Titta

UR Samtiden - Finsk språkvård

UR Samtiden - Finsk språkvård

Om UR Samtiden - Finsk språkvård

Föreläsningar från det finska språkvårdsseminariet som är en årlig träffpunkt för språkvetare, forskare, journalister och informatörer. Årets tema är språkpolitik, nyord och finsk språkvård. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Till första programmet

UR Samtiden - Finsk språkvård : Nyheter inom språkvårdenDela
 1. Välkomna tillbaka från kaffepausen.

 2. Nu fortsätter Riitta Eronen med att
  berätta om nyheter inom språkvården.

 3. I slutet berättar jag om Institutet för
  de inhemska språkens nya tjänster.

 4. -Varsågod, Riitta.
  -Tack.

 5. Så där, ja. Hej, det var länge sen!

 6. Nu håller jag ett kortare föredrag-

 7. -med anledning av
  att min unga kollega Henna-

 8. -har byggt upp en samling av
  språkinstruktioner, som invigdes i går.

 9. Hon visar, så att ni kommer i gång-

 10. -och får se vilka typer av frågor man
  kan finna svar på där.

 11. I denna del är ämnet det som vi nyss
  snuddade vid: "Kun alettiin tekemään".

 12. Av någon anledning har normen för
  "alkaa tehdä" fått ett underligt liv-

 13. -och börjat betraktas
  som en knäckfråga.

 14. Om man kunde finska, skulle man
  behärska normen "alkaa tehdä"-

 15. -om man inte kunde finska eller
  var slarvig sa man "alkaa tekemään".

 16. Ändå kom normen till-

 17. -vid "dialektstriden"
  eller under dess efterdyningar.

 18. Man hade bara beslutat att det ena var
  rätt, fast båda talesätten existerade.

 19. Det som vittnar
  om styrkan i dialekterna-

 20. -är att man har övergett normen, och
  att uttryckssättet inte längre är fel.

 21. Jag visar än en gång det kära huset
  där normen ändrades-

 22. -för att vi nästa gång
  kanske inte är där.

 23. Där håller Institutet för de inhemska
  språken till i ett par av våningarna.

 24. Vi får se vad det blir där.
  Kanske ett lyxhotell.

 25. Institutet för de inhemska språken
  förkortas på finska "Kotus".

 26. "Kotus" betyder dialektalt även en
  liten byggnad, kanske vid en strand.

 27. Institutet har funnits sedan 2012-

 28. -och vi arbetar med språkvård,
  ordboksarbete och samlingar.

 29. Våra språk är nu finska och svenska.
  Svenska är även ett minoritetsspråk-

 30. -men det kanske framkom tidigare
  vilka de officiella språken är.

 31. De är finska och svenska,
  och i delar av landet samiska.

 32. Vi har som språkpolitisk uppgift
  att organisera minoritetsspråkens-

 33. -alltså romanins, samiskans-

 34. -och de båda teckenspråkens
  språknämnder.

 35. I dem utför man
  grundläggande arbete-

 36. -som inte längre behövs
  för svenska och finska-

 37. -eftersom de skriftspråken
  är standardiserade.

 38. Vad är då det som kallas Kielitoimisto?
  Det är byrån som icke är.

 39. Den byrån finns inte.
  Det är två av Institutets avdelningar-

 40. -där forskarna i finsk språkvård
  och ordboksarbete samarbetar.

 41. Men Kielitoimisto fyller 70 år-

 42. -och har alltså funnits i Finland
  allt sedan kriget.

 43. Från början hette organisationen
  Kielen neuvontatoimisto-

 44. -och bestod av nämnder inom olika
  organisationer, Finlands akademi-

 45. -och i Finska litteratursällskapet,
  SKS-

 46. -tills de ställdes
  under utbildningsministeriet-

 47. -och på 1970-talet blev en
  forskningscentral som bantades ner.

 48. Namnet Kielitoimisto har bestått,
  och faktiskt blivit ett varumärke.

 49. Ordets framtoning
  har varierat genom tiderna.

 50. På 1980-talet ansåg vissa forskare att
  byrån stod för en föråldrad världssyn.

 51. Man ansåg sig inte behöva någon byrå
  för att studera det talade språket.

 52. Sen har vindarna vänt
  och man har anat en nytta-

 53. -för ett gemensamt standardspråk, för
  klarspråk hos myndigheter, med mera.

 54. Språket är ett levande väsen-

 55. -och språkbrukarna lyfter fram
  de frågor där det behövs klarhet.

 56. Vi har Finska språknämnden-

 57. -som har varit verksam
  under olika organisationer-

 58. -och under de senaste åren
  i en sådan här sammansättning.

 59. Det här gänget
  godkände "alkaa tekemään".

 60. Minna-Riitta Luukka,
  professor i finska-

 61. -Minna Harmanen, finska
  modersmålslärarnas förbund ÄOL-

 62. -Salli Kankaanpää, föreståndare
  för finska språkvårdsavdelningen-

 63. -lingvisten Kimmo Koskenniemi-

 64. -professor Jaakko Leino-

 65. -representanter för namnvård och
  kreativa språkyrken som översättare.

 66. Nu har vi Alice Martin som säkert
  påverkade frågan om halitija/haltia.

 67. Och sen kriminalboksförfattaren
  och nyhetschefen Matti Rönkä.

 68. Även föregångaren Arvi Lind
  var nyhetsuppläsare-

 69. -och höll språkvårdsflaggan högt, och
  talade jämt om sitt förtroendeuppdrag.

 70. Han sa
  att hans tolv år i språknämnden-

 71. -gjorde honom till språkliberal.

 72. Man kan inte ha absolut rätt eller fel.

 73. Många saker beror på sammanhang,
  ämnesområde och allt möjligt annat.

 74. Man tvingas ständigt
  till kompromisser inom språkvård.

 75. Man kan bli en glädjedödare om
  man inte accepterar det uppenbara-

 76. -eller om man håller fast
  vid något uråldrigt.

 77. Till en viss mån
  är språkvård trots allt konservativt.

 78. Här ser ni bekanta ord. Det är dem
  man presenterar i ordboken.

 79. När språkvårdaren
  rekommenderar något-

 80. -måste rekommendationerna
  spridas på något sätt.

 81. De sprids genom Kielikello, webbsidor
  och till stor del genom ordboken.

 82. I ordboken kan man slå upp mycket.

 83. Till exempel
  förändrade böjningsformer.

 84. Det står "Normipäivä" där.
  Det är en ganska rolig ordlek.

 85. Ord som börjar på "norm-"
  har börjat betyda "det normala".

 86. Normiruoka är inte normenlig mat,
  utan bara vanlig mat.

 87. "Normipäivä" betyder en helt vanlig
  dag, i stället för en normenlig dag.

 88. Men här har "norm" sin
  grundbetydelse. Hur uppstår normer?

 89. Vilka principer grundar de sig på, och
  hur hänger teorin och praktiken ihop?

 90. Dagen anordnas nästa fredag.
  Åtminstone en av er kommer visst.

 91. Apropå mediehändelser.
  Jag berättade om "halpuuttaa"-

 92. -och hur ordet
  väckte starka reaktioner.

 93. På senare år har "persu" väckt
  frågan om vad som är för vulgärt.

 94. I dessa fall vände man sig inte
  till justitieombudsmannen-

 95. -men till opinionsnämnden.

 96. "Får man säga så i riksdagen?" Man
  beslöt att det inte passar vid plenum.

 97. Vad gäller frågan
  i slutet på förra föreläsningen-

 98. -om huruvida man
  får använda dialektala pronomina...

 99. När den stora grammatikboken kom-

 100. -ansåg man att om man
  tar upp talspråkliga former-

 101. -som de talspråkliga personpronomina
  "mä", "sä", "se"-

 102. -så kan man ju stryka "hän".

 103. Det gjorde man förstås inte, utan man
  berättar i stället om variationerna.

 104. Ni kanske tidigare har hört
  om medieuppståndelsen-

 105. -kring diskussionen
  om könsneutrala ord.

 106. Man skulle inte benämna yrken
  med ändelsen "-man", som brandman.

 107. Ändå kommer fler sådana ord.

 108. Sen fick justitieombudsmannen
  ett ärende gällande ett engelskt ord.

 109. På ett sjukhus heter strokeavdelningen
  aivoverenkiertohäiriöyksikkö-

 110. -men på den tiden
  hette den enbart stroke.

 111. Man fick klagomål,
  och namnet måste ändras.

 112. Demonstrativt gjordes namnet långt,
  eftersom finskan är som den är.

 113. Kommunreformen har skapat massor
  av diskussioner och nya kommuner.

 114. En vanlig princip är att sammanslagna
  kommuner döps efter den större-

 115. -men det har förekommit
  många typer av konstruktioner.

 116. Förra hösten presenterades
  ett köpcentrum som "Mäntsälä city".

 117. Det passar dessutom
  särskilt illa för Mäntsälä.

 118. Då fick journalisterna
  åter tillfälle att skriva-

 119. -att språkexperter
  chockerades över förslaget.

 120. Men när väl "alkaa tekemään"
  kom på fråga, kvittade allt.

 121. När jag besökte biblioteket
  hemma i Kottby-

 122. -blev jag klandrad
  fast jag inte bar något ansvar.

 123. Det togs upp i nyheterna,
  nöjesnyheterna, satirprogrammen...

 124. Till och med Jari Tervo
  med sin veckotidningsspalt-

 125. -ansåg sig ha skäl
  att bli chockerad över reformen.

 126. Men några författare, som Aulikki
  Oksanen, sa att det gör detsamma.

 127. Så kanske det är en vacker dag.

 128. De är inte de första språktvisterna.

 129. De bevisar att Kielitoimisto
  är en levande institution-

 130. -eftersom folk vill lufta sina åsikter
  och diskutera.

 131. Språket har diskuterats livligt sedan
  de intensiva "dialekternas strid".

 132. På 1940-talet diskuterade man varför
  man kallar S för "äss", inte "ess".

 133. Man fann många skäl,
  bland annat ärräpäät, alltså svärord.

 134. Skulle vi säga "ess", inte "äss",
  skulle "svordomar" heta erräpäät.

 135. I valet mellan "keho" och "ruumis"
  (kropp), har "keho" funnit sin plats.

 136. Namn är ofta politiska."Eesti" och
  "Viro" är båda giltiga namn på Estland.

 137. Apropå det kan jag säga att namnvård
  är en stor del av språkvården.

 138. Det finns massor av material
  på vår sajt.

 139. Just nu håller vi på att bygga
  en förteckning över bostadsorter-

 140. -som förut var en separat ordboksdel
  men nu ska läggas upp på nätet.

 141. Genom kommunreformen
  har ortnamnen förändrats mycket.

 142. Och talar man om län,
  finns de ju inte längre.

 143. Det innebär en stor omarbetning
  som är på gång.

 144. En annan sak som jag påminns om-

 145. -är en bok som säkert även synts här.

 146. "Pariisista Papukaijan nokkaan"
  om finska namn på utländska platser.

 147. Den ska nu ges ut i webbversion.
  Den är mycket efterfrågad.

 148. Sen, på raden längst ner
  om gamla språkstrider.

 149. "Kielenhuollon juurilla"
  om finsk språkvårdsrådgivning.

 150. Taru Kolehmainens bok som jag
  rekommenderar för alla intresserade.

 151. Den bär drag av en grundlig handbok.
  Den presenterar förklaringar-

 152. -och de internationella idéer
  som språkvården anknyter till.

 153. Ibland till lite för stora idéer
  om nationalitet.

 154. Vi har särskilda tillvägagångssätt. Vi
  lyder inte bara språknämndes beslut-

 155. -och lägger till dem i ordboken-

 156. -utan vi på Institutet lyssnar på
  vår omvärld när vi bereder underlag.

 157. En plats där man ständigt kan höra
  vad som är aktuellt-

 158. -är telefonrådgivningen.

 159. Det kan ju verka som om en person
  besvarar en fråga-

 160. -men i praktiken tar man hjälp
  från olika håll inom språkområdet-

 161. -ibland från andra nordiska länder.

 162. Allt som oftast är det enligt studier
  många fler som har nytta av svaret-

 163. -än enstaka korsordsmakare. Såväl
  journalister, informatörer och andra.

 164. Det går inte att fatta beslut
  utan diskussioner.

 165. Vi anser att "ebola", ett ord
  som skapade diskussioner förra året...

 166. På medicinområdet skriver man
  märkligt nog egennamn med versal-

 167. -trots att alla andra skriver med gemen
  när det gäller allmänord.

 168. Till exempel Alz... "Alzheimers
  sjukdom" skrivs med versal.

 169. För alla bakterienamn och liknande
  var man fast besluten-

 170. -att de bör skrivas "Ebola-virus"-

 171. -fast alla vet att sammansatta ord
  skrivs likt "röntgenstrålning".

 172. Man diskuterade med
  medicinska experter och journalister-

 173. -om ett bevismaterial där man använt
  gemener och som ändå var begripligt.

 174. Då kom man fram till att det för
  den gången fick skrivas med gemen.

 175. Den normen har förändrats.
  Sen kan vi få frågor om...

 176. ...frågor om komplicerade ord från
  regeringen. De är rena termfabriken.

 177. Går inte "palveluarkkitehtuuri",
  (tjänstearkitektur), att skriva bättre?

 178. Alltså om hur socialtjänst och
  omvårdnad ska ordnas i samhället.

 179. Vi kan inte säga nej till ett uttryck
  som finns i bruk.

 180. Vi kan förfasas tillsammans med den
  som ringt och säga att det beror på-

 181. -att "arkitektur" används bildligt och
  att "tjänst" har en så bred syftning.

 182. Men tittar vi till exempel på...

 183. ...ordboksbetydelserna av "arkitektur",
  är den bildliga betydelsen etablerad-

 184. -och på it-området är det en term:

 185. "Ohjelmistoarkkitehtuuri"
  (programarkitektur).

 186. Då får man acceptera
  att det är ett befintligt ord-

 187. -och att man gång på gång
  får förklara det.

 188. ISIS, Isis och IS
  känner ni säkert också till.

 189. Det är en förkortning av "Islamiska
  staten". Hur skrivs och stavas det?

 190. "Mäntsälä city" tog vi upp. Det måste
  ha ändrats, för vi hörde inget mer.

 191. Ibland finns det inom fackområden
  underliga föreställningar.

 192. Till exempel de vetenskapliga namnen
  på rosor och andra växter-

 193. -skrivs förstås på ett eget sätt
  i botaniska, biologiska sammanhang.

 194. De kanske kursiveras eller skrivs
  med andra regler för versaler.

 195. Med tanke på "ebolavirus"
  skulle en finskspråkig förstås skriva-

 196. -"pohjolankuningatar"
  med gemener och hopskrivet-

 197. -men i botaniska sammanhang ska
  man respektera fackområdets regler.

 198. Men i en diskussion beslöt man att den
  tyska benämningen skulle behållas-

 199. -men vid närmare studie, hade sorten
  sitt ursprung hos en rysk tsar.

 200. Efter långa resonemang-

 201. -kan man beroende på sammanhang
  landa i olika ord.

 202. Jag kan nämna,
  eftersom vi talade om grammatik-

 203. -att man får acceptera att grammatik
  uppfattas olika i olika sammanhang.

 204. Ibland får man vara flexibel.

 205. Somliga anser
  att om finskan hade olika artighetsord-

 206. -skulle finskan vara enklare, mjukare
  och närmare kulturspråken.

 207. Skulle man bara lägga till "please"
  skulle det underlätta.

 208. Man skulle slippa
  tänka på konditionalis-

 209. -som i "ottaisitteko?"
  eller "ettekö ottaisi?".

 210. När man utredde saken fanns ordet
  "pliis" redan i ungdomsspråk-

 211. -och i informationsmeddelanden
  från Helsingfors stads trafikverk.

 212. "Stör inte varandra,pliis."
  I den typen av sammanhang.

 213. Den där har vi tagit.
  Nu kommer detta.

 214. Förra gången och föregående gång
  fick jag frågan-

 215. -och även andra har säkert fått frågan
  "När kommer grammatikguiden"-

 216. -"där man berättar
  om finskans alla variationer"-

 217. -"singular, plural, pronomina
  och annat?"

 218. Komparering - heter det "solakin"
  eller "solakoin"?

 219. Kan man säga "josko"
  eller är det dialektalt?

 220. Alltså ett otal
  språkliga konstruktioner.

 221. Vad är rätt och vad är fel? Det man
  undrar över är egentligen grammatik.

 222. Boken betitlas i enlighet
  med bokseriens varumärke-

 223. -med "Kielitoimisto"
  som första ord i titeln.

 224. Nu ska jag vissa omslaget
  till grammatikboken.

 225. En gång hade vi en utgivningsfest
  för en memoar med bara omslaget.

 226. Det här blir likadant,
  men den publiceras om en vecka.

 227. När boken är publicerad fortsätter
  arbetet genom att råden-

 228. -som delvis är svar på allmänhetens
  frågor och efterfrågade ämnen-

 229. -ska spridas till en så bred publik
  som möjligt, allt enligt vårt uppdrag.

 230. Som hastigast, innan jag måste lämna
  er, visar jag ett nummer av Kielikello.

 231. Just detta omslag av Kielikello visar
  postväsendet - ibland går det bra.

 232. Ibland kan det gå bra fast man följt en
  trend och döpt postverket till Itella.

 233. De backade,
  och nu heter de åter Posti.

 234. I Kielikello finns det jag berättat om:
  tidningen, rådgivningen, nämnden...

 235. Jag radar upp
  några av verksamhetsformerna.

 236. I tidningen berättas det-

 237. -om det som framkommit i vårt
  och språknämndens arbete.

 238. Kielikello berättar om finska i stort
  och smått, även om normändringar.

 239. Och när det gäller en böjningsfråga
  kan den även dyka upp i ordboken.

 240. Kielikellos arkiv är värt att söka i.

 241. Man kan söka på personnamn,
  ämnesord, årtal och tidningsnummer.

 242. Här finns artiklar om sverigefinska.

 243. Det kanske är dags igen,
  för senaste gången var 2013.

 244. Det finns mycket information
  för översättare.

 245. I år arbetar vi med myndighetsspråk
  tack vare regeringsprogrammet-

 246. -och på våra webbsidor kan man hitta
  material om klarspråk - ett fint språk.

 247. Bland annat socialförsäkrings-
  och skattemyndigheterna-

 248. -samarbetar med oss.

 249. Som sagt har vår sajt gjorts om,
  och allt detta hittar ni där-

 250. -och i samlingen av språkinstruktioner.

 251. Den ska Henna presentera för er.

 252. Välkommen. Jag visar bara
  en försmak på vad man kan söka.

 253. Frågor om namn och annat.
  Du berättar säkert hur man söker.

 254. Jag tackar för mig, och önskar en
  fortsatt trevlig seminariedag och vår.

 255. Översättning: Cecilia Holmberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Nyheter inom språkvården

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Språket lever och förändras och vår uppgift är endast att ge rekommendationer, berättar forskaren Riitta Eronen från Institutet för de inhemska språken i Finland. Institutet arbetar med nya låneord, lexikon och språkforskning och omfattar språkråd både inom finska och svenska språket. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
Finska språket, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Finsk språkvård

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Svensk språklagstiftning

I Sverige finns det 59 kommuner som ger service på finska till kommuninvånarna. För 15 år sedan var det bara fem som tillhandahöll den här tjänsten, berättar Kaisa Syrjänen Schaal från Svenska kyrkans enhet för flerspråkighet. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Finsk språklagstiftning

Maria Soininen från justitieministeriet i Finland berättar här om språklagstiftningen i Finland, där både finska och svenska har ställning som nationella språk trots att det idag endast finns en enspråkig svensk kommun. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Finska som modersmål

Det råder stor brist på finska modersmålslärare i Sverige. Sari Pesonen, studierektor vid Stockholms universitet, menar att en möjlighet för att få fler behöriga till utbildningen är att eleverna får genomgå ett språktest. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Nya finska ord

Vet ni vad nättroll, smarta byxor eller ananashår betyder? frågar Riitta Eronen publiken. Hon jobbar som forskare vid Institutet för de inhemska språken och har tittat närmare på nya finska ord från 2000-talet. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Nyheter inom språkvården

Språket lever och förändras och vår uppgift är endast att ge rekommendationer, berättar forskaren Riitta Eronen från Institutet för de inhemska språken i Finland. Institutet arbetar med nya låneord, lexikon och språkforskning och omfattar språkråd både inom finska och svenska språket. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Hemsida för språkvård

Henna Leskelä från Språkrådet guidar i hur man använder språkvårdens finska sökmotor. Tjänsten är ett användbart redskap för till exempel journalister och lärare i finska och ger förslag på stavning, grammatik och låneord på finska. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Kommunens finska hemsida

Flera svenska kommuner har översatt sina hemsidor till finska med hjälp av Google translate eller liknande gratisprogram. Det blir oftast helt fel, menar Miina Salokannas på Tammerfors universitet som här berättar om sin utredning. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Vem är finskspråkig?

Heini Lehtonen, forskare i lingvistik, berättar om hur ungdomar positionerar sig i förhållande till varandra genom sitt språk. Ryska, estniska, arabiska och somaliska är de vanligaste språken bland invandrade elever i finska skolor idag, och olika nationaliteter får olika förhållanden till finskan. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Finland - 100-åringen som inte försvann

Finskan under ett halvsekel

Håller det finska språket på att bli mer enhetligt? Professorn och sociolingvisten Pirkko Nuolijärvi berättar om sin forskning där hon undersöker den talade finskans helhetsbild. Inspelat den 12 maj 2017 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.