Titta

UR Samtiden - Livräddning vid vatten

UR Samtiden - Livräddning vid vatten

Om UR Samtiden - Livräddning vid vatten

Föreläsningar och diskussioner om livräddning vid vatten. Hur ger man första hjälpen vid hjärtstopp till följd av drunkning? Vad vet vi om antalet fall av drunkningar? Hur ser det förebyggande arbetet ut för att förhindra drunkningar? Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Till första programmet

UR Samtiden - Livräddning vid vatten : Kommuner och livräddningDela
 1. Vi ska prata ur ett kommunperspektiv.

 2. Jag tänkte berätta utifrån säkerhets-
  arbetet, riskhanteringsarbetet.

 3. Vad gör en kommun?

 4. Vi sysslar nästan inte alls med
  det som vi har pratat om här i dag.

 5. Jag tänkte beskriva säkerhetsarbetet.

 6. Sen kommer Carina att gå in på
  vad en kommun kan göra.

 7. Det var så vi hade tänkt oss.

 8. Jag tänkte säga också att det är
  i en kommun som hjärtstoppet sker.

 9. Eller olyckan.
  Den sker alltid i en kommun.

 10. Den sker inte på sjukhuset ofta, så
  kommunen är nästan alltid inblandad-

 11. -i en händelse. Sen är det tveksamt
  om det är kommunens ansvar-

 12. -att förebygga eller hantera
  alla typer av händelser.

 13. Men kommunen
  försöker göra så gott den kan.

 14. Den här bilden visar hur det ser ut.

 15. Nu väljer vi Haninge.

 16. Men jag tror
  att den bild som jag beskriver nu-

 17. -överensstämmer med kanske
  vilken svensk kommun som helst.

 18. Skillnaderna är som mellan
  en Volvo och en Saab.

 19. Det är inte Volvo - Porsche. Den
  skillnaden finns inte i kommunerna-

 20. -utan det är marginella skillnader.

 21. Man kör högervarv eller vänstervarv,
  men till slut blir det samma sak.

 22. Tittar vi på bilden så vittnar den om
  att det finns en del lagstiftningar.

 23. I mitten finns
  kommunens säkerhetsarbete.

 24. Jag har hittat några lagstiftningar
  som trycker på uppifrån.

 25. T.ex. lag om skydd mot olyckor.

 26. Vi som kommun
  hanterar vardagsolyckorna.

 27. Vi har
  lagen om extraordinära händelser.

 28. Vi tar hand om
  den extraordinära krisen.

 29. Med lagstiftningarna krävs en del
  saker utifrån att kommunen ska göra.

 30. Arbetsmiljö. Utifrån hur vi jobbar
  med vårt skydd på våra arbetsplatser.

 31. Vi har säkerhetsskydd.
  Det låter tråkigt.

 32. Det handlar om
  informationssäkerhet bl.a.

 33. Hur vi skyddar
  samhällskritisk verksamhet.

 34. Och så har vi sociallagen utifrån
  hur vi jobbar med brottslighet-

 35. -och hur vi tar hand om brottsoffer.

 36. Tittar vi underifrån
  så är det inte nog med lagarna.

 37. Det är ju också egna ambitioner
  eller lokala politikers ambitioner-

 38. -som vill att vi ska göra mer.

 39. Bl.a. är det mjuka frågor som trygg-
  hetsarbete och brottsförebyggande.

 40. Det är ingenting som är lagstiftat.
  Om man jämför med-

 41. -lag om skydd mot olyckor,
  visst jobbar vi med brandskydd.

 42. Hur ska vi som kommun
  jobba med HLR?

 43. Vattensäker kommun
  är en ambition vi väljer.

 44. Så här kan det se ut. Det är
  myndighetskrav och egna ambitioner.

 45. Skulle man visa det här på ett annat
  sätt... Ur de olika lagstiftningarna-

 46. -så kan vi hitta en del uppgifter.
  Jag rabblar bara upp några.

 47. Vårt interna skydd.

 48. Det jag menar med bilden är att det
  här tar tid av ordinarie verksamhet.

 49. För ordinarie verksamhet ska främst
  tjäna till att lösa kärnverksamhet.

 50. Paketerar vi om det ytterligare
  kan man säga att det är sex områden-

 51. -som är vanliga i en kommun
  att dela upp det i.

 52. Krisberedskapen, skydd mot olyckor,
  personsäkerhet, informationssäkerhet.

 53. Man kan lägga på några till som
  trygghet och brottsförebyggande.

 54. Sen ska vi göra annat
  utöver det också.

 55. Det är väl så det ser ut.

 56. De här sakerna har vi i Haninge
  paketerat i ett politiskt program.

 57. Det är bra, för då kan vi som
  tjänstemän förhålla oss till nånting.

 58. Våra uppgifter
  blir formella att arbeta med.

 59. Jag vet inte om alla gör så här, men
  ni får gärna härma och höra av er.

 60. "Hur tusan lyckades Haninge med
  det där?" Jag kan hjälpa till.

 61. Hur många i en kommun tror ni jobbar
  med säkerhetsfrågor på heltid?

 62. En kommun med 80 000 invånare.
  Hur många heltidsanställda?

 63. Kan jag få nåt svar?
  Inte alla på en gång.

 64. Hur många? Tio?

 65. En? Tre var bra.

 66. Tre, i en sån här stor kommun,
  jobbar med dessa frågor på heltid.

 67. Det är inte mycket att skryta med,
  eller hur?

 68. Sen är nån på brandstationen i olika
  skift och jobbar med brandfrågorna.

 69. Men det är tre man och nån tjej,
  så det är inte nån stor organisation.

 70. Bilden bakom mig
  visar hur det ser ut som regel.

 71. Man har en central säkerhetsenhet som
  jobbar heltid.

 72. En, två, tre personer.

 73. Sen har man lyckats hitta
  nån funktion i förvaltningarna-

 74. -som får en sorts tillika-uppgift
  att driva förvaltningens frågor-

 75. -så att man lever upp till
  alla lagstiftningar och så.

 76. Ur det här
  kan det bli ett samverkansforum-

 77. -med polis,
  räddningstjänst, fastighetsbolag.

 78. Men så här ser det ut. Jag tror att
  det är en typisk bild av en kommun.

 79. Om man säger att ni är
  enhetschefer på en förvaltning...

 80. ...så pysslar ni med de här sakerna.

 81. Inte i första hand. Eller hur?

 82. Utan det här gör man i första hand.

 83. Då blir det svårt som säkerhets-
  strateg med säkerhetsorganisationen-

 84. -komma och trycka fram saker
  som den här chefen ska pyssla med.

 85. Chefen lyssnar sällan.
  Chefen vill i första hand-

 86. -se till att barnen i skolan får
  lära sig att läsa, skriva och räkna.

 87. Det går först.
  Sen kommer säkerhetsfrågorna.

 88. Samma sak
  när myndigheter gör tillsyn.

 89. Myndigheten kanske tänker:
  "De ser mig inte. Rektorn bara..."

 90. Då tänker nog rektorn på
  kärnverksamheten.

 91. Man kommer överens om att man
  ska rätta till saker efter tillsynen.

 92. Två år senare
  är fortfarande bristerna kvar.

 93. Det kan bero på att man inte hinner.

 94. Det är knappa resurser. Pengarna
  är satta för kärnverksamheten.

 95. Det jag säger är ett medskick. Jord-
  axeln går inte igenom bara en sak.

 96. Den går igenom många saker.
  Det handlar om att prioritera o.s.v.

 97. Förstår ni hur krångligt det är
  när det gäller säkerhetsfrågorna?

 98. Det är inte motorväg till att göra
  och lösa saker. Det är krångligt.

 99. Men det finns en otrolig ambition
  att försöka hjälpa till där det går.

 100. Ett exempel nu, vid den här årstiden,
  är att vi delar ut gratis broddar.

 101. Det har inte med
  dagens ämne att göra.

 102. Men det kanske inte vi skulle göra,
  utan sjukvården.

 103. Det är en fråga om
  en sorts förebyggande sjukvård.

 104. Men vi tog den också i kommunen.

 105. Jag stannar där. Jag ska byta bild
  så att Carina får komma in.

 106. Då stänger jag av den här.

 107. Carina kommer in på hur gör en
  kommun, med tanke på dagens ämne.

 108. Det handlar mycket om
  säkerhetsfrågorna.

 109. HLR är verkligen
  en central del i det här.

 110. Bakgrunden lite kort.

 111. Över tio år har vi jobbat med
  skol-HLR i Nynäshamns kommun.

 112. Vi jobbar även mot
  en hjärtsäker kommun.

 113. Hjärtsäkerhet kan innebära mycket.
  Hjärtstartare, tänker vi.

 114. Kommunens behov.
  Vi satte mål 2012-2014.

 115. Litegrann kring organisationen
  för det här.

 116. Löpande arbete.
  "Din insats är avgörande."

 117. Och HLR-säker skola.

 118. Nynäshamns kommun
  har 26 000-27 000 invånare.

 119. Själv bor jag i Ösmo
  som tillhör Nynäshamns kommun.

 120. Mycket av arbetet initialt med HLR
  var ett ideellt arbete från min sida-

 121. -för att nå ut till skolan. Det blev
  ett samarbete med Kenneth Kollberg.

 122. Kommunen har mycket vatten,
  liksom i Haninge.

 123. Ni ser en liten bild, men den
  illustrerar att vattnet är så nära.

 124. Här gäller det att ha beredskap.

 125. Över tio år har skolan varit
  en naturlig arena som etablerades.

 126. Man började utbilda instruktörer.

 127. I dag är vi uppe i
  tolv, tretton års arbete.

 128. Så det ökar för varje år.
  Det är fantastiskt att ha nätverket.

 129. Skolans personal utbildar elever.

 130. Det behövs påfyllning av
  befintliga kunskaper inom det här.

 131. Hjärtsäker kommun
  är en uttalad ambition.

 132. Man vill ha
  en trygg och säker kommun.

 133. Trygg och säker innebär mycket i det
  sammanhang som Bosse drog igenom.

 134. Utveckla akutförmågan. En viktig del,
  det har vi hört under förmiddagen.

 135. Många känner säkert igen
  lagkravet arbetsmiljölagen.

 136. AFS 1999:7. Den lutar vi oss mot.

 137. Vi hoppas att den ska revideras.
  Det är några år sen. Mycket händer.

 138. Kritiska faktorer. Ambulansens re-
  sponstid i Nynäshamn är 19,9 minuter.

 139. Tiden är avgörande
  när vi pratar om hjärtstopp.

 140. Kommunens behov. Vi pratar mycket om
  skolan som en arena.

 141. Men när vi fick
  samarbetet med Kenneth Kollberg-

 142. -såg vi: "Vi kan inte bara tänka
  skolan, vi måste se hela kommunen."

 143. Det är kommunens totala ansvar.

 144. Det gjorde att vi utbildade
  instruktörer. Vi började med tre.

 145. Tre sjuksköterskor
  från ett äldreboende-

 146. -som var oerhört engagerade.

 147. Det ledde till många tillfällen
  att utbilda kommunens personal.

 148. Målgruppen annars är
  skolans personal och elever.

 149. Arbetsplatsers anställda.

 150. Sportanläggningar. Idrottsledare
  är en enormt viktig målgrupp.

 151. Ekonomin.
  Ja, allting balanseras i pengar.

 152. Folkhälso- och arbetsmiljömedel.
  Ca 60 000 hade vi initialt.

 153. Inte mycket, men en början.

 154. Instruktörer samt övningsmaterial
  behövde vi ju för att komma vidare.

 155. Kostnad per anställd
  som kommunen tog var ca 400 kronor-

 156. -för att täcka kostnader.

 157. Målen man hade 2012-2014:

 158. Personal, elever, besökare, brukare
  som drabbas av hjärtstopp-

 159. -ska erhålla en optimal insats
  när det inträffar.

 160. De ska följa de föreskrifter
  som man tänker sig, som gäller.

 161. Organisationen som finns... Kenneth
  Kollberg är säkerhetsansvarig.

 162. Jag har numera
  ett konsultativt stöd till kommunen.

 163. Och så utbildar jag huvudinstruktörer
  och är med på alla möten.

 164. En skolsköterska har följt
  grundskolans utveckling i HLR.

 165. Från sexårsverksamheten
  upp till årskurs 9.

 166. Hon ser en enorm utveckling.
  Årskurs 9 och gymnasieeleverna-

 167. -får med sig det här. Sen
  kan de påverka sitt arbetsliv vidare.

 168. Ansvarig samordnare
  är Kenneth Kollberg.

 169. Han har en viktig funktion
  för att vi ska driva skolan vidare.

 170. Vi ser inte att det här kan fungera-

 171. -på det sätt som vi nu ser framtiden
  i. Det kommer vi till alldeles strax.

 172. Löpande arbete. Information
  och minst två möten per år.

 173. Vi stämmer av. Vart är vi på väg?

 174. Syfte: Att följa upp aktiviteter som
  är planerade gällande utbildningen.

 175. Man har instruktörsträffar ett par
  gånger per år. Nätverksträffar.

 176. Det är viktigt för utvecklingen
  för att hålla ihop samverkan-

 177. -och stå upp för kvaliteten.
  Man behöver stöd i det här arbetet.

 178. HLR-verksamheten följs upp årligen
  av projektledare eller ledning.

 179. Ansvarig samordnare rapporterar till
  folkhälsosamordnaren.

 180. Man har lyft upp det här
  lite högre inom kommunen-

 181. -för att följa upp HLR,
  som ett löpande arbete.

 182. Man pratade redan 2012 om att
  man vill uppnå en hjärtsäker kommun.

 183. Och Kenneth har varit ett starkt
  verktyg till att påverka det här.

 184. Han är engagerad i trygghetsfrågorna.

 185. Så förankringen inom organisationen
  har han bidragit till-

 186. -så att det här blir som
  ett obligatoriskt område.

 187. Inköp av HLR-material.
  Vi utbildade instruktörer.

 188. Många inom kommunen
  utbildades första året.

 189. Det blev naturligt
  att det då fortsatte.

 190. Utbilda personal och elever
  blev det 2013.

 191. Det gick vidare med idrottsledare.

 192. Hjärtstartare på idrottsanläggningar
  började då spridas ut inom kommunen.

 193. 2014: Kontinuerlig HLR-utbildning för
  personal, elever och idrottslärare.

 194. Uppföljning av HLR-projektet som
  säkerhetsansvarig Kenneth håller i.

 195. Vi hade möte med Kenneth i oktober.

 196. Där stämde vi av
  vad som gäller i skolan.

 197. Projekt HLR förskola.
  Vi tänker i förskola också nu.

 198. Då pratar vi om barn-HLR,
  helt enkelt.

 199. Där finns en hel del att göra.

 200. Räddningstjänstens roll och samarbete
  har blivit ännu viktigare.

 201. Vi har haft möten, och de
  kommer att ta över mer av arbetet-

 202. -som initialt leddes av de tre
  sjuksköterskorna från vårdhemmet.

 203. De tillhör nätverket när det gäller
  skolan över huvud taget.

 204. Vi får en sammanhållning och kan
  stå upp för en hjärtsäkrare kommun.

 205. Räddningstjänsten ser vi är
  ett viktigt samarbete för oss.

 206. De gör ett fantastiskt arbete.
  Fysisk uthållighet och så vidare.

 207. Men man behöver nätverket.

 208. Vi utbildar personal, idrottsledare.
  Det är folkhälsosidan som är viktig.

 209. Grannstödsbil. Ett 60-tal pensionärer
  bemannar grannstödsbilen-

 210. -och har den dagtid.

 211. De är ute och åker med bilen, och
  bilen utrustades med hjärtstartare-

 212. -under hösten.
  Eller från sommaren var det.

 213. Det är en fantastisk insats för
  pensionärerna att kunna ingripa.

 214. De har en trygghet. De har utbildning
  och har tränat med hjärtstartaren.

 215. Vi hade
  en uppföljningstid strax före jul-

 216. -där de fick träna på HLR återigen.

 217. Där ser vi hur viktigt nätverket är.

 218. Hjärtstartare på idrottsanläggningar
  behöver vi följa upp mer och mer.

 219. Hur många har vi o.s.v.

 220. Forum för instruktörerna
  är jätteviktigt.

 221. Det vi också ser spin-off-effekt i
  är vattensäker kommun.

 222. Vi pratar HLR när det gäller skolan.

 223. Då följer vi häftet "Livräddande
  första hjälp för grundskolan".

 224. För det behöver man vara instruktör
  i vuxen-HLR med hjärtstartare.

 225. Det är stegmodellen som man jobbar
  utifrån, från sexårsverksamheten-

 226. -upp till årskurs 9.

 227. Ungefär en timme per årskurs
  lägger man på det här momentet.

 228. Mer om hjärtsäkerhet.
  HLR-säker skola.

 229. Hur kommer man dit? Hjärtsäker
  arbetsplats. Via Svenska HLR-rådet-

 230. -har man tagit fram
  Hjärtsäker arbetsplats.

 231. Det ska uppfylla fem olika kriterier-

 232. -och ligga till grund för att man får
  hjärtsäker arbetsplats även i skolan.

 233. Det kan man även använda
  i arbetslivet i övrigt.

 234. För att få ut hjärtstartare
  och att man har utbildningen.

 235. Att man vet hur larmet fungerar
  internt. Det finns kriterier för det.

 236. Sen har vi dokument som man kan luta
  sig mot som framhåller det här.

 237. Överlevnad eller plötslig död?
  Det handlar mycket om tiden.

 238. Det är din insats
  som är så enormt avgörande.

 239. Vi vet att många hjärtstopp
  sker utanför sjukhus.

 240. Mediantiderna för ambulanser mellan
  larm och ankomst vid hjärtstopp.

 241. I Stockholms län
  har vi 10-12 minuter.

 242. I Nynäshamn ligger vi på 19 minuter.
  En kaotisk tid.

 243. Sommartid
  är väldigt många i vår kommun-

 244. -och vistas på våra skärgårdsöar.

 245. Fler hjärtstartare
  börjar bli utplacerade-

 246. -men vi får tänka i
  ett bredare perspektiv många gånger.

 247. Norrtälje 20 minuter.

 248. Vaxholm 22 minuter.
  Spridningen är inte så stor.

 249. Den ligger oftast runt 15-20 minuter.

 250. Sms-livräddare
  och tidig kunskap i HLR-

 251. -har vi att luta oss mot.

 252. Hur kommer vi framåt med
  HLR inom kommunen?

 253. Vi ser att det måste samordnas
  i ett nätverk.

 254. Samordningsansvarig samordnar
  det här med skolan och kommunen.

 255. Framtiden är
  utbildning och samverkan.

 256. Det är det. Utvecklingen
  når man tillsammans inom kommunen.

 257. Det var vad jag hade.

 258. Textning: Helena Lindén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kommuner och livräddning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan kommuner lägga upp sitt risk- och säkerhetsarbete? Och hur kan kommunerna arbeta med hjärt- och lungräddning och utbilda de kommunanställda? Haninge och Nynäshamn är två exempel på kommuner som har arbetat strukturerat med frågorna under flera år. Om detta berättar Bo Jensen, säkerhetsstrateg i Haninge kommun och Carina Kiejstut, koordinator hjärt- och lungräddning på Svenska livräddningssällskapet. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Ämnen:
Idrott och hälsa > Rörelse och friluftsliv > Bad och simning
Ämnesord:
Akutvård, Drunkningsolyckor, Hälso- och sjukvård, Idrott, Livräddning, Medicin, Simsport, Sport
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Livräddning vid vatten

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Riktlinjer vid första hjälpen

Lars Adamsson från Röda korset berättar om Svenska Första hjälpen-rådet som utbildar och ger ut riktlinjer gällande första hjälpen. Målsättningen är att fler personer ska ges en omedelbar och korrekt första hjälp vid sjukdom och olycksfall, vilket kan rädda många liv. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Vad händer när hjärtat stannar?

Annelie Strömsöe, anestesisjuksköterska och lektor vid Högskolan Dalarna, berättar vad som händer vid ett hjärtstopp. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Utbildning i hjärt- och lungräddning

I Sverige finns register över alla som har fått utbildning i hjärt- och lungräddning samt alla som fått hjärtstopp vilket gör att man kan få information om vad livräddarinsatserna har haft för effekt, berättar Annelie Strömsöe, anestesisjuksköterska och lektor vid Högskolan Dalarna. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Etik vid drunkning

Samuel Sandboge föreläser om etiska principer vid drunkning. Vi möter livräddaren Håkan Söderlund som räddade skepparen Anders Waldvik från att drunkna. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Kommuner och livräddning

Bo Jensen, säkerhetsstrateg i Haninge kommun, och Carina Kiejstut, koordinator hjärt- och lungräddning på Svenska livräddningssällskapet, berättar om kommunalt risk- och säkerhetsarbete. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Hur många drunknar varje år?

Jan Schyllander, utredare på myndigheten för samhällsskydd och beredskap, föreläser om drunkningsolyckor och drunkningstillbud. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Så jobbar en livräddare

Åsa Jansson, livräddare och brandman, berättar om livräddningsverksamheten på svenska stränder. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Hjälp vid drunkning och nedkylning

Hjärtstopp vid drunkning är bara en liten del av den totala mängden hjärtstopp som inträffar i Sverige, berättar Andreas Claesson, verksam vid HLR-rådet och Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet/Södersjukhuset. Men vad vet vi om drunkningsolyckor? Hur många överlever och hur många drunkningsolyckor sker? Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Livräddning vid vatten

Riktlinjer vid första hjälpen

Lars Adamsson från Röda korset berättar om Svenska Första hjälpen-rådet som utbildar och ger ut riktlinjer gällande första hjälpen. Målsättningen är att fler personer ska ges en omedelbar och korrekt första hjälp vid sjukdom och olycksfall, vilket kan rädda många liv. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Världens starkaste tjej

Lee Winroth är 17 år och spelar i fotboll i Kvarnsvedens IK. Hennes stora dröm är att få spela i allsvenskan och kanske bli proffs utomlands. Tack vare den hårda träningen är hon inofficiell världsmästare i marklyft. Men att det har blivit så var långt ifrån självklart. När Lee var tolv år sa läkaren att hon aldrig skulle kunna träna eftersom hon fick diagnosen skolios. Skulle hon och hennes pappa våga gå emot läkarens inrådan?