Titta

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Om UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Från donsk tunga till femtio nyanser av modala hjälpverb. På årets upplaga av Grammatikfestivalen har de kunskapshungriga språkvetarna sitt eldorado. Här föreläser några av våra främsta forskare inom språkvetenskap. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015 : Oväntade grammatiska bestämdheterDela
 1. Hej och tack.

 2. Ni hör säkert varifrån jag kommer.

 3. Jag kommer från Finland och talar
  ett finlandssvenskt standardspråk.

 4. Jag ska tala om
  grammatiska konstruktioner-

 5. -och det är alltså språklig variation
  som jag främst har forskat i.

 6. Varför det här ämnet?

 7. Det är relevant att titta på-

 8. -för det förekommer mycket variation
  inom svenska varieteter-

 9. -alltså olika svenskor som talas på
  det svenskspråkiga området-

 10. -som innefattar
  Finland och Sverige och i viss mån-

 11. -Estland och Gammalsvenskby.

 12. Men framför allt
  gäller det Sverige och Finland.

 13. Det finns ganska komplexa
  språkhistoriska utvecklingsmönster.

 14. Utvecklingen är ofta mer komplex-

 15. -än man kanske önskar sig
  som grammatiker.

 16. De beror lite på dialekt- och språk-
  kontakt. Språkkontakt har varit uppe-

 17. -och dialektkontakt
  kan man tala om vid standardisering-

 18. -får då påverkar en viss varietet
  andra varieteter mycket.

 19. Standardspråket påverkar dialekter
  och dialekter påverkar varandra.

 20. Standardiseringen spelar
  en stor roll i sammanhanget-

 21. -vilket
  Henrik Rosenkvist var inne på.

 22. Varför det här ämnet intresserar mig-

 23. -är snarlika former
  med olika funktioner-

 24. -och jag ska tala om konstruktioner-

 25. -med bestämd artikel
  och demonstrativa pronomen-

 26. -som kan se lika ut
  men ha olika funktioner-

 27. -och så finns det former
  som har olika funktioner.

 28. Det kan finnas endast små skillnader
  men ändå har de olika funktioner.

 29. Ibland kan det vara
  i samma varietet också.

 30. Och så finns det likheter, konkurrens
  och överlappning mellan mönstren-

 31. -och det är det som intresserar mig.

 32. Och jag är inte språkhistoriker
  egentligen utan variationsforskare.

 33. För mig är språkhistoria
  att jag tittar i backspegeln.

 34. Jag har modern isländska
  i bakgrunden.

 35. När man ser på varieteter
  och själv befinner sig i periferin-

 36. -blir det spännande
  att fundera på variationen.

 37. Och om man kan isländska undrar man
  vad som har hänt i svenskan tidigare-

 38. -men jag är som sagt interaktions-
  och variationsforskare-

 39. -som tittar i backspegeln. Det är så
  jag kommit in på språkhistoria.

 40. Det avspeglar också hur jag forskar
  i språkhistoriska mönster.

 41. Jag tänkte ge exempel på
  en dialektal konstruktion.

 42. Och jag har en bakgrund
  i grammatikaliseringsteori-

 43. -där man kan tänka sig att man ser
  språkhistoriska mönster i nutiden.

 44. Där finns perspektivet att vi har
  en dialektal konstruktion i dag-

 45. -men det kanske avspeglar
  språkhistoriska tendenser.

 46. Jag säger nåt kort om begreppet
  "konstruktion" och bakgrunden till-

 47. -min inriktning, interaktionell ling-
  vistik och konstruktionsgrammatik.

 48. Jag ligger i den användarbaserade
  änden av konstruktionsgrammatik.

 49. Sen tänker jag visa
  konstruktioner med bestämd artikel-

 50. -och demonstrativa pronomen-

 51. -som visar hur mönster som ser lite
  lika ut hur de används i svenska-

 52. -på olika håll.

 53. Jag vill ge en bred bild, så jag går
  inte in på enskilda konstruktioner-

 54. -utan jag vill visa ett lapptäcke om
  bestämd artikel och liknande fenomen.

 55. Ni får se många exempel,
  och syftet är att visa-

 56. -hur många konstruktioner vi har
  som påminner om varandra.

 57. Jag börjar med en form
  som jag har skrivit en del om.

 58. Det är en form med dubbel bestämdhet-

 59. -i en konstruktion utan attribut.

 60. Den + substantiv i bestämd form.
  Nu rör jag mig i östra Nyland.

 61. Nyland var uppe tidigare. Här är en
  karta över svenska som förstaspråk.

 62. Det är södra Finland,
  Åland och Österbotten.

 63. I södra Finland
  har vi Nyland och Åboland.

 64. Nyland ligger österut,
  och nu är det östra delen av Nyland.

 65. Helsingfors ligger i mitten,
  mellan västra och östra Nyland.

 66. Dialektområdena är lite olika.

 67. Västra Nyland är det enda område
  med accent två i finlandssvenskan.

 68. Det här området ligger alltså
  längst mot språkgränsen.

 69. Där har man ganska mycket
  arkaiska former kvar.

 70. Men inte som i älvdalska. Det finns
  inte kasusböjning och sånt-

 71. -men det finns uttalsformer
  och äldre lexikala former kvar.

 72. Det börjar jag med.
  Och jag har några exempel.

 73. Det är från den här konstruktionen
  som mitt intresse började.

 74. Jag är inte
  förstaspråkstalare av dialekten-

 75. -men det finns talare av den
  i min familj.

 76. Här är det första exemplet,
  "Va må de klåkkan ska vara?"-

 77. -"Vad är klockan, egentligen?"

 78. "De klåkkan" är alltså "den klockan",
  och det är lite oväntat-

 79. -för klockan är en unik referens
  som det bara finns ett av-

 80. -och då brukar man inte ha
  bestämd artikel framför-

 81. -och det är konstigt
  med demonstrativt pronomen-

 82. -eftersom det handlar om tiden.

 83. Konstruktionen används även med namn.

 84. "Nä:r hon nu bo:dd ensaim
  te tant Backström..."

 85. "När hon nu bodde ensam, hon tant
  Backström..." på standardsvenska.

 86. Men egentligen har man ingenting där:
  "...ensam, tant Backström..."

 87. Det sista rör en person, så där
  tänker man sig inte bestämd artikel-

 88. -och inte heller
  demonstrativt pronomen.

 89. I det sista fallet använder man
  konstruktionen med oavgränsad mängd.

 90. En familj ska få besök-

 91. -och de undrar om
  personerna äter kött.

 92. "Dåm etär no:
  fisk etär dåm no: någåt ta:g å..."

 93. "...men int ve:t ja me de tjötte."

 94. Här har man "det köttet",
  som är en lite oväntad situation.

 95. Jag går inte in
  på de kommunikativa mönstren.

 96. Jag har tittat på
  i vilka sammanhang de förekommer-

 97. -och ger bara en översikt av det.

 98. Men vanligtvis...

 99. ...är det en situation då man
  funderar på dagens tidtabell...

 100. ...och då är klockan viktig.

 101. I det andra fallet talar man
  om tant Backström i sammanhanget-

 102. -och i det sista fallet vet man inte
  om besökarna äter kött.

 103. Det är nåt som är i fokus. Det är
  nån sorts problem eller fokusering.

 104. När man tittar på det
  - jag vet inte om ni lyssnade-

 105. -blir alltså fokus i konstruktionen
  på substantiv. "Den" är obetonat.

 106. Det saknas skillnad mellan neutrum
  och utrum. Man säger "de" eller "te"-

 107. -beroende på
  hur rural dialekt man talar.

 108. Det är ingen kontrastiv funktion.
  Om man vanligtvis säger "den boken"-

 109. -då pekar man ut den.

 110. Här finns ingen utpekande funktion,
  och det motsvaras av flera uttryck.

 111. Ibland har man ingenting och ibland
  ett demonstrativt pronomen.

 112. Ibland
  kanske man kan tänka sig "den".

 113. Det är den kommunikativa kontexten
  att konstruktionen-

 114. -fokuserar uppmärksamheten på något
  speciellt eller problematiskt.

 115. Jag ska inte gå in så mycket på det.

 116. När man stöter på en sån konstruktion
  funderar man på den-

 117. -och då blir man nyfiken på om det
  finns liknande i nån annan dialekt-

 118. -eller om det finns språkhistoriska
  tendenser som blivit kvar-

 119. -för den här dialekten
  är annars arkaisk.

 120. Då blir det intressant
  att fundera på det.

 121. Men man ska konstatera-

 122. -att den här formen, den + namn
  eller substantiv bestämd form-

 123. -är en resurs som talarna
  använder i vissa situationer.

 124. Den har alltså inte ersatt bestämd
  form, som är väldigt vanligt.

 125. Men den används frekvent
  med viss funktion.

 126. Det blir uppenbart att funktionen
  inte är summan av delarna.

 127. Det är en kombination av
  form och funktion som vi har där.

 128. Här har jag gett några infallsvinklar
  på konstruktionsgrammatik-

 129. -och den
  som jag själv ligger närmast i dag-

 130. -är Langacker och Croft med
  en kognitiv syn på konstruktioner.

 131. Det är alltså det grammatiska ramverk
  som jag ansluter mig till-

 132. -med
  den interaktionella biten också.

 133. Men jag ska inte säga mer om det utan
  går vidare till det språkhistoriska.

 134. Den här konstruktionen i östra Nyland
  har väckt intresse tidigare.

 135. Vidar Reinhammar som mest utredde
  utbredningen för "he"-

 136. -som neutrumform,
  kom in på en hel del annat.

 137. Han säger det här
  om formen som jag talar om här:

 138. Det är inte enkelt att säga om det är
  ett pronomen eller en artikel.

 139. Han ger exempel
  från nyländska folksagor.

 140. "Så mö:tt an ein bisi.
  Så gav te bisin åt ånån ein tjepp."

 141. "Så mötte han en man.
  Så gav mannen en käpp åt honom."

 142. Det finns alltså
  äldre belägg för det.

 143. Så den har noterats.

 144. Och det är inte lätt att hitta andra
  dialekter som har det så här.

 145. Vad sägs det om det språkhistoriskt?

 146. Karl Larm har gjort en genomgång
  om bestämd artikel i fornsvenska.

 147. Han säger
  att "mannin" med slutartikel-

 148. -och "þæn man"
  med framförställd artikel-

 149. -och kallar "den mannin"
  kontamination, som förekommer.

 150. Han säger att
  en potentiell utveckling...

 151. "Þen mannin" finns ju i princip i
  svenskan som demonstrativt utpekande.

 152. Han säger att en potentiell
  utveckling skulle vara "den mannin"-

 153. -med betoningen på "mannin", och
  att det skulle vara dubbel artikel.

 154. Han säger att det kan spåras
  till fornsvensk poesi.

 155. Problemet är att man i poesi
  kan använda alla tänkbara mönster-

 156. -på gränsen till vad som går
  för att uppnå poetiska effekter-

 157. -men det noteras i alla fall.

 158. Han säger så här om det här:

 159. Här har vi lite om
  vad Henrik talade om:

 160. Man har åsikter om vad som är möjligt
  och mindre önskvärt i ett språk.

 161. Det är helt klart-

 162. -att bestämdhetskonstruktionerna i
  svenskan uppkommer i språkkontakt.

 163. Vi har massiv språkkontakt från
  tyska, och vi har inhemska mönster.

 164. Så de kan potentiellt tillkomma.
  Men det finns också senare belägg.

 165. Olsson -36 visar bland annat...

 166. Där kan man hitta exempel från
  1600-talet. Det första är från Åbo.

 167. "...til hwilcket den Simon
  wäll i förstonne nekade."

 168. Där har vi ett namn.
  Sen har vi två liknande:

 169. "Ther korsfeste the honom,
  och the ogärninges mennena."

 170. Och den sista: "Tuene...brefwe, dhet
  ena om Golnaus inlösen..."

 171. "...och dhet andhera om
  dhee artollerihästarna."

 172. Här har vi lite liknande typer-

 173. -som lite påminner om
  de östnyländska exemplen.

 174. Det som kom fram tidigare
  som är problematiskt-

 175. -och jag har tagit exempel från
  de som själva har tittat i texter-

 176. -är att vad vi har dokumenterat
  av tidens språk är begränsat-

 177. -så jag kan här bara se
  enskilda meningar-

 178. -som kunde vara samma
  som i östnyländskt talspråk.

 179. Här finns
  det metodologiska problemet:

 180. Vad kan vi se om språkhistoria? Vi
  ser fragment som eventuellt har det-

 181. -men jag får inte samma kontext
  som om jag har inspelningar.

 182. Men det är intressant
  att se tendenserna-

 183. -så det är inte helt omöjligt
  att det kan ha funnits i svenskan-

 184. -när det har kommit med i ordböcker.

 185. Jag har hållit många föredrag
  om konstruktionen-

 186. -och det är inte lätt
  att hitta i svenska dialekter.

 187. Jag har inte fått många förslag
  om dialekter som har det i dag.

 188. Men det finns kvar uttryck
  som "Den vintern, den vintern".

 189. Såna emfatiska uttryck
  som är lite samma typ.

 190. Rent formmässigt är det samma
  fast en annan kontext.

 191. Sen finns det - och jag
  har hittat exemplet hos Källskog-

 192. -via Bull,
  Hjulstad Junttila & Pedersen-

 193. -som talar om norska dialekter
  från Överkalix.

 194. Nu vet jag inte hur man uttalar det,
  men "he vär döm fästren mäin".

 195. Här finns i och för sig
  en annan bestämning här också-

 196. -som gör det besvärligt,
  men lite i den stilen.

 197. Det som blev intressant
  när jag höll ett föredrag i Tromsö-

 198. -var att i norska dialekter-

 199. -som uppenbart
  har språkkontakt med kvänska-

 200. -det handlar delvis om dialekter med
  språkbyte från kvänska till norska-

 201. -så där kan man få såna här exempel.
  "Dem glemme heile den finsken".

 202. Eller det som Sollid och Johansen-

 203. -presenterade på workshopen:

 204. "Å det Lapploball
  e veldi litn blass."

 205. Där har man också
  en sån artikel framför ett namn.

 206. Så det finns i Nordnorge
  vissa tendenser och i Överkalix.

 207. Det som är intressant är
  att alla de här exemplen-

 208. -är från dialekter där det finns
  kontakt med kvänska eller finska.

 209. En möjlighet är
  att finskan påverkar östra Nyland.

 210. Man har inga artiklar i finskan utan
  använder demonstrativa pronomen-

 211. -och då kan det påverka svenskan
  så att man använder såna mer.

 212. Trots det ser finskan
  morfologiskt helt annorlunda ut.

 213. Det är en utveckling
  som det finns spår för i svenskan.

 214. Det är en möjlig utveckling.

 215. Om vi ser på
  en liknande konstruktion-

 216. -den + substantiv
  utan bestämd artikel:

 217. "the swena ganga ater ij geen". Det
  är från "Flores och Blanzeflor".

 218. Det är ett främmande mönster,
  inflytande från mellanlågtyska-

 219. -och det förekommer
  framför allt i poetisk litteratur.

 220. Det är helt klart en resurs att
  kunna använda i poesi, en artikel.

 221. Den vidmakthålls under nysvensk tid
  genom högtyska och danska.

 222. Det går jag inte in på-

 223. -men i det svenska området har vi
  två grammatikaliseringsmönster:

 224. Slutartikeln i norr och öst,
  och så framförställd artikel-

 225. -som är starkast på Jylland. Där har
  man endast framförställd artikel.

 226. Så vi har två stora mönster
  som drar åt olika håll.

 227. Konstruktionen utan dubbelartikel
  blir ett stilistiskt drag:

 228. "Kung Ring är mäktig,
  den strid blir hård."

 229. Och då är den arkaiserad
  vid det här laget.

 230. Men om vi går bakåt är det inte
  den här konstruktionen-

 231. -med demonstrativt pronomen som kan
  bli artikel. Det förekommer tidigare:

 232. "Eþrin" och "þän eder" är det inte
  stor skillnad mellan i fornsvenskan-

 233. -trots att "eþrin" är mer frekvent.

 234. Och i den äldsta svenskan är artikel-
  löshet det vanligaste mönstret.

 235. Det är speciellt när man lever
  bredvid ett artikellöst språk.

 236. Det känns konstigt
  att finskan inte har artiklar-

 237. -men vi har haft ett artikellöst
  system för inte så länge sen.

 238. Men det går jag inte in på mer här.

 239. Men det är stor regional variation
  på bestämdhetskonstruktionerna.

 240. Det är skillnader
  mellan tal och skrift-

 241. -och det finns
  olika generalitetsnivå.

 242. Vissa mönster är specifika
  och vissa allmänna.

 243. Och sen har vi de olika
  grammatikaliseringsprocesserna.

 244. Nu ska jag bara visa hur vi faktiskt
  har spår kvar av de gamla mönstren.

 245. Här är från Ekerots verk, där
  det finns ett trevligt exempel-

 246. -med tre olika konstruktioner:

 247. "Mejsel finns i verktygslådan."
  Artikellöst.

 248. "Det finns en mejsel i
  verktygslådan". Obestämd artikel.

 249. "Mejseln finns i verktygslådan."
  Bestämd form. Så vi har situationer-

 250. -då vi har flera gamla mönster
  som fortfarande lever.

 251. De kan ha vissa skillnader
  men de är inte alltid stora.

 252. Sen har vi
  bestämd artikel i utvidgad form.

 253. Det kommer vi inte in på, men det är
  typiskt för periferisvenska.

 254. Den bestämda artikeln används i
  kontexter som är mer obestämda.

 255. Man säger "ha bilen" om man har bil,
  eller "äta gröten".

 256. Och så uttryck som "det är kvällen".
  Det har det skrivits en hel del om.

 257. Östen Dahl har tittat på
  grammatikalisering från olika håll.

 258. Sen har vi en kombination av
  äldre mönster, vilket jag nämnde.

 259. "Gamli mannin",
  det mönster som isländskan har-

 260. -att man saknar framförställd artikel
  vid nominalfraser med attribut.

 261. Plus "þæn gamli man"
  som har delvis lågtysk påverkan-

 262. -som blir då "þæn gamli mannin",
  som är den form vi har i dag.

 263. Formen "þän goþe konung Magnus"
  är vanligare-

 264. -och dubbelbestämdhet ökar
  under yngre fornsvensk tid.

 265. På 1500-talet i bibelspråket
  är det ganska vanligt.

 266. "Tigh slåår på thet ena kindbenet".

 267. På 1600-talet
  är dubbelbestämdhet normalfallet-

 268. -men man har fortfarande spår av
  konstruktioner utan slutartikel.

 269. På 1700-talet anses
  dubbelbestämdhet vara det rätta.

 270. Men det finns spår kvar av det
  i lexikaliserade fraser:

 271. "Den heliga skrift",
  "den tystaste lilla mus".

 272. Så det finns kvar, det här.

 273. Och ett annat fall-

 274. -där vi har kvar
  spår från det förflutna-

 275. -är konstruktionerna
  utan framförställd artikel.

 276. Då kan man se nästan samma adjektiv
  som i fornsvenska.

 277. "Samma malit", "ena syskoniebarnet"
  "nidhersta goluith", "Rödha hauit".

 278. Vi har fortfarande en hel del fall
  utan framförställd artikel.

 279. "Enda chansen", "norra Europa",
  "bästa resultatet", "14-åriga Karin".

 280. Där har vi ett ganska
  gammalt mönster som har blivit kvar.

 281. Och om man tittar på
  vad mönstret har för funktion-

 282. -så uttrycker det allmängiltighet,
  individnamnskaraktär-

 283. -och det är inte särskiljande
  utan snarare beskrivande.

 284. Det är häftigt att det lever kvar.

 285. Det är ett gammalt mönster som inte
  är vanligt i dag men finns levande.

 286. Så vi har spår kvar.

 287. Till slut finns det också
  andra mönster än det här.

 288. Då vill jag återkomma till
  finlandssvenskan.

 289. Man kan ha adjektivinkorporering, att
  adjektiv och substantiv slås ihop.

 290. Och det här är från Österbotten.

 291. "Enda åpp ti (.) ähm gambästa:n
  elo (.) Kåsshålms (.) festning".

 292. "Ända upp till Gamla stan
  eller Korsholms fästning."

 293. Det här förekommer förstås
  på olika ställen.

 294. Sen ett fall där det demonstrativa
  pronomenet blir som en artikel.

 295. Där står fel. Där ska stå "han där",
  i stället för "den där".

 296. "fy tem å sko ti Svärji andi
  sama häljin såm åss".

 297. "De också skulle till Sverige
  samma helg som oss."

 298. "Den där" har fått
  en artikellik funktion.

 299. Det finns alltså
  väldigt mycket variation att hämta.

 300. Det allra sista exemplet är ett där
  vi har haft variation sen början.

 301. Determinativt den: "ge mig boken
  / den boken / den bok som".

 302. Alla de förekommer, och jag vet inte
  hur klara vi är på...

 303. ...vilka skillnader de har.

 304. Men alla finns alltså
  redan i den äldsta svenskan.

 305. Vi har här: "æn mannin som fore han
  scal tiæna" i Kristoffers landslag.

 306. I Magnus Erikssons landslag:
  "oc æn þæn mannin sum..."

 307. Och så två Bibelexempel: "komo til
  måltijdhen som Esther tilreedt hadhe"

 308. "Komo til den måltijdh..." Där finns
  variation som går långt tillbaka-

 309. -där alla formerna lever
  sida vid sida kvar.

 310. Jag ville visa de här mönstren-

 311. -eftersom det finns
  en hel del diakrona mönster-

 312. -i dagens bruk av bestämd artikel
  eller demonstrativa pronomen.

 313. Jag har inte gått in på
  vilket som är vilket.

 314. I många fall är det inte hemskt
  enkelt att säga vilket som är vilket.

 315. För språkbrukarna spelar det
  antagligen ingen roll.

 316. När de har grammatikaliserats nog
  kallar man dem kanske för artikel.

 317. Vissa försvunna mönster lämnar spår-

 318. -och andra ger upphov till mönster
  utan att försvinna.

 319. "Samma malit" på isländska,
  "samma ärende"-

 320. -den konstruktionen
  används fortfarande-

 321. -trots att den i princip försvunnit.
  Vi säger ju "den röda boken".

 322. Sen finns det konkurrerande mönster.

 323. Min poäng med att ta upp historisk
  och regional variation samtidigt-

 324. -är att för de grammatiker
  som tycker om variation-

 325. -blir det spännanande
  med variation över tid och rum.

 326. De kan gå åt båda hållen.

 327. När man tittar på bestämd artikel
  i svenskan-

 328. -blir det betydligt rikare att se på-

 329. -både regional
  och språkhistorisk variation-

 330. Med tanke på
  vad som sades av Henrik Rosenkvist-

 331. -att man väljer ut vad som får
  finnas kvar i standardspråket-

 332. -det gör ju
  att en hel har försvunnit-

 333. -som kunde ha kommit med om det var
  en ostandardiserad varietet.

 334. När man ser på regional och
  språkhistorisk variation ser man-

 335. -vilken potential de grammatiska
  konstruktionerna har i svenska-

 336. -som är mer än i standardspråket.

 337. Därför är det givande
  att kombinera de två.

 338. Jag tror jag slutar där.
  Tack för er uppmärksamhet.

 339. Tack. - Frågor? Kommentarer?

 340. Tror du att det här "te"
  som du hade i Östnyland-

 341. -är påverkat av det finska "se"?

 342. Du pratar om de demonstrativa, och
  att man dessutom har ljudlikheten.

 343. "Se jätkä"... "Te gubben"...

 344. Det är nog inte en tillfällighet-

 345. -att mönstret förekommer i Finland, i
  nordnorska dialekter och i Norrland.

 346. De flesta av exemplen
  från östra Nyland-

 347. -kan man översätta med "se",
  så det finns en koppling.

 348. Det med språkkontakt
  som är fascinerande-

 349. -är att det stöter till
  systemet i språket-

 350. -så att det egna språket tänjs på
  ett sätt som inte annars hade hänt.

 351. Finskan har definitivt
  en påverkan där.

 352. Det typiska i Finland är väl att
  om det finns nåt gammalt i språket-

 353. -och finskan har en parallell
  tar man det i bruk.

 354. Så finskan finns med där-

 355. -men när man ser på det
  språkhistoriskt-

 356. -ser man att språket hade kunnat
  utvecklats så även på svenskt håll.

 357. Så språkkontakt
  stärker kanske vissa tendenser-

 358. -som annars inte blir kvar.

 359. Men det finns en uppenbar likhet.

 360. Men det är inte så lätt att jämföra
  två språk som man kan tänka sig-

 361. -för så många faktorer påverkar.

 362. Väldigt roligt att lyssna på detta.
  Jag håller på med estlandssvenska-

 363. -och där ser vi många av sakerna
  som du har beskrivit här.

 364. Nu kanske jag går utanför
  det som du pratade om-

 365. -men vi ser bestämd form
  efter genitivattribut-

 366. -som "hans hästen" och "min boden".

 367. Har du också sett det
  i ditt material?

 368. Efter genitivattribut
  har man definitivt bestämd form.

 369. Främst i Österbotten
  men även i östra Nyland-

 370. -men efter possessiva pronomen
  är det mindre vanligt.

 371. När man ser på det bredare i svenska
  dialekter är det mindre vanligt.

 372. I estlandssvenska har man det även
  vid possessivt pronomen-

 373. -men genitivattributet kan förekomma
  både i södra Finland och Österbotten.

 374. Annars är den utvidgade artikeln
  snarare Österbotten, men de finns-

 375. -och hänger ihop med de här delvis.

 376. Jag passar på
  att ställa en fråga till.

 377. Nu är jag också ute och snurrar-

 378. -men du nämnde "den här killen"
  med den här typen av demonstrativer.

 379. Och...

 380. ...i ungdomsspråk säger man
  "han där killen", "hon där tjejen".

 381. Jag tyckte du sa nåt liknande här.
  Är det som funnits länge i så fall-

 382. -att man haft "han/hon" i stället för
  "den" i den typen av demonstrativer?

 383. Det som fanns här med "han där"-

 384. -är dialekter som har tre genus.
  Där betyder "han där" bara "den där."

 385. Det blir "den där", "han där"...

 386. Det blir "he-de",
  "han-de" och "hon-de".

 387. Det är grammatiskt genus, så
  principen är inte riktigt samma sak.

 388. "Han där" och "hon där"
  är snarare södra Finland.

 389. Så "han där"
  var en form av "den där"-

 390. -där man uttrycker maskulint genus.

 391. Så om man hör det i nytt ungdomsspråk
  på västkusten i Sverige-

 392. -så är det en innovation snarare?

 393. Det kan jag tänka mig.
  Och det är en annan typ.

 394. De är säkert kopplade, för
  demonstrativa pronomen lyfter fram.

 395. Det är en ny konstruktion av
  den typen som kommit fram i Norge.

 396. De är inte riktigt som här, där "han
  där" är helt grammatiskt bestämt.

 397. Så det är inte bara en person.

 398. Men delvis kopplat, alltså.

 399. Om vi pratar språkkontakt
  kontra innovation-

 400. -vad säger att inte "han där pojken"
  och "hon där flickan"-

 401. -är språkkontakt?
  Vi har invandrarspråk-

 402. -där man har genus
  i den demonstrativa artikeln.

 403. -till exempel arabiska.

 404. Det kan jag tyvärr inte kommentera-

 405. -men språkkontakt
  verkar generellt vara...

 406. Demonstrativa pronomen är
  ganska känsliga för språkkontakt.

 407. Åtminstone i Finland påverkar finskan
  just det här området.

 408. Så det är möjligt.

 409. Textning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Oväntade grammatiska bestämdheter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I dagens språk finns spår av urgamla grammatiska mönster. Här berättar Camilla Wide, professor vid universitet i Åbo, om oväntade bestämdheter i det svenska språket. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Svenska > Grammatik, Svenska > Språkbruk > Språkhistoria och allmän språkvetenskap
Ämnesord:
Grammatik, Språkhistoria, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Grammatik i radikal förändring

Hon har mat ätit. Den här ovanliga ordföljden var alldeles självklar på 1500-talet i Sverige. Vårt språk och grammatik har radikalt förändrats under årens gång. Här talar Erik Magnusson Petzell, forskare vid Institutet för språk och folkminnen, om sina upptäckter. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Det luriga med lyftningsverb

Har du koll på vad som är lyftning och vad som är kontroll i den snåriga grammatikvärlden? Det har Rickard Ramhöj, doktorand på Göteborgs universitet, som här berättar om sin forskning om utvecklingen av lyftningsverb i den engelska språkhistorien. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Ett språkhistoriskt mysterium

Negationsharmoni i de germanska språken. Det är melodin för Henrik Rosenkvist, språkforskare vid Göteborgs universitet. Här berättar han om sina många upptäckter i de gamla folkspråken. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Oväntade grammatiska bestämdheter

I dagens språk finns spår av urgamla grammatiska mönster. Här berättar Camilla Wide, professor vid universitet i Åbo, om oväntade bestämdheter i det svenska språket. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Hur skapas grammatik?

Grammatik är klistret som håller ihop orden. Det är den förklarande tesen som Evie Coussé och Peter Andersson berättar om i sin föreläsning. Här talar de om nya och oanade dimensioner inom grammatikens fält. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

50 nyanser av modala hjälpverb

Hur ser utvecklingen ut för verben idag? Marika Lagervall, språkforskare vid Göteborgs universitet, berättar här om grammatikens utveckling. Hon menar att verben befinner sig i en ständigt pågående förändringsprocess och utvecklas med trenderna i språket. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Tala med donsk tunga

Donsk tunga heter det äldsta nordiska språket, som talades av alla runt Nordsjön. Det var ett språk för hela Norden som tog sitt namn från Danmark. Här berättar professor Tore Janson om vårt språkliga ursprung och poängterar att svenska inte blev ett särpräglat eget språk förrän på 1300-talet. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Nyord i finskan

Henna Leskelä från Språkrådet guidar i de finska nyorden och tar även upp svenska exempel som ståpaddling, EU-migrant och plattfilm. Varje år publiceras listor på nyskapade ord i både Sverige och Finland. Orden formas ofta utifrån fenomen inom politik, ekonomi och samhälle, men även inom mode och livsstil. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.