Titta

UR Samtiden - Judisk vår: Rörlighet

UR Samtiden - Judisk vår: Rörlighet

Om UR Samtiden - Judisk vår: Rörlighet

Emigration, identitet och rörlighet är några av de ämnen som behandlas under konferensen Judisk vår: rörlighet. Konferensen hölls den 8 mars 2015 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Till första programmet

UR Samtiden - Judisk vår: Rörlighet : Språket som maktfaktorDela
 1. Först vill jag tacka arrangörerna.
  Det är roligt att få komma hit.

 2. Ärade gäster, jag vill börja med
  att klargöra några begrepp.

 3. Ni kan dem, men för säkerhets skull.

 4. Sefarad är det ålderdomliga och
  moderna hebreiska ordet för Spanien.

 5. Sefarder kallas judarna med ursprung
  i Spanien eller Portugal.

 6. Det språk de talade
  i Osmanska riket och Marocko-

 7. -kallas av talarna själv spanjolska
  eller djudezmo.

 8. Det som kallas ladino är något annat.

 9. En kväll för två år sedan
  åkte jag tunnelbana i Stockholm-

 10. -ut till invandrarförorterna.

 11. Några ungdomar berättade saker
  som jag inte kände till-

 12. -och som jag knappast
  kan läsa om i tidningen.

 13. Men det som förvånade mig mest
  var inte vad de sa, utan hur.

 14. De var födda i Sverige
  men talade med brytning.

 15. Deras grammatik visade att de aldrig
  hade gått i en riktig skola.

 16. Jag berättade detta
  för en svensk politiker. Hon sa:

 17. "Tja, det är så det är.
  Integration tar tid."

 18. "Jag tror det är tvärtom.
  Den sker antingen i rasande takt"-

 19. -"eller kanske inte alls."

 20. Vi diskuterade och jag sa:
  "Titta på Buenos Aires."

 21. Argentinas befolkning steg
  från 1,7 miljoner 1870-

 22. -till 8 miljoner
  vid första världskrigets utbrott.

 23. I nästan 60 år var minst halva
  Buenos Aires befolkning utlandsfödd.

 24. Detta saknar motstycke i historien.

 25. Som vi vet sker integration
  framför allt på arbetet och i skolan.

 26. Utan arbete och skola måste man trolla
  för att integrera främlingar.

 27. 1914 fanns det 58 000 daglönare
  i Buenos Aires-

 28. -som främst arbetade i hamnen.

 29. 51 000 av de 58 000
  var födda utomlands.

 30. Tänk er förhållandet mellan de infödda
  som lärde ut språket, och invandrarna.

 31. Men det fungerade.

 32. Politikern frågade: "Lyckades det?
  Argentina går väl inget vidare?"

 33. "Det fungerade,
  jag har pratat med dem."

 34. När jag kom till Buenos Aires
  första gången 1980 fanns det många-

 35. -som hade växt upp i början av 1900-
  talet i hem där spanska inte talades.

 36. Inte en enda av dem
  bröt det minsta på armeniska-

 37. -italienska, jiddisch eller arabiska.

 38. Genom livet och språket hade de fått
  ett inhemskt betraktelsesätt-

 39. -inhemska vanor
  och inhemska fobier.

 40. Framgången har
  sociologiska förklaringar-

 41. -men den främsta är att myndigheterna
  inte försökte integrera någon.

 42. Ingen predikade integration.

 43. Den skedde på gator, arbetsplatser,
  skolor och tangohak.

 44. Det fungerade eftersom de nya
  genast började dela invånarnas liv.

 45. För 2 500 år sedan, efter
  en generation på fälten i dagens Irak-

 46. -talade israelitiska jordbrukare
  arameiska - Babylons språk.

 47. Skulle inte Sverige, med sin firade
  sociala modell, klara av det?

 48. Att i vårt tidevarv låta infödda
  växa upp utan att kunna språket-

 49. -är inte bara orättvist utan korkat.

 50. Men det har inte alltid varit så,
  och inte överallt.

 51. På 1500-talet var tyska och holländska
  viktiga affärsspråk i Stockholm-

 52. -medan svenska var mindre viktigt.
  Den största kyrkan var tysk-

 53. -och tyska blev ett dominerande språk
  i både den svenska och ryska armén.

 54. Generaler och chefer talade ofta inte
  språket i det land de arbetade i.

 55. 1634 stod ett stort slag
  mellan Spanien och Sverige-

 56. -slaget om Nördlingen,
  som Sverige förlorade.

 57. Inga svenskar deltog. Varken officerare
  eller soldater var svenskar.

 58. Kort före sin död 1632 mottog Sveriges
  berömde kung Gustav II Adolf ett brev-

 59. -från sin dotter Kristina, som senare
  blev drottning. Hon var då fem år.

 60. Brevet inleds:
  "Gnedigste hertzlibe herr vatter.

 61. "Eurer Königlicher Majestät
  gehorsame dochter Christina..."

 62. Inget konstigt. Kungen hade lärt sig
  skriva tyska innan han lärde svenska.

 63. Innan han lärde sig skriva svenska.

 64. För de som lever efter den national-
  istiska flodvågen låter detta exotiskt.

 65. För oss är språk tillhörighet och
  tillhörighet är språk. Men inte för dem.

 66. Märk motsägelsen: I vår globaliserade
  värld med en enhetlig populärkultur-

 67. -och dess predikande
  om multikulturalism-

 68. -är de nationella språken nyckeln
  till såväl identitet som möjligheter.

 69. De svenska ungdomar jag mötte
  är gravt handikappade i sitt eget land.

 70. Jag behöver inte förklara det:
  anställningsintervjuer, ansökningar...

 71. Om man hamnar efter för sitt
  utseendes skull, saknar kontakter-

 72. -och dessutom låter annorlunda...
  Gud hjälpe en.

 73. Kan ni visa min första illustration?

 74. Titta här, är ni snälla.
  Det här är alla tiders världsrekord-

 75. -när det handlar om att inte lära sig
  sitt nya lands språk.

 76. Det här är tidningen El Tiempo på
  spanjolska, det judisk-spanska språket.

 77. Tidningen är från 1927.
  El Tiempos nyhetsdesk återfanns-

 78. -ovanför hamnen på Galatassidan
  av Gyllene hornet i Konstantinopel.

 79. Om man räknar bakåt blir det 435 år
  och 25 generationer-

 80. -sedan Spanien utvisade judarna
  i mars 1492-

 81. -och sultanen Beyazit II bjöd in judarna
  att bosätta sig i hans land.

 82. I början sökte sig de spanska och
  portugisiska nyanlända till släktingar-

 83. -och i den största sefardiska staden
  i riket, Salonika-

 84. -hette de nya synagogorna
  och institutionerna "Portugal"-

 85. -"Katalonien", "Aragón", "Sevilla",
  "Kastilien", "Lissabon".

 86. Så betraktade de sig själva.

 87. Redan 150 år senare, på 1650-talet,
  hade de sefardiska kretsarna-

 88. -alla belägna inom rikets gränser,
  blivit mycket mer än en minoritet.

 89. De hade blivit ett land med eget språk,
  egen religion och gemensam historia.

 90. Med bra hästar sades man kunna resa
  från Bosnien till Kairo-

 91. -nästan 4 000 km, och bara sova på
  spansktalande härbärgen längs vägen:

 92. Dubrovnik, Monastir, Gallipoli, Izmir.
  I arabvärlden:

 93. Aleppo, Beirut, Jerusalem, Gaza -
  överallt fanns det spansktalande judar.

 94. Sefardiska flickor i rikets ena ände
  giftes bort med pojkar i den andra.

 95. Ön Rhodos, känd för Pias, lärde upp
  rabbiner till Bulgarien och Jerusalem.

 96. På 1840-talet skickades tidningar
  från Salonika och Konstantinopel-

 97. -via post, ibland på kameler,
  till folk långt borta i mellanöstern.

 98. Spanska tidningar, alltså.

 99. Samtidigt lånade sefarderna musik,
  vanor, vidskepelser, mat och folksagor-

 100. -från sitt nya land. De lånade även ord.

 101. Men de allra flesta förblev-

 102. -enbart spansktalande ända till slutet,
  och även efter rikets kollaps.

 103. Judarna som slängdes ut ur gamla
  Jerusalem av arablegionen 1948-

 104. -talade spanska - spanjolska.

 105. Alla turkar vid hebreiska universitetet
  på 70-talet talade spanjolska perfekt.

 106. Detta trots att de var födda efter
  den brutala turkiska språkkampanjen-

 107. -mot minoritetsspråken.

 108. Detta saknar motsvarighet. Tänk er att
  folk flyttade hit från Turkiet i dag-

 109. -och att deras ättlingar skulle prata
  turkiska i Stockholm år 2450.

 110. Ni skulle kanske säga-

 111. -att sefarderna aldrig integrerade sig
  i Osmanska riket.

 112. Det är inte så enkelt. 1551 skrev den
  franske resenären Nicolas de Nicolay-

 113. -om sin resa i Turkiet:

 114. "Enastående skickliga hantverkare är
  de judar som utvisades från Spanien"-

 115. -"till förfång för kristendomen.
  De lär turkarna skapa uppfinningar"-

 116. -"artefakter och vapen, såsom artilleri,
  hakebössor, krut och kanonkulor."

 117. "De har även infört tryckkonsten
  och givit ut böcker på många språk."

 118. Judarna rönte framgång, fick inflytande
  och var väldigt lojala mot riket.

 119. De inte bara hittade utan skapade jobb
  och startade nya näringsgrenar.

 120. Så de integrerade sig, trots allt.

 121. De integrerade sig
  i det lokala milletsystemet.

 122. Som ni vet var milletsystemet
  en sorts etnisk federalism-

 123. -där icke-muslimer fick sköta sitt
  om de betalade skatt och var lojala.

 124. De spanska judarna levde gott
  och beskyddades-

 125. -men de integrerades inte
  i sitt nya hems nationella kultur.

 126. Inte för att de var envisa separatister
  utan för att en sådan kultur inte fanns.

 127. Det fanns inte heller
  ett nationalspråk.

 128. Det fanns bönder som talade turkiska,
  men judarna i staden mötte få turkar.

 129. Före nationalismen i Turkiet
  syftade "türk"-

 130. -på fattiga bönder
  utan politiskt inflytande.

 131. Sefarderna kunde inte tala
  med turkar från landsbygden.

 132. Men den osmanske storvisiren i
  Topkapi-palatset kunde inte heller det.

 133. Vanligt folk förstod inte det förfinade
  hovspråket med persisk-arabiska ord.

 134. Så hur gjorde de? Hur fungerade
  en supermakt med territorier-

 135. -i Europa, Afrika och Arabien
  utan ett gemensamt språk?

 136. Hur sköttes förvaltning och affärer?

 137. Kan ni nu visa min tredje bild?

 138. Det här är motsatsen till nationalism
  och till vår uppfattning om integration.

 139. Det dekretliknande brevhuvudet
  på fem språk får en att tappa andan.

 140. Men det är ett vardagligt dokument:

 141. ett kvitto från en verktygsaffär i gamla
  Istanbul, som även sålde parfymer.

 142. Affären hette Maison Bereket och
  drevs av herrarna Benhaim och Levy.

 143. Huset står kvar bredvid
  den gamla blommarknaden.

 144. Högst upp finner vi maktens språk
  - osmanska.

 145. Under det, spanjolska i rashiskrift,
  en variant av det hebreiska alfabetet.

 146. I kanterna affärsspråken grekiska
  och armeniska-

 147. -och nederst franska, rikets enda
  utländska språk, som bildade talade.

 148. Kunden heter Moise Simha
  och posterna står på spanska-

 149. -i skrivstilen soletreo, som kanske
  fem personer i världen kan läsa i dag.

 150. Om kunden inte varit jude
  hade språket varit ett annat.

 151. Det fanns en mängd översättare,
  de berömda dragomanerna.

 152. Bland araber och judar i mellanöstern
  är det än i dag vanligt-

 153. -att heta Tourdjeman i efternamn-

 154. -vilket betyder att bärarens förfäder
  försörjde sig som översättare.

 155. Detta är inte ett vittnesmål om
  multikulturalism - en ideologi saknas.

 156. Kvittot är inte skrivit på olika språk
  för att inte förolämpa en viss grupp.

 157. Dokumentet är funktionellt.
  Kunderna talade olika språk-

 158. -så det var sunt affärsförnuft
  att använda dem alla.

 159. Osmanernas multikultur var äkta och
  skapad under århundraden - av ingen.

 160. Multikulturalism
  är inte ett levande landskap-

 161. -utan ett ideologiskt påhitt.

 162. Som att den svenska polisens hemsida
  även finns på samiska och jiddisch.

 163. Det görs i mångfaldens,
  en av våra nya gudars, namn.

 164. Kvittot skrevs 1908, bara veckor efter
  de unga turkarnas första revolution.

 165. De unga turkarna var förnyare
  och protonationalister.

 166. Efter rikets fall infördes
  de unga turkarnas idéer av Atatürk-

 167. -som förstörde Istanbuls fantastiska
  mångfald av språk och trosläror.

 168. "Turkar", som hade syftat
  på obetydliga bönder-

 169. -var nu medborgarna
  i en ny nationalstat.

 170. Det är paradoxalt att i den fanatiskt
  sekulära stat som Atatürk skapade-

 171. -har många turkar svårt att acceptera
  icke-muslimer som medborgare.

 172. Jag har en grekisk vän i Bodrum,
  vid kusten.

 173. Han heter Ismet,
  från arabiskans Ismat.

 174. En judisk vän i Istanbul heter Rifat,
  från arabiskans Rifaat.

 175. Den kände historikern Rifat Bali.

 176. Var annars kan man hitta en grek
  eller en jude med arabiska namn?

 177. Vad betyder det?

 178. Namnen är arabiska,
  men framför allt är de muslimska.

 179. Ismets och Rifats föräldrar,
  liksom andra icke-muslimer i Turkiet-

 180. -insåg att grekiska, hebreiska eller
  spanska namn innebar ett handikapp.

 181. Det moderna Turkiet tycks vara
  en icke-konfessionell nationalstat.

 182. Men de enda som verkligen känner sig
  hemma där identitetsmässigt-

 183. -är sunnimuslimerna.

 184. Inte ens aleviterna - de är tolv
  miljoner - känner sig bekväma där.

 185. Berättelsens sensmoral är att mångfald
  kan förstöras, som i Turkiet-

 186. -men den kan inte skapas,
  vilket vissa européer låtsas-

 187. -genom kvotering
  och positiv diskriminering.

 188. Mångfald är bra,
  men den uppstår slumpmässigt.

 189. Att lovprisa mångfald bidrar inte till
  att integrera en enda invandrare.

 190. De osmanska judarna levde i avskilda
  områden, men var en del av ekonomin.

 191. Många av våra invandrare lever
  i avskilda områden utan att vara det.

 192. Det ändrar ingen ideologi på. Tack.

 193. Översättning: Martin Garat
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Språket som maktfaktor

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Journalisten Nathan Shachar föreläser om mångkultur och språk och gör en djupdykning i judisk kulturhistoria. Varje lands språk är en nyckel till identitet och möjligheter. Inspelat den 8 mars 2015 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Integration, Språk och samhälle, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Judisk vår: Rörlighet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Judisk vår: Rörlighet

Erfarenheter från exilen

Nobelpristagaren Herta Müller berättar om att arbeta i exil. Hon menar att alla judiska konstnärer som valde exilen borde få en starkare minnesplats i historien. Och hon gör kopplingar till flyktingar som lever i exil idag. Inspelat den 8 mars 2015 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Judisk vår: Rörlighet

Språket som maktfaktor

Journalisten Nathan Shachar föreläser om mångkultur och språk och gör en djupdykning i judisk kulturhistoria. Varje lands språk är en nyckel till identitet och möjligheter. Inspelat den 8 mars 2015 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Judisk vår: Rörlighet

Jiddisch i New York

Journalisten Matan Hermoni föreläser om den judiska migrationen från Europa till USA i början av 1900-talet. Han berättar om hur synen på USA förändrades. Inspelat den 8 mars 2015. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Judisk vår: Rörlighet

Vem är minoritet?

Att tillhöra en minoritet är inget som är självklart för en person, utan något som påförs från makthavarna. Det säger författaren Aris Fioretos i det här panelsamtalet med korrespondenten Nathan Shachar, rabbin Ute Steyer och författaren Matan Hermoni om rörlighet och judisk identitet. Moderator: Lars M Andersson. Inspelat den 8 mars 2015 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Judisk vår: Rörlighet

Integrationens utmaningar

Panelsamtal om integration i Sverige och att det kan vara svårare att bli integrerarad här än i andra länder. Medverkande: Ahmed Abdirahman, Kholod Saghir, Qaisar Mahmood, Anneli Rådestad, Bilan Osman, Sami Said. Inspelat den 8 mars 2015. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Judisk vår: Rörlighet

Vår gemensamma fiende terrorn

Radikal islamism är inget religiöst problem utan en global samhällsutmaning som muslimer och icke-muslimer måste bekämpa tillsammans, menar den franske journalisten Mohamed Sifaoui i denna föreläsning. Inspelat den 8 mars 2015 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kvinnors makt i världshistorien

Separation

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den tuktade lusten

Lars Ullerstams "De erotiska minoriteterna" kom ut på 60-talet och menade att alla typer av sexualitet skulle accepteras. Samtal med författaren som tycker att mycket i boken håller än. Programledarna från ”Ligga med P3" säger de har få sexuella tabun, förutom djursex. Idéhistorikern Susanne Dodillet och professorn Sven Axel Månsson har olika åsikter om den svenska sexköpslagen.