Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Föreläsningar och samtal från Specialpedagogikens dag 2015. Inspelat den 25 mars 2015 vid Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015 : Historiskt om barns och ungdomars hälsaDela
 1. Jag har haft förmånen
  att arbeta utomlands som forskare-

 2. -kliniker och lärare, både i Amerika
  och i det forna Östeuropa.

 3. Det är sällan man känner sig så stolt
  över att vara svensk barnläkare-

 4. -som när man är utomlands. Vår
  barnmedicinska historia är faktiskt-

 5. -i mångt och mycket
  en stor framgångssaga.

 6. Jag kan hålla med Barnombudsmannen,
  som påstår att det sannolikt-

 7. -aldrig har funnits en population
  barn med bättre kroppslig hälsa-

 8. -än barnen har i Sverige och Norden.

 9. "I skolbarns hälsovanor",
  den undersökning som Kurt nämnde-

 10. -står det i förordet: "Majoriteten av
  eleverna anser sig ha en god hälsa"-

 11. -"och ett högt välbefinnande."
  Men det förefaller minska-

 12. -och framförallt minska
  hos flickor i högstadiet.

 13. Vad kan vara bakgrunden-

 14. -till såväl den goda hälsan,
  den kroppsliga hälsan-

 15. -och det faktum att känslan av
  välbefinnande minskar över tid?

 16. Det jag kommer att prata om är barns
  hälsa i ett historiskt perspektiv.

 17. Jag tänkte gå tillbaka
  till 1600-talet. Men vi kommer snart-

 18. -att komma fram till nutid.
  Lite grand om dagens utmaningar.

 19. Lite om hälsans bestämningsfaktorer,
  livsstil och förväntningar på livet.

 20. Skolbarns hälsovanor går jag över
  översiktligt och kompletterar bara-

 21. -med några bilder. Lite om skolan som
  arbetsplats och en sammanfattning-

 22. -med en hypotes om
  vad det vi upplever kan bero på.

 23. När man pratar om barns hälsa-

 24. -finns det anledning
  att lyfta fram personer i historien.

 25. Johan v Hoorn är en sån person.
  Han var invandrad holländare.

 26. Han skrev den första läroboken
  i världen om barnmorskeutbildningen-

 27. -och hur barnmorskorna
  skulle hantera förlossningar.

 28. Det var redan 1697.
  Det är imponerande att han skriver:

 29. Det är imponerande att man förstod
  sambandet mellan mammans hälsa-

 30. -såväl den fysiska som den psykiska,
  och hur det påverkade barnet.

 31. På 1700-talet hade vi
  en hög nativitet, men många barn dog.

 32. Det kan åskådliggöras i den här
  tavlan. Ni ser en prästfamilj.

 33. Det är många barn. Pojkarna står
  hos pappan och flickorna hos mamman.

 34. Många är bortvända till hälften. De
  är barn som är födda, men har dött.

 35. Väldigt många barn dog på 1700-talet.

 36. Nils Rosén von Rosenstein,
  den svenska pediatrikens far.

 37. Han publicerade artiklar om barnavård
  i Vetenskapsakademins almanacka.

 38. Man var inte så angelägen om
  barns hälsa, utan man ville se till-

 39. -att man hade en tillräckligt
  stor befolkning för att föra krig.

 40. Vad kunde man göra? Det var mer
  merkantila intressen än humanitära.

 41. Men han skrev också världens
  första lärobok i barnmedicin 1764.

 42. Vi går raskt framåt. På 1800-talet
  föddes fortfarande många barn-

 43. -men det blev en lägre dödlighet.
  Befolkningen växte.

 44. Esaias Tegnér sammanfattade det i ett
  tal om fattigvården i Växjö stift.

 45. "Att det blir bättre nu beror
  på freden, vaccinen och potäterna."

 46. Freden i Fredrikshamn 1809. Efter det
  har det inte varit krig i Sverige.

 47. Det var några skärmytslingar
  när ryssen kom över Finska viken-

 48. -men inte på svensk mark sen 1809.
  Det är unikt globalt sett.

 49. Smittkopporna skördade ett stort
  antal offer i slutet av 1700-talet.

 50. Jenner i England startade
  vaccinationer 1795, i Sverige 1801.

 51. Och potäterna, ett bättre kosthåll.

 52. De tre faktorerna påverkade
  överlevnaden hos befolkningen.

 53. Om vi tittar på 1900-talet,
  ser vi framgångssagan jag pratar om.

 54. Lägre nativitet,
  kraftigt minskad mortalitet.

 55. På Y-axeln ser man antal barn-

 56. -som dog under sitt första levnadsår
  per 1 000. Vi hade en topp 1783.

 57. Ungefär vart femte barn
  upplevde inte sin ettårsdag-

 58. -till följd av missväxt. Det är också
  ett resultat av minskad förekomst-

 59. -av skador och olycksfall och i
  viss mån av sjukvård. Som medicinare-

 60. -kan man inte ta åt sig äran för den
  goda hälsan. Men vi är duktiga på-

 61. -att bota sjukdomar. Hälsan är ett
  begrepp som kräver andra insatser.

 62. På 1900-talet skedde stora
  socioekonomiska reformer i Sverige.

 63. Ernst Wigforss var finansminister
  i bland annat Erlanders regering.

 64. Jag kommer tillbaka till ekonomins
  påverkan. Dels den nationella-

 65. -dels den familjeekonomiska påverkan
  som det har på hälsoupplevelsen.

 66. Axel Höjer var den
  som initierade barnavårdscentraler.

 67. Det är en unik situation vi har
  med kostnadsfria, högkvalitativa-

 68. -tillgängliga barnavårdscentraler.
  Han och hans hustru Signe-

 69. -propagerade mycket för prevention-

 70. -öppenvård, kontinuitet och hembesök.

 71. Hembesök skulle vara nåt, men det
  var en realitet på 40- och 50-talet.

 72. Vi går tillbaka till bilden
  om spädbarnsdödligheten 1761-2011.

 73. Ni ser toppen efter två års missväxt,
  och sen ser ni att det börjar gå ner.

 74. "Det är freden, vaccinen och
  potäterna." Det sjunker ytterligare.

 75. Ni ser att vaccination mot tuberkulos
  inte kom förrän 1921.

 76. Penicillinet kom långt senare.
  Då hade vi innan dess-

 77. -haft en betydligt minskad dödlighet.

 78. Vi är inne på 2000-talet.
  Vad som kännetecknar vår tid är-

 79. -att vi kommer att få en ny grupp
  vuxna, som aldrig har funnits.

 80. De nya överlevarna. Den
  vänstra bilden visar i stort sett...

 81. Det är lite suddigt. Ni ser
  att den handlar om cancer hos barn.

 82. När jag började,
  inte riktigt när jag började-

 83. -som barnläkare, dog sju av tio
  som fick cancer inom fem år.

 84. I dag överlever
  ungefär 80 % av alla som får cancer.

 85. Det är en markant förbättring av den
  medicinska vården av cancersjukdomar.

 86. På den högra bilden pratar vi om barn
  som föds före vecka 26-

 87. -till och med i vecka 22,
  även om de fallen är ovanliga.

 88. Ni ser två studier. De gula staplarna
  representerar antal överlevande-

 89. -under perioden 1990-1992.
  De blåa staplarna 2004-2007.

 90. Man har jämfört barn som föds
  med så pass låg gestationsålder.

 91. Ni ser att överlevnaden ökar.
  Barn födda före vecka 26-

 92. -har aldrig tidigare funnits
  i världen. De har aldrig vuxit upp.

 93. Men det ska sägas att många av de
  här barnen, 50-60 % brukar man ange-

 94. -har bekymmer av en karaktär
  som man kallar för "minor problems".

 95. Hörselnedsättning, rörelsehandikapp,
  synstörningar, funktionsnedsättning.

 96. En annan framgång är nedgången
  av plötslig spädbarnsdöd-

 97. -som nådde sin topp 1990,
  med 129 fall i Sverige.

 98. Efter rådet att lägga barnen på rygg
  i stället för mage har det minskat.

 99. Diabetes är en annan utmaning
  vi står inför.

 100. Sverige har en av världens
  högsta förekomster av barndiabetes.

 101. Det är säkert genetiska faktorer.

 102. Två barn om dagen insjuknar
  i insulinkrävande diabetes.

 103. De blir allt yngre. När jag började
  var det ovanligt att barn-

 104. -som inte gick i skolan fick
  diabetes. Nu insjuknar barn 1-3 år.

 105. Jag kan hoppa över självmordstalen.
  De tog Kurt upp.

 106. Hälsosituationen för svenska barn
  är en av de bästa i världen.

 107. Men den psykiska ohälsan ökar.

 108. Det får inte bara bli en uppgift
  för sjukvården. Vi är inte bra på-

 109. -att fixa hälsa.
  Vi är bra på att bota sjukdomar.

 110. Vad är det som styr hälsoupplevelsen?
  Michael Marmot är en person...

 111. Vår hälsominister Gabriel Wikström
  ska åta sig uppdraget-

 112. -att minska hälsoklyftorna
  i samhället.

 113. Han citerar Michael Marmot,
  som är professor i epidemiologi.

 114. "Det som styr hälsan är gener och
  biologi, den fysiska omgivningen"-

 115. -"vårt sociala sammanhang,
  våra levnadsvanor-

 116. -"och till slut
  'health service and medical care'."

 117. Detsamma säger CDC, Centres
  for Disease Control, i Amerika.

 118. Den stora kakan här,
  som bestämmer hälsoupplevelsen-

 119. -har med sociala karakteristika
  att göra och den totala livsmiljön.

 120. Men "medical care"
  är ganska måttlig vad gäller hälsan.

 121. Vi vet att ekonomi och hälsa
  hör ihop, som Marmot påpekade.

 122. Det här är Gapminders världskarta
  2006. På X-axeln har vi inkomst-

 123. -per person i dollarkurs.

 124. På Y-axeln antal barn
  som dör före fem års ålder.

 125. Den gröna pilen indikerar att
  Sverige ligger i topp, men notera-

 126. -det linjära förloppet
  mellan kapital, inkomst i ett land-

 127. -och utfall på hälsosidan.

 128. Det har pratats om barnfattigdom.
  Vi ska absolut inte förringa det.

 129. Många barn lever under svåra
  förhållanden, men den allvarliga-

 130. -materiella fattigdomen i Sverige
  jämfört med andra länder-

 131. -är påtagligt låg. Det här
  är siffror från ULF-studien 2013.

 132. Den gröna linjen är snittet för EU.
  De blåa är siffror för 2008-

 133. -och de bruna för 2011. Ni ser
  att Sverige ligger i toppskiktet-

 134. -eller bottenskiktet, hur man nu ser
  det. En låg förekomst av allvarlig-

 135. -materiell fattigdom. Det finns nio
  punkter. Man kan inte servera kött-

 136. -eller fisk varannan dag, man kan
  inte hantera oförutsedda utgifter-

 137. -man har ingen tv, man kan inte...
  man är fast i skuldfällan.

 138. Däremot finns det ett annat mått
  att mäta ekonomiska förhållanden.

 139. Risken för fattigdomsstrecket, som
  motsvarar 60 % av medianinkomsten.

 140. Där har vi ett ökande antal barn.
  Den kan vi hoppa över.

 141. Men som bekant är det inte bara hur
  mycket pengar som finns i ett land-

 142. -utan hur de är fördelade.
  Ju jämlikare ett samhälle är-

 143. -ju mindre är de hälsovådliga
  effekterna av det samhället.

 144. Det finns nåt
  som heter Gini-koefficient.

 145. Ett är extrem ojämlikhet.
  En person äger allt.

 146. Noll är total jämlikhet.
  Alla har precis lika mycket.

 147. Den här bilden har jag hämtat från
  CIA. De brukar vara välunderrättade.

 148. Sverige har den mörkaste gröna
  färgen, under 0,25. 0,23 anger de.

 149. Men tittar man på SCB:s data
  var det faktiskt 0,23 1990-

 150. -inte 2009.

 151. 2009 var den 0,31, och senaste data
  är 0,32. Det är fortfarande lågt.

 152. Men vi ligger inte... Den här
  jämlikheten som vi upplevde tidigare-

 153. -på 50-, 60, 70-talet har förändrats.
  Vi har en större spridning-

 154. -vad gäller ekonomi
  och inkomster i samhället.

 155. Den här bilden är från en bok som
  heter "Jämlikhetsanden" på svenska.

 156. Den visar förhållandet
  mellan inkomstjämlikheten-

 157. -hälsoproblem och sociala problem.

 158. Det är sånt som antal personer
  i fängelse, tonårsgraviditeter-

 159. -drogmissbruk och såna saker.
  Det visar-

 160. -att ju mer sammanhållet samhället
  är, ju färre såna problem har man.

 161. USA utmärker sig högst upp
  i högra hörnet.

 162. De har flest personer utsatta
  för "health, and social problems".

 163. Ett jämlikt samhälle förefaller
  trygga för en bättre hälsoupplevelse.

 164. Hur man uppfattar sin situation beror
  också på vilka förväntningar man har.

 165. I Norrland har man vinter,
  i Stockholm snökaos, men det är...

 166. Därför är det intressant
  att ta del av World Values Survey.

 167. Syftet med institutet är att man ska
  studera samband mellan livsåskådning-

 168. -värdesystem och sociala, kulturella,
  ekonomiska, politiska förhållanden.

 169. Vad förväntar sig individen av livet?
  Vad är viktigt för det goda livet?

 170. Och hur förhåller det sig
  mellan olika länder?

 171. Man har gjort undersökningar sen
  1981. Man intervjuar ett stort antal-

 172. -personer per land och tillfälle.

 173. Så här ser den senaste kartläggningen
  ut på våra värderingar.

 174. Vad vi tycker och tänker
  om det goda livet.

 175. På X-axeln har vi "Survival
  vs self-expression values".

 176. Längst till vänster handlar det
  om mat, kläder och tak över huvudet.

 177. Längre ut till höger
  är det "jag, mig, mitt".

 178. "Jag vill bli kändis,
  jag vill ha många 'followers'."

 179. På Y-axeln finns det en skala
  mellan traditionella värderingar-

 180. -som religiositet, filosofiska
  förankringar, traditioner och så.

 181. Ju högre upp vi kommer, ju sekulärare
  blir vi. Och var ligger Sverige?

 182. Högst upp i ena hörnet. Vi uttrycker
  att det vi värderar högst-

 183. -är "self-expression, secular
  rationality". Men det hänger ihop-

 184. -i olika kretsar. "Protestant Europe"
  är en grupp. "African Islamic" är en.

 185. Men vi är individualistiska
  och vi är påtagligt sekulära.

 186. Den här bilden visar hur förändringen
  har skett från den första mätningen.

 187. Alla länder var ju inte med 1981. De
  första mätningarna skedde 1981-1990.

 188. De senaste uppgifterna är
  från 2010-2014. Det är ungefär...

 189. ...25 år. Den här kartan visar
  hur förändringen har skiftat-

 190. -från den första undersökningen.
  Sverige ligger långt till höger.

 191. Vi har blivit mer individualistiska.
  Samma trend ser man i andra länder-

 192. -i den industrialiserade världen.
  Några länder går åt andra hållet.

 193. Men mer och mer individualistiska
  och mer självcentrerade.

 194. Vad har det för påverkan på hälsan?

 195. Framtidsdrömmar 2014 speglar det här.

 196. Det var fler sökande till "Paradise
  Hotel" än till Lärarhögskolan.

 197. Säger det nånting om ungdomens syn
  på framtiden, yrke och kontinuitet?

 198. Arbetskraften.

 199. Arbetslöshet är en viktig faktor.

 200. Den här bilden är
  från boken "Investera i barns hälsa".

 201. Sven Bremberg och Lilly Eriksson
  är redaktörer för den.

 202. Ju större andel minskning
  av arbetskraften som sker i ett land-

 203. -i åldersgruppen 15-24 år,
  ju större förfaller ökningen-

 204. -av psykiska symptom vara.
  Arbetsmarknaden är en viktig arena-

 205. -för...etablerandet
  av en god hälsoupplevelse.

 206. Skolbarns hälsovanor har vi gått
  igenom. Jag behöver inte redogöra-

 207. -för metodiken kring det. Här är
  en bild. Kurt visade samma sak.

 208. Elvaåringars hälsa vad
  gäller psykiska besvär är linjära.

 209. Det händer inte mycket där.
  En viss försämring för elvaåringar.

 210. Femtonåringar en påtaglig försämring.

 211. Det är ju inte... Det här är...

 212. ...data från den senaste
  undersökningen, publicerad 2014.

 213. Och här-

 214. -har man visat de somatiska besvären.
  Det står somatiska besvär-

 215. -i Folkhälsomyndighetens tabell.

 216. Men de är psykosomatiska
  i stor utsträckning. Ni ser att 2014-

 217. -anger 10 % av femtonåriga flickor
  att de har huvudvärk varje dag.

 218. Ytterligare 20 %
  minst en gång i veckan.

 219. Motsvarande siffror för ont i magen,
  ryggen och yrsel är nåt lägre.

 220. En eller två flickor i varje klass
  har daglig huvudvärk i skolan.

 221. Man kan slå ihop det med flickor
  som har haft två somatiska-

 222. -eller psykiska besvär mer än en gång
  i veckan under det senaste halvåret.

 223. Det har skett en ökning 2010-2014,
  och det är framförallt flickorna-

 224. -i de högre åldrarna.
  Elvaåringarna mår bra.

 225. Nånting händer i högstadiet
  med framförallt flickorna.

 226. Den internationella sammanställningen
  av skolbarns hälsovanor-

 227. -har också ställt frågan:
  "Hur nöjd är du med livet?"

 228. Om man tittar på...
  Den här är från 2006, lite gammal.

 229. Vilka är i topp? Holland, Holland,
  Holland. Grekland, Grekland, Finland.

 230. Finland, Finland, Schweiz.
  Hur kommer det sig att finska barn-

 231. -även femtonåringar, skattar sig
  så mycket högre än svenska?

 232. Elvaåringarna ligger bra till,
  trettonåringar halkar ner lite.

 233. Femtonåringar halkar ner.
  Nåt händer med hälsan-

 234. -hos flickor i femtonårsåldern.

 235. Det här är...

 236. ...2006, nej 2010.
  Jag har tittat på trettonåringar-

 237. -och femtonåringar. Ni ser
  att femtonåringarna ligger lågt-

 238. -och under medelvärdet. Siffrorna är
  inte sammanställda internationellt-

 239. -förrän 2014, men det är intressant
  att bara titta på svenska siffror.

 240. 2010 var siffrorna 88 respektive 89 %
  för pojkarna. Det händer ingenting.

 241. Flickorna 77 % och 73 %. Man kan
  inte påstå att det har blivit bättre.

 242. Hur långt har Sverige halkat?
  Flickor i andra länder kan bli sämre.

 243. Vi vet inte var vi hamnar
  i den internationella jämförelsen.

 244. Man kan jämföra data från skolbarns
  hälsovanor. Sömnsvårigheter.

 245. Minst en gång i veckan
  under de senaste sex månaderna-

 246. -har man haft svårt att somna.

 247. Man kan jämföra det med skärmtid
  för underhållning-

 248. -mer än fyra timmar varje dag
  bland femtonåringar. De röda här-

 249. -är flickor, och de blåa är pojkar.

 250. 2010-2014 har såväl sömnsvårigheter
  som skärmtid rakat i höjden.

 251. Hur påverkas man om man ska sova-

 252. -om man har sin mobil, sin iPad
  eller tv i samma rum?

 253. Finns det ett samband
  mellan sömnsvårigheter och skärmtid?

 254. Det vet vi inte. Jag vet inte det.

 255. Medievanor och viktutveckling
  kan diskuteras. Förut var vi smala-

 256. -med tjock tv, idag är vi tjocka med
  smal tv. Det leder in på övervikt.

 257. Från 2005 till 2011 i Västra
  Götaland, som bilden är hämtad från-

 258. -har det skett en fördubbling
  av övervikt och...fetma framförallt.

 259. Ett BMI över 30. Den lila linjen
  är det totala antalet-

 260. -och sen ser vi att sex- till
  elvaåringar har ökat från knappa 3-

 261. -till dryga 6. Mer än en fördubbling.

 262. Men det har blivit bättre
  i vissa områden och i vissa kohorter.

 263. Sverige är inte sämst i klassen.
  Vi tillhör de bättre-

 264. -vad gäller övervikt hos barn
  och unga. Många länder är sämre.

 265. Men det är naturligtvis
  en hälsorisk för de här barnen.

 266. Men vi verkar vara på god väg.

 267. Det finns sociala strata
  även vad gäller vikt-

 268. -mellan stad och glesbygd.

 269. Till vänster Stockholms län. Pojkar
  och flickor jämfört med Västerbotten.

 270. Men inom Stockholms län eller kommun
  finns det skillnader-

 271. -vad gäller barn i Rinkeby,
  Kista och Skärholmen jämfört med de-

 272. -som bor i innerstan. Barnen i
  ytterområdena har en högre förekomst-

 273. -och trenden är
  inte påtagligt positiv.

 274. Men innerstadsbarn ligger lägre.
  Det finns en social komponent-

 275. -i övervikt också,
  vilket torde vara allmänt känt. Ja...

 276. Till slut lite grand om skolan.
  Man brukar ju ofta se i tidningen-

 277. -att barn mår dåligt
  för att de är stressade i skolan.

 278. De har så mycket läxor
  och det är höga krav.

 279. Är stress i skolan orsaken till
  den här ökningen hos femtonåringar?

 280. Man kan titta på Skolverket.
  De frågar elever i årskurs 7 till 9-

 281. -och i gymnasiet
  om attityder till skolan.

 282. De ställer frågan så här: "Hur ofta
  känner du dig stressad i skolan?"

 283. Som man frågar får man svar.
  Hur ofta är man stressad i skolan?

 284. Tittar vi på siffror från 2000
  med tre års mellanrum till 2012-

 285. -och tittar på totalantalet,
  på flickor i gymnasiet-

 286. -ser vi att inte mycket händer.

 287. Vi tittar på kolumnen
  gymnasieflickor. 55, 51, 46, 50, 48-

 288. -svarar att de känner sig stressade.
  Tittar vi på flickor i årskurs 7-9-

 289. -är det 34, 43, 33, 36, 30.

 290. Det händer inget som motsvarar
  ökningen som vi har sett i symptom.

 291. Vad säger då Folkhälsomyndigheten
  om skolbarns hälsovanor?

 292. Man frågade om man var ganska eller
  mycket stressad över sitt skolarbete.

 293. Det är annorlunda
  än "stressad i skolan".

 294. Men vi ser i stort sett samma bild.
  Det händer inte mycket.

 295. Man är stressad i livet, och en
  stor del befinner man sig i skolan.

 296. Då är man stressad i skolan,
  precis som vi på arbetet.

 297. Av allt som pågår utanför arbetet-

 298. -och som vi har med oss i våra
  mobiltelefoner eller i våra huvuden.

 299. Skolans betydelse för psykisk hälsa
  kan inte nog poängteras.

 300. Kognitiv förmåga är viktig.
  Skolan bör vara en viktig normgivare.

 301. Kamratrelationer är viktiga.
  Bra prestationer ger självkänsla.

 302. Och enligt en artikel
  från Finland faktiskt, Kuno et al-

 303. -är skolmiljön viktigast
  för en god hälsa.

 304. Mer betydelsefull än bakgrund och
  familjerelationer. Skolan är viktig.

 305. Det är intressant att jämföra
  med "Tillfredsställelse med livet"-

 306. -där kohorterna gick ner successivt-

 307. -och resultatet i PISA.
  PISA har varit föremål för kritik.

 308. I dagens DN Debatt ifrågasätter
  två professorer från Uppsala-

 309. -satsningen på naturvetenskap om
  det sker på bekostnad av humaniora.

 310. Svenska ungdomar är framgångsrika
  med egen företagsamhet-

 311. -och musik till exempel, och
  IT-teknologi. Vi har många ungdomar-

 312. -som gör fantastiska karriärer
  i vissa ämnen. Men...

 313. ...det är bestickande om man tittar
  på den sammanlagda bedömningen-

 314. -av "life satisfaction" för svenska
  femtonåringar, jämfört med OECD.

 315. Holland ligger på första plats.
  Holländska barn mår bäst.

 316. Finländska barn mår också bra.
  "Vi har så bra skola", säger de-

 317. -när jag frågar varför de mår så bra.

 318. Sverige hamnar beklagligt lågt,
  på 27:e plats.

 319. Jämför man med PISA-resultaten
  finns det ett associativt samband.

 320. Man mår bra för
  att man presterar bra, eller tvärtom.

 321. Det tål att tänka på.
  Avslutningsvis... Vad bra.

 322. Vi har gott om tid för frågor.

 323. Jag vill presentera en hypotes.
  Varför jag tror...

 324. Det är inte vetenskap. Det är
  vad jag tror är orsaken till pojken-

 325. -på bilden på Läkartidningen.

 326. "Återkommande smärta drabbar var
  femte barn." Vad är det som gör det?

 327. Jag tror att det finns
  tre kraftcentrum runt barnet.

 328. Det är en uppgivenhet, en oro och en
  prestationsångest kan vi kalla det.

 329. Det finns en stor oro för
  utanförskap, att inte bli accepterad-

 330. -att inte ha tillräckligt många
  "followers", att inte vara populär.

 331. Att hamna utanför en grupp.

 332. En viktig komponent i välbefinnande
  är att tillhöra en grupp.

 333. Studier visar att om man sjunger
  i kör eller är med i ett fotbollslag-

 334. -eller tillhör en församling, skattar
  man sin hälsa betydligt bättre.

 335. Referensångest är ett begrepp
  som tillhör moderniteten.

 336. "Jag har en bra mobil,
  men det finns de som har en bättre"-

 337. -"och häftigare och senare."

 338. "Jag har inte den,
  men borde få ta del av den."

 339. Referensångest pratar Marmot om
  som en källa till gnagande oro-

 340. -och missnöje. Som barnläkare
  har jag inte kunnat undgå att märka-

 341. -hur många barn, framför allt i
  tonåren, som är observanta på tecken-

 342. -på sjukdom. En liten prick
  eller smärta. Man är väldigt orolig.

 343. Där spär ju mediedramaturgin på. "Så
  och så många lider av det och det"-

 344. -"utan att veta om det." En rädsla
  för sjukdomar som inte har upptäckts.

 345. En svensk vuxenmedicinare, Ask-Upmark
  i Uppsala, sa: "Frisk är bara den"-

 346. -"som inte är tillräckligt noga
  undersökt." Det har man inkorporerat-

 347. -i sin självbild.

 348. Och en hälsofixering.
  Vi är nästan hälsofascistiska-

 349. -i det moderna samhället. "Ät rätt,
  jogga, sköt dig" och så vidare.

 350. Det är ett väldigt fokus på
  att man ska ha en god hälsa.

 351. Det skattas högt både i arbetslivet
  och i det sociala umgänget.

 352. Prestation. Man vill vara
  nån speciell, man vill göra karriär.

 353. "Paradise Hotel" till exempel.

 354. Mediabulimi. Man påverkas-

 355. -och konsumerar väldigt många
  idealbilder. Framförallt flickor-

 356. -vad gäller kroppsuppfattning
  och stajling.

 357. Det finns sociala medier
  som spär på den här prestations...

 358. ...den här prestationsönskan.

 359. Och en uppgivenhet. En brist på
  tillit. Kan jag lita på föräldrarna-

 360. -på skolan, på kompisar-

 361. -på polisen?

 362. Arbetsmarknaden. Får jag ett jobb?

 363. "Blir du lönsam, lille vän?".
  Den här tavlan av Peter Tillberg.

 364. "Får jag ett jobb?" Skolmisslyckande.
  20 % av alla i årskurs 9-

 365. -når inte gymnasiebehörighet.
  Vad händer med dem? Är de förlorade?

 366. Utanför det här
  oscillerar de gula puffarna.

 367. Man ska inträda i vuxenlivet, få
  en bostad, en ekonomi som fungerar-

 368. -stå på egna ben. Sociala medier
  påverkar såväl självuppfattningen-

 369. -som drömbilden om hur jag själv ska
  vara. Globala hot ska vi inte glömma.

 370. Jag träffar många barn
  som är jätteskraja för terrorism-

 371. -miljöförstöring,
  uppvärmning och så vidare.

 372. "Vad kommer att hända med världen?
  Finns det en framtid?"

 373. Och sen den sociala kontexten,
  som Marmot pratar om.

 374. Närmiljö, familj, släkt, skola.

 375. Jag har hört att svenskar är ett av
  de trendkänsligaste folken i Europa.

 376. När det kommer en ny produkt
  testar man den på svenskar.

 377. -Har du hört det? Stämmer det?
  -Absolut. Det visar också...

 378. ...World Values Survey.
  Vi är väldigt snabba med-

 379. -att individualisera oss själva.

 380. Och vi tar också till oss
  nymodigheter ganska okritiskt ibland.

 381. New Public Management inom sjukvården
  är ett sånt exempel.

 382. Och...vi är
  kanske lite blåögda ibland.

 383. Vi analyserar inte riktigt
  de nya trender och idéer som kommer.

 384. -Javisst. Jag håller med.
  -Har du nån teori om varför?

 385. Vi är inte speciellt
  auktoritetsbundna. Vi strävar mot-

 386. -att i högre grad ifrågasätta än
  att anpassa oss efter värderingar.

 387. Hittar man en ny trend kör man på den
  och ser vad som händer.

 388. Vi är extremt trendkänsliga
  i Sverige.

 389. Jag funderar på hur det är. När
  vi ser att barnen far så illa här-

 390. -tittar vi på
  hur man gör i andra länder-

 391. -där man inte har det så här?
  Kan man se nåt vi inte gör-

 392. -som man gör i andra länder?

 393. Det är väldigt svårt att säga.
  Även om svenska barn verkar må sämre-

 394. -är det så att många barn
  mår betydligt sämre i andra länder.

 395. Hur kommer det sig att det även är så
  i Sverige när vi har så goda krafter-

 396. -som verkar åt andra hållet? Vi
  har de ekonomiska förutsättningarna-

 397. -vi har Barnombudsmannen
  och Rädda barnen och så vidare.

 398. Vad är det för negativa krafter
  som motverkar dem?

 399. Barn har det betydligt värre
  i de allra flesta länder trots allt.

 400. Marmot hyllar Sverige som
  ett föregångsland, men säger också:

 401. "Var observant. Det går åt fel håll."

 402. Framförallt är det skillnader
  mellan barn i olika sociala strata.

 403. Vi måste vara observanta
  så att klyftan inte vidgas.

 404. Där har sjukvården inte sin arena.

 405. Det är politiker och ekonomer
  som ska ta hand om det.

 406. -Du får ta den sista frågan.
  -Jag funderar på hur mödrarna mår.

 407. Hur mår mammorna?
  Flickorna som mår dåligt-

 408. -identifierar sig med mammorna.
  Vi ska ju göra karriär-

 409. -samtidigt som vi ska vara
  goda föräldrar och hålla oss i trim.

 410. Det är en retorisk fråga. Jag önskar
  att jag kunde svara. Tack så mycket.

 411. Tack.

 412. Textning: Karolina Gustafsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Historiskt om barns och ungdomars hälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Barnläkaren Carl Lindgren berättar om Sveriges barnmedicinska historia. Han säger att det sannolikt aldrig funnits en barnpopulation som haft bättre hälsa än den barnen i Norden har idag. Men det finns också en del orosmoln, framförallt vad gäller flickor i högstadiet. Carl Lindgren säger att en viktig fråga att undersöka är hur det kommer sig att den fysiska hälsan är så bra, samtidigt som känslan av välbefinnande minskar. Inspelat den 25 mars 2015 vid Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa
Ämnesord:
Barnhälsovård, Historia, Medicin, Pediatrik
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Stress hos pojkar och flickor i tonåren

Professor Petra Lindfors berättar om ett femårigt projekt där man har försökt mäta ungdomars upplevelse av stress. Har stressen hos ungdomar ökat och vad beror det på? Vilka fysiska uttryck visar sig hos ungdomar som upplever sig stressade? Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Barns och ungdomars psykiska hälsa

Curt Hagquist är professor i folkhälsovetenskap och berättar om kopplingen mellan ungdomars psykiska hälsa och stigande arbetslöshet bland unga. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

En historia om asperger och självförtroende

Konstnären Anders Wettler har Aspergers syndrom och berättar med hjälp av sina texter om en smärtsam resa för att passa in. Idag har han en ateljéplats i ett kooperativ för konstnärligt begåvade personer med funktionsnedsättning. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Historiskt om barns och ungdomars hälsa

Barnläkaren Carl Lindgren berättar om Sveriges barnmedicinska historia. Han säger att det sannolikt aldrig funnits en barnpopulation som haft bättre hälsa än den barnen i Norden har idag. Samtidigt minskar känslan av välbefinnande. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Hälsan hos nyanlända flyktingbarn

Överläkaren Anders Hjern berättar om sina erfarenheter av att i mer än 30 år ha jobbat med flyktingbarn. Han säger bland annat att skolan är den viktigaste faktorn för barnens hälsa. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Elevsamtal vid utredning

Barbro Johansson forskar vid Specialpedagogiska institutionen och föreläser om hur man kan bygga upp förtroende i samtal med ungdomar. Hon menar att det viktigaste är att lyssna. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Svensk forskning om läsning och läsförståelse

Ett hett samtalsämne bland många pedagoger är barns och ungdomars sjunkande läsförmåga. Hur ser ungdomarna själva på sin läsning och hur tolkar och förstår en ung människa exempelvis en novell? De båda forskarna Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg redogör här för de senaste trenderna inom läsforskningen. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

NPF-säkrad kommun

Norrtälje kommun har beslutat att NPF-säkra alla sina skolor, förskolor och gymnasium. Hur gör man det? Helena Walukiewicz är samordnare för projektet och Karin Avellan är lärare. I Didaktorn berättar de om den checklista skolorna ska förhålla sig till och varför kommunen tagit sitt radikala beslut. De säger själva att de inte har något val.