Titta

UR Samtiden - Män i trafiken

UR Samtiden - Män i trafiken

Om UR Samtiden - Män i trafiken

Unga män utgör en särskild högriskgrupp vad gäller trafikolyckor som involverar både dem själva och andra. Dan Balkmar och Tanja Joelsson föreläser om hur maskulinitet och motorkulturer samverkar för att stärka eller undergräva olika former av risktagande och identitetsskapande. Inspelat den 21 oktober 2014 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Män i trafiken : Trimmade män i trafikenDela
 1. Vägverket menar
  att bristande trafiksäkerhet-

 2. -är ett mansdominerat problem-

 3. -och pekar på mäns
  bristande bilbältesanvändning.

 4. Män kör rattfulla och för fort
  i högre grad än kvinnor.

 5. Åtta av tio fortkörare är män-

 6. -och om man tittar på ännu
  högre hastighetsöverträdelser-

 7. -så är nio av tio män.
  Så kallade vansinneskörningar.

 8. Män befinner sig samtidigt oftare
  i trafiken.

 9. Det borde påverka att män
  utsätts för risker i högre grad.

 10. Man talar om att 58 % av alla resta
  kilometer i trafiken görs av män-

 11. -men samtidigt utgör män ungefär
  3/4 av alla omkomna i trafiken.

 12. Det innebär att män är över-
  representerade bland trafikdödade-

 13. -även när hänsyn tas till färdlängd.

 14. Här har vi ett riskdilemma. Hur
  hänger det ihop med maskulinitet?

 15. Claes Tingvall som är trafik-
  säkerhetsdirektör säger så här:

 16. Det här är enligt Vägverket och till-
  gänglig statistik ett mansproblem.

 17. Det kan i rapporter som
  handlar om jämställdhet i trafiken-

 18. -se ut så här. Det här är
  ett långt utsnitt ur en rapport.

 19. Jag kommer att läsa det,
  så ni hänger med.

 20. Det är ganska liten text,
  men jag läser innantill.

 21. ..."av mäns våld mot kvinnor"-

 22. -"även om männen i första hand
  utgör ett hot mot sig själva."

 23. Det här är ett utsnitt ur en rapport
  från 2005-

 24. -som heter "Res jämnt - tankar
  runt ett jämställt transportsystem."

 25. Trafik... Vägtrafiksystemet ska
  omfattas av ett jämställdhetsmål.

 26. Det ska bli jämställt och en aspekt
  i jämställdhetsproblematiken-

 27. -är mäns risktagande i trafiken.

 28. I det här excerptet pekar man på
  mäns överskattande av körförmågan-

 29. -fortkörning, bristande bil-
  bältesanvändning, rattonykterhet...

 30. Man fokuserar också på...

 31. "Vållande till annans död i trafiken
  kan ses som mäns våld mot kvinnor."

 32. Just den formuleringen har inte setts
  förut i trafiksäkerhetsdiskussioner.

 33. Det ger också en bild av problemet
  med män i trafiken-

 34. -som beforskningsvärt och framför
  allt kring unga män i trafiken.

 35. Läser man i medier om män i trafiken-

 36. -kan man kommer över
  såna här representationer.

 37. Apropå att medelsvensson tenderar
  att köra lite för fort-

 38. -i vardagen-

 39. -men de verkligt problematiska
  typerna i trafiken-

 40. -är de unga männen
  som inte lärt sig veta hut.

 41. Sen har vi SR som rapporterar om att
  "vansinneskörningar är en ny trend".

 42. Med det här i ryggen
  gav jag mig ut på fältarbete.

 43. Jag har under flera år studerat unga
  och medelålders män-

 44. -som är intresserade av bilar,
  s.k. bilentusiaster.

 45. Den här bilden kan i hög grad
  sammanfatta mitt fältarbete.

 46. Den föreställer en stajlad bil.

 47. Bakom skymtar... Man kan
  se olika bilar. Det är en bilshow.

 48. Jag har studerat 25 bilshower-

 49. -och intervjuat ett femtiotal män
  och 14, 15 kvinnor-

 50. -som alla definierade
  sig som bilentusiaster.

 51. Det som alla säger... Poängen
  med att studera bilentusiaster-

 52. -är då att... Man kan så att säga-

 53. -koka ned till den här stereotypen
  om unga, farliga män i trafiken-

 54. -eftersom de kör bilar
  som ser ut som racerbilar.

 55. Det är svårt att se, men ni kan
  urskilja eldsflammor på bilen.

 56. Den är sänkt
  och har spoilers ditsatta på bilen.

 57. Den här specifika bilen
  har en ombyggd motor också.

 58. Poängen är
  att det associeras med risktagande-

 59. -och nån som är benägen
  att köra fort i trafiken.

 60. Att bygga om bilar handlar om
  att personifiera sig.

 61. Det är drivkraften till
  varför man håller på med det här.

 62. Det handlar om att sticka ut. Att bli
  nån som andra lägger märke till.

 63. Vissa gör det genom att
  intressera sig för mode och kläder.

 64. I deras fall är det genom att bygga
  om bilen-

 65. -och bygga "head turner cars".
  Bilar som folk vänder sig om efter.

 66. I min forskning har jag försökt
  komma bortom stereotyperna-

 67. -kring de här unga bilisterna,
  som att de är de farliga bilisterna.

 68. Det måste finnas mer till än så.

 69. Det här diskuterar
  även bilentusiasterna sinsemellan.

 70. Folks idéer och föreställningar
  om dem som de farliga bilisterna.

 71. Niclas, som har byggt om
  bilar i många år, säger så här:

 72. Det här uttalandet säger nåt
  om de förhandlingar-

 73. -som bilentusiaster har att hantera.

 74. Folk tror att unga killar i bilar,
  som ser snabba ut, kör som idioter-

 75. -men det stämmer inte
  med verkligheten.

 76. I mitt fältarbete har jag följt
  med bilentusiaster i deras bilar.

 77. Jag har försökt förstå vad
  som driver dem i sin vurm för bilen-

 78. -och varför man bygger om bilar.

 79. En sån aspekt är...
  Vissa gillar verkligen risktagandet-

 80. -men andra är starkt kritiska till
  att streetracing förekommer.

 81. Det ger bilbyggare dåligt rykte.

 82. De vill lyfta fram hantverket och
  aspekterna kring att bygga om bilen.

 83. De vill se sig som respektabla
  bilbyggare snarare än risktagare.

 84. Sen är det då det här att bygga om
  bilen. Att bli nån som sticker ut.

 85. Att bli den som folk lägger
  märke till på parkeringen på ICA.

 86. I ombyggnaden av bilen
  blir man någon.

 87. Niclas säger så här om
  före och efter ombyggnaden.

 88. Det finns ett före-
  och eftertillstånd för bilarna.

 89. Först är de inte skyddsvärda.
  Man kan "köra skiten ur dem."

 90. Vad det innebär är lite oklart.

 91. Men när den väl är ombyggd
  har den blivit skyddsvärd.

 92. Tänk er om ni har lagt ned
  tid, pengar, möda och kraft-

 93. -och försakat sociala relationer-

 94. -och sen utsätta bilen för risk
  genom att köra vårdslöst.

 95. Det rimmar illa,
  och det är nån sorts där-

 96. -som förhandlingen kring risktagande
  som många entusiaster befinner sig.

 97. Hur mycket
  kan man utsätta de här bilarna för?

 98. Samtidigt är det här
  som driver bilbyggare-

 99. -nåt som är emotionellt laddat.
  Nu ska jag visa en lång excerpt till.

 100. Det är lite där
  som många associerar med det här.

 101. Det är förknippat med
  ett starkt hantverksideal.

 102. En arbetarklassmaskulinitet.

 103. Att klara av att bygga den här bilen-

 104. -som Malte pekar på är så snabb
  och kraftig att den kan köra om-

 105. -en fabriksbyggd snabb bil.
  Det är väldigt emotionellt laddat.

 106. Det handlar om att
  arbetarklassmaskulinitet iscensätts.

 107. Till exempel att status
  som många säger...

 108. Man kan inte köpa status
  som bilbyggare.

 109. Status handlar om att bygga själv
  och visa att man kan-

 110. -bygga, i deras ögon,
  den perfekta bilen.

 111. Inte köpa den, vilket är möjligt
  i många andra sammanhang.

 112. Det här handlar även om att använda
  bilen på ett riskfyllt sätt-

 113. -och det är inte alla
  som tycker det här är okej.

 114. Man får nyansera bilden av dem.
  Jag ska nu tala om spontanrace.

 115. När tycke uppstår längs
  med motorvägar-

 116. -och man börjar rejsa med varandra.
  Vissa kallar det bjuda upp till dans.

 117. Spontanrace, alltså.
  Janne säger så här:

 118. Janne kallar sig för "bonnasmed"-

 119. -och tycker det känns sagolikt att
  kunna köra ifrån fabriksnya bilar-

 120. -som är väldigt kraftfulla.

 121. När jag frågade honom
  hur det känns att köra bilen-

 122. -sa han att han hade byggt
  ett lustgassystem till sin bil.

 123. Vet ni vad ett lustgassystem är
  i en bil?

 124. Inte riktigt. Lustgas i en bil
  ökar förbränningen i motorn.

 125. En redan kraftfull bil kan
  då få en skjuts. Likt en turbo.

 126. När man trycker på lustgasknappen
  ökar förbränningen i motorn.

 127. När jag frågade:
  "Hur känns det att köra bilen?"

 128. Han liknade det vid filmen
  "Highlander". Har ni sett den?

 129. Den handlar om
  en skotsk medeltidskrigare-

 130. -som får en massa kraft
  från himlen och blir odödlig.

 131. Han ställer sig upp i rummet,
  sträcker upp händerna och säger:

 132. Det är nästan som en religiös
  upplevelse att trycka på knappen-

 133. -och dra i väg med sin trimmade bil
  och köra om andra bilister-

 134. -som kör kraftfullare bilar än
  vad han trodde han skulle göra.

 135. En bil som inte ser ut
  att vara så snabb som den är.

 136. I det ögonblicket
  blir han ett med bilen.

 137. Det är nåt man kan använda
  i spontanrace.

 138. Nu visar jag ytterligare ett exempel
  på det här rejsandet i stadsmiljö.

 139. Ett s.k. spontanrace.

 140. Här berättar Janne om
  fenomenet spontanrace.

 141. Tycke uppstår och man inleder
  ett race, här i stadsmiljö.

 142. Inte särskilt trafiksäkert
  att köra 130 på 50-väg...

 143. ...men trots
  att han associerar det med omogenhet-

 144. -så antar han utmaningen.

 145. Han associerar det med
  att det är kul-

 146. -och ett sätt att visa,
  som jag tolkar det-

 147. -vem som har makten,
  att kontrollera den andre.

 148. Han återställer ordningen mellan sig
  själv som äldre och de yngre männen.

 149. Ja, men det här med bilstajling-

 150. -och bilbyggande handlar inte bara om
  att köra riskfyllt.

 151. Det kan också handla om
  att själva bildesignen-

 152. -kan också ses
  som en sorts risktagande.

 153. Man går över gränser för
  hur en bil får se ut-

 154. -enligt bedömare inom gruppen.

 155. Jag ska ta ett exempel på bildesign
  ur ett genusperspektiv.

 156. När det gäller att sticka ut
  och göra sin bil iögonfallande-

 157. -så är frågan hur man gör det.
  I Sverige har vi en raggarkultur-

 158. -och det har satt
  den amerikanska bilen på piedestal.

 159. En väldig vurm för amerikanska bilar
  och V8-motorer.

 160. Men de här yngre männen
  är intresserade av stajling.

 161. Att kanske mer omforma
  det exteriöra i bilen.

 162. De vet själva kanske inte alltid
  så mycket om motorn.

 163. Ombyggnationen handlar mer
  om det exteriöra-

 164. -och kanske bygga stereo i bilen-

 165. -men inte nödvändigtvis fokusera
  på det som finns under huven.

 166. Det här är nåt som väcker diskussion-

 167. -och en del av hur bilentusiasterna
  förhandlar maskulinitet.

 168. Det diskuterar jag ganska mycket
  i min avhandling.

 169. Man kan säga att bilarna befinner sig
  i gränslandet mellan yta och kraft.

 170. Så här säger Kenneth om när man
  fokuserar på yta snarare än kraft.

 171. Man kan säga att de här bilarna
  lovar mycket, men håller tunt.

 172. Vissa talar om
  att de stajlade bilarna-

 173. -framför allt folk som vurmar
  för den amerikanska V8-bilen-

 174. -menar att det här är rullande
  symaskiner eller radioapparater.

 175. De reducerar bilarna
  till köksredskap-

 176. -eller saker man använder i hemmet,
  snarare än nåt-

 177. -som man sätter sig i respekt
  i trafikrummet med.

 178. Det är en oklar funktion
  som lyfts fram i diskussionerna.

 179. Här ser man... Ni kan skymta
  längre bak hur en stajlad bil...

 180. Här ser man
  att bagageluckan är upplyft-

 181. -och här bak har man stereon
  på den här bilen.

 182. Det finns en massa lampor på bilen
  och den är ombyggd för-

 183. -att få Svensson att tappa hakan.
  Det är nåt centralt.

 184. Att chocka mässbesökarna,
  de som går på bilshowerna.

 185. Att utmana vad en bil är.
  Men i det här utmanandet-

 186. -fokuseras det inte alltid på motorn
  utan framför allt på det estetiska.

 187. Det är nåt som skapar diskussion.
  Kenneth säger så här:

 188. Det som är poängen
  med de här bilderna är-

 189. -att bilentusiasterna inte alltid är
  intresserade av att bygga på motorn.

 190. De bygger snarare på att bygga stereo
  eller kjolpaket-

 191. -och där i finns ett utmanande
  av normerna för vad en bil är.

 192. Man utmanar också maskulinitet
  i relation till bilintresset.

 193. De gör "fel saker" de här bilarna
  enligt vissa.

 194. Den här plastraketen, bilen som
  lovar mycket, men som håller tunt.

 195. Den ser ut att vara kraftfull och
  stark, men kan inte backa upp det.

 196. Det är inte det största hotet
  ur ett manlighetsperspektiv.

 197. Det är den så kallade
  trailer queenen.

 198. Vad kan då en trailer queen vara?

 199. Jag har skrivit:
  "Fara för trailer queens".

 200. Det är helt enkelt när en bilbyggare
  är för beskyddande av sin bil.

 201. Han vågar inte använda den utan
  kör den till showerna på trailer.

 202. Man kör utställningsbilen
  på en kärra-

 203. -och det är nåt väldigt riskabelt
  ur ett manlighetsperspektiv.

 204. Då är man allt för överbeskyddande-

 205. -och riskerar att ses
  som en misslyckad bilentusiast.

 206. Man kan säga
  att man har förrått bilens själ.

 207. Men samtidigt...

 208. "Queen" skulle vara den feminiserade
  bilen, ett hot mot manligheten.

 209. Men det finns andra som talar
  om sig själva som "putsbögar".

 210. Då har vi en annan dimension.
  "Bög" här blir inget negativt.

 211. En "putsbög" är nån
  som tar väldigt väl hand om sin bil.

 212. Exceptionellt väl hand om sin bil.
  Han är väldigt duktig på att putsa.

 213. Nån sa: "Kör jag i regn,
  måste jag putsa i två dagar"-

 214. -"innan jag kan slappna av."

 215. Där finns nånting. Bögbegreppet
  behöver inte vara negativt laddat-

 216. -utan visar snarare på att man
  är dedikerad som bilentusiast.

 217. Ja...

 218. Jag tänkte runda av.

 219. Jag har pratat om streetracing-

 220. -och att visa kompetens
  som bilbyggare.

 221. Samtidigt vill jag säga
  att risktagande i trafikrummet-

 222. -är nåt som i allra högsta grad
  diskuteras i bilentusiastvärlden.

 223. Vissa menar
  att risktagande ska göras på bana.

 224. Streetracing ger bara bilentusiaster
  dåligt rykte. Andra tycker tvärtom.

 225. Jag har också talat om bilen
  som upplevelse.

 226. I trafiksäkerhetssammanhang
  är risktagande nåt negativt.

 227. Det är en risk för andra,
  men både jag och Tanja-

 228. -har fokuserat på frivilligt
  risktagande som nåt positivt.

 229. Det är nåt
  man kan göra mycket mer kring.

 230. Kring den emotionella kopplingen
  mellan människa och maskin.

 231. Risk är inte bara associerat
  till fortkörning-

 232. -utan också i relation till
  den potentiellt feminiserade bilen-

 233. -där bilen reduceras
  till ett utställningsobjekt.

 234. Nämligen
  plastraketen eller trailer queenen.

 235. Det finns en potentiell risk
  utifrån ett manlighetsperspektiv.

 236. Den sista risken
  jag tänkte ta upp är-

 237. -att det är farligt att göra unga män
  i stajlade bilar till syndabockar.

 238. Om man ser på bilreklam
  eller i actionfilmer-

 239. -så görs kraftiga, snabba bilar
  till nåt njutbart och häftigt-

 240. -i västvärldens bilkultur.

 241. Frågan är om inte bilentusiasterna
  bara tar njutningen och kickarna-

 242. -kopplade till farlig bilkörning
  till sin spets.

 243. Det är nåt vi alla omger oss av
  och har att hantera.

 244. Tycker jag.
  Med det tackar jag för mig.

 245. Jag lämnar vidare till Tanja.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Trimmade män i trafiken

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad är en "butsbög" och en "trailer queen"? Det förklarar Dag Balkmar, filosofie doktor vid Tema Genus på Linköpings universitet. Här berättar han om yngre män, maskulinitet och hur genus och risktagande förhåller sig till bilbyggande och bilkörning i dessa kretsar. Inspelat den 21 oktober 2014 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Trafikkunskap, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Bilförare, Differentiell psykologi, Kommunikationer, Landsvägsfordon, Landsvägstrafik, Manlighet, Psykologi, Teknik, Transportmedel, Vägtrafik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Män i trafiken

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Män i trafiken

Trimmade män i trafiken

Vad är en "butsbög" och en "trailer queen"? Det förklarar Dag Balkmar, filosofie doktor vid Tema Genus på Linköpings universitet. Här berättar han om yngre män, maskulinitet och hur genus och risktagande förhåller sig till bilbyggande och bilkörning i dessa kretsar. Inspelat den 21 oktober 2014 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Män i trafiken

Volvoraggarnas vilda framfart

Tanja Joelsson, filosofie doktor vid Tema Genus på Linköpings universitet, berättar om sin etnografiska avhandling där unga "Volvoraggare" har studerats och vilken roll den geografiska platsen och det sociala sammanhanget har i deras roller som unga män. Inspelat den 21 oktober 2014 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Vilka bestämmer om Mellanöstern?

En journalist, en diplomat och en forskare belyser situationen i Mellanöstern. Panelen diskuterar olika historiska perspektiv, problemställningar och lösningar för kriserna i området, med fokus på den akuta situationen i Syrien och Irak. Medverkande: Bitte Hammargren, journalist och Mellanösternkännare, Niklas Kebbon, Sveriges särskilda sändebud för krisen i Syrien och Martin Kragh, forskare och ledare av UI:s Rysslandsprogram. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Karl Marx och arbetets värde

Vid Karl Marx begravning sades att hans namn skulle eka genom århundraden. Och visst fick Friedrich Engels rätt, även om marxismens konjunktur har växlat. Tomas Johansson, metallare på Volvo, tycker att mycket av Marx tänkande står sig än idag. På de nationalekonomiska institutionerna står dock inte marxismen högt i kurs, vilket vänsterpartisten Johan Lönnroth fått erfara.