Titta

UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Om UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Är sociala risker ett hot mot samhället? En serie föreläsningar om radikalisering och samhällshot, från grunden av problemet på en individuell nivå till åtgärder vid utfall av extremism. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Till första programmet

UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället? : Panelsamtal om att förebygga radikalisering och extremismDela
 1. Varmt välkomna tillbaka. Vi ska få
  lyssna på samtal, svar och frågor-

 2. -ifrån en panel med fem deltagare.

 3. Vi har Peder Hyllengren
  från Försvarshögskolan-

 4. -Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan-

 5. -Daniel Norlander, samordnare mot
  våldsbejakande extremism-

 6. -Stefan Arnring, MSB,
  en av våra värdar i dag.

 7. Och vi har Lari Nyroos,
  chefsanalytiker på Säkerhetspolisen.

 8. Jag jobbar själv vid Säkerhetspolisen
  och är chef för analysenheten.

 9. Det är värdefullt med olika krafter
  i samhället som jobbar med detta.

 10. Det inleddes i dag med att det var
  en kris, en problematik på gång.

 11. Det sades också några kloka ord-

 12. -om att det bästa är om man inte
  kommer i kontakt med Säpo alls.

 13. Jag håller med. I stället handlar det
  mycket om förebyggande arbete-

 14. -och att ha ett bra sätt
  att hantera frågor lokalt.

 15. Jag vill börja med dig, Daniel.

 16. Jag vet att ni har rest runt
  en tid i Sverige-

 17. -Mona Sahlin, du och flera
  medarbetare. Har ni gjort nån nytta?

 18. Det var en härlig öppningsfråga.

 19. Jag kan göra ett försök att svara.
  Vi upplever att vi gör nytta.

 20. Vi besökte vår 61:a kommun i går,
  Järfälla.

 21. Då brukar vi göra som i dag,
  vi problematiserar bilden.

 22. Det blir problematiskt för kommunen,
  och klurigt för tjänstemännen.

 23. Vad ska de göra åt problematiken?
  Då är det bra-

 24. -att konkretisera bilden lite
  och förenkla-

 25. -och se vad som ska göras.

 26. Det är väl framför allt det som vi
  har lyckats med i kommunerna.

 27. Det är som att man tänder i gång
  kommunerna-

 28. -när vi gör ett kommunbesök.

 29. Här finns flera kommunrepresentanter.
  Hur många kommuner har ni besökt?

 30. Vi har interagerat med 80-90
  kommuner, men vi har nog haft-

 31. -60 eller 61 kommuner-

 32. -som vi har diskuterat med vad man
  behöver göra i just den kommunen.

 33. Tack, Daniel. Det har berörts
  att det krävs en lägesbild-

 34. -eller kunskap om den lokala nivån.

 35. Är detta ett pussel att lägga? En del
  kommuner har kommit längre än andra.

 36. Jag vänder mig till Magnus Ranstorp.
  Hur ser det ut på lokal nivå?

 37. Kan du ge nåt exempel, förhålla dig
  till nåt du varit med om?

 38. Syrienproblematiken hade inte riktigt
  kommit i gång när vi skrev rapporten.

 39. Den var till EU-minister Birgitta
  Ohlsson om utländska stridande.

 40. Den handlade om hur man
  kan få in civilsamhället-

 41. -om åtgärder att vidta
  och goda exempel i utlandet.

 42. Efteråt när vi hade presenterat
  rapporten märkte vi på sociala media-

 43. -och det var så tidigt
  som i november 2012-

 44. -att det fanns svenska enheter-

 45. -som hade formats i framför allt
  Syrien, som då var med i ISIS.

 46. Vi blev nyfikna och
  började titta på sociala media.

 47. Många kom från Göteborg.

 48. Jag, Peder Hyllengren och
  Linus Gustafsson åkte till Göteborg-

 49. -och hade ett möte med
  stadsdelsnämnden i Angered.

 50. Det var ett väldigt bra möte.
  De gav väldigt bra input.

 51. De visste att det fanns en
  problematik, men generellt-

 52. -så hade man inte diskuterat detta
  på ett omfattande sätt.

 53. Resultatet blev att stadsdelsnämnden
  i Angered sa att-

 54. -det här inte bara är en fråga för
  Angered utan för hela Göteborgs stad.

 55. Vi hade en dragning av vår lägesbild.
  Vi var där i två och en halv vecka-

 56. -och pratade i princip med alla.
  Fältarbetare, de som stod i mitten-

 57. -och längst ut i linan. De som
  träffade extremisterna och kände dem.

 58. Jag skulle vilja säga
  att den här problembilden-

 59. -som nämndes tidigare-

 60. -den har man ganska väl
  på många platser.

 61. Jag känner Jan Jankovski exempelvis
  i Angered...

 62. De får kontinuerligt in
  kontakter och information.

 63. De vet vem som är i riskzonen.
  Det vänder sig individer.

 64. I kväll är det ju Uppdrag granskning
  också, som kritiserar Göteborg-

 65. -men de har kommit långt i arbetet
  och behövs i tankeprocessen.

 66. När vi hade varit i Göteborg
  i november, så kopplade vi ihop dem-

 67. -Göteborg-Angered och Örebro
  till EU:s nätverk.

 68. Detta för att hitta nya verktyg,
  inte bara för samverkan-

 69. -men hur man hittar evidensbaserade
  metoder som kan vara användbara.

 70. Så jag tycker att där fungerar det.
  Göteborg är på rätt bana.

 71. Vi har varit i Malmö också.
  Vi har varit ute med polisen.

 72. Där finns också till viss del
  ett problem.

 73. Jag tror att man får jobba lite mer
  för att hitta...

 74. ...strukturer kring hur man...

 75. Man jobbar ju kriminalpreventivt
  inom SSP i de här frågorna.

 76. Med ganska enkla medel skulle man
  kunna snappa upp mer där.

 77. Det är konkreta frågeställningar. Bör
  man jobba med familj och anhöriga?

 78. Det är en bra början.

 79. Att dra in dem i arbetet, diskutera
  med dem, identifiera goda krafter.

 80. Just detta med familj, fältarbetare
  med kunskap och kompetens-

 81. -har nämnts som viktigt. Vi har
  representanter från olika landsändar.

 82. Jag skulle vilja knyta an till det du
  sa, men vända mig till Stefan.

 83. Vi är många olika representanter här-

 84. -och oss på Säkerhetspolisen
  ska man ju inte träffa för ofta.

 85. Men MSB har ju ett speciellt uppdrag,
  nämligen att vara samordnare.

 86. Vad gör ni för att
  hålla ordning på oss?

 87. Ja, det finns ju en nationell
  samordnare i just den här frågan.

 88. Men annars är det ju MSB:s uppdrag
  att samordna.

 89. Vi ska fundera på det. Jag sitter med
  i samordningen mot extremism.

 90. Vi ska diskutera hur det kommer
  att fortleva efter uppdragets slut.

 91. MSB kan också
  ge stöd till kommunerna.

 92. Vi har hört ganska mycket
  att det är kommunerna-

 93. -som hanterar de här frågorna
  väldigt konkret.

 94. MSB kan då ge stöd till kommunerna.
  Hur hanterar man dem?

 95. Hur får man in detta
  i risk- och sårbarhetsanalyser?

 96. Eftersom vi har många olika uppdrag
  på MSB har vi diskuterat...

 97. Det är bred verksamhet.
  Vi har även pratat om att...

 98. Vi förser ju skolan
  med gratis material om olika saker.

 99. Framför allt brandförebyggande osv.

 100. Kanske kunde man där få in
  även sånt här material?

 101. -Som diskussionsmaterial?
  -Ja. Då hålls frågan levande.

 102. I skolan möter man ju de flesta barn.

 103. Det finns olika vägar in för oss.

 104. Du pratade ju också om en smygande
  eller krypande kris.

 105. Krisberedskap jobbar vi med.

 106. Generellt jobbar vi mycket med
  traditionell krisberedskap-

 107. -dvs. översvämningar, elavbrott...
  Men det här är också en form av kris-

 108. -som vi måste ha beredskap för.
  Vi ska skapa ett stabilt samhälle-

 109. -som kan stå emot stora
  påfrestningar. Där har vi en roll.

 110. Just detta med krisberedskap
  och olika aktörer...

 111. Ni har ett brett uppdrag. Kan du säga
  nåt om samverkan med trossamfund?

 112. Du sitter ju med i nämnden för
  statligt stöd till trossamfund, SST.

 113. Hur kommer de in?

 114. Nja, vi har tillsammans med SST
  en samrådsgrupp för trossamfunden.

 115. Vi träffar trossamfund och
  företrädare för världsreligionerna-

 116. -två gånger om året för att prata om
  det som är aktuellt för dem och oss.

 117. Vi kan också samla den här gruppen
  oftare om så behövs.

 118. Vi gjorde det i början av året,
  efter attentat och liknande-

 119. -mot moskéer och religiösa
  samlingslokaler.

 120. Då kan vi samla gruppen
  och andra aktörer också-

 121. -för att se vad vi kan göra.

 122. Tillsammans med SST planerar vi nu
  att göra-

 123. -nån form av grundläggande
  säkerhetsutbildning för samfunden.

 124. Vi har inte kommit så långt i det,
  men planerar för det.

 125. Vi har olika stöd. Efter Köpenhamn
  så träffade jag företrädare-

 126. -för den judiska församlingen.
  Vi stödjer dem så mycket vi kan-

 127. -inom vårt område.

 128. Tack. Det är en viktig fråga.
  Den judiska församlingen-

 129. -har uppmärksammats just för att vara
  utsatta från olika extrema grupper.

 130. Det står i tidningarna nu
  att även Danmark jobbar med detta.

 131. Där kan man göra jämförelser när det
  gäller skydd och samverkan.

 132. Du nämnde säkerhetschefen eller den
  som jobbar med dessa frågor.

 133. Det är ju den viktigaste personen för
  skydd av hela organisationen.

 134. Vid risk- och sårbarhetsanalyser
  eller när man jobbar med skydd-

 135. -så är säkerhetscheferna viktiga,
  och även när det gäller personskydd.

 136. När man tittar på-

 137. -vad vi har nämnt på lokal nivå,
  Daniel har rest runt-

 138. -och vi ska lyssna till Mona Sahlin,
  nationell samordnare, sedan...

 139. Ni har samlat in kunskap om vad som
  faktiskt görs ute i kommunerna-

 140. -hur det ser ut, forskarsamhället
  finns också med...

 141. En fråga som nog dyker upp,
  där jag vill vända mig till Lari-

 142. -är hur hotet ser ut mot Sverige.
  Hur ser hotbilden ut?

 143. Ja, jag ska ta ett steg tillbaka
  först och förklara hot.

 144. Vi tittar på hot på ett enkelt sätt.
  Vi tittar på aktörer i samhället-

 145. -som har en avsikt och förmåga
  att göra något.

 146. När vi pratar om avsikt är det
  "Jag vill göra nånting".

 147. Förmåga är "Jag kan göra nånting".

 148. Till exempel ett terroristhot-

 149. -låt oss säga ett bombattentat.

 150. Det kanske finns en person som vill
  bomba låt oss säga riksdagen-

 151. -men kan inte bygga en bomb. Då har
  man avsikten, men inte förmågan.

 152. Och tvärtom, att någon kan ha lärt
  sig att bygga en jättestor bomb-

 153. -som kan spränga stan i bitar,
  men har ingen avsikt att göra det.

 154. När vi analyserar hot tittar vi på
  aktörer med både avsikt och förmåga-

 155. -att utföra hot.

 156. Jag sa tidigare
  att det största hotet i dag-

 157. -är islamistisk
  våldsbejakande extremism.

 158. Det har att göra med ISIL,
  Islamiska staten i Irak och Levanten.

 159. Islamiska staten, ISIS...
  Det finns flera namn.

 160. Vi har ett antal resenärer från
  Sverige, som Magnus var inne på.

 161. Siffrorna är nära vad du visade.
  Just nu är de senaste siffrorna-

 162. -att vi har 260 resande
  till Syrien och Irakkonflikten.

 163. Där räknar vi både bekräftade,
  resenärer som vi vet har rest-

 164. -och de obekräftade, som vi är nästan
  säkra på att de har rest. Ca 260.

 165. Jag bryter inte ner det mer,
  det blir för mycket siffror.

 166. Av de 260 bekräftade
  och obekräftade resenärerna-

 167. -som har rest till Syrien,
  har 100 återvänt till Sverige.

 168. 120 är kvar i Syrien och 40 har dött.

 169. Sådan är situationen i dag.
  Det är exceptionella siffror-

 170. -helt unika i Sverige
  och i andra västländer.

 171. Vi har haft resande från Sverige
  till konfliktzoner tidigare-

 172. -Afghanistan, Somalia under 90- och
  00-talen, men då bara 30-40 personer.

 173. Och nu, under bara några år,
  är vi uppe i 260 personer.

 174. Vi är självklart oroade över
  återvändare, på grund av-

 175. -att deras avsikt kan ha höjts
  när de har varit i Syrien.

 176. Och deras förmåga att utföra
  terrorattentat kan också ha höjts.

 177. Islamiska staten är en organisation
  som utför terrorattentat-

 178. -och vi ser detta nästan live i tv-

 179. -nuförtiden genom media osv.

 180. Vad vi... Nu tappade jag bort mig...

 181. Du var egentligen på nätet-

 182. -alltså rekryteringen, de sänder live
  och Säpo tittar på...

 183. Ja, Islamiska staten har
  gett en slags sanktionering-

 184. -att utföra terrorattentat i väst
  för återvändarna.

 185. Det har sagts av officiella språkrör
  i Islamiska staten-

 186. -att all uniformerad personal,
  polis, militär-

 187. -i de länder som stödjer
  den USA-ledda koalitionen, är mål.

 188. Alla är sanktionerade
  att attackera de här målen-

 189. -med de till buds stående medlen,
  från en morakniv till ett skjutvapen-

 190. -som man köper
  på den illegala marknaden.

 191. Det som hotet kretsar kring
  är avsikt och förmåga.

 192. Vad vi har lyckats med,
  säkerhetstjänster i hela västvärlden-

 193. -är att få ner terroristers förmåga
  från missiler till moraknivar.

 194. Det är det vi ser i dag. Vi har varit
  väldigt, väldigt framgångsrika-

 195. -i att få ner förmågan
  bland terroristerna.

 196. Men vi har varit sämre på avsikten.

 197. Det finns en otrolig potens och
  lockelse i budskapet från IS.

 198. Det ser vi bland ungdomar i dag.

 199. Tack. Vi har en person som tittar
  extra mycket på de här frågorna-

 200. -när det gäller vad som finns ute
  på nätet och hur det påverkar-

 201. -vår bild av hur stark IS uppfattas
  men också vad det är som lockar.

 202. Hur ser det ut på nätet?
  Vad är det för aktiviteter?

 203. Vad får det för konsekvenser
  för oss som ser och hör det här?

 204. Vi har ju kikat på det här
  sedan resandet tog vid 2012.

 205. En av de saker som har förvånat mig
  mest och kanske även Magnus-

 206. -är vilken omfattning
  det finns i propaganda-

 207. -hur mycket
  som kontinuerligt pumpas ut.

 208. Tidigare så har den här propagandan
  varit på arabiska och på engelska.

 209. I dag går mycket att komma åt
  på svenska.

 210. Det gör att det för en person
  i Sverige blir mer lättillgängligt-

 211. -och även i andra europeiska länder.
  Officiella kommunikéer översätts.

 212. Det produceras närmast
  Hollywood-inspirerade filmer.

 213. Man varvar strider med bilder
  på nåt slags five star-jihad.

 214. Man visar hur bra man har det, med
  swimmingpool och fina restauranger.

 215. Det är en ganska suggestiv
  propaganda, där man blandar och ger-

 216. -ganska friskt
  mellan olika delar nerifrån Syrien.

 217. Den här har ju varit
  och är fortfarande-

 218. -en viktig del i
  propagandamaskineriet.

 219. Tack. När man hör era olika inspel,
  så kopplar man tillbaka till-

 220. -att det vore otroligt fördelaktigt
  om man kunde-

 221. -hindra individer från att åka.
  Lari sa att det kan bli fängelse.

 222. Det stämmer, och om man inte
  kan dömas för krigsbrott-

 223. -eller att man har begått
  terrorhandlingar-

 224. -så kan man i andra länder riskera
  att inte få resa fritt.

 225. Detta om man har varit nere
  och stridit för IS-

 226. -eller Jabhat al-Nusra i Syrien,
  som Magnus nämnde.

 227. Jag tänker så här: Vad tror du,
  Daniel, är det viktigaste-

 228. -när det gäller att komma nära de
  som riskerar att radikaliseras-

 229. -och att knyta an till höger-
  eller vänsterextrem miljö-

 230. -eller, som i det här fallet,
  våldsbejakande islamism.

 231. -Vad ska man tänka på?
  -Den nya lagstiftningen är viktig...

 232. ...men i länder som redan har sådana
  lagar, så är det på marginalen...

 233. ...som vi lyckas hindra folk att resa
  genom lagstiftning.

 234. Det absolut viktigaste
  är det goda förebyggande arbetet.

 235. Vi skulle också vilja, precis som
  Lari, berätta att nu är det 150-

 236. -nästa vecka 152 osv. Jag vill kunna
  säga att nu har vi hindrat 78, osv.

 237. Men vi som jobbar förebyggande vet
  att det är svårt att mäta så.

 238. Men genom bra förebyggande arbete-

 239. -har vi hindrat
  ett antal personer från att resa.

 240. När vi är i kommuner föreslår vi...

 241. Vi blir mottagna ödmjukt av de flesta
  kommuner som vill ha en struktur.

 242. De flesta har redan det. Hitta
  lägesbild och struktur för samverkan.

 243. Identifiera den personal som kan
  komma i kontakt med extremism.

 244. Se till att de kan upptäcka
  tidiga tecken på radikalisering.

 245. Men framför allt, bestäm vart de ska
  vända sig när man hittar tecken-

 246. -på radikalisering. Man ska då inte
  vända sig till Lari.

 247. Det ska finnas nånting annat innan
  Lari och du kommer in i bilden.

 248. -Det tror jag.
  -Tack.

 249. Magnus, jag undrar så här.
  Du tog upp Århus-modellen här-

 250. -och gav goda exempel från Göteborg.

 251. Vi har hört i dag att det pågår
  arbete i Malmö och Stockholm.

 252. När får vi reda på en modell
  med ett svenskt namn för det?

 253. Ja, det är jättesvårt att säga,
  det viktiga är ju-

 254. -att arbetet har kommit i gång.

 255. Jag märker själv en enorm skillnad-

 256. -sedan Mona kom in i arbetet
  och kansliet började jobba.

 257. Jag ska inte nu berätta vad som
  händer i referensgruppen-

 258. -men många myndigheter,
  många goda krafter och kommuner-

 259. -har spelat in
  väldigt positiva saker.

 260. Det pågår ett intensivt arbete
  för att dimensionera detta rätt.

 261. Det tycker jag är en bra framgång,
  och det är positivt att vara ute.

 262. Det är väldigt komplext, det handlar
  om tre former för extremism.

 263. Visserligen är Syrien en viktig del-

 264. -men det är en växelverkan
  mellan extremismer.

 265. Jag slås ofta av
  eftersom jag jobbar i Danmark och EU-

 266. -att vi har alla tre extremismerna
  i ganska stort omfång.

 267. Vi står inför stora utmaningar.

 268. I Danmark, i Köpenhamn
  har de nästan ingen-

 269. -och det låter väl konstigt,
  ingen vänsterextremism.

 270. De har inte heller så många fall
  av högerextremism.

 271. Det mesta har varit Syrienkrigare,
  som man kallar det.

 272. Men den här modellen som jag målade
  upp bakom mig är ganska generisk.

 273. Du måste ha ett info house,
  du måste ha en hjälplinje.

 274. Men det räcker inte med det,
  den måste fyllas med nåt.

 275. Du måste kunna reagera snabbt.

 276. Du måste kunna värdera
  om det är på riktigt.

 277. Vilken myndighet ska ta hand om
  detta? Man måste ha SSP-samarbetet-

 278. -och se hur man ska ta hand om detta.
  Det arbetet kan man ta tag i genast.

 279. Om man börjar jobba med föräldrar
  och familjer och anhöriga-

 280. -då kan man inte göra fel.

 281. De har t.ex. vänt sig till oss
  i avsaknad av strukturer-

 282. -och vill att vi ska lotsa och vara
  en mellanhand till myndigheter.

 283. Detta för att få hjälp. Men jag
  tycker att det har förändrats-

 284. -bara på de sista sex månaderna,
  så det kommer nog.

 285. Det ger hopp att det pågår
  mycket gott arbete.

 286. Modellen som Magnus visade-

 287. -kopplar ju till europeisk samverkan,
  som Radicalization Awareness Network.

 288. Men jag vill fråga Lari: Vad finns
  det för utmaningar i samarbetet-

 289. -i EU eller internationellt
  kring terrorfrågor?

 290. De frågorna som vi handskas med
  är oerhört känsliga.

 291. Självklart måste sekretessfrågor
  tas i beaktande.

 292. Samarbetet som har börjat i EU
  är unikt mellan länder i världen.

 293. Vi har kommit en lång bit på vägen.
  Men fortfarande-

 294. -talar vi om
  nationella säkerhetstjänster.

 295. Det finns av tradition en svårighet
  med just öppenheten, som vi sa förut.

 296. Men det är så för varenda
  säkerhetstjänst i världen.

 297. Ingen säkerhetstjänst
  fixar problemet ensam.

 298. Det måste ske en samverkan.
  Både nationellt inom länderna-

 299. -men även internationellt.

 300. Problemet är inte svenskt,
  eller syriskt, tyskt eller franskt.

 301. Det är ett internationellt problem,
  och samarbetet måste förbättras.

 302. Tack. Det är oerhört tydligt
  att det krävs samverkan-

 303. -och det är många olika aktörer
  med tangerande uppdrag, olika delar.

 304. Det är egentligen fintoningen,
  att få oss att haka i varandra-

 305. -så att det blir en kedja, och att
  man tillsammans verkar i en riktning-

 306. -som stödjer det samhälle
  som vi har att upprätthålla.

 307. En del i detta, förutom erfarenhet,
  är forskning och kunskapsbyggande.

 308. Kan ni alla säga vad ni vill se
  att vi får mer kunskap om-

 309. -och vad som bör lyftas fram i
  samhället? Jag vill börja med Stefan.

 310. Jag vet att Per från MSB ska prata
  lite om forskning sedan, men...

 311. -Vilken kompetens behövs?
  -Jag måste fundera lite.

 312. Det som jag skulle vilja veta mer om,
  det är nog...

 313. ...beteendet, varför...

 314. Vad händer med unga män och kvinnor
  som lever i Sverige eller väst-

 315. -vad är det som får dem att ta det
  här steget att vara med-

 316. -i olika extrema rörelser?

 317. Jag har egna teorier om utanförskap,
  men det vore intressant-

 318. -med djupare forskning för att se-

 319. -exakt vad som händer i en människa
  som tar det här steget.

 320. I vissa fall är det ju ett steg
  som leder till döden.

 321. -Det skulle vara intressant.
  -Tack. - Vad ser du, Peder?

 322. Vad är det viktigt att fokusera på?

 323. En viktig del är det som du tog upp,
  vad som får en person-

 324. -att ta det här steget. Jag vill
  också lyfta en lite annan del.

 325. Vi pratar mycket om våldsbejakande
  islamistisk extremism.

 326. Men tar man bort ordet våldsbejakande
  och har kvar idéerna...

 327. Alltså, man köper idéerna, man köper
  målet, men stöder inte våldet.

 328. Där tror jag att...

 329. ...Sverige och västvärlden
  behöver bli betydligt bättre...

 330. ...på att ta
  den ideologiska fajten...

 331. ...för att vinna detta.

 332. Det räcker nog inte
  att vara militärt överlägsen.

 333. I grunden finns något djupare här.

 334. Tack. - Magnus?

 335. Jag tror att det
  definitivt handlar om sociala media.

 336. Vi ser ju kommunikativt-

 337. -kulturellt, religiöst-

 338. -att om man kan koderna kan man se
  hur djupt en person är inne-

 339. -vad de får för inspiration osv.

 340. Jag tror att forskning
  på sociala media är en del.

 341. Den andra delen... Väldigt många
  fokuserar ju på problemet.

 342. Framför allt de som fokuserar på
  vårt forskningsområde.

 343. Men det måste
  kopplas till åtgärder också.

 344. När vi var ute i Angered-

 345. -så såg vi
  alla strukturella problem som fanns.

 346. När vi var i Göteborg så skojade vi
  med varandra, inte på skoj, men...

 347. Vi sa till varandra att det måste bli
  bättre i morgon. Det blev bara sämre.

 348. Vi träffade väldigt många
  goda krafter, eldsjälar-

 349. -som jobbar längst ut i linan
  och väldigt hårt.

 350. Men jag tror att miljön påverkar.

 351. Kan man koppla på som i fallet
  med Malmö och Malmö högskola-

 352. -och de trygghetsundersökningar osv.
  som pågår-

 353. -kan man koppla på forskare att
  studera strukturerna som utvecklas-

 354. -så skulle det vara intressant
  för att de ska få en referenspunkt.

 355. Då kan de ta in den information
  som finns i omvärlden.

 356. Det är ju ingen avsaknad av
  information utan en tsunami av det.

 357. Tack. Vi är i den kunskapsbyggande
  fasen och bygger den här bilden nu.

 358. Men när man börjar diskutera,
  så vill man vara vid punkt fem.

 359. Ibland tänker rättsvårdande
  myndigheter: "Nu är det dags!".

 360. Men det är ju också en samhällsvilja,
  en vilja att göra nånting.

 361. Därför är vi här i dag.
  Vi vill göra nånting-

 362. -vidta konkreta åtgärder
  och nå resultat.

 363. Jag har inte frågat alla. - Daniel?

 364. Jag sticker ut hakan och säger
  att det finns överskott på kunskap-

 365. -och underskott på praktiskt arbete.

 366. Vi bör snarare få ut all den kunskap
  som finns, särskilt bland oss här-

 367. -och få ut den till praktiken.
  Det är vår utmaning.

 368. Sociala medier och annat. - Lari?

 369. Ja, jag håller med Daniel,
  praktiskt arbete är viktigt.

 370. Men jag vill ändå slå ett slag för
  forskning kring sociala medier-

 371. -som vi har varit inne på.

 372. Det vi ser är ett slags normalisering
  av budskapet bland ungdomar.

 373. Det är ganska tydligt. Budskapet
  som kommer från IS och liknande.

 374. Det tas nu emot på ett annat sätt
  än på 90- och 00-talet.

 375. Står vi inför en ny subkultur,
  en ungdomskultur?

 376. Jag tänker på 1977,
  när punken var i gång.

 377. Sex Pistols härjade runt och gav
  långfingret till hela samhället.

 378. En nihilistisk ungdomskultur.

 379. Nihilism betyder
  att man förnekar värdet av nånting.

 380. Punken förnekade värdet
  av normsamhället.

 381. Det är precis vad IS
  och liknande grupperingar gör.

 382. De förnekar värdet av det
  demokratiska samhället. De säger:

 383. "Skit i det där, kom till oss.
  Vi har det mycket bättre här."

 384. Är det en ny ungdomskultur
  som är på gång?

 385. Om den sker i den virtuella världen,
  kommer den att stanna kvar-

 386. -vare sig vi slänger in terrorister
  i fängelse eller inte?

 387. -Det är min fråga till forskarna.
  -Tack.

 388. Många kloka ord, men tiden går fort.

 389. Vi har ett digert program framför
  oss. Jag vill tacka er-

 390. -för kloka ord och synpunkter.
  Tack ska ni ha!

 391. Textning: Anna Fotso Lundberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Panelsamtal om att förebygga radikalisering och extremism

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Panelsamtal om att förebygga radikalisering och extremism. Medverkande: Daniel Norlander, NSVE, Stefan Anering, MSB, Lari Nyroos, Säpo, Peder Hyllengren och Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan. Moderator: Matilda Broman, Säpo. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt > Kriminalitet
Ämnesord:
Brottsförebyggande verksamhet, Extremism, Juridik, Kriminologi, Polisväsen, Politik, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Social grogrund och sociala risker

Per-Olof Hallin, professor i kulturgeografi vid Malmö högskola, talar om trender i Europa och Sverige gällande trygghet och kriminella nätverk. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Hatbrott som en social risk

Anders Wigerfelt, docent i International migration och etniska relationer vid Malmö högskola, leder ett forskningsprojekt kring hatbrott som fokuserar på utsattheten hos fem grupper: judar, muslimer, afro-svenskar, romer och HBTQ-grupper. Här berättar han om sitt arbete. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Panelsamtal om social grogrund och sociala risker

Panelsamtal om social grogrund och sociala risker. Medverkande: Eija Suhonen, länsstyrelsen Västra Götaland, Johnny Lindh, Västerortspolisen, Per-Olof Hallin och Anders Wigerfelt, Malmö högskola. Moderator: Katarina Hildingsdotter, MSB. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Kriminella nätverk med stor påverkan på lokalsamhället

Lars Öjelind, tillförordnad sektionschef på Rikskriminalpolisens underrättelsesektion, talar om kriminella nätverk i lokalsamhället. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Att mäta otrygghet

Manne Gerell, forskare vid Malmö högskola, forskar kring vilka platser som har mycket problem med skadegörelse, bränder och våldsbrott. Här presenterar han sitt arbete. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Trygg i Angered

Johanna Söderlund är trygghetssamordnare för stadsdelsförvaltningen Angered och arbetar tillsammans med Ulf Merlander, poliskommissarie, med att samordna det brottsförebyggande operativa arbetet utifrån den lokala problembilden. Här berättar de om sitt arbete. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Identifiera och kartlägga sociala risker i Stockholm stad

Sara Clevensjö Lind berättar om Stockholm stads verksamhet och hur man arbetar med att identifiera och kartlägga sociala risker. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Panelsamtal om att identifiera och kartlägga sociala risker

Panelsamtal om att identifiera och kartlägga sociala risker. Medverkande: Kurt Petersen, professor Lunds universitet, Michael Frejd, Stockholms stad, Suraya Reif Abdali, Angereds stadsdelsförvaltning och Malin Martelius, Malmö stad. Moderator: Rainar All. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Att förebygga radikalisering och extremism

Magnus Ranstorp är forskare vid Försvarshögskolan. Här talar han om hur man förebygger radikalisering och extremism. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Att förekomma terror

Lari Nyroos, chefsanalytiker för kontraterrorism vid Säpo, talar om hur Säpo arbetar och definierar vad det innebär att förekomma terror. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Rasnationalistiska miljön

Daniel Poohl från Expo ger insyn i rasnationalistiska miljöer och talar om miljöernas uppkomst och samhällets förhållning till dem. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Kommunens roll i att förebygga radikalisering och extremism

Malin Martelius arbetar som trygghets- och säkerhetssamordnare på stadskontoret i Malmö och är psykolog i grunden. Här berättar hon om arbetet med att förebygga radikalisering och extremism. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Panelsamtal om att förebygga radikalisering och extremism

Panelsamtal om att förebygga radikalisering och extremism. Medverkande: Daniel Norlander, NSVE, Stefan Anering, MSB, Lari Nyroos, Säpo, Peder Hyllengren och Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan. Moderator: Matilda Broman, Säpo. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Reflektioner utifrån Tillitsbarometern

Lars Trägårdh från Ersta Sköndal högskola berättar om sin undersökning om social tillit på en lokal nivå i samhället. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Är sociala risker ett hot mot samhället?

Ingen föds till extremist

Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, talar om hur ungdomar kommer in i extremismen och ger sin syn på vad man ska känna till när man arbetar med denna problematik. Inspelat den 22 april 2015 på Fazer konferens, Stockholm. Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Samtal om Ett gott hem för alla

Artisten, författaren och aktivisten Hans Caldaras i samtal med Fred Taikon som är ordförande för tidskriften É Romani Glinda. De pratar om fotografierna i uställningen Ett gott hem för alla och berättar om upplevelser i barndomen. Bilderna är tagna under 1950- och 1960-talen av Anna Riwkin och Björn Langhammer. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.