Titta

UR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

UR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Om UR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Forskare behöver röra på sig och lära av varandra. Det är den här gruppen forskare ganska överens om. De har alla olika expertområden. Här presenterar de sina arbeten och diskuterar hur forskning kan blir mer attraktivt för yngre personer som är intresserade av att forska. Vilka möjligheter finns det i Sverige och hur attraktivt är Sverige för utländska forskare? Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning : Sverige en attraktiv forskningsnationDela
 1. Låt mig börja
  med en mycket kort fråga-

 2. -så kan vi fortsätta
  med en diskussion sen.

 3. Vad anser ni vara
  de viktigaste kriterierna-

 4. -både för att hålla kvar
  våra svenska forskare-

 5. -och för att locka hit
  duktiga, utländska forskare?

 6. Jag tror på grunderna, och jag vill
  återkoppla till det Sven sa tidigare.

 7. Jag tror att rekrytering
  är av yttersta vikt-

 8. -och det är de viktigaste besluten
  vi tar på våra universitet.

 9. Det gäller inte bara toppforskare,
  utan även doktorander och så vidare.

 10. Det är viktigt att locka hit
  duktiga doktorander från utlandet.

 11. Rekryteringen måste vara
  internationell, öppen och transparent-

 12. -och vara ägnad att hitta högsta
  kvalitet. Extra viktigt för Sverige-

 13. -för vi har haft problem med nepotism
  inom den akademiska världen.

 14. Men jag tror även att det av förklarliga
  skäl är lättare att rekrytera-

 15. -unga, internationella toppforskare -
  potentiella, framtida stjärnor-

 16. -än redan etablerade toppforskare-

 17. -och här har program som Wallenberg
  Academy Fellows varit viktiga.

 18. Och med ett tenure track-system
  kan detta bli det viktigaste sättet-

 19. -att rekrytera utländska toppforskare.

 20. Det är mitt viktigaste kriterium,
  men jag kan även tillägga-

 21. -att nödvändig infrastruktur
  för forskning är oerhört viktigt-

 22. -och forskningsuniversiteten
  måste börja samarbeta-

 23. -i stället för att konkurrera
  när det gäller infrastruktur.

 24. Som man har gjort med SciLifeLab.

 25. Jag tror även att den relativt nya
  dialogen mellan Vetenskapsrådet-

 26. -och forskningsuniversiteten
  är oerhört viktig.

 27. För i en liten forskningsnation
  behövs en dialog-

 28. -och det finns en risk att enorma
  projekt, som ESS i Lund-

 29. -som är mer politiskt motiverat
  än forskningsmotiverat-

 30. -kan hota och utarma
  finansieringsmöjligheterna-

 31. -inom minst lika viktiga områden.

 32. Så behoven av infrastruktur
  måste avgöras av universiteten-

 33. -där man ser till vilka behov
  forskarna har. Jag slutar där.

 34. -Tack. - Juleen?
  -Vi har tur som bor i ett land...

 35. ...där både politikerna och
  medborgarna uppskattar forskning.

 36. Jag byggde ett sommarhus, och elek-
  trikerna pratade om Nobelpriset i fysik.

 37. Så även de är medvetna om det.
  Men jag tror att vi kan bli ännu bättre.

 38. Jag anser att vi ska betona tre saker.

 39. Forskare bör ha möjlighet
  att få finansiering på lite längre sikt-

 40. -och med större summor.

 41. I dag kan man som mest få runt
  1,5 miljoner kronor för ett projekt-

 42. -och ett genomsnittligt projekt...

 43. Seriös forskning
  kräver antagligen mer pengar än så.

 44. En annan sak är infrastrukturen.

 45. Man måste fortsätta stötta utvecklingen
  av goda forskningsmiljöer.

 46. På Nobelmuseet
  pratar de om "miljöerna"-

 47. -och det måste vi ta fasta på, för
  det är sånt som lockar hit stjärnorna.

 48. De kommer hit för att samarbeta med
  nätverken som vi redan har etablerat.

 49. Så de måste vi värna om.
  Och en tredje sak-

 50. -är att det är viktigt
  att våra forskare ser sig själva-

 51. -som en del av det globala landskapet.
  Det räcker inte-

 52. -att vara bäst i Sverige eller i Norden.

 53. Vi måste redan från ung ålder börja
  titta ut på det globala landskapet.

 54. Var kan jag göra skillnad?
  Hur kan jag träffa rätt människor-

 55. -och samarbeta med dem
  och se världen?

 56. Det är tre saker
  vi bör jobba vidare med.

 57. -Tack. Anders?
  -Andreas.

 58. Jag har också tre punkter. Vi behöver
  olika attraktiva, öppna miljöer-

 59. -som stöttar professorerna
  och fakultetsmedlemmarna.

 60. Men vi måste även ha rätt resurser-

 61. -och inte bara finansiella
  och strukturella resurser-

 62. -utan även rätt sorts mänskliga
  resurser på universiteten.

 63. Och det är viktigt att vara samman-
  kopplad med samhället och världen.

 64. Dessa tre punkter
  har en gemensam nämnare-

 65. -nämligen
  den internationella komponenten.

 66. Vi har fått indikationer på
  att svenska universitet-

 67. -kanske är för provinsiella,
  och måste bli mer internationella.

 68. Det är en oroande utveckling att
  undervisningsavgiften som infördes-

 69. -har fått antalet icke-europeiska
  studenter att minska drastiskt.

 70. Och som Astrid nämnde-

 71. -så har det varit
  för mycket interna rekryteringar.

 72. Man måste även
  arbeta mer strategiskt-

 73. -med internationell närvaro
  och olika nätverk.

 74. Jag har även
  en liten invändning mot din fråga.

 75. Du frågar hur vi ska behålla
  våra egna forskare i landet.

 76. Vi bör inte försöka hålla dem kvar -
  det är bra om de åker iväg ett tag-

 77. -för att sen locka tillbaka dem.
  Vi behöver forskare-

 78. -med internationell erfarenhet.

 79. Vi behöver
  ett tillflöde av idéer till Sverige-

 80. -så det är inte bra
  om vi håller kvar våra forskare.

 81. -De ska åka iväg och komma tillbaka.
  -Om de kommer tillbaka, ja.

 82. Vi måste vara så attraktiva
  att de vill komma tillbaka.

 83. -Det var det jag menade.
  -Vi oroar oss för att de inte gör det.

 84. -Sven.
  -Rekrytering är väldigt viktigt.

 85. Men det handlar även om vilken kvalitet
  man har på rekryteringen.

 86. Att man verkligen hittar
  de bästa människorna.

 87. Vi har även pratat mycket
  om den lokala forskningsmiljön.

 88. Att man har förstklassiga forskare,
  en bra ledning-

 89. -bra karriärmöjligheter,
  bra infrastruktur.

 90. Om man sätter ihop
  allt det till en forskningsmiljö...

 91. SciLifeLab är ett bra exempel
  på hur man kan göra detta-

 92. -och jag är säker på att SciLifeLab
  och liknande miljöer-

 93. -kommer att locka många bra forskare.

 94. Astrid nämnde detta,
  men jag tror att...

 95. Om man ser på forskningssystemet,
  med forskarna-

 96. -forskningsorganisationerna
  och de som finansierar forskningen-

 97. -så är det viktigt med en dialog
  mellan dessa tre organ. Två eller tre.

 98. Så att vi förstår varandra och kan
  skapa bästa möjliga förutsättningar.

 99. Det var mina tre punkter.

 100. Okej. Ni har nämnt att man
  kan dela på forskningsanläggningar-

 101. -och öppna upp forskningsmiljöer,
  sånt som nämndes i den förra panelen.

 102. Men hur är det med "mjuka" frågor?
  Vi har hört lite om mjuka frågor-

 103. -som att man ser till...
  För mig är det en mjuk fråga.

 104. Att man ser till att man får alla
  tillstånd snabbt, att ha bra cafeterior-

 105. -där man kan hålla
  meningsfulla diskussioner.

 106. -Är det viktiga frågor?
  -Ja, väldigt viktiga...

 107. ...och de flesta svenska universitet,
  inte minst Stockholms universitet-

 108. -är väldigt dåliga på den biten.

 109. När man vill få hit nån pratar man
  om forskningsinfrastruktur-

 110. -löner, ekonomiska resurser,
  och så vidare-

 111. -men vissa grundläggande saker som
  gör det möjligt att etablera sig här-

 112. -och verkligen slå sig ned här,
  måste vi jobba på.

 113. En del saker beror på byråkrati,
  och det är svårt att ändra på-

 114. -men vi kan helt klart bättra oss.

 115. Jag jobbar även i Köpenhamn, och jag
  rekryterar folk till ett nytt center-

 116. -och en av de stora utmaningarna är
  att hjälpa forskarnas livskamrater-

 117. -att komma till rätta och hitta jobb.
  Så vi kontaktar dem och hjälper dem-

 118. -att hitta jobb i Köpenhamn.

 119. Jag vet inte hur mycket sånt ni gör,
  men det är väldigt viktigt-

 120. -när man tar hit en hel familj.
  Alla måste vara lyckliga.

 121. Jag säger: "Om din livskamrat är glad,
  så blir du glad, och då jobbar du bra."

 122. Tror du att...?
  Jag håller helt och hållet med.

 123. Men tycker du att vi borde samarbeta?
  det finns massor med företag-

 124. -och andra organisationer i Sverige
  som har samma problem.

 125. Som Volvogruppen. Vi har produktion
  i 22 länder och är aktiva i 180 länder.

 126. Vi är ett globalt företag,
  med dålig engelska som företagsspråk.

 127. -Och vi behöver hela tiden nytt folk.
  -Det är en bra idé.

 128. Vi har försökt i Göteborg,
  med viss framgång-

 129. -men jag tror att det finns en potential
  här som inte utnyttjas fullt ut.

 130. Det här är ett tillfälle
  att få ut det budskapet-

 131. -så det vore ett sätt att få ihop det
  här med karriärmöjligheterna.

 132. Med den infrastrukturen.

 133. -Sven.
  -Det måste skötas mer professionellt.

 134. Och jag tror att
  de svenska universiteten tillsammans-

 135. -skulle kunna samla sin kunskap
  för att ta fram en bästa praxis-

 136. -och lära från varandra kring detta.

 137. -Andreas?
  -Det är viktigt att inse...

 138. ...att utländska toppforskare
  kanske har helt andra förväntningar-

 139. -och att det är viktigt
  att förstå dessa.

 140. Vi kanske inte kan uppfylla dem,
  men vi måste förstå-

 141. -att folk har andra förväntningar
  än när vi rekryterar internt.

 142. Men även saker
  som mentorskap och liknande.

 143. Innan vi öppnar för frågor
  har jag en sista fråga till er.

 144. Vi bor i Europa,
  och vi har många möjligheter-

 145. -inom ramprogrammet Horisont 2020.

 146. Ibland glöms detta bort
  i den svenska debatten kring forskning.

 147. Politikerna tycks glömma det rätt ofta.

 148. Hur ser ni på EU:s program-

 149. -i relation
  till det vi försöker göra nationellt?

 150. För att skapa dessa miljöer.

 151. Det finns instrument som Europeiska
  forskningsrådet, som jag tror är...

 152. ERC är en bra förebild, för de delar ut
  pengar på tre olika nivåer.

 153. Startbidrag, stöttande bidrag
  och avancerade bidrag.

 154. Vi borde ha fler finansierings-
  möjligheter som följer den modellen.

 155. Vetenskapsrådets rådsprofessors-
  program är ett bra exempel.

 156. Forskare måste få känna sig trygga,
  med finansiering på längre sikt.

 157. Vissa av Horisont-projekten
  har varit lite av ett lotteri.

 158. Man ansöker om bidrag -
  de kanske har fått in 500 ansökningar.

 159. Sen sållar de, så att 180 team återstår,
  och nio av dem får bidrag.

 160. Och det är inte bra, för man lägger ned
  massor med tid på sin ansökan-

 161. -och man har två procents chans
  att få bidrag. Det är inte bra.

 162. Så det är nånting vi kan lära oss av.

 163. Jag håller med. Överteckningen inom
  Horisont 2020 är fruktansvärd. - Sven?

 164. Man bör satsa på den bästa
  forskningen, och där är ERC bra.

 165. En del av instrumenten
  som används på europeisk nivå-

 166. -kanske inte alltid riktar sig
  till den bästa forskningen.

 167. Ibland kan det bättre med bilaterala
  överenskommelser, och arbeta med...

 168. Både jag och Andreas har arbetat
  med bilaterala överenskommelser-

 169. -med Kina och Indien, och där kan
  man hitta bra samarbetspartners.

 170. Men ramprogrammet är väldigt viktigt-

 171. -och vi måste göra vårt bästa
  för att höja nivån på det-

 172. -och engagera oss i det.

 173. Jag vill prata om hur ramprogrammet
  kan användas för att skapa bra miljöer.

 174. Jag tror att vi skulle kunna vara
  mer aktiva på europeisk nivå-

 175. -men det faktum att vi har haft relativt
  bra finansieringsförhållanden-

 176. -inom landet de senaste decennierna
  kanske har gjort oss mindre aktiva.

 177. Och så är man medveten om-

 178. -att det är mycket byråkrati inom EU,
  som ibland...

 179. Hörde jag rätt? Har vi haft det för bra?

 180. Nej då. Nu öppnar vi upp
  för kommentarer och frågor.

 181. Samma procedur som tidigare.
  Vänta på mikrofonen.

 182. -Alla är trötta.
  -Nej, inte med er på scenen.

 183. Då får de inte vara trötta.
  Okej, då har jag en fråga till åt er.

 184. Om man tittar på de största hindren
  som vi har att ta oss över-

 185. -i det svenska systemet just nu...
  Vilka är de?

 186. Sven, du kan börja.

 187. Visst, man kan säga "mer pengar",
  men jag vill börja med att säga-

 188. -att det inte handlar om pengar.
  Jag tror att det...

 189. Vi har redan pratat om det,
  men att stimulera kreativitet-

 190. -och den här processen med...
  David sa det väldigt bra.

 191. Att vi skapar ett intresse för forskning
  hos unga människor.

 192. Man får börja där och bygga på det.

 193. För mig är nyckelordet är kreativitet,
  och vi kan förlora den-

 194. -om vi måste... Om vi bygger systemet
  på allt för stela grunder.

 195. Så vi måste tänka på kreativiteten.

 196. Är det nåt
  som Vetenskapsrådet verkar för?

 197. Det är svårt att skapa en kreativ miljö.

 198. Vårt största instrument
  är projektbidraget-

 199. -och det grundas
  på forskarinitierad forskning-

 200. -och det är åtminstone
  en utgångspunkt-

 201. -för de forskare som redan finns.

 202. Men jag oroar mig
  för nästa generation-

 203. -och där måste vi... Vi måste locka
  fler unga till forskningen-

 204. -och kreativitet är nåt
  som ungdomar är intresserade av.

 205. Men då kanske de inte tänker
  på forskning, utan på annat.

 206. Vi måste visa dem möjligheten
  att vara kreativ inom forskningen.

 207. Du har en viktig poäng.

 208. När jag hör talas om "kreativ industri",
  så...

 209. Vad betyder det, om man slår upp det?

 210. Det betyder då inte lastbilsindustrin,
  sett till hur politiker definierar det.

 211. Men det är väldigt kreativt
  att bygga ett modernt fordon-

 212. -som måste uppfylla alla krav som
  samhället och kunden ställer på dem.

 213. Så vi använder uttrycken kreativ
  vetenskap eller kreativ industri-

 214. -på fel sätt.
  Det är i alla fall min uppfattning.

 215. Men nu har vi en fråga.

 216. Eva Johansson, SLU.

 217. Jag skulle vilja fortsätta på din fråga.

 218. Jag förstod inte vad du menade.
  Vad har ni för planer? Hur tänker ni-

 219. -kring hur vi ska bli bättre-

 220. -och öka intresset bland unga?
  För det är ett problem.

 221. Jag vill även återkoppla till...

 222. Jag har en son som läser teoretisk
  fysik, och jag frågar honom jämt-

 223. -om han lär sig nånting nytt.

 224. Alla i klassen gör samma uträkningar,
  och läraren har redan svaren.

 225. De lär sig fortfarande
  gammal kunskap. När ändras det?

 226. Det är lite knepigt.

 227. När slutar man lära sig
  det alla inom området redan vet-

 228. -och börjar lära sig nya saker
  som student?

 229. Jag tycker att det kommer så sent.

 230. Hur hanterar ni det?
  Att verkligen hålla på med vetenskap?

 231. Att få unga att verkligen förstå vad...

 232. Vad säger ni i panelen om det?
  Hur hanterar ni dessa frågor?

 233. Astrid får börja. Hon leder
  ett av Sveriges största universitet.

 234. Jag tror att relationen mellan bra
  forskning och bra undervisning-

 235. -är oerhört viktig, och jag håller med
  det våra ledande forskare sa förut-

 236. -om att de mest inspirerande före-
  läsningarna kan vara lite oortodoxa-

 237. -men de fokuserar på sånt
  vi inte redan har upptäckt.

 238. Alla fantastiska saker vi inte vet ännu.
  Och att det är så mycket vi inte vet-

 239. -är nåt som kan få unga människor
  att tycka att vetenskapen är nåt roligt.

 240. Att det finns nya världar att upptäcka.

 241. Så det är väldigt viktigt med den här
  kopplingen mellan bra forskning-

 242. -och undervisning.

 243. Det finns nog vissa grundläggande
  saker som vi måste lära oss-

 244. -men jag håller med om att det
  är väldigt lite som vi vet med säkerhet.

 245. Så budskapet vi sa ge till våra unga är:
  "Är vi säkra på det här?"

 246. "Våga utmana lärosatserna." Det är
  de som ska göra nästa stora upptäckt.

 247. Och tio år senare krossar nån annan
  den teorin. Det kommer nog att dröja-

 248. -innan vi är helt säkra på allt.

 249. Ja, undervisning och forskning
  ska höra ihop-

 250. -och jag har märkt en sak:
  Om man vill anordna ett möte-

 251. -med forskare från Sverige
  och till exempel USA-

 252. -så frågar man den svenske
  professorn, och han säger ja direkt-

 253. -men den amerikanske professorn
  måste kolla om han ska undervisa då.

 254. Det är en stor skillnad.

 255. Okej. Ja?

 256. Mikrofonen är på väg.

 257. Marika Edoff, Uppsala universitet.
  Jag skulle vilja fråga er-

 258. -vad ni anser om utmärkthet. Vad
  är det, och hur utvärderar man det?

 259. För att få ett bidrag handlar om att
  utvärdera utmärkthet. Hur görs det?

 260. Okej, då är vi kvar ett par timmar till.

 261. Sven, då kanske ska börja, eftersom
  du är chef för Vetenskapsrådet.

 262. Vi hade ett projekt för några år sen...
  Jag ser några deltagare i publiken.

 263. Vi försökte hitta
  en effektiv definition av utmärkthet-

 264. -eller nåt i den stilen.

 265. Vi lyckades inte slutföra det projektet.

 266. Svaret är nog referentgranskning-

 267. -och att man ger referenterna
  bra instruktioner.

 268. Det är mitt svar
  på hur man hittar denna utmärkthet.

 269. Vi har öppna utlysningar,
  vi får in många ansökningar-

 270. -och vi har bra referenter
  med bra instruktioner...

 271. -...och de hittar de bästa projekten.
  -Juleen.

 272. Det är som porr - ingen kan definiera
  det, men alla känner igen det.

 273. Jo, vi har en del värden
  men alla stämmer säkert inte.

 274. Vi behöver fler indicier
  för att kunna utvärdera forskningen.

 275. Och som ni gör - ni har flera personer
  som granskar ansökningarna-

 276. -det är inte bara en person som avgör,
  och ni ser till att förhindra nepotism.

 277. Ni har ett system
  som faktiskt tycks fungera.

 278. Får jag ställa en följdfråga?

 279. Utvärderar man också forskning-

 280. -som är mer motiverad
  av ett behov i samhället-

 281. -där det finns andra intressenter,
  som industrin eller andra områden?

 282. Där kanske inte artiklar
  i Nature och Science-

 283. -är det enda kriteriet.

 284. En medlem i en ERC-panel sa:

 285. "Jag litar mer på artiklar i JBC än
  på artiklarna i de stora tidskrifterna."

 286. Många av Nobelprisen tilldelades
  upptäckter i väldigt små tidskrifter.

 287. Om man vill bryta mot dogmen
  kanske man inte genast kommer med-

 288. -i de stora tidskrifterna.

 289. Så man behöver fler indicier
  än att bara titta på Nature-artiklar.

 290. Det måste finnas flera.

 291. Men då måste man få med andra
  intressenter i urvalspanelerna-

 292. -om det ska göras på ett trovärdigt
  sätt. Inte bara ens ämneskollegor.

 293. Och när man utlyser bidragen måste
  man göra klart vad man vill ha.

 294. Lite mer riktade utlysningar,
  och ge referenterna instruktioner-

 295. -så att de vet vad de ska leta efter.
  Vi använder ett relevanskriterium-

 296. -förutom det vanliga kriteriet,
  om vi gör såna riktade utlysningar.

 297. Och då fungerar det bra.

 298. -Astrid?
  -Referentgranskning är viktigt...

 299. ...men jag vill återkomma till din
  tidigare fråga om flaskhalsen.

 300. Och även...

 301. Det faktum att...

 302. ...många av våra anslagssystem
  och utvärderingssystem nu förändras-

 303. -utgör en risk för svensk forskning.

 304. Och även om det finns en politisk
  konsensus, åtminstone på ytan-

 305. -vad gäller forskningens betydelse...

 306. Vi är här i dag
  för att diskutera anslagen-

 307. -för att locka utländska forskare,
  som nu är stängda, och det är nåt-

 308. -som är anmärkningsvärt
  och en aning oroande, för...

 309. Javisst, det har varit
  något kontroversiella anslag-

 310. -och man skulle kunna rikta viss...

 311. ...kritik mot vissa detaljer, som
  den första rekryteringsprocessen.

 312. Men efter andra gången,
  när alla var nöjda med processen-

 313. -och urvalskommittén fick veta-

 314. -att universiteten
  hade gjort ett utmärkt jobb-

 315. -med att välja ut riktigt bra forskare-

 316. -så stoppar man anslagen.

 317. Det är nåt som skapar
  en viss ryckighet i anslagssystemet-

 318. -som är väldigt dålig för Sverige
  som liten forskningsnation.

 319. Vi kommer alltid ha
  ett behov av att kunna rekrytera-

 320. -toppforskare
  inom strategiska områden-

 321. -och även om vi försöker prioritera
  och tänka strategiskt-

 322. -så är det mycket svårt att finansiera
  forskningen inom universitetet.

 323. Så det finns ett stort behov,
  som de här bidragen-

 324. -fyllde för universiteten.

 325. Vi har en fråga längst fram.

 326. Jon Simonsson, näringsdepartementet.

 327. Jag vill gå tillbaka till frågan om
  glappet mellan forskare och studenter.

 328. Jag undrar vilka konkreta åtgärder
  som bör vidtas för att fylla det gapet?

 329. Att få unga människor
  engagerade i forskning?

 330. Och att få lärarna
  engagerade i studenterna.

 331. Jag märker inte av ett problem
  när jag träffar dem enskilt.

 332. Då känner jag ett stort engagemang.

 333. Vi måste göra mer
  för att få in dem i vår värld.

 334. Göra labbar och
  vara delaktiga i deras utbildning.

 335. Du är rektor på ett universitet
  med mycket forskning. Hur gör ni?

 336. Alla våra forskare måste undervisa
  en viss andel av sin tid-

 337. -och det är bra. Man ska inte bara
  forska, man ska undervisa också.

 338. Och studenterna ska få tillgång till de
  bästa forskarna så tidigt som möjligt.

 339. Det är lätt att säga,
  men svårare att genomföra.

 340. Okej.

 341. Viktor Öwall, Lunds tekniska högskola.

 342. Jag har en fråga om infrastruktur,
  för vi hörde i morse att det är viktigt.

 343. Klimatet för finansiering av
  infrastruktur har förändrats mycket-

 344. -och det finns två faror. En är
  medfinansieringen som vissa kräver.

 345. Man riskerar att utarma universiteten.

 346. Och det gäller inte bara ESS i Lund,
  utan även andra möjliga...

 347. Och hur finansierar vi medelstora
  infrastrukturprojekt?

 348. I storleksordningen 5-10 miljoner.
  Var hittar vi pengar till sånt?

 349. Vill du börja, Sven?

 350. Jag tror att det är... Infrastruktur
  är naturligtvis väldigt viktigt-

 351. -och det vi har sett...

 352. När kommittén för forskningens infra-
  strukturer startade 2007 eller 2008-

 353. -så hade de en budget
  på knappt 500 miljoner kronor.

 354. Nu är den på över två miljarder,
  så kostnaderna har ökat enormt.

 355. Det gäller även lokal infrastrukturen,
  som inte finansieras av oss.

 356. Så det är ett problem.
  En lösning är att samarbeta.

 357. Om man inte får upp det på nationell
  nivå, så kanske på regional nivå.

 358. Det vi ser
  inom livsvetenskapens område-

 359. -är ett bra exempel på det.

 360. När man ansöker om pengar
  från Vetenskapsrådet-

 361. -kan man begära bidrag
  för avskrivningskostnaderna.

 362. Det kan man göra. Även om vi inte
  kan finansiera själva investeringen-

 363. -så kan vi finansiera
  användandet av den.

 364. -Astrid.
  -Jag tror också...

 365. På sätt och vis är det ett problem,
  men det kan även vara nåt bra.

 366. Det skapar ett behov
  av större forskningsanslag-

 367. -om universiteten
  ska kunna ta ett större ansvar.

 368. Men jag tror även att det faktum
  att vi börjar samarbeta mer-

 369. -och bildar konsortium är väldigt bra.
  Det kommer att gynna forskningen-

 370. -och leda till mer samarbete.
  Det är den positiva effekten.

 371. Jag har en fråga om infrastruktur.
  Kan Sverige...?

 372. Kan du ställa dig upp?
  Det gör sig bättre på tv.

 373. Beatrice Melin, Umeå.
  Kan Sverige konkurrera-

 374. -när det gäller infrastruktur
  inom alla områden?

 375. Jag tänker på sekvensering och
  annan teknik som utvecklas så fort.

 376. Är det kostnadseffektivt att investera
  så mycket i infrastruktur?

 377. Borde vi i stället skicka våra prover
  till t.ex. Baylor College of Medicine?

 378. Större rörlighet
  och mer globalt samarbete.

 379. Det är en kompromiss som vi måste
  ta ställning till. Hur ser ni på det?

 380. Det viktigaste är att vi är
  konkurrenskraftiga inom forskning.

 381. Infrastrukturen är bara ett instrument,
  och ibland kan vi inte ha den i Sverige-

 382. -så vi går med i exempelvis
  europeiska organisationer-

 383. -för att dela dessa instrument.

 384. Vi kan inte ha allt i Sverige.

 385. Internationella universitetsallianser
  är viktiga-

 386. -och man måste titta utanför EU-

 387. -och skapa nätverk med andra länder.

 388. Även de nationella nätverken har
  fungerat bra på medicinområdet.

 389. Man kan samla in ett tillräckligt stort
  antal dna-prover för forskningen.

 390. Jag... - Ett ögonblick.

 391. Jag har också sett såna samarbeten.

 392. Här i Sverige har vi startat
  test- och forskningscentret Asta.

 393. Active Safety Test Area, där man
  testar trafiksäkerhet utanför Borås.

 394. Det är ett samarbete mellan
  Sveriges tekniska forskningsinstitut-

 395. -Chalmers och industrin. Och när man
  tittar på forskningsinfrastruktur-

 396. -så ser man en tendens till att man allt
  oftare delar på anläggningarna.

 397. Vi pratade tidigare
  om Astra Zeneca i Mölndal-

 398. -så jag tror att man även ska vara
  öppen för att föra en diskussion-

 399. -med industrin.

 400. Det finns organisationer som Swedish
  Engineering Association for...

 401. Engineering Industry Association...
  Teknikföretagen.

 402. Vi har en representant med oss.
  Och ha ett utökat samarbete.

 403. Okej.

 404. Mattias Marklund, Chalmers. Jag
  har en fråga angående unga forskare.

 405. Unga forskare är nog det viktigaste
  sättet för svenska universitet-

 406. -att rekrytera toppforskare i dag
  inom tenure track-systemet.

 407. Min fråga är: Tillåter vi
  inom det svenska systemet-

 408. -ny och nyskapande forskning i dag?

 409. Eller är det bara konservativt?
  Vad har ni för åsikt om det?

 410. Okej, vem vill...?

 411. Jo, vi... Du har rätt i att man kan
  plocka in folk som är mitt i karriären.

 412. Ett annat lackmusprov är att
  uppmana dem att söka ERC-bidrag.

 413. Då får de större möjligheter och får
  större spelrum för sin forskning.

 414. Det handlar ju delvis om resurser,
  om infrastrukturen och pengarna-

 415. -som krävs för att utföra
  en helt självständig forskning.

 416. Vi pratade ju om miljöer.
  Människan är en ö, så man hoppas-

 417. -att människorna man tar in
  tillför nåt till ens miljö.

 418. Om de jobbar isolerat med ett eget
  område så berikas inte den miljön.

 419. Så ta in folk som är annorlunda,
  men som ändå bidrar med nåt.

 420. De ska inte vara så annorlunda att de
  inte har nån koppling till omgivningen.

 421. Frågan om unga forskare är viktig,
  och nu finns det en organisation-

 422. -som kan föra deras talan -
  Sveriges unga akademi.

 423. Och jag såg deras ordförande
  här förut. - Är Martin här?

 424. Ja, där är han. De har många
  bra idéer för vad som måste göras-

 425. -när det gäller unga forskare,
  så äntligen har de fått en tydlig röst.

 426. Jag tror även att ett införande av
  tenure track-systemet i hela landet-

 427. -skulle gynna unga forskare. Program
  som Wallenberg Academy Fellows-

 428. -eller Riksbankens Jubileumsfond
  och Pro Futura Scientia-

 429. -har också varit viktiga
  för att få fram unga forskare.

 430. Även när det gäller regional forskning.

 431. Vi har studerat åldersfördelningen
  bland forskarna-

 432. -och inom de flesta områdena
  ser fördelningen ganska bra ut.

 433. Vi har inte sett nån minskning av unga
  forskare vad gäller de flesta områdena.

 434. Så jag tror åtminstone inte att antalet
  unga forskare är ett stort problem.

 435. Det är viktigt att de åker utomlands
  i nåt år för postdoktorala studier-

 436. -för att sen komma tillbaka
  till fakulteten med nya idéer-

 437. -nya perspektiv och nya erfarenheter
  från forskning på en annan fakultet.

 438. Det är nog ett kriterium för framgång.
  Om man inte tar chansen-

 439. -att åka ut i världen och lära sig
  nåt nytt så tillför man ingenting.

 440. Och man behöver inte
  komma tillbaka till samma fakultet.

 441. Vi är ett rätt stort land, med gott om
  möjligheter. Så det ska vi uppmuntra.

 442. Andreas, du nämnde tidigare
  att vi nu har en situation i Sverige-

 443. -där det kommer hit färre studenter
  för att läsa ett mastersprogram-

 444. -på grund av en förändring av...
  Hur ser ni på den här saken?

 445. Det borde vara en bra rekryteringsbas
  för framtida forskare.

 446. Det är extremt problematiskt.

 447. Det har verkligen utarmat
  vår forskningsmiljö-

 448. -att inte få in lika många
  mastersstudenter som tidigare.

 449. Särskilt utländska studenter.
  Min forskningsgrupp-

 450. -består till 50 %
  av utländska studenter-

 451. -och det är jätteviktigt att ha
  ett rikt tillflöde av olika kulturer.

 452. Att redan mycket tidigt-

 453. -utsätta våra stipendiater och studenter
  för vetenskapens värld är jätteviktigt.

 454. En sak som jag hör ibland,
  och särskilt på senare tid-

 455. -är att man på vissa fakulteter
  på svenska universitet säger-

 456. -att det är så jobbigt
  att rekrytera studenter från utlandet.

 457. Det verkar inte finnas tillräckligt med
  incitament för att rekrytera utifrån-

 458. -och det är oroande.
  Man måste titta på vad man kan göra-

 459. -för att göra det attraktivare-

 460. -att locka utländska studenter
  till svenska universitet.

 461. Vad skulle ni rekommendera
  att den svenska regeringen gör?

 462. Inför nästa forskningsproposition,
  som nu rycker allt närmare.

 463. Man måste bygga vidare
  på dessa starka forskningsmiljöer-

 464. -och inte låta... Man bör ha en koppling
  mellan undervisning och forskning-

 465. -men resurserna måste koncentreras-

 466. -och inte spridas ut över hela landet.

 467. Det är ganska kontroversiellt,
  men det krävs för att behålla de här-

 468. -relativt få, starka forskningsmiljöerna
  som vi har i Sverige.

 469. Jag säger inte emot.

 470. Jag tror att vi måste
  öka anslagen i projektbidragen.

 471. De är alldeles för låga för att föra
  en konkurrenskraftig toppforskning-

 472. -och vi bör sikta högre.

 473. För att man ska kunna fatta
  mer strategiska beslut-

 474. -krävs att man förstår utvecklingen
  av högre utbildning och forskning-

 475. -i andra delar av världen.

 476. Inom affärsvärlden har man "Business
  Intelligence", och British Council-

 477. -myntade ordet
  "Education Intelligence".

 478. Sverige har väldig lite av den varan,
  och om vi tittar på...

 479. British Council
  representerar ett stort land-

 480. -men även länder
  som Danmark och Holland-

 481. -har gjort en del insatser
  på det här området-

 482. -och det är nåt som Sverige saknar.

 483. Översättning: Mattias R. Andersson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Sverige en attraktiv forskningsnation

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, menar att det har blivit svårare att locka utländska forskare till Sverige. Här diskuterar hon med Juleen Zierath, professor på Karolinska institutet, Andreas Göthenberg, vd Stint och Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet vad man kan göra för att Sverige ska bli en attraktiv forskningsnation. Moderator: Jan-Eric Sundgren. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Forskare, Forskning, Forskningspolitik, Vetenskaplig verksamhet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Att forska om mörk materia

Att forska om mörk materia är bland det mest spännande man kan göra, tycker Katherine Freese som är professor i fysik vid Stockholm universitet. Här berättar hon hur vår galax ser ur och hur hon som professor hamnade i Sverige. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Behandlingar mot cancer

Sir David Lane är onkolog och forskar om cancer. Han menar att vi behöver en ny strategi för mediciner som ska bota sjukdomar som cancer. Här berättar han om sitt arbete. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Lokal styrning och utveckling

Vad innebär det att det är olika styren i Mellanöstern, och hur förhåller sig de olika länderna till varandra? Om detta berättar Ellen Lust som är professor i statsvetenskap vid Yale University. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Högkvalitativa forskningsmiljöer

Hur får man unga doktorander att intressera sig för forskning och fördjupa sina kunskaper? Paneldiskussion med experter som själva är forskare. Medverkande: Ellen Lust, Katherine Freese och Sir David Lane. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Toppforskare presenterar sin forskning

Sverige en attraktiv forskningsnation

Paneldiskussion om vad man kan göra för att Sverige ska bli en attraktiv forskningsnation. Medverkande: Astrid Söderbergh Widding, Juleen Zierath, Andreas Göthenberg och Sven Stafström. Moderator: Jan-Eric Sundgren. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Paneldiskussion om Ett gott hem för alla

Panelsamtal om den romska historien. Hur kan kunskapen om historien påverka romernas framtid? Den politiska situationen och villkoren för romskt liv i Sverige diskuteras utifrån den aktuella situationen för romska EU-medborgare. Medverkande: Angelica Ström, specialpedagog och dotter till författaren Katarina Taikon; Diana Nyman, sakkunnig i romska frågor; författaren och journalisten Per Wirtén och författaren, journalisten och regissören Lawen Mohtadi. Moderator: Fredrik Liew. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Från kroppsstraff till tuktande av själen

Om synen på brott och straff i 1800-talets Sverige. Vi besöker Spinnhuset i Göteborg.