Titta

UR Samtiden - Demokrati i en digital era

UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Om UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Föreläsningar från föreläsningsserien Public Domain and Democracy in the Digital Age vid Uppsala universitet. Internationella forskare diskuterar frågor om lagar och regelverk i den digitala världen. Vad händer när stater och regeringar får konkurrens av privata företag när det gäller att diktera reglerna i den digitala världen? Inspelat den 18-19 september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Demokrati i en digital era : Så används big dataDela
 1. Titeln på presentationen är "Åtkomst
  och användning av big data"-

 2. -"epistemiska, etiska
  och politiska implikationer."

 3. Jag vill ta upp-

 4. -varför stora datamängder är ett
  viktigt ämne för den här konferensen.

 5. Sen vill jag diskutera big data,
  vilka det rör och hur det används.

 6. Sen går jag till utvärdering av big
  data och försöker koppla ihop-

 7. -epistemologi, etik och politik.
  Jag ska snart ge ett exempel.

 8. Frågor om åtkomst och användande-

 9. -tydliggör
  många av problemen med big data.

 10. Sist ska jag nämna
  hur man kan syssla med-

 11. -och hur man kan påverka
  användningen av big data.

 12. Jag ska visa
  varför jag fokuserar på epistemologi-

 13. -för det är inte det första
  man associerar med big data.

 14. Vissa har nog hört
  den här historien från 2012.

 15. Den lyder så här:

 16. En pappa ringer Targets kundtjänst
  och klagar över-

 17. -att han har fått kuponger
  för graviditetsrelaterade produkter.

 18. Han sa: "Ingen i familjen är gravid.
  Vad ska vi med kupongerna till?"

 19. Det var det första steget.

 20. Personen från kundtjänst ringde sen
  tillbaka för att be om ursäkt-

 21. -men då sa fadern:

 22. "Vi hade en kommunikationsmiss
  i familjen. Min dotter är gravid."

 23. Hur visste de det?
  Jo, genom kundens köpmönster.

 24. Varför är då det här ett problem?

 25. Rent etiskt
  är det en fråga om integritet.

 26. Handlar det om
  otillåten tillgång till data?

 27. Eller gav man medgivande när man
  använde ett kundkort som loggas-

 28. -i utbyte mot kuponger?

 29. Integriteten har inte kränkts
  genom insamlingen av data-

 30. -utan genom hur man använde
  denna data.

 31. Jag tolkar big data-användning
  som användning av kunskap-

 32. -med etiska, juridiska och politiska
  följder.

 33. Det är inte själva datainsamlingen
  som är problematisk.

 34. Enkla föreställningar
  om medvetet medgivande-

 35. -kanske inte räcker för att tackla
  vissa utmaningar med big data.

 36. Man måste gå in på
  big data-användningen i detalj-

 37. -för att förstå vad som pågår.

 38. Det är därför
  jag vill fokusera på epistemologin.

 39. Varför big data?
  Jag tog det här från broschyren-

 40. -om offentlig information
  som kulturell dataresurs-

 41. -som är fri att använda-

 42. -för att sprida information
  och fatta beslut.

 43. Ersätter man "information" med "data"
  blir inte förändringen så stor.

 44. "Data" är kulturella, administrativa
  och vetenskapliga data-

 45. -som kan användas fritt.

 46. Vi har även problemet
  med tillgänglighet och åtkomst.

 47. Det handlar om kompatibilitet
  och formateringskostnader-

 48. -för att göra den tillgänglig.

 49. Man kan använda data för att skaffa
  sig kunskap inför beslutsfattande.

 50. Man har länge använt data för att
  rättfärdiga administrativa beslut-

 51. -vilket Ted Porter nämner
  i "Trust in Numbers".

 52. Därför tycker jag att det är ett
  viktigt ämne för den här konferensen.

 53. Mellan offentlig och privat data
  finns en spänning.

 54. Det medför faror,
  men även demokratiska möjligheter-

 55. -beroende på vilken data
  som finns var.

 56. En av de viktigaste frågorna är den
  om åtkomst och användning.

 57. Vad är då big data?

 58. En definition som har förespråkats av
  Mayer-Schönberger och Cukier är-

 59. -"mer data och luddig data".

 60. Man brukar även ha med ett tillägg-

 61. -om att korrelation väger tyngre
  än kausalitet i big data.

 62. Det är ett påstående om big data.

 63. Rob Kitchin har gett
  en mer detaljerad definition.

 64. "Big data har stora volymer,
  ett snabbt flöde"-

 65. -"är varierad, omfattande,
  högupplöst och relationell"-

 66. -"och kan ha drag av extensionalitet
  och skalbarhet."

 67. Det går in mer i detalj
  på vad big data innebär.

 68. Vi kan också skilja på
  olika typer av big data.

 69. Debatten om big data-

 70. -har en koppling
  till användning av sociala medier.

 71. Vi har explicit data som kommentarer,
  likes, sökord och uppladdat material.

 72. Det finns även implicit data-

 73. -som plats, sidbesök, klick o.s.v.

 74. Det är användardata
  från sociala medier.

 75. Sen har man transaktionsdata,
  som visar vad man köper var-

 76. -och platsdata,
  som främst kommer från mobilen.

 77. Sen har vi även olika sensordata
  och "internet of things".

 78. När man talar om
  det offentliga området-

 79. -har vi folkbokföringsdata-

 80. -och uppgifter om föräldrarnas namn,
  födelseort, födelsedatum-

 81. -adress, yrke och personnummer.

 82. Jag har flyttat till Köpenhamn,
  och där är personnumret viktigt.

 83. Jag hade inte fattat
  hur viktigt det kunde vara.

 84. Herman Tavani
  har gjort en bra distinktion-

 85. -mellan ickeoffentlig och offentlig
  persondata.

 86. Den förstnämnda är medicinsk
  och ekonomisk information.

 87. Den andra är var man jobbar,
  var man gick i skolan, o.s.v...

 88. Den förstnämnda har mycket mer
  begränsad användning.

 89. Big data finns även inom vetenskapen-

 90. -inom allt från astronomi, fysik,
  biologi och så vidare.

 91. Medicinsk data är ett enormt fält.

 92. Man pratar nu om att slå ihop
  alla dessa former av data-

 93. -för att försöka se nya mönster
  i dessa enorma mängder data.

 94. Det är vad big data är.

 95. Den andra frågan är
  vilka som utnyttjar big data.

 96. I det här citatet från Lev Manovich
  gör han en intressant kategorisering.

 97. "Människor och organisationer
  delas in i tre kategorier."

 98. "De som skapar data, både medvetet
  och genom digitala spår"-

 99. -"de som kan samla in den,
  och de som kan analysera den."

 100. Åtkomst och användning...

 101. Vi ser en uppdelning
  mellan leverantörer, insamlare-

 102. -och analytiker.

 103. Vi kan gå in djupare
  på vilka som samlar in data.

 104. Jag tänker ta det i stora drag-

 105. -för man kan lätt snöa in på vilka
  statliga aktörer som är inblandade.

 106. Jag skiljer på företag, stat,
  vetenskapen och användarna.

 107. Det är grova kategorier
  över vilka som samlar in data.

 108. Beroende på vem som samlar in den-

 109. -får man olika funktioner
  och implikationer.

 110. Jag ska gå igenom vad som händer
  inom de olika områdena-

 111. -och vilka skillnader man ser.

 112. Jag börjar med "användarna".
  De har en begränsad roll.

 113. De kanske använder mobiltelefoner,
  smartklockor eller annat.

 114. De kan samla in data
  om sin sömn och hälsa-

 115. -så de är till viss del
  insamlare och analytiker.

 116. Men de förser företagen med data
  som dessa sen kan använda.

 117. "Datainsamling" ger associationer
  till Google och Facebook-

 118. -men de är inte ensamma.
  Man måste tänka på all datainsamling.

 119. Det kan vara företag
  man aldrig har hört talas om-

 120. -som spårar en i bakgrunden.

 121. Jag ska ta ett exempel
  i frågan om metadata.

 122. Jag utgår ifrån en föreläsning som
  Thomas Hoffmann höll-

 123. -på "Die Vermessung des
  Menschen"-konferensen i maj.

 124. Den hette
  "Den digitala datans hermeneutik".

 125. Han är professor i datavetenskap,
  har jobbat på Google-

 126. -och har en examen i filosofi.

 127. Han pratade om
  den digitala datans hermeneutik.

 128. Han visade väldigt tydligt...

 129. ...att man med minimala data...

 130. ...som GPS-data om var man befinner
  sig vid vilken tidpunkt...

 131. ...kan dra långtgående slutsatser
  om en person.

 132. Om man vet var personen är
  vid vilken tidpunkt-

 133. -kan man räkna ut
  var personen jobbar-

 134. -och om den cyklar, åker kollektivt
  eller bil till jobbet.

 135. Man kan se om trafikregler följs
  och så vidare.

 136. Man behöver ingen info om staden-

 137. -men har man en karta kan man se
  var folk bor och var de jobbar-

 138. -om de har barn
  att köra till skolan och så vidare.

 139. Mycket kan läsas ut.

 140. Om man har personbaserad "rådata"
  och generell bakgrundsdata-

 141. -kan man få ut
  en hel del personlig data.

 142. Sen kan man lägga till
  var i staden det är-

 143. -och vilken verksamhet som bedrivs.
  Är det en gayklubb eller ett lekis?

 144. Det kan väcka
  integritetsrelaterade frågor.

 145. Sen har man social info om
  vilka man interagerar med och var...

 146. Det ger en uppfattning om vad man
  kan göra med denna lilla mängd data-

 147. -som bara visar var ens mobil
  befinner sig vid vilka tidpunkter.

 148. Tänk på exemplet.

 149. Man måste veta hur det fungerar för
  att kunna göra en etisk bedömning.

 150. Förstår man inte vad man kan göra
  med data, förstår man inte följderna.

 151. Nu tar jag staten.

 152. Ni minns kanske den här kyrkan.

 153. Rent generellt, historiskt sett-

 154. -har kyrkan och staten varit
  de som har samlat in information.

 155. Först kom kyrkböcker och sen staten.
  Så här står det på Wikipedia:

 156. "På 1700-talet betydde 'statistik'
  statens insamling av ekonomisk data."

 157. Det finns en tydlig länk mellan stat
  och statistik bara i orden.

 158. Alain Desrosières skriver
  i "The Politics of Large Numbers":

 159. "Etymologin visar att 'statistik'"-

 160. -"hör ihop med bildandet av 'staten'
  och dess administration."

 161. Behovet av att hålla koll på nationen
  gav upphov till statistikbyråer.

 162. Han jämför statistikens utveckling-

 163. -i Tyskland, Frankrike
  och Storbritannien.

 164. Statistiken har ursprungligen
  sett väldigt olika ut i dessa länder.

 165. Statens historia
  kan ses som statistikens historia.

 166. Det bör uppmärksamma en på
  kopplingen mellan kunskap och makt.

 167. Det här kommer från en mäktig aktör.

 168. Det är Vita husets rapport
  om big data från i maj.

 169. De såg att kapaciteten
  för analys av big data-

 170. -skapar en maktobalans
  mellan dem som har datan-

 171. -och dem som avsiktligt
  eller oavsiktligt levererar den.

 172. Tänk på Manovich citat om skapande,
  insamling och analys.

 173. Det är olika aktörer.

 174. Rapporten heter "Big data, Siezing
  Opportunities, Preserving Values"-

 175. -och jag ska prata lite
  om innehållet.

 176. Det börjar med diskrepansen
  rörande begreppet "big data".

 177. "Big data kan ses som egendom,
  offentlig resurs"-

 178. -"eller ett identitetsuttryck."

 179. Är det offentligt eller privat?

 180. Sen uppstår frågan om rättigheter,
  beroende på hur man definierar det.

 181. En viktig aspekt
  som jag bara ska nämna lite kort-

 182. -är skillnaden mellan offentlig data
  och ickeoffentlig data.

 183. Det här har både implicit
  och explicit berörts i rapporten.

 184. Obama-administrationen
  och andra offentliga institutioner-

 185. -vill göra statlig data offentlig.

 186. Folk förväntar sig
  att det här är på gång.

 187. Det är oftast gratis,
  trots att kostnaden för insamlingen-

 188. -är offentliga utgifter.

 189. Insamling och hantering kostar.

 190. Datan måste formateras
  och det är ett enormt jobb.

 191. Staten köper även big data
  från företag.

 192. Folk har en ensidig bild av vem som
  betalar och vem som köper.

 193. Rapporten handlar om fördelarna-

 194. -inom sjukvård, brottsbekämpning
  och nationell säkerhet-

 195. -och det tas upp explicit.

 196. Samtidigt hotar detta
  medborgerliga rättigheter.

 197. Integritet är det största ämnet-

 198. -men man tar även upp yttrandefrihet,
  jämlikhet och självstyre.

 199. Den största fördelen är prediktiv
  medicin, men det ses även som hot.

 200. Hur väl kan man förutse
  vem som blir sjuk?

 201. Hur kommer det
  att påverka ens framtida hälsa?

 202. Jag ska röra vid det lite kort och
  nämna vad man intresserar sig för.

 203. Inom utbildning handlar det om
  inlärningsbedömning-

 204. -och personanpassad utbildning.
  Här kommer integriteten in.

 205. Hur kan data om våra studier
  användas emot oss?

 206. Kan man under studietiden
  experimentera fritt?

 207. Ett stort ämne i USA är
  nationell säkerhet.

 208. Det rapporteras om databaser-

 209. -där information från olika organ
  ska samlas-

 210. -och förses med olika "tags".

 211. Dessa visar var datan kommer ifrån
  och hur den får användas-

 212. -och reglerar vem som kommer åt
  datan och hur den används.

 213. De bedyrar att det sker med hänsyn
  till den personliga integriteten.

 214. Jag väljer att tro dem
  för tillfället.

 215. Det viktiga är idén om spänningen
  mellan säkerhet och integritet.

 216. De försöker vara striktare
  inom brottsbekämpningen.

 217. Brottsbekämpningen ska ha striktare
  reglering än nationell säkerhet.

 218. Det kan avslöja traffickingnätverk
  och hitta försvunna personer-

 219. -genom utbredd övervakning.

 220. Det förhindrar även cyberbrott.

 221. En aspekt av analysen av big data
  inom brottsbekämpning-

 222. -är förebyggande av brott.
  Där blir det intressant.

 223. Om man kan upptäcka vissa mönster
  kan man förutse-

 224. -gängrelaterade mord,
  enligt ett fall i rapporten.

 225. Vet man vem som sannolikt är
  inblandad kan man agera i förväg.

 226. Det rör inte bara integritets-
  och yttrandefrihetsfrågor-

 227. -utan även frågor om självstyre
  och juridik.

 228. Det här är några av de största
  utmaningarna på det området.

 229. Det här är löftena och hoten.

 230. Jag vill ta upp två ytterligare hot.

 231. Det gäller diskriminering
  och förtroende.

 232. Jag börjar med diskriminering.

 233. Rapporten är tydlig med att man
  vill undvika diskriminering-

 234. -både avsiktlig och oavsiktlig sådan.

 235. Avsiktlig diskriminering är när man
  betalar olika pris för samma tjänst.

 236. Man såg på nyheterna
  hur Mac-användare...

 237. ...fick betala högre hotellpriser
  då de ansågs ha mer pengar.

 238. Det är ekonomisk diskriminering
  grundad på nåt man inte kan se.

 239. Man vet inte att man betalar
  ett annat pris än andra.

 240. Men så var det redan tidigare
  med försäkringar och liknande.

 241. Det är inget helt nytt
  men det är en annan nivå.

 242. Oavsiktlig diskriminering kan bero på
  programmering och design.

 243. När man utformar algoritmerna
  kan diskriminering uppkomma-

 244. -även om det inte var programmer-
  arens avsikt. Det måste man tänka på.

 245. Ett annat exempel är...

 246. ...en smartphone-app
  som heter "Bump".

 247. Den används för att skicka
  vägrapporter till myndigheterna.

 248. Det påminner mig om en presentation
  jag gjorde för tre år sen.

 249. Då presenterades en app som jag
  kritiserade av samma anledning-

 250. -och nu inser Vita Huset problemet.

 251. Fattiga och äldre
  har sämre tillgång till smartphones-

 252. -och rika områden
  kan få mer uppmärksamhet-

 253. -utifrån antalet vägrapporter
  i området.

 254. Problemet
  med det tidigare fallet var-

 255. -att läger med hemlösa
  och störande inslag kunde taggas-

 256. -vilket väcker andra frågor.
  Det är ett exempel.

 257. Vi går tillbaka till användande
  och åtkomst, som en påminnelse.

 258. Jag vill även prata om
  förtroende och öppenhet.

 259. I den här rapporten och även andra-

 260. -sägs transparens öka allmänhetens
  förtroende för regeringen.

 261. Det tycks finnas starka argument
  som talar för detta.

 262. Men transparens kan också minska
  allmänhetens förtroende.

 263. Det har visats att när forskare
  tar upp forskningens begränsningar-

 264. -kan det användas som ett argument
  mot vetenskapens validitet.

 265. Skulle insikt i förhandlingar öka
  eller minska politikerförtroendet?

 266. Man måste väga om öppenheten-

 267. -ökar eller minskar
  allmänhetens förtroende.

 268. Onora O'Neill har hävdat
  att förtroendet minskar-

 269. -p.g.a. formaliserade redovisningar
  i offentlig politik.

 270. Ju mer man visar upp,
  desto mer minskar förtroendet.

 271. Man måste skilja på förtroende
  och trovärdighet.

 272. Det som är öppet tillgängligt kan
  bedömas som mindre tillförlitligt.

 273. Att transparens skulle ge ökat
  förtroende är lite missvisande.

 274. Det borde ge en "epistemisk
  vaksamhet" där man kan faktakolla.

 275. Men öppenhet ger inte nödvändigtvis
  mer förtroende.

 276. Det är ett problematiskt argument.

 277. Jag tar ett exempel
  som jag tidigare tog upp.

 278. Tänk på förtroendet
  för dem som hanterar databaserna-

 279. -för försvaret och polisen.
  Nån måste hantera dem.

 280. Gör de det epistemiskt och etiskt
  korrekt? Kan de gå runt det?

 281. Kan man lita på dem?
  Vem ska i så fall övervaka dem?

 282. Det blir knepigt när man går in på
  vem man kan lita på.

 283. Vi ska även tänka
  på forskarvärlden...

 284. ...som en aktör som samlar in data.

 285. Det här är ofta nåt man förbiser
  vid lagstiftning.

 286. Vi pratar om offentlig data-

 287. -och vetenskap
  är ofta offentligt finansierad.

 288. Man har samlat data inom vetenskapen
  under lång tid.

 289. Galton var den som grundade den
  kvantifierade samhällsvetenskapen.

 290. Det här skulle vara Galileos teleskop
  men det syns inte.

 291. Där är en tavla av Carl Spitzweg
  där en person jagar fjärilar.

 292. Datainsamling inom biologi,
  astronomi-

 293. -samhällsvetenskap och humaniora
  har pågått länge.

 294. Men allt förändras.

 295. Det är lättare
  att hitta bilder på data-

 296. -inom biologi och astronomi än inom
  samhällsvetenskap och humaniora-

 297. -så jag valde Oxford Internet
  Institute som exempel.

 298. Frågan, nu när vi har mer data, är-

 299. -om vi står inför ett paradigmskifte
  i och med big data.

 300. Jag vill prata lite om
  vad det innebär.

 301. Ett exempel är en artikel
  av Sabina Leonelli-

 302. -om kvantitetens roll för användning
  av big data inom biologin.

 303. Hon hänvisar till Mayer-Schönbergers
  och Cukiers definition av big data-

 304. -och frågar
  om det är ett paradigmskifte.

 305. Sen beskriver hon hur big data
  används inom biologin.

 306. Biologi är ett fragmenterat
  och pluralistiskt område-

 307. -med olika metoder, material,
  bakgrundskunskap och typer av data-

 308. -om instabila organismer
  och ekosystem.

 309. Men man pushar för big data
  inom genomiken.

 310. Hon ger ett exempel på databaser
  för lagring och analys av genomdata.

 311. Målen är att integrera
  all tillgänglig data-

 312. -över organismernas biologi
  till en resurs-

 313. -med data över fysiologi,
  ämnesomsättning och morfologi.

 314. Hon förespråkar samarbete
  med andra databaser-

 315. -så att datan blir användbar
  för flera olika arter.

 316. Hon vill samla in
  information om labb-

 317. -protokoll, material och verktyg-

 318. -för att skapa en plattform
  för ett gemensamt arbete.

 319. Men det är ett enormt jobb.

 320. Det är inte som med sociala media.
  Det är svårt att använda denna data.

 321. Först måste man dekontextualisera-

 322. -datan man har fått
  i sina experiment och analyser.

 323. Målet är att formatera datan-

 324. -så att den blir kompatibel
  och lätt att analysera.

 325. Men det finns inga standarder och det
  är mycket jobb, vilket gör det dyrt.

 326. Det handlar om offentliga medel.

 327. Det finns få incitament
  för att ge bort data.

 328. Inom akademin är forskningsartiklar
  viktigare än arbetet bakom datan.

 329. Steg två är urval av metadata.

 330. Det har skett inom nationell säkerhet
  och är även nödvändigt här.

 331. Man måste se till
  att datans ursprung är synligt.

 332. Man måste ta in labbprotokoll för
  att kunna kolla info om viss data.

 333. Det görs ofta med video.

 334. Det är nödvändigt
  att ta fram standarder-

 335. -och det innebär ännu mer arbete
  än steg ett.

 336. Steg tre är återanvändning.

 337. Leonelli skriver: "Bara viss data är
  lämplig för sådan behandling."

 338. "Det finns även partiskhet i urvalet
  av vissa typer av data."

 339. Vissa områden inom biologin
  producerar mer lättformaterad data-

 340. -än andra discipliner inom biologin.

 341. Som med all klassificering
  gäller det att förformatera.

 342. Vad bestämmer man i förväg att ska
  vara kvar? Vad lämnar man öppet?

 343. Big data inom biologi
  medför ett enormt arbete.

 344. Möjligheterna och verkligheten
  går inte ihop.

 345. Det finns få incitament för databaser
  online, så där är big data litet.

 346. Det används inte
  i nån större omfattning.

 347. Jag vill återknyta
  till frågan om makt och kunskap.

 348. Man ser den digitala klyftan
  väldigt tydligt-

 349. -även inom biologin.

 350. Man ser en dominans av genetisk data
  för den är lättare att överföra.

 351. Det kan ge nya, eller stärka
  befintliga, epistemiska hierarkier-

 352. -relaterade till insamling,
  behandling och formatering av data.

 353. Det sker inom andra områden,
  som exempelvis hållbarhet-

 354. -där datormodeller
  är en central metod.

 355. Det som inte passar i en datormodell
  faller lättare bort.

 356. Hur lättanvänd datan är
  kommer att bli allt viktigare.

 357. Vad inkluderas? Vad faller bort?
  Vilka forskningsområden är relevanta?

 358. Nu ska jag prata om
  samhällsvetenskap och humaniora.

 359. Frågan är om big data
  och nya former av dataanalys-

 360. -kommer att leda till
  paradigmskiften.

 361. För databaserad samhällsvetenskap
  och humaniora-

 362. -finns en oenighet om
  hur korsningen mellan IT-

 363. -och samhällsvetenskap
  och humaniora ska se ut.

 364. Kitchin urskiljer
  två grenar i diskussionen.

 365. En är "New Empiricism", "End of
  Theory" och datadriven vetenskap-

 366. -vilket kan kopplas till
  Chris Andersons påståenden.

 367. Den andra är digital humaniora-

 368. -och beräkningsorienterad
  samhällsvetenskap. Vad innebär det?

 369. Påståendet inom "New Empiricism" är-

 370. -att data talar för sig själv.

 371. Den är fri från teorier och man
  kan använda induktiva metoder-

 372. -utan förutfattade meningar
  och hypoteser.

 373. Påståendet att korrelation
  väger tyngre än kausalitet-

 374. -är rotat i denna typ av logik.

 375. Har man nog med data behöver man
  inte oroa sig för stickprov.

 376. Då behöver man inte tänka på
  kausaliteten.

 377. Det här är mer accepterat
  inom affärs- och reklamvärlden...

 378. ...än inom vetenskapen.

 379. Den här principen blir mindre
  accepterad bland forskarna-

 380. -än bland dem som
  försöker arbeta i gränslandet.

 381. Kitchin beskriver det andra fältet-

 382. -som "en kombination av induktion,
  deduktion och abduktion".

 383. Induktion behövs för hypoteser.
  Man kan försöka närma sig data-

 384. -och sen testa hypoteser men det är
  ingen rent induktiv mekanism.

 385. Det här är redan
  satt i ett sammanhang.

 386. Man ska inte läsa av
  slumpmässig statistik ur datan.

 387. Man måste veta
  vilka frågor man vill ställa-

 388. -och vilka man inte vill ställa.

 389. Det är viktigt.

 390. Om man ska sammanfatta big data
  inom forskning och vetenskap-

 391. -kan man se en digital klyfta
  mellan och inom olika discipliner.

 392. Datavetenskap ökar i relevans
  inom många discipliner.

 393. Inom samhällsvetenskap och
  humaniora ser man-

 394. -att det kopplas till IT-frågor.

 395. Vem besvarar dessa frågor
  och får finansieringen?

 396. Sen ska man tänka på genomslaget.
  Vem utvärderar sånt?

 397. Databaserad samhällsvetenskap och
  humaniora hotas av "New Empiricism"-

 398. -men det finns även
  en intern splittring.

 399. Det finns olika traditioner inom dem.

 400. Åtkomst och användning är ett
  problem. Vem har tillgång till datan?

 401. Även inom vetenskapen har få forskare
  tillgång till företagens databanker.

 402. Man måste jobba för företaget
  för att få tillgång till dem.

 403. Och vem kan analysera datan?
  Vem har den rätta kompetensen?

 404. Nu ska jag prata om
  värdering av big data.

 405. Mycket av det jag nu säger
  har nämnts tidigare i presentationen.

 406. Man måste relatera epistemologi
  till etik och politik.

 407. Bara om man förstår vilken kunskap
  som krävs vid analys av big data-

 408. -kan man förstå de etiska
  och politiska implikationerna-

 409. -och fokusera på
  åtkomst och användning.

 410. Det finns differentiering
  som vi är vana vid-

 411. -inom filosofi och andra discipliner-

 412. -som kan bli överflödig
  i och med big data.

 413. Det görs en distinktion mellan
  personlig och icke-personlig data-

 414. -och identitetsrelaterad data
  och statistisk data.

 415. Denna distinktion har varit
  tongivande under en lång tid.

 416. Genom sammanslagning
  och behandling kan anonym data-

 417. -omvändas till personlig data.

 418. Denna identifiering blir allt enklare
  och ju mer data man har-

 419. -desto lättare är det
  att identifiera vissa personer.

 420. Jag tar ett exempel.

 421. FWF, Österrikiska vetenskapsfonden,
  bad mig fylla i en enkät-

 422. -och i slutet av den-

 423. -frågade de mig om kön,
  forskningsområde och ålder.

 424. Det gör mig identifierbar
  i Österrike.

 425. Det räcker med tre parametrar.

 426. Så man är inte särskilt anonym
  ens på den nivån.

 427. Det andra exemplet
  var en studie av Michael Zimmer-

 428. -av college-studenters Facebook-data.

 429. Samhällsvetarna har försökt visa
  att det är helt anonymt.

 430. Det är enkel data.
  Det var i nordöstra USA-

 431. -och skolan var si och så stor
  och dessa ämnen kunde läsas där.

 432. Det var tydligt
  vilka studenterna var.

 433. Med ytterligare data
  om olika studenters härkomst-

 434. -är all anonymitet borta.

 435. Det här är små exempel
  innan vi kommer till big data-

 436. -som visar
  problemen med "anonym" data.

 437. Jag tar inte upp det, för det kommer
  nog att behandlas senare.

 438. Integritet och dataskydd är de frågor
  som först kommer upp-

 439. -när folk pratar om big data.
  Det är viktigt.

 440. Men det finns andra ämnen
  som kan vara viktiga att ta upp-

 441. -som "uppmärksamhetsekonomi"
  och "uppmärksamhetsekologi".

 442. Det har diskuterats av Stefana
  Broadbent och Claire Lobet-Maris...

 443. ...som anser att våra intentioner
  måste skyddas.

 444. Jag hittade den här reklamkampanjen
  från 2011.

 445. "'Minority Report'-liknande annonser
  kan nå Storbritannien nästa år."

 446. Det handlar inte bara om
  att förutse brott-

 447. -utan även om tanken på
  avledande av uppmärksamheten.

 448. Jag har nämnt problemen
  med åtkomst och användning.

 449. Vad är fysisk åtkomst? Vad är
  tillgängligt? Vad är offentligt?

 450. Vi har problem med datamonopol,
  som exempelvis Google-

 451. -men det finns andra aktörer
  som är mindre synliga-

 452. -som kan ha ännu mer data.

 453. Vem kan använda datan?
  Hur fördelar man den kompetensen?

 454. Det slående med
  korrelation kontra kausalitet är-

 455. -att har man
  "förutseende polisarbete"-

 456. -kan distinktionen mellan kausalitet
  och korrelation försvinna.

 457. Existerar det rent intellektuellt-

 458. -eller kan man rent praktiskt
  skippa distinktionen?

 459. Om nån kan fängslas
  genom korrelation...

 460. Om det räcker med att förutse
  ett brott behövs ingen handling.

 461. Min sista punkt
  gäller åtagande och åtgärder.

 462. Det här vore skräckscenariot.

 463. Användaren
  ger gladeligen ifrån sig data-

 464. -och andra aktörer
  använder sig av datan.

 465. Men varken användaren eller forskarna
  får tillgång till datan.

 466. Det vill man undvika.

 467. Hur kan det göras? Hur kan man
  stärka den allmänna egendomen?

 468. Jag ger vissa förslag på hur det kan
  göras för att få igång debatten.

 469. Det är lättast att tänka på
  vad forskarna kan göra-

 470. -för det är det område
  jag är insatt i.

 471. Jag tror vi behöver forska kritiskt
  på hur big data används.

 472. Journalen "Big Data and Society"
  lanserades i sommar-

 473. -för dem som
  är intresserade av big data.

 474. De vill diskutera big data
  tvärvetenskapligt-

 475. -och diskutera metoder, epistemologi
  och ontologi.

 476. Det är även viktigt med datapolitik,
  dataekonomi och dataekologi.

 477. Det ger en bild av bredden
  på de frågor vi ställer.

 478. En annan strategi
  - jag jobbar med datavetare - är...

 479. ...aktivt deltagande
  i forskningsprojekt på big data.

 480. Vi behöver-

 481. -balans och tvärvetenskapliga
  forskningsgrupper för att undvika-

 482. -att man närmar sig samhällsvetenskap
  och humaniora för simplistiskt.

 483. Jag ser det ofta-

 484. -i viss beräkningsorienterad
  samhällsvetenskap.

 485. Jag håller datavetenskap
  väldigt högt-

 486. -men det ses som
  ett oviktigt samarbete-

 487. -där man tror att "alla kan prata om
  samhället, eller hur?"

 488. Min sista punkt handlar om
  finansiering av forskning.

 489. Ett av resultaten från
  Onlife Initiative har varit-

 490. -att vi bad om forskningsanslag
  för våra idéer-

 491. -som blev en utvärdering av
  ett program för Österrikes regering.

 492. Vi försöker se till att
  forskare kan påverka finansieringen.

 493. Det kan vara minimalt
  men kan vara värdefullt.

 494. Det blir svårare när man kommer in på
  vad statliga aktörer kan göra.

 495. Man kan prata om politik,
  administration, juridik och polis-

 496. -och de skiljer sig mycket åt.

 497. Huvudfrågan är hur trovärdigheten
  hos statliga aktörer kan stärkas.

 498. Kan vi lita på juridiskt skydd
  genom statlig övervakning?

 499. Behöver vi inte snarare verktyg
  för kryptering?

 500. Men tänk på att krypteringsverktyg
  ibland ses som ammunition.

 501. Att använda dessa verktyg
  kan i sig vara en kriminell handling.

 502. Nu är jag ute på tunn is
  för det är inte mitt expertområde.

 503. Här är några tankar
  om vad man kan göra.

 504. Vad har privata aktörer för intresse
  av den allmänna egendomen?

 505. Grunden för de problem vi ser
  med big data är-

 506. -det som i Vita Husets rapport
  kallades "reklambaserat ekosystem".

 507. Morozov kallade det
  "informationskonsumtion".

 508. Det är tanken om
  att inte betala för vissa tjänster.

 509. Vissa saker förväntas vara gratis
  och man ger bort data gratis.

 510. Vi behöver nya affärsmodeller som
  bygger på värdet av data och varor.

 511. Om gratis är normalfallet,
  hur ska då företagen få in pengar?

 512. Det är en viktig fråga i sig.

 513. Vi kan tänka oss att datajournalism
  kan funka som en ny medlare.

 514. Vilken kompetens behövs där?
  Sen har vi naturligtvis utbildning.

 515. Jag avslutar med den här frågan.
  Jag har inget svar på den-

 516. -men det är den första presentationen
  så jag lämnar den öppen.

 517. Man bör börja med att engagera sig
  i processen på nåt sätt.

 518. Tack.

 519. Översättning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Så används big data

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Judith Simon är forskare vid IT-universitetet i Köpenhamn. Hon föreläser här om hur stora dataflöden, så kallad big data, används i skolsystem, i forskning och i syfte att övervaka. Hur vet vi att big data används i goda syften och inte emot en nations medborgare? Hur påverkar det grundläggande demokratiska rättigheter, så som yttrandefrihet och personlig integritet? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Ämnen:
Information och media > Internet och digitala medier, Samhällskunskap
Ämnesord:
Big data, IT, Informationssamhället, Informationsteknik, Personlig integritet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Så används big data

Judith Simon är forskare vid IT-universitetet i Köpenhamn. Hon föreläser här om hur stora dataflöden, så kallad big data, används i skolsystem, i forskning och i syfte att övervaka. Hur vet vi att big data används i goda syften? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Demokratifrågor på nätet

Peter Dahlgren är professor emeritus på Uppsala universitet och föreläser om hur de sociala nätverken påverkar hur vi kommunicerar och tänker. Han resonerar kring hur internet förändrar oss som människor. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Att skydda det privata

Bert-Jaap Koops är professor vid Tilburguniversitetet i Nederländerna och föreläser om hur den privata sfären är i upplösning. Hur ser gränserna ut för det privata i den nära framtiden och vilka lagar ska skydda oss när nästan hela vårt privatliv ryms i mobiltelefonen? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Risker med big data

Data- och informationsforskaren Mireille Hildebrandt föreläser om företags och organisationers användning av big data. Är vi slavar under de datamängder som sparas om oss? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Rättighetsfrågor på nätet

Sebastian Haunss från universitetet i Bremen föreläser om juridiska utmaningar på nätet när information som film och foton flödar fritt. Han berättar om politiseringen av information i kunskapssamhället och om vilka utmaningarna är att hantera detta i framtiden. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Staten och datakapitalet

Luciano Floridi är forskare vid universitetet i Oxford och föreläser om faran med att stora insamlade datamängder om användares beteenden på nätet hamnar i kapitalets händer. Han menar att de stora datamängderna, big data, borde vara till allmänhetens nytta. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Etik i det digitala samhället

Statsvetaren Ben Wagner föreläser om att länders regeringar har allt mindre att säga till om när det gäller etik och yttrandefrihet i det globala, digitala samhället. Det är istället de olika sociala mediernas regelverk som styr. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt

Kvinnan mitt i kriget

Journalisten Terese Cristiansson har skrivit om mamman som vill sälja sin dotter, intervjuat IS-domare och talibankvinnor. I Turkiet, Afghanistan och Pakistan har hon alltid fokuserat på dem som har svagast röst i samhället. Och det är oftast kvinnorna. Här berättar hon om sitt arbete. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2016. Arrangör: Lunds universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning