Titta

Förstå kunskapskraven

Förstå kunskapskraven

Om Förstå kunskapskraven

Animerade filmer för elever i årskurs åtta och nio om hur de blir bedömda och hur de kan göra för att förbättra sina skolresultat. Utgångspunkten är Skolverkets kunskapskrav i olika ämnen.

Till första programmet

Förstå kunskapskraven : Nyanserade resonemang och komplexa sambandDela
 1. Att resonera gör du i flera skolämnen
  och i många andra sammanhang.

 2. När du resonerar
  utvecklar du dina tankar och åsikter.

 3. Läraren berättar vad du kan utveckla
  genom att utgå från kunskapskraven.

 4. I samhällskunskap står att eleven
  ska föra nyanserade resonemang-

 5. -och beskriva komplexa samband.
  Alltså hur olika saker hänger ihop.

 6. Det kan vara lite lurigt.

 7. Ett exempel på hur man nyanserar
  ett resonemang och förklarar samband.

 8. Ämnet är opinionsbildning.

 9. De använder relevanta begrepp-

 10. -och tar upp faktorer
  som påverkar möjligheten att nå ut.

 11. De ger konkreta exempel
  som de även problematiserar.

 12. Komplexa samband bildas när de
  resonerar om hur allt hänger ihop.

 13. Här måste vi få fram vilka faktorer
  som har betydelse för påverkan.

 14. Det är lätt att starta en grupp
  i sociala medier.

 15. Men hur får man effekt?
  Det handlar ju om makt.

 16. Det spelar roll vem man är
  och vilka man känner.

 17. Intressant. De använder relevanta
  begrepp och har nämnt två faktorer-

 18. -som har betydelse
  för möjligheten att påverka.

 19. I det här fallet status och nätverk.
  Kan de utveckla med hjälp av exempel?

 20. Ja, status spelar roll.

 21. Om en kändis jag gillar tar ställning
  för något blir jag påverkad.

 22. Säkert andra också.
  Många följer ju hens uppdateringar.

 23. Många följare ger makt. Å ena sidan
  får kändisar direkt många följare.

 24. Å andra sidan har sociala medier
  jämnat ut möjligheterna att påverka.

 25. Med rätt tajming
  kan vem som helst skapa opinion.

 26. Resonemanget nyanseras.

 27. Eleverna problematiserar
  exempel på möjligheter att nå ut-

 28. -och använder uttrycken
  "å ena sidan" och "å andra sidan".

 29. Utvecklar du tankarna i flera led
  bildas resonemangskedjor.

 30. Och så komplexa samband, hur olika
  argument och exempel hänger ihop.

 31. Hur visar eleverna det?

 32. Vi byter perspektiv. Om två vanliga
  personer vill driva samma fråga-

 33. -som att förbättra skolmaten,
  är det skillnad på vem vi lyssnar på?

 34. Det handlar till exempel om hur man
  säger något. Har man vanan inne?

 35. Eller vilka ord man väljer. Personens
  socioekonomiska bakgrund spelar roll.

 36. Den påverkar hur man uttrycker sig.

 37. Man kan vara
  mer eller mindre trovärdig.

 38. Bakgrunden är inte avgörande om hen
  själv drabbades eller var vittne.

 39. Men hur andra tolkar det man säger
  beror också på kön och utseende.

 40. Historien blir annorlunda
  beroende på berättare.

 41. Bakgrunden kan vara avgörande
  för vilka hen känner.

 42. Även om man inte är kändis kan
  man känna inflytelserika personer.

 43. Ja. Man måste ju nå fram
  till någon med makt att påverka.

 44. Man måste vara strategisk,
  välja rätt kanaler.

 45. Ja! Komplexa samband bildas när man
  förklarar hur faktorer hänger ihop.

 46. Då kan man beskriva likheter
  och skillnader i flera led.

 47. Eleverna nystar i komplexa samband
  beroende på socioekonomisk bakgrund-

 48. -som de kopplar till andra faktorer
  som trovärdighet, kön och utseende.

 49. De tar även upp nätverk och strategi.

 50. Vi lämnar exemplet om opinions-
  bildning och ser på kunskapskravet.

 51. I alla ämnen måste man
  känna till relevanta begrepp.

 52. Ta reda på viktiga begrepp
  innan du börjar.

 53. Hitta olika faktorer
  som påverkar det du resonerar om.

 54. Förklara hur dessa påverkar varandra.

 55. Ge verkliga exempel.
  Visa att du vet vad du pratar om.

 56. Det finns olika sätt att se på det
  mesta. Vilket perspektiv har du valt?

 57. Till sist: Hur hänger
  dina olika argument ihop?

 58. Beskriv samband genom
  att peka på likheter och olikheter.

 59. Då visar du
  mer eller mindre komplexa samband.

 60. Att kunna förklara hur saker
  hänger ihop har du ofta nytta av.

 61. Både i flera skolämnen och
  i andra situationer utanför skolan.

 62. Textning: Elisabeth Enström
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Nyanserade resonemang och komplexa samband

Avsnitt 3

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett av Skolverkets kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation."

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning, Samhällskunskap
Ämnesord:
Betygsättning, Grundskolan, Högstadiet, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Samhällskunskap, Samhällskunskapsundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Förstå kunskapskraven

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att utveckla ett resonemang

Avsnitt 1

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att föra en diskussion framåt

Avsnitt 2

Ett av Skolverkets kunskapskrav i fysik för årskurs 9 förklaras: "I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Nyanserade resonemang och komplexa samband

Avsnitt 3

Ett av Skolverkets kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att lösa problem och föra resonemang

Avsnitt 4

Ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att pröva och ompröva

Avsnitt 5

Ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att resonera om källans trovärdighet och relevans

Avsnitt 6

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för åk 9 förklaras: "Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans." Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Frågeställningar för systematiska undersökningar

Avsnitt 7

"Ett av Skolverkets kunskapskrav i kemi förklaras: "Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att systematiskt pröva och ompröva

Avsnitt 8

Ett av Skolverkets kunskapskrav i teknik för åk 9 förklaras: "Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Pluggkoden

Fokusera och planera

Med tekniken har ungdomar ständig tillgång till information. Det kan göra att det blir svårt att fokusera på en uppgift. Med god planering kan det bli lättare och man slipper onödig stress. Läraren Martin hjälper en elev att planera och sprida ut sitt skolarbete över flera kortare pass istället för ett långt. Martins klass får också göra ett experiment där halva klassen utsätts för störningsmoment, medan den andra hälften får jobba i lugn och ro. Några elever besöker också en stresscoach och pratar om perfektionism och problemen med att skjuta upp arbete.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellkoll

Mål 4: god utbildning för alla

Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 4: god utbildning för alla. I Sverige har vi en hög utbildningsnivå och en stark tradition av folkbildning. Men skolan idag lider av bristande likvärdighet mellan skolor, skillnad i resultat mellan pojkar och flickor, samt lärarbrist.