Titta

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Om UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Från donsk tunga till femtio nyanser av modala hjälpverb. På årets upplaga av Grammatikfestivalen har de kunskapshungriga språkvetarna sitt eldorado. Här föreläser några av våra främsta forskare inom språkvetenskap. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Grammatikfestival 2015 : Grammatik i radikal förändringDela
 1. Grammatiken och språkhistorien
  är alltså temat-

 2. -för årets upplaga
  av Grammatikfestivalen.

 3. Som ni förstår
  ansluter mitt föredrag till temat.

 4. Själva frågeformuleringen i titeln
  kan förtjäna en kommentar.

 5. Den motiveras helt enkelt av
  att jag själv-

 6. -ibland identifierar mig som gramma-
  tiker, ibland som språkhistoriker.

 7. Men jag ska inte fördjupa mig
  i min egen vacklande identitet i dag.

 8. Det kan vara bra att känna till
  att jag har en fot i varje domän.

 9. Det jag ska fokusera här i dag är...

 10. ...hur språkhistorien kan berika
  den grammatiska forskningen.

 11. Men innan det tänkte jag ge
  en kort bakgrund om språkhistoria-

 12. -snarast språkhistoriens historia,
  kan man säga.

 13. Skälet till att studera språkhistoria
  har varit olika i olika tider.

 14. I den äldre, komparativa traditionen
  var språkvetenskapen i sig-

 15. -närmast liktydig
  med historisk språkvetenskap.

 16. Själva frågan "varför språkhistoria"
  är egentligen en icke-fråga-

 17. -förutsatt att man godkänner att
  språkvetenskapen i sig är berättigad.

 18. Komparativisternas primära syfte var-

 19. -att rekonstruera ursprunget
  till de nu levande språken-

 20. -i första hand ägnade man sig
  åt den indoeuropeiska familjen.

 21. Uppenbarligen förändras språk
  under historiens gång-

 22. -och det gällde att etablera
  principer eller lagar för det.

 23. Ofta tänker man på den här-

 24. -allenarådande, diakrona
  eller historiska inriktningen-

 25. -som ett 1800-tals-fenomen
  i första hand.

 26. Saussure introducerar i början av
  1900-talet det synkrona perspektivet.

 27. Men den historiska dimensionen
  och det diakrona perspektivet-

 28. -på språkvetenskap står sig väldigt
  starkt långt in på 1900-talet.

 29. Inte minst inom mitt och andras
  ämne i dag: nordiska språk.

 30. Vi kan också notera en nationell
  dimension av det komparativa studiet.

 31. Att jämföra olika språk leder snarast
  tankarna till internationalism-

 32. En massa olika varieteter
  från olika delar av Europa och Asien-

 33. -bidrar ju var och en på sitt sätt
  till det stora urspråkspusslet.

 34. Men om vi tar en av de främsta före-
  trädarna för den komparativa skolan-

 35. -Rydqvist,
  som var verksam på 1800-talet-

 36. -så har han en påfallande nationell
  bevekelsegrund för sina studier.

 37. Han menar att ett av de viktigaste
  skälen för historisk språkvetenskap-

 38. -är att den kan visa hur samtidens
  språk ska kultiveras på bästa sätt.

 39. Språkhistorien motiveras av
  att den gör språkvården bättre.

 40. Det är anmärkningsvärt med tanke på
  hur teoretisk lingvistik ser ut nu.

 41. Men språkhistorien är ett redskap-

 42. -för alla som ägnar sig åt historia
  och litteraturvetenskap i synnerhet.

 43. Man måste som historiker studera
  och tolka historiska källor.

 44. För att nå litteraturens historia-

 45. -är förstås språkets historia
  ett nödvändigt första steg.

 46. Men om det är allmän grammatik i
  modern mening som man intresseras av-

 47. -kan man fråga sig varför
  man ska rikta sig mot det förflutna.

 48. Den allmänna grammatiken
  intresserar sig för-

 49. -den mänskliga
  språkförmågans uppbyggnad.

 50. "Den mentala grammatiken"
  kallar man det ibland.

 51. Den kommer man inte åt direkt,
  utan det är det indirekta-

 52. -de språkliga yttringarna som
  grammatikern har att ta hänsyn till-

 53. -för att skissera den mentala
  grammatikens förmodade uppbyggnad.

 54. Det finns ju massor av levande
  språkbrukare över hela världen-

 55. -som grammatikern kan använda
  som informanter-

 56. -i sin strävan
  efter grammatiska insikter.

 57. Varför skulle grammatikern
  ens bli språkhistoriker?

 58. Det blir bara besvärligt,
  framför allt metodiskt besvärligt.

 59. För det första är det nästa
  slumpmässigt vad som finns bevarat.

 60. Vi vet inte alltid vem som har
  skrivit texterna eller när.

 61. Det kan vara flera som har skrivit en
  text vid ett eller flera tillfällen.

 62. Det historiska materialet är
  dubbelt indirekt.

 63. Det finns inga yttrande av det slag-

 64. -som moderna informanter producerar.

 65. Det handlar om nedtecknade
  och ofta reviderade versioner-

 66. -av ett äldre, spontant språk
  som vi i sig aldrig kommer åt.

 67. Allt jag har nämnt är
  allvarliga metodiska problem.

 68. Det allvarligast återstår längst ner:

 69. För grammatikern är
  negativ evidens helt central.

 70. Alltså information om vad
  som inte fungerar i ett givet språk.

 71. Detta för att kunna ta reda på
  ramarna för det grammatiska systemet.

 72. Men vad som är ogrammatiskt står inte
  i de äldre texterna.

 73. Det finns inte.

 74. Trots alla de här problemen-

 75. -ägnar sig ändå grammatiker
  åt språkhistoria.

 76. Det främsta skälet till det är att...

 77. ...studiet av förändring kan bidra
  till en bättre beskrivning-

 78. -av den mentala grammatiken.

 79. Att studera förändring kräver förstås
  ett historisk perspektiv.

 80. Man ska inte alls ha med så här långa
  citat egentligen...

 81. Jag gör ändå ett undantag
  och har förkortat det litegrann.

 82. Det är ett slags programförklaring-

 83. -ett rättfärdigande av varför
  grammatikern blir språkhistoriker.

 84. Jag har haft med mig det här citatet
  så länge jag kan minnas.

 85. Det lyder:

 86. "In historical materials
  we find information"-

 87. -"which is necessarily absent
  in synchronic data"-

 88. -"that is, information about
  the time course of language change"-

 89. -"from an understanding of the
  process by which grammars change"-

 90. -"we may hope to learn more
  about their principles."

 91. "After all, perturbing a complex
  system and observing its evolution"-

 92. -"is often an excellent way
  of inferring internal structure."

 93. Vad Kroch säger här är
  att vi ska ta vara på språkhistorien-

 94. -eftersom förändringsprocesserna
  som den innehåller-

 95. -kan avslöja saker
  om grammatisk struktur.

 96. Vi ska nu se på ett konkret fall
  från den svenska språkhistorien.

 97. En intressant formell skillnad mellan
  medeltida svenska, fornsvenska-

 98. -och det nutida språket-

 99. -är ordningen mellan adverbial
  och finit verb i bisatsen.

 100. Den moderna ordningen är adverbialet
  först och det finita verbet sen:

 101. "Det är bättre
  att mannen inte är ensam."

 102. Adverbialet "inte" kommer före
  det finita verbet "är".

 103. Men det normala i fornsvenskan-

 104. -är att det finita verbet kommer
  först och adverbialet sen:

 105. "Thz är bäter at mannin
  är ey ensamen."

 106. Där "ey", alltså "inte",
  kommer efter verbet.

 107. Den moderna varianten,
  af-ordföljen som den brukar kallas-

 108. -"a" för adverbial,
  "f" för finit verb-

 109. -finns under slutet av medeltiden men
  blir dominerande under 1600-talet.

 110. Ni ser att det är från och med-

 111. -generationen som är född
  strax före 1600-

 112. -som andelen af-ordföljd
  stabiliserar sig kring 85-90 %.

 113. Rent deskriptivt är det
  inga konstigheter.

 114. Det finns fa och af parallellt-

 115. -och sen slår af ut fa, helt enkelt.

 116. Varför blir det så här? Varför just
  af-ordföljden och varför just då?

 117. Det har forskningen frågat sig
  under ganska lång tid-

 118. -och man har också svarat på frågan
  på olika sätt.

 119. Morfologiförklaringen på bilden
  går ut på-

 120. -att det måste finnas
  kongruensböjda verb i språket-

 121. -för att den äldre fa-ordföljden
  ska vara möjlig.

 122. Den här förklaringen har
  sin synkrona motsvarighet-

 123. -i det observerade sambandet-

 124. -mellan just kongruensböjda verb
  och fa-ordföljd i modern isländska.

 125. Det finns ett modernt språk
  där det finns ett samband-

 126. -mellan kongruens och fa.

 127. I fallet med svenskans nedgång för
  fa-ordföljd finns ett samband med-

 128. -att kongruensböjning av verbet
  förloras ungefär samtidigt.

 129. I skrift finns det kvar personböjda
  verb ganska länge, in på 1900-talet.

 130. Vi ser i inte alltför gamla texter
  "vi äta", "jag äter" och så där.

 131. Den distinktionen verkar försvinna
  från det talade språket runt 1600.

 132. Bisatssignaler som förklaring,
  Petterssons förklaring-

 133. -bygger på antagandet att det växer
  fram ett behov-

 134. -under stormaktstiden,
  tiden kring 1600-

 135. -av ett mer stringent skriftspråk.

 136. Stringensen består i
  att den nya af-ordföljden-

 137. -skiljer ut bisatser entydigt
  från huvudsatser-

 138. -som aldrig har af-ordföljden.

 139. Enligt Pettersson är den här kliniska
  skillnaden mellan satserna-

 140. -ett typiskt skriftspråksfenomen.

 141. Till hennes förklaring ansluter
  i nån mån Håkanssons förklaringen.

 142. Den moderna af-ordföljden fanns
  alltså under slutet av medeltiden-

 143. -men den var ovanligare.

 144. Enligt Håkansson beror det på att det
  från början var en talspråksordföljd.

 145. Den hörde till en talspråklig stil-

 146. -och är därför ovanlig
  i texter från den här tiden.

 147. Det som sker enligt honom är
  att ordföljdens status förändras.

 148. Under 1600-talet vinner det som var
  talspråkligt inträde i skriftspråket-

 149. -som en vanlig skriftspråksordföljd
  och ökar därför i texterna.

 150. Att förklara varför det är just
  1600-talet som är genombrottet-

 151. -och inte 1700-talet eller 1500-talet
  vilket vore teoretiskt möjligt...

 152. Då får åtminstone de två senare,
  den första också, rätt stora problem.

 153. Hos Pettersson finns det redan
  under medeltiden bisatsunik ordföljd-

 154. -i form av "kilkonstruktionen".

 155. Att ha bisatsunik ordföljd är
  inget nytt-

 156. -som man kan koppla
  till stormaktstiden som hon gör.

 157. Genombrottet för en talspråkligare
  stil hos Håkansson...

 158. Det är oväntat
  att det sker just under 1600-talet.

 159. I andra avseenden representerar
  1700-talet en talspråkligare syntax.

 160. Morfologiförklaringen skiljer sig
  eftersom det syns-

 161. -ett samband mellan kongruensböjda
  verb och förlusten av fa-ordföljden.

 162. Men problemet med den är
  att det inte finns nåt som tyder på-

 163. -att numerusböjning, alltså böjning
  efter plural eller singular bara-

 164. -är en tillräckligt förutsättning
  för fa-ordföljd.

 165. I isländskan, det enda man har att gå
  på i det moderna nordiska landskapet-

 166. -så är det både personböjning
  och numerusböjning på verbet-

 167. -och fa-ordföljd.

 168. Så rent empiriskt haltar
  även morfologiförklaringen.

 169. Men det sker en annan förskjutning i
  språket strax före detta genombrott.

 170. Det rör ordningen
  mellan objekt och verb.

 171. I nutida svenska kommer objekten
  efter sina styrande verb:

 172. "Hon har ätit mat", där objektet
  "mat" kommer efter alla verbformer.

 173. Åtminstone en bit in på 1700-talet
  kunde man hitta:

 174. "Hon har mat ätit", där objektet
  föregår en eller flera verbformer.

 175. Det förekom olika typer ov-ordföljd
  men jag ska inte gå in på detaljer.

 176. Det väsentliga är att det sker-

 177. -en stor förskjutning av ov-bruket
  i just bisatser under 1500-talet-

 178. -det vill säga det sekel som föregår
  genombrottet för af-ordföljd.

 179. Det som händer
  sammanfattas på bilden.

 180. Under medeltiden var den vanligaste
  ov-typen i bisats-

 181. -en sån där det finita verbet kommer
  före objekt och infinitverb.

 182. Men efter 1500 konkurreras den
  varianten ut av en annan ov-variant-

 183. -där det finita verbet
  i stället kommer efter objektet.

 184. Förändringen av vad som är typisk
  ov-ordföljd i bisats formaliseras-

 185. -som en förändring av det finita
  verbets position i satsstrukturen.

 186. I den äldre varianten i 2a-

 187. -står det finita verbet "hafthe"
  före objektet "sin klaede".

 188. Strukturellt antas
  att en sån verbposition befinner sig-

 189. -utanför eller till vänster om
  verbets mest basala verbfras-

 190. -som är signalerad med "vp" här
  för engelskans "verb phrase".

 191. I det nyare 2b-

 192. -står det finita verbet "sågh"
  efter sitt objekt, "thetta"-

 193. -det vill säga inne i vp.

 194. Vad som sker under 1500-talet
  rent strukturellt-

 195. -när det gäller ov-användning-

 196. -är att det finita verbet
  i allt högre grad-

 197. -kommer att stå inne i vp
  i stället för utanför.

 198. Det intressanta är
  att skillnaden mellan af och fa-

 199. -alltså vår utgångspunkt,
  kan analyseras på samma sätt-

 200. -som skillnaden mellan den äldre
  och den yngre ov-dominanten.

 201. Det finita verbet står
  efter adverbialet inne i vp-

 202. -och efter sitt objekt.

 203. När verbet står före adverbialet är
  det utanför vp-

 204. -precis som när det föregår
  sitt objekt, som i 3b.

 205. Mot bakgrund av de här sambanden
  går det att förklara-

 206. -varför det är under 1600-talet
  som af-ordföljden slår igenom.

 207. Det beror helt enkelt på
  att den typen av ov-ordföljd-

 208. -som är strukturellt identisk
  med af-ordföljden-

 209. -ökar under föregående sekel.

 210. Verbplaceringen inne i vp blir regel
  först inom ov-konstruktioner-

 211. -och sen sprids den positionen
  som mer generell i bisatser.

 212. Det betyder i sin tur att af
  slår ut fa, den gamla ordföljden.

 213. Den strukturella kopplingen
  mellan olika ov-ordföljder-

 214. -och af/fa-ordföljd framgår inte alls
  av det nutida språkbruket i Norden.

 215. Vi har isländskan med den äldre
  fa-ordföljden i bisats-

 216. -men isländskan är inte ov-språk.

 217. De moderna fastlandsskandinaviska
  språken, dit svenskan hör-

 218. -har af-ordföljden, men inte heller
  de språken är ov-språk.

 219. Det grammatiska sambandet mellan
  olika ov-strukturer och af/fa-

 220. -har vi upptäckt genom att göra
  språkhistoriska studier.

 221. Som en bonus
  berättar språkhistorien för oss-

 222. -hur det kommer sig att
  ov-förskjutningen under 1500-talet-

 223. -sker just när den sker.

 224. Det beror helt enkelt på lågtyskans
  inflytande under senmedeltiden.

 225. Det ser vi i texter från 1500-talet.

 226. Lågtyskan var också ett ov-språk...

 227. Men just den här fornsvenska
  dominanten i bisatser-

 228. -förekom inte i lågtyska bisatser.

 229. Det lågtyska inflytandet tränger bort
  den fornsvenska typen-

 230. -till förmån
  för mer lågtyska varianter.

 231. Jag ska inte gå inte mer
  på lågtyskan och svenskan.

 232. Jag kan prata om den väldigt länge
  om man sätter igång mig.

 233. En liten kort summering av den
  viktigaste poängen:

 234. Språkhistorien kan avslöja
  grammatikens uppbyggnad-

 235. -i det här fallet kopplingen
  mellan ov och af/fa.

 236. Språkhistorien kan möjligen också
  komma in i ett tidigare skede än så-

 237. -och rent av bidra till att
  ett intresse för grammatik föds.

 238. För hur blir man egentligen
  intresserad av grammatik?

 239. Jag tror att det handlar om-

 240. -en insikt om, och fascination för,
  formella språkliga kontraster.

 241. En sån enkel sak som engelskans raka
  ordföljd efter initiala fraser:

 242. "Yesterday I saw him."

 243. Andra germanska språk,
  som tyska och svenska, har inversion:

 244. "Gestern habe ich ihn gesehen"
  och "i går såg jag honom".

 245. Men tempusbruket förenar
  engelskan och svenskan:

 246. Enkelt preteritum, "saw" och "såg".

 247. På den punkten skiljer tyskan ut sig
  med perfekt för förfluten tid.

 248. Om man spontant ser såna kontraster
  och tycker att det är spännande...

 249. Då är man intresserad av grammatik,
  så enkelt är det.

 250. Om man då följer sitt modersmål
  bakåt i historien-

 251. -så är det en utmärkt källa till
  den här sortens kontrastiva insikter.

 252. Ju fler språkliga kontraster
  vi samlar in-

 253. -desto större blir
  den språkliga mångfalden framför oss.

 254. Det är kärnan i grammatisk forskning:

 255. Att försöka systematisera
  den språkliga mångfalden.

 256. Att försöka förstå hur världens språk
  kan vara så olika-

 257. -och ändå vara ett utslag av samma
  mentala språkliga förutsättningar.

 258. Ett slags modern version
  av Babels torn från Bibeln.

 259. Ett historiskt perspektiv ger
  ännu mer mångfald-

 260. -men framför allt
  en dimension av förändring-

 261. -som i bästa fall avslöjar grammat-
  iska samband som inte syns i nuet.

 262. Sammanfattningsvis är
  språkhistoria och grammatik-

 263. -en rätt självklar kombination.

 264. Svaret på frågan i titeln är givet:
  Båda, så klart.

 265. Tack så mycket.

 266. Tack, Erik. - Nu finns det tid
  för frågor. Varsågod att vifta.

 267. Ett stort tack
  för denna eleganta framställning-

 268. -av samband inom ordföljdsområdet.

 269. Det är lätt att komma att tänka på...

 270. Dels speglar språkhistoria
  allmänna tendenser-

 271. -men du var själv inne på storskaliga
  skillnader och likheter mellan språk-

 272. -med andra ord språktypologi.
  Där kan man hitta ytterligare stöd-

 273. -för att det finns kluster
  av fenomen som uppträder tillsammans.

 274. Ordföljd är
  ett klassiskt sånt område.

 275. Hur ligger det till där när det
  gäller de kända samband som finns?

 276. Ordföljd är ju
  ett genomforskat område.

 277. Stämmer språkhistorien så att säga-

 278. -med storskaliga språktypologiska,
  möjligen universella, tendenser?

 279. Kompletterar perspektiven varandra?

 280. I princip kan de göra det.

 281. Egen erfarenhet visar att
  språkhistorien ofta ställer till det.

 282. Det kan ses som besvärligt,
  men i regel är det nog bra.

 283. Det kan bero på att språkhistorien,
  alltså materialen-

 284. -har en annan status än de synkrona
  materialen, som man kan kontrollera.

 285. Det är en del av utmaningen.

 286. Till exempel kopplingen
  mellan kongruensböjning... Oj!

 287. ...kongruensböjning
  och en viss ordföljd så kan man visa-

 288. -på någorlunda typologiska samband
  mellan en mer vänster...

 289. Verbets position längre till vänster,
  oftare, om språket har rik böjning.

 290. Men i det här fallet med svenskan
  kompliceras bilden eftersom-

 291. -den äldre kongruensberoende
  ordföljden finns kvar för länge.

 292. Den borde, om det är som isländska...

 293. När personböjningen försvinner skulle
  den äldre ordföljden försvinna-

 294. -men det gör den inte.

 295. Språk är inte så absoluta som man...
  Det är inte övergångar så här.

 296. Det är mer komplext än så.

 297. Det dröjer sig kvar saker som inte
  alltid stämmer med tendenserna.

 298. Tack för detta. Det visar just att...

 299. ...när man har facit ser
  språkhistorien regelbunden ut.

 300. Om man tittar närmare
  på naturliga språk-

 301. -så är de röriga och odisciplinerade
  till sitt naturtillstånd.

 302. -Jo, precis.
  -Tack.

 303. Jag undrar om man ser nåt samband
  mellan grammatik och makt.

 304. Det finns språk där det är viktigare
  att man pratar grammatiskt korrekt.

 305. Ser ni det genom historien, om det
  finns parallella grammatiska system?

 306. Det är intressant att du nämner det.

 307. Håkansson, som jag nämnde,
  påvisar att det finns en sån...

 308. Jag var hård mot honom, det ingår i
  min argumentation att inte tro det-

 309. -men det finns en poäng
  i att varianterna finns samtidigt.

 310. Han har ett exempel
  från just 1600-talet-

 311. -en författare som känner till
  den äldre normen fa-

 312. -och "så ska man skriva".

 313. Jag tror att det är Ekebladh
  som skriver på det sättet-

 314. -medan en författare som Agneta Horn-

 315. -som inte är skolad på samma sätt,
  men är en samtida adelskvinna-

 316. -har den talspråkligare varianten,
  vilket tyder på...

 317. Om Håkansson har rätt
  ger hennes syntax intryck av:

 318. "Ja, ja, hon skriver som hon pratar."

 319. Det är inte den äldre normen,
  som Ekebladh känner till.

 320. Så visst hänger det ihop
  med stilnivåer och ens position.

 321. Ja.
  Eller, det är inte jag som bestämmer.

 322. Jo, det var ju
  flera alternativa förklaringar.

 323. En från Plazack,
  Pettersson, Håkansson och dig.

 324. Man letar alltid efter en princip.
  "Det är det här!"

 325. Fast man vet att det är komplext
  och saker samspelar...

 326. Du säger också att flera saker spelar
  in, men man vill ha en princip.

 327. Det är förståeligt att man strävar
  efter det, men är det inte en fara?

 328. Jo, det har du helt rätt i.
  Och det är en...

 329. Dels är det förstås
  en retorisk fråga.

 330. Att man väljer en linje och driver
  den mot andra, eftersom...

 331. ...det är så man argumenterar-

 332. -för "komplexitet och å andra sidan"
  blir inget bra föredrag.

 333. Men... Ja, det kanske det kan vara.

 334. Men du har helt rätt.
  Både kongruensförklaringen...

 335. Det kom en ny artikel
  förra året som...

 336. Man har tänkt att kongruens
  och ordföljd inte hänger ihop-

 337. -men nu kom en stor artikel som säger
  att det nog är så.

 338. Den förklaringen har olika... Det är
  nåt med verbböjning och verbposition-

 339. -som man inte kan bortse från.

 340. Och den här mer språkexterna
  förklaringen med olika talarter-

 341. -som Håkansson och Pettersson
  håller på med...

 342. Ja, det kan nog också spela in.

 343. När det finns förutsättningar
  för att en variant som af-

 344. -verkar vinna eller tryckas fram,
  kanske på grund av ov-ordföljden-

 345. -så kan man utnyttja det som
  en variant som är "up and coming".

 346. Det är ofta så språkvård fungerar,
  kanske inte i modern mening, men...

 347. ...när man premiera nåt
  eller ta fasta på en viss variant-

 348. -och den ligger i tiden och ändå är
  på väg att vinna i frekvens-

 349. -då har man stora möjligheter
  att lyckas med en sån premiering.

 350. Så, ja. Jag håller med dig.

 351. Då tackar vi Erik för hans kloka ord!

 352. Textning: Karin Arnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Grammatik i radikal förändring

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hon har mat ätit. Den här ovanliga ordföljden var alldeles självklar på 1500-talet i Sverige. Vårt språk och grammatik har radikalt förändrats under årens gång. Här talar Erik Magnusson Petzell, forskare vid Institutet för språk och folkminnen, om sina upptäckter. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Svenska > Grammatik, Svenska > Språkbruk > Språkhistoria och allmän språkvetenskap
Ämnesord:
Grammatik, Språkforskning, Språkhistoria, Språkvetenskap, Svenska språket
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Grammatik i radikal förändring

Hon har mat ätit. Den här ovanliga ordföljden var alldeles självklar på 1500-talet i Sverige. Vårt språk och grammatik har radikalt förändrats under årens gång. Här talar Erik Magnusson Petzell, forskare vid Institutet för språk och folkminnen, om sina upptäckter. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Det luriga med lyftningsverb

Har du koll på vad som är lyftning och vad som är kontroll i den snåriga grammatikvärlden? Det har Rickard Ramhöj, doktorand på Göteborgs universitet, som här berättar om sin forskning om utvecklingen av lyftningsverb i den engelska språkhistorien. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Ett språkhistoriskt mysterium

Negationsharmoni i de germanska språken. Det är melodin för Henrik Rosenkvist, språkforskare vid Göteborgs universitet. Här berättar han om sina många upptäckter i de gamla folkspråken. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Oväntade grammatiska bestämdheter

I dagens språk finns spår av urgamla grammatiska mönster. Här berättar Camilla Wide, professor vid universitet i Åbo, om oväntade bestämdheter i det svenska språket. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Hur skapas grammatik?

Grammatik är klistret som håller ihop orden. Det är den förklarande tesen som Evie Coussé och Peter Andersson berättar om i sin föreläsning. Här talar de om nya och oanade dimensioner inom grammatikens fält. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

50 nyanser av modala hjälpverb

Hur ser utvecklingen ut för verben idag? Marika Lagervall, språkforskare vid Göteborgs universitet, berättar här om grammatikens utveckling. Hon menar att verben befinner sig i en ständigt pågående förändringsprocess och utvecklas med trenderna i språket. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grammatikfestival 2015

Tala med donsk tunga

Donsk tunga heter det äldsta nordiska språket, som talades av alla runt Nordsjön. Det var ett språk för hela Norden som tog sitt namn från Danmark. Här berättar professor Tore Janson om vårt språkliga ursprung och poängterar att svenska inte blev ett särpräglat eget språk förrän på 1300-talet. Inspelat på Göteborgs universitet den 20 mars 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkforum 2016

Konsten att kommatera

Siv Strömquist är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet. Här berättar hon om hur skiljetecken hjälper till att göra texter överskådliga och begripliga. Inspelat den 11 mars 2016 på Nalen, Stockholm. Moderator: Patrik Hadenius, chefredaktör på Språktidningen. Arrangör: Språktidningen och Vetenskapsmedia.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.