Titta

UR Samtiden - Intelligent men annorlunda

UR Samtiden - Intelligent men annorlundaDela
 1. Det jag kommer att beskriva är inte
  allmängiltigt för hela Indien.

 2. Min studie
  har fokuserat på medelklassen-

 3. -i storstaden Calcutta
  i östra Indien.

 4. Nu för tiden heter staden Kolkata.
  Som en del av min studie-

 5. -kontaktade jag skolor i Calcutta-

 6. -där jag visste att det fanns
  minst ett barn med autism.

 7. Sen pratade jag med lärarna
  till barn med autism-

 8. -specialpedagoger, om såna fanns,
  och rektorer-

 9. -för att se hur de såg på barnet,
  och hur barnen fungerade i skolan.

 10. Jag satt även med i klassrummen
  och observerade lektioner.

 11. Men det framkom ganska snart att den
  teoretiska kunskapen om autism-

 12. -var ganska liten.
  Bara en bråkdel av lärarna-

 13. -jag tror att det var två av elva -
  hade hört talas om ordet autism.

 14. En kände till ordet,
  men det betydde ingenting för henne.

 15. Den andra hade sett en tv-serie
  där ett barn med autism gestaltades.

 16. Hon berättade att barnet
  bland annat hade konstiga maner-

 17. -och gick fram och tillbaka
  för att lugna ner sig.

 18. Även efter
  att barnet hade börjat i klassen-

 19. -uttryckte läraren inget spontant
  behov av att veta mer om autism.

 20. Vilka karaktärsdrag har såna barn?
  Vad är förknippat med autism?

 21. Begreppet autism
  betydde ingenting för läraren.

 22. Men när jag frågade läraren
  hur denne såg på barnet-

 23. -styrkor och svagheter, med mera-

 24. -så visade det sig att de kunde
  beskriva barnet i ganska stor detalj-

 25. -utan att göra en koppling
  till autism eller funktionshinder.

 26. En lärare sa:
  "He's intelligent but different."

 27. Intelligent men annorlunda.
  Och det reflekterade på många sätt-

 28. -vad de andra lärarna lyfte fram.
  Intelligent och annorlunda.

 29. Intelligent
  på ett sätt som inte bara handlar om-

 30. -kunskapen som behövs i skolan,
  utan intelligent på många sätt.

 31. Det var barn
  som kunde mycket om saker och ting-

 32. -och de använde ordet intelligent.

 33. Samtidigt sa de att han var lite
  annorlunda jämfört med andra elever.

 34. Annorlunda på vilket sätt?

 35. De var lite udda, tänker annorlunda-

 36. -och beter sig på ett oväntat sätt.

 37. Men inte bara på ett negativt sätt.
  De kom med många exempel-

 38. -och jag ska återge ett exempel
  från en lektion i engelska.

 39. Barnen fick i uppgift
  att avsluta en mening.

 40. "Jag vill att min lärare ska vara..."
  De skulle fylla i ordet.

 41. De flesta i årskurs fyra
  skriver "snäll" eller "vacker"-

 42. -men han skrev "glad".
  Och det hade aldrig hänt förut.

 43. Så de lyfte fram hur barnet var
  annorlunda mot de andra eleverna.

 44. Det är lätt att se
  att läraren på ett medvetet sätt-

 45. -hade bestämt att hon skulle fokusera
  på barnet, och inte diagnosen.

 46. Men ordet autism betydde ingenting
  för dessa lärare.

 47. Man såg skillnad
  när de pratade om barn med dyslexi.

 48. De sa ofta: "Barnen som har andra
  problem, till exempel dyslexi..."

 49. Och när de beskrev barnet med dyslexi
  så nämnde de ordet dyslexi.

 50. Men vid autism fanns igen koppling
  mellan ordet autism och barnet.

 51. De gjorde inte heller nån koppling
  mellan barnet och funktionshinder.

 52. När barnet skulle börja i deras klass
  sa rektorn-

 53. -att det var ett barn
  med särskilda behov-

 54. -som skulle börja i klassen.

 55. De sa att blev oroliga, för de
  hade aldrig haft några såna barn.

 56. "Jag har 35-40 barn i klassen -
  hur ska det fungera?"

 57. Men när barnet väl började hos dem-

 58. -så sa de: "Han har ju inget
  funktionshinder. Han är intelligent."

 59. Det de förknippade
  med funktionshinder-

 60. -var barn
  som inte skulle klara av skolan.

 61. Men så var det inte, så därför
  nämnde de inte funktionshinder.

 62. Trots att lärarna hade inga eller
  begränsade kunskaper om autism-

 63. -hade många av dem
  identifierat barnets svårigheter-

 64. -och gjorde vad de kunde
  för att stödja barnet.

 65. Under mina observationer såg jag-

 66. -att läraren visade stor flexibilitet
  mot de barnen-

 67. -jämfört med de andra i klassen.

 68. Jag måste ge lite kontext
  till det indiska klassrummet.

 69. Vad förväntas av ett skolbarn?

 70. De ska stå upp
  när läraren kommer och går.

 71. Svara på tilltal, vara tysta,
  följa instruktioner, sitta stilla.

 72. Och jag såg att läraren
  gjorde undantag från reglerna-

 73. -just för eleverna med autism.

 74. Ett exempel. En gång frågade läraren-

 75. -vilken färg en viss frukt hade.

 76. Många barn räckte upp handen-

 77. -men alla svarade fel.

 78. Hon frågade ett barn med autism,
  men han sa inget, så hon gick dit.

 79. Han satt med huvudet på bänken-

 80. -och hon böjde sig ned
  och försökte höra svaret.

 81. Jag hörde svaret,
  och han svarade rätt.

 82. Det går emot hur det ser ut
  i ett indiskt klassrum.

 83. Vad bekymrade läraren
  runt de här barnen?

 84. Framför allt att de hade svårare
  att klara av skolan.

 85. Det är intressant, för de
  beskrev ju barnet som intelligent.

 86. Vad menade de? Varför skulle barnet
  inte klara av skolan?

 87. Att klara skolan-

 88. -betydde
  att klara de skriftliga proven-

 89. -för att få tillträde till nästa nivå
  i utbildningssystemet.

 90. Mångas största oro var att eleven
  hade svårt för att skriva för hand.

 91. En lärare sa:
  "Jag vet att han kan svaren"-

 92. -"men om han inte kan skriva ned dem,
  hur ska jag kunna sätta betyg?"

 93. Det var inte bara förmågan att skriva
  för hand som oroade läraren-

 94. -utan även handskriftens kvalitet.

 95. Att skriva snyggt och ordentligt.

 96. En lärare i naturvetenskap-

 97. -berättade om en elev med autism.

 98. "Visst, han är väldigt duktig
  och intresserad"-

 99. -"men det räcker inte
  att kunna naturvetenskap."

 100. "Han måste kunna presentera
  sina svar skriftligt."

 101. "Annars går det ju inte."

 102. Det är lätt att skylla på
  utbildningssystemet eller läroplanen-

 103. -men det är inte så, för skolorna
  jag gjorde min studie på-

 104. -följde fyra olika läroplaner.
  En av dem var internationell.

 105. Även en av de indiska... Man har
  olika betoning på skrivande och prov.

 106. Man har inte samma betoning som förr.

 107. Men ändå såg alla lärare på saken
  på samma sätt.

 108. Jag såg att barnen med autism
  satt och skrev nästan hela dagen-

 109. -för det tog längre tid för dem.

 110. När de andra var klara fortsatte de
  bara. Jag frågade läraren om det.

 111. "Kan det inte bli mindre skrivande
  för dem? Det är ju svårt för dem."

 112. "Kan ni inte skriva ner frågorna,
  så att de bara skriver svaren?"

 113. Och hon sa: "Nej, det går inte.
  Hur skulle det hjälpa barnet?"

 114. "Jag kan skriva frågorna,
  man han måste ju träna."

 115. "Det är vad han behöver
  längre fram i skolan."

 116. För att förstå lärarens resonemang-

 117. -krävs en kulturell förståelse
  för vad skolan är till för.

 118. Det är djupt inbäddat i kulturen-

 119. -och genomsyrar
  samhällets alla skikt.

 120. I min studie
  har jag även intervjuat föräldrarna-

 121. -och specialister utanför skolan,
  som psykologer och specialpedagoger.

 122. Men de har resonerat
  på samma sätt som lärarna.

 123. Det var därför läraren såg som sin
  främsta uppgift att stödja barnet-

 124. -och ge det största möjlighet
  att klara av skolgången.

 125. Vilka frågor väcker de här fynden
  som jag har presenterat-

 126. -och som jag har utvecklat vidare
  i min avhandling?

 127. Det är många faktorer som avgör
  skolsituationen för barn med autism.

 128. Men jag tror att man behöver lägga
  mer vikt på vår kulturs roll-

 129. -när vi pratar om skolgång
  för barn med funktionshinder.

 130. Till exempel: Vilken betydelse
  har en diagnos i en kultur?

 131. Hur förstår man funktionshinder?

 132. Vilka förväntningar
  har vi på våra elever?

 133. Hur ser vi på skolans uppdrag?
  Vad är lärarens roll?

 134. De här frågorna är viktiga,
  oavsett vilket land man studerar.

 135. Jag har gjort min forskning i Indien,
  men man kan tänka likadant i Sverige.

 136. Jag har utvecklat några av sakerna
  som jag har pratat om här-

 137. -i den här artikeln.

 138. Den är på engelska, och jag
  diskuterar hur skolpersonal-

 139. -föräldrar och specialister utanför
  skolan förstår barnet med autism.

 140. Några till. En bok som handlar om...

 141. Här är kontexten Japan, och det
  handlar också om barn med autism.

 142. De har tittat på skolan och barn
  med autism genom en kulturell lins.

 143. Boken till höger
  är ganska intressant och lättläst.

 144. Den är skriven av Roy Richard
  Grinker, en kulturantropolog.

 145. Han har själv ett barn med autism,
  och han har rest jorden runt-

 146. -för att försöka förstå
  hur man bemöter barn med autism-

 147. -i olika delar av världen.

 148. Några artiklar till.
  I den första är kontexten Ghana-

 149. -och de pratar om funktionshinder
  genom en kulturell lins.

 150. Den andra är skriven av Prithvi
  Perepa, och ligger lite närmare oss.

 151. Det är i England.
  Han tittar inte på skolan-

 152. -utan på hur folk från olika länder
  som bor i England-

 153. -som folk från Somalia,
  Indien, Pakistan och Bangladesh-

 154. -ser på barn med autism,
  och vilka sociala färdigheter-

 155. -de tycker är viktigt att utveckla,
  visavi vad som är viktigt i England.

 156. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Intelligent men annorlunda

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Väldigt få lärare i Indien har någon reell kunskap om autism. Det upptäckte Shruti Johansson, forskare i specialpedagogik, när hon besökte Kolkata i Indien. Här berättar hon om sina studier i klassrummen i Kolkata och delar med sig av sina observationer om barn med autism i olika skolmiljöer. Inspelat den 8 december 2014 på Göteborgs stadsbibliotek. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Autismspektrumstörningar, Barn med autism, Elever med särskilda behov, Indien, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykiatri, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande i dramapedagogik

Annelie Einarsson är forskare på Malmö högskola och arbetar med dramapedagogik. Hon menar att det finns många beröringspunkter mellan dramapedagogik och entreprenöriellt lärande. Båda är utmaningsbaserade och multimodala, vilket innebär att man berättar på många sätt samtidigt, och båda inbjuder till kreativa processer i grupp. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.