Titta

UR Samtiden - Arbeta med personcentrerad vård

UR Samtiden - Arbeta med personcentrerad vård : Arbeta med personcentrerad vårdDela
 1. Jag ska prata om ett ämne som jag
  både beforskar och jobbar med:

 2. Personcentrerad vård.

 3. När jag kom på titeln trodde jag inte
  att valet skulle dra ut så på tiden.

 4. Jag tänkte börja med att förklara
  vad demokratisering betyder för mig-

 5. -och varför jag har valt titeln "Att
  demokratisera hälso- och sjukvården."

 6. Jag kommer inte att prata om de högre
  nivåerna, att vi väljer politiker-

 7. -utan jag kommer att fokusera på det
  som demokratiseringen bygger på:

 8. Personen och individens ansvar.

 9. Även inflytandet, så klart,
  och medbestämmanderätten.

 10. Det bygger ju väldigt mycket
  i den demokratiska tanken på.

 11. Det intressanta är att även
  personbegreppet, som jag tolkar det-

 12. -handlar väldigt mycket om
  att man ser personen-

 13. -som en individ som är nyfiken.

 14. För oss är det bra att man är nyfiken
  annars kommer inga patienter.

 15. Det är en klockren sak att prata om,
  att man är nyfiken som person-

 16. -men framför allt att vi har
  förmågor och mål som vi vill uppnå.

 17. Det kan vara stora mål eller små mål,
  men vi drivs alla av nånting.

 18. Oftast handlar det om en relation.

 19. Vi är ju i relation
  med varandra och med omvärlden-

 20. -och det är dialogen som är
  den bärande delen-

 21. -i hur vi kommunicerar.

 22. Det är också i den relationen
  som jag formas som person.

 23. Då tycker jag att det är konstigt
  att personbegreppet inte finns med-

 24. -när vi pratar om patienter.

 25. Frågan är hur vi ser på en person som
  är sjuk och kommer till sjukvården.

 26. Frågan är om vi inte ser den
  traditionella bilden, att man har...

 27. Vem är läkaren i den här bilden?

 28. Ja. Vänster skulle jag också ha sagt.

 29. Vem är sjuksköterskan i bilden?
  Förmodligen personen till höger.

 30. Vem är patienten? Märk väl
  hur man porträtterar patienten.

 31. Lite butter,
  lite smågrinig, ganska passiv.

 32. Det är exakt så som vi har sett...
  I en studie som jag gjorde-

 33. -observerade vi vanlig vård i arton
  månader på en internmedicinavdelning.

 34. Det är spännande att se att patienten
  är en roll, likaväl som läkaren.

 35. Likaväl som jag som sjuksköterska
  också har en roll i det här.

 36. Det blir mer en vad-fråga
  än en vem-fråga.

 37. Men även att man är passiv
  som patient i sjukvården.

 38. Är det så att man är passiv
  på grund av att man är sjuk?

 39. Eller är det så att man blir passiv-

 40. -för att vi gör patienten
  till en passiv medaktör i vården?

 41. Vi är väldigt duktiga i dag,
  och jag är tränad i omvårdnad-

 42. -och jag är väldigt duktig på att se
  behoven som en patient har.

 43. Men om vi går tillbaka till
  att en person har förmågor-

 44. -så är vi inte så tränade att se
  de förmågorna som vi kanske borde-

 45. -när vi pratar om en kapabel person
  och patienten som en person.

 46. Framför allt såg vi
  i den här studien, den sista här:

 47. "Everyday Practice at Medical Wards."

 48. Det handlade oftast om interaktion.
  Det var inte en dialog-

 49. -utan oftast var det en interaktion.

 50. Upplever ni att det är på det sättet?
  Har nån av er varit patient?

 51. Det här är återkommande, att man
  känner sig som ett passivt objekt.

 52. Frågan är hur vi
  skulle kunna förändra detta.

 53. Den första frågan är om vi
  lyssnar på patienten som person.

 54. Jag vill visa en studie som en
  kollega, Lars-Erik Olsson, gjorde.

 55. Den här studien gjordes på patienter
  som kom in med en akut höftfraktur.

 56. De skulle opereras och rehabiliteras.

 57. Studien gjordes 2005,
  en mindre studie.

 58. Ni ser att på Y-axeln har vi antal
  vårddagar som man är på sjukhus.

 59. På X-axeln har man delat in
  patienterna i åldersgrupper.

 60. 65-70, 71-75
  hela vägen upp till 91-97 år.

 61. Det intressanta är hos dem
  som fick vanlig vård-

 62. -ser man att det är
  nästan ett linjärt samband.

 63. Ju äldre man är
  desto längre vårtid har man.

 64. Då började Lars-Erik Olsson,
  som gjorde studien-

 65. -lyssna på patienten som person.

 66. Om vi direkt i början frågar hur det
  var innan man fick höftfrakturen...

 67. ...vilka mål
  och motivationer man hade...

 68. ...och jobbade med patienten under
  vårdtiden, skulle det ha nån effekt?

 69. Ni ska se på den grå grafen,
  som är interventionen som gavs.

 70. Det är två grupper. Det är två saker
  som man kan lyfta fram, bland annat.

 71. Den första är
  en halvering av vårdtid.

 72. Det är en halverad vårdtid
  mellan den svarta och grå linjen.

 73. I snitt hade kontrollgruppen
  22 dagar på sjukhus-

 74. -och interventionsgruppen hade elva.
  Det som jag har lärt mig mycket av-

 75. -är att det inte finns nåt större
  samband mellan ålder och vårdtid.

 76. Då kan man fråga sig
  om vi går på personnumret-

 77. -mer än vi frågar personen hur de har
  det och jobbar med personen i fråga.

 78. Vi kan se en annan studie
  som jag gjorde med några kollegor-

 79. -där vi undersökte hur nöjda
  patienter är med vården.

 80. Det utgår från 2010 års nationella
  patientenkät för slutenvården-

 81. -som skickades ut
  till ungefär 50 000 patienter-

 82. -som var inneliggande för medicinsk
  eller kirurgisk diagnos.

 83. Av dem svarade över 35 000
  på enkäten som hade 50-60 frågor.

 84. I den här studien
  ville vi kika på patienter.

 85. Den svarta stapeln är patienter
  som har skattat sin hälsa som dålig.

 86. De behövde även hjälp att gå på
  toaletten under sjukhustiden-

 87. -vad vi kallar för
  "beroende i ADL:en."

 88. Det är en skala
  för den dagliga aktiviteten.

 89. Den röda stapeln är personer
  som klassar sin hälsa som bra-

 90. -och som inte behövde hjälp
  att gå på toaletten.

 91. Det intressanta är orden
  längst ner under staplarna:

 92. Information och utbildning,
  koordinering, emotionellt stöd...

 93. Det är alltså dimensioner
  som man får fram av frågorna-

 94. -och man kan säga
  att hundra på Y-axeln-

 95. -innebär att den upplevda kvaliteten
  är jättehög. 100 är det högsta.

 96. 0 är det sämsta.

 97. Inom domänen "Respekt
  för mina preferenser" var en fråga:

 98. "Upplever du att du har varit
  tillräckligt delaktig i beslut?"

 99. Det var en fråga
  som patienten fick besvara.

 100. Man ser att det finns
  en stor skillnad i alla staplar-

 101. -mellan grupperna som var beroende
  av hjälp och den andra gruppen.

 102. Det är en stor skillnad
  i den domänen.

 103. Patienter upplever inte att de är
  delaktiga i sin vård och behandling.

 104. Man ska tillägga att personer
  som hade dålig självskattad hälsa-

 105. -och som var beroende av hjälp
  också var äldre.

 106. Återigen gäller det hur vi ser på
  den äldre personen nu för tiden.

 107. Det här är en studie
  från Göteborgs universitets-

 108. -center för äldreforskning,
  som den här artikeln kommer från.

 109. Dagens 70-åringar jämfördes
  med 70-åringar för 30 år sen.

 110. Om vi jämför dagens 70-åringar
  med för 30 år sen-

 111. -är vi mer oberoende i dag än förut-

 112. -vi reser mer
  inom och utanför Sverige-

 113. -vi åker bil i högre utsträckning
  och vi skattar vår hälsa som bättre.

 114. Det har hänt mycket på 30 år,
  men frågan är vilken bild man har-

 115. -och vilken bild man har
  av den äldre patienten i sjukvården.

 116. Framför allt när vi inte
  verkar lyssna på patienten.

 117. Det är viktigt att ha det i åtanke.

 118. Då måste vi fundera över hur vi kan
  jobba med patienter som personer-

 119. -och som medaktörer i vården.

 120. Då är det viktigt, tror vi,
  att man ser patienten som en expert-

 121. -som en partner i vården.
  Läkaren är expert på det medicinska-

 122. -vi har andra inom vården
  som är experter på sina områden-

 123. -men patienten
  är expert på sitt eget liv.

 124. Hur man vill ha det hemma,
  vilka mål och motivationer man har...

 125. Det viktiga är
  att försöka få ihop detta.

 126. Forskare vid Göteborgs universitet
  har skrivit en artikel-

 127. -där man tar fram
  tre delar som är av betydelse-

 128. -för att fånga de här komponenterna.

 129. Det första är att inleda
  partnerskapet - berättelsen.

 130. Hur lyssnar vi på patienten?

 131. Hur är det hemma? Hur påverkar
  symtomen mig, till exempel?

 132. Varför kommer jag
  till vården just nu?

 133. Vilka mål och motivationer
  har jag i vården?

 134. Den andra delen är att komma överens
  om och också optimera vården-

 135. -genom det delade beslutsfattandet,
  som finns med i den nya patientlagen.

 136. Det tredje är att
  säkerställa partnerskapet.

 137. Det är en del som jag har upptäckt, i
  de studier och projekt jag har gjort-

 138. -är svår, för att dokumentationen
  är fragmenterad.

 139. Vi har ett dokumentationssystem för
  slutenvård och ett för öppenvården.

 140. Att säkra partnerskapet där
  är ganska komplext-

 141. -men vi måste öka transparensen-

 142. -så att framför allt patienten
  också får ta del av sin journal.

 143. Om man vägleds
  av de här tre punkterna-

 144. -har vi sett i studier
  effekter av personcentrerad vård.

 145. Man har sett förbättrad livskvalitet,
  i en studie från Umeå.

 146. -av personer med ett syndrom
  som heter hjärtsvikt, i livets slut.

 147. Ökat välmående och välbefinnande.

 148. Vi har sett att känslan av trygghet
  i samband med vård ökade-

 149. -för personer som fick vård som är
  förenlig med personcentrerad vård.

 150. Förbättrad smärtlindring,
  mindre frekvens av trycksår...

 151. Jag har visat
  att vi kortade vårdtiderna.

 152. Andra studier har visat
  liknande effekter.

 153. Sen ser man också att
  sjukvårdskostnaderna minskar.

 154. Det drivs framför allt
  av att vårdtiden minskar.

 155. Sammanlagt finns... Vi har sett goda
  effekter av personcentrerad vård-

 156. -och det finns mycket kvar
  att beforska inom den delen.

 157. Är ni intresserade-

 158. -av att kika mer på vad som finns
  och vad man håller på med just nu-

 159. -vid det nationella centret
  för personcentrerad vård, GPCC-

 160. -får ni gärna kika in på hemsidan:
  www.gpcc.gu.se

 161. Där har vi... Sist jag tittade hade
  vi 240 forskare knutna till centret-

 162. -och över 30 doktorander
  som forskar på personcentrerad vård-

 163. -både etiska aspekter av det,
  effekter av personcentrerad vård-

 164. -men även implementering, alltså hur
  vi för ut resultaten i verkligheten-

 165. -så att det kommer patienten
  och den professionelle till godo.

 166. Med det tänkte jag tacka för mig.

 167. Textning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Arbeta med personcentrerad vård

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Med personcentrerad vård halverar man vårdtiden, menar Axel Wolf, forskare i vårdvetenskap på Göteborgs universitet, i denna föreläsning. Om man är mindre sjukdomsfokuserad och istället lägger stort fokus på människans önskemål kan vården och dess resultat starkt påverkas. Inspelat den 1 december 2014 på Göteborgs stadsbibliotek. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Hälso- och sjukvård, Medicin, Patientcentrerad vård
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vi njuter av varandra

Sex har aldrig varit så kul som nu, säger Dag och Niki. De har levt ihop i trettiofem år, men känner sig som tonåringar. Receptet är planering och lek. Terapeuten Charlotte Makbouls bästa bot mot olust är så kallad mindfulness. Luststörningar har blivit en diagnos och allt fler söker hjälp för det.