Titta

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Om UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Från donsk tunga till femtio nyanser av modala hjälpverb. På årets upplaga av Grammatikfestivalen har de kunskapshungriga språkvetarna sitt eldorado. Här föreläser några av våra främsta forskare inom språkvetenskap. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015 : Hur skapas grammatik?Dela
 1. Vi har en stor fråga och kan så klart
  bara ge några allmänna svar.

 2. Jag och Peter
  sysslar med våra olika språk-

 3. -och frågar oss:
  Hur skapas grammatik?

 4. Jag har tittat på nederländska
  och Peter på svenska.

 5. Det finns två svar
  som vi vill prata lite mer om:

 6. Grammatik skapas
  antingen genom grammatikalisering...

 7. Camilla har nämnt det flera gånger.

 8. Jag ska berätta mer om vad det är-

 9. -och Peter ska ge
  ett svenskt exempel.

 10. Det finns också
  ett annat svar på frågan-

 11. -om man har en annan syn
  på grammatik-

 12. -och sysslar
  med konstruktionsgrammatik.

 13. Jag ska prata om
  vad en konstruktion är-

 14. -och om vad den grammatiksynen-

 15. -får för konsekvenser på den stora
  frågan "Hur skapas grammatik?".

 16. Så jag börjar
  med grammatikalisering...

 17. Då tar jag fram den här boken av
  Paul Hopper och Elizabeth Traugott.

 18. Den är mycket känd, ett referensverk.

 19. De definierar grammatikalisering
  så här.

 20. Så de framhäver två olika koncept.

 21. De gör en skillnad mellan
  lexikala och grammatiska enheter.

 22. Precis som i traditionell grammatik
  och andra grammatiktraditioner.

 23. Lexikala enheter är betydelseord,
  som "bok", "spela" och "vacker".

 24. De tillhör öppna ordklasser.

 25. Det betyder
  att när man får en ny företeelse-

 26. -benämner man den,
  och så blir det ett nytt ord.

 27. Ta till exempel när datorn kom.

 28. Vi kallade den för "dator",
  det blev ett nytt substantiv.

 29. Det finns även adjektiv och verb.

 30. Man kan säga att lexikala enheter
  beskriver saker i en yttre värld.

 31. Grammatiska enheter är formord-

 32. -som "fastän",
  "den", "på" och "dock".

 33. De tillhör slutna ordklasser.
  Man hittar inte på prepositioner.

 34. Man säger inte: "Ska vi
  kalla den riktningen för nåt nytt?

 35. Det tar tid, och det
  är det grammatikalisering gör.

 36. Genom att lexikala enheter
  används för grammatiska funktioner-

 37. -blir långsamt
  nya grammatiska enheter till-

 38. -och börjar
  tillhöra en sluten ordklass.

 39. De refererar till sånt som tid,
  bestämdhet och logiska relationer.

 40. Man kan se dessa grammatiska enheter
  som nåt slags "grammatiskt klister"-

 41. -som håller ihop lexikala enheter.

 42. Och lexikala enheter
  kan också börja användas som klister.

 43. Grammatikalisering är precis det.

 44. Grammatikalisering
  behöver inte sluta-

 45. -när man har gått från
  en lexikal enhet till en grammatisk.

 46. Processen kan fortsätta:

 47. En grammatisk enhet kan bli ett
  klitikon eller en böjningsändelse.

 48. När man använder det väldigt länge
  kan det försvinna helt från språket.

 49. Då kan hela cirkeln börja om igen.

 50. Jag ska ge ett exempel från svenska.

 51. Det gäller även andra språk, som
  nederländska, som jag har forskat på.

 52. Jag har forskat på
  grammatikaliseringen av "ha"-perfekt.

 53. "Ha" är ett vanligt lexikalt verb,
  som betyder "äga":

 54. "Jag har ett fint hus."

 55. Genom grammatikaliseringsprocessen-

 56. -började det användas
  som ett hjälpverb-

 57. -inom en perfektkonstruktion-

 58. -och började uttrycka
  en grammatisk funktion.

 59. Ett exempel: "Jag har talat
  på grammatikfestivalen."

 60. I engelskan har det hjälpverbet
  utvecklats till ett klitikon.

 61. Det har tappat fonologisk form-

 62. -och blivit ett svagt "have" - "'ve".
  "I've seen that face before."

 63. Processen kanske fortsätter. Det kan
  bli ett affix och sen försvinna helt.

 64. Så långt har vi inte kommit än-

 65. -och det behöver
  kanske inte gå så långt.

 66. Här är några fler exempel.

 67. Grammatikalisering
  gäller inte bara hjälpverb.

 68. Alla slutna ordklasser
  kommer till på det sättet.

 69. Det gäller alla världens språk.

 70. Jag ska ge ett andra svar
  på frågan "Hur skapas grammatik?".

 71. Jag och Peter
  har funderat på det en hel del.

 72. Vi är uppvuxna med den här boken.

 73. Sen kom den här 2013.
  Den är också av Elizabeth Traugott.

 74. Hon och Graeme Trousdale skrev den.

 75. De har blivit inspirerade
  av konstruktionsgrammatiken.

 76. De har omvärderat frågan "Hur skapas
  grammatik?" och tittat lite bredare-

 77. -inte bara på hur lexikala enheter
  blir grammatiska enheter.

 78. De utgår från konstruktionen
  som baselementet-

 79. -i språket eller i grammatiken.

 80. En konstruktion
  är nåt som är konventionaliserat.

 81. Det är ett form-betydelsepar, snarare
  än ord och grammatiska regler.

 82. Grammatik är liksom konstruktioner.

 83. Konstruktioner
  har olika språkliga dimensioner.

 84. De är inte bara ord, de kan innehålla
  abstrakta, schematiska mönster.

 85. Jag ska visa det för er med en gång.

 86. Bilden visar hur en konstruktion
  kan förena form och betydelse-

 87. -form och betydelse av olika typer.

 88. Det är en väldigt rik beskrivning
  av grammatik...

 89. ...där allt ryms
  och allt länkas tillsammans.

 90. Här är exempel på konstruktioner.

 91. Jag har nämnt
  att ord är det alla enklaste.

 92. Där kan en form och en betydelse
  länkas på ett enkelt sätt.

 93. Ordet "hammare" har en form.
  Ordet står skrivet här-

 94. -men egentligen pratar vi om en ljud-
  form, som har fonologiska enheter.

 95. Den är länkad till en betydelse,
  en hammare är ett redskap.

 96. Fiska
  är en handling att dra upp fisk.

 97. Jag hittade på det. SAOB:s definition
  var för lång att ha med här.

 98. Det som är intressant
  för hur grammatik kommer till-

 99. -är konstruktioner
  med grammatikaliserade element-

 100. -som används för att uttrycka
  grammatiska funktioner

 101. Här känner ni igen hjälpverbet "ha".

 102. Vi tittar inte bara på hur "ha"
  blir ett grammatiskt element-

 103. -utan på hela konstruktionen.
  Hjälpverbet "ha" används inte ensamt.

 104. Det används alltid
  med ett annat verb i supinumform.

 105. Supinum är en position
  där olika typer av verb kan stå.

 106. Det är en kombination
  av ett hjälpverb och många verb.

 107. Det är en schematisk position.

 108. Det var
  lite om konstruktionsgrammatik.

 109. Vad har det för effekt
  på frågan om hur grammatik skapas?

 110. Om vi inte bara tittar på ord,
  lexikala och grammatiska enheter-

 111. -och i stället tittar
  på konstruktioner, blir svaret:

 112. Grammatik blir till
  genom att konstruktioner blir till.

 113. Vi får en ny konstruktion
  - ett nytt form-betydelsepar.

 114. Traugott och Trousdale har skrivit
  en hel bok om hur det kan gå till.

 115. "Konstruktionalisering
  innebär nya noder"-

 116. -"med ny syntaktisk
  eller morfologisk struktur"-

 117. -"samt ny betydelse"-

 118. -"i ett nätverk av språkliga uttryck
  i en talargemenskap."

 119. "Då förändras"-

 120. -"konstruktionens schemacitet,
  produktivitet och genomskinlighet."

 121. Peter ska berätta om hur det går till
  och hur man forskar om det.

 122. Ja, herregud... Det skulle
  vara önskvärt att man kunde göra det.

 123. De föregående talarna
  har tagit upp intressanta fenomen-

 124. -allt ifrån ordföljd
  till roliga saker i folkspråken.

 125. I bästa fall skulle vi
  kunna beskriva och förklara-

 126. -hur de kommer till
  utifrån det här perspektivet.

 127. De som är kritiska mot det här-

 128. -menar att Traugott
  bara har ändrat i titeln-

 129. -grammatikalisering har bytts ut
  mot "constructionalization".

 130. Men det kanske finns argument
  för att det inte är samma sak.

 131. Vad ska jag illustrera det här med?

 132. Jag gör minsta möjliga.
  Jag tar ett ord på två bokstäver-

 133. -som är med i min avhandling:
  verbet "må".

 134. Men det är många andra verb
  som följer samma princip-

 135. -och även andra språk.

 136. Jag koncentrerar mig på bilden
  av en konstruktions dimensioner.

 137. Hur samspelar de vid en förändring
  av det här ordet på två bokstäver?

 138. Jag koncentrerar mig på innehållet.
  Hittills i dag har vi pratat om form.

 139. Vad säger man
  om huvudverb som blir hjälpverb?

 140. Jo, att de går från att vara huvud-
  verb och ta nominalfraser och annat-

 141. -till att bli hjälpverb
  och stå med en infinitiv.

 142. SAG skulle hävda att de går
  från att vara betydelseord-

 143. -till att bli formord och tillhöra
  grammatiken i traditionell mening.

 144. Ordets betydelseutveckling
  skulle ha gått till så här.

 145. "Må" betyder i fornsvenskan
  "ha fysisk styrka".

 146. Vi har kvar det i "må bra"
  - "att ha hälsa eller god styrka".

 147. Sen betyder det
  "att ha förmåga" mer generellt.

 148. Sen kan det uttrycka "kanske",
  "det är möjligt": "Det må så vara."

 149. Tänk även på verbet "kunna"-

 150. -som har en identisk utveckling
  men mer förståelig betydelse i dag.

 151. "Må" kunde betyda det mesta i forn-
  svenskan. Betydelsen är svårgripbar.

 152. Det betyder
  "kunna", "ha styrka", "förmåga"-

 153. -"få lov att", "måste"
  eller "är tvungen att".

 154. Det kan bero på
  att det inte betyder nåt i sig själv-

 155. -utan det beror på vilka
  konstruktioner det befinner sig i.

 156. Överst ser ni
  ett exempel från 1300-talet.

 157. "Jakob sa att hans små barn
  inte har förmåga att färdas långt."

 158. De ska nämligen till Kanaans land.
  Jag vet inte hur långt det var.

 159. Han säger
  att de får komma efter när de orkar.

 160. Om man tittar på de här dimensionerna
  som tillhör en konstruktion...

 161. Innehållet är pragmatik,
  konceptuell dimension och semantik.

 162. Det här kan man göra på olika sätt,
  men innehållet består av-

 163. -det som hör till pragmatik, diskurs-
  särdrag och konceptuella särdrag.

 164. Det är en beskrivning av Jakob
  och hans barn och deras färd.

 165. Den konceptuella dimensionen
  ska jag snart illustrera med en bild:

 166. Det är krafter och hinder
  i en fysisk värld.

 167. Och det här handlar om ett subjekts
  förmåga att utföra en fysisk aktion.

 168. De har inte förmågan att gå så långt.

 169. "Gå" tillhör
  verbfältet befintlighet och rörelse.

 170. Syntaxen... Ja.

 171. Vi har nåt sorts NP här: "hans barn"-

 172. -och sen "må" och en infinitivfras.

 173. Morfologi: Verbet "må" har en böjning
  i fornsvenskan, som vi inte har kvar.

 174. Den konceptuella dimensionen
  är lite kul. Jag ska visa den.

 175. Så här kanske vi konceptualiserar
  när vi hör ett språkligt uttryck.

 176. Det är svårt att säga att det ser ut
  så här. Det kan inte jag bevisa.

 177. Men det här är ett förslag.

 178. Vi har ett subjekt, en entitet,
  i den här "buteljen".

 179. Det är den fysiska styrkan
  hos barnen i det här exemplet.

 180. Vi har ett hinder.

 181. Inte bara jag har kommit på
  det här med krafter och hinder.

 182. Det kan tillämpas på många uttryck.

 183. Ett hinder kan vara den långa vägen.
  Jag vet inte hur det såg ut.

 184. Det kanske var svår terräng.
  Vi har hinder där.

 185. Vi har ett mål. De ska nå fram.

 186. Yttre krafter
  ger betydelsen "få lov att".

 187. "Du må inte." En yttre kraft säger
  nåt - inte subjektets inre kraft.

 188. Den yttre kraften kan lyfta bort
  hindret: "Nu må du gå ut, Marika."

 189. Hon ska säga
  mer om de modala hjälpverben sen.

 190. Är ni med?

 191. Vad kan hända på vägen?
  Jo, det händer saker.

 192. I fornsvenska hittar vi åtminstone
  en handfull exempel av den här typen:

 193. Konditionala konstruktioner
  där "må" fungerar lite annorlunda.

 194. Ett exempel.

 195. Det här exemplet handlar om en pojke
  som heter Moses, ett bekant namn.

 196. Han har förstört Neros kungakrona,
  som är smyckad med en hednisk gud.

 197. En hednisk biskop ropar då-

 198. -att pojken utgör ett hot
  mot Egypten och mot konungen.

 199. Konungen blir orolig.
  Då viskar en vis man i örat på honom:

 200. "Du kan testa
  om han är en fara eller inte."

 201. "Om han stoppar fingrarna i glöd är
  han oförståndig och inte så farlig."

 202. "Men om Moses håller sig undan
  kan han vara ett problem."

 203. Vi kan titta
  på konstruktionens olika dimensioner.

 204. Här har vi nåt annat:
  en direkt dialog och argumentation.

 205. "Om det här sker må ni veta, om inte
  kan ni dra en annan slutsats."

 206. Hur kan man konceptualisera det?

 207. Det här är en sorts övergångsexempel,
  vi har en handfull såna.

 208. Det är svårt
  att argumentera med bara ett exempel.

 209. Det handlar om ett subjekts förmåga
  att dra en slutsats.

 210. Det kan vara svårt
  att säga huruvida nån annan-

 211. -har förmågan
  eller styrkan att veta nåt.

 212. De kraschar lite mot varann,
  "må" och det här infinta verbet.

 213. Det menar jag
  ligger till grund för en omtolkning.

 214. Vi har en konditional konstruktion.

 215. I den konceptuella världen
  kan det se ut så här.

 216. Nu handlar det om en mental förmåga,
  en metaforisk styrka.

 217. Det handlar
  om en förmåga att dra en slutsats.

 218. Målet bakom hindren är att avgöra
  om Moses är ett hot eller inte.

 219. Hindret är konungens tvivel.
  Det är inga hinder i en fysisk värld.

 220. Sen finns det yttre krafter,
  som vi tar in som evidens.

 221. Om han
  stoppar in fingrarna i glöden...

 222. ...kan vi kanske avgöra att Moses
  inte är så farlig för konungen.

 223. Då kan vi lyfta bort hindret
  och avgöra det.

 224. Om han inte stoppar in dem
  är han en fara.

 225. Om vi ser evidens
  kan vi dra en slutsats.

 226. Jag har skrivit där
  att det blir nån form av krasch...

 227. En mental förmåga hos kungen är
  svår att uttala sig om, så att säga.

 228. "Må" betyder inte
  "förmåga" i sig här.

 229. Tillsammans med det här kognitiva
  verbet "veta" eller "inse"-

 230. -är det nånting annat.
  Det finns en handfull exempel på det.

 231. "Då kan du dra en slutsats",
  "du drar en slutsats"... De går ihop.

 232. Jag menar att det här är övergången
  till sannolikhetsbetydelsen sen-

 233. -när jag säger: "Det må så vara."

 234. Talaren uttrycker sig
  om sannolikheten hos ett yttrande.

 235. Den typen av exempel kommer senare.

 236. Det kommer också exempel av typen:

 237. "Du må tycka",
  "du må tänka", "du må säga"...

 238. Historiskt finns många såna exempel.

 239. Det finns kvar: "Du må tycka
  att det inte är bra, men..."

 240. Det var lite konceptuell semantik.

 241. Sen har vi samspel...
  Hur skapas grammatik?

 242. Jag vet inte om ett exempel
  på två bokstäver övertygar er.

 243. Om vi får fortsätta några timmar...

 244. I höst ska vi fortsätta
  att diskutera det.

 245. Jag hoppas
  att det kan tillämpas på fler saker.

 246. Våra hypoteser beror förstås på
  vad vi tänker oss att grammatik är.

 247. Om vi tänker oss
  att det är ord och konstruktioner-

 248. -som vi pratade om innan-

 249. -så kan man tänka sig
  ett samspel mellan språkbruk-

 250. -och hur vi
  konceptualiserar yttranden-

 251. -särskilt analogiskt tänkande
  och metaforik.

 252. Det vill vi väl hävda...
  i alla fall jag.

 253. I samspel mellan olika dimensioner av
  konstruktionen. De påverkar varann.

 254. I vilken ordning är mindre viktigt
  här, men de samspelar.

 255. I ena fallet har vi direkt dialog,
  mentala förmågor och såna saker.

 256. I det andra har vi andra saker.

 257. I samspel mellan olika konstruktioner
  och nivåer av dem-

 258. -olika schematiska konstruktioner
  och integrationen av olika saker.

 259. Det kommer vi att prata mer om
  vid nåt annat tillfälle - tror vi.

 260. Den här konstruktionen
  fungerar hypotetiskt som föregångare-

 261. -till nästan identiska saker
  med "kunna", "måste"...

 262. "Verka" i relation
  till Rickards engelska verb "seem"-

 263. -det har att göra med
  en verkande kraft.

 264. Sen blir det: "Det verkar vara så."

 265. Det kan vara ungefär liknande
  konceptuella mönster och tankar.

 266. Det här modalverbsfältet
  som jag har berört-

 267. -fungerar på liknande sätt
  i andra germanska språk.

 268. Det är samma betydelsefält.

 269. Grammatiken
  skiljer sig mellan språken-

 270. -men den konceptuella strukturen
  kanske inte gör det. Det är tanken.

 271. Vad trevligt.

 272. Kan ni säga lite mer om förhållandet-

 273. -mellan grammatikalisering
  och konstruktionalisering?

 274. Är det samma sak
  fast ur olika perspektiv?

 275. Eller kan grammatikalisering
  ersättas med konstruktionalisering?

 276. Eller är grammatikalisering kanske-

 277. -att ett ord
  används i en ny konstruktion?

 278. Jag ser grammatikalisering
  som en del av konstruktionalisering.

 279. Det kan ingå i konstruktionalisering.

 280. Konstruktionalisering
  fokuserar inte bara på-

 281. -hur orden går från lexikala enheter
  till grammatiska enheter-

 282. -utan tar också hänsyn till
  konstruktionen som orden hör till-

 283. -och tittar på samspel och
  utvecklingen av hela konstruktionen.

 284. Det ena
  behöver inte ersätta det andra.

 285. Jag ser gärna
  att dessa två traditioner möts.

 286. Konstruktionsgrammatik kommer
  med en tradition och insikter-

 287. -som kan berika
  grammatikaliseringsforskning.

 288. Grammatikaliseringsforskning
  kan berika konstrutionsgrammatik-

 289. -med ett diakront perspektiv,
  mycket data och andra insikter.

 290. Det du säger
  om ett teoretiskt ramverk...

 291. Grammatikalisering
  har setts som ett fenomen.

 292. Konstruktionalisering är
  mer inbakat i ett teoretiskt ramverk.

 293. Elizabeth Traugott
  skulle nog argumentra för-

 294. -att det är nytt att titta
  på konstruktionens olika nivåer.

 295. Ju mer abstrakt och schematisk
  den är...

 296. Sånt pratar man inte så mycket om
  inom grammatikalisering...kanske.

 297. Den stora frågan förblir:
  Vad är grammatikalisering?

 298. Varje forskare ska ge sin definition.

 299. Vi har utgått ifrån
  den som Hopper och Traugott gav.

 300. Vissa menar att abstrakta mönster
  kan grammatikalisera.

 301. De närmar sig konstruktionalisering.

 302. Andra menar att bara ett element,
  ett ord, kan grammatikalisera.

 303. Konstruktionalisering
  kan sägas ge ett bredare perspektiv-

 304. -som även tar med schematiska nivåer.

 305. Jag tänker på exemplet med "må".

 306. När "må"
  börjar användas mer som hjälpverb-

 307. -är det då en ny konstruktion
  eller fanns den redan?

 308. Ja, det är ju frågan...

 309. Eftersom det förekommer tidigt och
  tillsammans med kognitiva huvudverb-

 310. -kan man tänka sig att det
  banar väg för en ny konstruktion-

 311. -som sen andra element kan ta del av.

 312. Nåt sånt tänker jag mig, men...

 313. De modala hjälpverben är kluriga. De
  har alltid sällskap av ett infinitiv-

 314. -men "ha"-perfekt kan man hävda
  är en annan konstruktion.

 315. "Ha" används ofta utan ett annat verb
  till exempel.

 316. Det är en annan konstruktion
  på det sättet.

 317. Det skulle kunna vara så att den
  finns, men det är svårt att belägga.

 318. Jag får kanske återkomma till det.

 319. Tack. Det var ett jätteintressant
  föredrag. Beträffade "må" undrar jag:

 320. Är "må" ett lexikalt element som
  är med och skapar en konstruktion-

 321. -och sen tar andra verb över platsen?

 322. Först är det lexikalt. Två verb
  kombineras och "må" är ett av dem.

 323. Sen försvinner "må" ganska mycket
  i svenskan. Hur ser du på det?

 324. Kanske bygger "må" konstruktionen,
  sen tar ett annat verb dess plats.

 325. Det är en häftig tanke att ett
  lexikalt element blir en tom "slot".

 326. Det liknar Rickards fråga.

 327. Det är den rimliga tolkningen.

 328. "Må" banar väg och fungerar
  i många nya konstruktioner.

 329. Nu finns det bara kvar
  i sånt som "ja, må han leva".

 330. Sen ersätts det av andra verb.

 331. Det ser ut på liknande sätt
  i andra germanska språk. "Må"...

 332. -Vad heter det på engelska?
  -"May".

 333. Det tycks finnas parallelliteter där.

 334. Ja, tror jag.

 335. Utan att djuptänka för mycket.

 336. Då vill jag haka på Rickard.

 337. Om en konstruktion går från
  ett huvudverb till ett hjälpverb-

 338. -så kan den
  konstrueras på annat sätt.

 339. Det visar sig ofta
  morfologiskt och syntaktiskt.

 340. Men du var inne på att hjälpverb som
  "må" ofta har en sfär av betydelser.

 341. I traditionella grammatikor
  hittar man:

 342. "Kunna", "möjlighet", "tillstånd"...

 343. Det är klassiska delområden
  för en svärm av modala hjälpverb.

 344. Innebär varje betydelsenyans
  att det blir en separat konstruktion?

 345. Semantiken - betydelsen -
  tycks spela stor roll här.

 346. Om kombinationen av form och
  betydelse ändras på nåt sätt-

 347. -så kan man nog tala
  om en ny konstruktion. Stämmer detta?

 348. Ja...skulle man nog säga.

 349. I den här boken gör de skillnad på-

 350. -"constructional change",
  att EN dimension ändras-

 351. -och "constructionalization",
  att båda dimensionerna förändras.

 352. Men det finns antaganden om att med
  en annan semantik händer det nåt...

 353. ...även på andra sidan så att säga.

 354. Men om det bara händer
  på det semantiska planet...

 355. ...och konstruktionen i övrigt
  är identisk. Det berör kombinationen.

 356. I så fall får man
  ett oändligt antal konstruktioner-

 357. -minst lika många
  som finns i ett lexikon.

 358. Konstruktionsgrammatik är nåt slags
  jättelexikon eller konstruktikon.

 359. Man har samma fråga
  när man skriver lexikon:

 360. Hur många betydelser ska man ta med?

 361. Samma problem
  har man med konstruktioner.

 362. Vissa vill ha små kategorier, andra
  vill ha en stor, abstrakt kategori.

 363. Jag själv gillar
  ett prototypiskt tillvägagångssätt:

 364. Man har en central betydelse, och
  nyare betydelser är mer perifera-

 365. -och har kommit till genom
  till exempel metafor eller metonymi.

 366. Betyder det
  att den här typen av synsätt-

 367. -kopierar eländet med semantisk
  och lexikografsk beskrivning?

 368. Skulle man kunna laborera
  med en grundkonstruktion-

 369. -och sen ha bibetydelser,
  metaforiska betydelser och så vidare?

 370. -Precis.
  -Ja, i olika nätverk.

 371. Så gör man inom konstruktions-
  grammatiken. Goldberg har gjort det.

 372. Om man kan belägga en ny betydelse
  kan man ha en ny nod, tänker jag.

 373. Jag tackar för detta.

 374. Får jag haka på där?

 375. Orden
  som har en massa olika betydelser-

 376. -deras omgivning gör att man förstår
  vilken betydelse det är.

 377. Så det handlar inte bara om ordet
  utan även om vad som finns runtom.

 378. Är det där
  som konstruktionsgrammatiken ger mer?

 379. Den tar in det som finns runtomkring
  i större utsträckning.

 380. Ja, som gör mer av det
  och formaliserar det-

 381. -och har lite mer
  konsistenta tankar om det.

 382. -Det kan man nog säga...
  -Absolut.

 383. -Tack så mycket.
  -Tack.

 384. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur skapas grammatik?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Grammatik är klistret som håller ihop orden. Det är den förklarande tesen som Evie Coussé och Peter Andersson berättar om i sin föreläsning. Här talar de om nya och oanade dimensioner inom grammatikens fält. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Svenska > Grammatik
Ämnesord:
Grammatik, Språkforskning, Språkvetenskap, Svenska språket
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Grammatik i radikal förändring

Hon har mat ätit. Den här ovanliga ordföljden var alldeles självklar på 1500-talet i Sverige. Vårt språk och grammatik har radikalt förändrats under årens gång. Här talar Erik Magnusson Petzell, forskare vid Institutet för språk och folkminnen, om sina upptäckter. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Det luriga med lyftningsverb

Har du koll på vad som är lyftning och vad som är kontroll i den snåriga grammatikvärlden? Det har Rickard Ramhöj, doktorand på Göteborgs universitet, som här berättar om sin forskning om utvecklingen av lyftningsverb i den engelska språkhistorien. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Ett språkhistoriskt mysterium

Negationsharmoni i de germanska språken. Det är melodin för Henrik Rosenkvist, språkforskare vid Göteborgs universitet. Här berättar han om sina många upptäckter i de gamla folkspråken. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Oväntade grammatiska bestämdheter

I dagens språk finns spår av urgamla grammatiska mönster. Här berättar Camilla Wide, professor vid universitet i Åbo, om oväntade bestämdheter i det svenska språket. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Hur skapas grammatik?

Grammatik är klistret som håller ihop orden. Det är den förklarande tesen som Evie Coussé och Peter Andersson berättar om i sin föreläsning. Här talar de om nya och oanade dimensioner inom grammatikens fält. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

50 nyanser av modala hjälpverb

Hur ser utvecklingen ut för verben idag? Marika Lagervall, språkforskare vid Göteborgs universitet, berättar här om grammatikens utveckling. Hon menar att verben befinner sig i en ständigt pågående förändringsprocess och utvecklas med trenderna i språket. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Tala med donsk tunga

Donsk tunga heter det äldsta nordiska språket, som talades av alla runt Nordsjön. Det var ett språk för hela Norden som tog sitt namn från Danmark. Här berättar professor Tore Janson om vårt språkliga ursprung och poängterar att svenska inte blev ett särpräglat eget språk förrän på 1300-talet. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Jan Schwarz om författaren Isaac B Singer

Jan Schwarz är lektor i jiddisch vid Lunds universitet och berättar om sitt arbete om Nobelpristagaren Isaac Bashevis Singer. Singer växte upp i en rabbinsk familj och föräldrarnas olikheter präglade honom och hans författarskap. Singer fick Nobelpriset i litteratur 1978 och var produktiv nästan hela tiden fram till sin död 1991. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.