Titta

UR Samtiden - Konflikter i världen

UR Samtiden - Konflikter i världen

Om UR Samtiden - Konflikter i världen

Föreläsningar från Utrikespolitiska institutets gymnasiedag om konflikter i världen. Inspelat den 23 april 2015 vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Konflikter i världen : Är Katalonien på väg att bli en självständig stat?Dela
 1. Tack för det.
  Jag hade tänkt prata om Katalonien.

 2. Om drivkrafter och hinder för den
  katalanska självständighetsprocessen-

 3. -som vi bevittnar nu
  framför våra ögon.

 4. Som samhällsvetare
  ställer man sig frågan:

 5. Vad är det som intresserar oss
  ett fall av?

 6. Hur kan vi göra det mer generellt?

 7. Vad är det för generella dimensioner
  i de fall vi är intresserade av?

 8. Katalansk självständighet-

 9. -kan man se i skenet av processer
  som pågår på andra ställen i Europa.

 10. Det är inte bara Katalonien-

 11. -som inom EU
  strävar efter självständighet.

 12. Delar av det politiska etablisse-
  manget strävar efter självständighet.

 13. Det här finns på andra ställen också.

 14. Ni minns folkomröstningen i Skottland
  förra året.

 15. Vi har även den här dimensionen
  i Baskien-

 16. -och i norra Italien och Belgien.

 17. Det är ett fall
  av ett mer generellt fenomen.

 18. Men varje specifikt fall
  har sina specifika förutsättningar-

 19. -vad gäller drivkrafter och hinder
  för självständighetsanspråken.

 20. Det ska vi titta på
  under en halvtimme-

 21. -när jag har er uppmärksamhet.

 22. Sen återvänder vi till
  de generella frågorna:

 23. Vad säger fallet Katalonien
  om den här processen-

 24. -med självständighetssträvanden
  i europeiska stater i dag?

 25. För att sätta Katalonien på kartan...

 26. De flesta av er
  känner nog till Katalonien-

 27. -eftersom det finns ett känt
  fotbollslag där: FC Barcelona.

 28. Med hemmaarena i Kataloniens
  huvudstad, Barcelona.

 29. Katalonien är en av nitton
  autonoma regioner i Spanien.

 30. Det ligger i nordöstra Spanien
  på gränsen mot Frankrike.

 31. Här är data om Katalonien.

 32. 7,5 miljoner människor bor där.

 33. Det motsvarar ungefär 15 procent
  av Spaniens totala befolkning-

 34. -på ungefär 46,5 miljoner.

 35. Vad gäller Kataloniens BNP-

 36. -motsvarar den ungefär 20 procent
  av Spaniens totala BNP.

 37. Katalonien är alltså
  en rik region i Spanien.

 38. En av de rikare i Spanien.

 39. BNP per capita ligger också högre
  än genomsnittet i Spanien.

 40. Om vi tittar på BNP-tillväxt-

 41. -ligger de ungefär lika,
  Katalonien och Spanien.

 42. Vad gäller arbetslöshet
  ligger Katalonien något lägre.

 43. De senaste åren har Spanien upplevt
  en stor ekonomisk kris-

 44. -efter den globala finanskrisen
  och eurokrisen.

 45. Med arbetslöshetssiffror på
  25 procent generellt sett i Spanien.

 46. Det drabbade även Katalonien.

 47. Vi ska se hur det påverkar dynamiken
  i självständighetsfrågan.

 48. Den ekonomiska krisen
  som inte bara är Spaniens.

 49. Stora delar av södra Europa
  har drabbats.

 50. Även Grekland
  som förekommer mycket i media.

 51. Det är utgångspunkten.

 52. För att göra frågan om den katalanska
  självständighetsprocessen...

 53. För att sätta den i en historisk
  kontext, får vi backa bandet.

 54. Vad kommer frågan ifrån?

 55. Vilken historisk kontext ska vi se
  frågan om självständighet i?

 56. En händelse som brukar återkomma-

 57. -i diskussionen om
  Kataloniens ställning i Spanien-

 58. -representeras på
  det här tyska kopparsticket.

 59. Det är belägringen av Barcelona 1714
  under det spanska tronföljdskriget.

 60. Spanska och franska trupper
  belägrar Barcelona-

 61. -som då var allierat med engelska
  och holländska intressen.

 62. Det här återkommer i diskussionen
  om katalansk självständighet.

 63. Det är när Katalonien förlorar-

 64. -sin självständighet till Spanien-

 65. -under tronföljdskriget
  på 1700-talet.

 66. Man kan diskutera
  huruvida det var så här.

 67. Men det är ett datum
  som återkommer i diskussionen.

 68. Det är också så att...

 69. Barcelonas fall 1714 representeras
  av en speciell dag, den 11 september.

 70. Den 11 september brukar kallas
  Kataloniens nationaldag.

 71. Den firas under begreppet "La Diada".

 72. La Diada återkommer vi till
  under presentationen.

 73. Den har varit viktig för
  mobiliseringen kring självständighet.

 74. Manifestationerna den 11 september.

 75. Det här är lång tid tillbaka.
  Och för framväxten av...

 76. ...katalansk nationalism
  eller katalansk identitet-

 77. -så är även 1800-talet
  en viktig period-

 78. -med ökad spansk industrialisering.

 79. Välståndet växer i Katalonien-

 80. -och så även intresset
  för katalansk historia.

 81. Man återupptäcker det katalanska
  språket under 1800-talet.

 82. Det är till viss del
  en borgerlig revolution i Katalonien-

 83. -när man återupptäcker katalansk
  identitet, katalanskt språk.

 84. Men en viktig händelse-

 85. -i perspektivet för
  vad som är drivkrafter och ursprung-

 86. -för den katalanska
  självständighetsprocessen-

 87. -är det som sker under spanska
  inbördeskriget på 1930-talet.

 88. Det leder fram till
  en auktoritär regim i Spanien-

 89. -från 1936 och framåt
  under general Francos styre-

 90. -i vilket anspråk på katalanskt
  ökat självstyre för Katalonien-

 91. -samt kulturella
  och språkliga rättigheter-

 92. -förtrycks under Franco-regimen.

 93. Den regerar i Spanien 1936-1975.

 94. Det tror jag är
  en väldigt viktig faktor.

 95. Att relationen mellan Katalonien
  och Spanien har präglats mycket-

 96. -under erfarenheterna av diktaturen
  under 1900-talet.

 97. Och det förtryck som katalansk
  identitet och språk utsätts för då...

 98. ...agerar som en referens också
  i det moderna katalanska samhället.

 99. Det är då i och med Francos död 1975-

 100. -som den spanska
  demokratiseringsprocessen inleds.

 101. Och i och med den
  utökas även regionerna-

 102. -de nitton autonoma regionernas
  självstyre.

 103. Det här är Josep Tarradellas.

 104. Han var den sista presidenten-

 105. -för det regionala styret
  i Katalonien innan inbördeskriget.

 106. Innan Franco vinner inbördeskriget,
  kan man säga.

 107. Han lever i exil i Frankrike under
  diktaturen och återvänder efteråt.

 108. Här står han på balkongen-

 109. -till det katalanska regionstyrets
  huvudsäte vid Placa Sant Jaume.

 110. Han säger att han är tillbaka.

 111. Det blir också startpunkten-

 112. -för det moderna Kataloniens
  utökade självstyre-

 113. -inom ramen för den spanska staten.

 114. Bilden är från sent 70-tal.

 115. Den spanska staten,
  den spanska demokratin i nuläget...

 116. Den spanska konstitutionen säger-

 117. -att på ett sätt löses frågan
  om självständighetsanspråken-

 118. -genom att man säger att man ska
  decentralisera den spanska staten-

 119. -men exakt hur
  slår vi inte fast i konstitutionen.

 120. Det demokratiska Spanien har genom-
  gått den här processen sen 80-talet.

 121. Hur mycket självstyre... I vilka
  frågor ska regionerna besluta?

 122. Det har varierat. Baskien har
  ett mer långtgående självstyre-

 123. -i ekonomiska och skattefrågor
  än till exempel Katalonien.

 124. Hade vi haft föreläsningen på sent
  80-tal skulle nån kanske ha påstått-

 125. -att frågorna om katalansk
  självständighet är löst-

 126. -med mekanismen i konstitutionen.

 127. Att självstyret ska förhandlas
  mellan regionerna och centralmakten.

 128. Så har det inte riktigt blivit.
  Vi ska vad som driver processen nu.

 129. Vi nämnde den ekonomiska krisen-

 130. -som på ett sätt har ritat om
  den politiska kartan i Spanien.

 131. Vi återvänder till det.

 132. Men en viktig händelse-

 133. -som jag tror har radikaliserat
  opinionen i Katalonien-

 134. -till förmån för självständighet-

 135. -har varit det som hände
  precis innan den ekonomiska krisen-

 136. -drabbade Katalonien med full kraft.

 137. Det är när den spanska
  författningsdomstolen underkänner-

 138. -den senaste förhandlingsomgången
  mellan Katalonien och centralmakten.

 139. 2006 kom man överens om nya,
  utökade befogenheter för Katalonien-

 140. -nya statuter.

 141. När det förhandlats fram i regionen
  och antagits i spanska parlamentet-

 142. -under den dåvarande
  socialistiska regeringen i Madrid-

 143. -kräver det stora högerpartiet
  i Spanien, Partido Popular-

 144. -att författningsdomstolen
  ska beakta de nya statuterna.

 145. De gör det och underkänner
  delar av statuterna redan 2010.

 146. De statuter som förhandlats fram
  och stöds av de katalanska partierna-

 147. -och som har gått igenom det spanska
  parlamentet, går på pumpen.

 148. Det är en faktor som har
  radikaliserat många i Katalonien-

 149. -som kanske tidigare inte stödde
  kravet på självständighet.

 150. Där har ni en bild på författnings-
  domstolens högkvarter i Madrid.

 151. Vi har också den ekonomiska krisen
  som även har påverkat opinionen-

 152. -såtillvida att föreställningen om-

 153. -att den spanska staten
  kväser katalanerna-

 154. -eller katalanernas
  ekonomiska välstånd-

 155. -har fått ett större genomslag
  i folkopinionen.

 156. Längst ner är en bild från
  en av de stora manifestationerna-

 157. -som hölls 2012 i Barcelona-

 158. -den 11 september, på La Diada.

 159. När man firar
  den katalanska nationaldagen-

 160. -har det också blivit en plattform
  för kraven på självständighet.

 161. Den ökade mobiliseringen
  kring frågan om självständighet.

 162. Här har ni
  några slagord som återkommer.

 163. "Som una nació"
  betyder "Vi är en nation".

 164. "Nosaltres decidim"
  betyder "Vi beslutar".

 165. Här står det på kastilianska:
  "Det är ingen kris, det är systemet."

 166. Man kan säga att den här frågan...

 167. ...som har radikaliserat
  en spansk opinion-

 168. -till förmån för
  anti-etablissemangspartier-

 169. -som till exempel Podemos.

 170. De har mer en frågeställning
  som fokuserar på korruption-

 171. -och brister i
  det politiska systemet.

 172. Den frågan som har väckts
  på en spansk nivå-

 173. -har snarare blivit en fråga om
  självständighet avseende Katalonien.

 174. Åtminstone av det vi såg efter 2012.

 175. Det här är foton från 2012 som jag
  tror tog väldigt många på sängen.

 176. Att det verkade vara ett så stort
  folkligt stöd för självständighet.

 177. Sen kommer andra faktorer
  som påverkar processen och dynamiken.

 178. Dels var det nyval i Spanien 2011
  på riksnivå, alltså för hela Spanien-

 179. -som en följd av krisen-

 180. -och ett sätt att försöka
  söka stöd för de reformer-

 181. -som genomförs
  i den ekonomiska krisens kölvatten.

 182. Höger- och mittenpartiet,
  Partido Popular, vinner valet-

 183. -och uppnår absolut majoritet
  i det spanska parlamentet.

 184. De behöver inte söka stöd
  för sin politik hos andra partier-

 185. -eller formera en koalitionsregering.

 186. Det krävs 175 mandat
  i det spanska parlamentet-

 187. -för att uppnå majoritet.

 188. Det lyckades Partido Popular med
  efter valet 2011.

 189. I Madrid får vi en högerregering-

 190. -som inte vill höra talas om
  krav på självständighet-

 191. -eller utökat självstyre
  för Spaniens regioner.

 192. De har en väldigt tuff hållning
  i frågan om självständighet.

 193. Det har vi på plats i Madrid
  från 2011.

 194. Vi har en ny premiärminister
  i Spanien, Mariano Rajoy-

 195. -som är partiledare
  för Partido Popular.

 196. Efter valet hade vi den stora
  manifestationen 2012 i Barcelona-

 197. -där miljoner...

 198. Några pekar på att det är så många
  som en miljon ute på gatorna-

 199. -som visar sitt stöd
  för självständighet.

 200. I det läget, i september 2012-

 201. -tänker den sittande
  regionsregeringen i Katalonien-

 202. -som leds av Artur Mas-

 203. -att det nu är tillfälle för
  det borgerliga, katalanska partiet-

 204. -Convergència i Unió, CiU,
  att utlösa nyval-

 205. -och göra sig till företrädare
  för kravet på självständighet.

 206. Det hör till saken att partiet CiU-

 207. -inte direkt har företrätt frågan
  om fullständig självständighet.

 208. Man har snarare sagt att
  katalanska intressen och välstånd-

 209. -kan främjas
  inom ramen för den spanska staten-

 210. -så länge som självstyret
  utökas och förbättras.

 211. Det ändras i skenet av de stora
  manifestationerna i Barcelona 2012.

 212. Artur Mas utlyser nyval i Katalonien.

 213. Men lyckas inte uppnå
  absolut majoritet.

 214. Man går snarare tillbaka
  från resultatet 2010-

 215. -till 50 mandat
  i det katalanska parlamentet.

 216. Då måste man söka koalitionspartner.

 217. Det landar på det mer radikala
  självständighetssträvande partiet-

 218. Esquerra Republicana de Catalunya,
  ERC-

 219. -att stödja CiU.

 220. Att fortsatt stödja CiU som är
  i regeringsställning i Katalonien.

 221. De skapar som en pakt med ERC.

 222. I utbyte mot att ERC stödjer CiU-

 223. -vill man utlysa en folkomröstning
  om katalansk självständighet.

 224. Det ska man göra senast 2014.

 225. ERC, som snarare är
  ett vänster-separatistiskt parti-

 226. -går då också med på att stödja-

 227. -det borgerliga partiet CiU:s
  ekonomiska politik-

 228. -med nedskärningar i offentlig
  sektor. En mer liberal politik.

 229. Det finns dels
  en höger-vänsterdimension-

 230. -som på ett sätt underställs frågan
  om självständighet efter valet 2012.

 231. Den här ganska bräckliga relationen-

 232. -har påverkat processen hittills.

 233. Tittar man på data
  om katalansk identitet-

 234. -och hur det har påverkat eller
  hur man förhåller sig till det...

 235. Hur man känner sig
  som katalan eller spansk-

 236. -i relation till självständighets-
  kravet ser vi en del förändringar.

 237. Statsvetarna kallar det här
  för Luis Moreno-frågan.

 238. Forskaren Luis Moreno
  har utvecklat de här fem frågorna-

 239. -och har jobbat med det sen 80-talet-

 240. -för att försöka komma åt dimen-
  sionerna av den egna identiteten.

 241. Anser man sig vara mest katalan,
  mer katalan än spanjor-

 242. -lika mycket, mer spanjor än katalan
  eller bara spansk?

 243. Man vill komma åt identitets-
  dimensionen i katalansk politik.

 244. Från 1985 när vi är mitt uppe i
  den spanska demokratiseringen-

 245. -och diskussionen
  om regionernas självstyre-

 246. -fram till i dag,
  under den ekonomiska krisen-

 247. -ser vi stora skillnader.

 248. Andelen som tillskriver sig själv
  enbart katalansk identitet har ökat.

 249. Så även de som anser sig vara
  mer katalaner än spanjorer.

 250. Medan det är tvärtom
  i de andra kategorierna.

 251. Det är intressant.
  Frågan verkar variera över tid.

 252. Och man kan diskutera
  vad det beror på.

 253. En faktor kan vara att i och med
  Kataloniens utökade självstyre-

 254. -har man fått mer makt över
  utbildnings- och mediepolitik där.

 255. Det vill säga att barn som går
  i skolan i Katalonien i dag-

 256. -undervisas på katalanska
  i högre grad i dag än på 80-talet.

 257. Det finns fler kanaler
  och olika mediehus-

 258. -som publicerar sina nyheter eller
  bedriver sitt arbete på katalanska.

 259. Det kan ha bidragit till att den
  katalanska identiteten har stärkts-

 260. -sen diktaturens fall
  och början av demokratiseringen.

 261. Det finns även en föreställning om...

 262. ...att det konstitutionella
  arrangemanget i Spanien-

 263. -missgynnar Katalonien. Det här
  slagordet syns alltmer i debatten:

 264. "Espanya ens roba".
  "Spanien stjäl från oss."

 265. Det är svårt att beräkna hur mycket
  Katalonien får betala till Spanien.

 266. Men bara det faktum att man inte har
  den typen av skattemässiga friheter-

 267. -eller större skattemässig autonomi,
  som Baskien har-

 268. -kan göra att frågan har en viss
  tyngd och relevans för katalanerna.

 269. Men om den spanska staten bestjäl dem
  på 60 miljoner euro om dagen-

 270. -är naturligtvis en siffra
  som man kan diskutera.

 271. Det här är en satirteckning-

 272. -som fångar den spanska reaktionen på
  den katalanska föreställningen.

 273. I botten finns även
  en föreställning i Katalonien-

 274. -om att katalaner är mer som
  nordeuropéer jämfört med spanjorer.

 275. Tankegången om att spanjorer är
  lite latare och mindre effektiva-

 276. -än andra européer.

 277. Man har då också
  fått vatten på sin kvarn-

 278. -i och med de många korruptions-
  skandaler som har briserat i Spanien.

 279. Ur ett katalanskt perspektiv
  visar det sig tyvärr-

 280. -att även den katalanska politiska
  eliten inte är oskyldig i det fallet.

 281. En tung politisk företrädare
  för partiet CiU, Pujol-

 282. -har också visat sig ha stoppat undan
  pengar på utländska konton.

 283. Så korruptionsskandalerna i Spanien
  verkar även ha påverkat-

 284. -eller finns även som fenomen
  i Katalonien.

 285. Den typen av föreställningar
  underlättar inte samtalsklimatet-

 286. -mellan företrädarna för Katalonien
  respektive Madrid.

 287. Tanken är att man ska förhandla om
  innehållet i självständigheten-

 288. -och om den typen av föreställningar
  är vida spridda-

 289. -stödjer de inte ett konstruktivt
  samtalsklimat mellan regionerna.

 290. Vad händer då
  med folkomröstningen 2014?

 291. Regeringen i Katalonien har sagt
  att de ska hålla en folkomröstning.

 292. De har lovat väljarna i Katalonien
  det efter nyvalet 2012.

 293. ERC kräver av CiU
  att de ska hålla folkomröstningen.

 294. Det kan också ses i skenet av
  att i det skotska fallet-

 295. -är det redan beslutat.
  Edinburgh och London-

 296. -har kommit överens om att hålla
  en folkomröstning i september 2014.

 297. Det finns
  en politisk överenskommelse.

 298. Nån sån uppnås aldrig i Spanien.

 299. Ni minns att den sittande spanska
  regeringen har absolut majoritet.

 300. De behöver inte förhandla
  med nån annan-

 301. -och vägrar att öppna upp för frågan
  om en katalansk folkomröstning.

 302. Argumentet från Madrids sida är-

 303. -att den spanska konstitutionen
  gäller för alla spanska medborgare-

 304. -inte bara en liten del av Spanien.

 305. Vill man göra om konstitutionen
  måste alla i Spanien tillfrågas.

 306. Suveräniteten i Spanien
  vilar hos hela det spanska folket.

 307. Från katalansk sida säger man
  att man är en nation-

 308. -som beslutar om att vara med
  i Spanien eller inte.

 309. De här två positionerna
  lyckades man inte överbrygga-

 310. -inför slutet på 2014.

 311. Datumet man sagt från katalansk sida
  var 9 november.

 312. I takt med
  att vi närmade oss det förra året-

 313. -såg man att det inte fanns några
  eftergifter från spanska regeringen.

 314. Det man då gjorde
  från katalanskt håll-

 315. -när man förstod att om man skulle
  hålla en illegal folkomröstning-

 316. -så skulle det få digra konsekvenser
  för Katalonien.

 317. Man skulle ställa resultatet av den-

 318. -bortom det legalas ramar, etc.

 319. Så man beslutade
  att inte hålla en folkomröstning-

 320. -utan en deltagandeprocess.

 321. Den skulle anordnas
  av civilsamhällets organisationer.

 322. Det såg vi den 9 november förra året.

 323. Ungefär 2,1 miljoner...

 324. Katalonien har
  ungefär 7,5 miljoner invånare.

 325. Ungefär 2,1 miljoner människor
  deltog i den här deltagandeprocessen.

 326. Det var ju ingen folkomröstning.

 327. Av dessa 2,1 miljoner-

 328. -"röstade" ungefär 1,8 miljoner
  för självständighet-

 329. -vilket motsvarar ungefär 30 procent
  av de röstberättigade i Katalonien.

 330. Och det motsvarar i princip
  stödet för CiU och ERC-

 331. -bland de katalanska väljarna.

 332. Så det var ingen jordskredsseger-

 333. -för självständighetsanhängarna
  i Katalonien.

 334. Men vi vet inte hur det hade sett ut
  vid en riktig folkomröstning.

 335. Vi ska veta att stödet för katalansk
  självständighet varierar över tid.

 336. I grafen ska ni hålla koll på
  den blå linjen.

 337. Nånstans i februari 2012-

 338. -börjar opinionen vända.
  Det är då manifestationen sker-

 339. -på den katalanska nationaldagen
  den 11 september 2012.

 340. Då ser man att opinionen vände.

 341. Åtminstone i såna här opinionsunder-
  sökningar som även görs officiellt.

 342. Nånstans här, inför...

 343. ...kravet om en folkomröstning,
  så börjar även stödet att dala.

 344. Nu senast var 48 procent av
  katalanerna inte för självständighet.

 345. 44 procent skulle rösta ja
  i en ren ja-eller-nej-folkomröstning.

 346. Så stödet varierar över tid.

 347. Vilka faktorer påverkar då
  det här stödet?

 348. Man kan säga att det dels finns
  inhemska faktorer-

 349. -i Katalonien, såtillvida
  att man från höger- och vänsterhåll-

 350. -lyckas överbrygga motsättningar
  i ekonomisk politik-

 351. -och enas om
  målet om självständighet.

 352. Ett folkligt stöd för frågan
  kan möjligen upprätthållas-

 353. -och kanske även mobiliseras
  i viss utsträckning.

 354. I så motto att civilsamhället-

 355. -lyckas mobilisera väljare
  kring den här frågan-

 356. -och även hålla uppe ett tryck i
  opinionen med stora manifestationer.

 357. Manifestationerna
  har återkommit 2013 och 2014.

 358. Det är en annan faktor
  som är viktig för att förklara-

 359. -att man kan hålla upp trycket
  kring frågan om självständighet.

 360. Men en annan fråga är
  hur maktförhållandet i Madrid...

 361. Hur centralmakten ser ut.

 362. När vi har en absolut majoritet som
  innehas av ett högerparti i Madrid-

 363. -som tar en stark position mot själv-
  ständighet och utökat självstyre-

 364. -så kan det också bidra till
  att radikalisera opinionen.

 365. Så det finns ett förhållande här-

 366. -som kan variera beroende på
  vem som sitter i Madrid.

 367. Vid flera tillfällen
  i den spanska demokratins historia-

 368. -har partier som CiU
  kunnat påverka regeringen i Madrid-

 369. -avseende politikens innehåll. Under
  80-talet med socialistregeringen-

 370. -men även på 90-talet
  då Partido Popular regerade.

 371. Dessa saker är viktiga
  att hålla i åtanke-

 372. -för att se det katalanska fallets
  specifika förutsättningar.

 373. Hur är relationen mellan Kataloniens
  företrädare för högern och vänstern?

 374. Lyckas de komma överens om...

 375. ...att föra
  självständighetsfrågan framåt?

 376. Hur ser civilsamhällets kapacitet ut
  att mobilisera kring frågan?

 377. Den har varit stark i Katalonien
  de senaste åren.

 378. Två civilsamhällesorganisationer
  har drivit frågan framgångsrikt.

 379. De har kunnat hålla trycket uppe.

 380. Sen har vi ovanpå detta
  en högerregering i Madrid-

 381. -som möjligen bidrar till
  att radikalisera opinionen.

 382. -Hur ligger vi till?
  -Tiden börjar ta slut.

 383. -Vill du säga nåt avslutande?
  -Då säger jag så här:

 384. Vi får se vad som kommer att ske.

 385. Det är ett väldigt intressant år
  i spansk politik.

 386. Förra året pratade man om
  supervalåret i Sverige.

 387. Vi är i gång i ett supervalår
  även i Spanien.

 388. I maj har vi lokalval i Katalonien-

 389. -senare möjligen ett regionalval där
  och så parlamentsvalet i Spanien.

 390. Som ni säkert känner till har
  ett nytt anti-etablissemangsparti-

 391. -kommit fram i Spanien
  i form av Podemos-

 392. -som har börjat luckra upp
  det spanska politiska landskapet.

 393. Det är väldigt osäkert vilken typ
  av regering det blir efter valet.

 394. Podemos har även givit upphov till
  en ny dynamik i Katalonien-

 395. -då kravet på självständighet
  fallit tillbaka-

 396. -till förmån för krav på
  en rättvisare ekonomisk politik-

 397. -och kampen mot korruption.

 398. Så Podemos kan ha förändrat dynamiken
  lite i självständighetsfrågan-

 399. -även i Katalonien och inte bara
  dynamiken i övriga Spanien.

 400. Men det är nu omöjligt att säga nåt
  om vilken typ av koalitionsbildning-

 401. -som vi får se
  efter valet i november.

 402. -Okej.
  -Tack. Har vi några händer här?

 403. Vi tar dig i mitten.

 404. Jag undrar var missnöjet ligger.

 405. Får Katalonien betala hög skatt, och
  sen hamnar pengarna i egna fickor?

 406. Finns ilskan
  på grund av korruptionen-

 407. -eller hade det varit samma fråga
  om pengarna investerats i landet?

 408. -Ska jag ta flera frågor?
  -Nej, besvara den.

 409. Det är en bra frågeställning.

 410. Det är knappast så att faktorerna
  är helt oberoende av varandra.

 411. De samspelar med varann.

 412. Jag tror att det i Katalonien
  finns en föreställning om-

 413. -att det sätt varpå
  den spanska staten och självstyret-

 414. -har organiserat det hittills inte
  har tjänat Katalonien fullt ut.

 415. Katalonien kan inte
  beskatta sig själv.

 416. Det finns en sambeskattningsmodell i
  Spanien som inte innefattar Baskien.

 417. Då kan katalanerna säga att de
  betalar mycket till spanska staten-

 418. -som sen distribueras i landet, och
  de får inte tillbaka tillräckligt-

 419. -som de behöver
  i form av olika satsningar.

 420. Sen ligger mycket av välfärds-
  politiken i Spanien på regionerna.

 421. I och med krisen har man behövt
  dra ner på offentliga utgifter-

 422. -för vård, skola och omsorg,
  alltså välfärdspolitiken.

 423. Det tycker man från visst katalanskt
  håll är bra av ideologiska skäl.

 424. Borgerliga politiker eller...

 425. Politiker till höger
  och i mitten i Katalonien-

 426. -tycker att politiken är bra,
  och krisen används för den.

 427. Men från vänsterhåll
  tycker man inte om den.

 428. När man därtill kan peka på
  en ofördelaktig ekonomisk modell-

 429. -så har det nog påverkat opinionen.
  Missnöjet som du frågade om.

 430. Man kan öppna frågan lite mer.

 431. Från ett ideologiskt perspektiv kan
  man tycka att omfördelning är bra.

 432. På så sätt kan rika regioner,
  som Katalonien-

 433. -stödja fattigare regioner,
  som Andalusien eller Extremadura.

 434. Det är liksom två dimensioner-

 435. -som det spelas på
  i frågan om självständighet.

 436. Den ena är nästan
  ett högerperspektiv.

 437. Katalonien kan vara ekonomiskt
  effektivare utan Spanien.

 438. Den andra är mer
  ett vänsterperspektiv.

 439. "Vår nation har förtryckts av Spanien
  och vi vill vara självständiga."

 440. När dessa två saker går hand i hand
  ser man...

 441. Då påverkar det dynamiken i politiken
  i stor utsträckning.

 442. Ja, då tar vi...
  Du måste tala i mikrofonen.

 443. Vi tar en sista fråga
  från andra raden.

 444. En kort fråga och
  ett väldigt kort svar från Niklas.

 445. Jag undrar varför Baskien har kommit
  längre gällande självständighet.

 446. Det har att göra med historiska skäl.

 447. När man började förhandla om
  innehållet i självstyret-

 448. -i början av den spanska
  demokratiseringen på 70-80-talen-

 449. -kunde man peka på
  historiska rättigheter-

 450. -som Baskien och Navarra hade
  innan Franco-diktaturen.

 451. När det kommer till den skattemässiga
  autonomin som Baskien har-

 452. -så kunde de peka på historien
  och få ett bättre förhandlingsläge-

 453. -vid den tidpunkten.

 454. Det var allt vi hann med,
  men Niklas finns kvar under pausen.

 455. Textning: Karin Hellstadius
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Är Katalonien på väg att bli en självständig stat?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett generellt fenomen i Europa är att regioner strävar efter självständighet. Varje region har specifika orsaker och motiv till att bli självständiga. Niklas Bremberg är forskare vid Utrikespolitiska institutet och föreläser om Kataloniens självständighetsprocess. Han ger en historisk överblick och berättar bland annat om en folkomröstning som skulle genomföras 2014 men förbjöds av spanska staten. Inspelat den 23 april 2015 vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Ämnen:
Geografi > Europa, Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Andra länders politik och statsskick
Ämnesord:
Katalonien, Politik, Politiska förhållanden, Samhällsvetenskap, Spanien, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i UR Samtiden - Konflikter i världen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konflikter i världen

Är Katalonien på väg att bli en självständig stat?

Niklas Bremberg är forskare vid Utrikespolitiska institutet och föreläser om Kataloniens självständighetsprocess. Han ger en historisk överblick och berättar bland annat om en folkomröstning som skulle genomföras 2014 men förbjöds av spanska staten. Inspelat den 23 april 2015 vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konflikter i världen

Det svenska biståndet

Joachim Beijmo är kommunikationschef på Sida och förklarar syftet med myndighetens verksamhet. Sverige bidrar årligen med fem miljarder i bistånd. Pengarna används till humanitärt bistånd för akuthjälp och till långsiktiga projekt som handlar om utbildning, demokrati och tillväxt. Inspelat den 23 april 2015 vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Konflikter i världen

Natos syn på Ryssland

Anna Wieslander är stf direktör vid Utrikespolitiska institutet. Hon berättar om hur Nato är organiserat och om Nato:s syn på Ryssland. Inspelat den 23 april 2015 vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning

Mer gymnasieskola & geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Barn till salu

Gränsvakter mot trafficking

På gränsen mellan Nepal och Indien arbetar Sita som gränsvakt. Hennes uppdrag är att upptäcka och stoppa trafficking av flickor från Nepal till Indien. Det finns över 200 000 nepalesiskor i den indiska sexindustrin. Många är barn, en del är så små som åtta år. De hålls fångna på bordeller och vissa får ta emot 40 män varje dag. Organisationen Sita arbetar för har hem där flickor som räddats kan bo och få utbildning. Många som jobbar för organisationen har själva blivit fritagna från bordeller eller stoppade vid gränsen. Genom sitt arbete vill Sita och de andra förhindra att flickor hamnar i barnsexhandeln.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnsexhandel i världen

Afghanistans dansande pojkar

Av de ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige 2016 var nästan en tredjedel från Afghanistan. Det kan finnas många skäl till att afghanska pojkar flyr. En orsak kan vara fenomenet bacha bazi och sexuella övergrepp i hemlandet, där pojkarna kan kidnappas eller säljas av sina föräldrar. Pojkarna kläs i kvinnokläder och tvingas dansa på fester. Efteråt händer det att männen bjuder på pojkarna som måste följa med den högstbjudande hem, där de ofta blir utsatta för våldtäkt. Många känner skam över det och vill själva inte berätta vad de varit med om.