Titta

Förstå kunskapskraven

Förstå kunskapskraven

Om Förstå kunskapskraven

Animerade filmer för elever i årskurs åtta och nio om hur de blir bedömda och hur de kan göra för att förbättra sina skolresultat. Utgångspunkten är Skolverkets kunskapskrav i olika ämnen.

Till första programmet

Förstå kunskapskraven : Att föra en diskussion framåtDela
 1. Du diskuterar säkert ofta med andra,
  både i skolan och på fritiden.

 2. I en diskussion kan du ställa frågor-

 3. -samt framföra och bemöta åsikter på
  ett sätt som för diskussionen framåt.

 4. Du kan även på olika sätt
  fördjupa och bredda diskussionen.

 5. Det står även i kunskapskraven
  för alla NO-ämnen.

 6. Att diskutera är väl ingen konst?
  Eller? Här kommer ett exempel.

 7. Energi och hållbar utveckling.
  Ett stort ämne.

 8. Ja, bra att vi har läst på.
  Jag har anteckningarna.

 9. Att ha koll på ämnet är viktigt
  för att föra diskussionen framåt.

 10. Hur påverkar människans användning
  av energi hållbar utveckling?

 11. Jag tänker direkt på bilkörning.
  Det kräver mycket energi.

 12. -Och avgaserna försämrar miljön.
  -Jag håller med.

 13. Fabrikerna som bygger bilarna
  bidrar också till föroreningarna.

 14. Vad menar du förresten med avgaser?

 15. Exempelvis koldioxid
  är en växthusgas-

 16. -som bidrar till klimatförändringar.
  Isar smälter och så.

 17. Aha. De använder relevanta begrepp-

 18. -och ställer frågor som hjälper andra
  att utveckla sina tankar.

 19. Kan de fördjupa diskussionen
  med hjälp av fakta och slutsatser?

 20. Men olika drivmedel
  påverkar miljön olika mycket.

 21. Som fossila
  och förnyelsebara bränslen?

 22. Exakt. Olja är ett fossilt bränsle
  som bidrar till klimatförändringar.

 23. Etanol är förnyelsebart biobränsle.
  Det påverkar inte växthuseffekten.

 24. Etanol släpper ut lika mycket kol-
  dioxid som den tog upp vid bildandet.

 25. Så är det inte med olja.

 26. Jordens fossila naturtillgångar tar
  snart slut. Etanol är förnyelsebart.

 27. I så fall är etanol bättre.
  I alla fall för miljön.

 28. Just det. Diskussionen fördjupas
  när fakta tillförs.

 29. Man beskriver
  miljömässiga fördelar med etanol.

 30. Sedan dras slutsatsen
  att etanol är bättre för miljön.

 31. Diskussionen kan breddas
  med hjälp av nya perspektiv.

 32. Jag har läst att etanol görs av majs.

 33. Risken är att majs odlas till etanol
  där mat borde odlas.

 34. Du menar att det blir
  mindre yta kvar att odla mat på?

 35. Precis. Det är inte ett effektivt
  sätt att använda resurser.

 36. Kolla. Diskussionen breddas när
  man för in ett ekonomiskt perspektiv.

 37. Majspriset går upp
  ju fler som efterfrågar det.

 38. Det drabbar fattiga. De kanske
  inte har råd att köpa majs längre.

 39. Så etanol är bra för miljön men inget
  rättvist sätt att ersätta bensin.

 40. Aha! De kommer in på ytterligare ett
  hållbarhetsperspektiv: Det sociala.

 41. Diskussionen fortsätter säkert.

 42. Vi sammanfattar
  knepen som för diskussionen framåt-

 43. -och hur du
  kan fördjupa eller bredda den.

 44. Sätt dig in i ämnet.

 45. Med relevant kunskap
  ökar kvalitén på diskussionen.

 46. Det är viktigt att lyssna.

 47. Visa att du lyssnar genom att ställa
  frågor eller genom att argumentera.

 48. För att utveckla vad någon har sagt,
  inled meningar med "du", inte "jag".

 49. Fördjupa diskussionen genom att
  tillföra fakta och dra slutsatser.

 50. För in nya perspektiv som påverkar
  och problematiserar dina slutsatser.

 51. På så sätt
  kan du upptäcka andra saker.

 52. Exempel kan vara miljö, ekonomi,
  samhällsstruktur och rättvisa.

 53. Knepen har du nytta av i alla ämnen
  och i många andra situationer.

 54. Gör du så här i en diskussion hjälper
  du även andra att visa mer kunskaper.

 55. Textning: Elisabeth Enström
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att föra en diskussion framåt

Avsnitt 2

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett av Skolverkets kunskapskrav i fysik för årskurs 9 förklaras: "I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem."

Ämnen:
Fysik, Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning
Ämnesord:
Argumentationsteknik, Betygsättning, Grundskolan, Högstadiet, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Förstå kunskapskraven

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att utveckla ett resonemang

Avsnitt 1

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att föra en diskussion framåt

Avsnitt 2

Ett av Skolverkets kunskapskrav i fysik för årskurs 9 förklaras: "I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Nyanserade resonemang och komplexa samband

Avsnitt 3

Ett av Skolverkets kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att lösa problem och föra resonemang

Avsnitt 4

Ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att pröva och ompröva

Avsnitt 5

Ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att resonera om källans trovärdighet och relevans

Avsnitt 6

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för åk 9 förklaras: "Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans." Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Frågeställningar för systematiska undersökningar

Avsnitt 7

"Ett av Skolverkets kunskapskrav i kemi förklaras: "Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att systematiskt pröva och ompröva

Avsnitt 8

Ett av Skolverkets kunskapskrav i teknik för åk 9 förklaras: "Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kolla myten - vetenskapligt

Mobilstrålning

Orsakar strålning från mobiltelefoner cancer? Om det är sant eller en myt kan du undersöka med den vetenskapliga arbetsmetoden.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellkoll

Mål 7: hållbar energi för alla

Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 7: hållbar energi för alla. Sverige står inför utmaningar i att långsiktigt skapa hållbar energiproduktion som är fossilfri och förnybar.