Titta

UR Samtiden - Livräddning vid vatten

UR Samtiden - Livräddning vid vatten

Om UR Samtiden - Livräddning vid vatten

Föreläsningar och diskussioner om livräddning vid vatten. Hur ger man första hjälpen vid hjärtstopp till följd av drunkning? Vad vet vi om antalet fall av drunkningar? Hur ser det förebyggande arbetet ut för att förhindra drunkningar? Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Till första programmet

UR Samtiden - Livräddning vid vatten : Hjälp vid drunkning och nedkylningDela
 1. Stort tack för att jag får komma hit
  och berätta om hjärt-lungräddning-

 2. -och vad vi tillsammans kan göra för
  att rädda livet på fler människor-

 3. -vid svår syrebrist.

 4. Jag tänkte ge en liten insikt i vad
  vi vet om den här gruppen människor-

 5. -hur vi ska ta hand om dem, hur vi
  har tagit hand om dem förr och i dag.

 6. Vad säger forskningen
  är det bästa att göra?

 7. Hjärtstopp vid drunkning
  är en liten del-

 8. -av den totala mängden hjärtstopp
  i Sverige.

 9. Vi räknar på
  ca 10 000 hjärtstopp utanför sjukhus.

 10. Drunkningsgruppen
  står för kanske en procent av det.

 11. Svenska rådet för hjärt-lungräddning
  jobbar för-

 12. -att sprida
  kunskap om HLR i samhället.

 13. Vi gör det genom utbildning och
  riktlinjer som kommer vart femte år.

 14. Det är faktiskt bara vart femte år.
  Men då är det läge att byta-

 15. -för det kommer mycket vetenskap som
  talar för detta.

 16. Mycket av det
  som jag baserar föreläsningen på-

 17. -kommer från
  två mycket bra översiktsartiklar.

 18. Det är en av David Szpilman, som har
  varit räddningschef i Rio de Janeiro-

 19. -i
  The New England Journal of Medicine.

 20. Och en av Brown
  om "accidental hypothermia".

 21. Så om ni vill läsa mer om detta
  eller repetera detta...

 22. Vilka referenser stödjer behandling
  kring drunkning och nedkylning?

 23. Titta på Szpilmans och Browns
  artiklar på till exempel pubmed.gov.

 24. Enligt WHO omkommer ca 400 000
  människor av drunkning varje år.

 25. Och det är mest
  i låg- och medelinkomstländer.

 26. Enbart i Kambodja
  drunknar ca 2 000 barn årligen.

 27. I Sverige omkommer
  ca 10 barn 0-17 år av drunkning.

 28. Så det är
  en enorm utmaning ute i världen.

 29. Och WHO tar regelbundet fram
  "drowning fact sheets".

 30. Vad vet vi om drunkning i världen?

 31. Det är den tredje ledande orsaken
  till olycksfall och dödsfall.

 32. Och 7 procent av
  alla skaderelaterade dödsfall.

 33. Men, som man säger:

 34. "Global estimates
  may significantly underestimate..."

 35. Antagligen underskattar man antalet
  döda av drunkning i världen grovt.

 36. Tittar man på
  varför vi underskattar detta-

 37. -så är det så att översvämningar
  och transportolyckor inte är med.

 38. Tittar vi på
  kartan över "drowning rates"-

 39. -ser vi att alla grå fält... Hela
  Afrika förutom Sydafrika och Egypten-

 40. -levererar ingen data alls.

 41. Det finns ingen statistik. Vi
  vet inte hur många som drunknar där.

 42. Så 400 000 i världen
  är antagligen underskattad.

 43. Ett stort problem.
  Det är inte bara att många omkommer-

 44. -de gör det också i ung ålder
  eller de får leva med livslång skada.

 45. Så ser det ut. 2003 hade man
  en världskonferens i Amsterdam.

 46. Vid den presenterades ett statement
  och en drunkningsdefinition.

 47. Man sa vad drunkning är.

 48. Syftet var
  att det fanns så många termer-

 49. -som försökte beskriva
  vad drunkning var.

 50. Torrdrunkning, våtdrunkning,
  aktiv/passiv/tyst/sekundär drunkning.

 51. Men man rekommenderade 2003
  att man inte längre ska prata om det.

 52. Det förvirrar
  och skapar ingen enhetlighet.

 53. Man sa "drunkning är en process som
  resulterar i livshotande syrebrist".

 54. I juni höll SLS och Svenska HLR-rådet
  en konferens i Tylösand.

 55. Vi lade fram
  en svensk drunkningsdefinition.

 56. En översättning av
  den internationella.

 57. Syftet är att myndigheter
  och organisationer i Sverige-

 58. -ska börja föra statistik som ser ut
  och baseras på samma verktyg-

 59. -så att vi får en omfattning av
  hur många som drabbas av detta.

 60. En drunkning sker inte sällan långt
  ifrån ambulanssjukvård och sjukvård.

 61. Man är ofta långt ute i geografin.

 62. Det ställer stora krav på
  räddningsorganisationer.

 63. Det kan vara långa transporttider,
  komplicerande faktorer som vädret-

 64. -eller trauma som kommer till detta.

 65. Men det är viktigt
  att nån gör nånting direkt på plats.

 66. De första minuterna
  är oerhört viktiga.

 67. 30 kompressioner, 2 inblåsningar
  att repetera.

 68. Just vid drunkning är det bra att
  göra inblåsningar redan i vattnet-

 69. -innan man startar HLR.
  Det har visat sig spela roll.

 70. Tylösand en solig dag.
  45 000-50 000 människor.

 71. Långt ifrån sjukvård. Många fel-
  parkerade bilar när ambulans kommer.

 72. Och simkunnigheten
  testar man kanske inte.

 73. Det kanske inte är så att alla simmar
  200 meter varav 50 på rygg.

 74. Men man badar sig
  genom dagen och sommaren och livet.

 75. Och om man sen faller i kallt vatten
  med kläder på, utan flytväst-

 76. -är det en annan situation.
  Vi har ett vidsträckt land.

 77. Äldre män är överrepresenterade
  i dödsfallsstatistiken i Sverige.

 78. Händer det nånting i den här typen av
  miljöer så är det långt till hjälp.

 79. Och en större andel
  har alkohol i kroppen.

 80. Rättsmedicinalverket
  och Kristin Ahlm-

 81. -publicerade en artikel om
  drunkning och alkohols inverkan.

 82. I den ser man att ungefär
  hälften av fallen är rena olycksfall.

 83. De drabbas av nånting som gör att
  man drunknar och omkommer av det.

 84. Sen är en icke ringa andel suicid. En
  tredjedel är avsiktliga drunkningar.

 85. Vi vet ganska lite om dem.

 86. Men polis, räddningstjänst, ambulans
  rycker ut.

 87. I sjukvården tar vi hand om dem.
  De har en livshotande syrebrist.

 88. Men ungefär en tredjedel
  av alla omkomna är avsiktligt.

 89. Bland kvinnor är drunkning genom
  suicid vanligare än genom olycka.

 90. Intressant. Oklara fall, en andel.
  Och mord är troligtvis underskattat.

 91. Vad är det som orsakar det här, då?

 92. Simkunnighet och sjukdom
  kommer upp.

 93. I Kristin Ahlms studie visar hon-

 94. -att ungefär 40 procent
  har droger i blodet.

 95. Benzodiazepiner är den vanligaste.

 96. 38 procent i hela gruppen omkomna
  har alkohol i blodet.

 97. Och 44 procent i gruppen olycksfall.

 98. Så det är ett jättebekymmer.

 99. Vi ska fundera på hur vi kan minska
  antalet drunkningar-

 100. -där alkohol är
  en stor, bidragande faktor.

 101. Vi tittade på samma material.

 102. Vi publicerade en studie med hjärt-
  sjukdom som faktor för drunkning.

 103. I rättsmedicinmaterialet
  är det upp mot 14 procent-

 104. -där man bedömer att
  hjärtsjukdomen orsakar drunkningen.

 105. Nedkylning 5 procent,
  trauma 3 procent, epilepsi 1 procent.

 106. Och lågt blodsocker
  en väldigt liten andel.

 107. Simkunnighet
  är ännu inte vetenskapligt belagt-

 108. -att det minskar antalet drunkningar
  i en stor population.

 109. Ett barn som kan simma jämfört med
  ett barn som inte kan simma...

 110. Det som kan simma klarar sig bättre.

 111. Men om man tittar på män 15-30 år...

 112. Överskattar sin förmåga,
  simmar ensam-

 113. -simmar med alkohol i blodet,
  hoppar från hög höjd-

 114. -utsätter sig för vattenexponering
  mycket mer...

 115. Simkunnighet kan öka ens exponering
  för vatten och risken för drunkning.

 116. Så det kausala sambandet mellan
  simkunnighet och drunkning-

 117. -är inte utrett. Det finns många
  orsaker till att människor drunknar.

 118. En tredjedel är suicid.

 119. Men en icke ringa andel är sjukdom
  och alkohol är en stor, stor andel.

 120. Intressant i alkoholgruppen var att
  medelkoncentrationen 1,8 promille.

 121. Ordentligt berusade.

 122. I Kanada tittade man på temperatur.

 123. I somras var det varmt
  med många drunkningsolyckor.

 124. Och man visade i lufttemperaturer
  som är över 30 C-

 125. -ökar risken för drunkning.
  Associerat till 69 procent ökad risk.

 126. Så har vi bra väder
  och varmt i vattnet-

 127. -söker man sig till vattenmiljöer.

 128. Fler människor som badar
  innebär större risk.

 129. En grupp som vi har glömt när vi
  tittar på drunkning och statistik-

 130. -är de som faktiskt precis överlevde.

 131. De räddades av sjöräddningen eller av
  räddningstjänsten eller av familjen.

 132. När man tittar i Brenners studie,
  ett stort material från USA-

 133. -uppskattar man
  att för varje drunkningsdöd-

 134. -så är det
  upp till fyra stycken överlevare-

 135. -som räddas men
  som per definition har andats vätska.

 136. Det behöver inte vara vatten,
  men oftast är det det.

 137. Per död så vårdar vi
  fyra stycken i slutenvården.

 138. Man är alltså inskriven. Då har vi
  inte räknat med akut och vårdcentral.

 139. Så mörkertalet i Sverige är
  troligtvis stort. Vi vet inte mycket.

 140. Vi vet en del om drunkningsolyckorna
  och att ett antal är suicid.

 141. Vi vet egentligen ingenting
  om alla som vårdas men överlever.

 142. Det står ingenting i tidningen
  om dem. Eller sällan i alla fall.

 143. Vad är då drunkning?
  Jo, per definition-

 144. -"respiratory impairment after
  immersion/submersion in liquid".

 145. En svår andningssvikt,
  en svår, livshotande syrebrist-

 146. -efter att ha hamnat i vätska,
  och oftast under vätska.

 147. Man kan drunkna med luftvägarna
  i vätska, och med kroppen utanför.

 148. T.ex. utomlands i toalettholkar
  eller i handfat eller små pölar.

 149. Dammar och så där.
  Som en försvarsmekanism-

 150. -försöker man svälja ned vatten
  i magsäcken.

 151. Man kan se att simskolebarn
  fyller sina magsäckar.

 152. Min son kommer hem med en välfylld
  magsäck efter simskolepasset.

 153. Men han har ingenting i lungorna. När
  man har utnyttjat den mekanismen-

 154. -och sen fortfarande har problem
  att hålla luftvägen ovanför ytan-

 155. -börjar man andas in vätska.

 156. Man håller andan så länge det går,
  sen andas man stora volymer vatten.

 157. Det gör man ett tag. Så är drunkning.

 158. Man andas stora mängder vatten,
  in och ut.

 159. Vattnet sköljer ur surfaktant i
  alveolerna, så att de faller samman.

 160. Det försvårar gasutbytet.

 161. Och man får ett karakteristiskt
  vitt skum som kommer ur luftvägarna.

 162. Det är inte en kräkning.
  Det kommer från lungorna.

 163. Så en svårhanterad luftväg-

 164. -och inte sällan en kräkning som kan
  gå upp i luftvägarna - aspiration.

 165. Oftast får de en asystoli -
  ett rakt sträck på EKG.

 166. Hjärtstartaren
  kommer att säga "defibrillera inte".

 167. Men HLR kan rädda livet på dem.

 168. Tidigt fem inblåsningar
  så snart man kan stå på botten.

 169. Och sen oavbrutet HLR.
  30 tryck, 2 blås, med hög kvalitet-

 170. -tills ambulans kommer
  eller tills de visar livstecken.

 171. Så ser det ut. På 50-talet
  skrev Feiner om en djurstudie.

 172. Man hade dränkt 48 stycken hundar.

 173. Och sövt dem och testat
  hur de betedde sig, helt enkelt.

 174. Absurt, men så var det.
  Och en del av dessa data-

 175. -kan ge oss en förståelse för
  hur det är i dag.

 176. I den här djurstudien
  visade hundarna-

 177. -ett extremt starkt andningsmönster
  första minuten.

 178. De fick svår syrebrist
  och hög koldioxid i blodet.

 179. De försökte kompensera syrebristen
  genom att andas mycket i en minut.

 180. Men upp till tre minuter
  fanns det ett mätbart blodtryck.

 181. Så genom att vara framme tidigt
  med räddningstjänst-

 182. -eller som bystander,
  att ge inblåsningar...

 183. Det kan förhindra
  att hjärtstopp inträffar.

 184. Och man kan förlänga den här grafen
  och hålla uppe blodtrycket-

 185. -tills man kommer till t.ex.
  bryggkant, strand eller upp i en båt.

 186. Så tidiga inblåsningar kan förhindra
  att hjärtat att stannar, tror vi.

 187. Hur ser det ut i Sverige, då? Över
  en tjugoårsperiod tittade vi på...

 188. Vem är drunkningspatienten? Vi jäm-
  förde med det klassiska hjärtstoppet-

 189. -som beror på hjärtsjukdom.

 190. Ca 70 procent beror på hjärtsjukdom
  på hjärtstopp utanför sjukhus.

 191. Bara några poänger på
  den här tabellen.

 192. I drunkningspopulationen
  var de 44 år i snitt.

 193. I det klassiska hjärtsjukdomsutlösta
  hjärtstoppet var de 70 år gamla.

 194. I drunkningsgruppen behövde 8 procent
  strömstöt med hjärtstartare-

 195. -medan det var
  ungefär hälften i gruppen hjärtsjuka.

 196. I drunkningsgruppen tog det i snitt
  15 minuter att nå fram med ambulans-

 197. -medan det i den kardiella gruppen
  tog 10 minuter.

 198. Det tar längre tid för ambulansen
  att komma fram på en drunkning.

 199. Och ganska få
  har nytta av en strömstöt.

 200. Men hjärtstartaren gör tre saker:

 201. Den kan ge råd om hjärt-lungräddning
  och stötta HLR.

 202. Den kan ge råd om
  strömstöt vid behov.

 203. Den kan dokumentera på minneskort.

 204. Man har nytta av hjärtstartaren för
  att föra journal eller förstå fallet.

 205. Om ni tänker att 8 procent kammar-
  flimmer som registreras på drunkning-

 206. -är registrerade efter 15 minuter...

 207. Om vi skulle få på hjärtstartaren
  efter 2 minuter-

 208. -hur många hade då haft kammarflimmer
  i drunkningsgruppen?

 209. Jag kan spekulera
  och säga dubbelt så många.

 210. Ska man ha en hjärtstartare
  i sin simhall? Ja, det tycker jag.

 211. Det är en samlingsplats. Det finns
  kanske kafé och bowling i närheten.

 212. Definitivt. Andelen som har kammar-
  flimmer är nog högre än vad vi tror.

 213. Man kan ha råkat få sitt vanliga
  hjärtsjukdomsutlösta hjärtstopp-

 214. -när man badade.

 215. Tittar vi på detta över tid så ser vi
  att svenskarna är fantastiska.

 216. Vi är kanske det land i världen
  där flest får HLR.

 217. 70 procent hade vi förra året på
  andelen som fick hjärt-lungräddning.

 218. Och i drunkningsgruppen
  var det 74 procent.

 219. Hjärtstopp till larm har minskat för
  att alla har med sig mobiltelefon.

 220. Däremot har
  larm till ankomst ambulans ökat.

 221. Det tar längre tid än för 15-20 år
  sen att få fram en ambulans.

 222. Jag kommer från ambulanssjukvården.
  Vi har ökad belastning, fler uppdrag.

 223. Ambulanserna är upptagna.

 224. Händer nåt
  får man ta en ambulans längre ifrån.

 225. Överlevnaden är ca 10 procent.
  Det är ingen skillnad över tid.

 226. Men vi får i gång hjärtat på fler.

 227. När vi kommer till akutmottagningen
  slår hjärtat på fler i dag än förr.

 228. Efter 30 dagar är det inte fler som
  lever än vad det var för 20 år sen.

 229. Ambulansen är framme efter en kvart.
  Det är viktigt att nån har börjat.

 230. Vad har man då för chans
  att överleva ett hjärtstopp?

 231. Szpilman, Orlowski och Tipton
  från Portsmouth-

 232. -tittade på risk för
  dödsfall och svår neurologisk skada-

 233. -beroende på hur länge man har varit
  under ytan, alltså "submersion"...

 234. Upp till 5 minuter
  är risken för svår skada och död hög.

 235. Att ligga under vattnet i 2 minuter
  garanterar inte att man överlever.

 236. Och den här tabellen tar
  inte hänsyn till vattentemperatur.

 237. Det finns extremfall där man har
  överlevt drunkning efter långa tider.

 238. Jag ska visa exempel på det senare.

 239. Vad har man då gjort historiskt för
  att hjälpa den här gruppen människor?

 240. Det kanske inte var så att man på
  1700-talet drunknade eller omkom-

 241. -för att man var hjärt-kärlsjuk. Man
  var med om drunkning, det var trauma.

 242. Man fick svåra infektioner
  och dog av det.

 243. Exempel på
  hur man behandlade folk förr i tiden-

 244. -var t.ex. att lägga glödande kol i
  armhålorna på dem, på 1600-talet.

 245. Bakgrunden är
  att när man dör blir man kall.

 246. Man ville motverka kylan. Håller man
  dem bara varma håller man kvar livet.

 247. Man försökte smärtstimulera för att
  på nåt sätt väcka och få i gång dem.

 248. Det var bakgrunden. Man försökte
  blåsa luft i dem på 1500-talet.

 249. I dag har vi andra hjälpmedel.

 250. Och vi har mer kontroll över att man
  bör ha en fri luftväg ordentligt.

 251. Man bryggde öl, vin och whisky
  och tog vad man hade.

 252. Man rullade personen på en tunna-

 253. -för att bearbeta bröstkorgen
  och påverka andningen.

 254. Andningen associerades med livet.

 255. Man hade
  ingen större aning om hjärträddning.

 256. "Maatschappij tot redding
  van drenkelingen" i Holland-

 257. -var först ut i världen som
  ett samordnat livräddningssällskap.

 258. De presenterade guidelines 1780.

 259. Gustav III var kung i Sverige.

 260. Man ansåg att man skulle blåsa i dem,
  men visste inte var man skulle blåsa.

 261. Mun till mun
  eller tobaksrök i ändtarmen.

 262. Det fanns speciella don för att blåsa
  upp tobaksrök eller nikotin då.

 263. Syftet var att
  försöka stimulera i gång personen.

 264. De trodde på nikotin,
  vi har trott på adrenalin.

 265. Så har det varit genom åren. Man tror
  på nåt läkemedel eller nån substans-

 266. -som ska väcka liv i människor.

 267. Ja, intressant.

 268. The royal humane society
  publicerade på 1830-talet-

 269. -en artikel där man beskrev faran med
  att blåsa luft i människor-

 270. -och övertrycksventilation
  med högt tryck.

 271. En läkare hade testat inblåsningar på
  kaniner och hundar-

 272. -och bevisligen blåst
  stora volymer luft i djuren som dog.

 273. Slutsatsen han drog var
  att inblåsningar verkar farligt.

 274. Så historiken att man blåste luft med
  blåsbälg och blåste i munnen på dem-

 275. -försvinner
  och ersätts av andra tekniker.

 276. Textilindustrin tar fart
  i Borås och även i England.

 277. Man tar vad man har. Man tog
  ett lakan och försökte få ut luften-

 278. -ur den här personen.

 279. Svenska livräddningssällskapet
  bildas 1898.

 280. Och Silvestermetoden
  var den teknik som först spreds.

 281. Man skulle dra i armarna
  och trycka över bröstkorgen.

 282. Man vevade armarna fram och tillbaka-

 283. -för att på nåt sätt få
  en ventilation.

 284. Vid andra världskriget
  ville man ha utrustning-

 285. -för att hjälpa soldater
  som drunknade.

 286. Eves gunga togs fram. Den stod på
  Tylösand med 500 meters mellanrum.

 287. Den fanns runtom. Säkert
  i hela Sverige och utomlands.

 288. Tekniken var att lägga personen på
  vaggan och gunga fram och tillbaka.

 289. Ambulanserna på 50-talet hade detta.

 290. Här är Svenska livräddningssällskapet
  med den senaste utrustningen.

 291. På den här tiden fanns inga
  hjärt-lungräddningsdockor att öva på.

 292. Vi vill att alla övar HLR en gång
  per år och kan detta ordentligt.

 293. Det fanns inte då, så narkosläkare
  Bent Eyrich på sjukhuset i Halmstad-

 294. -tog in brandmännen som gick
  på Tylösands strand 1959-1960.

 295. Det drunknade 10-15 personer
  på stranden där i slutet på 50-talet.

 296. Han injicerade curare - ett muskel-
  avslappnande, förlamande medel-

 297. -i de frivilliga brandmännen
  och livräddarna.

 298. Kompisarna fick blåsa mun till mun
  på dem tills giftet gick ur.

 299. Fullt vaken, fullt förlamad
  tränade man mun mot mun.

 300. Det fick ganska stor uppmärksamhet.

 301. Tekniken spred sig, helt enkelt.

 302. Man testade med räddningsdocka och
  inblåsningar i vattnet på 60-talet.

 303. Man gick in i
  Halmstads gamla simhall-

 304. -och utvecklade
  det som blev vår räddningsväst.

 305. Man använde flytmaterial
  på fram- och baksida.

 306. Sövd, muskelrelaxerad och intuberad
  brandman hängdes på det här.

 307. Ekipaget
  tippades sedan ner i vattnet.

 308. Åsmund Lærdal tillverkade
  leksaker för barn på 50-talet.

 309. Små dockor i gummi, plast och så där.

 310. Han var kompis med
  Peter Basket och Peter Safar.

 311. En dag hamnade hans son i vattnet och
  han fick blåsa luft i hans mun.

 312. Efter den episoden började han
  att tillverka dockor vi kunde öva på.

 313. Det var de första dockorna som kom,
  1960.

 314. Som förlaga tog man
  legenden om flickan från Seine.

 315. Den 17-åriga franska flickan som av
  olycklig kärlek dränkte sig i Seine.

 316. Hon hittades nån dag senare-

 317. -och hon såg
  fridfull och...vacker ut.

 318. Man använde alltså Annes ansikte
  till att skapa en docka.

 319. Då fick man dockor att öva på.
  Andra företag följde-

 320. -och har bidragit med
  att ge oss bra övningsmöjligheter.

 321. 2015. Hur ser det ut nu, då?

 322. Riktlinjer för HLR
  kommer vart femte år.

 323. De presenteras av
  American Heart Association och ERC.

 324. Senaste guidelines
  kom 16 oktober 2010.

 325. Och 16 oktober 2015 kommer nya.

 326. Sen tar det HLR-rådet ett år ungefär
  att skriva om riktlinjerna-

 327. -till utbildningsprogram, planscher,
  filmer, böcker och kompetenskort.

 328. Men kedjan som räddar liv
  vill vi sprida.

 329. Den kan man implementera på
  organisationer, myndigheter, klubbar.

 330. Överallt egentligen.

 331. Tidiga varningssignaler
  ska resultera i tidigt larm-

 332. -så att ambulans kanske hinner fram
  innan hjärtstoppet inträffar.

 333. Tidig hjärt-lungräddning för
  att syresätta hjärnan framförallt.

 334. Trycka blod upp till hjärnan.
  30 tryck och 2 blås.

 335. Det vill vi lära alla svenskar
  en gång per år.

 336. Det är bra
  att kunna hantera en hjärtstartare.

 337. Vi har ca 10 000
  i svenska hjärtstartarregistret.

 338. Där kan man söka hjärtstartare
  på en karta.

 339. Många är inte registrerade. Vi vill
  få fler registrerade och synliga.

 340. Är de synliga
  så kan de också användas.

 341. Sista ringen visar
  tidig och god post-arrestvård.

 342. Nedkylning är ett alternativ. Eller i
  alla fall inte feber efter förloppet.

 343. Och en god intensivvård
  kan rädda livet på många.

 344. Europeiska HLR-rådet sa 2010 att
  tidiga inblåsningar kan rädda liv.

 345. Tittar vi på hundstudien
  förstår man fysiologin bakom.

 346. Det är en problematisk luftväg.

 347. Det är bra att intubera endotrachealt
  med tub ner i halsen.

 348. Man blåser upp
  en liten luftballong som tätar.

 349. Det är bättre än
  "supraglottic airway device".

 350. Ambulans och räddningstjänst
  kan stoppa ner en liten larynxmask-

 351. -som kan skydda luftvägen.

 352. Men det är HLR - 30 tryck och 2 blås-

 353. -som är det senaste evidensbaserade
  som vi vet räddar liv.

 354. Det ska vara god kvalitet.

 355. Minst fem centimeters djup
  och takten minst 100, max 120.

 356. Utan avbrott. Då är det bra att kunna
  byta av varandra efter två minuter.

 357. Avancerad HLR.
  Vi kommer in på nedkylning då.

 358. Det är svårt att avgöra hur kall en
  person är när man tar dem ur havet.

 359. Men om man har en kroppstemp
  under 30 C och ligger i havet-

 360. -ska man avvakta med läkemedel.
  Det är konsensus.

 361. Och max tre defibrilleringar.

 362. Det fungerar inte att starta hjärtat
  om man är riktigt kall.

 363. Man måste över 30 C för det.

 364. Nedkylda personer bör föras
  till sjukhus med hjärt-lungmaskin-

 365. -så att man kan
  syresätta och värma dem kontrollerat.

 366. Det är rutiner för ambulanssjukvården
  att ta till sig.

 367. På djupt vatten kan man om man
  har tränat och har flythjälpmedel-

 368. -t.ex. livräddare, sjöräddare,
  ytbärgare eller brandmän-

 369. -ge inblåsningar på djupt vatten.

 370. Då rekommenderas
  inblåsningar under en minut.

 371. I praktiken blir det 10-15 stycken.

 372. Som alternativ kan man ha
  mun till näs-andning.

 373. Lyft hakan, blås i näsan. För att
  kunna använda en arm att simma med.

 374. Men detta gör man bara
  om man har tränat.

 375. Man ska ha flythjälpmedel
  och ha den egna säkerheten tryggad.

 376. Det är viktigt att poängtera.

 377. Inblåsningar
  som sker långt ut från stranden-

 378. -eller i en bassäng
  eller på annan plats-

 379. -kan tillföra syre som gör
  att hjärtat fortsätter att slå.

 380. På grunt vatten tog vi fram
  en handlingsplan för två år sen.

 381. Det är tillägg till den vanliga HLR-
  utbildningen där vi riktar oss till-

 382. -sjöräddare, ytbärgare,
  badvakter, brandmän...

 383. Men även till allmänheten.
  Vi säger att kan man stå på botten-

 384. -kan man ge
  fem inblåsningar mun till mun.

 385. Man behöver sätta ett knä i ryggen,
  lyfta hakan och hålla för näsan.

 386. Det kan man ta hjälp av i en bassäng.

 387. Men fem inblåsningar på grunt och
  tio på djupt. Det säger evidensen.

 388. Vad gör man på land sen? När vi har
  tagit in dem från poolen eller havet-

 389. -placerar vi dem plant,
  längs med strandlinjen.

 390. Inte lägga huvudet högt
  om stranden sluttar.

 391. Tidig hjärt-lungräddning, pang på.
  Djupa kompressioner.

 392. Ordentligt tempo. Minst
  5 centimeter djupt. 30 tryck, 2 blås.

 393. Det handlar om att torka bröstkorgen
  för att få bort sand och vatten.

 394. Man kan behöva raka
  så att elektroden fastnar.

 395. Risken är annars att strömmen
  i samband med defibrillering-

 396. -går en genväg på utsidan, så att man
  inte får in strömmen i hjärtmuskeln.

 397. Man vill få in ström i hjärtmuskeln
  så att den blir nollställd-

 398. -och att sinusknutan
  startar en frisk signal.

 399. Så att hjärtat
  börjar pumpa synkroniserat igen.

 400. Torka bröstkorgen, anslut hjärt-
  startaren och följ dess uppmaningar.

 401. Har man tillgång till syrgas inom
  ramen för IVPA eller inom sjukvården-

 402. -så gör man det.

 403. Man kan behöva suga rent
  övre luftvägar på skum och vatten.

 404. Karakteristiskt vitt skum. Är det
  saltvatten får man tjockt, hårt skum.

 405. Det kommer ur näsa och mun,
  så det är en svår luftväg.

 406. Och en luftväg
  som man inte är van vid.

 407. För man går en HLR-kurs
  och det är ljust och varmt.

 408. Det är trevligt och det är
  en gummidocka man övar på.

 409. Man kan ha erfarenhet av att
  ha hjälpt nån med hjärtstopp på stan.

 410. Ett hjärtsjukdomsutlöst hjärtstopp.

 411. Vid hjärtstopp i samband med drunk-
  ning är det ofta en nedkyld person-

 412. -i en svår miljö
  och med en svår luftväg.

 413. De har aspirerat maginnehåll,
  lungorna fulla med vatten, vitt skum.

 414. De har svår syrebrist.

 415. Så de behöver tidig HLR
  - så snart det är möjligt.

 416. Men de är svårare att blåsa luft i.
  Det är svårt att få grepp och halt.

 417. Ökat motstånd
  i luftvägarna fyllda med vatten.

 418. Och det kommer ut mycket vätska.

 419. Ser man på inblåsningarna är normalt
  inblåsningstryck 20 cm vattenpelare.

 420. Så hårt...blåser man luft
  i en docka eller i en människa.

 421. Inblåsningstrycket
  som behövs för att blåsa upp lungan-

 422. -och få en synlig höjning
  av bröstkorgen-

 423. -är nästan det dubbla.
  35-40 cm vatten, kanske ännu mer.

 424. Det kommer mycket vätska ur lungorna,
  ibland också maginnehåll.

 425. Här är ett exempel på hur man kan ge
  inblåsningar, med flythjälpmedel.

 426. Är man ensam i bassängen
  tar det tid att få upp personen.

 427. Man kan ge behandling redan
  i vattnet, vilket är fantastiskt.

 428. Det är
  en bra bild på Stephanie och Anders.

 429. Den här bilden visar samma teknik.
  Här använder man surfbräda i hav.

 430. Man öppnar luftvägen
  för att bedöma andningen.

 431. Normal, onormal eller ingen andning?

 432. Man kan sen ge
  en inblåsning eller fler.

 433. Bilderna omsätter vi i teckningar
  för att skapa pedagogik.

 434. De hamnar i ett flöde
  med tydliga uppmaningar.

 435. "Bedöm livstecken. Ge 10 inblåsningar
  på djupt vatten mun till mun."

 436. Likadant på grunt vatten. Hon har ett
  knä i ryggen och ger inblåsningar.

 437. Det kan vara så att hjärtat slår.

 438. Vi hittar nån på botten, tar upp den
  till ytan, blåser direkt fem gånger-

 439. -och stödjer och syresätter
  det sviktande hjärtat.

 440. Vi förebygger syrebrist i hjärnan då.

 441. På land sen... "Bedöm livstecken,
  gör HLR, 30 tryck och 2 blås."

 442. "Använd hjärtstartare om
  tillgänglig." Och torka bröstkorgen.

 443. Det är inte farligt med fuktigt
  underlag om man skickar en strömstöt.

 444. Om det blir en pöl runt
  patientens badbyxor eller baddräkt-

 445. -kan man ställa sig lite ifrån
  när man skickar i väg en strömstöt.

 446. Men få har kammarflimmer i samband
  med hjärtstopp vid drunkning.

 447. Så det som blir själva behandlingen
  är tidig HLR med hög kvalitet.

 448. Man får jobba med luftvägen
  för att få till den.

 449. Det är ingen idé att hänga dem
  uppochned och tippa huvudet åt sidan.

 450. Utan blås.

 451. När ni skapar ett övertryck
  i lungorna kommer vattnet ut.

 452. Så det är standard-HLR som gäller.

 453. Denna handlingsplan har HLR-rådet och
  SLS tagit fram tillsammans.

 454. Den riktar sig till personalgrupper
  med "duty to respond".

 455. Polis, brandmän, ambulans, livräddare
  och liknande.

 456. Ja...

 457. Är kallt vatten
  en faktor för överlevnad?

 458. Detta har man försökt undersöka
  på många håll.

 459. Sambandet mellan kallt vatten och
  överlevnad i större patientmaterial-

 460. -är inte bevisat.

 461. Linda Quan på barnsjukhuset i Seattle
  tittade på amerikanskt material-

 462. -med upp mot tusen patienter.

 463. Hon ser inget samband i att kallt
  vatten ökar chansen att överleva.

 464. Pertti Suominen i Finland gjorde
  likadant och kunde inte bevisa detta.

 465. Vi har tittat på detta i Sverige.

 466. Vi ser inget samband mellan
  kallt vatten och ökad överlevnad.

 467. Mark Tipton likadant.

 468. Det är svårt. Däremot känner vi till
  extremfall som har överlevt länge.

 469. Enstaka fall.

 470. Vi gick igenom MSB:s data från
  räddningstjänsten under femton år.

 471. 7 175 larm till Räddningstjänsten
  Sverige. Stort larm: drunkning.

 472. Vi tittade på, hur såg överlevnaden
  ut när räddningstjänsten ryckte ut?

 473. Överlevnaden var låg vid hjärtstopp
  där räddningstjänst var inblandad.

 474. Anledningen är att de fallen
  som har störst chans att överleva-

 475. -de är redan räddade. De som är lätta
  att rädda har nån redan räddat.

 476. När räddningstjänsten kommer fram är
  de tekniskt avancerade fallen kvar.

 477. Det krävs räddningsdykare eller
  sökmetoder eller det kanske är isvak.

 478. Så räddningstjänst
  får de svårare fallen.

 479. Överlevnaden
  var 5,6 procent i den gruppen.

 480. Men tittar man bara på
  hur länge man har chans att överleva-

 481. -eller vad som är bevisat i Sverige-

 482. -skilde vi på 15 C som "cut-off".

 483. Varmare än 15 eller kallare än 15.

 484. I vatten som var varmare än 15 C-

 485. -hade ingen legat under vattnet
  mer än 15 minuter och överlevt.

 486. Då var mediantiden för ankomst
  ambulans 15 minuter. 15 - 15 - 15.

 487. Så det är en svårighet här då.

 488. Vi hinner inte fram på sommaren.

 489. Varmt vatten är inte till gagn.
  Inte smutsigt vatten heller.

 490. Ung ålder verkar vara bra. Då har man
  större chans att klara sig.

 491. I vatten kallare än 15 C-

 492. -hade vi ingen signifikant skillnad
  i överlevnad.

 493. Men vi hittade enstaka överlevare,
  ända upp till 40 minuter.

 494. Om man har en räddningstjänst,
  en brandstation eller liknande-

 495. -finns möjlighet att ha längre
  insatstider och ändå hinna fram.

 496. Är ni med? Det tar tre minuter
  innan man larmar vid drunkning.

 497. SOS Alarm tar en minut på sig
  att identifiera, sätta rätt HT-kod-

 498. -larma ut... Jag i ambulansen har
  90 sekunder på mig att komma i väg.

 499. Och kanske ytterligare en minut. Fem
  minuter innan vi ens kör ut därifrån.

 500. Hur långt kan jag köra med
  min ambulans, brandbil eller båt-

 501. -och ändå rädda livet på
  nån som ligger under vattnet?

 502. Det här tycker jag
  att man ska fundera på ute i Sverige.

 503. Vad har man för möjligheter att
  rädda liv på sommaren och vintern?

 504. Utanför cirkeln av insatstid, där vi
  vet att det är svårt med överlevnad-

 505. -kanske kommuner ska ha badvakter,
  vid sjöarna som ligger långt ifrån.

 506. Det kunde minska
  antalet drunkningsolyckor.

 507. Så såg det ut.

 508. Nu tänkte jag visa en film.

 509. Anledningen är att det inte är många
  som har tagit hand om en drunkning.

 510. Hur många av er har behandlat
  nån som har andats vatten?

 511. Nånstans en tredjedel.

 512. Det är svårt att föreställa sig vad
  det handlar om, så jag ska visa det.

 513. Ni ska få se ett klipp från...
  Vi ska inte köra så mycket volym.

 514. Vi ska bara ha det i bakgrunden.
  Det här är från Bondi Beach.

 515. Man hittade en 26-årig
  koreansk student i havet.

 516. Det här är bilder från Bondi Rescue.

 517. Jag kör den, pausar och kommenterar
  så att ni får se det som jag beskrev.

 518. Sandstränder runtom i världen
  har problem med utströmmar-

 519. -när mycket energi och vatten
  kommer in mot land.

 520. Det är svårt att simma mot dem.
  Man ska simma i rät vinkel ur dem-

 521. -och följa med vågorna inåt.
  Det är tanken.

 522. På Bondi Beach finns ett torn. Jetski
  med släde för att hämta människor.

 523. Plötsligt kommer en kompis till
  personen springande med blöta kläder.

 524. Bara här är nånting fel,
  ser man spontant.

 525. Ute i havet ligger den här killen
  medvetslös med ansiktet ner.

 526. Redan i detta läge
  skulle man kunna ge inblåsningar.

 527. Man får fram en jetski med släde.
  Han ligger ganska långt från land.

 528. Ponera att han
  precis har hamnat under ytan.

 529. Han ligger och flyter.
  Det är mycket folk i vattnet.

 530. Man kan ge 10 inblåsningar
  om man har tränat.

 531. De inblåsningarna som skulle kunna
  ges, skulle kunna köpa tid.

 532. Vi får in syre
  och låter hjärtat pumpa.

 533. Filmen talar inte om ifall de gör det
  eller inte, men det är ett exempel.

 534. Killarna får upp honom på släden
  och börjar köra in mot land.

 535. Så. De tar av honom från släden
  och börjar hjärt-lungräddning direkt.

 536. Bra. Men det går inte
  att ställa en hjärtstartare här-

 537. -så det är ingen bra arbetsplats.

 538. Vi måste flytta honom
  upp på torr sand-

 539. -för hjärtstartaren, och på sikt
  kommer det att komma ambulans.

 540. Skulle han behöva strömstöt
  kan man inte ge den där.

 541. Hjärtstartaren
  kommer inte att fungera där.

 542. Så man bär upp honom.

 543. Så, torr sand, fram med utrustning.
  Han är blå i ansiktet.

 544. Vi vet inte om hjärtat slår. Han kan
  ha spontanandning, det är troligt.

 545. Titta på luftvägen.
  Det kommer två gånger.

 546. Det som kommer ut
  beror på kompressionerna.

 547. Det kommer en gång till i slowmotion.

 548. Lungorna är fulla med vatten,
  ända upp i munhålan är det vatten.

 549. När man trycker
  så pressar man ur vattnet.

 550. Där har ni svårigheten med luftvägen.

 551. Vatten kommer ut när man blåser. Med
  kompressioner stöter man ut vatten.

 552. Det är vatten hela vägen upp.

 553. Torka bröstkorgen ordentligt.
  Mitt på bröstet 30 tryck.

 554. Man ser på magen
  att den är vätskefylld.

 555. Den guppar väldigt mycket. Magen
  full med vatten och säkert lunch.

 556. Och hela lungorna fulla med vatten.

 557. Bra kompressioner. De är stressade,
  det går fort, tempot är över 120.

 558. På med hjärtstartaren som analyserar.

 559. De får tillbaka en puls. Oklart om
  han får en stöt, men han får syre-

 560. -och då börjar hjärtat slå.

 561. Man fortsätter ventilera. Det kommer
  ut mer vatten och man får i mer syre.

 562. Det är en tuff arbetsmiljö.
  Många filmar med sina mobiltelefoner.

 563. Det är sand överallt.
  Det är vatten och halt.

 564. Han är säkert inte så nedkyld.

 565. När man blåser luft i honom kommer
  det ut vatten. Nu ser ni skummet.

 566. Det är alltså inte en kräkning.

 567. Det är en blandning av
  luft, slem, surfaktant och vatten.

 568. Man skapar ett övertryck i lungorna
  och ut kommer vätskan.

 569. Man får in syre, hjärtat slår.
  Han vaknar och har ont i bröstkorgen.

 570. Där har man ju tryckt
  ganska aggressivt.

 571. Men han
  är fortfarande kritiskt dålig.

 572. Hans hostreflex kommer i gång.
  Han hostar ut det typiska skummet.

 573. Nu kommer ambulansen.

 574. Man hittar honom i havet,
  tar in honom med jetski-

 575. -startar HLR, flyttar honom,
  får ner hjärtstartare, kör HLR-

 576. -analyserar
  och lägger honom på sidan.

 577. Killen vaknar.
  Nu kommer ambulansen.

 578. 15 minuter i mediantid. Man hinner
  mycket innan ambulans kommer fram.

 579. Så att ha tränat inblåsningar
  på djupt vatten och grunt vatten-

 580. -att kunna använda en hjärtstartare
  och kunna HLR-

 581. -är direkt livräddande.
  Direkt livräddande.

 582. Man är själv en kvart. Så planera för
  att ni är själva en kvart.

 583. Bra,
  då ska jag återgå till föredraget.

 584. Vi kan ta den till exempel.

 585. Så. Kallt vatten fortsatt.

 586. Michael Jaeger Wanscher skrev om-

 587. -Præstø Fjord-olyckan
  utanför Köpenhamn.

 588. Det var skolelever, 15 personer-

 589. -som hamnade i vattnet
  efter att ha vält med en drakbåt.

 590. De var 15 personer. En person,
  läraren, hittades senare omkommen.

 591. 14 personer överlevde.

 592. 7 personer var medvetslösa och
  7 personer var vakna men nedkylda.

 593. De låg i upp till 169 minuter
  i tvågradigt vatten.

 594. Oklart när de blev så nedkylda-

 595. -att de blev medvetslösa
  och fick luftvägen under ytan.

 596. Troligtvis hade hälften hjärtstopp
  under en ganska lång tid.

 597. Mads Gilbert presenterade
  ett fall i The Lancet om en kvinna-

 598. -som hamnade i en bäck i Norge. Hon
  låg i 40 minuter. Hon åkte skidor.

 599. Isen gick sönder. Hon hamnade
  med kroppen i strömmande vatten.

 600. Hon visade livstecken i 40 minuter.
  Man får inte upp henne.

 601. I ytterligare 40 minuter
  visade hon inte livstecken.

 602. Så 40 plus 40 minuter i vattnet.

 603. Kraftig nedkylning, svår hypotermi-

 604. -och det fall i världen som har lägst
  kroppstemp vid ankomst till sjukhus.

 605. Bolte publicerade en artikel
  i JAMA 1988-

 606. -angående det extremaste fallet av
  tid under ytan.

 607. En 2,5-årig flicka
  hade en kroppstemp på 19 C.

 608. Hon låg minst 66 minuter under ytan.

 609. Minst 66 minuter och
  överlevde i princip fullt återställd.

 610. Det är fantastiskt, så klart.

 611. Extremfall av vad människan klarar av
  i form av nedkylning och drunkning.

 612. Men väldigt många andra har omkommit
  i samma omständigheter.

 613. Så det är inte alla som vi hittar
  som kommer att överleva-

 614. -utan det här är extrema fall.

 615. För ett par år sen i Sverige
  hamnade en flicka under ytan-

 616. -och låg ganska länge.
  Det här är ännu opublicerad data.

 617. Hon hittades av
  en sjöräddningshelikopter.

 618. Det här "caset"
  är kring en sjuårig flicka-

 619. -som lämnade hemmet i december månad.
  Hon är klädd i vinterkläder.

 620. En rosa termojacka som syns väl.

 621. Det har fallit ca 20 cm snö
  och är -12 C.

 622. Hon går ut med stövlar,
  men inte mössa.

 623. Efter ett tag börjar man sakna
  den sjuåriga flickan.

 624. Man börjar leta. Det har fallit snö
  och man ser spår som leder mot havet.

 625. Och till slut inser man
  att det här är saknad person-

 626. -och man larmar 112,
  och en sökinsats sätts i gång.

 627. Klockan är då 14.56. Det är december,
  det blir mörkt tidigt.

 628. Det är en bit ifrån sjukvård
  och räddningstjänst den här platsen.

 629. Hur som helst, den här
  räddningshelikoptern hittar flickan-

 630. -flytande vid ytan, i mörkret,
  i havet bland isen.

 631. Det man ser är en sån här stor
  rosa bit av hennes...jacka.

 632. Ryggen. En luftficka på jackan.

 633. När man hovrar blåser isen bort
  och man ser konturer av en jacka.

 634. När man vinschar ner
  så hittar man flickan-

 635. -och tar upp henne
  och startar HLR i helikoptern.

 636. Det är mörkt. Det är svår miljö.

 637. Det är säkert -40 C
  i vinddraget av rotorbladen.

 638. Initialt
  så får man inte nån luft i henne-

 639. -för hon har is i luftvägen
  som behöver rensas manuellt.

 640. Stel bröstkorg, väldigt kall.

 641. Man flyger henne till sjukhus.

 642. Och på akutrummet visar hon
  en kroppstemp på 13,8 C.

 643. När vi i efterhand har tittat på
  polisutredning och JRCC:s rapporter-

 644. -och sammanställt fallet totalt-

 645. -så kan vi belägga att hon har legat
  under ytan minst 83 minuter.

 646. Och det kan sannolikt vara längre.

 647. Men minst 83 minuter
  fanns hon inte i ytan.

 648. Det är ju enormt lång tid.

 649. Och det är
  en extremt låg kroppstemperatur.

 650. Med tanke på att man gjorde
  mun mot mun-andning i 20 minuter-

 651. -så kan kroppstempen
  ha varit ytterligare lägre-

 652. -eftersom man mäter den
  i matstrupen.

 653. Blåser man in varm luft i 20 minuter
  är det rimligt att tempen blir högre.

 654. Det är spekulationer, men fallet
  visar att överlevnad runt 13-14 C-

 655. -är möjligt även efter
  extremt lång tid under ytan.

 656. Så långt som minst 83 minuter.

 657. Tidigare riktlinjer kring hur länge
  man ska söka efter nån i vatten-

 658. -har generellt varit 60 minuter.

 659. Under vattnet mindre än 60 minuter -
  starta HLR i ambulansen.

 660. Har man varit under vattnet längre än
  60 minuter bör man nog inte göra det.

 661. Om det är kallt
  så är riktlinjerna luddiga.

 662. Därför är fallen ganska viktiga.
  Wanschers, Boltes och Gilberts fall-

 663. -och detta, visar att vi nog ska söka
  i kallt vatten längre än vad vi tror.

 664. Det är möjligt
  att bli fullt återställd.

 665. Det man tror händer är
  "cerebral brain cooling".

 666. Att man blir primärt nedkyld först.

 667. Det är inte osannolikt
  att flickan har blivit svårt nedkyld-

 668. -innan hon fick luftvägen under ytan-

 669. -och sen andats stora volymer vatten
  och snabbt kylt blodcirkulationen.

 670. Djurförsök visar att man kan sänka
  kroppstempen 7-8 C på två minuter-

 671. -genom att ventilera
  nollgradigt vatten.

 672. För varje grad sänkt kroppstemp-

 673. -minskar syrebehovet med 5 procent,
  ner till 20 C.

 674. Så nånstans vid 20 C har man
  kanske hälften av sitt syrebehov.

 675. Vid 15 C kanske man har 35 procent.
  Det är matematiska modeller.

 676. Men ett fantastiskt fall
  som inspirerar många-

 677. -och som kan förändra synen på-

 678. -hur länge vi ska söka efter
  försvunna personer i kallt vatten.

 679. Så det finns
  en ökande mängd kunskap.

 680. Vi vet att i varmt vatten
  så är det bråttom, bråttom.

 681. Vi hinner knappt fram. I Sverige har
  vi inga överlevare efter 15 minuter.

 682. I kallt vatten
  är det upp till 83 minuter.

 683. Så ser det ut. Här är larmtiderna
  för just den här händelsen.

 684. Och till detta ska man lägga
  kyla, snö, mörker-

 685. -svår terräng och
  samordningsproblematik eventuellt-

 686. -med flera samverkande myndigheter.
  Polis, räddningstjänst, ambulans.

 687. JRCC ska samverka för att göra
  en så optimal sökinsats som möjligt.

 688. Så vi har
  litegrann kvar att göra här.

 689. Man kan fundera på hur man har det
  i sina rutiner ute i verksamheterna.

 690. Sammanfattningsvis,
  om vi tar de omkomna personerna-

 691. -som i Ahlms studie var 285 stycken,
  snitt över femton år.

 692. Det ligger på 150-170 stycken
  de senaste åren enligt RMV.

 693. Då är suicidala och oklara
  dränkningar med också.

 694. Gångrar vi med en faktor på 4 - de
  som överlevde men andades vätska-

 695. -drabbas 600-800 personer av till-
  ståndet drunkning i Sverige varje år.

 696. En del omkommer, en del överlever med
  god neurologisk funktion.

 697. En del överlever
  med svåra hjärnskador.

 698. Inte sällan får personerna leva med
  detta i många år, med stort lidande.

 699. När ambulansen påbörjar HLR-

 700. -så är överlevnaden samma
  som vid vanliga hjärtstopp.

 701. Kardiella hjärtstopp.
  10 procent ungefär.

 702. Det tar längre tid för ambulansen att
  komma fram i dag. Det är beklagligt.

 703. Det ställer större krav på er,
  på simhallar och på privatpersoner-

 704. -att klara er själva i 10-15 minuter.

 705. Sen får man hjälp,
  men det tar en stund.

 706. Tidig ankomst av ambulans är viktigt
  för överlevnad vid drunkning.

 707. Det kanske är nånting med syrgas, med
  skötsel av luftvägen med sug-

 708. -som spelar roll då.

 709. Vi är fantastiska i Sverige på HLR.

 710. 70 procent av alla hjärtstopp
  får HLR.

 711. Och jag tror att går man en kurs i
  HLR och lär sig 30 tryck och 2 blås-

 712. -och lär sig använda hjärtstartare
  så är man bättre förberedd.

 713. Så rekommendationen är
  att gå en kurs en gång per år.

 714. Tidig behandling avgörande. Luftvägen
  svår. Inblåsning i vatten räddar liv.

 715. Tack.

 716. Ska vi ta några frågor, Anders?

 717. -Om det är nån som har.
  -Ja, det tycker jag.

 718. Frågor?

 719. Jag tar en, då.

 720. Hur upplever du
  vår svenska totala räddningstjänst?

 721. Har de kunskap och förmåga
  att hantera drunkning?

 722. Ja. De gör ett fantastiskt arbete
  och är väldigt kompetenta.

 723. Man kan jämföra drunkning
  och de kostnader som är-

 724. -med antalet brandoffer
  och kostnaderna där.

 725. Nollvisionen i trafiken finns. Vi kan
  fundera på insatser som kan göras.

 726. Räddningstjänsten har arton stationer
  som har räddningsdykare, tror jag.

 727. Det vet ni bättre.

 728. Man diskuterar om man
  ska satsa på räddningsdyk eller inte.

 729. Vi såg i vår studie att personerna
  hittas i snitt på 5,5 meters djup.

 730. Det finns försök gjorda. En stor
  möjlighet är att träna fridykning.

 731. I Stockholm och Göteborg har man
  börjat med fridykningsinstruktörer.

 732. Man kan satsa ännu mer på det.
  Jag tror brandkårer-

 733. -skulle kunna göra
  en snabb insats till grundare djup-

 734. -och hämta upp fler från botten.

 735. Då får ambulansen dem tillgängliga
  och fler kan överleva.

 736. Sen kan räddningstjänsten ta upp
  vattensäkerheten i kommunerna.

 737. Tillstånd på livbojar
  och badsäkerhet.

 738. Där är vi överens. Det finns
  mycket för kommunerna att göra.

 739. Du nämnde också det här med...

 740. ...att man kanske skulle ha
  fler badvakter vid stränder.

 741. Vi ser i våra undersökningar att
  det är efterfrågat av allmänheten.

 742. 6 av 10 tycker att det ska vara det.
  Och du tycker att det är befogat.

 743. Det finns få studier om detta.

 744. De som finns visar att livräddaren
  på stranden verkar förebyggande.

 745. Man gör allmänheten medveten om
  att man behöver badvakta varandra.

 746. Sen är det ett större antal lindriga
  fall, som omplåstring, som sköts om.

 747. Men jag tror att många av
  våra populära stränder och sjöbad-

 748. -ligger utanför räddningstjänstens
  omedelbara närområde.

 749. Så det går inte att komma fram i tid
  för att rädda livet på nån.

 750. Det behöver man fundera över. Var
  samlas människor när det är varmt?

 751. Vad finns det för stöd där?

 752. Vad kan vi göra för att förebygga?
  Det är det vi bör bli bättre på-

 753. -så att vi slipper rädda, men även
  att ha kunskap för att kunna rädda.

 754. Så förutom ökad trivsel skulle vi få
  säkrare stränder. Det vore toppen.

 755. -Ja, det tror jag.
  -Nu ska vi se om nån har nån fråga.

 756. Vi börjar här framme.

 757. Jag tror det. Ni gör ett fantastiskt
  jobb. Fortsätt som ni gör.

 758. -Upprepa frågan.
  -Frågan var:

 759. Ska vi fortsätta lära
  simskolebarn inblåsningar-

 760. -men kanske inte kompressioner?

 761. Svaret är: Fortsätt lära dem
  inblåsningar och hur man larmar 112.

 762. Studier är gjorda på när man klarar
  av att trycka ihop en bröstkorg-

 763. -med god HLR-kvalitet, 50 mm djup.

 764. Det börjar man göra i högstadieålder.

 765. Men vi måste förbereda dem.

 766. Lära dem sidoläge, inblåsningar,
  kunna larma och kasta livboj.

 767. Insatserna i simskolan för att
  förbereda dem spelar stor roll.

 768. -Så hade vi... Varsågod.
  -Jag kommer fram.

 769. -Du vill ha mick, då kommer jag.
  -Tack, det hörs bättre så här.

 770. Ulf Silvander
  från Svenskt friluftsliv.

 771. Och jag vill ta en fråga
  utifrån mitt privatliv.

 772. Jag är aktiv långfärdsskridskoåkare.

 773. Det har varit två stora incidenter
  i Stockholms skärgård:

 774. Asköolyckan och Ridöolyckan.

 775. I det senare fallet
  var det några som omkom.

 776. Helikopter, svävare och båtar
  var inblandade.

 777. Jag var med och utredde olyckorna
  efteråt. Nåt som vi observerade-

 778. -var att det var svårt med
  kommunikationen mellan enheterna.

 779. Har det blivit bättre? Man hittade
  inte rätt och kunde inte kommunicera.

 780. Jag kan bara uttala mig
  utifrån ambulanssjukvården-

 781. -där införandet av RAKEL-

 782. -gör att vi kan kommunicera med polis
  och räddningstjänst på samma kanal.

 783. Sen har jag ingen insikt i vad som
  blev med alarmeringsutredningen.

 784. Man tittar på att ha en annan ordning
  för alarmering i Sverige.

 785. Men ju fler händelser, desto mer lär
  man sig och desto bättre blir man.

 786. Vi har egentligen
  ganska få händelser, som tur är.

 787. Sen är det ofta stor dramatik
  och det sker långt ut i geografin.

 788. Så det har blivit bättre
  - definitivt.

 789. Vi kan kommunicera på RAKEL.

 790. Men vi kommer fortsatt att ha
  bekymret om vi inte övar tillsammans.

 791. -Bra fråga.
  -Förkortningen RAKEL och sånt här...?

 792. -Varsågod att förklara.
  -Det kan vi ta efteråt, tror jag.

 793. Radiokommunikation inom ambulans-
  sjukvård, polis och räddningstjänst.

 794. -Nu missade jag svaret.
  -Det är detaljspecifika frågor.

 795. Det är inget av värde. Men radio-
  kommunikationen har blivit bättre.

 796. Definitivt genom RAKEL jämfört med
  förr, i det analoga systemet.

 797. Ja, vi tar inte mer teknik där.
  Nu tar jag och går upp med micken.

 798. Du sa nånting i början
  som jag kanske missförstod.

 799. "Efter 30 dagar är det
  inte fler nu som lever än tidigare."

 800. Man har ökat överlevnaden
  i hjärtstopp utanför sjukhus-

 801. -men efter 30 dagar så är det
  inte fler som lever i alla fall.

 802. Det stämmer. Vi pratar drunkning.

 803. När vi tittar på 20 år så är det inte
  fler som lever i dag efter 30 dagar.

 804. 30 dagar är då man har överlevt
  de första svåra komplikationerna.

 805. Det ligger runt 10 procent.
  Vi hade en dipp runt sekelskiftet-

 806. -där det var ännu lägre,
  men omkring 10 procent.

 807. I totalmaterialet på
  alla hjärtstopp...

 808. Vi rapporterar ca 5 000 hjärtstopp.
  Där är det 10 procent också.

 809. Men i de försök vi gör nu
  med t.ex. sms-livräddning i Sverige-

 810. -och med hjärtstartare
  med hotspots...

 811. I kardiella, bevittnade fall
  på publika platser-

 812. -har vi visat överlevnad, i
  ett litet material, på 70-71 procent.

 813. I Casino-studien hade man
  74 procent överlevnad-

 814. -i hjärtstopp som var bevittnade
  och som berodde på hjärtsjukdom.

 815. Är man på plats och hjärtstartare
  finns kan överlevnaden vara hög.

 816. Svårigheten här är att det sker långt
  ut i geografin, ofta är man ensam.

 817. Det är äldre, alkoholpåverkade män.

 818. Det är lättare
  när nån drabbas i en sportanläggning-

 819. -där många bevittnar det,
  och det är torrt och varmt.

 820. Då tackar vi Andreas med en liten
  gåva, som Karin kommer med här.

 821. Och självklart
  en riktigt stor applåd.

 822. Textning: Helena Lindén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hjälp vid drunkning och nedkylning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hjärtstopp vid drunkning är bara en liten del av den totala mängden hjärtstopp som inträffar i Sverige, berättar Andreas Claesson, verksam vid HLR-rådet och Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet/Södersjukhuset. Men vad vet vi om drunkningsolyckor? Hur många överlever och hur många drunkningsolyckor sker? Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Ämnen:
Idrott och hälsa > Rörelse och friluftsliv > Bad och simning
Ämnesord:
Akutvård, Allmän medicin, Angiologi, Blodkärl, Cirkulationsorganen, Drunkningsolyckor, Hjärta, Hjärtstillestånd, Hälso- och sjukvård, Kardiologi, Medicin
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Livräddning vid vatten

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Riktlinjer vid första hjälpen

Lars Adamsson från Röda korset berättar om Svenska Första hjälpen-rådet som utbildar och ger ut riktlinjer gällande första hjälpen. Målsättningen är att fler personer ska ges en omedelbar och korrekt första hjälp vid sjukdom och olycksfall, vilket kan rädda många liv. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Vad händer när hjärtat stannar?

Annelie Strömsöe, anestesisjuksköterska och lektor vid Högskolan Dalarna, berättar vad som händer vid ett hjärtstopp. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Utbildning i hjärt- och lungräddning

I Sverige finns register över alla som har fått utbildning i hjärt- och lungräddning samt alla som fått hjärtstopp vilket gör att man kan få information om vad livräddarinsatserna har haft för effekt, berättar Annelie Strömsöe, anestesisjuksköterska och lektor vid Högskolan Dalarna. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Etik vid drunkning

Samuel Sandboge föreläser om etiska principer vid drunkning. Vi möter livräddaren Håkan Söderlund som räddade skepparen Anders Waldvik från att drunkna. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Kommuner och livräddning

Bo Jensen, säkerhetsstrateg i Haninge kommun, och Carina Kiejstut, koordinator hjärt- och lungräddning på Svenska livräddningssällskapet, berättar om kommunalt risk- och säkerhetsarbete. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Hur många drunknar varje år?

Jan Schyllander, utredare på myndigheten för samhällsskydd och beredskap, föreläser om drunkningsolyckor och drunkningstillbud. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Så jobbar en livräddare

Åsa Jansson, livräddare och brandman, berättar om livräddningsverksamheten på svenska stränder. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Livräddning vid vatten

Hjälp vid drunkning och nedkylning

Hjärtstopp vid drunkning är bara en liten del av den totala mängden hjärtstopp som inträffar i Sverige, berättar Andreas Claesson, verksam vid HLR-rådet och Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet/Södersjukhuset. Men vad vet vi om drunkningsolyckor? Hur många överlever och hur många drunkningsolyckor sker? Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Livräddning vid vatten

Kommuner och livräddning

Bo Jensen, säkerhetsstrateg i Haninge kommun, och Carina Kiejstut, koordinator hjärt- och lungräddning på Svenska livräddningssällskapet, berättar om kommunalt risk- och säkerhetsarbete. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Världens starkaste tjej

Lee Winroth är 17 år och spelar i fotboll i Kvarnsvedens IK. Hennes stora dröm är att få spela i allsvenskan och kanske bli proffs utomlands. Tack vare den hårda träningen är hon inofficiell världsmästare i marklyft. Men att det har blivit så var långt ifrån självklart. När Lee var tolv år sa läkaren att hon aldrig skulle kunna träna eftersom hon fick diagnosen skolios. Skulle hon och hennes pappa våga gå emot läkarens inrådan?