Titta

UR Samtiden - Elevhälsa

UR Samtiden - Elevhälsa

Om UR Samtiden - Elevhälsa

Föreläsningar från Elevhälsa 2015. Skolan är en plats för lärande, vänskap och kreativitet. Men också en plats där elever blir mobbade, där vissa mår dåligt och dit vissa elever vägrar att gå. Hur kan vi skapa en tryggare och bättre skola? Inspelat den 27-28 januari 2015 i Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Elevhälsa : En modell för samverkanDela
 1. Vi är väldigt glada att få komma hit
  och berätta om H-modellen.

 2. Vi är glada att Kent nämnde
  det här med samverkan.

 3. Hur svår den kan vara att få till när
  många verksamheter är inblandade.

 4. H-modellen är en arbetsmodell-

 5. -för att underlätta och förbättra
  samarbetet kring barn och unga-

 6. -med komplexa svårigheter.

 7. Där man behöver insatser
  från många olika verksamheter.

 8. Vi lägger upp presentationen så
  att Yvonne berättar-

 9. -om ett fall
  där man har använt H-modellen-

 10. -för att bryta den negativa
  utvecklingen för ett barn.

 11. Sen presenterar vi oss själva mer,
  om ni nu undrar vilka vi är.

 12. Jag ska berätta om bakgrunden
  till H-modellen som hette projekt H.

 13. Sen tittar vi på systemiskt tänkande
  som H-modellen bygger på.

 14. Och systemiska möten
  som vi använder.

 15. Först därefter tittar vi på
  hur H-modellen ser ut och fungerar.

 16. Vi avslutar med att Yvonne berättar
  om erfarenheter av H-modellen-

 17. -och lärdomar utifrån de fem åren
  som vi har använt den.

 18. Jag ska berätta om ett barn och en
  vanlig situation i våra verksamheter.

 19. Bakgrunden är att en skola med
  rektor, elevhälsoteam, lärarpersonal-

 20. -höll på att vända
  en liten pojke ryggen.

 21. Både pojken och hans familj
  höll man på att vända ryggen.

 22. Det fanns en föräldramobb
  som vi kan se-

 23. -när det är barn
  med stora svårigheter-

 24. -som man inte riktigt hanterade
  från skolledningens sida.

 25. Skolan hade gjort en anmälan
  till socialtjänsten-

 26. -som inte öppnade någon utredning.

 27. Då visste man inte
  hur man skulle göra.

 28. Nästa strategi var
  att övertala föräldrarna-

 29. -att pojken skulle placeras
  på specialskola, gärna internat-

 30. -så man fick nåt slags lösning
  på skolan när det gällde pojken.

 31. Pojken hade visat anpassningsproblem
  redan i förskolan.

 32. Det hade förekommit utbrott och man
  hade inte kunnat hjälpa honom.

 33. Assistenter hade avlöst varandra.

 34. Ibland hade det fungerat hjälpligt.

 35. Det man hade märkt var att pojken var
  begåvat, t.o.m. mycket välbegåvad.

 36. BUP gjorde en utredning och
  konstaterade att pojken hade autism.

 37. Skolan vidhöll sin uppfattning:

 38. Såna här barn kan vi inte reda ut.
  Vi har inte kunskapen.

 39. Föräldrarna var förtvivlade
  och pojken blev mer och mer ledsen.

 40. Det slutade med att den här pojken
  blev en hemmasittare.

 41. Han stannade hemma och assistenter
  avlöste varandra även där.

 42. Och i ett trängt läge när assistenten
  försökte tvinga pojken-

 43. -till nåt som han inte förmådde
  klara av så blev han våldsam-

 44. -och så slutade även den assistenten.

 45. I det läget trädde förvaltningschefen
  i kommun X in-

 46. -och bestämde att det skulle hållas
  ett systemiskt möte-

 47. -kring pojken och hans familj.

 48. Mötet... Det blev ett stort möte.

 49. Det systemiska mötet beskriver vi
  i detalj längre fram.

 50. Det var ett stort möte
  med ca 25 personer.

 51. Det var chefer som vi i vår lilla
  bransch kallar "systemsättare".

 52. De bestämmer hur saker ska vara.

 53. Och "systemaktörer", professionella
  som fanns kring barnet.

 54. Ett 25-tal personer träffades
  under mötet.

 55. Det var rektorn på pojkens skola
  som var berättare.

 56. Han berättade om sitt arbete med
  att skapa en god skolgång åt pojken.

 57. Och de misslyckanden som hade varit.

 58. Det blev så tydligt under mötet
  för alla som lyssnade-

 59. -att det var en stor frustration
  på skolan kring den här pojken.

 60. Okunskapen kring hur man möter
  nån med så stora funktionshinder-

 61. -blottlades jättetydligt i mötet.

 62. Tydligast var att det var en skola
  som inte längre orkade försöka.

 63. Det var chefer från barnpsykiatri,
  barnhabilitering, socialtjänst-

 64. -LSS-verksamhet och skola
  ända upp på förvaltningschefsnivå.

 65. De kunde ju se att...

 66. ...detta var en så svår situation
  och de var tvungna att fatta beslut.

 67. De fick en gemensam berättelse-

 68. -och utifrån den kunde de föra
  en gemensam diskussion om pojken.

 69. De tyckte att de fick en klar bild
  som kunde skapa möjligheter-

 70. -för en handlingsplan.

 71. Man gjorde en handlingsplan
  på sittande möte.

 72. Det klargjordes att rektorn hade
  ett ansvar för pojkens skolsituation.

 73. Såklart.

 74. Det bestämdes att det skulle utses
  en samordnare för pojken-

 75. -och insatserna runt honom.

 76. Denne skulle styra upp insatserna
  från BUP, barnhabilitering-

 77. -socialtjänst och skolan.

 78. Det skulle vara långsiktiga insatser-

 79. -som gemensamt skulle utvärderas.

 80. Man bestämde också
  konkreta åtgärder.

 81. Man hade bjudit in en neuropsykolog
  som extern expert.

 82. Skolan tyckte att de behövde det
  med ett sånt här svårt barn.

 83. Neuropsykolog skulle undervisa
  lärarna på skolan-

 84. -om bemötande frågor
  och funktionshinder hos pojken.

 85. Neuropsykologen skulle också vara
  bollplank till rektorn.

 86. Efterhand förstod rektor,
  lärde sig att förstå-

 87. -att han hade ansvar för barnet
  och att insatserna blev bra.

 88. Han förstod också
  hur pojken hade det-

 89. -och hur pojken fungerade.

 90. Han bestämde sig för att hela
  skolan måste få kunskap om detta-

 91. -och det togs in god fortbildning
  i dessa frågor.

 92. Man vände utvecklingen på skolan.

 93. Det kom säkerligen andra barn
  till del efter hand.

 94. Skolgången för pojken blev,
  som Kent berättade om innan-

 95. -väldigt annorlunda.

 96. Men det blev en skolgång och
  på de villkor som hade kunde hantera.

 97. Pojken gick till slut ut
  med godkända betyg.

 98. Han hade säkert kapacitet till mer,
  men det var vad som fungerade.

 99. Han hade
  en oerhört anpassad skolgång.

 100. Kärnan är att när skolan lärde sig
  om funktionshinder förstod man-

 101. -att det var gott nog
  att undervisningen var så annorlunda.

 102. Det var en pojke
  med stora svårigheter-

 103. -och då kunde det inte vara likadant
  som för andra barn.

 104. Man kunde sänka stämningen
  och lärare kunde känna sig stolta-

 105. -och nöjda med insatsen de gjorde
  för pojken.

 106. Ett barn
  med så stora funktionssvårigheter-

 107. -och när stämningen har blivit
  så laddad som den ofta blir-

 108. -och gnisslet mellan olika aktörer
  som barnpsykiatri, barnhabilitering.

 109. Det var inte en helhet man jobbade i.

 110. Det hade inte gått att vända
  utvecklingen utan systemiskt möte.

 111. Det är jag helt övertygad om. Man
  fick en gemensam bild av situationen-

 112. -och det skapade
  en gemensam handlingsplan.

 113. Inte bara "du ska göra det
  och du ska göra det."

 114. Utan man jobbade gemensamt
  och uthålligt.

 115. Man måste också förstå och lära
  av de komplexa ärendena-

 116. -att det inte finns en enda lösning.
  Det är en fortlöpande process.

 117. Så kan det se ut för en liten pojke,
  tio år gammal.

 118. I det här fallet hörde vi
  att familjen hade kontakt-

 119. -med runt 25 professionella aktörer
  runt sitt barn.

 120. Det är inte ovanligt idag.
  Det är vanligt med runt 20 kontakter.

 121. Betänk då att många familjer
  kanske har fler barn-

 122. -med funktionsnedsättningar.
  Det blir ytterligare kontakter.

 123. Man kanske själv har svårigheter
  som förälder.

 124. Neuropsykiatriska funktions-
  nedsättningar är genetiskt betingade.

 125. Då har man svårt
  att hålla ihop trådarna.

 126. Vi som professionella har svårt
  att veta vad var och en gör.

 127. Det blir nästan omöjligt
  för föräldrar.

 128. Vår modell går ut på
  att delarna gör helheten.

 129. Det blir ingen bil
  om man inte sätter ihop delarna rätt.

 130. Samma sak gäller här.
  Det krävs samordning-

 131. -för att få ihop delarna kring
  ett barn med komplexa svårigheter.

 132. Ska vi äntligen presentera oss?

 133. Jag heter Yvonne Tapper-Bergendal
  och är psykolog och specialist-

 134. -i neuropsykologi
  och pedagogisk psykologi.

 135. Jag arbetar i elevhälsan
  i Höganäs kommun.

 136. Jag är samordnare för H-modellen
  i Höganäs kommun.

 137. Jag var med i referensgruppen
  i projekt H som Lena höll i-

 138. -och som blev föregångaren
  till H-modellen i Höganäs kommun.

 139. Och jag heter Lena Askengren
  och är socionom i bakgrunden.

 140. Jag jobbar för närvarande som
  LSS-handläggare i Ängelholm.

 141. Jag utreder, bedömer
  och tar beslut om insatser-

 142. -till personer
  med funktionsnedsättningar.

 143. Jag jobbade tidigare
  som projektledare för projekt H.

 144. Det var ett samverkansprojekt
  finansierat av socialstyrelsen.

 145. Det var så kallade Miltonpengar.
  Det var mellan 2006 och 2009.

 146. Projektet syftade till att förbättra
  stöd och insatser för barn och unga-

 147. -med neuropsykiatriska funktions-
  nedsättningar i nordvästra Skåne.

 148. Åtta kommuner deltog.

 149. Bland annat Höganäs.

 150. Det var BUP, barnhabilitering
  och barnmedicin.

 151. I projekt H använde vi
  systemiska möten-

 152. -som ett sätt att fånga in
  utvecklingsbehoven-

 153. -för att insatserna
  skulle bli bättre för dessa barn.

 154. Det blev 25 systemiska möten-

 155. -utifrån verkliga fall.

 156. Ibland var föräldrar berättare,
  ibland var det professionella.

 157. Nån som kände barnet väl.
  Ofta lärare eller specialpedagoger.

 158. Folk som hade haft långvarig kontakt
  med barnet.

 159. Vi bjöd in alla runtomkring
  som var berörda-

 160. -eller som skulle
  kunna tänkas bli berörda.

 161. Även chefer och politiker för
  att höja medvetenheten.

 162. De behov som blev tydliga...

 163. ...under de här 25 mötena
  var ett behov av tydlig struktur-

 164. -och förutsägbarhet för
  hur samarbetet skulle se ut-

 165. -kring de personer
  med komplex problematik.

 166. Vi såg att det fanns frustration
  hos många i personalen.

 167. De visste inte hur man skulle
  hantera det och tiden gick-

 168. -och barnet fick det sämre
  och hade svårare att komma tillbaka.

 169. Bättre förståelse om varandras
  verksamheter och lagstiftning.

 170. Det blev tydligt
  att man inte riktigt visste-

 171. -vad de andra hade för uppdrag.

 172. Skolan var inte klar över
  vad BUP hade för uppdrag.

 173. BUP kanske inte visste vad man gjorde
  inom socialtjänst och LSS-området.

 174. Och vice versa.

 175. Ökad kompetens om neuropsykiatriska
  funktionsnedsättningar.

 176. Det satsade projektet mycket på. Man
  hade mycket kompetensutveckling-

 177. -där man försökte blanda baspersonal
  från alla verksamheter.

 178. Behov av kunskap på ledningsnivå.

 179. Att man är väl införstådd
  med utmaningarna-

 180. -för att kunna lösa
  dessa komplexa ärenden.

 181. Behov av en ökad helhetssyn.

 182. Samsyn kring barnets
  och familjens hela situation.

 183. Man tittar inte bara på barnet utan
  på barnets hela situation.

 184. Behovet av en opartisk samtalsledare
  blev väldigt tydligt.

 185. Det var bra med nån som höll i mötet,
  höll ihop det och hade en metod.

 186. Man hade erfarenheter
  av dåliga nätverksmöten.

 187. Man kanske var mer oeniga
  när man gick därifrån än när man kom.

 188. Och behovet av samordning
  mellan verksamheterna-

 189. -och gentemot familjen.

 190. De hade kanske en person att vända
  sig till istället för de här 25.

 191. Utmaningarna.

 192. En ledning som jobbar
  långsiktigt, gränsöverskridande-

 193. -och som vågar vara det
  med ett samverkande synsätt.

 194. Utveckla insatser och stöd
  i samverkan med andra.

 195. Hitta mötestider
  är inte alltid det enklaste.

 196. Och prioritera möjligheterna
  till samverkan.

 197. Avlasta föräldrarna i sina roller
  som pådrivare och samordnare.

 198. Och arbeta långsiktigt
  utifrån barnets individuella behov.

 199. I Höganäs gjorde vi så att
  när vi hade gjort sammanfattningen-

 200. -så bjöd vi in verksamhetschefer
  och en del politiker.

 201. Sen presenterade vi materialet.

 202. Det gjorde de flesta kommunerna.

 203. I Höganäs var man på bettet
  och tydlig med-

 204. -att man ville ta fram en konkret
  arbetsmodell för att förbättra-

 205. -och underlätta samverkan.

 206. Man gav projekt H i uppdrag
  med cheferna att ta fram det här.

 207. Det var där Yvonne och jag arbetade
  tillsammans för att få fram detta.

 208. Det blev då H-modellen
  och H står för Höganäs.

 209. Projekt H och helhetssyn.
  Det blev naturligt att det blev H.

 210. Den antogs av utbildnings-
  och socialnämnden.

 211. Det var en styrka att ha nämnderna
  bakom sig i den här modellen.

 212. Varför ska vi samarbeta? Det pratas
  mycket om vikten av samverkan.

 213. Det är inte bara bra att göra det
  utan vi är ålagda att göra det.

 214. Det finns både i socialtjänst- och
  hälso- och sjukvårdslagen inskrivet-

 215. -att vid behov ska vi samverka
  mellan varandra.

 216. Det finns också många lokala avtal-

 217. -mellan region, landsting
  och kommuner.

 218. Man pratar mycket om SIP -
  samordnad individuell plan.

 219. Vi tycker
  att vi var lite föregångare där.

 220. Vi tog fram den gemensamma planen.
  SIP är ju samma sak.

 221. Det som saknas i många kommuner är
  en riktig tydlighet i-

 222. -hur samarbetet ska ske när vi
  uppmärksammar ett individärende.

 223. Man har ingen gemensam mötesmetod
  eller mötesmetodik.

 224. Och ingen helhetslösning.

 225. Jag missade det här. Det är också
  förhoppning om ekonomiska vinster.

 226. Det pratade Kent också en del om.

 227. Hur stora kostnaderna för dessa barn
  kan bli utan rätt stöd.

 228. Det ger bättre förutsättningar att
  lyckas om man utgår från helheten.

 229. Det kan minska mänskligt lidande
  för den enskilde och familjen.

 230. Och många runtomkring familjen
  som också drabbas.

 231. Men även för professionella.
  Det här är nåt som tar mycket energi.

 232. Vår syn på ekonomi då?

 233. Ekonomi är inte bara pengar
  och kostnader.

 234. Det är hushållning
  av gemensamma resurser.

 235. Vi har ett gemensamt ansvar över
  verksamhets- och huvudmannagränser

 236. Och ett gemensamt ansvar
  för våra unga.

 237. Här nämner Ingvar Nilsson
  några saker.

 238. Han föreläste för oss i projekt H.

 239. Han är nationalekonom
  och jobbar med Anders Wadeskog.

 240. De har räknat på vad det kostar
  och det är ofantliga summor-

 241. -om en människa hamnar
  i utanförskap.

 242. Hamnar man i utanförskap
  mellan 20 och 65 innebär det ofta-

 243. -många andra kringkostnader.

 244. Ökade sjukvårdskostnader
  och bidragskostnader.

 245. Och allt annat.
  Inte minst förlorade skatteintäkter.

 246. När jag för många år sen skrev mitt
  specialistarbete i neuropsykologi-

 247. -handlade det om psykosocial hälsa
  hos barn med ADHD.

 248. Men ett spännande
  och samtidigt tragiskt bifynd blev-

 249. -att hälften av mödrarna
  var antigen långtidssjukskrivna-

 250. -eller behandlades för depressioner
  och hade det väldigt eländigt.

 251. Hälften av mödrarna
  till barn med ADHD.

 252. Det som avgjorde om man fungerade
  i sitt yrkesliv eller inte var-

 253. -om föräldrars samverkan
  med skolan fungerade.

 254. Det var viktigt att få den bilden av
  hur det är för mödrarna.

 255. Det var inte fäderna
  utan mödrarna som var så utsatt.

 256. Faktiskt.

 257. Nu ska jag prata om den teori
  som vi lutar oss mot-

 258. -när vi använder metoden
  systemiskt möte.

 259. Vi lutar oss
  mot det systemiska tänkandet.

 260. I det systemiska tänkandet sätter man
  fokus på individen i systemet.

 261. Både hur individen påverkar systemet
  och hur individen påverkas av det.

 262. Ömsesidigheten är det viktiga
  för oss.

 263. Det gäller både de
  som blir föremål för våra insatser-

 264. -men också oss som aktörer
  och systemsättare i organisationer.

 265. Både det systemiska tänkandet
  och systemtänkandet kommer-

 266. -ur systemteori, men den praktiska
  tillämpningen är väldigt olik.

 267. I systemtänkandet har vi experter
  som bygger system.

 268. Man bygger kvalitetssystem,
  IT- eller logistiksystem.

 269. Det finns många system
  man bygger nu för tiden.

 270. Då vill man introducera
  ett specifikt arbetsflöde.

 271. En gång i sina ärenden.

 272. De samverkansdokument
  som man nu bygger...

 273. ...för samverkan till exempel
  mellan barnpsykiatri och elevhälsan-

 274. -tycker jag hör till systemtänkandet.

 275. Man vill styra en process
  och bestämma individers agerande.

 276. Det systemiska tänkandet vill
  att det ska vara lite annorlunda.

 277. Man pratar om "systemic health".

 278. Då menar man att organisationer
  ska vara hälsosamma-

 279. -för alla som agerar i dem.
  Både systemsättare, systemaktörer-

 280. -och också de som är våra kunder:
  elever, patienter och så vidare.

 281. Man vill lyfta fram hur man påverkas
  av sitt system och hur man påverkar.

 282. Om man bygger
  med kontroll och planering-

 283. -kan man kväva
  individers självorganisering-

 284. -som man pratar om
  i det systemiska tänkandet.

 285. Individers kreativitet
  och önskan att hjälpa till.

 286. Gå utanför boxen
  och allt sånt som vi pratar om.

 287. Det systemiska tänkandets intresse är
  att skapa insatser, åtgärder-

 288. -på ett kundanpassat
  eller elevanpassat vis.

 289. Det är vad som står i fokus.
  Inte att man har planerat nåt-

 290. -utan man vill få feedback så man kan
  göra det ännu mer kundanpassat.

 291. Då kan vi knyta an
  till Kents föreläsning tidigare.

 292. Det finns inte en lösning. Man måste
  lyssna på den feedback man får-

 293. -på det man gör och sen anpassa.

 294. För att få syn på detta har vi det
  systemiska mötet som arbetsmetod.

 295. Det man vill göra är att fånga...

 296. Bilen är ju en komplex konstruktion
  med många delar.

 297. Ändå ska man komma fram
  till nåt gemensamt och få ihop bilen.

 298. Och i det systemiska tänkandet
  vill man fånga komplexiteten.

 299. Det är en på alla sätt
  komplex värld vi lever i.

 300. Om vi knyter an till
  internetföreläsningen vi hörde igår-

 301. -där allt blir ännu mer komplext
  hela tiden.

 302. Det är nåt man måste bejaka
  och förhålla sig till.

 303. Egentligen är det huvudsyftet
  i det systemiska tänkandet.

 304. Man måste hantera
  den här komplexiteten.

 305. Om man ser till systemsättarnas,
  chefernas del i det hela-

 306. -är det ofta så nu för tiden
  att de inte har en klar bild-

 307. -av vad deras anställda kan
  och vilka möjligheter de har-

 308. -att vara till nytta
  i organisationen.

 309. Många jobb ligger långt
  från chefens egen utbildning.

 310. Därför måste man få input
  för att kunna fatta kloka beslut.

 311. Det är också så...
  Det gäller också i elevhälsan.

 312. De chefer i vår verksamhet,
  rektorer och förvaltningschefer-

 313. -har inte stenkoll på
  vad barnpsykiatrin kan åstadkomma.

 314. "Hur var det nu med LSS-insatser?
  Vad innebär det?"

 315. "Hur är det nu egentligen
  med barnhabilitering?"

 316. De har kanske koll på anmälningar
  och socialtjänst, men övrig kunskap-

 317. -kanske inte är så gedigen och
  fördjupad som den skulle vara.

 318. Vi har en annan sak som hör
  till den här komplexiteten.

 319. Våra kunder,
  elever, föräldrar, patienter-

 320. -är väldigt välinformerade
  många gånger.

 321. De vet vad som står i skollagen,
  hälso- och sjukvårdslagen-

 322. -och de kräver insatser.

 323. Det måste vi hantera och bemöta dem
  utifrån den kunskap de har.

 324. Systemiska möten har vi för
  att få feedback från vår omgivning-

 325. -och vara öppna för förändring.

 326. I systemtänkandet gör man planer
  och kontrollerar att de följs.

 327. Jag tror att sånt teoretiserande
  kan leda oss hit eller dit-

 328. -och att man ska reflektera över det.
  En god teori är oerhört praktisk.

 329. Vi kan säga att det här är
  utbildningsförvaltningen-

 330. -eller en skola med rektor
  som systemsättare.

 331. Här har vi en barnpsykmottagning.

 332. Här har vi de som tjänstgör
  och kanske en elev i mitten.

 333. Kommunikation måste fungera
  åt många olika håll.

 334. Då måste man kanske mötas och
  inte fördela uppgifter mellan sig.

 335. Man måste ha en gemensam utgångs-
  punkt för att kunna fatta beslut-

 336. -som handlar om den lilla kunden
  eller eleven som sitter där.

 337. I systemtänkandet planerar man
  utifrån det tänkta.

 338. Där har vi organisationskonsulter
  som gör såna här...

 339. ...beordringsbara förändringar.

 340. Det är kvalitetssystem, PM, schema-
  förändringar och ledningssystem.

 341. Det är så de skulle vilja ha det
  och som de tror blir bra.

 342. Men det finns också nåt annat
  under vattenytan.

 343. Det är sånt
  som man inte kan beordra som chef.

 344. Det är tidsbrist, revir,
  förtroendebrist och makt.

 345. Stridigheter på olika sätt och etik
  och moral hos de anställda.

 346. Attityder, kulturskillnader.

 347. Men allt detta tillsammans är vad
  systemtänkande kallar det faktiska.

 348. Det tänkta är halva verkligheten-

 349. -men vi måste även ta hänsyn
  till det under vattenytan-

 350. -om vi ska kunna hjälpa en elev-

 351. -som sitter
  mellan de här olika systemen.

 352. Det är en viktig bild
  att ha i minnet.

 353. När man möts i vanliga nätverksmöten
  och det inte går så bra-

 354. -kanske det har med detta att göra.

 355. Man kanske säger: "De gör inget
  i barnpsykiatrin. De har långa köer."

 356. "Skolan tillsätter inga assistenter
  och det funkar inte."

 357. Man kanske ska tänka lite
  på det faktiska.

 358. Detta är hela bilden.

 359. Gör man det kan man blottlägga
  de brister som finns-

 360. -hos de olika huvudmännen.

 361. Man kan komma
  på utvecklingsåtgärder-

 362. -och man ser tydligt de gräns-
  dragningsproblem som kan finnas.

 363. Om en chef inte sitter med på möten
  där man utgår från nåt gemensamt-

 364. -en gemensam berättelse om ett barn,
  hela situationen-

 365. -så är det ofta så att cheferna
  skickar sina anställda på mötena.

 366. Det är handläggarmöten,
  men besluten fattas ju en nivå upp.

 367. Därmed försätter man ofta cheferna
  i informationsbrist.

 368. Chefer som lider av informationsbrist
  kan inte riktigt...

 369. ...ta hand om sina anställda.

 370. För då ska tjänstemän agera
  i de här systemen-

 371. -så har man inte fulla mandat och
  chefen kanske har annan uppfattning-

 372. -för att chefen inte
  är fullt ut informerad.

 373. Då återvänder jag
  till "systemic health".

 374. Det blir frustration hos anställda
  och det blir stress.

 375. Man mår inte bra och till slut
  har man handläggare-

 376. -som ska hjälpa ett barn, en familj
  i en svår situation-

 377. -och mår man inte bra
  så är det inte så enkelt.

 378. Detta tycker jag är så viktigt
  för det systemiska tänkandet.

 379. Att ha med alla nivåer för
  att alla ska kunna vara informerade-

 380. -och kunna fatta kloka beslut.

 381. Sammanfattningsvis:

 382. Systemiskt tänkande -
  mindre planering, mer feedback.

 383. Och bejaka egenansvar
  hos de anställda.

 384. Egenansvar-principen
  kan omfatta de här sakerna-

 385. -som kanske inte är så roliga.

 386. Men det kan också vara anställda
  med oerhört goda intentioner.

 387. I det systemiska tänkandet vill man
  lyfta fram dem och ge möjligheter.

 388. Nästa bild.

 389. Den man som har utarbetat det
  systemiska mötet utifrån teorin-

 390. -heter Hans Sarv
  och är professor i logistik.

 391. Jag tror att han numera
  är pensionerad.

 392. Han har utarbetat den här metoden-

 393. -för att greppa helheten
  istället för delarna.

 394. Det är en intressant man.
  Han utbildade sig för många år sen.

 395. Först till civilingenjör på Chalmers
  och sen till civilekonom på Handels.

 396. Han fick ett stort intresse
  för organisationsteori-

 397. -och psykologi
  som jag tycker är så roligt.

 398. Det är kanske därför jag tilltalas så
  av hans tankestruktur.

 399. Han har arbetat internationellt
  och i Sverige med förändringar-

 400. -i stora organisationer och han
  har haft höga poster i näringslivet.

 401. Jag vill verkligen nämna honom
  för jag tycker-

 402. -att han har åstadkommit en
  så god metod i det systemiska mötet.

 403. Om jag ska sammanfatta-

 404. -vill man få en gemensam, samlad
  insikt för de som deltar i mötet.

 405. Man vill skapa ett lärande, vilket
  är viktigt i denna tankestruktur.

 406. Det ska vara ett lärande,
  inte bara utförande.

 407. Man kan hela tiden bli bättre och det
  måste man i denna föränderliga värld.

 408. Lär man sig kan man byta perspektiv.

 409. Man vill framförallt fånga det
  som finns "under ytan".

 410. Det måste vi också ta hänsyn till.

 411. I det systemiska mötet ska man
  upprätta en konkret handlingsplan.

 412. Slutligen reflekterar man
  över det möte man har suttit i.

 413. Allt kommer att klarna
  när Lena berättar om mötet i detalj.

 414. Ofta hör man
  att sekretessen är ett hinder-

 415. -för att kunna arbeta
  över verksamhetsgränser.

 416. Så behöver det inte alls vara
  och min erfarenhet är...

 417. ...att i stort sett alla föräldrar
  som har bekymmer vill ha hjälp.

 418. De vill ha samverkan och då
  kan man ge sitt medgivande-

 419. -och bryta sekretessen.

 420. Man lämnar förbehåll om det är
  vissa områden man inte vill lämna ut.

 421. Det är bra om det finns skriftligt.

 422. Det behöver inte alls
  vara ett hinder.

 423. H-modellen står för helhetssyn,
  Höganäs och projekt H-

 424. -som var upprinnelsen.

 425. H-modellen bygger på
  att man har ett antal lotsar-

 426. -som finns
  i alla de berörda verksamheterna.

 427. Här blev det inom skola,
  socialtjänst, LSS, barnhabilitering-

 428. -och inom BUP.

 429. Just i Högnäs finns idag
  ett tjugotal utbildade lotsar.

 430. Ett tiotal inom skolan och 2-3
  i de andra verksamheterna.

 431. Det kan vara en specialpedagog,
  en skolsköterska-

 432. -socialsekreterare, LSS-handläggare
  eller kurator.

 433. Det viktiga är att det finns
  ett intresse för det här-

 434. -och att man har modet
  och engagemanget-

 435. -att hålla i de systemiska mötena.

 436. Det bygger på en gemensam mötes-
  och arbetsstruktur så man vet gången.

 437. När man har uppmärksammat ett barn-

 438. -är det ofta skolan
  som gör det först.

 439. Det är där man kommer i kontakt
  med barnet mest.

 440. Då tar man kontakt med lotsen
  som finns på skolan.

 441. Lotsen initierar då ett samarbete
  med föräldrarna.

 442. Lotsen försöker motivera till
  att man har ett systemiskt möte.

 443. Och vilka man ska bjuda in och
  som kan vara berörda av barnet.

 444. Det finns gemensamma blanketter
  som lotsarna använder-

 445. -för kallelse, sekretess
  och handlingsplan.

 446. Modellens mål är-

 447. -att skapa en bättre förutsägbarhet
  för hur samarbetet ska se ut.

 448. Att arbetet sker med barnet,
  den unga och familjen i centrum.

 449. Att minska antalet kontakter
  kring den unge och familjen.

 450. Att skapa bättre förutsättningar
  att lyckas-

 451. -när man förstår den unges behov i
  vardagen och att utgå från helheten.

 452. Och lotsens uppgift...

 453. ...är att verka opartisk
  gentemot samarbetspartners-

 454. -i det enskilda lotsuppdraget.

 455. Att motivera den unge. Det beror
  på åldern om den unge ska delta.

 456. Det är svårt att ha med yngre.

 457. Det handlar ofta
  om neuropsykiatriska problem.

 458. Det är ingen lämplig miljö
  med en massa människor runtomkring.

 459. Ibland kanske nån vill vara med
  och då får man anpassa mötet.

 460. Ta mycket pauser och så.

 461. Oftast är det en
  eller båda föräldrarna som berättar-

 462. -eller nån annan
  som känner barnet väl.

 463. Man bjuder in alla berörda
  och försöker även få med cheferna.

 464. Sen ska man vara samtalsledare
  och leda mötet.

 465. Eller boka in nån annan.

 466. Man kanske känner sig för involverad
  och låter nån annan göra det.

 467. Det är vanligt att två lotsar
  samarbetar i ett uppdrag.

 468. Man hjälper varandra och den ene
  för anteckningar under mötet-

 469. -och den andre håller i det.

 470. Sen ska man givetvis också fungera
  som samordnare-

 471. -tills man har utsett
  en annan samordnare.

 472. Det ska man göra
  vid första mötet man har.

 473. Man ska också sprida kunskap
  om modellen i sin egen verksamhet.

 474. Man deltar också i lotsnätverket
  som är jätteviktigt.

 475. Det ger synergieffekter,
  man lär känna varandra.

 476. Skolpersonal träffar personal
  från socialtjänsten-

 477. -och kanske också BUP. Man får
  lära sig om varandras verksamheter.

 478. Det är ett lärande.

 479. Cheferna har också ett ansvar för
  att modellen ska fortleva.

 480. De måste utse lämpliga lotsar-

 481. -och ge den utbildning och tid
  som uppdraget kräver.

 482. I Höganäs har man inte avsatt
  särskilda medel för det här.

 483. Det ska ingå i tjänsterna.

 484. Man ska se till
  att det finns den tid som krävs.

 485. De ska informera om och förankra
  modellen i sina verksamheter.

 486. Att kostnadsfritt bidra till
  nätverket med tillräcklig personal.

 487. Även om man inte är involverad
  i ett ärende ska man bidra.

 488. Det kan vara så
  att man skulle vara involverad.

 489. Det är viktigt
  att det framgår vid mötet-

 490. -att det inte ingår
  i den verksamhetens uppdrag.

 491. Vid oenighet ska man försöka lösa
  frågan med de andra cheferna.

 492. De bildar då också ett litet nätverk
  och träffas...

 493. ...regelbundet.

 494. De ska gemensamt utse
  en samordnare för lotsarna.

 495. I det här fallet är det Yvonne
  som fungerar som samordnare.

 496. Man ska följa upp H-modellen
  en gång om året.

 497. Tanken är att den
  ska vidareutvecklas hela tiden.

 498. Samordnarens roll är också
  att vara ett stöd för lotsarna.

 499. Man kan dra ärenden och få stöd.

 500. De regelbundna mötena är
  ett handledningstillfälle.

 501. Och så här ser arbetsstrukturen ut.

 502. I det tänkta.

 503. I initieringsfasen informerar lotsen
  och försöker få till stånd-

 504. -det här systemiska mötet
  och bjuder in folk.

 505. Sen har man nätverksmöte 1.
  Det har man i systemisk form.

 506. Det är viktigt att avsätta bra
  med tid. Det tar minst två timmar.

 507. Det blir inte bra
  om man tullar på det.

 508. Det blir inte bra om deltagare är med
  en stund och sen måste gå.

 509. Det handlar om helheten,
  att vara med från början till slut.

 510. Man kan kalla den kartläggningsfasen.

 511. Alla ska få en gemensam bild.

 512. Därifrån kan man bestämma
  hur man går vidare.

 513. Det kan t.ex. vara vanliga möten
  eller tjänstemannamöten.

 514. Det kanske bara är en liten grupp
  som behöver fortsätta träffas.

 515. Nätverksmöte 2 behöver inte vara ett
  systemiskt möte, men kan vara det.

 516. Sen följer genomförandefas
  och uppföljning som är viktig.

 517. Det här kan ju fortsätta i åratal.

 518. Och man ska utse en fortsatt tydlig
  samordnare åt alla.

 519. Ett nätverksmöte i systemisk form
  var Hans Sarv grundare till.

 520. Han utvecklade sexpunktsmodellen.

 521. Vi har vidareutvecklat den
  och kallar den tiopunktsmodellen.

 522. Vi utgår från en berättelse av den
  unge själv, om det är möjligt.

 523. Vårdnadshavare, annan närstående
  eller professionell.

 524. Vi kallar de
  som behöver vara involverade-

 525. -och chefer i verksamheterna.

 526. Och lotsen är samtalsledare
  under det första mötet.

 527. Det är viktigt att man inte
  heller tullar på strukturen.

 528. Så här går ett systemiskt möte till.

 529. Man delar upp det i systemaktörer
  och systemsättare.

 530. Systemsättare är de som kan påverka
  systemet: chefer, politiker, ledning.

 531. Systemaktörer är vi andra
  som jobbar i systemet.

 532. Sen har vi en eller två berättare.

 533. Först i mötet går man
  igenom strukturen.

 534. Vad det ska utmynna i och syftet.

 535. Sen har man en berättelse.

 536. Berättelsen kan vara
  två minuter lång och en kvart lång.

 537. Man får sätta en gräns
  annars hinner man inte med mötet.

 538. Så max en kvart.

 539. Den ska försöka beskriva barnets
  situation, familjens situation.

 540. Därefter kommer
  den viktiga frågestunden.

 541. Det är där man kan få en klarare bild
  av hur det egentligen ser ut.

 542. Man kan ställa
  de där nyfikna frågorna.

 543. Det ska vara klargörande frågor.

 544. Det är viktigt
  att det verkligen är frågor-

 545. -så vi inte kommer med lösningar.
  Det brukar vi vara snabba på.

 546. "Det vet jag. Jag har erfarenhet.
  Man kan lösa det si och så."

 547. Men det får man vänta med.

 548. Strukturen är viktig.

 549. När man känner att alla frågor är
  ställda och alla har sin bild klar-

 550. -så fäller man ner en glasvägg.

 551. Då sitter berättaren kvar
  och även systemsättarna.

 552. De har fått ställa frågor, men sen
  ska de bara vara med och lyssna.

 553. De ska bara använda sina öron,
  inte munnen.

 554. Det kan vara svårt.

 555. Då ska systemaktörerna titta
  på mönster.

 556. Vad är det vi känner igen
  i det vi har hört?

 557. Vad är igenkänningsbart?

 558. Man ska också försöka
  komma under ytan.

 559. Här ser vi kanske att det finns
  långvarig frustration.

 560. Det finns mycket rädsla,
  både fakta och känslor.

 561. När man är klar med det
  brukar man sammanfatta mönstren.

 562. Sen tittar man på
  vilka val man har gjort.

 563. Vilka val har barnet gjort?
  Vilka val har föräldrarna gjort?

 564. Och vilka val
  har respektive verksamhet gjort?

 565. Det kan sitta nån där
  som har gjort väldigt mycket.

 566. Men det har inte kommit fram
  och det skapar frustration.

 567. Där kan man då berätta.
  "Vi har gjort det och det."

 568. Så att alla vet. Därefter gör man
  en nulägesbeskrivning.

 569. Så här ser det ut just nu och vad är
  behoven just nu för det här barnet?

 570. Och kan vi prioritera behoven?
  Vad är viktigast just nu?

 571. Utifrån det tittar man
  på alternativa handlingar.

 572. Då ska man tillsammans...
  Systemaktörer pratar med varandra.

 573. Vad skulle vi kunna göra?
  Försök tänka bort verksamhetsgränser-

 574. -och lagstiftningar.

 575. Vad behöver det här barnet för
  att uppfylla de här behoven?

 576. Först därefter
  fäller man upp glasväggen-

 577. -och släpper in berättaren som då får
  ge feedback på det den har hört.

 578. Har man blivit förstådd?
  Har aktörerna förstått situationen?

 579. Vad tycker man om
  de olika alternativa lösningar-

 580. -som har diskuterats?

 581. Först därefter får systemsättarna,
  cheferna, komma in.

 582. De ska ge sin syn på det hela
  ur ett ledningsperspektiv.

 583. Kan vi se tydliga svagheter
  i systemet?

 584. Behöver vi förändra nåt i systemet
  för att tillgodose barnets behov?

 585. Cheferna ska då helst prata
  med varandra.

 586. Då är det bara de som pratar.

 587. Då är det bara cheferna
  som pratar med varandra.

 588. Därefter gör man upp
  handlingsplanen.

 589. Det brukar vara ganska enkelt då.

 590. Då har det utkristalliserats
  vad som är viktigast-

 591. -och vilka åtgärder
  man vill sätta in.

 592. Man kanske inte kan ta beslut
  vid just detta möte.

 593. Då får man säga att man måste gå hem
  och diskutera, fundera, utreda-

 594. -för att sen ha nätverksmöte 2.

 595. Där kan man ta fler beslut och göra
  en mer konkret åtgärdsplan.

 596. Men det är ju också en handling.

 597. Var tydlig med handlingsplanen.

 598. När, var, hur och vem ska göra vad?

 599. Ta upp vem
  som ska vara fortsatt samordnare.

 600. Den som har mest kontakt
  med familjen brukar bli samordnare.

 601. Sen delger man planen
  till alla deltagare där.

 602. Och bestämmer om uppföljningsmöte.

 603. Det finns ju en alternativ handling.

 604. Yvonne berättade det för mig igår.
  Det kan bli väldigt kraftfullt-

 605. -på ett sånt här möte och det kanske
  inte kommer alternativa handlingar.

 606. Då säger man: "En handling är
  att inte göra nånting."

 607. Välja att inte göra nånting.

 608. Bara att nämna det sätter igång
  mycket kreativitet.

 609. "Vi kan ju inte bara lämna barnet
  och familjen i sticket."

 610. Det har man ofta gjort tidigare,
  men om det sägs så här-

 611. -blir det väldigt tydligt
  att det inte är lösningen.

 612. I de 25 mötena vi hade i projekt H-

 613. -så gjorde vi en uppföljning
  nåt år efter.

 614. I de möten där man kände
  att det inte ledde nånstans-

 615. -och man inte nådde några resultat-

 616. -så var det i dessa möten
  det hände allra mest efteråt.

 617. Det blev en kraft i detta
  och det var tydligt att man skämdes.

 618. "Så här kan vi inte ha det."

 619. Även ett misslyckat möte
  kan ge bra resultat.

 620. Mötet ska präglas av respekt
  för varandras professioner.

 621. Och givetvis för berättaren.

 622. Vi har olika perspektiv
  och kommer in med olika erfarenheter.

 623. En del har kanske varit involverade
  i barnet länge.

 624. Och andra är helt nya.

 625. Jag, här och nu-perspektiv.
  Man pratar inte om de-

 626. -som inte är där
  eller göra nåt "sen".

 627. "Varför gjorde vi inget tidigare?"
  Det är en vanlig fälla.

 628. "Nån annan borde ha gjort nåt"
  och så vidare.

 629. Och sen har vi
  den viktiga gemensamma planen.

 630. Vi vill presentera reflektioner
  från deltagare i systemiska möten.

 631. Jag lyfter fram de
  som är mina favoriter.

 632. "Samarbetet mellan berörda
  verksamheter är oerhört viktigt"-

 633. -"för att få till stånd välfungerande
  liv för barnet och dess familj."

 634. "Att bli berörd är nyckeln
  till bra möten."

 635. Det är här de systemiska mötena
  har sin styrka.

 636. Man blir berörd om någon ostört
  berättar om en svår situation.

 637. Utifrån det
  startar sen handlingskraften.

 638. Jag tycker väldigt mycket om
  den i mitten också.

 639. "Att som chef bara få lyssna,
  bli berörd och höra"-

 640. -"hur föräldrar blivit bemötta i
  verksamheten är tufft men nyttigt"-

 641. -"och ger kraft att arbeta på
  att förbättra bemötandet framöver."

 642. Chefer säger ofta
  efter ett systemiskt möte-

 643. -att det var väldigt skönt
  att inte...

 644. Som chef ska man ofta leverera
  en lösning fort på ett möte.

 645. Resurser om inte annat.

 646. Här får man inget säga
  förrän på slutet av mötet.

 647. Man får vara med i frågestunden.

 648. Då frågar man bara för
  att klargöra bilden för sig själv.

 649. Det förväntas ingen prestation,
  utan det kommer i slutet på mötet.

 650. Man har i kanske 1,5 timme
  suttit helt tyst-

 651. -och tagit in all information.

 652. Man har inte längre informationsbrist
  vid beslutsfattandet.

 653. Man har fått information och det är
  stor skillnad mot ett vanligt möte.

 654. Om vi ska ta lite erfarenheter...

 655. ...från de här fem åren efter
  att vi tog vid från projektet-

 656. -och började jobba med vår H-modell.

 657. Svårigheter finns ju hela tiden
  i den här världen.

 658. Det är komplexiteten.

 659. Omorganisationer
  och personalomsättning är inte bra.

 660. Inte ur denna synpunkt.
  Då måste man ta nya tag-

 661. -och informera
  och implementera igen.

 662. Det kan vara svårt
  att implementera en samtalsmetod-

 663. -en mötesform
  som är så olik vanliga möten.

 664. Det finns de som tycker
  att det här är jättekonstigt.

 665. Man får då förklara och beskriva
  teorin och tänket bakom.

 666. Då brukar det ändå gå bra.

 667. Tid för mig som samordnare är
  för knapp, kan jag säga.

 668. I andra kommuner
  som till exempel i Umeå-

 669. -där Lena och jag var för några år
  sen för en tvådagarsutbildning-

 670. -i det här konceptet
  och i systemisk mötesmetodik-

 671. -har man avsatt tid i tjänster inom
  barnhabilitering, barnpsykiatri-

 672. -och utbildningsförvaltningen för
  att hålla det här arbetet vid liv.

 673. Inför den här konferensen tänkte vi-

 674. -att vi måste höra
  hur det har gått i Umeå.

 675. Man blir lite nervös för många
  projekt blir bara en pärm i en hylla.

 676. Men efter två år hade man utvärderat
  med extern utvärderare-

 677. -och med mycket goda resultat.
  Det efterfrågas många möten.

 678. De som var speciellt glada
  över metoden var skolledarna.

 679. Och jag är inte förvånad.

 680. Men det var väldigt roligt att höra.

 681. Det finns några kommuner-

 682. -i norra Skåne som har tradition
  i det systemiska tänkandet-

 683. -som också är lite i starten
  att utveckla en sån här mötesmetod-

 684. -och ett sätt att möte barn och deras
  familjer med komplexa svårigheter-

 685. -över huvudmannagränser.

 686. -Framgångar?
  -Ja, det måste jag ju prata om!

 687. Människor ute i organisationerna-

 688. -inom barnpsykiatri, skola
  och överallt-

 689. -har fått ökad kunskap och respekt
  för varandras arbeten.

 690. Och verksamheterna.

 691. Man har lärt känna andras
  verksamheter på ett annat sätt.

 692. Man har skapat personliga relationer.

 693. Det sägs att organisationer
  inte ska vara beroende-

 694. -av eldsjälar
  och personliga relationer.

 695. Men jag tycker vi ska vara glada
  för dessa.

 696. Vi ser inte bara det i ärenden
  som har blivit systemiska möten.

 697. Även i mindre komplexa ärenden
  har samarbetet blivit bättre.

 698. För man känner varandra och
  förstår varandras arbetsuppgifter.

 699. Och framför allt
  har vi lyckats komma vidare-

 700. -i riktigt komplexa ärenden.

 701. Och komma vidare med gott humör.

 702. Det har blivit bättre för familjer
  och framför allt barn.

 703. Men också de
  som verkar i de organisationer-

 704. -där man ska hantera svåra problem
  och hjälpa andra.

 705. Alltså i "systemic health"
  och det är också bra.

 706. Lite slagord på slutet:
  samverkan kostar innan det lönar sig.

 707. Och samverkan kräver tid och energi-

 708. -för att etableras
  och hållas vid liv.

 709. Det måste finnas samordnare
  som håller ihop saker och ting.

 710. Annars är det lätt i den
  här komplexa tillvaron vi lever i-

 711. -med omorganisationer och personal-
  omsättning att saker flyter undan.

 712. -Men det känns ändå...
  -Kedjan måste hålla.

 713. Det är därför vi har en kedja här.
  Den är så viktig.

 714. Nu vill vi bara säga tack så mycket.
  Vi är kvar under eftermiddagen-

 715. -om det är nån
  som har funderingar kring detta.

 716. Vi har skrivit våra mejladresser här.

 717. Det finns information
  på Högnäs kommuns hemsida.

 718. Där finns en broschyr om H-modellen.

 719. -Tack för att vi fick komma.
  -Tack.

 720. Textning: Karin Hagman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En modell för samverkan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lena Askengren och Yvonne Tapper-Bergendal berättar om H-modellen. Modellen handlar om strukturerat samarbete mellan flera aktörer för att hjälpa elever med nedsatt inlärningsförmåga. Inspelat i januari 2015 i Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Skolporten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Inlärningssvårigheter, Specialundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Elevhälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa

Samarbete skola och föräldrar

Sofia Norberg har studerat samverkan mellan föräldrar och pedagoger och kommit fram till att nära samarbete är positivt. Om föräldrarna får för mycket inflytande kan det dock leda till att enbart barn i resursstarka hem får fördel av det. Inspelat i januari 2015. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa

Förstärkt elevhälsa i Kolsva

Johan Hallberg är rektor för Malmaskolan i Kolsva och berättar om arbetet med att förändra elevhälsan på skolan. Han ville satsa på elevhälsa för att öka antalet elever som gick vidare till gymnasiet. Inspelat i januari 2015 i Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa

En modell för samverkan

Lena Askengren och Yvonne Tapper-Bergendal berättar om H-modellen. Modellen handlar om strukturerat samarbete mellan flera aktörer för att hjälpa elever med nedsatt inlärningsförmåga. Inspelat i januari 2015 i Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa

En lajk från vuxenvärlden

Christina Stielli är författare och föreläsare och berättar här om att barn behöver vuxna som förstår sociala medier. Och förstår att det är en del av verkligheten. Hon ger sitt perspektiv på hur vuxna brister i hanteringen av barns tid framför skärmarna. Inspelat i januari 2015. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa

De saknade eleverna

Kenth Hedevåg är pedagog och arbetar med det neuropsykiatriska teamet i Stenungsund. Han föreläser om att skolan måste arbeta mer inkluderande med undervisning som passar fler barn. Skolan måste bli bättre på att möta elever med inlärningssvårigheter. Inspelat i januari 2015. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Perspektiv och erfarenhet av entreprenöriellt lärande

Hur blir man rustad för ett samhälle i ständig förändring och hur ska man översätta skolkunskap i praktiken? Representanter från både högskola och näringsliv diskuterar vad utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande är och vilka de viktigaste drivkrafterna är för kunskapsbildning. Medverkande: Susan Wahlgren Persson, Ung Företagsamhet, Johan Riseborn, rektor, Magnus Carstam, Drivhuset, Olof Eriksson, Coompanion, Pär Widén, forskare. Moderatorer: Jonas Christensen och Balli Lelinge. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.