Titta

UR Samtiden - Det civila samhället

UR Samtiden - Det civila samhället

Om UR Samtiden - Det civila samhället

Samhällen utvecklas och människor förändras. Hela tiden knyts det kontrakt mellan människor om hur vi ska leva tillsammans. Men vad innebär detta för den vanliga medborgaren? Vilka utmaningar står det civila samhället inför? Här samlar forskare sina tankar och presenterar sin forskning i detta ämne. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Det civila samhället : Framväxten i KinaDela
 1. Tack så mycket för inbjudan
  till den här spännande dagen.

 2. Jag har haft glädjen att vara
  finansierad av Vetenskapsrådet-

 3. -i ett projekt som handlar om det
  framväxande civila samhället i Kina.

 4. Det är intressant och av stor
  betydelse för oss alla.

 5. Framför allt finns det
  nånting intressant-

 6. -i forskningen om
  det civila samhället i Kina.

 7. Eftersom så mycket pågår.
  Det är en utmanad statsmakt-

 8. -p.g.a. förändringar inom landet
  och inom statsmakten själv.

 9. En stor reformprocess äger rum.

 10. Det är inte längre statsmakten
  som anställer medborgarna i Kina-

 11. -utan allt fler är anställda i
  egenföretag eller av privata företag-

 12. -som statsmakten inte har insyn i
  och inte kontroll över-

 13. -vad de gör dagligdags. Det är en
  värdeförändring också inom Kina.

 14. Dels p.g.a. förändringarna som finns.

 15. Man kan ta mer ansvar för sig själv,
  man kan ta...

 16. ...utgångspunkt i
  vad som händer i omvärlden.

 17. Men så kommer också ett tryck utifrån
  genom internet-

 18. -som alla känner till, tror jag,
  censureras i Kina-

 19. -och filtreras vid landets gränser.

 20. Men det är ändå så att nånting
  kommer in också i Kina utifrån.

 21. Allt det här leder till en
  omförhandling och förändringar-

 22. -och...den maktbalans
  som har varit väldigt tydlig-

 23. -att Kommunistpartiet har haft
  hegemoni över idéerna-

 24. -över hur samhället ska organiseras
  o.s.v. håller på att förändras.

 25. Det har också med nya kommunikations-
  former att göra. Sociala medier-

 26. -bidrar till organisering och
  förändring i samhällskroppen.

 27. Det här försöker statsmakten
  kontrollera, härbärgera och klara av.

 28. Så man har egna idéer om
  hur man ska motverka det här.

 29. Jag har tittat på
  de här förändringarna under fyra år.

 30. Nånting som är alltmer besvärande
  inom forskningslitteraturen-

 31. -om Kinas framväxande civila samhälle
  är att det beskrivs som beroende.

 32. De här organisationerna som finns...

 33. Vi kan kalla dem för
  frivilligorganisationer.

 34. De är beroende av statsmakten.
  Det finns ett beroendeförhållande.

 35. Ibland försöker man hitta nånting
  positivt i den här utvecklingen.

 36. Den gamla leninistiska statsmakten
  försöker ändå ha nån typ av dialog-

 37. -inte bara med de gamla
  massorganisationerna.

 38. Man försöker också samtala med
  de nya frivilligorganisationerna.

 39. Konsultativt. Kanske t.o.m.
  demokratiskt. Ha örat mot marken-

 40. -eller mot rälsen.
  För det är ett stort tåg som kommer.

 41. Man talar också i forskningen om ett
  potentiellt utkrävande civilsamhälle-

 42. -som är mer kritiskt
  mot en statsmakt-

 43. -som gör mycket problematiska saker.

 44. Det konstiga är att samtidigt som
  samhället ska vara så beroende-

 45. -så räddhågset-

 46. -så äger kanske 200 000
  sociala protester per år rum.

 47. Hur kan man förklara det här?

 48. Om de här registrerade
  civilsamhällesorganisationerna...

 49. ...inte skulle våga
  organisera medborgare-

 50. -mot miljöförstöring, mot stölder av
  kollektivt ägd jordbruksmark-

 51. -eller vad det nu kan vara,
  vilka är det som protesterar?

 52. Hur förklarar vi det här?

 53. Protesterna har ökat i takt med
  reformpolitiken-

 54. -och i takt med
  det vi känner igen globalt.

 55. Även den kinesiska statsmakten
  talar om att man ska gå från...

 56. ...det man haft till att ha ett stort
  samhälle och en liten stat.

 57. I takt med den här utvecklingen
  ökar protesterna på landsbygden-

 58. -och i städerna. 2006 rapporterade
  ministeriet för statens säkerhet-

 59. -om att 70 000 s.k. massincidenter
  ägde rum varje år.

 60. Det här har ökat år efter år
  till 2007-

 61. -då inte längre statsmakten
  ville berätta om-

 62. -hur många sociala protester som ägde
  rum. Det är uppskattningar från 2007.

 63. Kinesiska forskare uppskattar att
  det var 127 000 sociala protester.

 64. 2011. På samma sätt.
  Oberoende forskare i nån mening.

 65. Det är inte staten som säger det här.
  Det vill man inte berätta.

 66. 180 000 sociala protester
  säger Tsinghua-universitetet.

 67. De här protesterna... Det kanske
  rör sig om 200-300 per dag.

 68. ...är en konsekvens av korruption,
  maktmissbruk-

 69. -och att man konfiskerar mark
  som man äger gemensamt i byarna-

 70. -eller miljöproblem. Det här kommer
  av den ekonomiska utvecklingen.

 71. Om man vill göra karriär... Ekonomi
  och politik hänger vanligtvis ihop.

 72. Ska man göra karriär inom Kommunist-
  partiet eller som ämbetsman-

 73. -måste man leverera hög ekonomisk
  tillväxt i sin kommun eller sitt län.

 74. Då kanske man inte tycker att det är
  nödvändigt med en utvärdering av-

 75. -t.ex. bygget av en ny fabrik.

 76. Så miljöproblemen hänger ihop
  med tillväxtkraven-

 77. -som kommer från Peking
  ner på provinsnivå.

 78. Det här leder till
  att vanliga medborgare blir lidande.

 79. För att åskådliggöra-

 80. -alla de här 200 000
  sociala protesterna varje år-

 81. -tänkte jag zooma in på en protest
  som är väldigt intressant.

 82. Dels för att den var framgångsrik.

 83. Byborna i en by i
  Guangdong-provinsen-

 84. -lyckades få igenom vad de ville
  med sina demonstrationer.

 85. Wukan, som byn heter,
  är Kina i ett mikrokosmos.

 86. Det handlar om
  det som vi i dag kanske också hör:

 87. Hur Kommunistpartiet försöker
  komma åt korruptionsproblemen.

 88. Den här konflikten handlade också om
  korruption. En partisekreterare-

 89. -hade styrt den här byn
  i ungefär 40 år.

 90. Han hade sålt ut
  den gemensamt ägda jorden.

 91. Folk demonstrerade. Det kom till
  en tillspetsad situation-

 92. -i september fram till december 2011,
  samma tid-

 93. -som det var mycket i de globala
  nyheterna om den arabiska våren.

 94. Det kom mycket utländska journalister
  till Kina.

 95. Skulle protesterna i arabvärlden-

 96. -leda ända fram till Kina? Det är
  nånting spännande med den här byn.

 97. Det var inte bara det
  att de lyckades få igenom sina krav-

 98. -de använde sig också framgångsrikt
  av sociala medier.

 99. De använde den kinesiska
  motsvarigheten till Twitter-

 100. -och andra typer av kommunikation.

 101. De var också framgångsrika i
  att etablera ett mediecentrum i byn-

 102. -för utländska journalister.
  I början på december-

 103. -kastade de ut
  den gamla partisekreteraren.

 104. Byborna kastade ut honom,
  barrikaderade byn-

 105. -och med en stor polisgruppering
  utanför byn.

 106. Det var som Paris på 1870-talet.

 107. Det var nästan krig
  mellan aktivisterna och polismakten.

 108. Trots det lyckades man smuggla in
  utländska journalister.

 109. Dels hade man en virtuell närvaro
  på det kinesiska internet.

 110. Men intressant nog hade man också ett
  generationsöverskridande samarbete-

 111. -mellan de gamla klanledarna
  och de unga migrantarbetarna-

 112. -från stora städer-

 113. -som kunde få till aktiviteten
  med utländska journalister-

 114. -men också på internet.

 115. Det här är en del av
  det transnationella.

 116. Civilsamhällen är lokala och globala-

 117. -och många olika aktörer
  medverkar i processerna.

 118. Det här är en bild från Wukan när det
  var som mest tillspetsat i december.

 119. Massor med människor på torget i byn.
  Byar i Kina är rätt stora.

 120. Det är 10 000-20 000 människor
  som bor i en stadsliknande miljö.

 121. På banderollen finns det
  kinesiska tecken.

 122. Ord som handlar om mark och öppenhet,
  alltså transparens.

 123. Det vill man ha.

 124. Man vill ha öppenhet
  och demokratiska reformer.

 125. Man vill ha inflytande över politiken
  och välja sina egna ledare.

 126. Det här är intressant, eftersom
  forskningen beskriver civilsamhället-

 127. -som beroende, kontrollerat.
  Man vet vad det är.

 128. Och så helt plötsligt så här
  så finns de jättesynliga.

 129. På internet och i verkligheten.
  Och samarbete. Väldigt konstruktivt.

 130. Jag har varit i byn och
  intervjuat flera av dem som deltog.

 131. De kunde jämföra med andra protester.

 132. En stor ansamling journalister trodde
  att det kommer att leda till nåt mer.

 133. Andra byar började demonstrera
  och försökte efterlikna Wukan.

 134. Det gick inte så bra. Då försökte
  andra grupper organisera protesterna.

 135. Universitetsstuderande -
  om man minns 1989-

 136. -är väldigt elitistiska
  och tycker att de kan mer.

 137. Så det blev ingen bra organisering.

 138. Så Wukan var speciellt på det sättet.

 139. Wukan är ett mikrokosmos av Kina
  där man lyckades.

 140. Så finns det andra områden
  där man inte har lyckats lika bra.

 141. Den här bilden är från-

 142. -infarten till staden Ningbo
  inte långt från Shanghai.

 143. Där demonstrerade man 2012-2013 mot
  anläggningen av en kemisk fabrik.

 144. Då försöker statsmakten mörklägga
  att det är problem.

 145. Man vill inte få utländska
  journalister till protestområdet.

 146. Om man sett den här bilden, vet man
  nästa gång att när statsmakten-

 147. -försöker mörklägga
  var avfarten till Ningbo ligger-

 148. -att där kommer en protest att äga
  rum om det ser ut så här på vägarna.

 149. Så det är kamp mellan civilsamhället
  och staten.

 150. Trots allt gör sig civilsamhället
  synligt. Trots internetcensuren-

 151. -trots blockeringen, trots skrämseln,
  så finns det.

 152. Det här är från Ningbo. Man använder
  kameror och smarta telefoner-

 153. -för att...föra ett vittnesmål om
  vad som pågår till en omvärld.

 154. Ni ser också att utländska
  journalister hade lyckats komma.

 155. Inte bara på landsbygden finns
  en skuggverksamhet-

 156. -utan också i städerna. Åsikter,
  normer, saker som förändras.

 157. Det här är nånting
  som jag trodde först-

 158. -var på riktigt.
  Men om tittar noga kan man se-

 159. -att det är inklippta bilder av
  Chiang Kai-shek.

 160. Det var ledaren för
  Nationalistpartiet-

 161. -som besegrades av Kommunistpartiet
  1949.

 162. Ningbo har alltid haft stor lojalitet
  med Nationalistpartiet.

 163. På banderollen står det:

 164. "President Chiang,
  skurkarna är tillbaka igen"-

 165. -"och trakasserar Ningbo."

 166. Kommunistpartiet ville anlägga
  en kemisk fabrik i stadskärnan-

 167. -mot invånarnas vilja. Och så
  demonstrerar man på internet.

 168. Så här skulle man inte kunna gå
  omkring i gaturummet.

 169. Men det talar ändå för
  att det finns åsikter-

 170. -och värderingar som är obehagliga
  för Kommunistpartiet.

 171. Antingen i människors huvuden
  eller på internet.

 172. Så Kinas civilsamhälle kan inte
  enkelt beskrivas som beroende.

 173. Det är på väg mot, vad jag skulle
  vilja säga, en utkrävande position.

 174. Även om det finns 500 000 regist-
  rerade civilsamhällesorganisationer-

 175. -finns det kanske miljontals
  oorganiserade föreningar.

 176. Det kan vara klaner, det kan vara
  underjordiska, religiösa samfund-

 177. -det kan vara falungong,
  det kan vara muslimska separatister-

 178. -det kan vara katolska kyrkor,
  kristna kyrkor.

 179. Människor som inte vill visa
  sin konfession allmänt.

 180. Det intressanta är
  att kvantitativ forskning-

 181. -World Value Survey, t.ex., som visar
  att den kinesiska staten och partiet-

 182. -och styret har hög legitimitet,
  inte fångar den här verkligheten.

 183. Inte kvalitativ forskning heller.
  Nånting intressant befinner sig-

 184. -i gap eller i skuggor,
  som vi inte riktigt får syn på.

 185. Jag skulle tro - och jag publicerar
  artiklar om det här så småningom-

 186. -att man skulle kunna använda
  Albert Hirschmans idéer-

 187. -om exit, voice och loyalty
  och komplettera med shadow.

 188. För man går mellan olika situationer,
  tillstånd och strategier.

 189. Från att kanske välja exit...

 190. Om det är problem i en stad eller
  ett land kan välja att emigrera. Fly.

 191. Välja sorti. Eller så väljer man
  att kritisera genom voice.

 192. Eller så är man lojal. Det här är det
  mest intressanta. Att vara tyst-

 193. -och kanske vara kritisk,
  vad blir gnistan som får några-

 194. -att yttra voice? Och vad är shadow?

 195. För de flesta kineser
  befinner sig i en skuggtillvaro.

 196. Det är där vi måste leta för
  att komma åt den här problematiken.

 197. Till syvende och sist:
  Varför är det här intressant?

 198. Vad kan forskningen om civilsamhället
  betyda för oss?

 199. Jo, dels för forskningen själv
  är det intressant.

 200. Därför att om vi inte tittar
  på det som inte finns-

 201. -men som uppenbarligen har effekter
  i gaturummet i ett auktoritärt land-

 202. -då vet vi inte vad vi ska tro
  om demokratisering-

 203. -eller vad vi ska tro om stabiliteten
  heller.

 204. Och det är av extremt stor betydelse
  och nytta, kan man tro, för oss.

 205. Om vi har våra företag
  investerade där...

 206. Ingen visste att den arabiska våren
  skulle äga rum-

 207. -ingen visste vad Sovjets fall
  skulle leda till.

 208. Sovjetunionens fall fick konvulsioner
  över hela världen.

 209. Men vi var inte på samma sätt sam-
  beroende med Sovjetunionens ekonomi.

 210. Med Kinas ekonomi
  är vi nära samberoende.

 211. Om det kollapsar eller inte -
  det tror jag inte att det gör-

 212. -måste vi förstå vad som händer där,
  för annars...

 213. Ja, ni kan gissa själva.

 214. Det intressanta är också
  att Kinas demokratisering-

 215. -hänger ihop vad som kommer
  att äga rum i civilsamhället.

 216. Vilka värderingar och intressen
  som får plats där.

 217. Med det avslutar jag. Tack.

 218. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Framväxten i Kina

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kina ses som ett instängt land. Men människor protesterar och försöker förändra. Enligt Johan Lagerkvist, docent i sinologi vid Utrikespolitiska institutet, organiseras uppemot 200 000 sociala protester årligen i Kina. Dessa protester riktar sig till exempel mot miljöförstöring och maktmissbruk. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Andra länders politik och statsskick
Ämnesord:
Kina, Politik, Proteströrelser, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Det civila samhället

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Det civila samhället

Filantroper och frivilliga

Det pågår en omförhandling av samhällskontrakt. Vad innebär det, och hur kommer kontrakten att se ut? Filip Wijkström, docent i företagsekonomi, berättar om civilsamhället och konsekvenserna av de olika kontrakten. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Det civila samhället

Slöja, regnbågsflagga och Manga

Hur förhåller sig olika kamper i det civila samhället? Hur kan slöjdebatten påverka den feministiska rörelsen, och hur samarbetar de? Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar om dem som vill förändra samhället. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Det civila samhället

Framväxten i Kina

Kina ses som ett instängt land. Men människor protesterar och försöker förändra. Enligt Johan Lagerkvist, docent i sinologi vid Utrikespolitiska institutet, organiseras uppemot 200 000 sociala protester årligen i Kina. Dessa protester riktar sig till exempel mot miljöförstöring och maktmissbruk. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Det civila samhället

Globala tankesmedjor

Hur driver tankesmedjor politik? Här presenterar Christina Garsten, professor i socialantropologi vid Stockholms universitet, några av svaren. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Det civila samhället

Olika nyanser av civilsamhället

Vad kan forskare lära sig av varandra? Här samlas experter i en panel för att berätta och redogöra för hur de olika forskarna kan berika och lära av varandra. Medverkande: Kerstin Sahlin, Filip Wijkström, Lena Martinsson, Johan Lagerkvist och Christina Garsten. Inspelat den 16 mars 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Irans kärnfrågor i utrikespolitiken

Hur styrs Iran och vilka är det egentligen som bestämmer? Är det en ledare eller en elit som bestämmer i vilken riktning landets utrikespolitik ska föras? Rouzbeh Parsi är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och berättar om Irans styrelseskick, de olika maktcentren inom landet, samt vad landets kärnavtal med västländerna innebär. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Karl Marx och arbetets värde

Vid Karl Marx begravning sades att hans namn skulle eka genom århundraden. Och visst fick Friedrich Engels rätt, även om marxismens konjunktur har växlat. Tomas Johansson, metallare på Volvo, tycker att mycket av Marx tänkande står sig än idag. På de nationalekonomiska institutionerna står dock inte marxismen högt i kurs, vilket vänsterpartisten Johan Lönnroth fått erfara.