Titta

UR Samtiden - Finsk språkvård

UR Samtiden - Finsk språkvård

Om UR Samtiden - Finsk språkvård

Föreläsningar från det finska språkvårdsseminariet som är en årlig träffpunkt för språkvetare, forskare, journalister och informatörer. Årets tema är språkpolitik, nyord och finsk språkvård. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Till första programmet

UR Samtiden - Finsk språkvård : Finska som modersmålDela
 1. Man kan säga att utbildningen
  av lärare i minoritetsspråk i Sverige-

 2. -naturligtvis är anknuten
  till den europeiska kontexten-

 3. -men i dag talar jag om den
  på ett nationellt plan.

 4. Förra året var jag här och talade om
  lärarutbildningen som då skulle starta.

 5. Det var ämneslärarutbildningen
  som Stockholms universitet-

 6. -hade fått till uppdrag att anordna.

 7. Nu ska vi se
  hur det har gått sedan dess.

 8. Man kan säga
  att ämneslärarutbildningen-

 9. -och då talar jag om lärare
  i de nationella minoritetsspråken-

 10. -är dynamisk just nu.
  Det vill säga utbildningen i sig är ny.

 11. Inte ämneslärarutbildningen
  som modell, för den är nationell-

 12. -men ämneslärarutbildningen
  i finska som modersmål är ny.

 13. Skolverket har lämnat in
  nya kursplaner till regeringen-

 14. -för att behandlas.

 15. De kursplanerna medför utmaningar
  för ämneslärarutbildningen-

 16. -och naturligtvis för lärarna.

 17. Det nämndes att det råder brist
  på läromaterial även för samiska.

 18. Detsamma gäller här i Sverige
  för minoritetsspråken i grundskolan.

 19. Men inte bara där, utan även på
  högskolenivå. Det återkommer jag till.

 20. Man arbetar alltså nu med
  grundskolan och med universitetet.

 21. På flera universitet finns det just nu-

 22. -en lång och en kort lärarutbildning-

 23. -som anknyter till varandra genom
  att den ena, den längre utbildningen-

 24. -följer
  ämneslärarutbildningens modell-

 25. -och den andra ger på uppdrag
  av Arbetsmarknadsdepartementet-

 26. -och är tvåårig.

 27. Jag återkommer även till den.

 28. En liten bakgrund, bara.

 29. Vi har ju hört en hel del om
  bakgrunden av Kaisa Syrjänen Schaal.

 30. År 2010 bad regeringen
  Högskoleverket att utreda-

 31. -hur Sverige ska trygga tillgången
  av lärare i minoritetsspråken.

 32. Det har talats mycket om att det
  är ont om lärare, behöriga lärare.

 33. Detta resulterade i en rapport-

 34. -som eventuellt låg till grund-

 35. -för att Stockholms universitet
  2012 fick till uppdrag av regeringen-

 36. -att anordna ämneslärarutbildning.

 37. Jag vill understryka, precis som ifjol-

 38. -att uppdraget fastställdes
  vara ämneslärarutbildningar-

 39. -som på sitt sätt
  reglerar högskolans verksamhet.

 40. Ansökan lades in i oktober 2012. Med
  bilden vill jag illustrera proceduren-

 41. -som vi på universiteten utför
  för varje lärarutbildning.

 42. Vi fick examenstillstånd i april 2013-

 43. -men det garanterar ju inte-

 44. -att vi genast får i gång utbildningen.

 45. För vi fick examenstillståndet
  när ansökningstiden hade gått ut-

 46. -och universitetet behövde skriva
  en massa dokument.

 47. Så utbildningen började i höstas
  och pågår nu.

 48. Sen har studenterna
  läst finska i ett halvt år-

 49. -och börjat läsa kurser i pedagogik.

 50. De fortsätter
  att studera finska i höst.

 51. Samma procedur
  gäller för alla minoritetsspråk-

 52. -som man har fått uppdrag om
  att ordna utbildning för.

 53. Om man tänker på det faktum-

 54. -att ett universitet eller en högskola
  har fått uppdraget-

 55. -så garanterar det inte att de får
  anordna ämneslärarutbildningen.

 56. För tänk er att tolv ämnen på olika
  universitet... Det här är andra ämnen-

 57. -men när man sökte examenstillstånd
  för ämneslärarutbildning i finska-

 58. -sökte man för utbildningar
  i tolv ämnen-

 59. -men man fick bara examenstillstånd
  för fem ämnen.

 60. Då förstår ni
  att uppdraget inte garanterar-

 61. -att man får anordna utbildningen.

 62. Vilka vägar kan en ämneslärare ta
  för att bli behörig modersmålslärare?

 63. Ämneslärarprogrammet som är
  inriktat på grundskolans årskurser 7-9-

 64. -är reglerat i högskolelagen-

 65. -och omfattar 270 högskolepoäng.

 66. Studierna i huvudämnet
  omfattar 90 högskolepoäng.

 67. Redan det här begränsar
  för flera av minoritetsspråken-

 68. -eftersom flertalet av minoritets-
  språken inte lärs ut till den nivån-

 69. -alltså till kandidatnivån.

 70. Det vill säga att man
  studerar huvudämnet till kandidatnivå.

 71. Sen finns förstås möjligheten
  att man redan är behörig lärare-

 72. -och vill bli behörig som modersmåls-
  lärare i ett minoritetsspråk.

 73. Egentligen gäller det
  alla modersmålslärare.

 74. Då kan man läsa 30 högskolepoäng.

 75. Vill man bli lärare i moderna språk
  är kravet 45 högskolepoäng.

 76. Problemet är att alla minoritetsspråk
  inte finns som ämnen på den nivån.

 77. Det går alltså inte att studera ämnet.
  Men det gör det med finska.

 78. På så sätt har finskan befunnit sig
  i en god situation, ur vår synvinkel.

 79. Har man studerat 120 högskolepoäng
  språk och 90 poäng ett annat ämne-

 80. -alltså kan ta en examen
  med språket som huvudämne-

 81. -då kan man komplettera sin examen
  med studier i pedagogik-

 82. -för att bli behörig ämneslärare
  för gymnasiet.

 83. Den här modellen diskuteras ofta.
  Det gäller inte för modersmålslärare-

 84. -men kompletterar man
  en annan lärarkompetens-

 85. -så undervisar man årskurs 7-9 och
  gymnasister. Det är sent för eleverna.

 86. Språkinlärningen börjar ju tidigare
  men uppdraget fastställdes-

 87. -att gälla ämneslärarutbildningen
  som är inriktad på årskurs 7-9-

 88. -och då får läraren även behörighet
  i att undervisa årskurs 4-6.

 89. Vi har försökt få
  flera vägar till universiteten-

 90. -och sagt att lärarna
  även behövs i lägre årskurser.

 91. Vad har hänt efter
  att man har mottagit uppdragen?

 92. Vi har bildat ett högskolenätverk
  för lärarutbildningsfrågor-

 93. -och då menar jag
  lärarutbildning i minoritetsspråk.

 94. Finska och meänkieli tar vi på
  Stockholms universitet hand om.

 95. Umeå universitet har samiska,
  Södertörns högskola - romani chib-

 96. -och Lunds universitet - jiddisch.
  Vi träffas regelbundet-

 97. -och utöver ämnesutbildningen
  diskuterar vi departementsuppdraget.

 98. För i det ingår att bygga kurser
  för många minoritetsspråk.

 99. Just nu har vi uppdraget att ordna
  högskoleundervisning i meänkieli-

 100. -och kurserna i samiska i Umeå
  utformar vi nu på samma sätt.

 101. När uppdraget
  att anordna en utbildning fås-

 102. -vad bör universitet och högskolor
  ta hänsyn till?

 103. Högskolelagen
  och högskoleförordningen-

 104. -reglerar vår verksamhet.

 105. De fastslår hur många poäng varje
  examen ska innehålla av vilka ämnen.

 106. Vilken sorts kurser, innehåll...

 107. Examenstillstånd måste man ansöka
  om, man får det inte automatiskt.

 108. Det ansöks
  från universitetskanslersämbetet.

 109. Jag har tagit med några saker-

 110. -som de särskilt tittar på.

 111. "De sammanlagda lärarresurserna."

 112. Alltså om det finns tillräckligt av
  utbildare och vilken sorts utbildare.

 113. "Utbildningens miljö, styrdokument"-

 114. -"undervisning, kurslitteratur
  och kursvärdering."

 115. "Att säkerställa examensmål." Varje
  examen har ju sina nationella mål-

 116. -och de ska säkras under utbildningen
  liksom infrastrukturen.

 117. Och särskilt kvaliteten ska säkras. Det
  tittar universitetskanslersämbetet på.

 118. Låt oss se på förutsättningarna
  för de nationella minoritetsspråken-

 119. -att ansöka och få examenstillstånd.

 120. När vi skrev ansökan för finska
  och meänkieli-

 121. -så skulle man visa att det finns
  nationella och internationella nätverk-

 122. -som kan stöda utbildningen.

 123. Nätverket måste alltså redan existera.

 124. Det är svårt att visa upp
  för minoritetsspråk-

 125. -som inte ens
  har undervisning på högskolenivå.

 126. Och en fungerande
  praktikorganisation.

 127. Till alla lärarutbildningar
  hör det praktik.

 128. Vart ska lärarstudenterna gå
  för att få sin praktik?

 129. Låt oss säga
  att det kommer att finnas...

 130. I allmänhet finns själva strukturen-

 131. -eftersom man utbildar andra lärare.

 132. Organisationen finns alltså redan.

 133. Sen har vi funderat mycket på-

 134. -hur det kan finnas didaktik, forskning
  och publicerade artiklar-

 135. -om ämnet inte har funnits. Man har
  inte kunnat forska på samma sätt.

 136. Det gäller flera av minoritetsspråken.

 137. Kursplanerna i sig
  verkar inte ge bekymmer.

 138. Vi är vana vid att planera kurser
  enlig lagar och förordningar.

 139. Det kan vi återkomma till senare.

 140. Tillräckligt med lärare - och då menar
  jag oss som utbildar lärare-

 141. -och som har vetenskaplig
  och pedagogisk kompetens.

 142. Vi återkommer även till det.

 143. Om vi ser på vilka utmaningar vi
  universitet och högskolor mött-

 144. -och fortfarande har...
  Det är mycket aktuellt.

 145. Det finns inte alltid ämnesstudier.
  Det gör det inte för meänkieli-

 146. -som man inte kan studera som första
  språk, utan bara som nybörjarspråk.

 147. Men kurser i meänkieli eller romani
  på det egna språket har inte funnits.

 148. Alltså sådana kurser
  som vore direkt överförbara-

 149. -som en del av ämnesutbildningen.

 150. Först måste man alltså få tillstånd av
  universitetet att upprätta ett ämne.

 151. Då måste man motivera hur man vet
  att det finns lärarresurser-

 152. -att man har läromaterial, forskning-

 153. -och att alla strukturer finns färdiga.

 154. Man kan upprätta ett ämne
  och först sen bygga upp det-

 155. -men ämnet i sig
  måste ändå byggas upp-

 156. -med alla sina ställningstaganden
  angående styrning och pedagogik.

 157. Det finns inte lektorer
  på alla minoritetsspråk.

 158. Alltså disputerade som kan söka de
  tjänster som uppstår med uppdraget.

 159. Även om det finns pengar då,
  kanske ingen kan söka tjänsterna.

 160. Lektorerna i finska och samiska
  ska precis tillträda sina tjänster-

 161. -men många minoritetsspråk har inga.

 162. Jo,
  i Lund finns det en lektor i jiddisch.

 163. Visst kan det finnas föreläsare
  som inte är doktorsdisputerade.

 164. Till exempel är det få
  som har disputerat i meänkieli.

 165. Vi kanske har tillräckligt
  med kompetenta lärare-

 166. -men sen regleras utbildningen.

 167. Det krävs 90 högskolepoäng
  för att skriva kandidatuppsats-

 168. -och handledaren
  ska enligt reglerna vara disputerad.

 169. Man bör titta på det här
  när man talar om minoritetsspråk-

 170. -och funderar på
  hur modellerna passar i vårt fall.

 171. Sen har vi funderat över var vi hittar
  läromaterial grundat på forskning.

 172. Det finns inte alltid.

 173. Liksom det i grundskolor saknas läro-
  material anpassat till sverigefinnar-

 174. -kan det saknas på högskolenivå
  för sverigefinsk kultur, litteratur-

 175. -och alltmöjligt som måste tas fram.
  Det finns men måste vaskas fram-

 176. -och kanske får man skriva det själv.

 177. Vad är det vi lär ut om inte
  skriftspråket är standardiserat?

 178. Vi talar om språkvård.

 179. Om standardiseringsarbetet
  inte är färdigt-

 180. -är det svårt för läraren att
  ta ställning till vad vi ska lära ut.

 181. Det gäller även för finska-

 182. -även om det på många punkter
  är annorlunda för oss-

 183. -än för många andra minoritetsspråk
  som inte har standardiserat sitt språk.

 184. Men visst har vi utmaningar.

 185. Egen terminologi, att göra den känd
  inom undervisningen-

 186. -flerspråkig miljö... Vi kan inte
  alltid ta läromaterial från Finland.

 187. Materialet måste anpassas, med
  tanke på språkutveckling med mera.

 188. Koncist uttryckt har utmaningen
  för minoritetsspråken varit-

 189. -att anpassa sig
  till befintliga strukturer.

 190. De spelregler
  som vi ska ta oss framåt med.

 191. Om vi tar det konkret-

 192. -har vi finskundervisning
  under första terminen-

 193. -där kurser
  som "Språkkunskap 1" ingår.

 194. Det är ett täcknamn för grammatik.
  Vi tänkte att många...

 195. Många tycker
  att grammatik är krångligt.

 196. Därför breddar vi det till
  "språkkunskap" och maskerar det lite.

 197. Där börjar vi
  och tar sen "Textvårdens grunder".

 198. Det är vanliga kurser, sådana som
  brukar finnas i ämneskurser för språk.

 199. "Textstudier",
  "Muntlig kommunikation"-

 200. -och "Språkdidaktik i ett
  flerspråkighetsperspektiv".

 201. Tänk på textvårdens grunder
  och textstudier...

 202. ...för minoritetsspråk där
  standardiseringen ännu inte är färdig.

 203. Jag brukar alltid påminna om att
  Finland har suttit i samma situation.

 204. Tänk på "dialektstriden".

 205. Den började på 1800-talet när von
  Becker skrev på dialekt i en tidning.

 206. Han menade att "d"-ljudet var ett
  onödigt oväsen som kunde avskaffas.

 207. Västfinnarna hade talat för mycket
  med utlänningar och var förstörda.

 208. Dialekterna i Savolax
  hade ett mer fullständigt språk.

 209. Sen kom Gottlund. Ni känner C.A.
  Gottlund, men det här var hans far.

 210. "Savolaxdialekt
  är illa behandlad finska."

 211. Då började striden,
  och de stred om det i 50 år.

 212. I saklig ordning
  blev slutresultatet en kompromiss.

 213. Alltså vårdad finska.

 214. "Vårdad finska" är inte en term som
  används nu, men detta är 1800-tal.

 215. Språket vi talar är en kompromiss-

 216. -eller en jämkning
  mellan väst- och östdialekter.

 217. Därför har vi det bra när vi undrar
  vad språkvården rekommenderar.

 218. Vi kan titta i ordboken,
  som nu finns elektroniskt.

 219. Det gör arbetet underbart.
  "Där står det ju."

 220. Vi är alltså inte tvungna att ta
  ställning på egen hand om vi inte vill.

 221. Den striden
  - det har kallats för strid av någon-

 222. -den pågår som bäst
  inom många minoritetsspråk-

 223. -och den behövs av olika skäl, förstås.

 224. Den ämneslärarutbildning
  som vi har fått uppdrag att anordna-

 225. -har ett bestämt format.

 226. Ämneslärarutbildningen
  är en 4,5 år lång utbildning.

 227. Det är en heltidsutbildning
  med campusundervisning.

 228. Det i sig är en utmaning för oss.

 229. Tänk er att vi kan ansöka om-

 230. -och medges att ordna lärarutbildning i
  meänkieli. Men kommer studenterna?

 231. Detsamma gäller samiska i Umeå.

 232. Kommer studenterna
  från norra Sverige till Stockholm?

 233. Det funderar vi på.

 234. Just nu ordnar vi
  kompletteringsutbildning.

 235. Det betyder
  att utbildningen inte kan sökas fritt-

 236. -utan lärarna ansöker via kommunen
  för att få ämneskompetensen.

 237. I det fallet skickar vi våra lärare
  till Pajala och Kiruna.

 238. Men det kan vi inte alltid göra inom
  den vanliga lärarutbildningen.

 239. I utbildningen kombineras två eller tre
  ämnen, alltså även andra än språket.

 240. Det kan i sig vara bra för läraren.

 241. Då behöver man inte arbeta
  ambulerande, vilket anses vara tungt-

 242. -utan kan parallellt
  undervisa i ett annat ämne.

 243. Lärarna får ju behörighet i ämnena.
  I Stockholm är det tre ämnen.

 244. I Umeå kan det vara två ämnen
  för grundskoleundervisning.

 245. Tänker man på praktiska aspekter,
  är utbildningen 4,5 år lång.

 246. I det ingår praktik.

 247. Sen ska man fundera på var lärarna
  i minoritetsspråken ska göra praktik.

 248. I Stockholm
  är praktiken uppbyggd så-

 249. -att studenten får en praktikplats
  enligt sin bostadsadress.

 250. Alltså, den skola
  som ligger närmast hemmet.

 251. Det kanske inte är
  den bästa lösningen-

 252. -om minoritetsspråket
  inte lärs ut i hemtrakten.

 253. Detsamma gäller samiska.

 254. Det kanske inte finns praktikplatser
  till alla i Umeå.

 255. Då behöver man leta på annat håll.

 256. En behörig handledare
  för studenten under praktiken-

 257. -är den
  som har lärarbehörighet i ämnet.

 258. Om språkämnet inte finns, kan man
  inte studera till behörig språklärare.

 259. Hur ska man då
  handleda blivande lärare?

 260. Redan där har vi trassel på vägen.

 261. Frågan är alltså om befintliga kanaler
  och utstakade vägar lämpar sig...

 262. ...till att lyckas utbilda...

 263. ...sådana modersmålslärare
  som det är brist på.

 264. Även de blivande lärarna
  kommer att stöta på utmaningar.

 265. Såväl i nuvarande
  och kommande kursplaner-

 266. -nämns att textgenrerna
  i undervisningen bör variera.

 267. Vad gör man då som lärare-

 268. -om standardiseringsarbetet är i sin
  linda och det saknas läromaterial?

 269. En stor fråga är-

 270. -vad man ska lära ut vid diskussioner
  om minoritetskulturer.

 271. I de nya kursplanerna
  har tyngdpunkten förflyttats-

 272. -från tanken om att vi är invandrare
  till att vi är en nationell minoritet.

 273. Det blir utgångspunkten.

 274. Vi ska utgå från den tanken
  när vi planerar undervisningen.

 275. Givetvis måste det diskuteras
  vad det är att vara sverigefinsk.

 276. Flera utmaningar.

 277. Dessa ämneslärare
  bör vara mycket mångsidiga-

 278. -vilket å andra sidan är en mycket
  intressant sida av utbildningen.

 279. För i sitt arbete måste de tillämpa
  olika pedagogiska utgångspunkter.

 280. Tänk på undervisning av modersmål,
  andra språk och främmande språk.

 281. Alla kräver
  olika undervisningsmetoder-

 282. -och sätt att ta sig framåt
  och så vidare.

 283. I Stockholm
  ingår det i ämneslärarutbildningen-

 284. -finska som modersmål, engelska,
  och svenska som andra språk.

 285. Tänk hur olika dessa ämnen är
  för läraren.

 286. Dessutom har varje ämne kursplaner
  med olika utgångspunkter-

 287. -genom begreppen modersmål,
  andra språk och främmande språk.

 288. Antalet timmar för modersmåls-
  undervisningen är inte reglerat.

 289. Lektionsplanerna
  måste alltså anpassas.

 290. Det är ju olika på olika ställen, hur
  många lektioner man har per vecka.

 291. Även om kommande kursplaner
  möjliggör-

 292. -att man skiljer på förstaspråks-
  och andraspråkselever...

 293. Dessa är termer ur kursplanerna.

 294. Ändå blir grupperna i praktiken
  heterogena.

 295. Vi önskar förstås
  att förändringen får till följd-

 296. -att man åtminstone delvis
  kan skilja dem åt i undervisningen.

 297. Fler frågor som vi i framtiden
  bör fundera över-

 298. -och som vi funderar på redan nu
  är till exempel...

 299. Lämpar sig ansökningskraven
  för minoritetsspråkstalande?

 300. Många ur olika minoritetsspråks-
  grupper har uttryckt sin oro-

 301. -över hur man ska få ungdomar
  att gå lärarutbildningen-

 302. -om de inte har läst på gymnasiet.

 303. Det formella antagningskravet
  för ämneslärarutbildningen är-

 304. -att man har läst finska
  som modersmål på gymnasiet.

 305. För några år sedan-

 306. -var det kanske 70 gymnasister
  som läste finska i hela Sverige.

 307. Det är ganska få som uppfyller
  de formella kraven.

 308. Det finns visserligen möjlighet
  att söka på andra grunder-

 309. -men det framkommer inte alltid-

 310. -när man söker genom det vanliga
  ansökningssystemet via webben.

 311. Man kanske i det stora
  ansökningssystemet borde få till-

 312. -någon sorts flaggning
  när man ansöker dessa utbildningar.

 313. "Lägg märke till att du kan söka på
  andra sätt. Berätta om din meriter."

 314. På frågan om hur vi ska få ungdomar
  till lärarutbildningen svarar många...

 315. Många upplever att deras kunskap inte
  räcker till ämneslärarutbildningen.

 316. Kanske behövs det preparandkurser
  eller andra sorters språkstöd.

 317. Stöd före eller under
  själva lärarutbildningen.

 318. Om man tänker sig
  att bygga distansutbildningar...

 319. Tänk om inte studenterna
  kommer till Stockholm?

 320. Stockholm är vackert,
  men det finns flera vackra orter.

 321. Om studenterna tycker
  att staden ligger långt bort-

 322. -blir vår andra utmaning-

 323. -att hitta sätt
  att anordna distansutbildningar på.

 324. Även om det
  finns många utmaningar och frågor-

 325. -så har det varit
  en mycket givande tid för oss.

 326. Vi ser det positiva i
  att det händer mycket nu-

 327. -vi åstadkommer mycket, och lyfter
  fram utmaningar och diskuterar dem.

 328. Det är förstås ett långsiktigt arbete
  som vi alla måste göra-

 329. -och försöka lyfta fram frågorna
  på många olika håll.

 330. Ställ gärna frågor nu-

 331. -men ni kan även e-posta dem.
  I annat fall tackar jag för mig.

 332. Anne Ågren. Ifall man har
  en gammal hemspråkslärarutbildning-

 333. -räknas även de lärarna
  som behöriga modersmålslärare?

 334. Det tror jag. Jag har inte sett något
  om att man inte skulle göra det.

 335. Och ifall man för 20-30 år sen
  läste till hemspråkslärare-

 336. -var man tvungen
  att skriva ett språkprov.

 337. Kan inte det vara ett alternativ ifall
  man inte har läst finska på gymnasiet?

 338. Man skulle kunna få ansöka
  genom språkprov.

 339. Ja, det har diskuterats, men i nuläget
  får sådana prov inte anordnas.

 340. Det blir en svårighet.

 341. En annan är att det inte finns
  ett anpassat prov, och vi ger ju prov-

 342. -men då är de på individuell basis.

 343. Riina. Vad heter "reell kompetens"
  på finska? Jag har frågat det tidigare.

 344. På svenska
  heter termen reell kompetens-

 345. -vilket betyder-

 346. -att den som söker utbildningen
  kan skriva ett brev med sina meriter-

 347. -eller vända sig till institutionen-

 348. -där vi kan pröva
  och diskutera ärendet.

 349. Men de är alla enskilda beslut.

 350. Vi önskar det själva. Vi ser det
  som en möjlig lösning på problemet.

 351. Tolk- och översättarinstitutet har
  förstås sådana prov, för det hör till.

 352. Jag anser att språkkunskaper tillhör
  ämnesstudier. Det vore en möjlighet.

 353. Här finns en till fråga.

 354. Mari Forsberg. Jag undrar hur många
  studenter som går på utbildningen-

 355. -och kan man gå kurserna
  som fristående kurs?

 356. Svaret på den första frågan är-

 357. -att det började fem studenter.

 358. Man sa oss att det var ett bra antal,
  med tanke på att utbildningen är ny.

 359. Vi behöver göra människor medvetna
  om att man kan söka till utbildningen.

 360. Just de kurserna kan man inte läsa
  som fristående kurser.

 361. Å andra sidan är de i samma stil
  som kurserna Finska I och Finska II-

 362. -som är enstaka kurser.

 363. Dem kan man läsa om man vill
  läsa in ämneskompetensen.

 364. De är gångbara och rätt lika.

 365. Visst är de anpassade
  till lärarutbildningen, men i övrigt.

 366. Hade ni fler sökande till hösten,
  som saknade behörighet...

 367. -...eller var det bara fem som sökte?
  -Fler sökte.

 368. Vi har tittat på det.
  Några tog inte emot platsen-

 369. -och några var inte behöriga.

 370. Det fanns flera sökande
  men statisktiken ger en dåligt bild.

 371. Som förstahandsval... Någon hade
  utbildningen som åttonde alternativ.

 372. Men av dem som hade utbildningen
  som förstahandsval-

 373. -var tio, tolv behöriga.

 374. Av olika skäl
  tog alla inte emot studieplatsen.

 375. Vi har själva funderat om det beror på
  att utbildningen är ganska lång.

 376. Sirkka Husso. Nu pratar jag
  för att få tala savolaxmål.

 377. Av ren nyfikenhet:
  Du sa att ni hade tio, tolv sökande.

 378. Var allihop kvinnor eller
  fanns det någon man med bland dem?

 379. Största delen var kvinnor. Någon
  manlig sökande var det också.

 380. Vi har vår sjätte manlige student
  på kurserna-

 381. -men han blir behörig på annat sätt.

 382. Men vi har inte gett upp hoppet.

 383. Helena Kivisaari.
  Bra att utbildningen ordnas.

 384. När den diskuterades
  bland sverigefinska organisationer-

 385. -pekade man på behovet
  av förskollärare.

 386. Jag är själv verksam
  inom praktiskt samråd-

 387. -och lägger märke till hur svårt
  det är att hitta finska förskollärare.

 388. Finns det några planer på
  att starta en förskollärarutbildning?

 389. Inte i Stockholm, eftersom vi
  inte har någon förskollärarutbildning-

 390. -men vi brukar försöka diskutera det-

 391. -och be om
  att få använda pengar till det.

 392. Även förskollärarutbildningen
  har ett visst format-

 393. -och bör då kompletteras
  med ämnesstudier.

 394. Man måste först bygga upp en modell.

 395. Södertörn har ansökt om att få
  ordna en lärarutbildning i romani-

 396. -som inte är en ämneslärarutbildning.
  Den behandlas förhoppningsvis nu.

 397. Vi hoppas den vägen få en chans
  till att ordna andra utbildningar-

 398. -för den är riktad mot lägre årskurser.

 399. Då skulle vi kunna hänvisa till den
  för att göra något liknande på finska.

 400. Vi försöker hela tiden
  hitta vägar fram.

 401. Översättning: Cecilia Holmberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Finska som modersmål

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det råder stor brist på finska modersmålslärare i Sverige. Efter att ha legat nere i flera år har utbildningen startat igen, men tyvärr är det inte så många som har formell behörighet att söka. Sari Pesonen, studierektor vid Stockholms universitet, menar att en möjlighet vore att eleverna istället får genomgå ett språktest för att komma in på utbildningen. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
Finska språket, Modersmålsundervisning, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Finsk språkvård

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Svensk språklagstiftning

I Sverige finns det 59 kommuner som ger service på finska till kommuninvånarna. För 15 år sedan var det bara fem som tillhandahöll den här tjänsten, berättar Kaisa Syrjänen Schaal från Svenska kyrkans enhet för flerspråkighet. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Finsk språklagstiftning

Maria Soininen från justitieministeriet i Finland berättar här om språklagstiftningen i Finland, där både finska och svenska har ställning som nationella språk trots att det idag endast finns en enspråkig svensk kommun. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Finska som modersmål

Det råder stor brist på finska modersmålslärare i Sverige. Sari Pesonen, studierektor vid Stockholms universitet, menar att en möjlighet för att få fler behöriga till utbildningen är att eleverna får genomgå ett språktest. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Nya finska ord

Vet ni vad nättroll, smarta byxor eller ananashår betyder? frågar Riitta Eronen publiken. Hon jobbar som forskare vid Institutet för de inhemska språken och har tittat närmare på nya finska ord från 2000-talet. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Nyheter inom språkvården

Språket lever och förändras och vår uppgift är endast att ge rekommendationer, berättar forskaren Riitta Eronen från Institutet för de inhemska språken i Finland. Institutet arbetar med nya låneord, lexikon och språkforskning och omfattar språkråd både inom finska och svenska språket. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Hemsida för språkvård

Henna Leskelä från Språkrådet guidar i hur man använder språkvårdens finska sökmotor. Tjänsten är ett användbart redskap för till exempel journalister och lärare i finska och ger förslag på stavning, grammatik och låneord på finska. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finsk språkvård

Kommunens finska hemsida

Flera svenska kommuner har översatt sina hemsidor till finska med hjälp av Google translate eller liknande gratisprogram. Det blir oftast helt fel, menar Miina Salokannas på Tammerfors universitet som här berättar om sin utredning. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Jiddischseminariet 2017

Tobias Rawet - min barndom

När Tobias Rawet var sex år gammal tvingades han sätta sig i en hink nedsänkt i ett dass under flera timmar. Så lyckades hans mamma gömma honom från de tyska utrensningarna av barn i gettot i Lódz. Här berättar Tobias Rawet om hur han överlevde den systematiska förintelsen av Europas judar och om förhållanden i gettot i Lódz och upplevelser i Rawensbrück. Inspelat den 12 augusti 2017. Arrangör: Sveriges jiddischförbund.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Nyord i finskan

Henna Leskelä från Språkrådet guidar i de finska nyorden och tar även upp svenska exempel som ståpaddling, EU-migrant och plattfilm. Varje år publiceras listor på nyskapade ord i både Sverige och Finland. Orden formas ofta utifrån fenomen inom politik, ekonomi och samhälle, men även inom mode och livsstil. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.