Titta

Förstå kunskapskraven

Förstå kunskapskraven

Om Förstå kunskapskraven

Animerade filmer för elever i årskurs åtta och nio om hur de blir bedömda och hur de kan göra för att förbättra sina skolresultat. Utgångspunkten är Skolverkets kunskapskrav i olika ämnen.

Till första programmet

Förstå kunskapskraven : Att pröva och omprövaDela
 1. Att pröva och ompröva olika lösningar
  på problem är en del av tillvaron.

 2. I spel testar du olika sätt
  att ta dig förbi utmaningar.

 3. I matlagning provar du olika kryddor
  och det blir mer eller mindre gott.

 4. Eller du kanske syr om en T-shirt.

 5. I skolan lär du dig saker genom
  att prova lösningar flera gånger-

 6. -och genom att hitta på nya. Det är
  omöjligt att göra allt rätt direkt.

 7. Inte är det spännande heller.

 8. När läraren bedömer kvalitén på dina
  skolarbeten används kunskapskraven.

 9. Kunskapskraven finns i läroplanen
  som styr undervisningen.

 10. I slöjd, bild och teknik måste man
  systematiskt pröva och ompröva.

 11. I slöjd handlar det om hur material
  och tekniker kan kombineras.

 12. Du ska formulera olika handlings-
  alternativ som leder arbetet framåt.

 13. Du funderar hela tiden
  på nya lösningar.

 14. En elev har fått i uppgift att
  tillverka någon form av förvaring.

 15. Materialet ska vara återanvändbart.
  Föremålet ska skapas med flätteknik.

 16. Den uppgiften
  kan lösas på många olika sätt.

 17. Det är extra viktigt att systematiskt
  pröva och ompröva sina idéer.

 18. Det vore bra med förvaring
  för laddare och spelkontroller.

 19. Kanske en låda i trä
  med återvunnet tyg som lock?

 20. Och med handtag i trä.
  Eller blir ett annat material bättre?

 21. Blir inte en låda i trä onödigt tung?

 22. Jo, precis. Så jag skissade på en
  lösning med smala lister i stället.

 23. Det blir som ett nätmönster.

 24. Det blir pyssligare att bygga ihop
  men den blir mer användbar i längden.

 25. Bra fråga från kompisen.

 26. Eleven omprövade tidigt sin skiss
  och framför allt sitt materialval.

 27. Det ena alternativet går snabbare
  men det andra blir bättre i längden.

 28. Precis så ska du testa din första idé
  när du tillverkar något.

 29. Se på för- och nackdelar
  med materialet.

 30. Fråga dig även hur
  det färdiga föremålet ska användas.

 31. Så där. Jag kombinerar trälådan
  med handtag av bomullsband.

 32. Banden kan jag göra av gamla kläder
  så återvinner jag lite tyg.

 33. Bomullsband?
  Hade du inte trähandtag i skissen?

 34. Jo. Men jag flätar dem
  så det blir starkt.

 35. Det blir skönare att lyfta jämfört
  med trä. Jag gjorde en modell.

 36. Jämför din första idé med en annan
  lösning. Gör alltså fler skisser.

 37. Du kan även göra en prototyp,
  alltså en enkel modell.

 38. Du kombinerar säkert
  olika material och tekniker.

 39. Motivera och förklara dina val.

 40. Hur skulle du göra med locket?

 41. Jag spänner upp tyg på en ram.

 42. Men det här tyget kanske är för tunt.
  Det kommer kanske inte att funka.

 43. Men jag har ett annat
  jag också kan prova.

 44. Exakt!
  Planera alternativ innan du börjar.

 45. Alltså: Du behöver tid till att testa
  flera lösningar och material.

 46. Att pröva och ompröva något
  systematiskt-

 47. -handlar om att planera
  och välja bland alternativ.

 48. Dokumentera även
  din arbetsprocess och dina val.

 49. Det underlättar utvärdering och om du
  vill visa att du jobbat systematiskt.

 50. Sist tittar vi på arbetsprocessen.

 51. Det är viktigt att planera arbetet.
  I vilken ordning ska momenten göras?

 52. Hinner du göra en modell?

 53. Vilka material blir funktionella?
  Kan du kombinera olika material?

 54. Gör flera skisser
  och jämför lösningar.

 55. Hur ska du gå tillväga?
  Vilka tekniker är lämpliga?

 56. Vilka metoder och verktyg
  passar bäst?

 57. Analysera olika alternativ
  och motivera ditt val.

 58. Det är vad som avses med att välja
  och formulera handlingsalternativ.

 59. Till sist:
  Dokumentera hela arbetsprocessen.

 60. Du kan fota och skriva anteckningar.
  Skriv varför du valde som du gjorde-

 61. -och om du stötte på
  tekniska eller estetiska problem.

 62. Det här tillvägagångssättet,
  att systematiskt pröva eller ompröva-

 63. -har du nytta av i många situationer.

 64. Textning: Elisabeth Enström
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att pröva och ompröva

Avsnitt 5

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt."

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning, Slöjd
Ämnesord:
Betygsättning, Grundskolan, Högstadiet, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Slöjdundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Förstå kunskapskraven

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att utveckla ett resonemang

Avsnitt 1

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att föra en diskussion framåt

Avsnitt 2

Ett av Skolverkets kunskapskrav i fysik för årskurs 9 förklaras: "I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Nyanserade resonemang och komplexa samband

Avsnitt 3

Ett av Skolverkets kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att lösa problem och föra resonemang

Avsnitt 4

Ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att pröva och ompröva

Avsnitt 5

Ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att resonera om källans trovärdighet och relevans

Avsnitt 6

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för åk 9 förklaras: "Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans." Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Frågeställningar för systematiska undersökningar

Avsnitt 7

"Ett av Skolverkets kunskapskrav i kemi förklaras: "Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att systematiskt pröva och ompröva

Avsnitt 8

Ett av Skolverkets kunskapskrav i teknik för åk 9 förklaras: "Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Pluggkoden

Strategier för läsning

Att vara en bra läsare är avgörande i nästan alla ämnen. Men det är inte bara att stoppa ner huvudet i boken och följa raderna, man behöver skaffa sig lässtrategier. Noah och läraren Martin ger oss tips på strategier att använda innan man läser, under läsningen och efter att man läst.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellkoll

Mål 4: god utbildning för alla

Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 4: god utbildning för alla. I Sverige har vi en hög utbildningsnivå och en stark tradition av folkbildning. Men skolan idag lider av bristande likvärdighet mellan skolor, skillnad i resultat mellan pojkar och flickor, samt lärarbrist.