Titta

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Om UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Från donsk tunga till femtio nyanser av modala hjälpverb. På årets upplaga av Grammatikfestivalen har de kunskapshungriga språkvetarna sitt eldorado. Här föreläser några av våra främsta forskare inom språkvetenskap. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015 : Det luriga med lyftningsverbDela
 1. Tack så mycket, Linnéa.
  - Hej, allesammans.

 2. Idag kommer jag att berätta
  om ett syntaktiskt fenomen-

 3. -i engelskan och många andra språk.
  Det brukar kallas för lyftning.

 4. Jag kommer att berätta
  om vad lyftning är för något-

 5. -och ställa det i kontrast till
  ett relaterat fenomen, s.k. kontroll.

 6. Jag kommer att berätta om när och hur
  lyftning utvecklades i engelskan-

 7. -och basera detta
  på en undersökning av två verb.

 8. Det prototypiska lyftningsverbet
  i modern engelska: seem.

 9. Men även seems betydelsemässiga
  föregångare i engelskan: Þyncan.

 10. Jag ska säga några ord om hur
  denna utveckling kan ha gått till-

 11. -och avsluta med slutsatser.

 12. Först är frågan alltså
  vad lyftning är för nånting.

 13. För att illustrera har vi två exempel
  från sextonhundratalsengelska.

 14. Från perioden 1500-1700 som
  brukar kallas Early Modern English.

 15. Det första exemplet är från
  uppfinnaren och vetenskapsmannen-

 16. -Robert Hookes
  bok "Micrographia" från 1665-

 17. -där han med det nyligen uppfunna
  mikroskopet gör olika observationer.

 18. Det här exemplet tas från en del
  där han pratar om olika hårstrån-

 19. -från olika djur som han observerar
  i mikroskopet och beskriver.

 20. Här är det ett hårstrå från en gris-

 21. -som varken tycks ha
  märg eller porer.

 22. "Piggs-hair A seems
  to have neither pith nor pore."

 23. Det andra exemplet vi har
  är också från sextonhundratalet.

 24. Det är från Izaak Waltons klassiska
  bok om fiske, "The Compleat Angler".

 25. Det här är från femte upplagan 1676.

 26. Han skriver här att han hoppas kunna
  ordna en öring till någons frukost.

 27. "But I hope to fit him
  with a Trout for his breakfast."

 28. Som ni ser i de två exemplen
  har jag lagt till en liten lucka-

 29. -på subjektspositionen
  i infinitivfrasen i båda exemplen.

 30. Det är för att visa att det
  infinitiva verbet saknar ett subjekt.

 31. Eller snarare att det delar subjekt-

 32. -med det överordnade verbet
  seem och hope.

 33. Alltså att Piggs-hair A är subjekt
  både till seem och have i exempel 1.

 34. Och att pronomenet I är subjekt
  till både hope och fit i exempel 2.

 35. Man kan säga att
  de två satserna delar subjekt.

 36. Skillnaden
  mellan lyftning och kontroll-

 37. -handlar om hur subjektsdelningen
  går till. Det kommer jag in på nu.

 38. Om man skulle försöka sig på en
  satsdelsanalys av första exemplet-

 39. -skulle det kunna se ut
  ungefär så här.

 40. Först utgår vi från vilka predikat
  vi har i meningen.

 41. Vi har seem och have,
  som båda tar två argument.

 42. Seems argument visas här i blått
  och haves argument i rött.

 43. Som ni ser här har vi två subjekt-

 44. -varav bara ett av subjekten
  är utsatta i meningen.

 45. Om vi tänker på betydelsen i meningen
  är det bara ett av de här subjekten-

 46. -som har en semantisk roll
  i förhållande till sitt verb.

 47. Här är det subjektet till have-

 48. -som har en semantisk roll,
  nämligen rollen som ägare.

 49. Piggs-hair A äger eller har
  varken märg eller porer.

 50. Piggs-hair A har däremot ingen
  semantisk relation till verbet seem.

 51. Man kan säga att hela företeelsen
  eller hela propositionen-

 52. -att grishåret varken
  har märg eller porer-

 53. -är det som verkar eller "seems".

 54. Om vi skulle göra en liknande analys
  av det andra exemplet-

 55. -ser vi att mycket är sig likt.

 56. Här har vi också två predikatsverb.
  Hope och fit.

 57. Båda dessa tar ett subjekt.

 58. Men det finns en
  identifikationsrelation-

 59. -mellan subjektet till fit
  och subjektet till hope.

 60. Det här exemplet skiljer sig
  från det första exemplet-

 61. -på så sätt att här har båda
  subjekten var sin skild relation-

 62. -semantisk relation, till verben.

 63. Subjektet till hope har
  en upplevarrelation, kan man säga-

 64. -till verbet. Man upplever hopp.

 65. Medan subjektet till fit
  har en agentrelation.

 66. Man agerar eller gör något
  när man ordnar-

 67. -eller "fit" någonting med någonting.

 68. Det här när de två subjekten-

 69. -som har
  en identifikationsrelation...

 70. Om de har olika semantiska roller
  kallas det kontroll, inte lyftning.

 71. Ett sätt att testa om det
  handlar om kontroll eller lyftning-

 72. -är att se om man kan ersätta
  subjektet till huvudsatsverbet-

 73. -med ett icke-referentiellt subjekt.

 74. Detta kan man endast
  om det rör sig om lyftning-

 75. -för när det handlar om lyftning
  har subjektet ingen semantisk roll.

 76. Om vi ser på exempel tre här
  kan vi omvandla-

 77. -"Piggs-hair A seems
  to have neither pith nor pore"-

 78. -till "It seems that Piggs-hair A has
  neither pith nor pore".

 79. I exempel fyra tycks det däremot
  inte gå att omvandla-

 80. -"I hope to fit him
  with a Trout for his breakfast"-

 81. -till "It hopes that I fit him
  with a Trout for his breakfast".

 82. Om vi skulle sammanfatta
  inledningen här.

 83. Gruppen lyftning-till-subjekt-verb
  tar två argument.

 84. Ett subjekt och ett komplement-

 85. -som jag kallar XCOMP,
  vilket betyder ett öppet komplement.

 86. Alltså ett komplement
  som saknar en satsdel.

 87. Subjektet till
  lyftning-till-subjekt-verb-

 88. -är inte knutet
  till nån semantisk roll.

 89. Det är det som är speciellt
  med de här verben.

 90. Nu kan vi gå över till frågan
  om verbens historiska utveckling.

 91. Jag väljer här
  att göra en fallstudie med två verb.

 92. Det verbet som vi har
  än idag i engelskan, seem-

 93. -som kom in i engelskan som lånord
  under tolvhundratalet.

 94. Och dess betydelsemässiga föregångare
  i engelskan, Þyncan-

 95. -som finns i fornengelskan
  men även i medelengelskan.

 96. Vad krävs för att vi ska analysera
  nånting som ett lyftningsverb?

 97. Jo, verbet måste förekomma
  tillsammans med en infinitivfras.

 98. Den här infinitivfrasen måste ha
  den grammatiska funktionen XCOMP.

 99. Om vi söker i en fornengelsk korpus-

 100. -på verbet Þyncan
  tillsammans med infinitivfraser-

 101. -hittar vi femton meningar.

 102. Av de femton meningarna-

 103. -som då är
  möjliga lyftningskonstruktioner-

 104. -är det endast en som verkligen
  skulle kunna analyseras som lyftning.

 105. Övriga fjorton handlar nog istället-

 106. -om fenomenet som jag
  beskrev tidigare: kontroll.

 107. Här har vi ett exempel
  av abboten Aelfric-

 108. -från ett manuskript från tusentalet.

 109. "Sumum menn wile þincan syllic
  þis to gehyrenne."

 110. "Vissa män vill tyckas otroligt
  detta att höra."

 111. "Att höra detta
  måste verka otroligt för somliga."

 112. Här tycks det som att-

 113. -infinitivfrasen "att höra detta",
  þis to gehyrenne-

 114. -är subjekt till Þyncan.

 115. Men däremot kan man fråga sig
  vad som är subjekt till gehyrenne.

 116. Det tycks som om sumum menn
  är subjekt till gehyrenne här.

 117. Det är vissa män
  som det måste verka otroligt-

 118. -om de hör detta.

 119. Men sumum menn här har en semantisk
  relation till verbet Þyncan.

 120. Det har upplevarrollen.

 121. Det är de som upplever intrycket
  av att detta är otroligt att höra.

 122. Därför handlar det inte om lyftning
  utan om kontroll här.

 123. Det är i alla fall
  en analys av det hela.

 124. Så här ser det ut i 14 av 15 fall.

 125. Men vi har däremot ett fall
  där det tycks handla om lyftning.

 126. Här har vi exempel sex.

 127. "Swa Þaet me ÞynceÞ
  of gemynde beon Paulines wundor."

 128. "Så att mig tycks ur minne vara
  Paulinus mirakel."

 129. "Så att Paulinus mirakel
  tycks mig vara glömt."

 130. Här är det Paulinus mirakel
  som är subjekt.

 131. Det tycks vara subjekt både
  till Þyncan, alltså huvudsatsverbet-

 132. -och till den här infinitivfrasen
  "att vara ur minne", of gemynde beon.

 133. Detta tycks alltså
  handla om lyftning.

 134. En sak som problematiserar
  eller komplicerar det hela-

 135. -är att det är
  en översättning från latin.

 136. Och att den ligger ganska nära det
  latinska originalet som ges här nere.

 137. Många som har diskuterat meningen,
  till exempel David Denison-

 138. -menar att det här
  bör ses som en latinism.

 139. Något som inte är en naturlig del av
  engelskan, utan en inlånad struktur.

 140. I latinet har vi "ita ut Paulini
  miraculum memoriae defuisse videtur".

 141. "Så att Paulinus mirakel..."

 142. Sen har vi memoriae,
  'minnet', i dativ-

 143. -och infinitiven sakna.

 144. Och så har vi ett videtur
  som är verbet se-

 145. -i passiv konjunktiv.

 146. Förutom att vi har verbet vara
  i den engelska meningen-

 147. -och verbet saknas i den latinska
  så ligger de väldigt nära varandra.

 148. Som jag sa i början är ett test för
  att skilja lyftning och kontroll åt-

 149. -att se om det förekommer
  ett icke-referentiellt subjekt.

 150. Om man kan ersätta huvudsatsverbet
  med ett icke-referentiellt subjekt.

 151. Om man söker i korpusen
  på verbet Þyncan-

 152. -tillsammans
  med pronomenet it eller hit-

 153. -och tillsammans
  med en att-sats, en Þaet-sats-

 154. -så hittar vi två exempel. Bara två
  av kanske 200 meningar med Þyncan.

 155. I båda dessa-

 156. -tycks det inte handla om det
  icke-referentiella subjektet it/hit.

 157. Utan om ett anteciperande subjekt
  som hör samman med Þaet-satsen.

 158. Vi kan titta på mening sju.

 159. "Wel geradlic hyt eac þingð us"-

 160. -"þaet we herto
  gecnytton þa epactas."

 161. "Helt riktigt tycktes det oss också
  att vi härtill knöt dessa epakter."

 162. Epakter är tydligen skillnaden
  mellan ett solår och ett månår.

 163. En översättning man skulle kunna ha
  av detta är alltså...

 164. Man kan formulera det som att "det
  att vi härtill knöt dessa epakter"-

 165. -"tycks för oss helt riktigt".

 166. Alltså att det och att-satsen
  är samreferentiella.

 167. Och att meningen
  också utan pronomenet hit-

 168. -har alla sina nödvändiga argument.

 169. Om vi sammanfattar
  situationen för Þyncan-

 170. -har vi ett potentiellt exempel
  i fornengelskan-

 171. -men detta är troligen en latinism.

 172. Hit förekommer som anteciperande
  subjekt men inte icke-referentiellt.

 173. Det tycks alltså som att lyftning
  vad gäller verbet Þyncan-

 174. -inte är
  en naturlig del av fornengelskan.

 175. Om vi går in på medelengelskan
  istället, perioden runt 1100-

 176. -efter den normandiska invasionen
  fram till 1500-talet.

 177. Då försvinner verbet Þyncan
  i betydelsen 'vara', 'tyckas'.

 178. Andra verb kommer in istället
  i den här betydelsen.

 179. Som till exempel seem och appear.

 180. Seem kommer in på tolvhundratalet
  och verkar vara ett lånord-

 181. -från fornnordiskan,
  eller det danska tungomål-

 182. -som vi ska höra mer om senare idag.

 183. I fornnordiskan tycks det ha
  betydelsen 'vara passande', 'anstå'.

 184. Det är också denna betydelse
  som det har i början i engelskan.

 185. Man kan formulera det som
  'ge intrycket av att vara passande'.

 186. Men sen utvecklas också
  den här andra betydelsen.

 187. Verka/tyckas-betydelsen.

 188. Det är den som är intressant
  vad gäller lyftningskonstruktionen.

 189. Om vi tittar i medelengelskakorpusen-

 190. -har vi 30 meningar med verbet seem
  tillsammans med en infinitivfras.

 191. Till skillnad från Þyncan
  i fornengelskan-

 192. -har vi här ganska
  många och klara exempel på lyftning.

 193. Ett visas är i åtta: "Also no thing
  may seme to be wijsere"-

 194. -"no thing of more eloquence
  than is hooly scripture"-

 195. -"and the autours therof,
  that weren enspijrid of God."

 196. Här är det no thing som är subjekt-

 197. -och det tycks vara subjekt till både
  seem och infinitivfrasen be wijsere.

 198. Det här stöds också
  av att vi i medelengelskan-

 199. -hittar fall av icke-referentiella
  subjekt tillsammans med seem.

 200. Här har vi ett exempel i nummer nio:

 201. "And hyt semeth þat þese and
  none oþure schal come to heuene."

 202. Till skillnad
  från det fornengelska exemplet-

 203. -som jag analyserar
  som ett anteciperande subjekt.

 204. Givet att man säger
  att seem har två argument här-

 205. -så krävs det att man analyserar it-

 206. -som ett icke-referentiellt subjekt.

 207. Att seem tar två argument
  finns det mycket som tyder på.

 208. Vi har alltså sett
  att lyftningskonstruktionen-

 209. -utvecklas under slutet av 1300-talet
  och 1400-talet med verbet seem.

 210. Det är det man ser i korpusen. Hur
  kan det här ha gått till, egentligen?

 211. Den ursprungliga betydelsen
  handlar om att vara passande, anstå.

 212. Ett exempel är här i tio:

 213. "It semeth a kyng
  for to stand and dey."

 214. "Det anstår en konung
  att dö stående."

 215. Sen tycks vi ha ett antal
  betydelseförändringar hos seem.

 216. Det tycks som om betydelsen
  bleks och blir mer allmän.

 217. Detta är inget ovanligt fenomen
  vad gäller språk.

 218. Det här liknar väldigt mycket
  situationen för alla...

 219. Vi har hjälpverb och kopulaverb-

 220. -där många också har
  sitt ursprung i lexikala verb.

 221. Men att det sen sker en
  betydelsemässig blekning av dessa.

 222. Vi har först utvecklingen
  av betydelsen 'verka/tyckas'.

 223. Ett exempel till ges i elva,
  med en annan abbot.

 224. Aelred.
  "The seme that he withdraweth."

 225. "Dig tycks att han drar sig undan."

 226. Men sen har vi det här beteendet
  som lyftningsverb.

 227. Ett sätt att se på det-

 228. -är att betydelsen bleks ytterligare.

 229. Upplevarrollen som thee eller dig
  i elva hör ihop med-

 230. -förlorar sin anknytning till
  en av argumentsplatserna för verbet.

 231. Den här lyftningskonstruktionen...

 232. Man skulle kunna se det
  som att vi har två strategier-

 233. -som man kan fylla
  den tomma argumentsplatsen med.

 234. Antingen kan man fylla den med det
  icke-referentiella subjektet hit/it.

 235. Eller så lyfter man upp subjektet
  i det underordnade verbet-

 236. -till subjektsplatsen för seem.

 237. Det är vad som visas i tolv här.

 238. Om vi skulle sammanfatta situationen
  för medelengelskan ser vi att-

 239. -lyftning-till-subjektskonstruktionen
  etableras för seem på 13-1400-talet.

 240. Under den perioden
  förekommer verbet också-

 241. -tillsammans med det
  icke-referentiella subjektet it.

 242. Om jag skulle sammanfatta
  hela presentationen idag-

 243. -har vi en syntaktisk distinktion
  mellan lyftnings- och kontrollverb.

 244. I fornengelskan finner vi
  kontrollverb men inte lyftningsverb.

 245. Vi har nåt exempel på lyftning, men
  bara i nära översättning från latin.

 246. Lyftning-till-subjektskonstruktionen
  verkar etableras i medelengelskan.

 247. Det verkar höra ihop med utvecklingen
  av de icke-referentiella subjekten.

 248. Och detta var vad jag hade att säga.

 249. Tack, Rickard. - Då är det
  fritt fram att ställa frågor.

 250. Jag tänkte på vad du sa
  om testet med it plus en att-sats.

 251. Jag tänker på en svärm av modernare
  lyftningsverb, om de nu är det.

 252. Ett verb som tend, svenska tendera,
  är ju av samma skrot och korn-

 253. -men funkar dåligt
  med det här it-testet.

 254. Man kan säga "It..."

 255. Detsamma gäller risk,
  och kanske några andra sådana.

 256. Kommer man då att få anta
  existensen av underliggande former-

 257. -för att få det kriteriet
  för ett lyftningsverb att fungera-

 258. -som man skulle vilja att det gör?

 259. Ursäkta.
  Omformulera slutet på frågan.

 260. Om det går
  med "It seems that he's tired".

 261. "It tends that he's tired"
  blir konstigare.

 262. Jag tror att det finns
  en hel skala av acceptabilitet här.

 263. På något sätt verkar de här verben
  fungera på samma sätt. Vad säger du?

 264. Seem är ett praktexempel på att det
  funkar med mängder av konstruktioner.

 265. Medan modernare verb
  som tend och kanske också risk...

 266. "It risks that he likes porridge."
  "Han riskerar att tycka om gröt."

 267. Ja, vad säger du om detta?

 268. Det är en väldigt
  intressant frågeställning.

 269. De här lyftningsverben
  som vi har i engelskan-

 270. -utvecklas under olika tidsperioder.

 271. Vi har verbet seem, som ganska tidigt
  blir till ett lyftningsverb.

 272. Men vi har andra verb.

 273. Appear, till exempel. Ganska tidigt,
  men inte exakt samtidigt som seem.

 274. Och vi kan tänka oss att vi har
  verb i dagens engelska-

 275. -som är på väg att bli lyftningsverb.

 276. För vi har den här tendensen i språk-

 277. -att verb bleks i sin betydelse.

 278. Och fungerar mer och mer-

 279. -som till exempel
  kopulaverb som verbet be, att vara.

 280. Eller som hjälpverb.

 281. Det kan vara så att vi har verb
  som har kommit lite olika långt-

 282. -i den här utvecklingen
  av lyftningsverbsegenskaperna.

 283. De kanske har kvar lite. Det kanske
  inte är helt semantiskt tomt-

 284. -på den här subjektsplatsen.

 285. Utan att den ändå är lite knuten
  till nån semantisk roll, kanske vag.

 286. Men att det på något sätt
  är en skala där.

 287. Där verben
  har kommit lite olika långt.

 288. Risk och tend kanske är på väg-

 289. -att bli
  riktiga lyftningsverb som seem.

 290. För att haka på. Det är lite lurigt
  med den sortens omskrivningstester.

 291. Om det man vill fånga är nån sorts
  egenskap hos de här verben-

 292. -att de inte delar ut nån semantisk
  roll till sitt subjekt och så vidare.

 293. Om man har som krav att de ska kunna
  skrivas om till konstruktioner-

 294. -med formellt subjekt och att-sats.

 295. Då är det egentligen det definitionen
  fångar. Vilka verb kan skrivas om så?

 296. Det är inte självklart
  att det sammanfaller helt och hållet-

 297. -med vilka verb som inte delar ut
  en semantisk roll till sitt subjekt.

 298. Omskrivningstesterna är tydliga och
  slagkraftiga och visar ofta något.

 299. Men de kan också vara lite förrädiska
  och svarar inte alltid på rätt sak.

 300. Så jag tror att du gör rätt
  som grundar det i en djupare analys.

 301. Det är nog stort överlapp
  mellan lyftningsverb-

 302. -och sånt som går att skriva
  med formellt subjekt.

 303. Men jag tror inte att kategorierna
  är helt överensstämmande.

 304. Många hjälpverb analyseras ibland
  som lyftningsverb på samma sätt.

 305. Att de temporala hjälpverben
  egentligen kanske är lyftning-

 306. -medan de modala
  mer är kontrollverb, eller så.

 307. Jo.

 308. Man kan fråga sig:

 309. Är till exempel ett modalt hjälpverb
  som may ett lyftningsverb?

 310. Är kopulan be
  egentligen ett lyftningsverb?

 311. Där tycks det finnas
  vissa syntaktiska skillnader-

 312. -mellan seem
  och den här kategorin i engelskan-

 313. -som man brukar kalla auxiliaries.
  Hjälpverbskategorin.

 314. Till exempel kan man
  med de flesta hjälpverb-

 315. -ha subjekt-verb-inversion.

 316. Vilket man kan säga...

 317. "Is he happy?"
  kan man säga som fråga-

 318. -där istället för "He is happy"-

 319. -har subjektet
  och hjälpverbet där bytt plats.

 320. Men man kan inte säga
  "Seems he happy?"

 321. Det fungerar inte så bra.

 322. Men den här frågan
  om omskrivningstester-

 323. -det är
  en intressant fråga att tänka på.

 324. För på något sätt har vi ju...

 325. "It seems that..."

 326. "It seems that it happened."

 327. Eller
  "It seems that he did something".

 328. Kontra
  "He seems to have done something".

 329. Det är två skilda mönster-

 330. -som genom att vara två skilda
  mönster skulle kunna ha etablerat-

 331. -ett visst antal egenskaper för sig.

 332. Som gör att de
  kan användas i olika sammanhang.

 333. Även om de mer eller mindre har
  samma sanningsvillkorliga betydelse-

 334. -skiljer sig saker mellan dem,
  för att de är skilda mönster.

 335. Men...

 336. Om man ändå vill ta fasta på
  det här att de har samma betydelse-

 337. -så är ett sätt
  att göra en analys av dem-

 338. -att koppla dem till varandra.

 339. Att koppla dem till en underliggande
  struktur som de båda kommer ifrån.

 340. Tack. Tiden rullar på, så vi får
  tacka Rickard för den utläggningen.

 341. Och så går vi vidare.

 342. Textning: Charlotta Jonasson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Det luriga med lyftningsverb

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Har du koll på vad som är lyftning och vad som är kontroll i den snåriga grammatikvärlden? Det har Rickard Ramhöj, doktorand på Göteborgs universitet, som här berättar om sin forskning om utvecklingen av lyftningsverb i den engelska språkhistorien. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Engelska
Ämnesord:
Engelska språket, Grammatik, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Grammatik i radikal förändring

Hon har mat ätit. Den här ovanliga ordföljden var alldeles självklar på 1500-talet i Sverige. Vårt språk och grammatik har radikalt förändrats under årens gång. Här talar Erik Magnusson Petzell, forskare vid Institutet för språk och folkminnen, om sina upptäckter. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Det luriga med lyftningsverb

Har du koll på vad som är lyftning och vad som är kontroll i den snåriga grammatikvärlden? Det har Rickard Ramhöj, doktorand på Göteborgs universitet, som här berättar om sin forskning om utvecklingen av lyftningsverb i den engelska språkhistorien. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Ett språkhistoriskt mysterium

Negationsharmoni i de germanska språken. Det är melodin för Henrik Rosenkvist, språkforskare vid Göteborgs universitet. Här berättar han om sina många upptäckter i de gamla folkspråken. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Oväntade grammatiska bestämdheter

I dagens språk finns spår av urgamla grammatiska mönster. Här berättar Camilla Wide, professor vid universitet i Åbo, om oväntade bestämdheter i det svenska språket. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Hur skapas grammatik?

Grammatik är klistret som håller ihop orden. Det är den förklarande tesen som Evie Coussé och Peter Andersson berättar om i sin föreläsning. Här talar de om nya och oanade dimensioner inom grammatikens fält. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

50 nyanser av modala hjälpverb

Hur ser utvecklingen ut för verben idag? Marika Lagervall, språkforskare vid Göteborgs universitet, berättar här om grammatikens utveckling. Hon menar att verben befinner sig i en ständigt pågående förändringsprocess och utvecklas med trenderna i språket. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Tala med donsk tunga

Donsk tunga heter det äldsta nordiska språket, som talades av alla runt Nordsjön. Det var ett språk för hela Norden som tog sitt namn från Danmark. Här berättar professor Tore Janson om vårt språkliga ursprung och poängterar att svenska inte blev ett särpräglat eget språk förrän på 1300-talet. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer engelska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Amira Time

The list

Amira skriver listor för att komma ihåg allt hon ska göra. Men hjälper det verkligen?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna The Cambria

The trick box

Matilda har en speldosa med en ballerina i. Hon tittar in i hytten hos den förrymda slaven och frihetskämpen Frederick, eller "herr Johnson" som han kallar sig. I ett nutida Irland sitter Colette och Vincent i sitt vardagsrum och försöker få kontakt med Leanna, en asylsökande flicka som har utvisats från landet. Radiodrama på engelska för gymnasiet och högstadiet.