Titta

UR Samtiden - Män i trafiken

UR Samtiden - Män i trafiken

Om UR Samtiden - Män i trafiken

Unga män utgör en särskild högriskgrupp vad gäller trafikolyckor som involverar både dem själva och andra. Dan Balkmar och Tanja Joelsson föreläser om hur maskulinitet och motorkulturer samverkar för att stärka eller undergräva olika former av risktagande och identitetsskapande. Inspelat den 21 oktober 2014 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Män i trafiken : Volvoraggarnas vilda framfartDela
 1. Jag tänkte börja med
  att exemplifiera...

 2. Det här är inte ett av mina
  forskningssubjekt utan ett citat-

 3. -av en Volvoraggare från Norrtälje
  som heter Erik.

 4. Han blev intervjuad i Expressen
  i början av förra året.

 5. Det var några incidenter uppe
  i Lappland, i Malå, och i Norrtälje-

 6. -som genererade en del mediadebatt
  kring unga män-

 7. -på landsbygden.

 8. Det här var kanske första gången
  man började diskutera det här-

 9. -som ett landsbygdsfenomen i media.
  Man kopplade ungdomskulturer-

 10. -med föreställningar om plats.
  Erik säger så här:

 11. Här menar jag att man...

 12. Att Erik sätter fingret på nåt
  som är kulturellt gångbart-

 13. -i vår västerländska
  och vår svenska kultur.

 14. Det finns en koppling mellan bilar
  och män som behöver studeras.

 15. Inte minst det som Dag visade
  kring olycksstatistik och så-

 16. -är nåt som spelar in i hur man
  som forskare kan ta sig an det här.

 17. Jag har då valt att dels empiriskt-

 18. -försöka beforska en ungdomskultur
  som jag menar är totalt obeforskad.

 19. Det finns en del internationell
  forskning om såna ungdomskulturer.

 20. Det finns också forskning
  kring bilstyling-

 21. -och andra typer av bilkulturer
  med lite mer vuxna utövare-

 22. -men Volvoraggarna i Sverige
  är väldigt underbeforskade-

 23. -och de har en koppling
  på ett symboliskt plan-

 24. -till föräldraraggarkulturen
  med amerikanska bilar-

 25. -där man fokuserar på bilen
  som en viktig artefakt.

 26. Men i Volvoraggarkulturen är det
  unga personer mellan 18 och 25-

 27. -ofta på orter utanför storstaden.

 28. Det är alltså ett fenomen
  med landsbygdskonnotationer.

 29. Och att de då också vurmar
  väldigt starkt för Volvobilen.

 30. Ofta är det Volvo 240 och Volvo 740.

 31. Lätta att få tag på, billiga...
  Det passar ungdomar.

 32. De vill inte stajla bilen. Det är
  bilens funktion som är i fokus-

 33. -och att man också kan köra väldigt
  hårt med bilen.

 34. Den kan se ut som det nästan inte
  är en bil kvar. Man bränner däcken...

 35. Man använder bilen väldigt vårdslöst.

 36. Jag har också ett teoretiskt syfte
  att förstå-

 37. -den här typen av risktagande
  praktiker som de ägnar sig åt.

 38. Jag har redan varit inne på
  att det rör sig om en ungdomskultur.

 39. Det är väldigt unga personer,
  mellan 18 och 25.

 40. De tenderar att befinna sig
  utanför tätorten, på landsbygden.

 41. Varför är de intressanta att studera?

 42. Jo, jag hävdar... Genom
  att fokusera på Volvoraggarna-

 43. -på ett etnografiskt plan
  och utgå från deras verklighet-

 44. -i stället för att göra antaganden
  om varför de gör vissa saker-

 45. -kan man nå en annan förståelse-

 46. -i varför den här typen
  av handlingar sker.

 47. Deras praktiker och handlingar
  är i fokus. Deras vardagsliv också.

 48. Jag försöker sätta de här praktikerna
  i sitt sammanhang.

 49. Jag hävdar att genom
  att förstå Volvoraggarkulturen-

 50. -får man syn på
  majoritetskulturella förställningar-

 51. -kring kön, ålder, plats, klass
  och risktagande.

 52. Det finns dels ett sätt
  att prata om ungdomar-

 53. -där man benämner ungdomsperioden
  som särskilt viktig.

 54. Man ska ha kul, ta risker och njuta
  och leva ut innan vuxenlivet.

 55. Det finns också en annan diskurs där
  ungdomstiden ses som problematisk.

 56. Jag hävdar att man kan se båda
  förställningarna kring ungdomar-

 57. -specifikt i relation
  till Volvoraggarna.

 58. Å ena sidan kan man säga
  att de iscensätter diskursen-

 59. -om att ta risker och ha kul
  innan man blir vuxen.

 60. Å andra sidan framträder
  den mer tongivande diskursen-

 61. -när vi pratar om unga män
  och risktagande.

 62. De uppfattas
  som en problematisk ungdomsgrupp.

 63. I Lillby-

 64. -uppfattas Volvoraggarna som
  extremt problematiska på olika sätt.

 65. De tar upp plats,
  de sladdar på parkeringsplatser-

 66. -de kör fort genom bostadsområden...

 67. Det genererade väldigt mycket
  debatt bland lokalbefolkningen.

 68. De uppfattas både av vuxenvärlden-

 69. -och av andra ungdomar
  som en extremt problematisk grupp.

 70. De här hegemoniska, kulturella
  förställningarna kring ungdom-

 71. -är sammanflätade med andra aspekter
  som handlar om kön.

 72. Där tog Dag upp relationen
  mellan bilar och maskulinitet.

 73. Det finns en symbolisk koppling
  mellan maskulinitet och bilar-

 74. -och mellan maskulinitet och fart
  och maskulinitet och risktagande.

 75. Det finns också aspekter
  som berör klass.

 76. När det gäller ungdomar föreställer
  man sig staden som extremt...

 77. En ungdomlig plats, medan
  landsbygden får framstå som omodern-

 78. -tråkig och trist-

 79. -och det här nåt
  som får Volvoraggarna förhandlar-

 80. -när de utför det här och
  skapar spänning i sin egen tillvaro-

 81. -genom att köra riskfyllt.

 82. Så...

 83. I kulturen gör de vissa saker-

 84. -och utövar risktagande med sina
  bilar för att bli en social person.

 85. Den sociala personen
  har en status i Volvoraggarkulturen.

 86. Har man det, får man också
  ett visst mått av aktörskap.

 87. Man blir en viktig person-

 88. -och det här är viktigt
  när vi diskuterar jämnårigkulturer.

 89. Status och makt i kulturen är viktigt
  och det är sammankopplat med-

 90. -hur man uppfattas som person och
  vilka handlingar man tillåts göra.

 91. Här är också betydelsen av det
  som kallas informell socialisering-

 92. -väldigt viktigt.
  Volvoraggarna kan man nästan se-

 93. -som att deras viktigaste...
  Det de gör med sina motorfordon-

 94. -gör de inte i relation till en
  vuxenvärld utan till sina jämnåriga.

 95. Det är deras bekräftelse.

 96. Kamraternas återkoppling
  är det viktiga.

 97. Inte huruvida vuxna uppfattar dem
  som problematiska eller inte.

 98. Den viktigaste publiken
  är de andra kamraterna.

 99. Jag har också lite...
  Det syns inte så jättetydligt-

 100. -men parkeringsplatsen är arenan-

 101. -där de träffas och hänger
  med varann och umgås.

 102. Den viktigaste aspekten
  i Volvoraggarnas kultur är-

 103. -att hänga med sina kompisar.

 104. Det vill säga att umgås
  med kompisarna med sina bilar.

 105. Parkeringsplatsen är en av de platser
  där det sociala umgänget sker.

 106. Parkeringsplatsen
  blir viktig för ungdomskulturen i-

 107. -att dels idka umgänge, men
  också parkeringsplatsen i sig själv-

 108. -säger ju nåt om... Här finns
  möjlighet att utöva vissa handlingar-

 109. -där det behövs en publik
  som bekräftar-

 110. -och ger återkoppling
  på det man gör.

 111. Jag ska också säga nåt om...

 112. Vad de här ungdomarna...
  Hur de upplever att leva då-

 113. -i samhället jag kallar Lillby?

 114. Maja, 17, säger så här:

 115. Den vita bussen är regionalbussen,
  den röda stadsbussen. Jag frågade:

 116. Här blir den distinktionen
  å ena sidan...

 117. Lillby,
  som kan betecknas som mellanting-

 118. -mellan landsbygd,
  där bondgårdarna finns, och staden-

 119. -som får symbolisera det ungdomliga
  och där det händer saker.

 120. Utbud av kultur... Ett livfullt
  ställe medan landsbygden-

 121. -uppfattas som trist och tråkigt.

 122. Det här är nåt som spelar roll-

 123. -när vi diskuterar
  den här typen av ungdomskulturer.

 124. Jag tror att platsens betydelse
  är viktigare än vad vi har trott.

 125. Hur ser det ut mellan
  ungdomsgrupperna i samhället, då?

 126. Sam, 15, befinner sig lite perifert
  i raggarkulturen. Han säger så här:

 127. Sam visar på vikten av
  sociala uppdelningar.

 128. I Lillby delades ungdomarna upp-

 129. -baserat på vad de unga männen gör.

 130. Antingen är man raggare,
  hockeybög som håller på med sport-

 131. -eller nörd.

 132. De distinktioner handlar framför
  allt om vad man gör på fritiden.

 133. Raggarna uppfattades också
  som annorlunda på andra sätt.

 134. Här kan man prata om
  att vara och göra Volvoraggaren-

 135. -beror på både sociala
  och fysiska förmågor.

 136. Volvoraggaren uppfattas som mer
  social än de andra ungdomsgrupperna.

 137. Nörden betraktades
  som väldigt tråkig.

 138. Hockeybögen, som har
  vissa medelklasskonnotationer-

 139. -uppfattades som social,
  men på fel sätt-

 140. -medan Volvoraggarna
  var de som var mest populära.

 141. Det här är under högstadietiden.

 142. Populariteten kopplades till
  deras förmåga att vara öppna.

 143. Att befinna sig på rätt plats,
  att gå på fester-

 144. -och framför allt att utöva
  spännande aktiviteter på fritiden.

 145. Ofta relaterade till bilarna.
  Det vill säga köra för fort-

 146. -och skapa spänning
  med hjälp av sina bilar.

 147. Alf, 18, säger så här. Han är
  en del av Volvoraggarkulturen.

 148. Vad både Sven och Alf pratar om är-

 149. -att utelivet eller uterummet
  skapas ur nånting...

 150. Inte bara betydelsefullt,
  men också ett ställe-

 151. -där man kan utöva saker
  som skapar spänning-

 152. -i det som uppfattas
  som en väldigt trist omgivning.

 153. Jag ska nu exemplifiera med ett...

 154. Ett excerpt ur min fältdagbok som
  handlar om när jag sitter i bilen.

 155. Jens kör, Johan sitter bakom.
  Jens bestämmer sig för att sladda.

 156. Han säger:

 157. Den här menar jag
  är en situation där...

 158. Det händer väldigt mycket
  i den här situationen-

 159. -men några saker är värt att nämna.
  Det ena handlar om mig själv.

 160. Jag, i egenskap av
  en lite äldre, kvinnlig forskare...

 161. Jag kontrasterar mot det
  som Jens gör och försöker prestera.

 162. Det vill säga den opåverkade,
  den coola...

 163. Framför allt en förare
  som har kontroll över fordonet-

 164. -men även över sina egna känslor.

 165. I den här situationen
  blir det han representerar-

 166. -en slags sinnebild för
  vad Volvoraggaren är och gör-

 167. -och varför det är nåt som...

 168. Varför hans sätt
  att representera Volvoraggaren-

 169. -blir också det
  som har högst status i kulturen.

 170. Jag, i egenskap av forskare,
  bryter mot det idealet-

 171. -genom att vara passagerare-

 172. -men jag avviker
  även i termer av ålder och kön.

 173. Det som jag fokuserar på
  i ett av kapitlen i avhandlingen-

 174. -handlar om risktagandet.

 175. I det här lilla utsnittet
  från min avhandling-

 176. -visar också på vikten av...
  Hur Volvoraggaren presterar.

 177. I den positionen innebär
  att kontrollera motorfordonet-

 178. -en extremt viktig del av
  vem som har högst status.

 179. Det här gör man inte enbart
  i de här risktagande situationerna-

 180. -där man sladdar och kör för fort.
  Man gör det ända sen man är ung.

 181. Många Volvoraggare
  har på olika sätt-

 182. -initierats i motorfordonskulturen
  från ganska tidig ålder.

 183. Många börjar köra moppe
  innan de är 15.

 184. Delvis på grund av nödvändighet.
  Lillby ligger lite utanför...

 185. Kollektivtrafiken
  är inte utbredd inom Lillby-

 186. -och det här gör att de unga tvingas
  hitta ett eget sätt att röra sig på.

 187. Men...

 188. Att kontrollera motorfordonen
  blir en logisk följd av det här-

 189. -eftersom man på ett tidigt plan
  lär sig meka, köra...

 190. Man kör väldigt mycket och ser
  sig själv som en duktig förare.

 191. Det finns en logik i deras förståelse
  av sig själva som duktiga förare.

 192. Det här betyder inte att olyckor
  inte händer. Det gör det ofta.

 193. De förklarar man antingen genom
  att man är alkoholpåverkad-

 194. -eller att man på olika sätt
  genom yttre omständigheter-

 195. -har förlorat kontrollen
  över fordonet.

 196. Olyckor sker, men de bortförklaras
  eller omtolkas på andra sätt.

 197. Risktagandet och riskhanteringen är
  också ett sätt-

 198. -att utföra social gränsbevakning på.
  Delvis inom raggarkulturen.

 199. De som är bäst på att ta risker...
  De bästa förarna-

 200. -har högst status i gruppen.

 201. På ett sätt skapar man Volvoraggarna
  och gränserna för dem-

 202. -genom att utföra de här typerna
  av risktagande.

 203. Man befäster också sin position
  gentemot andra ungdomsgrupper-

 204. -genom att ta risker.

 205. Det jag inte
  har pratat jättemycket om-

 206. -men som man såg lite grand i det
  här utsnittet kring Jens sladdande-

 207. -är vikten av att kontrollera känslor
  och berättelsen kring risktagandet.

 208. Berättelsen kring risktagandet
  handlar att man efter en olycka-

 209. -skapar man en social situation
  där man berättar om den-

 210. -och försöker förklara den.

 211. Ett exempel är... Efter en av
  olyckorna under mitt fältarbete-

 212. -diskuterade Jens och Tommy-

 213. -varför de hamnade
  i en sladdningsolycka.

 214. I den här berättelsen-

 215. -blir andra känslor än att ha kul
  eller att det var glädjefyllt-

 216. -trots att de flesta
  uppsöker sjukhus efteråt-

 217. -blir det som blir
  den tongivande berättelsen i det här.

 218. Kring olyckan.
  På så sätt menar jag...

 219. Genom att framställa allt
  som att ha roligt-

 220. -blir alla andra känslor,
  som oro och rädsla-

 221. -exkluderade från den här typen
  av riskberättelser.

 222. Jag försöker formulera risktagande-

 223. -som en slags kränkning-

 224. -och det i kölvattnet av det
  som Dag presenterade-

 225. -där man kan...

 226. Risktagande och vårdslöshet
  i trafiken är en slags mäns våld.

 227. Jag menar-

 228. -att det är viktigt att se
  risktagandet som en social praktik-

 229. -som är kopplad till sitt sammanhang.

 230. Det är viktigt att försöka förstå den
  här typen av risktagande praktiker-

 231. -ur deras perspektiv, men det
  betyder inte att man ska ursäkta-

 232. -att den här typen av handlingar
  har ödesdigra konsekvenser.

 233. Eller kan ha potentiellt
  farliga konsekvenser-

 234. -både för dem själva
  och för personer i omgivningen.

 235. Risktagande behöver man förstå
  som kulturell och social praktik-

 236. -som ska ses i sitt sammanhang, men
  också ur ett konsekvensperspektiv.

 237. Det vill säga...
  Inte enbart förstå risktagande-

 238. -som nåt som ger personen
  som kör en njutning-

 239. -eller ger nån slags vinst-

 240. -utan också försöka förstå det
  utifrån eventuella effekter.

 241. Det vill säga, att det faktiskt
  kan ha dödlig utgång-

 242. -eller att personen kan förolyckas.

 243. Man kan se risktagandet i det
  offentliga rummet som mäns våld-

 244. -skulle jag vilja hävda.

 245. Här finns också en koppling-

 246. -till ett annat fält
  som är väldigt underbeforskat.

 247. Kring de våldsamma och kränkande
  aspekterna av automobilitetsregimen.

 248. Eller den extrema bilnormativiteten
  som präglar vårt samhälle.

 249. Vi bygger våra samhällen
  utifrån bilen som norm.

 250. Det ser vi också exempel
  på inom Volvoraggarkulturen.

 251. Eftersom landsbygden tenderar
  att stå som förlorare-

 252. -i den här typen
  av regionalpolitiska aspekter.

 253. Det tycker jag också är nåt
  som min forskning visar-

 254. -och att man kan tänka sig
  att min avhandling blir ett sätt-

 255. -att koppla den här typen av
  konkret empiri-

 256. -till ett mycket
  större forskningsområde-

 257. -som berör de våldsamma aspekterna
  av bilnormativiteten.

 258. Med det sagt
  avslutar jag min presentation.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Volvoraggarnas vilda framfart

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Unga raggare gillar att sladda och tar högre risker än andra bilförare. Det konstaterar Tanja Joelsson, filosofie doktor vid Tema Genus på Linköpings universitet. Här berättar hon om sin etnografiska avhandling där unga "Volvoraggare" har studerats och vilken roll den geografiska platsen och det sociala sammanhanget har i deras roller som unga män. Inspelat den 21 oktober 2014 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Trafikkunskap, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Barn och ungdom, Bilförare, Differentiell psykologi, Kommunikationer, Landsvägsfordon, Landsvägstrafik, Manlighet, Psykologi, Raggare, Samhällsvetenskap, Sociologi, Teknik, Transportmedel, Vägtrafik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Män i trafiken

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Män i trafiken

Trimmade män i trafiken

Vad är en "butsbög" och en "trailer queen"? Det förklarar Dag Balkmar, filosofie doktor vid Tema Genus på Linköpings universitet. Här berättar han om yngre män, maskulinitet och hur genus och risktagande förhåller sig till bilbyggande och bilkörning i dessa kretsar. Inspelat den 21 oktober 2014 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Män i trafiken

Volvoraggarnas vilda framfart

Tanja Joelsson, filosofie doktor vid Tema Genus på Linköpings universitet, berättar om sin etnografiska avhandling där unga "Volvoraggare" har studerats och vilken roll den geografiska platsen och det sociala sammanhanget har i deras roller som unga män. Inspelat den 21 oktober 2014 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Från Osmanska rikets fall till idag

Per Jönsson är journalist och Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet. Här berättar han om Osmanska rikets uppkomst och fall, vilka stater som kom att upprättas då riket föll och om deras utveckling under det senaste decenniet. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Ricardo - stilbildaren

Adam Smiths ”Nationernas välstånd” fick 1799 börsmäklaren David Ricardo att byta bana. Ricardo är känd för sin teori om komparativa fördelar och för att ha fört in modelltänkandet i nationalekonomin. Men idag precis som då bygger många modeller på felaktiga antaganden.