Titta

UR Samtiden - Demokrati i en digital era

UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Om UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Föreläsningar från föreläsningsserien Public Domain and Democracy in the Digital Age vid Uppsala universitet. Internationella forskare diskuterar frågor om lagar och regelverk i den digitala världen. Vad händer när stater och regeringar får konkurrens av privata företag när det gäller att diktera reglerna i den digitala världen? Inspelat den 18-19 september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Demokrati i en digital era : Risker med big dataDela
 1. Jag ska prata
  om öppna data och big data.

 2. Politiken och ekonomin bakom delning
  av big data. Jag ska fokusera på...

 3. ...återanvändningen
  av personliga data-

 4. -som också är offentliga data-

 5. -eller så kallade öppna data.

 6. Det har naturligtvis att göra med
  att datavetenskapsforskaren-

 7. -har blivit en sexig
  och intressant person.

 8. Först ska jag prata lite om begreppen
  big data och öppna data-

 9. -och så ska jag prata
  om ordet offentlig i "offentlig domän".

 10. Och hur man delar personliga data
  på ett rättvist och nyttigt sätt-

 11. -när det kommer till öppna data
  och allmännyttig information.

 12. Sen ska jag prata om en sak som jag
  tycker i viktigt i det sammanhanget.

 13. Behovet att skydda öppna data-
  mängders integritet och tillgänglighet.

 14. Nånting som ingen pratar om, och som
  bara några dataforskare funderar på.

 15. Sen ska jag även prata om
  monetäriseringen av data-

 16. -och manipulerbarheten hos
  enskilda dataämnen, alltså individer.

 17. Sen hoppas jag
  kunna presentera min...

 18. ...forskningsinriktning,
  där jag studerar distributionen-

 19. -av dataåtkomst
  och åtkomst till slutsatser-

 20. -för det är två olika saker.

 21. Det finns vid det här laget en miljon
  olika definitioner av big data-

 22. -och vi har redan hört talas
  ingående om dem-

 23. -så jag tar det här lite snabbt.

 24. En tanke är att big data
  är data som är övermäktig-

 25. -traditionella och konventionella
  metoder för databasutforskning.

 26. Gartner var först ut med idén-

 27. -om de tre, och senare till
  och med fyra, kriterierna för big data.

 28. En annan sorts volym-

 29. -en annan sorts hastighet-

 30. -samt en enorm
  och annorlunda sorts variation.

 31. Det gäller inte bara
  när man pratar om relationsdatabaser-

 32. -utan även ostrukturerad data,
  som kräver helt andra metoder.

 33. Och slutligen sannfärdigheten,
  det vill säga om datan är tillförlitlig-

 34. -eller pålitlig,
  i det ordets olika bemärkelser.

 35. En intressant sak är MIKE-projektet.

 36. Där hävdas att big data inte handlar om
  storlek, utan om komplexitet.

 37. En hög halt av kombinationer och
  interaktioner inom en datamängd-

 38. -är vad som utmärker big data.

 39. Det är inte storleken,
  utan komplexiteten som gör datan stor.

 40. Microsoft var förstås också
  tvungna att säga nåt om big data.

 41. De pratar om användandet
  av stor datakraft-

 42. -och användandet av artificiell
  intelligens i form av maskinlärning.

 43. Och jag anser att det är ett av
  de viktigaste kriterierna för big data-

 44. -att man behöver
  artificiell intelligens-

 45. -för att få ut nåt av den-

 46. -och att man kan få fram
  en annan sorts kunskap ur datan-

 47. -genom användandet av artificiell
  intelligens. Det är två olika saker.

 48. Och så har vi förstås
  Mayer-Schönberger och Cukier-

 49. -som summerade det hela
  och kom med en enkel definition-

 50. -som egentligen inte säger så mycket.

 51. "Saker som kan göras på stor skala,
  som inte kan göras på liten skala."

 52. Det tjänar som en påminnelse
  om det man sa i MIKE 2.0-projektet.

 53. Big data kan vara väldigt liten-

 54. -och alla stora datamängder
  är inte "big".

 55. Så "big" handlar inte om storlek.

 56. Det här har Judith redan pratat om-

 57. -men jag tycker att det är
  så intressant och viktigt.

 58. Vad gör kvantifiering med oss?

 59. Den här frågan lär bli kvantifierad,
  även om man inte vill det.

 60. Nu till några varningar för big data
  - ingenting nytt.

 61. Jag oroar mig för pseudoreligiösa-

 62. -och utopiska förväntningar
  på big data.

 63. Det är viktigt att inte
  blanda ihop data och information.

 64. Information är ett fundamentalt
  relationsbaserat begrepp.

 65. Data blir bara information-

 66. -i relation till en agent.
  Den är beroende av en agent.

 67. Det beror även på sammanhanget
  som datan och agenten verkar i-

 68. -samt på agentens tajming och
  kunskap. Men det pratar man inte om.

 69. Folk tror att data i en databas som
  ingen tittar på ändå är information.

 70. Jag skulle säga att det är att ta i.

 71. Det får naturligtvis
  enorma konsekvenser.

 72. Stora datamängder
  är vanligtvis förorenade-

 73. -och datan är felaktig och irrelevant,
  och då blir frågan förstås:

 74. Om 80 % är relevant
  och 20 % är relevant-

 75. -och man inte vet vilka 20 % som är
  relevant, så har man ett stort problem.

 76. För att lagra big data
  krävs hårdvara, servrar, kylsystem-

 77. -mjukvaruuppdateringar, säkerhets-
  system och energi. Det är dyrt.

 78. En del tror att big data
  inte kostar nånting-

 79. -och att alla världens problem
  kommer att lösas på ett kick.

 80. Åtkomst till en datamängd,
  och det här är viktigt-

 81. -skapar alltid en möjlighet
  att manipulera datan.

 82. Om personen som utvärderar datan
  inte loggas-

 83. -finns det ingen garanti för att datan
  är densamma som före åtkomsten.

 84. Det är väldigt oroande.

 85. Artificiella processer
  är inte självklara eller objektiva-

 86. -och slutsatserna förblir inte
  nödvändigtvis giltiga-

 87. -även om de var giltiga från början.

 88. Som vanligt beror det på,
  men frågan är vad det beror på.

 89. Datavetenskapen
  är komplex och dess metoder-

 90. -förkunnas och dyrkas,
  men de är relativt nya.

 91. De är banbrytande, men de bjuder
  sällan på kausalitet eller skäl-

 92. -och jag tror inte
  att det inte kan vara problematiskt.

 93. Att tillämpa resultaten
  från sånt som maskininlärning-

 94. -och användandet
  av artificiella neuronnät-

 95. -kräver hårt arbete, och det arbetet
  måste utföras av domänexperter-

 96. -vars kunskap måste användas
  både vid utformningen av databasen-

 97. -och vid tolkningen av slutsatserna.

 98. Det gäller även alla tekniker
  för att dra dessa slutsatser.

 99. Så det som Anderson och till och med
  Schönberger och Cukier sa-

 100. -om att en ökad datamängd
  kommer att radera alla felaktigheter-

 101. -är rena rama skitsnacket.

 102. Och det här är viktigt. Om man
  betänker konsekvenserna av detta-

 103. -och sen tänker på öppna data-

 104. -så blir även öppna data
  väldigt dyra, detaljerade och komplexa.

 105. Jag hittade det här fina citatet.
  Det handlar om smarta hem-

 106. -och om att konsumenterna
  är skeptiska.

 107. Det antyds att vi måste övertygas
  om fördelarna med smarta hem-

 108. -men kanske är vi smartare än så?

 109. Garner, som är analytiker på ett företag
  inom teknologiforskning-

 110. -CCS Insight i London -
  sa en sån fantastisk sak:

 111. "Mycket av denna teknik letar
  fortfarande efter ett problem att lösa."

 112. Och det är nog samma sak
  med öppna data och big data.

 113. Även när det gäller
  beteendestyrd annonsering-

 114. -som också är föremål
  för en nästan religiös dyrkan...

 115. Det är oklart huruvida nåt företag,
  förutom mellanhänderna-

 116. -tjänar mer pengar
  tack vare beteendestyrd annonsering.

 117. Nu ska vi definiera öppna data.

 118. Ordet "öppen" lurar en att tro-

 119. -att det är nåt fantastiskt.
  Den är öppen, så den måste vara bra.

 120. Motsatsord till "öppen"
  är bland annat "stängd".

 121. Alla kan tänka sig situationer när man
  vill att en datamängd ska vara stängd.

 122. Om man vill vara säker på att olika
  forskning gjord på samma data-

 123. -inte har utförts
  på en manipulerad datamängd-

 124. -så måste åtkomsten till den
  vara stängd på nåt sätt.

 125. Så man kan uttrycka det
  som "öppen" i motsats till "begränsad".

 126. I så fall väljer jag helt klart
  en begränsad åtkomst-

 127. -för den första personen
  som får obegränsad åtkomst-

 128. -kan förstöra datamängden
  genom att ändra i den.

 129. Så frågan är vilken sorts begränsning
  man ska använda-

 130. -för att nå målet folk oftast har
  när de pratar om "öppen"?

 131. Öppen och begränsad åtkomst bör
  alltså inte vara varandras motsatser.

 132. När vi pratar om öppna data,
  pratar vi då om universell distribution?

 133. Pratar vi om distributionen
  av själva datan?

 134. När vi har gjort det
  förlorar vi kontrollen.

 135. Folk kan säga
  att de dragit slutsatser från datan-

 136. -men ingen vet
  om det rör sig om samma data.

 137. Okej, då löser vi det problemet genom
  att bara distribuera åtkomst till datan.

 138. Till exempel på villkor att man
  delar med sig av sina slutsatser.

 139. Tänk öppna data, tänk allmän
  information, tänk data som är vår egen.

 140. Data som samlats in med skattemedel,
  och som handlar om oss.

 141. Data som staten en gång sa
  att den behövde för ett visst syfte.

 142. Och nu är den öppen - vem som helst
  kan bygga en affärsmodell på den.

 143. Man skulle kunna distribuera
  åtkomsten på ett rättvist sätt.

 144. Distribuera inte datan, tack.
  Men distribuera åtkomsten rättvist.

 145. Och sen kan man säga, och jag
  återkommer till det, att villkoret är-

 146. -att man delar sina slutsatser
  eller sina slutledningstekniker-

 147. -så att man kan testa dessa slutsatser.

 148. Annars kan folk säga: "Jag jobbade
  med dessa data och drog slutsatsen"-

 149. -"att under dessa förhållanden kommer
  dessa att bli våldsbrottslingar"-

 150. -"eller få nåt slags sjukdom."
  Vi vill kunna testa dessa slutsatser-

 151. -för olika metoder ger olika resultat.

 152. Det är det som är så intressant
  med vetenskapen.

 153. Nu tittar vi
  på The Open Data Handbook.

 154. Jag hittade den här
  fantastiska resursen på internet.

 155. Där summerar de
  definitionen av öppna data.

 156. Det börjar med tillgång och åtkomst.

 157. Datan måste vara tillgänglig i sin
  helhet, och till en rimlig kostnad.

 158. Den ska helst gå att ladda ner från
  internet, och den ska gå att ändra.

 159. Vem som helst
  kan alltså ladda ned datan.

 160. Jag hoppas att jag gjorde klart för er
  att det är väldigt problematiskt.

 161. Åtkomst till datan måste ges
  på villkor som tillåter-

 162. -återanvändning och vidaredistribution,
  inklusive blandning med andra data.

 163. Skrämmande.

 164. Vem ska använda datan, och hur?
  Kan vi se vad de gör med datan?

 165. Om man sammanblandar -
  vilket underbart ord, förresten-

 166. -olika datamängder som alla innehåller
  icke identifierbar information-

 167. -så blir denna information
  identifierbar.

 168. Alla ska kunna använda, återanvända
  och vidaredistribuera datan.

 169. Ingen diskriminering mot vissa
  områden, personer eller grupper.

 170. Inskränkningar som förhindrar
  kommersiellt användande-

 171. -eller begränsningar till vissa syften,
  som till exempel utbildning-

 172. -är inte tillåtna.

 173. Det är mycket oroande, och jag förstår
  att det här är väldigt idealistiskt-

 174. -men det är väldigt farligt.

 175. Nu ska vi ta en titt
  på den Europeiska unionens visdom-

 176. -i det så kallade PSI-direktivet.

 177. Till att börja med...
  Efter ändringen år 2013-

 178. -ålägger direktivet medlemsländerna-

 179. -att se till att vissa typer
  av dokument-

 180. -måste gå att återanvända-

 181. -i kommersiella
  eller icke kommersiella syften.

 182. Det är alltså en förpliktelse.

 183. Detta rör återanvändning av personer
  eller juridiska personer av dokument-

 184. -i offentligt förvar, för kommersiella
  eller icke kommersiella syften-

 185. -undantaget det syfte för vilket
  dokumenten ursprungligen togs fram.

 186. Mina data har insamlats för att
  förhindra fusk med skatter eller bidrag-

 187. -eller liknande, men det innebär inte
  att datan inte används i andra syften.

 188. Skulle man kunna tro, men...

 189. Direktivet påverkar inte
  individens skydd-

 190. -när det gäller
  behandling av personuppgifter.

 191. Så för att gå ett steg längre...

 192. I nån artikel i direktivet står det-

 193. -att när det gäller personliga data-

 194. -så är direktivet inte tillämpligt.

 195. Jag tror att det är väldigt klokt-

 196. -men det försvårar naturligtvis
  saker och ting.

 197. Det finns en del intressanta rättsfall,
  men de tar jag inte upp nu.

 198. När det gäller dataskyddet kräver EU-

 199. -att om man vill behandla
  personuppgifter, oavsett skäl-

 200. -så måste man ha
  en juridisk grund för det.

 201. Det är som ett slags legalitetsprincip
  för alla dataregisteransvariga.

 202. Man får inte behandla personuppgifter
  utan juridisk grund.

 203. En sån juridisk grund
  kallar vi för f-grunden.

 204. Det är inte så snuskigt som det låter.

 205. Denna grund innebär
  att personuppgifterna behandlas-

 206. -på grund av ett legitimt intresse
  hos den dataregisteransvariga.

 207. Man tänker då på en affärsmodell-

 208. -som är helt fokuserad på insamling,
  behandling-

 209. -och exempelvis
  försäljning av personuppgifter.

 210. Det här ger upphov till en del frågor.

 211. Om man vill öppna upp
  såna personuppgifter-

 212. -genom anonymisering, hur
  förhåller sig nåt sånt till f-grunden?

 213. Säg att man vill utnyttja data
  kommersiellt-

 214. -och att man har anonymiserat datan
  så att PSI-direktivet är tillämpligt.

 215. Att man tänker använda
  denna anonymiserade data-

 216. -i ett helt annat syfte...

 217. Är det legitimt?

 218. Det är en intressant fråga,
  för Artikel 29-gruppen har sagt-

 219. -att anonymiseringen i sig
  utgör behandling av personuppgifter.

 220. Så begränsningen med avseende
  på syftet med behandlingen gäller.

 221. Om ens data behandlas
  för ett visst syfte-

 222. -så får man inte behandla dessa data
  om man inte på förhand-

 223. -berättat för denna person
  vad syftet med denna behandling är.

 224. Att dessa data anonymiseras-

 225. -och används för helt andra syften,
  är det en kränkning?

 226. För vi vet ju att det alltid
  går att avanonymisera datan-

 227. -och vi vet även att slutsatserna
  som dras från dessa data-

 228. -kan påverka människor.
  Så jag skulle kunna säga:

 229. "Ni inte får använda mina data"-

 230. -"som jag tvingades ge till er" -
  för det handlar om statliga data-

 231. -"i syfte
  att analysera andra människor."

 232. För det är sånt öppna data används till.

 233. Jag hoppar över den här.

 234. Nu tar vi en snabb titt på ordet
  "allmän" i "allmän domän"-

 235. -för det är ju ämnet
  för denna konferens.

 236. Offentlig kan helt enkelt
  betyda offentlighet-

 237. -med betydelsen transparens,
  nånting alla får se.

 238. Det kan alltså betyda öppenhet.

 239. Men ordet offentlig används även ofta-

 240. -för nåt som är en del av staten.
  Offentlig förvaltning...

 241. ...och offentlig myndighet,
  och då är ordet offentlig-

 242. -starkt förknippat
  med statens myndighetsutövning.

 243. Det är nåt helt annat.

 244. Inom litteraturen om öppna data
  används ordet offentligt ofta-

 245. -i betydelsen gemensamt,
  nånting som borde tillhöra alla-

 246. -eller som faktiskt är allas.

 247. Ungefär som man delar
  icke-rivaliserande varor-

 248. -som luften vi andas och vattnet-

 249. -utanför våra territorialvatten.

 250. Inom kunskapsteorin
  hävdar man ibland-

 251. -att det rör sig om allas egendom,
  och det går inte att dela upp den.

 252. Det är nåt helt annat än de två tidigare
  definitionerna jag har nämnt.

 253. Sen har vi även offentligt
  i betydelsen allmännytta.

 254. Nåt som är viktigt är att allmännyttan
  och offentliga myndigheter-

 255. -eller allmänintresset, uttryckt
  av de offentliga myndigheterna-

 256. -ibland tas för att betyda samma sak.

 257. Men att en offentlig myndighet
  har bestämt-

 258. -att nånting är ett allmänintresse-

 259. -betyder inte att vi måste godta det.
  Vi har rätt att motsäga oss det.

 260. Det är två helt skilda koncept.

 261. Och sen har vi offentligt
  som motsatsord till privat.

 262. Det ligger nära den första definitionen-

 263. -men det är inte samma sak.

 264. Det har ett samband med idén om
  den offentliga sfären i politisk teori-

 265. -i främst Habermas verk från 1962-

 266. -eller med offentlighet
  i ovan nämnd bemärkelse, men...

 267. I många diskussioner
  använder man samma term-

 268. -men sen blandar man ihop begreppen
  i sina argument.

 269. Om man tänker på offentlighet
  som fritt tillgängliga öppna data-

 270. -så tror jag att det får
  allvarliga följder. Det är oroande.

 271. Det är för lätt, och farorna är många.

 272. Om man tänker sig en offentlig domän
  som en offentlig myndighet-

 273. -så handlar det
  om vår stats tillförlitlighet-

 274. -som förvaltare
  av våra personliga data.

 275. Vi vill inte att staten
  ska använda våra personliga data-

 276. -som de begärde av oss
  för ett visst syfte-

 277. -för helt andra syften, och det
  handlar alltid om övervakning.

 278. Det vill säga bidrags- och skattefusk.

 279. Överallt ser man lagstiftning
  där lagstiftaren säger-

 280. -på regeringens uppdrag, naturligtvis -
  att all data som staten redan har-

 281. -kan användas för att upptäcka
  bidrags- eller skattefusk.

 282. Det är väldigt problematiskt, för då kan
  man analysera folk väldigt ingående.

 283. Och jag använder termen
  "förslösandet av våra data".

 284. Vi litar på
  att staten förvaltar våra data-

 285. -och inte bara
  lägger upp dem för försäljning-

 286. -med förevändningen att det kommer
  att lösa alla våra hälsoproblem-

 287. -de kommande hundra åren,
  eller bota världssvälten.

 288. Om man ser offentligt
  som i en gemensam nyttighet-

 289. -så låter det som mycket
  jag har läst om inom öppna data.

 290. Det finns ett holländskt
  Kickstarter-projekt-

 291. -som sysslar med rättvis handel
  med data. Alla får skicka in sina data-

 292. -som de sen
  ska göra fantastiska saker med.

 293. Jag vet inte hur de säkrar sina data-

 294. -men jag förstår deras idealism.

 295. Allmännytta. Frågan är huruvida
  det alltid är bra att dela data.

 296. En del tycks tro det,
  men för vem är det bra?

 297. Och på vilka villkor är det bra?

 298. Och hur delar man på avkastningen
  från slutsatserna av dessa data?

 299. Staten lägger upp massvis med data-

 300. -som vi har betalat för på skattsedeln,
  och så säger de: "Här har ni dem."

 301. "Vi ordnar dem fint i databaser, och så
  kan ni basera era företag på dem."

 302. Det är en bra idé, men så snart
  man börjar tjäna pengar på dem-

 303. -måste man betala tillbaka
  en del av dem.

 304. Om man ser till öppna data
  så kan den offentliga sfären vara-

 305. -ett sätt att skapa ansvarsskyldighet
  för statens handlingar.

 306. Ett annat argument för öppna data.
  "Vi vill veta vilka data staten har"-

 307. -"och huruvida de använder sig
  av evidensbaserad politik"-

 308. -"eller faktabefriad politik."

 309. Vår justitie- och säkerhetsminister-

 310. -sa en gång till en journalist att man
  måste vara väldigt naiv om man tror-

 311. -att faktabefriad politik inte fungerar.

 312. Okej... Vi fortsätter med rättvis och
  laglig delning av personuppgifter.

 313. Jag pratar
  om återanvändning av personuppgifter.

 314. Där måste man ställa
  en rad olika frågor-

 315. -och Judith
  har redan ställt många av dem.

 316. Jag ska bara gå igenom dem snabbt. Vi
  tittar på olika sorters data.

 317. Har datan uttryckligen meddelats?

 318. Har folk medvetet gett dessa data
  till staten, eller har de observerats?

 319. Har man till exempel studerat folks
  klickström på skatteverkets webbplats-

 320. -eller har man använt
  datautvinningstekniker-

 321. -för att dra slutsatser om vilka som
  kommer att bli våldsamma eller vilka...

 322. Jag var på en konferens
  där nån stolt pratade om-

 323. -hur de fick fram samband
  mellan föräldrars alkoholism-

 324. -och senare problem
  med barnens utbildning.

 325. Och allt var konfidentiellt,
  för det var känsliga data.

 326. Så varken föräldrarna
  eller barnen kände till det.

 327. Jag förstår att man inte bara
  slänger ut det på gatan-

 328. -men det oroar mig
  att föräldrarna inte får veta nåt-

 329. -och att barnen tio år senare kan nekas
  anställning på grund av detta.

 330. Vi har transaktionsdata, beteendedata-

 331. -data om kreditvärdighet, hälsodata,
  finansdata, data om etnisk bakgrund...

 332. Vitt skilda saker. Så för att svara på
  frågan om datan ska vara öppen-

 333. -så måste man titta på följderna
  av att göra datan öppen.

 334. Typer av datasubjekt -
  hög eller låg inkomst.

 335. Intressanta studier
  har gjorts av Taylor-

 336. -om hur vi, med våra
  fantastiska dataskyddslagar-

 337. -även om de inte fungerar-

 338. -nu utvinner tredje världens data-

 339. -med förevändningen
  att de kommer att hjälpas av det-

 340. -och att de inte bryr sig om sina data,
  för de har ingen mat.

 341. Vi får använda deras data,
  och de får mat.

 342. En väldigt känslosam förevändning,
  men aningen problematisk.

 343. Pratar vi om datasubjekt
  i en annan jurisdiktion-

 344. -än där datan samlades in eller där
  slutsatserna drogs eller tillämpades?

 345. Vilken utbildningsnivå pratar vi om?

 346. Hur stor är medvetenheten om detta,
  och hur stimuleras medvetenheten?

 347. Pratar vi om konsumenter,
  medborgare, aktivister, prosumenter?

 348. Vilken typ av dataregisteransvariga -
  företag, stater, ideella organisationer?

 349. Öppna PSI-data kommer från staten-

 350. -men medlemsländerna måste öppna
  dem för i stort sett vem som helst.

 351. Typer av sammanhang - pratar vi
  om utbildning, hälsa, religion, handel-

 352. -straffrätt eller livsmedel?
  Det gör en enorm skillnad.

 353. Typer av slutsatser. Är det slutsatser
  om kreditvärderingar, kriminellt uppsåt-

 354. -hälsorisker,
  mobilitet eller produktivitet?

 355. Är slutsatsen deskriptiv,
  prediktiv eller förebyggande?

 356. Följs en prediktiv slutsats av en
  handling man inte får kännedom om-

 357. -så att man inte kan veta varför man
  betedde sig på ett visst sätt sen-

 358. -eftersom man inte känner till
  hur man har blivit påverkad?

 359. Typer av metoder.
  Pratar vi om kluster av slutsatser?

 360. Letar man efter mönster i en databas?

 361. Eller tuktar vi datamängden för att
  vi redan vet vilket resultat vi vill ha?

 362. Vilket slags mervärde pratar vi om?
  Mervärde låter ju underbart.

 363. Man får tårar i ögonen.
  Värde är ju nåt fantastiskt.

 364. Och det är mervärde, dessutom.
  Inte bara vanligt värde.

 365. Men i vissa cirklar
  betyder mervärde monetärt mervärde.

 366. Det är ett mikroekonomiskt begrepp
  för ett värde som läggs till en produkt-

 367. -för att kunna tjäna lite mer pengar.

 368. Mervärden - kommersiella, monetära,
  nationell säkerhet, konsumentskydd-

 369. -ökad prisdiskriminering och ökad
  transparens vid prissättning-

 370. -kostnadsfaktorer, ursprung...

 371. När jag köper en köttbit vill jag
  gärna veta varifrån den kommer.

 372. Jag vill kunna ta reda på
  hur djuret har behandlats.

 373. Förutsebarhet av hälsohot, finansiell
  stadga. Olika sorters mervärde, alltså-

 374. -så att bara slänga ur sig
  att man vill ha mervärde... Okej...

 375. Jag ser faror på två nivåer. Det mest
  uppenbara är återidentifiering.

 376. Sårbarhet för angrepp. Man kan
  hacka databaser, slå ihop dem-

 377. -och få fram
  väldigt ingående detaljer om folk.

 378. Och förövarna kan vara
  individer med onda avsikter-

 379. -främmande makter
  eller terroristorganisationer-

 380. -men även från vår egen stat.
  Det är därför vi har rättssäkerhet.

 381. För att tygla vår egen regering.

 382. Men det andra hotet
  är nåt helt annorlunda.

 383. Okej, man får kunskap
  från den datamängden-

 384. -vilket innebär man med denna
  kunskap, som i stort sett är anonym-

 385. -kan inrikta sig på folk
  på ett väldigt personligt sätt.

 386. Det är alltid
  ett problem med dataskydd.

 387. Man kan avanonymisera datan och dra
  slutsatser om annat än persondata-

 388. -och sen börja utse sina måltavlor. Och
  det kan påverka folks liv mycket mer-

 389. -än att man vet sånt
  som var de bor eller vad de heter.

 390. Det finns naturligtvis fördelar också.

 391. Skräddarsydd hälsovård,
  utbildning, med mera.

 392. Man kan vara
  mer specifik och effektiv-

 393. -när det gäller säkerhet, hälsa,
  livsmedelssäkerhet, infrastruktur-

 394. -energi och trafik.

 395. Det jag oroar mig för är
  det här känslomässiga påståendet-

 396. -att vi måste dela med oss av våra
  personliga data för att få kunskap-

 397. -som kommer att lösa våra problem
  med hälsa, mat, energi och säkerhet.

 398. Det är viktigare än våra grundläggande
  rättigheter. "Visst, du får dem"-

 399. -"men först behöver vi dina data, och vi
  ska göra fantastiska saker med dem."

 400. Jag pratade faktiskt
  med en dataforskare-

 401. -och vi pratade
  om restriktionerna kring hälsodata.

 402. Han sa till mig,
  på ett ganska aggressivt sätt-

 403. -att folk faktiskt dog
  på grund av min inställning.

 404. Han höll mig personligen ansvarig.
  När vi hade pratat lite mer-

 405. -förstod han
  att det inte var så jag menade.

 406. Så big data-aggregeringar
  är ett tveeggat svärd.

 407. Å ena sidan kan anonymisering
  genom aggregering-

 408. -lösa problemet
  med personliga uppgifter.

 409. Men om man å andra sidan tror-

 410. -att det bara är
  att släppa dessa aggregeringar fria...

 411. Spridning av dessa
  möjliggör en återidentifiering.

 412. Mervärde kan inte förutsättas.
  Får man ett mervärde? Det beror på.

 413. Frågan är vad det beror på
  och hur man skapar detta mervärde.

 414. Vi bör inte utgå ifrån att mervärdet
  åsidosätter självbestämmanderätten-

 415. -och vi måste ständigt fråga oss
  vilka som får ta del av mervärdet-

 416. -vad kostnaden för mervärdet blir,
  och vem som står för den.

 417. Ibland kommer det
  hemliga stopp i bildspelet.

 418. Lite om behovet att säkra data-
  mängders integritet och tillgänglighet.

 419. Det handlar om säkerhet, men inte
  bara om skydd av personuppgifter.

 420. Det handlar även
  om integritet och tillgänglighet.

 421. Med integritet avses att datan
  som man placerar i en databas-

 422. -inte kan ändras, och inte heller
  förhållandet mellan olika data.

 423. Men om man låter folk använda datan
  utan att hålla koll på vad de gör-

 424. -så finns det inga garantier.

 425. Så även öppna data måste skyddas
  för att skapa epistemisk tillit.

 426. Och framför allt måste vi få möjlighet
  att bestrida slutsatserna.

 427. Detta för att kunna testa kunskapens
  tillförlitlighet och skälighet.

 428. Men att skydda datamängder
  är inte så lätt som det låter-

 429. -och det fungerar bara om öppna data
  betyder distribution av åtkomst-

 430. -och inte distribution av data,
  för om man distribuerar data-

 431. -så blir det nästan omöjligt att
  kontrollera vad som görs med dem.

 432. Över till möjligheten
  att monetärisera data-

 433. -och möjligheten att manipulera
  vissa bestämda personer.

 434. Viktiga frågor: Monetäriserar vi
  personliga eller anonymiserade data?

 435. Monetäriserar vi själva datan,
  eller monetäriserar vi slutsatserna?

 436. När man läser Artikel 29-gruppens
  utlåtande om anonymiseringstekniker-

 437. -och Artikel 29-gruppen
  är en viktig rådgivande grupp-

 438. -när det gäller juridiska frågor
  om dataskyddet-

 439. -så är den mycket tekniska poängen-

 440. -att anonymiseringen inom big data
  nästan alltid-

 441. -handlar om pseudonymisering. För att
  hävda en fullständig anonymisering-

 442. -måste man tro på sagor.

 443. Kan man inte bestämma att man för att
  få monetärisera data eller slutsatser-

 444. -behöver nåt slags licens, så att man...

 445. När man ger åtkomst
  till företag eller individer-

 446. -så måste de teckna en licens.

 447. Antingen för användandet av
  databasen eller för deras analyser.

 448. Så om de får ett mervärde
  måste de åtminstone-

 449. -berätta hur de skapade detta.

 450. De behöver inte dela sina resultat,
  men de måste lämna det öppet.

 451. Det skulle bli ungefär
  som med immateriella rättigheter.

 452. När det gäller monetäriseringen
  av personliga data kan vi gå tillbaka-

 453. -till rättsfilosofen John Rawls-

 454. -som på 600 sidor
  förklarade sin maximin-princip.

 455. Han hade kunnat göra det på sex sidor,
  men man gillade tjocka böcker då.

 456. Han tog en normativ ställning i frågan
  och sa:

 457. "Vi har en tårta, och alla
  ska få en lika stor del av den."

 458. "Om du lyckas göra tårtan större"-

 459. -"så får du en större andel
  än de andra."

 460. "Det är ditt incitament
  för att göra tårtan större. Men..."

 461. "...den minst gynnade ska aldrig få
  en mindre andel än tidigare."

 462. På så sätt kan man utöka sin andel.

 463. Man har sitt incitament,
  men det skapar fördelar för alla.

 464. Man tar med i beräkningen att folk...

 465. Om man lockar folk att göra tårtan
  större måste de få en större andel-

 466. -men det finns gränser för detta, och
  man måste se till att de lägsta...

 467. De minst gynnade,
  som han kallade dem.

 468. Vad innebär det för öppna data?

 469. Mervärde innebär att man gör
  tårtan större. En enkel definition.

 470. Vinsterna måste delas på ett sätt som
  är kompatibelt med maximin-principen-

 471. -och konkurrensfördelen man hade-

 472. -måste ge andra chansen
  att också göra tårtan större.

 473. Ur sett samhällsperspektiv
  är det önskvärt att tårtan blir större.

 474. Så det är bra att ha som villkor att om
  man hittar ett sätt att förstora tårtan-

 475. -så måste man dela med sig av det.
  Och man får inte glömma-

 476. -externa kostnader,
  för de minskar tårtans storlek.

 477. Manipulerbarheten hos individer.

 478. Jag anser att offentliga
  kunskapsresurser inte ska användas-

 479. -för att få folk att lyda lagen.

 480. Lagen
  är varken administration eller politik.

 481. Om man vill upprätthålla lagen
  ska det vara möjligt att bryta mot den.

 482. Man ska vara tydlig med vad som
  gäller, och man ska göra det öppet.

 483. Man ska inte använda sina slutsatser
  för att påverka folks beteenden.

 484. Beteendeekonomin används nu-

 485. -av politikerna för att få medborgarna
  att göra nånting.

 486. "Vi kan stifta en lag
  som säger vad de ska göra"-

 487. -"men då måste man kolla
  att de verkligen gör det."

 488. "Vi låtsas som om de inte är människor
  och inte har några hjärnor"-

 489. -"och gör det bakvägen i stället."
  Tack och lov fungerar det inte.

 490. Till viss del fungerar det, och nåt sånt
  vill vi inte ha i en demokrati.

 491. Vi vill inte manipulera politiska
  eller religiösa åsikter, livsstilsval-

 492. -eller konsumentpreferenser, så några
  såna affärsmodeller vill vi inte ha.

 493. Affärsmodellerna
  måste alltså vara transparenta.

 494. Och vi vill inte vända på antagandet
  att statistiska extremfall är harmlösa.

 495. Men det har redan diskuterats.

 496. Och det här handlar inte bara
  om epistemisk tillit-

 497. -utan även om epistemisk trovärdighet.
  Vi vill inte att dessa data-

 498. -får stater och andra att föregripa
  bestridandet av hävdad kunskap.

 499. Det kan låta komplicerat, men...

 500. På grundval av dessa slutsatser
  kommer det att hävdas viss kunskap-

 501. -som påstås vara sann, för att datorn
  sa det. "Vi har studerat det i tio år"-

 502. -"så ni kan lita på oss."

 503. Det ska alltid vara möjligt att säga:
  "Så intressant. Visa hur ni gjorde."

 504. "Vilka data använde ni?
  Jag vill kontrollera era resultat."

 505. Man behöver inte kontrollera allt,
  men det måste alltid vara möjligt.

 506. Sen är frågan
  om man vill ha distribution av åtkomst.

 507. Nej, poängen är att vi behöver
  en distribution av dataåtkomst-

 508. -men vi behöver även en distribution
  av åtkomst till slutsatserna-

 509. -för de har mycket större påverkan
  än datan.

 510. Jag ser redan nån som skakar på
  huvudet. Då får vi till en diskussion.

 511. Åtkomstdistribution
  kräver tillitsramverk-

 512. -för att kunna garantera
  tillförlitliga analyser.

 513. Vi behöver åtkomst till rådatan-

 514. -som egentligen inte är så rå-

 515. -till nätverken, alltså sammanlänkad
  data, och till slutsatserna.

 516. Vi behöver en rättvis distribution av
  åtkomsten. Inte bara stora för företag-

 517. -utan det ska finnas plattformar
  där folk kan leka med datan.

 518. Vi behöver en rättvis distribution
  av mervärdet.

 519. Jag menar inte
  att vi ska distribuera det till alla.

 520. Det behövs incitament för att skapa
  mervärde, nåt i stil med maximin.

 521. Och vi behöver bestridbara
  uppskattningar av mervärdet-

 522. -vare sig det gäller en monetär
  allmännytta eller mer personliga data.

 523. De måste gå att bestrida. Om nån
  säger "Ge mig inte några restriktioner"-

 524. -"för jag ska skapa ett fint mervärde"-

 525. -så vill jag veta
  vad mervärdet består av.

 526. "Är det monetärt? Får du vinsten?"

 527. "Gynnar det folkhälsan? Folkhälsan för
  en liten, västerländsk elit, eller...?"

 528. Här kommer min sista bild.

 529. Tack.

 530. Översättning: Mattias R. Andersson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Risker med big data

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Data- och informationsforskaren Mireille Hildebrandt föreläser om användningen av stora datamängder och öppen data. När företag och organisationer börjar analysera de enorma informationsmängder som människor generar kan det användas till allmänhetens nytta, men det kan också vara integritetskränkande. Är vi slavar under de datamängder som sparats om oss? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Ämnen:
Information och media > Internet och digitala medier, Samhällskunskap
Ämnesord:
Big data, IT, Informationssamhället, Informationsteknik, Personlig integritet, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Så används big data

Judith Simon är forskare vid IT-universitetet i Köpenhamn. Hon föreläser här om hur stora dataflöden, så kallad big data, används i skolsystem, i forskning och i syfte att övervaka. Hur vet vi att big data används i goda syften? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Demokratifrågor på nätet

Peter Dahlgren är professor emeritus på Uppsala universitet och föreläser om hur de sociala nätverken påverkar hur vi kommunicerar och tänker. Han resonerar kring hur internet förändrar oss som människor. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Att skydda det privata

Bert-Jaap Koops är professor vid Tilburguniversitetet i Nederländerna och föreläser om hur den privata sfären är i upplösning. Hur ser gränserna ut för det privata i den nära framtiden och vilka lagar ska skydda oss när nästan hela vårt privatliv ryms i mobiltelefonen? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Risker med big data

Data- och informationsforskaren Mireille Hildebrandt föreläser om företags och organisationers användning av big data. Är vi slavar under de datamängder som sparas om oss? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Rättighetsfrågor på nätet

Sebastian Haunss från universitetet i Bremen föreläser om juridiska utmaningar på nätet när information som film och foton flödar fritt. Han berättar om politiseringen av information i kunskapssamhället och om vilka utmaningarna är att hantera detta i framtiden. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Staten och datakapitalet

Luciano Floridi är forskare vid universitetet i Oxford och föreläser om faran med att stora insamlade datamängder om användares beteenden på nätet hamnar i kapitalets händer. Han menar att de stora datamängderna, big data, borde vara till allmänhetens nytta. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Etik i det digitala samhället

Statsvetaren Ben Wagner föreläser om att länders regeringar har allt mindre att säga till om när det gäller etik och yttrandefrihet i det globala, digitala samhället. Det är istället de olika sociala mediernas regelverk som styr. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför slog Facebook men inte minidisc?

Sara Leckner forskar om medier och medieutveckling vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Hon föreläser om tiden vi befinner oss i där nya medier uppstår hela tiden. För vissa är det spännande men för andra upplevs det som stressande. Men är medieutvecklingen verkligen så snabb och hur nya är de nya medierna egentligen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning