Titta

UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Om UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Är sociala risker ett hot mot samhället? En serie föreläsningar om radikalisering och samhällshot, från grunden av problemet på en individuell nivå till åtgärder vid utfall av extremism. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Till första programmet

UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället? : Social grogrund och sociala riskerDela
 1. Vi inleder nu block ett, och vi
  ska få höra två presentationer.

 2. Jag välkomnar P-O Hallin
  och Anders Wigerfelt.

 3. Vi börjar med P-O Hallin. - Du
  är professor vid Malmö högskola.

 4. Kulturgeografi, urbana studier. Du
  har jobbat med många MSB-projekt.

 5. Du har också
  arbetat i ett projekt-

 6. -med polis, räddningstjänst, kommun
  och civilsamhälle-

 7. -som handlar om hur man kan jobba
  med utsatta områden i Malmö.

 8. -Välkommen, P-O.
  -Tack.

 9. Efter den fina presentationen behöver
  jag inte göra nån själv.

 10. Här är rapporten från ett projekt
  som vi slutredovisade i november.

 11. Jag har släpat upp
  ett antal lådor-

 12. -och jag hoppas att det finns några
  kvar. Ni får gärna ta dem.

 13. Jag tänkte lyfta fram tre budskap i
  den här presentationen.

 14. Den första punkten är att
  det nästan är en tvetydig bild-

 15. -av vad som håller på att hända
  i Sverige och kanske i Västeuropa.

 16. Man kan se en trend som visar
  på en sjunkande brottslighet-

 17. -ganska generellt, även i Sverige. I
  många trygghetsmätningar ser vi-

 18. -att vi kan få en positiv utveckling
  av känslan av trygghet-

 19. -i vissa delar av städer
  men inte i andra.

 20. Å andra sidan kan vi se att
  det finns mer negativa trender.

 21. Det har i tio år växt fram nätverk
  med mer eller mindre kriminella-

 22. -som periodvis kan ta över delar av
  ett område eller en plats.

 23. Många boende
  känner sig otrygga i det här-

 24. -men kan också drabbas rent fysiskt
  av eventuella konflikter.

 25. Tittar man på den sammanställning som
  polisen redovisade i höstas-

 26. -så finns det ca 60
  såna bostadsområden i Sverige.

 27. Lågt räknat bor det
  kanske ca 3 000 i varje område.

 28. Då är vi uppe i en befolkning
  runt 200 000.

 29. Det är nog en underskattning. Jag
  tror att det finns betydligt fler-

 30. -som lever i dag i områden
  som från och till präglas-

 31. -av en högst osäker tillvaro.
  Det andra jag skulle lyfta fram-

 32. -är den bristande kunskapen
  om den här utvecklingen.

 33. På vissa områden
  har vi haft forskningsprojekt-

 34. -men det är ganska få projekt.

 35. Det handlar
  om utvecklingens orsaker-

 36. -men också
  om vad vi kan göra åt det.

 37. Det finns ganska lite evidensbaserad
  forskning-

 38. -eller utvärderingar
  av olika åtgärder.

 39. Så det finns
  en stor kunskapslucka.

 40. För det tredje tror jag, utifrån de
  erfarenheter vi har fått-

 41. -att det handlar om att utveckla
  arbetsformer i samverkan.

 42. Jag menar samverkan i praktiken. Inte
  att vi bara pratar om det-

 43. -utan att man verkligen gör samverkan
  på golvet, så att säga.

 44. Det här är nåt som hände i Malmö för
  några veckor sen.

 45. En ung man på 21 år
  sköts till döds.

 46. Det här har inte fått lika stor
  massmedial uppmärksamhet-

 47. -som det som har hänt i Göteborg.
  Några dagar efter denna händelse-

 48. -sköts ännu en ung man till döds bara
  några kilometer därifrån.

 49. Det hände på en plats där det
  hade varit sex skjutningar-

 50. -med personskador
  under en tvåårsperiod.

 51. Periodvis har
  ett kriminellt nätverk tagit över-

 52. -delar av bostadsområdet. Cannabis,
  försäljning av droger.

 53. Man har mer eller mindre
  ockuperat vissa trappuppgångar.

 54. Många boende är naturligtvis oroliga
  och otrygga.

 55. Det som är ganska tråkigt är att vi
  redan för fyra, fem år sen-

 56. -såg utvecklingen komma
  i det området.

 57. Och det har gradvis blivit sämre.

 58. Det har varit många oroliga samtal
  till fastighetsägare och polis.

 59. I höstas var det två stormöten kring
  situationen i området.

 60. Det har varit trygghetsvandringar,
  man har trygghetskartor-

 61. -och man har mobiliserat boende
  i grannsamverkan mot brott o.s.v.

 62. Polisen har gjort en mängd olika
  insatser för att stoppa detta.

 63. Trots ansträngningarna
  har detta ändå accelererat-

 64. -med den här tragiska händelsen som
  följd.

 65. Jag tror att en av anledningarna är
  att det saknas en samordning-

 66. -mellan alla myndigheter,
  eller civilsamhället-

 67. -för att gå in och göra
  en bred och uthållig ansats-

 68. -för att hantera de här frågorna. Och
  då måste vi veta-

 69. -vad vi bör göra. Här
  handlar det om att bygga samhälle.

 70. Att återupprätta institutioner
  som har slutat fungera.

 71. Att återupprätta rättssamhället. Det
  krävs en aktör-

 72. -som tar på sig en ledartröja,
  och det finns det ofta inte i dag.

 73. Det här är inget nytt problem för
  Malmö, Stockholm eller Göteborg.

 74. Kartan visar skjutningar i Malmö
  mellan 2013 och 2014.

 75. Det är över 200 skjutningar.
  50-60 personer har skadats.

 76. 2013 var det ingen som avled,
  som tur var. I fjol dödades tre.

 77. Hittills i år är det två dödade.

 78. Som ni ser är det inte nån slumpvis
  fördelning i staden-

 79. -utan det är koncentrerat
  till vissa områden.

 80. Det kan vara där man säljer cannabis
  eller där nån bor-

 81. -eller där man
  har olika typer av klubbar o.s.v.

 82. Det får naturligtvis stora
  konsekvenser för lokalsamhället.

 83. Det blir en gradvis nedbrytning-

 84. -av det civilsamhälle
  och lokalsamhälle som finns.

 85. Det här är bara ett exempel
  på det som man kan se-

 86. -som visar en oroande utveckling
  i städer och på mindre orter.

 87. Vi har tagit upp de två första
  punkterna med kriminaliteten-

 88. -och upplopp och anlagda bränder.

 89. Men jag vill också lyfta fram
  idrottsrelaterat våld-

 90. -där det kan finnas aktörer som rör
  sig mellan de olika miljöerna.

 91. Hatbrott ska Anders prata om.
  Våldsbejakande extremism-

 92. -ska vi gå in på mer under dagen.

 93. Det här är händelser av olika
  karaktär. En del kriminalitet-

 94. -är ekonomiskt driven. Man bygger upp
  en parallell, olaglig ekonomi.

 95. Och det finns
  ideologistyrd verksamhet.

 96. Det handlar om att angripa enskilda
  eller sociala grupper-

 97. -eller att attackera staten,
  som polis och rättsväsende.

 98. Jag vill diskutera vad vi kan göra åt
  det och hur vi kan förstå det.

 99. Vi kan se en del av det
  som sociala risker.

 100. Kan vi på nåt sätt förutsäga
  eller göra analyser-

 101. -där vi gör en bedömning av hur
  troligt det är att det inträffar.

 102. Det andra i det här sammanhanget är:
  Vilka blir konsekvenserna?

 103. Jag tänkte visa hur man kan tänka
  utifrån ett forskarperspektiv.

 104. Och hur man kan förstå
  det som håller på att hända.

 105. Jag tänkte ta utgångspunkten
  i det utsatta lokalsamhället.

 106. Man kan se det
  utifrån olika nivåer.

 107. I tillstånds- och händelseanalysen
  försöker man se-

 108. -vad som inträffar,
  vad det finns för trender o.s.v.

 109. Det kan t.ex. vara utvecklingen
  av cannabisförsäljningen-

 110. -inbrottsvågor, våldsbrott,
  skjutningar...

 111. Man kan se olika typer av hotspots
  - som Manne Gerell ska visa på-

 112. -kring var olika typer
  av kriminell verksamhet utvecklas.

 113. Man kan också titta på sånt som
  innebär angrepp på rättsstaten.

 114. Vi har haft två sprängningar
  i Malmö mot fastighetsägare-

 115. -men också mot rättscentrum.
  Det här med att man hotar vittnen.

 116. Den här utvecklingen där man
  inte vågar vittna eller anmäla.

 117. Och sen har vi
  de mer periodvisa händelserna-

 118. -typ social oro
  eller upplopp i bostadsområden.

 119. Händelseströmmen
  längst till vänster-

 120. -pågår kontinuerligt. Det får sällan
  massmedial uppmärksamhet.

 121. Det är först vid mer spektakulära
  händelser som skjutningar-

 122. -eller sociala upplopp.
  Eller mer omfattande bränder-

 123. -som jag såg
  på Stockholms-nyheterna i går.

 124. Vi kan kartlägga händelserna,
  se trender och tendenser o.s.v.

 125. Men det är ganska svårt att
  bara utgå från såna här analyser.

 126. Vi måste se
  vilka djupgående orsakssamband-

 127. -vi kan identifiera.

 128. Då måste vi ägna oss
  åt en strukturell analys-

 129. -och se på strukturella
  förändringsprocesser.

 130. Det kan vara omställningen
  från 70-talets industrisamhälle.

 131. Det kan
  handla om urbaniseringsvågen-

 132. -olika migrationsströmmar,
  ökade inkomstskillnader o.s.v.

 133. Allt detta
  skapar en ny social geografi-

 134. -som innebär ändrade relationer
  mellan sociala grupper o.s.v.

 135. Det innebär också att städernas
  sociala geografi förändras.

 136. Vi kan se framväxten av socialt
  fragmenterade bostadsområden.

 137. Då menar jag områden
  som är fragmenterade inom sig.

 138. Vissa delar upplevs
  som väldigt trygga-

 139. -och andra som väldigt otrygga. Hög
  arbetslöshet-

 140. -ekonomisk utsatthet
  eller annan social stress.

 141. I mätningar
  ser vi en låg kollektiv förmåga-

 142. -d.v.s. en låg förmåga att
  sluta sig samman och lösa problem.

 143. Det finns en låg social kontroll och
  en låg samhällstillit-

 144. -där mätningar i Malmö visar
  på en låg lokalsamhällestillit-

 145. -i såna här bostadsområden.
  Och när vi intervjuar boende-

 146. -får vi ofta nåt man kan uttrycka som
  en känsla av övergivenhet.

 147. Man är övergiven av det
  svenska samhället eller staten.

 148. Det är den strukturella nivån.
  Då handlar det också-

 149. -om att överbrygga gapet genom
  att titta på sociala processer-

 150. -och göra
  en form av orsaksanalyser.

 151. Man identifierar
  risk- och skyddsfaktorer-

 152. -och analyserar
  mikro-sociala processer-

 153. -i t.ex. ett bostadsområde.

 154. Och då kan vi se - det vet ni
  som arbetar i de här områdena-

 155. -att man finner stora grupper
  av marginaliserade ungdomar.

 156. En del av dem
  utvecklar normbrytande beteende.

 157. De kan rekryteras
  till kriminella nätverk-

 158. -men de kan också bli en potential
  vid vissa tillfällen.

 159. Vid upplopp
  eller annan typ av social oro.

 160. Det gäller att hitta arbetsformer och
  utveckla forskning-

 161. -kring alla de här tre nivåerna.

 162. Och vi måste då utveckla
  nån form av förebyggande arbete-

 163. -på alla tre nivåerna.
  Strukturella åtgärder-

 164. -social prevention
  och situationell prevention.

 165. Och vi måste börja ställa frågor men
  också besvara frågor-

 166. -kring processerna. Hur motverkar vi
  strukturell ojämlikhet?

 167. Vad har det för betydelse
  i dagens utveckling?

 168. Hur stärker vi lokalsamhället
  och skapar utvecklingsmöjligheter?

 169. Hur kan vi
  identifiera och stödja grupper-

 170. -som känner sig marginaliserade eller
  har normbrytande beteende?

 171. Hur kan vi stoppa rekryteringen till
  nätverk och erbjuda exit?

 172. Och ett sätt att arbeta på,
  som vi har gjort-

 173. -är då forskningscirklar.

 174. En forskningscirkel
  består av representanter-

 175. -från forskarsamhället,
  räddningstjänsten, polisen-

 176. -socialtjänsten,
  civilsamhället o.s.v.

 177. Vi går samman för att diskutera-

 178. -hur vi kan förstå problemen
  vi ser och utveckla arbetsmetoder.

 179. De olika typer av erfarenheter som
  kommer in med olika professioner-

 180. -kan vara allt
  från erfarenhetsbaserad kunskap-

 181. -till mer systematiserad
  eller evidensbaserad kunskap.

 182. Alltså nån form
  av vetenskapligt prövad kunskap.

 183. Och i Malmö har vi
  arbetat med forskningscirklar-

 184. -i nästan fyra år, knutet
  till ett par bostadsområden.

 185. Vi ska fortsätta det arbetet
  nu också, under det kommande året.

 186. Det handlar om
  att titta på frågor-

 187. -som är aktuella
  för ett utsatt bostadsområde.

 188. Men också om en rörelse där man gör
  den här tysta kunskapen-

 189. -mer systematiserad eller t.o.m.
  evidensbaserad. Hur ska man jobba?

 190. Hur vet vi
  att nåt är framgångsrikt?

 191. Vi vill också gå från forskning till
  att inkludera mer-

 192. -av den erfarenhetsbaserade
  och den tysta kunskapen-

 193. -för att göra den
  mer systematiserad.

 194. I arbetet vi nu har inlett hämtar vi
  inspiration från Stockholm-

 195. -men också från
  arbetet i Trygg i Angered.

 196. Så det ska bli väldigt spännande att
  höra de presentationerna.

 197. Vårt arbete ska tillsammans
  med delar av kommunen-

 198. -utveckla konkreta handlingsplaner
  kring identifierade problem-

 199. -som forskningscirkeln
  kommer fram till.

 200. Det ska också utveckla olika typer av
  lokala samverkansavtal.

 201. Tack för det.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Social grogrund och sociala risker

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Per-Olof Hallin, professor i kulturgeografi vid Malmö högskola, talar om trender i Europa och Sverige gällande trygghet och kriminella nätverk. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Brottsförebyggande verksamhet, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Social grogrund och sociala risker

Per-Olof Hallin, professor i kulturgeografi vid Malmö högskola, talar om trender i Europa och Sverige gällande trygghet och kriminella nätverk. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Hatbrott som en social risk

Anders Wigerfelt, docent i International migration och etniska relationer vid Malmö högskola, leder ett forskningsprojekt kring hatbrott som fokuserar på utsattheten hos fem grupper: judar, muslimer, afro-svenskar, romer och HBTQ-grupper. Här berättar han om sitt arbete. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Panelsamtal om social grogrund och sociala risker

Panelsamtal om social grogrund och sociala risker. Medverkande: Eija Suhonen, länsstyrelsen Västra Götaland, Johnny Lindh, Västerortspolisen, Per-Olof Hallin och Anders Wigerfelt, Malmö högskola. Moderator: Katarina Hildingsdotter, MSB. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Kriminella nätverk med stor påverkan på lokalsamhället

Lars Öjelind, tillförordnad sektionschef på Rikskriminalpolisens underrättelsesektion, talar om kriminella nätverk i lokalsamhället. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Att mäta otrygghet

Manne Gerell, forskare vid Malmö högskola, forskar kring vilka platser som har mycket problem med skadegörelse, bränder och våldsbrott. Här presenterar han sitt arbete. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Trygg i Angered

Johanna Söderlund är trygghetssamordnare för stadsdelsförvaltningen Angered och arbetar tillsammans med Ulf Merlander, poliskommissarie, med att samordna det brottsförebyggande operativa arbetet utifrån den lokala problembilden. Här berättar de om sitt arbete. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Identifiera och kartlägga sociala risker i Stockholm stad

Sara Clevensjö Lind berättar om Stockholm stads verksamhet och hur man arbetar med att identifiera och kartlägga sociala risker. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Panelsamtal om att identifiera och kartlägga sociala risker

Panelsamtal om att identifiera och kartlägga sociala risker. Medverkande: Kurt Petersen, professor Lunds universitet, Michael Frejd, Stockholms stad, Suraya Reif Abdali, Angereds stadsdelsförvaltning och Malin Martelius, Malmö stad. Moderator: Rainar All. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Att förebygga radikalisering och extremism

Magnus Ranstorp är forskare vid Försvarshögskolan. Här talar han om hur man förebygger radikalisering och extremism. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Att förekomma terror

Lari Nyroos, chefsanalytiker för kontraterrorism vid Säpo, talar om hur Säpo arbetar och definierar vad det innebär att förekomma terror. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Rasnationalistiska miljön

Daniel Poohl från Expo ger insyn i rasnationalistiska miljöer och talar om miljöernas uppkomst och samhällets förhållning till dem. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Kommunens roll i att förebygga radikalisering och extremism

Malin Martelius arbetar som trygghets- och säkerhetssamordnare på stadskontoret i Malmö och är psykolog i grunden. Här berättar hon om arbetet med att förebygga radikalisering och extremism. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Panelsamtal om att förebygga radikalisering och extremism

Panelsamtal om att förebygga radikalisering och extremism. Medverkande: Daniel Norlander, NSVE, Stefan Anering, MSB, Lari Nyroos, Säpo, Peder Hyllengren och Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan. Moderator: Matilda Broman, Säpo. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Reflektioner utifrån Tillitsbarometern

Lars Trägårdh från Ersta Sköndal högskola berättar om sin undersökning om social tillit på en lokal nivå i samhället. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Ingen föds till extremist

Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, talar om hur ungdomar kommer in i extremismen och ger sin syn på vad man ska känna till när man arbetar med denna problematik. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kunskapens gränser

Vad vi inte kan veta

Kommer vi till en punkt när vetenskap har svarat på alla stora frågor vi har om universum, eller finns det en gräns för vad vetenskapen kan ge svar på? Denna fråga ställer Marcus du Sautoy i sin föreläsning. Han är professor i matematik och programledare för vetenskapsprogram på BBC och har skrivit boken "What we cannot know". Boken berör bland annat matematikens förmåga (eller oförmåga) att förutse, kaosteori och kvantfysik med bland annat Heisenbergs osäkerhetsprincip. Inspelat den 12 juni 2016 på Pop House Hotel, Stockholm. Arrangörer: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.