Titta

UR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

UR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Om UR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Hiphopen och punken är två musikgenrer som vuxit från subkultur till arenaunderhållning. Men det är också två kulturuttryck som handlar om starka identitetsbyggen och samhällsengagemang. I den här föreläsningsserien hör vi bland andra artisten Jason "Timbuktu" Diakité och författaren Jeff Chang prata om klassfrågor och hur musik, politik och pedagogik hänger ihop. Inspelat på Malmö högskola den 15 och 16 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning : Att läsa raplyrikenDela
 1. Hej och tack för inbjudan.
  Jag heter Kalle Berggren.

 2. Jag ska prata om min bok,
  "Reading Rap".

 3. Det finns en kopia här
  om ni vill titta i den under pausen.

 4. Jag är sociolog vid Uppsala universitet.

 5. Jag har forskat om svensk hiphop,
  med fokus på raptexter.

 6. Som vi hörde tidigare har det gjorts
  intressant forskning om hiphop i USA.

 7. Man brukar kalla det
  för "hiphop-forskning".

 8. I Europa och i andra delar av världen
  forskas det alltmer om hiphop.

 9. I Europa har man framför allt
  inriktat sig på-

 10. -genrens pedagogiska möjligheter
  att stärka svaga grupper-

 11. -och dess lingvistiska kreativitet.

 12. Samt hur hiphop har utvecklats
  i olika länder.

 13. Väldigt lite har skrivits om kön
  och sexualitet-

 14. -och skärningspunkten mellan ras,
  kön, klass och sexualitet i Europa.

 15. Däremot har flera forskat om detta
  i USA:

 16. Tricia Rose, Andreana Clay och andra.

 17. I min undersökning ville jag ställa
  dessa frågor om svensk hiphop-

 18. -eftersom det är svensk hiphop
  jag är välbekant med.

 19. Så jag har undersökt svensk raplyrik
  och gjort en diskursanalys-

 20. -på ett brett urval. Jag ville inte dela
  upp artister i "goda" och "onda".

 21. Snarare ville jag veta hur man talar
  om ras, kön, klass och sexualitet-

 22. -oavsett vilken artist
  som har skrivit en viss text.

 23. Därför använde jag ett brett urval av
  38 artister och lyssnade på 101 skivor-

 24. -från de senaste tjugo åren.

 25. Jag undersökte hur man talar om ras,
  kön och klass i svensk hiphop.

 26. Men det fanns även ett teoretiskt syfte:
  Mansstudier i feministiskt perspektiv.

 27. Därför att mansstudier, som ibland
  kallas kritisk mansforskning-

 28. -grundas på
  en feministisk forskningstradition.

 29. Man tittar på mansnormer och manlig
  praxis ur ett feministiskt perspektiv.

 30. Feministisk forskning har hittat
  många intressanta nya inriktningar-

 31. -som queerteori, intersektionalitet-

 32. -poststrukturalism, fenomenologi
  och så vidare.

 33. Mansstudierna har dock fastnat
  i 80-talets teorier.

 34. Så jag undrade hur man kunde arbeta
  med feministisk teori i mansstudier-

 35. -och jag använde hiphop
  för att visa hur det kan ta oss vidare.

 36. Avhandlingen är en bok,
  men inte i den vanliga bemärkelsen-

 37. -då det är en kumulativ avhandling
  bestående av fyra forskningsartiklar-

 38. -som har publicerats i internationella
  tidskrifter om könsforskning.

 39. I dag ska jag visa några citat
  från studien.

 40. Jag har tagit bort artisternas namn,
  så man kan inte...

 41. ...veta vem som sade vad, för jag
  ville inte lägga fokus på artisterna.

 42. Jag har också översatt texterna
  eftersom de flesta var på svenska.

 43. En del av er kommer att
  känna igen texterna.

 44. Jag började med klass
  då hiphop ofta sägs vara-

 45. -marginaliserade ungdomars röst.

 46. Hur talar man då om klass?

 47. Jag tog med några exempel.
  Det första:

 48. "Arbetarklass,
  vi är fast här, underbetalda."

 49. "Du går i pappas fotspår, jag med.
  Du till börsen och jag till finkan."

 50. Sociologer brukar koppla klass
  till arbetsmarknaden.

 51. Man kan göra avancerade scheman
  med upp till tio olika klasser.

 52. Men klass kan ses i fenomenologiska
  termer som kroppar och världar-

 53. -och hur vi liksom vägleds.

 54. Här finns metaforen om att gå i någons
  fotspår och att vårt öde är utstakat.

 55. Något som intresserar mig
  med hiphop är det komplexa-

 56. -och att genren inte kan reduceras
  till en motdiskurs.

 57. I valet 2010 deltog
  några vita svenska hiphoppare-

 58. -med en kampanjsång
  för Moderaterna.

 59. I sången sjöng de:
  "Om det flyter, låt det flyta."

 60. Det är intressant vad detta säger
  om klass och privilegier.

 61. Kulturteoretikern Sara Ahmed
  talar om en privilegiefenomenologi.

 62. När man går med strömmen flyter allt,
  men när man går åt andra hållet-

 63. -mot strömmen, känns det som att
  man försöker gå igenom en vägg.

 64. Det är det vi ser här. Å ena sidan
  känslan av att vara fast här-

 65. -att inte kunna röra sig
  när man stöter på hinder-

 66. -och å andra sidan att allt flyter
  och är enkelt.

 67. "Om det flyter, låt det flyta."
  Staten ska inte reglera.

 68. Det finns många berättelser om klass,
  beskrivningar av fattigdom-

 69. -och av livet i fattiga områden
  och så vidare.

 70. Men det kopplas till ras,
  som inte kan skiljas från klass.

 71. Nästa citat kommer från en hitlåt
  från mitten av 90-talet.

 72. Gruppen består av vita män.

 73. De berättar om en resa från den vita
  innerstan till en etnifierad förort.

 74. "Vi tog blå linjen från Fridhemsplan,
  det kändes som det tog halva dan."

 75. "Konstiga människor i lustiga kläder
  som om det var varmare väder."

 76. Det är inte den vanliga bilden av ras.

 77. Men det är en diskurs
  som finns i samhället.

 78. Det är intressant att detta kunde sägas
  i svensk hiphop på 90-talet.

 79. Man sjunger inte så i dag.

 80. Den här resan från Stockholms
  innerstad till förorten-

 81. -tar bara tjugo minuter i verkligheten,
  så det är väldigt överdrivet.

 82. Beskrivningen av människorna:
  "konstiga", "varmare", "lustiga".

 83. Det är en väldigt kolonial bild.

 84. Som postkolonial teori betonar,
  i Sverige främst av Irene Molina-

 85. -pratar vi om förorterna som om de
  vore de forna kolonierna här och nu.

 86. Även om vi i Sverige talar som om ras
  inte fanns och stryker det i lagarna-

 87. -så är det ett högst levande begrepp
  i den folkliga diskursen.

 88. Detta är så klart ett undantag
  inom svensk hiphop.

 89. De historier vi hör
  handlar ofta om det omvända.

 90. De betonar att man representerar
  sina kvarter och att trots problemen-

 91. -är de stolta över att vara därifrån
  och representera sina kvarter.

 92. Det märker man på artistnamn som
  Adam Tensta, från förorten Tensta.

 93. Ett av de större skivbolagen är döpt
  efter Stockholms röda tunnelbanelinje.

 94. Man betonar både plats och ras
  väldigt starkt.

 95. Det finns många aspekter av ras,
  inte bara om plats...

 96. Vi hör om utsugning på jobbet-

 97. -om vardagsrasism, som att inte
  komma in på samma klubb som vita-

 98. -och även om det rasistiska
  riksdagspartiet Sverigedemokraterna.

 99. Hur svarar då icke-vita artister
  på dessa koloniala rasistdiskurser?

 100. De säger inte "sluta tala om oss
  som ociviliserade djungelinvånare"-

 101. -utan leker mer med stereotyperna.

 102. Stuart Hall pratar om
  att utmana stereotyper inifrån-

 103. -och jag tror att vi ser mycket av det
  i svensk raplyrik.

 104. "Ayo ska lära dig allt han kan. Det är
  svårt att hitta rätt i betongdjungeln."

 105. I stället för diskursen om
  "djungel mot civilisation"-

 106. -som kopplas till etnifierade områden,
  och att säga att det är fel-

 107. -i stället gör Ayo,
  som är en svart, manlig artist-

 108. -en rollek
  och utmanar stereotyperna inifrån.

 109. Men det blir också... Om detta
  är djungeln, som är en farlig plats-

 110. -så skapar han genom att ge sig själv
  rollen som "kungen av djungeln".

 111. Det blir en tillgång för att konstruera
  maskulinitet, skulle jag säga.

 112. Stereotypen antas och förändras-

 113. -och används som utgångspunkt för
  en omvänd strategi, med Foucalts ord.

 114. Det finns flera exempel på detta.

 115. "Jag kommer hit och tar era tjejer."

 116. Återigen ser vi en koppling
  till etniska stereotyper.

 117. Han avfärdar dem inte
  utan använder dem för ett annat syfte.

 118. Det blir en tillgång för att konstruera
  sig själv...

 119. ...som maskulin
  och heterosexuellt framgångsrik.

 120. Polisen är ett viktigt ämne
  i svensk raplyrik, liksom i USA.

 121. "Polisen kommer till våra områden
  och behandlar oss illa."

 122. "Vi är hederliga, men fattiga arbetare.
  De vill att vi ska vara kriminella."

 123. "Poliser e riktiga bögbangare, ser mig i
  centrum å stämplar mig som langare."

 124. Manliga rappare brukar kritisera
  ras och rasism-

 125. -men gör det ofta med heterosexuell
  ideologi och diskurs-

 126. -där man inte ska vara morsgris, bög
  eller fegis.

 127. Ras och klass möts, men är inte
  oberoende av kön och sexualitet.

 128. Jag upptäckte att vi ofta pratar
  om hiphop som antirasistisk-

 129. -och det stämmer att texterna ofta
  avslöjar etnisk ojämlikhet i Sverige.

 130. Men det är ofta bara manliga rappare
  som sjunger om detta.

 131. När jag såg på svensk hiphop ur ett
  intersektionellt perspektiv märkte jag-

 132. -att den är väldigt mansdominerad.
  Det finns en hemsida för fans-

 133. -en sorts databas med raplyrik,
  där över 97 % av artisterna är män.

 134. Så jag ville veta
  vad kvinnliga artister sjunger om.

 135. I en artikel i avhandlingen tittar jag
  på texter av tolv kvinnliga artister.

 136. De pratar till viss del om ras
  och klass-

 137. -men det viktigaste ämnet är kön
  och ojämlikhet mellan könen.

 138. Det kan kopplas till hiphopscenen:
  "De säger att en tjej inte fixar det."

 139. Vi hör kvinnliga rappare beskrivas
  som motsägelsefulla och avvikande.

 140. Det gäller inte bara hiphopscenen,
  utan även samhället i övrigt.

 141. I en annan låt beskrivs mäns våld
  mot kvinnor.

 142. Den består av tre olika verser...

 143. ...som beskriver våld mot kvinnor.
  Refrängen lyder:

 144. "Det händer en kvinna varje minut.
  Kvinnor är inte trygga."

 145. "Att anmäla funkar inte
  för kvinnans ord duger inte."

 146. Det är en radikal feministisk kritik
  av mäns våld.

 147. Texter handlar också om politik-

 148. -och att vi borde ha
  en kvinnlig statsminister.

 149. "Alla sexistsvin ska slaktas."
  Det är en hård diskurs.

 150. Det finns en intressant koppling
  till maskulinitet.

 151. Å ena sidan framförs radikal kritik
  mot sexism och maskulinitet-

 152. -å andra sidan görs det
  på ett aggressivt, maskulint sätt.

 153. Det var något jag utforskade
  i den artikeln.

 154. Klass, ras och kön...
  Men sexualitet då?

 155. Den sedan länge dominerande bilden
  inom svensk hiphop ser ut så här:

 156. "Sett mig dansa balett? Nej.
  Sett mig på Tip Top?"

 157. Tip Top var en gayklubb. "Nej. Jag är
  straight. Mina kläder är hiphop."

 158. I diskursen är hiphop
  lika med heterosexualitet.

 159. Hiphopkläder blir ett tecken
  på heterosexualitet.

 160. Queerteori handlar inte bara
  om queerminoriteters erfarenheter-

 161. -utan kan användas
  på dominerande diskurser.

 162. När jag använde queerteori
  på manliga rappares texter-

 163. -fann jag att bilden
  är extremt heterosexuell-

 164. -men samtidigt full av tvetydigheter-

 165. -som homoerotiska metaforer.

 166. "Så jävla många e avis,
  men alla får smaka våra kukar."

 167. Så när man ska dissa någon-

 168. -används ofta homoerotiska bilder.

 169. När man tittar på det i detalj
  blir det väldigt tvetydigt.

 170. De skriver för polarna, de älskar sina
  grabbar - mycket kärlek mellan män.

 171. Det lyfter en intressant fråga.

 172. Om man inte antar att sexuell identitet
  är något inneboende man bär på-

 173. -utan något som konstrueras
  och förhandlas socialt-

 174. -då blir det ett ideologiskt dilemma
  för rappare.

 175. Om de älskar sina grabbar
  och jämlikar så mycket-

 176. -hur kan de fortfarande vara hetero?

 177. I en artikel myntade jag begreppet
  "heterovaccination".

 178. Rappare använder uttryck
  som "inga bögar" och liknande.

 179. Genom att säga så
  försäkrar de att de är hetero.

 180. Sedan säger de sig älska grabbarna.
  Det är en sorts balansgång.

 181. Det här handlar mest om män, men
  hur ser det ut bland kvinnliga rappare?

 182. Om manliga rappare
  hyser en stark kärlek till sina polare-

 183. -men förnekar homosexualitet, är det
  mer intressant bland kvinnliga rappare.

 184. Det här citatet kommer från en ny låt.

 185. "Om jag vore kille skulle jag jämt
  få tjejer. Inget stoppar mig."

 186. "Jag skulle få tjejer i köpcentret
  och när jag äter pizza."

 187. Sången består av en mängd platser
  där hon skulle stöta på tjejer.

 188. Hon är väldigt nyfiken
  och låten är därmed ganska queer.

 189. Hon skriver om vad hon skulle göra
  om hon vore kille.

 190. Mitt sista citat är så nytt
  att det inte finns med i boken.

 191. Men det säger något om en öppenhet
  inför queer inom svensk hiphop.

 192. "Vi är Valerie Solanas, Gudrun
  och Alicia Keys."

 193. Gudrun Schyman är ledare
  för partiet Feministiskt initiativ-

 194. -som fick över tre procent
  i det senaste valet.

 195. "Bitch, please. Jag är stjärna,
  ingen kändis. Jag är lesbisk."

 196. För första gången får vi höra en queer-
  identitet uttryckas i svensk hiphop.

 197. Så det blir kanske bättre.

 198. För att sammanfatta
  dokumenterar min studie olika former-

 199. -av intersektionella ojämlikheter
  i svensk hiphop.

 200. Den visar att normer för kön,
  sexualitet, ras och klass-

 201. -konstrueras och utmanas på många
  sätt, men de återskapas också.

 202. Det är svårt att säga att hiphop
  främst handlar om en kategori.

 203. Vilka slutsatser kan studien dra,
  förutom att dokumentera mönster?

 204. Vi kan nog lära oss något
  om hur vi ser på makt.

 205. Makt och identitet i förhållande
  till hiphop, maskulinitet och annat.

 206. Vi måste komma ifrån
  de enskilda kategorier-

 207. -som ofta används i undersökningar.

 208. Hiphop har beskrivits som
  en ungdomskultur, svart musik-

 209. -och ibland som en manskultur.
  Det stämmer så klart till viss del.

 210. Men i morse hörde vi Timbuktu
  som är snart 40.

 211. Det finns förvisso unga hiphoppare
  men alla ryms inte i denna kategori.

 212. Det är en förenkling att välja
  en kategori när det är så komplext-

 213. -med olika maktstrukturer.

 214. En andra modell vi bör komma ifrån-

 215. -är Marxs modell med bas
  och överbyggnad-

 216. -som tenderar att välja ut
  en kategori som viktigast.

 217. De andra sägs handla om identitet
  - kön och sexualitet är mindre viktiga.

 218. Men med ett intersektionellt perspektiv
  kan vi börja med klass eller kön-

 219. -och se hur alla dessa kategorier
  vävs samman.

 220. Det blir svårt att hitta ett ämne
  som ska vara det viktigaste.

 221. Vi bör även lämna
  klassificeringsmodellerna-

 222. -främst idén om maskulinitet
  som har avhandlats i mansstudier.

 223. Tanken är att vi inte längre
  har en enda oföränderlig mansroll.

 224. Det finns olika former av maskulinitet,
  t.ex. hegemonisk och marginaliserad.

 225. Men det blir lätt en klassficering-

 226. -ett sätt att stoppa folk
  i olika färdiga maskulinitetsfack.

 227. Det kan nog underkommunicera-

 228. -hur normer för kön och sexualitet
  kan delas av människor i olika grupper.

 229. Vad jag hoppas att min studie visar-

 230. -är att man med ett intersektionellt
  perspektiv kan fånga det komplexa.

 231. Queerperspektivet betonar sexualitet
  men även förhandlingen-

 232. -...och kategoriernas instabilitet.
  -Tack.

 233. Översättning: Martin Garat
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att läsa raplyriken

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sexism och jämställdhet är två av de vanligaste ämnena bland kvinnliga rappare i Sverige. Det berättar Kalle Berggren som har skrivit avhandlingen "Reading rap". Genom att studera svensk hiphoplyrik har Kalle Berggren synat representationen av genus, klass och sexualitet inom musikgenren. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Musik > Musikanvändning och påverkan, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Barn och ungdom, Hiphop, Könsidentitet i musiken, Musik, Musiksociologi, Rappare, Samhällsvetenskap, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Hiphop är min kunskapskälla

Hiphopen förmedlar en väldigt tydlig bild av samtiden, menar Jason ”Timbuktu” Diakité i denna föreläsning. Som musikform har hiphop ofta ett unikt klassperspektiv och förmedlar personliga erfarenheter som väldigt få andra konstformer gör. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

En multikulturell stormakt

Hiphopen är en global handelsvara och en multikulturell rörelse som förändrar det amerikanska samhället i grunden, och den amerikanska drömmen symboliseras idag av Jay-Z och Beyoncé. Det menar författaren och professorn Jeff Chang, som här berättar om det politiska läget i USA och om hiphopen som musikrörelse. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Punkens politiska resa

Som politisk rörelse var punken glidande, såväl anti-rasistisk som rasistisk beroende på artist och rörelse. Men punken var alltid emot systemet. Om detta berättar Matthew Worley vars specialitet är punkgenren Oi, känd för sina kopplingar till fotboll och arbetarklassideal. Worley är professor i historia vid Readings universitet. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Mobilisera generation hiphop

Hur ser aktivismen ut idag? Sociologen Andreana Clay, som varit engagerad i bland annat Occupy, gör analyser om samtidens politiska rörelser. En av hennes poänger är att medborgarrättsrörelser förr ofta var ledda av en karismatisk talare. Idag är aktivismen främst en gräsrotsrörelse. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Att läsa raplyriken

Sexism och jämställdhet är två av de vanligaste ämnena bland kvinnliga rappare i Sverige. Det berättar Kalle Berggren som har skrivit avhandlingen ”Reading rap”. Genom att studera svensk hiphoplyrik har Kalle Berggren synat representationen av genus, klass och sexualitet inom musikgenren. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Graffiti - kriminellt snyggt

Ska vi se graffitin som konst eller ett kriminellt dåd? Det är en av samtidskonstens eviga frågor. Jacob Kimvall är gatukonstnären som blev konsthistoriker. Här berättar han om hur samhällets uppfattningar om graffitin förändrats genom tiderna. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Punkens identitetsmarkörer

Punk är inget man blir, det är något man är. Det var en av sakerna som sociologen Erik Hannerz kom fram till när han gjorde intervjuer med punkare i en jämförande studie mellan Sverige och Indonesien. Inspelat på Malmö högskola den 15 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Hiphop och pedagogik

Hiphopen kan göra oss mer kreativa, förstå komplexa meningsbyggnader och hjälpa oss att improvisera. Det säger Bettina Love, assisterande professor vid universitetet i Georgia, i sin föreläsning. Hon arbetar framgångsrikt med hiphop som pedagogiskt instrument. Inspelat på Malmö högskola den 16 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Social samhörighet i musiken

Hur samspelar musik och unga människors liv? Har den rent underhållningsvärde eller har musik en annan betydelse? Forskaren Mark Rimmer har studerat ungdomars musikkonsumtion i olika städer i Storbritannien och berättar här om hur musiken påverkat dem socialt och kulturellt. Inspelat på Malmö högskola den 16 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hiphop och punk som folkbildning

Punk i Peking

Jonas Qvarsebo och Philip Lalander berättar om sin tid som unga punkare i Norrköping. Nu har de blickat tillbaka och börjat analysera vad punken betydde för dem, och genom att göra intervjuer med punkare från tiden i "Peking" har de kommit fram till en analys om vilken roll punken har i ett samhälle. Inspelat på Malmö högskola den 16 december 2014. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & musik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Polarprissamtal 2016

Musikundervisning - en rättighet eller förmån?

Samtal om musikundervisning som rättighet eller privilegium. I till exempel Kenya är musikundervisning inte en självklarhet, som det är i bland annat Storbritannien. Medverkande: Emily Achieng' Akuno, professor i musik och scenkonst, Technical University of Kenya och Sir Roger Gifford, bankchef i Storbritannien och ordförande för English Chamber Orchestra och City Music Foundation. Moderator: Ian Smith. Inspelat den 15 juni 2016 på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm. Arrangör: Polar music prize.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Musik, klass och stad

Ayesha och Ika Johannesson samtalar om platsens betydelse inom musikskapandet. Samtalet skedde i samband med visningen av dokumentärfilmen ”Pulp: a film about life, death and supermarkets”. Inspelat på Bio Rio i Stockholm den 6 mars 2015. Arrangör: Tempo dokumentärfestival.