomsten-

 75. -av band
  som Sex Pistols och The Clash.

 76. I medierna framhölls att Sex Pistols
  kom från "fel delar" av London.

 77. Med historier
  om småbrottslighet och vandalism-

 78. -skapades en bild
  av "underprivilegierade unga"-

 79. -så skrev musikpressen -
  "från arbetarklassgetton".

 80. De var motsatsen till 1960-talets
  rika rock-aristokrati-

 81. -och "medelklassen, de rika och
  akademikerna" inom 1970-talets rock.

 82. Oi innebar en fortsättning på det som
  journalisten Tony Parsons beskrev-

 83. -som "amfetaminpåverkad,
  energisk sjuttiotalsmusik från gatan".

 84. "En rock'n'roll för bidragskön - arg
  musik som spelas av unga för unga."

 85. Oi använde samma sociala narrativ
  som The Clash.

 86. Journalisten Julie Burchill skrev
  att punken var "verklighetens rock".

 87. Oi-rörelsens spelningar levde upp till
  hennes beskrivning av punkkonserter-

 88. -för "unga från arbetarklassen som
  säger nej till att krossas av systemet."

 89. Punkens början
  var mer komplex än man kunde tro.

 90. Många av de tidigaste punkarna
  hade en typisk medelklassbakgrund.

 91. Joe Strummer
  är ett uppenbart exempel.

 92. Punken nådde även in i konstvärlden-

 93. -bland folk som Malcolm McLaren
  och Jamie Reid.

 94. De symboler för arbetarklassen
  som användes-

 95. -ingick alltså i en bredare samling
  symboler som skulle hota status quo.

 96. Så stod det i ett tidigt
  Sex Pistol-fanzine.

 97. Revolten
  kunde bestå i brottslighet, rock'n'roll-

 98. -eller den ungdomskultur
  som punken bara var en del av.

 99. En bandmedlem i Cock Sparrer sa:
  "Vi ville nå andra som var som vi."

 100. "Andra fotbollssupportrar,
  vanliga ungdomar utan pengar."

 101. När punken splittrades kom band som
  Angelic Upstarts och Cockney Rejects-

 102. -att kallas för "äkta punk"
  av journalisten Garry Bushell.

 103. De var inte "den svaga delen
  av en döende rörelse"-

 104. -utan en början på "nåt nyare,
  verkligare och hårdare".

 105. Ordet "oi" kom
  från Cockney Rejects låt "Oi! Oi! Oi!"-

 106. -men det var även en hälsningsfras på
  cockney som hade kulturell betydelse-

 107. -och bekräftade kopplingen
  till arbetarklassen.

 108. Den riktade sig även
  till skinnhuvudena-

 109. -en uttalat proletär ungdomskultur
  med rötter i 60-talets Storbritannien.

 110. I början blandades en hård mods-stil-

 111. -med bildspråk och ljud
  från rude boys-rörelsen.

 112. Det blev en motvikt
  till det så kallade "swinging sixties"-

 113. -med sin pop- och hippierörelse.

 114. På 1970-talet plockade rörelsen upp
  den urbana och aggressiva punken.

 115. Med band som Sham 69
  inleddes en förnyelse av rörelsen-

 116. -som fortsatte in på 1980-talet.

 117. Oi-rörelsen använde även referenser
  till den brittiska varietétraditionen.

 118. Den lyfte ständigt fram
  arbetarklasskulturen-

 119. -med pubar, fotboll, boxning,
  helgfestande, vadhållningsbyråer...

 120. All detta återkom ständigt
  i oi-låtarnas texter.

 121. En nära släkting till oi var 2-tone.

 122. Musikstilarna togs upp i samma tid-
  ningar och hade delvis samma publik.

 123. Båda var blandformer. 2-tone var en
  kombination av punk, ska och reggae-

 124. -med en publik
  som överskred rasgränser.

 125. Inom oi förenades punk
  och fotbollskultur.

 126. Punkare och skinnhuvuden blandades
  med vanliga arbetarklassungdomar.

 127. Detta ledde till
  att det uppstod en viss oklarhet-

 128. -kring vad som utmärkte punken, och
  kring skillnaden mellan punk och oi.

 129. Men oi användes främst
  för arbetarband-

 130. -vars publik innehöll skinnhuvuden.

 131. En medlem i bandet Infa Riot sa-

 132. -att oi handlade om vanliga grabbar.

 133. "Det handlar inte om säkerhetsnålar
  och färgat hår längre."

 134. Rent musikaliskt fanns det bästa
  urvalet av oi-musik på de album-

 135. -som sattes samman från -80 till -84.

 136. De innehöll en blandning av band och
  poeter som både visade ois ursprung-

 137. -och de nya band
  som formade musiken.

 138. Varje samling var full av korta essäer,
  noveller och dikter-

 139. -som gav en bild av oi-musikens
  kulturella traditioner.

 140. På det sista albumet
  fanns ett antal beskrivningar av oi:

 141. "Oi är att ha roligt
  och göra sin röst hörd".

 142. "En skarp hjärna och snygga kläder",
  "stolt arbetarklass"-

 143. -"2-tone med stake",
  "stolt britt, men inte xenofob"-

 144. -"'kyss mig'-hattar", "att göra om
  kommunala bostäder till palats".

 145. Man startade en oi-kommitté med
  journalister, musiker och managers-

 146. -som satte samman album,
  ordnade spelningar-

 147. -och höll konferenser för att ge mening
  åt den nystartade rörelsen.

 148. På en konferens i januari 1981-

 149. -beslöt deltagarna
  att ordna stödkonserter-

 150. -för arbetslösa
  och för fängslades rättigheter.

 151. Musiken skulle vara lättillgänglig.

 152. Man skulle skriva texter om vardagliga
  problem på ett vardagligt språk.

 153. Man avvisade alla politiska kopplingar,
  och det ska jag återkomma till.

 154. Man föredrog att organisera sig själv-

 155. -och prioriterade
  arbetarungdomarnas frågor.

 156. Efter händelsen i Southall
  sommaren 1981-

 157. -förlorade rörelsen kraft.

 158. På kort sikt förflyttades fokus
  från punk för arbetarklassen-

 159. -till att man ständigt
  fick avvisa alla rasistiska kopplingar.

 160. Några oi-band gav sig ut på en turné-

 161. -med namnet "Oi mot rasism och
  extremism, men ändå mot systemet".

 162. I tidningen Sounds skrev folk som
  Bushell och Garry Johnson artiklar-

 163. -där de slog fast att oi inte
  hade nåt med nazism att göra.

 164. Man tog kontakt
  med antifascistiska grupper-

 165. -i ett försök att förhindra att
  spelningarna blev politiska slagfält.

 166. Trots det, och trots alla kontroverser-

 167. -höll sig oi-banden kvar i toppen av
  British Market Research Bureaus lista-

 168. -och det i en tid då det krävdes höga
  försäljningssiffror för att nå toppen.

 169. Men 1983 eller 1984 hade oi-musiken-

 170. -till synes tappat fart
  i Storbritannien.

 171. Försäljningssiffrorna sjönk, och musik-
  och gatumodet började förändras.

 172. Band splittrades, bytte inriktning eller
  spelade för allt mindre åhörarskaror.

 173. Skinnskallerörelsen splittrades
  av frågan om politisk hemvist-

 174. -vilket ledde till en identitetskris och
  bråk om skinnskallerörelsens väsen.

 175. Det "välartade" skinnhuvudet uppstod-

 176. -och ställdes
  mot den nazistiska varianten.

 177. Stil och medvetenhet om rörelsen-

 178. -ställdes mot billiga bombarjackor,
  limsniffande och högerextremism.

 179. 1982 började Bushell tappa modet och
  skrev i en artikel att punken var död.

 180. Han kallade den isolerad
  och fatalistisk-

 181. -och sa att den hade förlorat sig
  i libertarianska idéer.

 182. Därefter stöttade han band
  som uttryckte samma ilska-

 183. -som tidiga punkband.
  Anarkistiska band som Conflict-

 184. -eller vänsterband, som The Redskins
  som var medlemmar i socialistpartiet.

 185. Senare lämnade han Sounds och blev
  en kontroversiell sensationsjournalist.

 186. Oi-rörelsens budskap låg vilande-

 187. -men spreds senare
  i USA, Europa och Asien-

 188. -ända in på 2000-talet.

 189. Det Garry Johnson
  hade kallat "gatans rytm"-

 190. -såg ut att försvinna
  i bruset av röster-

 191. -när oi-rörelsen omgavs av stridigheter.

 192. Nu ska jag gå vidare och tala om
  hur oi har beskrivits av utomstående.

 193. Mycket av uppståndelsen kring oi
  utgick från en bredare debatt-

 194. -med ursprung i 50-, 60- och 70-talets
  sociala och kulturella omvälvningar.

 195. I media ledde oi till ett av många
  utbrott av moralpanik-

 196. -i samband med att ungdomskulturer
  blev en viktig del av samhället.

 197. Oi-rörelsen ansågs utgöra ett hot
  mot samhälleliga värderingar-

 198. -som de definierades
  av etablissemanget.

 199. Den spädde också på
  politiska motsättningar.

 200. Både vänstern och högern
  uttryckte motvilja-

 201. -mot tonåringarnas ökade konsumtion-

 202. -som förknippades
  med amerikansk imperialism.

 203. Men framväxten
  av en politisk motkultur-

 204. -och musikernas engagemang
  i politiska frågor-

 205. -ledde till en diskussion
  om ungdomskulturernas betydelse-

 206. -som forum för sociopolitisk förändring.

 207. Detta skedde
  på en politisk och akademisk arena-

 208. -som omfattade
  den brokiga "nya vänstern".

 209. I akademiska kretsar, till exempel
  på CCCS vid Birmingham University-

 210. -och i det brittiska kommunistpartiet
  för man ännu intressanta diskussioner-

 211. -om ungdomskulturens betydelse.

 212. Oi-rörelsen blev också omskriven
  i musiktidningar-

 213. -av journalister
  med bakgrund i motrörelser-

 214. -som ofta påverkades av sin politiska
  bakgrund i tolkningen av musiken.

 215. På 70-talet sågs ungdomskultur
  som en plats för hegemonisk kamp.

 216. Aktivister anammade
  musik och rörelser-

 217. -som en förvarning
  om revolution eller reaktion.

 218. Mest framgångsrikt
  var "Rock Against Racism"-

 219. -som startades av folk från Socialist
  Workers Party 1976 eller 1977.

 220. Musiken skulle åter bli en progressiv
  kraft efter kontroversiella uttalanden-

 221. -av David Bowie,
  som talar om fascism-

 222. -och Eric Clapton, som stödde
  den högerextreme Enoch Powell-

 223. -som ansåg att invandringen
  ledde till rasrelaterade konflikter.

 224. Man samarbetade
  med Anti-Nazi League-

 225. -för att stoppa framväxten
  av National Front-

 226. -som hotade
  att bli tredje största parti.

 227. Partiet fick höga röstsiffror
  i lokalvalen.

 228. Samtidigt försökte de högerextrema
  lägga beslag på vänsterns kulturskifte.

 229. De ordnade först bokhandlar,
  klubbar och faciliteter-

 230. -men försökte sen rekrytera ungdomar-

 231. -på fotbollsläktare, vid konserter
  och till och med på skolgårdar.

 232. I motsats till vänstern, som fokuserade
  på ungdomskulturens innehåll-

 233. -hade högern ett mer rumsligt fokus-

 234. -nämligen de platser där unga
  människor samlas och bor.

 235. Grupper som National Front och British
  Movement rekryterade på gatorna-

 236. -med begränsad framgång.

 237. I områden där arbetslöshet, dålig
  stadsplanering och stor invandring-

 238. -förstärktes av landets ekonomiska
  problem på 70- och 80-talet-

 239. -som i East End och West Midlands -
  vann de högerextrema mark.

 240. Ungdomskulturens politisering
  fick vissa identiteter-

 241. -att förknippas med en politisk
  inriktning - som högerextrem politik.

 242. En del av skinnskallerörelsen
  blev högerextrem.

 243. Ibland berodde det
  på en förvrängd nationalism-

 244. -och ibland var det bara en provokation
  i syfte att skrämmas-

 245. -och hålla distansen till samhället.

 246. Punken uppstår mitt i allt detta,
  som ett resultat-

 247. -av politiseringen av popkulturen...
  eller ungdomskulturen.

 248. Innebörden diskuterades av politiska
  aktivister till både vänster och höger.

 249. Vänsterrevolutionärer såg punken
  "som en protest mot frustrationen"-

 250. -"hos ungdomarna."
  Citat från Socialist Worker.

 251. Nynazister såg användningen av
  svastikan inom punken som ett tecken-

 252. -på "medvetenhet om en vit identitet".
  Citat från en högerextrem tidning.

 253. Punkens motståndskultur
  hängde samman med ett missnöje-

 254. -som kunde användas
  till rekrytering och mobilisering.

 255. Men detta ledde till konflikter.

 256. När Rock Against Racism - som
  omfattade punkband - blev lyckat-

 257. -blev det vanligt med högerextrema
  angrepp på spelningar på 70-talet.

 258. Detta drabbade oi-band som Sham 69,
  The Ruts och Angelic Upstarts-

 259. -vars arbetarklassursprung
  tilltalade vänstern-

 260. -men även lockade en stor mängd
  högerextrema till spelningarna.

 261. För Sham 69 blev det slutet. Bandet
  tvingades ta avstånd från sin publik.

 262. Deras spelningar stördes ofta
  av de högerextrema som de fördömde.

 263. Det blev en särskilt blodig strid 1979,
  då spelningen avbröts efter sex låtar.

 264. Men punken
  stod emot politiska kopplingar.

 265. Ett ideologiskt engagemang
  var inte nödvändigt.

 266. Sex Pistols Johnny Rotten fördömde
  rasism och sa sig hata National Front-

 267. -men kritiserade också vänsterns
  nedlåtande och överlägsna attityd.

 268. 1980 hade punken varken uppfyllt
  vänsterns eller högerns förväntningar.

 269. Vänstern ansåg att punken antingen
  hade tagits över av kapitalismen-

 270. -eller blivit en musikform
  där lyssnarnas förväntningar-

 271. -förstärktes i stället för att utmanas.
  Punkens socialrealism-

 272. -ansågs bara bekräfta den brist på
  visioner som Sex Pistols talade om.

 273. Därmed
  avfärdade vänstern också oi-rörelsen.

 274. Protesterna ansågs vara alltför grova,
  och dess fokus på klass-

 275. -ansågs vara en täckmantel, ett sätt
  att dölja reaktionära attityder.

 276. Dessa resonemang
  syntes även i musikpressen.

 277. Inledningsvis sågs oi som en karikatyr
  av arbetarklassens kultur och tankar.

 278. "Ett förhärligande av enfalden",
  skrev en kritiker.

 279. Men efter Southall lades mer fokus
  på politik. Oi sågs via tolkningsramar-

 280. -som befäste den hårda kritiken.

 281. Oi-identiteten tolkades som rasistisk.

 282. Patriotismen
  likställdes med nationalism-

 283. -och publiken sågs som högerextrem.

 284. Som jag sa förut var det tveklöst så-

 285. -att oi-rörelsen
  hade en del högerextrema drag.

 286. Gary Hodges och Garry Hitchcock
  i The 4-Skins-

 287. -hade varit medlemmar
  i British Movement.

 288. Delar av publiken var högerextrema
  och saboterade en rad spelningar.

 289. Sångaren i Combat 84,
  Chris "Chubby" Henderson-

 290. -var både fotbollshuligan
  och medlem i National Front.

 291. Omslagsbilden
  till "Strength Thru Oi!" är ökänd.

 292. Det är Nicky Crane,
  medlem i British Movement.

 293. Albumtiteln tolkades som
  en blinkning till en nazistisk slogan.

 294. Oi-rörelsen
  verkade gilla sin våldsamma image-

 295. -och närmade sig fotbollen
  och olika ungdomsbråk-

 296. -som verkade onda, särskilt
  när man såg upp mot en känga.

 297. Bushells syfte med att placera
  oi-rörelsen i en våldsam miljö-

 298. -må ha varit att få ungdomar att krossa
  systemet i stället för varandra.

 299. Men han fick kritik
  för att han glorifierade våld-

 300. -och flörtade med en brutal image
  som förknippades med extremhögern.

 301. Men att beskriva oi-rörelsen som till
  sin natur rasistisk eller högerextrem-

 302. -är att göra en förvrängd tolkning
  av dess drivkraft och kontext.

 303. Oi-rörelsen själv
  motsatte sig högerns försök att ta över.

 304. Högerextremisterna försökte
  sälja sina tidningar på oi-spelningar-

 305. -men avvisades. Sounds och Bushell
  vägrade skriva om högerextrema band-

 306. -vilket ledde till att de
  attackerades fysiskt på spelningar.

 307. Angelic Upstarts angreps ofta
  på grund av sin antifascism.

 308. Flera band råkade i slagsmål
  på sina egna spelningar-

 309. -när de med våld försökte
  få bort fascisterna från publiken.

 310. Många band
  höll antirasistiska konserter-

 311. -efter händelserna i Southall 1981.

 312. Roddy Moreno från The Oppressed-

 313. -startade "Skinheads Against
  Racial Prejudice" i Storbritannien.

 314. Garry Johnson skrev i en dikt
  att vita i arbetarklassen-

 315. -hade mer gemensamt med svarta
  i arbetarklassen än med vit medelklass.

 316. Oi var besläktat med 2-tone, som
  utsattes för högerextrema angrepp-

 317. -då National Front
  och British Movement-

 318. -försökte lägga beslag på en subkultur
  med rötterna i ska, reggae och soul.

 319. De politiska inriktningarna inom oi och
  skinnskallerörelsen var omtvistade-

 320. -och skiftande. Förutom Angelic
  Upstarts finns League of Labour Skins-

 321. -som sjunger "Jerusalem".

 322. Bandet Burial ingick
  i antifascistiska Red Action-

 323. -en militant grupp som aktivt
  konfronterade de högerextrema.

 324. Trots händelserna i Southall-

 325. -lyckades inte alltid de högerextrema
  i sina försök att göra anspråk på oi.

 326. Oi skapade en koppling mellan
  skinnskallepunk och rock'n'roll-

 327. -men de högerextrema
  tog inte över politiskt.

 328. Därför bildade de högerextrema
  egna rörelser som svar på oi.

 329. På affischerna ser ni
  hur Bushell utmålas som en fiende-

 330. -till den vita arbetarklassen
  och National Front.

 331. De startade ett eget skivbolag,
  White Noise, och gav ut skivor-

 332. -med band som Skrewdriver,
  som ni ser här ovan.

 333. De bildade Rock Against Communism
  som motvikt till Rock Against Racism.

 334. National Front
  uppmanade sina medlemmar-

 335. -att störa och dela ut tidningar
  på spelningar ända in på 80-talet.

 336. 1982 återförenades Skrewdriver,
  ett punkband från Blackpool.

 337. Rock Against Communism
  levde upp igen-

 338. -med bl.a. Ian Stuart
  från National Front.

 339. Här uppstod en uttalat fascistisk
  musikrörelse, ledd av Skrewdriver-

 340. -och andra små band som
  Brutal Attack och The Ovaltinees.

 341. Beskrivningar av oi
  har alltså ofta filtrerats-

 342. -genom olika tolkningar
  av rörelsens syfte.

 343. Beskrivningarna har klistrats på oi
  i stället för att hämtas från rörelsen.

 344. Det blev tydligt i pressens moralpanik-

 345. -men också
  i vänsterns och högerns tolkningar.

 346. Vänsterns syn på oi byggde delvis
  på ett ändrat förhållande-

 347. -till arbetarklassen
  från och med 60-talet.

 348. Arbetarna sågs kanske ännu som
  kampens huvudaktörer på 80-talet.

 349. Men den kultur
  som hade utmärkt arbetarklassen-

 350. -sen 1800-talet-

 351. -betraktades som grogrund för sexism,
  rasism, homofobi och provinsialism.

 352. Den vita arbetarklassen sågs som
  en del av problemet, inte lösningen.

 353. Den var det hinder för förändring-

 354. -som syntes som revirtänkande,
  maskulinitet och patriotism inom oi.

 355. Samtidigt lockades högerextrema till oi.

 356. Effekten lindrades av att ois fokus
  på klass, plats och erfarenhet-

 357. -öppnade för att olika former
  av interaktion-

 358. -kunde samexistera
  inom samma grupp.

 359. Det har varit viktigt i den
  brittiska ungdomskulturens historia.

 360. Högerns försök att avgränsa
  oi-rörelsen ifråga om ras avvisades-

 361. -och högerextrema grupper
  startade en egen förvrängd version-

 362. -av punk- eller skinnskallekulturen
  för att få ett eget kulturellt utrymme.

 363. Vad stod då oi för? Om tolkningarna
  gav en lätt förvrängd bild av rörelsen-

 364. -vad var det som banden själva
  sjöng om och talade om?

 365. Alla försök att sätta politiska
  etiketter på oi-rörelsen misslyckades.

 366. Oi omfattade en rad perspektiv som
  både kunde vara vänster och höger.

 367. Ändå fortsatte det vara ett forum
  där de som sällan hörs i det offentliga-

 368. -kunde ha synpunkter på den värld
  som de var en del av.

 369. Det som egentligen höll samman
  oi-rörelsen var betoningen på klass.

 370. Här är den historiska kontexten viktig.

 371. Storbritannien ställdes inför socio-
  ekonomiska förändringar efter kriget.

 372. Det växande välståndet
  och de tekniska genombrotten-

 373. -främjade en ökad konsumtion.

 374. Detta åtföljdes av demografiska skiften
  orsakade av utökad utbildning-

 375. -och förändringar i invandring
  och anställningsförhållanden.

 376. På 1970-talet började man se
  tendenser till splittring.

 377. Talet om "konsensus"
  hade dolt spänningarna-

 378. -under det konsumtionsdrivna
  välståndets yta.

 379. De kom fram när inflationstrycket
  ledde till oroligheter inom industrin-

 380. -och till stigande levnadsomkostnader
  och arbetslöshet på 1970-talet.

 381. Politiska självklarheter undergrävdes
  och gav en partipolitisk omsvängning-

 382. -först mot Thatcher
  och senare mot New Labour.

 383. Samtidigt uppstod nya politiska
  grupperingar kring vissa frågor.

 384. I sin ekonomiska politik övergav
  britterna de keynesianska principer-

 385. -som ekonomin hade byggt på
  sen 40-talet.

 386. I stället gick man mot en monetarism-

 387. -som utvecklades av Thatcher
  efter valet 1979.

 388. Med tiden blev följderna uppenbara.
  De ekonomiska strukturförändringarna-

 389. -påskyndades genom skiftet
  från industri- till tjänstesektor.

 390. Fackets makt begränsades genom
  lagstiftning och klassiska konflikter-

 391. -som gruvarbetarstrejken 1984-1985.

 392. Arbetslösheten uppgick till nästan
  fyra miljoner vid mitten av 1980-talet-

 393. -och blev ett permanent inslag.

 394. Många gamla industriområden
  har fortfarande inte återhämtat sig.

 395. Välfärdsstatens kollektivism
  och jämlikhetsprinciper-

 396. -ersattes av individualism
  när offentliga industrier såldes-

 397. -och den privata sektorn
  gynnades av fördelaktiga lån.

 398. På lång sikt omvandlades
  Storbritannien till ett finanscentrum.

 399. På kort sikt drabbades landet
  av inflation, upplopp och konflikter-

 400. -då den "folkliga auktoritarism"
  som Stuart Hall såg i Thatcherismen-

 401. -blev en del av det brittiska psyket.

 402. Oi-protesten var en återspegling av
  och en reaktion på omstruktureringen.

 403. Den gick emot Thatchers angrepp
  på viktiga delar av arbetarklassens liv-

 404. -men avskräcktes ändå av byråkratin
  bakom Labours socialdemokrati.

 405. Klass och plats - inte ideologi -
  bildade referensramar-

 406. -för oi-rörelsens förståelse
  av sina egna problem.

 407. Oi-rörelsen gav uttryck för en klass-
  identitet som var rotad i vardagen:

 408. I arbetet, i helgerna, i samhället,
  på gatan och i hemmet.

 409. Det här beskrevs bäst på Sham 69:s
  album "That's Life" från 1978-

 410. -som gav en inblick i hur ett dygn
  ser ut för en ung arbetargrabb.

 411. Han stiger upp sent, kommer
  för sent till jobbet, får sparken-

 412. -spelar på hästar,
  super sig full på puben-

 413. -träffar en tjej, har baksmälla
  dagen efter. Det är livets kretslopp.

 414. Paul Morley beskrev det som
  ungdomens sociala klaustrofobi.

 415. Ett misslyckat försök till flykt
  från de samhällsstrukturer-

 416. -som bryter ner en.

 417. Många oi-låtar
  handlade om liknande saker:

 418. Den vardagliga kampen mot makten,
  utekvällar och fotbollsmatcher.

 419. Oi-musiken frammanade ljudet
  av betong och korrugerad plåt.

 420. Den visade både på styrkan och
  spänningarna i ungdomskulturen.

 421. Den beskrev lokala figurer,
  ligister och skinnhuvuden-

 422. -som påminde
  om dess ursprungsmiljö.

 423. Oi-musiken var sällan moraliserande.
  I stället dokumenterade den-

 424. -ibland på allvar, ibland skämtsamt -
  det verkliga livet.

 425. Politiskt lades mycket energi
  i oi-rörelsen-

 426. -på de samhälleliga krafter
  som begränsade arbetarklassens liv.

 427. Man kritiserade poliser, tjänstemän
  och hycklande politiker.

 428. Öppen klasskamp behandlades
  i låtar av The Cockney Rejects-

 429. -och Garry Johnson.

 430. Ett vanligt tema var avsaknaden
  av ett jobb och en framtid.

 431. Tory-regeringen anklagades
  för att döda arbetarklassens själ.

 432. De flesta krävde arbete eller bättre
  framtidsutsikter för arbetslösa unga.

 433. Arbetslösheten framställdes ofta
  som en utlösande faktor för våld-

 434. -och som den främsta orsaken
  bakom de upplopp som bröt ut 1981.

 435. Med ord från oi-rörelsen bestod dess
  miljö av "mänskliga handgranater"-

 436. -"clockwork oranges av kött och blod",
  "en tickande, tidsinställd bomb."

 437. Frustration över att inte längre
  kunna styra över sitt eget liv.

 438. Men politiken sågs inte som en lösning.

 439. De flesta inom oi-rörelsen hade vuxit
  upp under 70-talets Labour-styre-

 440. -vilket ledde till desillusioner
  snarare än en vilja att stödja Labour.

 441. Micky Fitz tog avstånd
  från all sorts politik-

 442. -"för arbetarklassen får alltid betala
  priset för politikernas maktspel."

 443. Det fanns en viss förkärlek för facket,
  som i Angelic Upstarts låtar-

 444. -om 70-talets gruvstrejker.

 445. The Business
  skrev "National Insurance Blacklist"-

 446. -om byggnadsindustrins svarta lista
  över militanta och bråkstakar.

 447. Vänstern framställdes annars
  som medelklassliberaler-

 448. -som påstod sig företräda
  arbetarklassens intressen.

 449. I The Business låt skrev GarryJohnson
  om vänstern som "förortsrebeller"

 450. Medelklassungar som lekte revolution
  men inte visste nåt om orättvisor.

 451. Detta ledde även till misstänksamhet
  mot Rock Against Racism.

 452. 2-tone sågs som ett organiskt,
  interkulturellt uttryck för samhörighet-

 453. -med fokus på ungdomskultur
  och livet i betongdjungeln.

 454. Men Rock Against Racism
  avfärdades som politiska typer-

 455. -som saknade kontakt med vanligt folk.

 456. Ois förlöjligande av vänstern bidrog så
  klart till att de själv blev illa sedda.

 457. Och oi-bandens uttalade patriotism-

 458. -stärkte anklagelserna
  om högerextremism.

 459. På 70-talet förknippade många
  inom vänstern den brittiska flaggan-

 460. -med antingen National Front
  eller brittisk imperialism.

 461. Men inom oi kopplades klass till plats.

 462. Identiteten formades delvis av den
  plats där man bodde och arbetade.

 463. Låtarna som handlar
  om det typiskt brittiska eller engelska-

 464. -tar ofta avstamp i den tidens
  socioekonomiska och politiska kris-

 465. -och den hårt pressade
  arbetarklassens erfarenheter.

 466. Oi-rörelsen reagerade på
  nedgången under 70- och 80-talet-

 467. -och återspeglade skräcken
  hos ett etablissemang-

 468. -som placerade nationen i ett narrativ
  av förfall och ödeläggelse.

 469. Punken dramatiserade krisen, men
  oi-rörelsen ville företräda de drabbade.

 470. I Cock Sparrers låt
  "England Belongs To Me"-

 471. -symboliseras nationens stolthet
  av "flodens smutsvatten".

 472. Det handlade om East End, där varven
  lades ner och allt förändrades.

 473. De gamla arbetarklassområdena
  gick under rent ekonomiskt.

 474. Detta gällde även på lokal nivå. Banden
  byggde upp lokala anhängarskaror.

 475. Spelningarna blev mötesplatser
  som förstärkte samhörigheten.

 476. Lokala teman genomsyrar låtarna. I en
  låt nämns buss 69 till Canning Town-

 477. -alltså bussen man tar
  till fotbollsmatcher.

 478. Foton av fans och publik
  var vanliga på oi-skivorna.

 479. Platsen blev ett fokus
  för arbetarklassidentiteten-

 480. -och erbjöd sociala kopplingar som
  stärkte de gemensamma intressena.

 481. Samtidigt kan lojalitet
  mot en viss plats leda till problem.

 482. Den gav en känsla av tillhörighet-

 483. -men det territoriella inslaget
  var även exkluderande.

 484. Oi-låtarna handlade ofta om London,
  så klass och plats-

 485. -tycktes förankrade i huvudstadens
  traditionella arbetarklassområden.

 486. Det var också problematiskt att vissa
  band förknippades med West Ham.

 487. När de spelade utanför London
  kom motståndarlagens supportrar dit-

 488. -och ni kan tänka er resten själva.

 489. Oi stod för ungdomlig
  arbetarklassrevolt.

 490. I början av 80-talet handlade det om
  att "hålla hårt i det vi har"-

 491. -"för Thatcher vill ta allt ifrån oss."

 492. Därför hade oi-rörelsen
  nåt defensivt över sig.

 493. Den kombinerade en fatalism
  inför nuet-

 494. -med en vilja att ta tillbaka det som
  gjorde livet roligt och meningsfullt.

 495. Oi-rörelsen var asocial.
  Dess anhängare-

 496. -ansåg sig stå utanför samhället.

 497. Samtidigt försökte man
  upprätthålla skinnskallekulturen.

 498. Enligt ett skinnhuvud handlade det
  om stolthet över arbetarklassen-

 499. -och respekt mot medmänniskor.

 500. Oi-rörelsen var klassorienterad och
  platsbunden, byggde på grupplojalitet-

 501. -och på stil, klass
  och gemensamma referensramar-

 502. -inom en hotad arbetarklasskultur.

 503. Och till sist ska jag helt kort
  gå igenom några avslutande punkter.

 504. Anhängarnas beskrivning av oi
  stämde bättre än kritikernas.

 505. Oi var en kulturyttring som gav uttryck
  åt erfarenheter från en viss kontext:

 506. Att vara arbetarklassungdom
  i samhällsförändringarnas tid.

 507. Detta gällde främst, men inte enbart,
  vita män från arbetarklassen.

 508. Oi förknippas med skinnhuvuden-

 509. -men hämtade influenser
  från en bredare kulturell bas.

 510. Bland annat
  från den vanvördiga humorn-

 511. -i varietéföreställningar
  och i "Carry On"-filmerna.

 512. Stilen och attityden påverkades av
  60-talets mods- och skinnskallekultur.

 513. Oi-rörelsen hade samma territoriella
  stolthet som fotbollskulturen-

 514. -och de gamla arbetarklassgängen.

 515. 1980 hade den närmat sig
  mods- och 2-tone-rörelserna.

 516. Rörelsen genomsyrades av ett fokus
  på lojalitet och samhörighet-

 517. -utifrån en kultur uppbyggd kring
  fotboll, pubar, klubbar och kläder.

 518. Politiskt omfattades olika ståndpunkter.
  Många kom från Labour-familjer-

 519. -och hade fötts in i arbetarklassgrupper
  med stor sammanhållning.

 520. Men klass- och lojalitetsfokus
  ledde även till konservatism-

 521. -vilket medförde misstänksamhet
  mot kulturell och social förändring.

 522. Blandningen av progressiva
  och konservativa idéer-

 523. -bidrog till Labour-partiets framväxt,
  innan den samhälleliga utvecklingen-

 524. -ledde till att spänningar uppstod
  omkring 1960-talet.

 525. Den extrema högern
  kunde därför ta sig in i oi-rörelsen-

 526. -och orsakade splittring
  samtidigt som man befäste stereotyper.

 527. Men vit makt-musikens framväxt-

 528. -berodde delvis på att oi inte medgav
  såna politiska ställningstaganden.

 529. För historikern
  är oi-rörelsen intressant.

 530. Den ger insikter om samhälleliga
  trender bortom ungdomskulturen.

 531. Folk i oi-rörelsen kände att politik i
  allmänhet inte hade med dem att göra-

 532. -särskilt inte traditionell politik,
  vilket fortfarande är ett problem.

 533. Oi-musiken stod för en antipolitik
  som öppnade för extrema rörelser-

 534. -men som oftast hängde samman
  med en klassrelaterad identitet.

 535. Oi visade
  på arbetarklassungdomars oro-

 536. -inför arbetslöshet
  och samhällsförändringar.

 537. Den traditionella industrin
  ersattes av tjänstesektorn-

 538. -och, på 1980-talet, it-sektorn.

 539. Monetarismen
  gjorde arbetslösheten permanent.

 540. Ett djupt rotat problem
  i det brittiska samhället.

 541. Man skar även ner på offentliga
  utgifter. 4-Skins låt "Bread or Blood"-

 542. -handlade egentligen
  om bonderevolten 1816 i East Anglia.

 543. Den varnade för en återgång till
  1800-talets fattigdom och orättvisor.

 544. Punken var den första
  ungdomskulturen efter kriget-

 545. -som uppstod ur en ekonomisk kris-

 546. -och inte ur ökad konsumtion,
  som t.ex. teddy- och mods-rörelserna.

 547. 1981, då oi uppstod
  eller fick sitt namn-

 548. -var Johnny Rottens ord om anarki-

 549. -ännu mer aktuella än 1976 till 1977.

 550. Oi-rörelsen visade dessutom
  att klassidentiteter kunde formas-

 551. -av kultur och grupptillhörighet.
  Oi-banden ansåg sig vara arbetarklass-

 552. -utifrån faktorer som familjebakgrund,
  plats och kulturella val.

 553. Gränserna var flexibla nog att kunna
  anpassas efter samhällsförändringar.

 554. Från 1950-talet kom ungdomskulturen
  att utmärkas av mode och musik.

 555. Oi var arbetarklasspunk, men
  utövarna tog även del av en kultur-

 556. -som omfattade ska, reggae och soul
  samt punkens rockigare föregångare.

 557. Det ledde till utsuddade rasgränser
  och ett generationsskifte-

 558. -i fråga om konstruktionen
  av klassidentitet.

 559. Mediernas behandling av oi-rörelsen-

 560. -är ett tidigt exempel på den s.k.
  demoniseringen av arbetarklassen.

 561. Kulturellt och politiskt motstånd
  mot arbetarklassen hade alltid funnits.

 562. Men 60- och 70-talets förändringar
  öppnade för två nya former av angrepp:

 563. Den ena gick ut på att bryta upp
  arbetarklassens kollektiva identitet.

 564. Den andra var att tolka politisk kamp-

 565. -på ett sätt som osynliggjorde
  klassidentitet och orättvisor.

 566. I början hade hotet från punken-

 567. -handlat om Sex Pistols
  ilska och vanvördighet.

 568. Skandalen kring Sex Pistols-

 569. -började när Steve Jones, en
  arketypisk oi-anhängare, svor på tv.

 570. Sex Pistols
  framställdes som grova busar.

 571. Man slutade se punken
  som en arbetarklassrevolt-

 572. -när de unga bråkstakarna vägrade
  formulera sig på förväntat sätt.

 573. Det kanske är därför som oi-rörelsen-

 574. -inte har fått ingå i berättelsen
  om den "respektabla" brittiska punken.

 575. Tack så mycket.

 576. Översättning: Maria Åsard
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Punkens politiska resa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Som politisk rörelse var punken glidande, såväl anti-rasistisk som rasistisk beroende på artist och rörelse. Men punken var alltid emot systemet. Om detta berättar Matthew Worley vars specialitet är punkgenren Oi, känd för sina kopplingar till fotboll och arbetarklassideal. Worley är professor i historia vid Readings universitet. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Musik > Musikhistoria, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil
Ämnesord:
Musik, Musiksociologi, Politisk musik, Punkrock
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Hiphop är min kunskapskälla

Hiphopen förmedlar en väldigt tydlig bild av samtiden, menar Jason ”Timbuktu” Diakité i denna föreläsning. Som musikform har hiphop ofta ett unikt klassperspektiv och förmedlar personliga erfarenheter som väldigt få andra konstformer gör. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

En multikulturell stormakt

Hiphopen är en global handelsvara och en multikulturell rörelse som förändrar det amerikanska samhället i grunden, och den amerikanska drömmen symboliseras idag av Jay-Z och Beyoncé. Det menar författaren och professorn Jeff Chang, som här berättar om det politiska läget i USA och om hiphopen som musikrörelse. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Punkens politiska resa

Som politisk rörelse var punken glidande, såväl anti-rasistisk som rasistisk beroende på artist och rörelse. Men punken var alltid emot systemet. Om detta berättar Matthew Worley vars specialitet är punkgenren Oi, känd för sina kopplingar till fotboll och arbetarklassideal. Worley är professor i historia vid Readings universitet. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Mobilisera generation hiphop

Hur ser aktivismen ut idag? Sociologen Andreana Clay, som varit engagerad i bland annat Occupy, gör analyser om samtidens politiska rörelser. En av hennes poänger är att medborgarrättsrörelser förr ofta var ledda av en karismatisk talare. Idag är aktivismen främst en gräsrotsrörelse. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Att läsa raplyriken

Sexism och jämställdhet är två av de vanligaste ämnena bland kvinnliga rappare i Sverige. Det berättar Kalle Berggren som har skrivit avhandlingen ”Reading rap”. Genom att studera svensk hiphoplyrik har Kalle Berggren synat representationen av genus, klass och sexualitet inom musikgenren. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Graffiti - kriminellt snyggt

Ska vi se graffitin som konst eller ett kriminellt dåd? Det är en av samtidskonstens eviga frågor. Jacob Kimvall är gatukonstnären som blev konsthistoriker. Här berättar han om hur samhällets uppfattningar om graffitin förändrats genom tiderna. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Punkens identitetsmarkörer

Punk är inget man blir, det är något man är. Det var en av sakerna som sociologen Erik Hannerz kom fram till när han gjorde intervjuer med punkare i en jämförande studie mellan Sverige och Indonesien. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Hiphop och pedagogik

Hiphopen kan göra oss mer kreativa, förstå komplexa meningsbyggnader och hjälpa oss att improvisera. Det säger Bettina Love, assisterande professor vid universitetet i Georgia, i sin föreläsning. Hon arbetar framgångsrikt med hiphop som pedagogiskt instrument. Inspelat på Malmö högskola den 16 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Social samhörighet i musiken

Hur samspelar musik och unga människors liv? Har den rent underhållningsvärde eller har musik en annan betydelse? Forskaren Mark Rimmer har studerat ungdomars musikkonsumtion i olika städer i Storbritannien och berättar här om hur musiken påverkat dem socialt och kulturellt. Inspelat på Malmö högskola den 16 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Punk i Peking

Jonas Qvarsebo och Philip Lalander berättar om sin tid som unga punkare i Norrköping. Nu har de blickat tillbaka och börjat analysera vad punken betydde för dem, och genom att göra intervjuer med punkare från tiden i "Peking" har de kommit fram till en analys om vilken roll punken har i ett samhälle. Inspelat på Malmö högskola den 16 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & musik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Hiphop är min kunskapskälla

Hiphopen förmedlar en väldigt tydlig bild av samtiden, menar Jason ”Timbuktu” Diakité i denna föreläsning. Som musikform har hiphop ofta ett unikt klassperspektiv och förmedlar personliga erfarenheter som väldigt få andra konstformer gör. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Världsröstdagen 2016

Sångaren, rösten och näsan

Johan Sundberg, professor emeritus i musikakustik, berättar om sin forskning kring näsans viktiga roll för rösten och sångarens ljudning. Han bjuder på en resa genom näsans anatomilandskap och visar hur en hemmasnickrad mässingsnäsa kan ljuda. Inspelat den 16 april 2016 på Operahögskolan, Stockholm. Arrangör: Ideella föreningen World Voice.