Titta

UR Samtiden - Vart är USA på väg?

UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Om UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Utrikespolitiska institutets fortbildningsdag med föreläsningar och diskussioner om USA och landets utvecklingstendenser. USA har fortsatt att vara en supermakt efter Sovjetunionens upplösning, men makten är på väg att delas med stater som Ryssland och Kina. Fortbildningsdagen ägde rum den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Vart är USA på väg? : USA:s roll i världsekonominDela
 1. Tack för jag fick komma hit och prata
  om hur jag ser på USA:s ekonomi-

 2. -och förstås också USA:s ekonomi och
  som land i ett globalt perspektiv.

 3. Jag har ungefär 25 minuter på mig,
  och sen har vi en liten frågestund.

 4. Jag har delat in presentationen
  i tre delar.

 5. Den första
  handlar om det globala landskapet.

 6. När man tittar på USA och andra
  länder sker det stora förändringar-

 7. -som påverkar
  relationer mellan länder-

 8. -och det kommer också att få
  konsekvenser för vilken makt man har-

 9. -och vilken agenda man sätter.
  Det globala perspektivet först-

 10. -sen var vi befinner oss
  i amerikansk ekonomi just nu.

 11. Den sista delen blir bara
  en sammanfattning. Så ser det ut.

 12. Om jag ska inleda med att försöka
  presentera hur jag analyserar-

 13. -världen i dag, så måste jag säga att
  det är en oerhört komplex situation.

 14. Ett sätt att illustrera det som bland
  annat rör sig i mitt huvud just nu-

 15. -när det gäller frågeställningar som
  påverkar mina ekonomiska prognoser-

 16. -är att måla upp
  alla de här bollarna.

 17. Hade jag haft ett par timmar hade jag
  haft möjlighet att gå igenom allt-

 18. -och fundera på konsekvenserna,
  men det ni ser är en interaktion av-

 19. -ekonomiska, finansiella
  och politiska frågeställningar.

 20. Allt det här samverkar och när man
  som prognosmakare ska försöka förstå-

 21. -vart konjunkturen är på väg, så
  måste man få in de här relationerna.

 22. Det är intressant att vi alltmer
  börjar prata om ett nytt begrepp.

 23. Förut hade vi det här med ekonomi.
  Vi pratade säkerhetspolitik för sig.

 24. Nu börjar vi prata om geoekonomi-

 25. -och det handlar om just
  samspelet mellan ekonomi och politik.

 26. När jag ska göra mina prognoser
  måste jag också ha med det politiska-

 27. -för det är en sån tydlig samverkan
  mellan det politiska och ekonomiska.

 28. Jag ska försöka göra en ansats om
  samspelet mellan ekonomi och politik.

 29. Det är stora krafter i världsekonomin
  som påverkar ekonomisk utveckling-

 30. -och det är strukturella skift som
  har ägt rum de senaste 10, 15 åren.

 31. Det första som dyker upp
  är globaliseringen.

 32. Vi har haft en enorm globalisering
  i världen de senaste 10-15 åren.

 33. Det finns olika indikatorer.
  Världshandeln. Det är en enorm kraft-

 34. -och det här ändrar
  styrkeförhållanden mellan länder.

 35. Det handlar också om att världen
  aldrig har varit så skuldsatt som nu-

 36. -och vi vet att det är många länder
  som inte har nåt utrymme att hantera-

 37. -om man nu skulle stå inför
  en ny ekonomisk nedgång.

 38. Det gör att flera länder blir
  sårbara och beroende av andra länder.

 39. Den tredje faktorn är mycket större
  inflytande av staters agerande.

 40. Mycket förstås tack vare Kina,
  men också centralbanker-

 41. -som uppfattas som självständiga
  och spelar huvudrollen i ekonomin.

 42. Vi tittar på vad de gör med
  sina räntor och minusräntor.

 43. De låter sina balansräkningar
  expandera kraftfullt.

 44. Den sista faktorn som har ändrat
  förhållandena är demografi.

 45. Det är ett antal länder
  som står inför åldrande befolkning.

 46. Det påverkar arbetskraftsutbudet,
  möjligheten till ekonomisk tillväxt-

 47. -och det får också konsekvenser
  för styrkeförhållanden mellan länder.

 48. På den geopolitiska sidan
  ser jag ökade tecken på nationalism-

 49. -vilket gör att flera länder blir mer
  inåtvända och inte vill samarbeta.

 50. Jag ser ökad ekonomisk ojämlikhet,
  framför allt inom länder.

 51. Det är ett resultat av
  den ekonomiska politiken.

 52. Ett antal länder
  har bedrivit en åtstramningspolitik.

 53. Det drabbar hushåll som oftast
  har det dåligt i utgångsläget-

 54. -genom hög arbetslöshet.
  Sen sänker centralbanker räntan-

 55. -och pumpar upp tillgångspriser. Det
  gynnar hushåll som redan har det bra.

 56. Då får ni det här att man
  sliter isär hushållen sinsemellan.

 57. Det gör att det skapar osäkerhet
  och får länder att vända sig inåt.

 58. Den tredje faktorn:
  eftersträvan av demokrati.

 59. Det har vi flera exempel på
  om man tar Mellanöstern.

 60. Det sista som dyker upp
  och påverkar den geopolitiska bilden-

 61. -är tillgången till naturresurser.
  Det som ändrar bilden nu-

 62. -är tillgången på
  skiffergas och skifferolja.

 63. Den ändrar ganska dramatiskt
  relationen mellan länder-

 64. -och förstås vilken roll USA
  ska spela här framöver.

 65. Samspelet mellan de här två krafterna
  avgör den globala maktfördelningen-

 66. -och det här är för mig en situation
  där olika länder hamnar i nya roller-

 67. -och man ska lära sig varandras spel.

 68. Det här skapar också en osäkerhet,
  som utifrån mitt perspektiv-

 69. -tyvärr verkar dämpande
  på den ekonomiska tillväxten.

 70. Tittar man på
  hur världen ser ut i dag...

 71. Det är storleken på olika länder,
  som andel av världsekonomin.

 72. De översta graferna är tillväxt-
  ekonomier, "emerging markets"...

 73. ...och utvecklingsländer, och ni
  ser hur deras andel har vuxit.

 74. Samtidigt ser ni att de utvecklade
  ekonomierna, USA och Europa-

 75. -går åt motsatt håll. Det här
  maktskiftet ägde rum ungefär 2007.

 76. Sen har ni de två nedre kurvorna.
  Då har ni Kina och USA-

 77. -och man kan diskutera måtten,
  men politiskt var det ganska stort-

 78. -när Världsbanken i september förra
  året sa att Kina hade gått om USA-

 79. -som världens största ekonomi.

 80. Så det inträffade då 2014.

 81. Det är Internationella Valutafondens
  prognoser fram till 2020-

 82. -men det finns inget tvivel
  att kurvorna fortsätter så här.

 83. Att styrkeförhållanden mellan länder
  förändras är inte överraskande-

 84. -men det som är nytt
  den här gången är hastigheten.

 85. Vi har aldrig sett så väldigt snabba
  förändringar i styrkeförhållandena.

 86. När man tittar på
  länder och relationer-

 87. -står vi inför
  en ny era av strategisk konkurrens.

 88. Det finns mycket klagomål
  mot de gamla institutionerna-

 89. -som Världsbanken
  och Internationella Valutafonden.

 90. Inte minst hur de har hanterat krisen
  de senaste åren-

 91. -och att man inte har levererat
  gällande tillväxt eller handel.

 92. Man kan säga
  att det var en svår situation-

 93. -men vi befinner oss i ett läge där
  de gamla institutionerna ifrågasätts.

 94. Samtidigt så har vi
  en gammal infrastruktur kring-

 95. -hur länder ska samarbeta
  och förhålla sig till varandra.

 96. Jag kan förstå att utvecklingsländer,
  Kina bland annat, vill ha inflytande-

 97. -och det pågår en process
  inom Internationella Valutafonden-

 98. -hur man ska få de nya länderna att
  få större inflytande över agendan.

 99. USA sätter sig på tvären
  och får inte ändan ur vagnen-

 100. -för att kunna ta ett beslut
  och ge länderna större röststyrka.

 101. Det är ganska uppenbart i min värld
  att vad jag ser nu-

 102. -är en process där vi
  delvis underminerar rollen lite-

 103. -för Internationella Valutafonden
  och Världsbanken.

 104. Det här är ju lite styrt,
  inte minst från Kina-

 105. -när man nu bygger upp
  den här BRICS-organisationen.

 106. I dag har vi ju då G20.
  Det är nitton länder plus EU.

 107. Det är där man ska få världsekonomin
  att röra sig åt rätt håll.

 108. Det är ju
  mycket dominerat av USA och Europa.

 109. Det som händer nu är att Kina bygger
  väldigt metodiskt, målmedvetet-

 110. -på den här BRICS-organisationen. Det
  är en ganska spretig organisation-

 111. -med Brasilien, Ryssland,
  Indien, Kina och Sydafrika.

 112. Det finns ett ledarskap i form av
  Kina, och man bygger målmedvetet-

 113. -att man vill ha en skuggstruktur
  på det vi har inom Världsbanken.

 114. Jätteintressant att se
  var det här landar nånstans.

 115. Det sker ett maktskifte
  och en förändring som är intressant.

 116. Om man tittar på den amerikanska
  ekonomin, vad ska man tro framöver?

 117. Det ser i dagsläget
  hyfsat bra ut för USA:s ekonomi-

 118. -och en komponent som gör att vi kan
  se återhämtningen i USA:s ekonomi-

 119. -är en skuldsanering.

 120. Grafen ni ser framför er visar
  den privata sektorns skuldstock-

 121. -i förhållande till BNP.

 122. Ni ser då att redan direkt efter det
  att banken Lehman kollapsade 2008-

 123. -har skulderna
  kommit ned ganska betänkligt.

 124. Det är en förutsättning
  för den ekonomiska tillväxten.

 125. Det vi har sett i många länder,
  inklusive USA-

 126. -är nåt bland det giftigaste
  som finns bland lågkonjunkturer.

 127. Det är nämligen
  balansräkningsrecession.

 128. Hushåll och företag har tillgångar
  och skulder och tillgångarna krymper-

 129. -och så man har skulderna kvar.
  Hushåll och företag ska amortera-

 130. -oavsett vad som händer, och då biter
  ofta inte den ekonomiska politiken.

 131. Det här med vad finansministrarna
  gör, utan man måste få ned skulderna.

 132. Först då börjar
  den ekonomiska politiken verka.

 133. Då är min slutsats att USA
  har kommit ut ur den här skuldfällan-

 134. -som man har suttit i medan eurozonen
  fortfarande har skuldsanering kvar.

 135. Nu ska man ju säga att skuldnedgången
  för amerikanska hushåll-

 136. -beror mycket på att förluster
  har gått via amerikanska banker-

 137. -så ungefär 2/3 av skuldsaneringen
  beror på kreditförluster-

 138. -som har uppkommit i bankerna.

 139. Det har vi inte sett än i eurozonen,
  men det viktiga är att hushållen-

 140. -har fått ned skulderna och kan bygga
  en starkare balansräkning framöver.

 141. Det här syns också när hushållens
  nettoförmögenhet stiger.

 142. Den blå tunna linjen
  visar hushållens nettoförmögenhet-

 143. -och ni ser strax före 2008
  hur nettoförmögenheten krymper-

 144. -och så ser ni utvecklingen därefter.
  Hushållen har aldrig varit så rika-

 145. -som de är just nu, om vi
  tittar på tillgångar minus skulder.

 146. Det beror mycket på sjunkande skulder
  och stigande aktiekurser-

 147. -och huspriser.

 148. Vår prognos säger att amerikanska
  huspriser ska stiga med 10 procent.

 149. Problemet är att förmögenhetseffekten
  träffar väldigt olika.

 150. Då ökar den ekonomiska ojämlikheten
  som i många andra länder-

 151. -men det här är en kraft
  för den ekonomiska tillväxten.

 152. 60-65 procent av all tillväxt i USA
  kommer från hushållens konsumtion-

 153. -så det är viktigt
  att hushållen är komfortabla.

 154. Den röda kurvan
  visar hushållens framtidstro-

 155. -så vi har reparerat ganska mycket
  av det vi såg efter Lehman-kollapsen.

 156. Även bland företagen
  ser vi en ljusning.

 157. Det här diagrammet
  visar investeringarna i USA-

 158. -och det handlar om
  maskininvesteringar, byggande, etc.

 159. Vi har haft en period
  med låga investeringar i USA.

 160. Det har pressats ned
  under det långsiktiga genomsnittet-

 161. -och oftast när det vänder runt...
  De skuggade blå områdena visar-

 162. -när det har varit en nedgång
  i ekonomin. När det vänder runt-

 163. -brukar det fortsätta. Det finns
  ett investeringsbehov i USA-

 164. -och det medverkar också, vid sidan
  av den privata konsumtionen-

 165. -till att ni får en bättre ekonomisk
  tillväxt framför er här.

 166. Man kan diskutera att man lägger ett
  streck och säger det är genomsnittet.

 167. Jag tror att investeringarna
  inte kommer tillbaka till samma nivå.

 168. Man behöver inte investera lika
  mycket för att få samma effektivitet-

 169. -så kanske ett genomsnitt
  ska slutta lite svagt nedåt-

 170. -men det finns en kraft
  vad gäller företag och investeringar-

 171. -som jag tror kan komma
  och därmed också hjälpa tillväxten.

 172. En viktig fråga handlar ju också om
  hur ansträngt resursläget är.

 173. Vi befinner oss sju och ett halvt år
  efter det att USA:s centralbank-

 174. -la sin styrränta på noll procent.

 175. Nu börjar vi diskutera att
  amerikansk penningpolitik går i mer-

 176. -möjligtvis kontraktiv riktning.
  Att USA ska höja räntan.

 177. Då handlar det om hur ansträngt
  resursläget är i amerikansk ekonomi.

 178. Man kan titta på det
  på lite olika sätt-

 179. -och vi fokuserar på arbetsmarknaden.

 180. Till vänster ser ni tre olika mått
  på hur ansträngt resursläget är.

 181. Den röda kurvan
  är nivån på arbetslösheten.

 182. Ni ser att den
  ligger över nollstrecket.

 183. Vi börjar hamna i ett läge med
  så stark efterfrågan på arbetskraft-

 184. -att det borde få mer fart nu
  och kan ge viss inflation.

 185. Den kortsiktiga arbetslösheten,
  den översta kurvan-

 186. -ligger en tydlig bit
  över nollstrecket.

 187. Kurvan längst ned
  är sysselsättningsgraden.

 188. Det vill säga att folk
  har lämnat arbetskraften-

 189. -men skulle de komma tillbaka
  har ni en stor arbetskraftsreserv.

 190. Då är faktiskt resursläget inte
  så där jätteansträngt.

 191. Tittar man på den röda kurvan,
  arbetslöshet, och sen lönetillväxten-

 192. -för den skulle ju också kunna vara
  ett mått på vilken fart ekonomin har-

 193. -ser ni att den blå kurvan
  pekar nedåt-

 194. -så lönetillväxten har inte riktigt
  kommit tillbaka som förväntat.

 195. Det här är ett globalt fenomen.

 196. Vi ser att lönetillväxten
  hålls tillbaka i många länder.

 197. Jag kommer tillbaka till
  den frågeställningen alldeles strax.

 198. Så här ser inflationen ut
  för eurozonen och USA.

 199. USA har den blå kurvan, och vi räknar
  med att USA kommer att ha deflation.

 200. Det vill säga
  fallande konsumentpriser.

 201. Det här är den goda deflationen.
  Den kommer från utbudssidan.

 202. Den pressar ned priserna, och
  det är mycket tack vare energipriser.

 203. Den goda deflationen
  ger hushållen köpkraft.

 204. Den goda deflationen ger företagen
  sänkta produktionskostnader.

 205. Skulle vi gå över till
  den onda deflationen-

 206. -är det om den låga prisutvecklingen
  börjar påverka våra förväntningar.

 207. Vi börjar tro på fallande priser.

 208. Hushåll och företag
  konsumerar och investerar inte i dag-

 209. -för om ett halvår är priserna lägre.

 210. Då har vi den onda deflationen.
  Det är den farliga deflationen-

 211. -men här ser ni det positiva.

 212. Det här ger en kraft
  till amerikansk tillväxt-

 213. -men tittar man på USA och världen,
  var hittar man då inflationen i dag?

 214. En del tror ju fortfarande
  att om vi startar sedelpressarna-

 215. -eller trycker ut mängder med pengar
  i systemet får vi inflation.

 216. Det är bara att titta på Japan.

 217. De har försökt trycka pengar
  och få upp inflationen i tjugo år.

 218. Det finns ett svagt samband
  mellan att trycka pengar-

 219. -och få upp inflationen.
  Jag tror inte att det ger inflation-

 220. -men den viktigaste komponenten för
  inflation är tron på stigande löner.

 221. Det finns
  stora arbetskraftsreserver i världen.

 222. 25 procent av all arbetskraft
  finns i Kina i dag.

 223. 15 procent finns i Indien, så de
  står sammantaget för 40 procent.

 224. Vi märker ju att utbildningsnivåerna
  växer i tillväxtekonomierna-

 225. -vilket gör att man konkurrerar
  på andra arbetsmarknadsområden.

 226. Vilket också pressar ned lönerna.

 227. Jag tror att vi inne i en period
  där lönetillväxten är nedåtpressad-

 228. -och det här blir en jätteutmaning
  för centralbanker med inflationsmål-

 229. -som ska få upp inflationen
  till två procent. De får det svårt.

 230. Energipriserna... I USA
  har vi skiffergas och skifferolja.

 231. Den stora trenden
  är att energipriserna är på väg ned.

 232. Det innebär vissa utmaningar för USA.
  Man kanske inte får igång produktion-

 233. -men med teknisk utveckling
  kommer man tillbaka.

 234. För USA och övriga pressar sjunkande
  energipriser tillbaka inflationen.

 235. Matpriser har jag tagit upp
  som faktor, men den effekten-

 236. -är också ganska begränsad.

 237. Skatteförändringar
  hoppas många länder på.

 238. Genom att höja bensinskatt, moms,
  etc. kan man få upp inflationen.

 239. Det gjorde Japan för ett år sen.

 240. Man höjde momsen
  från fem till åtta procent.

 241. Man lyckades få upp inflationen
  i ungefär ett halvår-

 242. -sen var inflationen på väg ner igen.

 243. Man fick inflationsuppgången
  till priset av en tvärnit i ekonomin.

 244. I dag fokuserar många på valutan.

 245. I den globala miljön
  vill alla ha en svag valuta-

 246. -för då får man upp
  den importerade inflationen.

 247. Problemet är att alla
  inte kan få en svag valuta samtidigt.

 248. I den här nya världen så är det här
  nåt samband som fortfarande gäller.

 249. Att en valuta måste stå på
  andra sidan, och den här "en valuta"-

 250. -är den amerikanska dollarn.

 251. Jag tror att USA kommer att tillåta
  en starkare amerikansk dollar-

 252. -men om även USA skulle ge sig in i
  det pågående valutakriget-

 253. -ökar risken för protektionism.

 254. Jag kommer tillbaka till
  den frågeställningen.

 255. Inflation är ett globalt fenomen,
  och det blir stora utmaningar-

 256. -inte bara för USA utan för
  andra länder att skapa inflation.

 257. Det är bra för många länder, men
  en utmaning för många centralbanker.

 258. Så här ser kartan ut om man tittar på
  centralbanker och styrräntorna.

 259. Väldigt mycket siffror. Riksbanken
  kom med sitt besked i dag.

 260. Man ligger på -0,25 procent.

 261. Vi tror Riksbanken levererar
  ytterligare så småningom-

 262. -men framför allt fokus på USA där
  uppe. Vi tror att de höjer räntan.

 263. Många är väldigt rädda för
  vad det här får för effekter-

 264. -och att det ju inte går
  att höja USA:s ränta.

 265. Det här visar att vi har varit
  inne i nollräntan för länge.

 266. Vi tror att nollräntan
  är det normala.

 267. Bara det faktum att USA ska börja
  höja räntan är ett positivt tecken-

 268. -på att vi äntligen kan sätta punkt
  för USA:s ekonomiska kris.

 269. När ni lyssnar på centralbankerna har
  de en asymmetrisk reaktionsfunktion.

 270. Det vill säga att om man
  skulle få ett negativt utfall-

 271. -av ekonomiska data
  så är de jättenervösa-

 272. -för skulle vi få en ny lågkonjunktur
  sitter många länder bakbundna.

 273. Vi har redan kört ned
  penningpolitiken till nollnivåer-

 274. -och har
  inget finanspolitiskt utrymme.

 275. Därför är man på tårna
  och försöker reagera snabbt-

 276. -om vi har en svagare utveckling.

 277. Har vi en starkare utveckling
  så sitter man still i båten.

 278. Vad är en normal ränta i dag?
  USA:s centralbankschef Yellen-

 279. -säger, om man läser mellan raderna,
  ungefär 2,5 procent.

 280. Vilket är ganska intressant, för hade
  ni ställt samma fråga för ett år sen-

 281. -så hade hon förmodligen sagt
  att en normal ränta är 4-4,5 procent.

 282. Att ta det här steget
  och få ner räntan till 2,5 procent-

 283. -får ju stora konsekvenser
  inte bara för USA:s penningpolitik-

 284. -utan för
  hela den globala räntemarknaden.

 285. Det vi oroar oss för när USA
  ska höja räntan är att många länder-

 286. -och investerare har lånat i dollar
  för att placera i tillväxtekonomier-

 287. -eller för att köpa olika tillgångar.

 288. Den här likviditeten uppgår till
  ungefär 9 200 miljarder dollar.

 289. När USA börjar höja räntan
  och dollarn stärks-

 290. -innebär det
  att dollarfinansieringen fördyras-

 291. -och det kan få stora konsekvenser
  för resten av världen.

 292. Vi har en penningpolitik
  som har globaliserats-

 293. -och den som sitter och styr och
  ställer amerikansk penningpolitik...

 294. ...vad gäller global penningpolitik
  det är i mångt och mycket USA.

 295. När ska man förvänta sig
  att de agerar?

 296. Jag tror att det blir i september
  och när man lyssnar på vad de säger-

 297. -har de redan krattat manegen för
  att höja, men marknaden är inte med.

 298. Det kan bli en stor överraskning. Det
  kan bli en nervositet i marknaden.

 299. Vi har ett presidentval
  som kommer upp-

 300. -och det brukar alltid bli
  protektionistiska tendenser.

 301. Skulle den amerikanska dollarn då
  stärkas kan det bli en del protester-

 302. -men USA:s centralbank säger att man
  nog kan tåla en starkare dollar.

 303. USA:s ekonomi är i mångt och mycket
  en inhemskt driven ekonomi.

 304. Det är framför allt där
  det kan påverka utvecklingen.

 305. US-dollarn spelar en mycket mindre
  roll för utvecklingen-

 306. -så därför är det viktigt framöver
  att inte räntorna sticker i väg-

 307. -för då får
  den amerikanska ekonomin problem.

 308. För att illustrera
  hur räntekänsligheten påverkar-

 309. -kan ni se det där uppe där vi har
  försökt räkna på vad effekten blir-

 310. -om ni lägger på dollarförstärkningen
  eller exkluderar den.

 311. Ni ser att effekterna ligger en
  bra bit på det stimulativa området-

 312. -för räntorna är fortsatt låga.
  Det som händer med USA-

 313. -är att man kan fortsätta med
  en stramare penningpolitik-

 314. -och en starkare dollar,
  utan att det skapar några problem-

 315. -vare sig för USA
  eller resten av världen.

 316. Min sista bild.
  En sammanfattning av läget.

 317. Min bild är att amerikansk ekonomi
  är på rätt väg.

 318. Det är tack vare att vi har skuld-
  sanerat och obalanserna är mindre.

 319. USA:s penningpolitik kommer att bli
  stramare, och det spelar stor roll-

 320. -för resten av världen
  och tillväxtekonomier.

 321. För många
  finansieras via amerikanska dollarn.

 322. Vi ser en väldigt snabb förändring av
  maktbalansen i världen.

 323. Vi håller på och bygger
  nya politiska infrastrukturer-

 324. -och det blir oerhört intressant att
  se hur Kina spelar det här spelet.

 325. I min värld kan man säga att Kina
  har en väldigt målmedveten agenda-

 326. -att bygga ekonomisk och finansiell
  styrka, och det kommer en tidpunkt-

 327. -då man spelar det politiska kortet.
  Jag känner när jag reser runt-

 328. -att vi och USA inte har förstått hur
  Kina kommer att hantera situationen.

 329. Och där har jag kommit till punkt.

 330. Stort tack. Oerhört intressant.
  Ett fint komplement för oss-

 331. -men det knyter också an till en
  diskussion vi har haft under dagen.

 332. USA:s roll i världen. Vart de är på
  väg. Tendenserna med multipolaritet-

 333. -som man säger inom statsvetenskapen.
  Det finns fler länder med makt-

 334. -och att Kina också har gått om USA
  som världens största ekonomi-

 335. -i ett visst mått av BNP,
  så att säga.

 336. Jag skulle vilja öppna upp
  de sista minuterna här för frågor-

 337. -från er. Passa på. Ska vi
  börja här med Niklas? Varsågod.

 338. Bara två korta frågor. På 70-talet
  hade man problem med stagflation.

 339. Har vi nu staglation? Med stagnation,
  ingen växande BNP per capita-

 340. -i Sverige de senaste åren
  plus deflation?

 341. Och om USA återhämtar sig
  och det går dåligt för Europa-

 342. -kommer det att försvåra för TTIP
  att komma till?

 343. Jag ska börja med sista frågan.
  Det brukar vara så-

 344. -att när USA går åt rätt håll brukar
  det dra med sig resten av världen-

 345. -så jag tror att vi får se
  en positiv utveckling även i Europa-

 346. -och det ökar förutsättningarna
  att man kommer överens.

 347. Med detta sagt ska jag säga att jag
  är bekymrad för eurosamarbetet.

 348. Vi har stora obalanser
  mellan de nitton euroländerna.

 349. Vi har Grekland
  som vi diskuterade de här dagarna.

 350. När jag ser på hur eurosamarbetet
  i dag fungerar försöker man mer...

 351. Man har inte färdigbyggt samarbetet
  och då blir man mer inåtriktad-

 352. -och funderar inte på
  hur man ska jobba internationellt.

 353. På det politiska området
  har man mycket mer att jobba med-

 354. -men ur ekonomisk synvinkel tror jag
  att USA kan dra Europa åt rätt håll.

 355. Sen det här med möjlig stagflation...

 356. Jag tror på fortsatt låg inflation
  med de krafter som jag såg här-

 357. -men sen är jag rädd att vi står
  inför en period med svagare tillväxt.

 358. Dels har vi det kortsiktigt, för vi
  har för mycket produktionskapacitet.

 359. Det finns en geopolitisk osäkerhet.
  I Ryssland och på andra håll.

 360. Det gör att man inte får i gång
  efterfrågan, en svag efterfrågan-

 361. -men sen
  handlar det ju också om utbudssidan.

 362. Demografi, som i många länder gör att
  man inte har produktionsmöjligheter.

 363. Vi har för höga avkastningskrav, så
  investeringarna kommer inte i gång.

 364. Jag tror att vi har... Jag ska
  också nämna ekonomisk ojämlikhet.

 365. Det är också nåt
  som inte gynnar ekonomisk tillväxt.

 366. Vi har ekonomisk ojämlikhet
  inom länder mellan olika hushåll.

 367. Däremot kan man säga att vi har
  något mindre faktiskt mellan länder.

 368. Det är tack vare globaliseringen, men
  när man har problemen på hemmaplan-

 369. -så försämrar det tyvärr
  det globala samarbetet.

 370. Du nämnde här
  hur Kina bygger upp skuggsystem-

 371. -till de västerländskt
  etablerade systemen.

 372. Samtidigt nämnde du
  att de system vi har bör anpassas-

 373. -efter de nya ekonomier som finns.

 374. Kan vi anpassa befintliga system
  eller måste vi tänka helt nytt?

 375. Är det det Kina och BRICS-länderna
  signalerar-

 376. -eller vilka möjligheter finns det
  att anpassa befintliga system-

 377. -så att de
  rymmer tillväxtländernas önskemål?

 378. Det finns stora möjligheter
  att anpassa befintliga system.

 379. Det finns brister. Man kan ju
  titta på hur Världsbanken arbetar.

 380. Det finns brister där,
  men de går att åtgärda.

 381. Det som Kina gör i dag
  är ju så målmedvetet.

 382. Det här är ju en kritik
  som riktas från Kina mot USA-

 383. -som är kopplad till att man
  inte förmår anpassa maktstrukturerna-

 384. -för det är ju uppenbart i dag
  om man tittar på Kina...

 385. Beroende på hur man räknar är det
  16-17 procent av världsekonomin.

 386. Det borde få ha inflytande över den
  globala ekonomisk-politiska agendan.

 387. Jag hoppas att vi rör oss i den
  riktningen, för BRICS-organisationen-

 388. -som man försöker bygga upp kommer
  att bli svår att få att fungera-

 389. -för de här fem länderna är så olika-

 390. -och är i olika utvecklingsstadier,
  så det vore önskvärt om Kina-

 391. -skulle kunna få ett ökat inflytande.

 392. På både det politiska
  och det ekonomiska området-

 393. -är min bild när man försöker förstå
  hur världsekonomin i dag fungerar-

 394. -att vi inte riktigt har förstått hur
  den här globaliseringen i världen-

 395. -som har kommit med en våldsam kraft
  ändrar ekonomiska samband.

 396. Hur det ändrar maktförhållanden
  i världen.

 397. Vi måste tänka till
  och förstå hur världen ser ut.

 398. Där har vi fortfarande
  en hemläxa att göra.

 399. Det återspeglar att världen
  befinner sig i en väldigt rörlig fas-

 400. -både vad gäller ekonomi,
  politik och andra dimensioner.

 401. Det har blivit dags
  att avrunda den här dagen.

 402. Stort tack återigen till Robert.
  - Stort tack för att ni kom hit.

 403. Vi önskar er hjärtligt välkomna
  tillbaka hit också. Tack så mycket.

 404. Textning: Jeffery Rahm
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

USA:s roll i världsekonomin

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Robert Bergqvist är chefsekonom vid SEB och ger här en bild av USA:s ekonomi. Han beskriver bland annat globaliseringens utveckling under de senaste 10-15 åren och demografiska utmaningar som flera länder står inför. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Ekonomi
Ämnesord:
Ekonomi, Ekonomiska förhållanden, Finansväsen, Förenta staterna, Nationalekonomi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Öppningsanförande - vart är USA på väg?

USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski, föreläser om Sveriges och USA:s relation. Han berättar om president Barack Obamas utrikespolitik och hur arbetet med Obamas visioner har realiserats. Obama har prioriterat dialog, partnerskap och mänskliga rättigheter. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Globalt maktskifte från väst till öst?

Johan Eriksson är forskningschef vid Utrikespolitiska institutet och redovisar olika teorier om var i världen makten kommer att ligga i framtiden. Kommer Kina att ta över? Kommer USA behålla sin position eller blir det en global maktbalans? Kanske kommer militär makt att ersättas med kultur och handel som viktigare inslag? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

USA och energirevolutionen

Niklas Rossbach är säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och föreläser om USA:s framgångar med utvinning av skiffergas och skifferolja. Eventuellt kommer landet att bli energioberoende. Vad innebär det för amerikansk säkerhetspolitik och för relationerna med Mellanöstern, Asien och Europa? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Säkerhetspolitiska prövningar

Föreläsning med Jan Hallenberg som är professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Han beskriver USA:s säkerhetspolitik under 2015. Han berättar om landets utrikespolitiska förhållande till andra länder samt inrikespolitiska utmaningar. Vilka frågor driver USA och vilken inställning har president Barack Obama till internationell politik? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Utrikespolitiken efter Obama

Journalisten Britt-Marie Mattsson har under lång tid bevakat amerikansk politik. Hon föreläser om presidentvalet i USA 2016. Eftersom det anses vara världens mäktigaste ämbete så är det intressant att försöka förutspå vem som tar över efter Barack Obama. Hur kommer utgången av valet att påverka resten av världen? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

De transatlantiska relationerna

Mike Winnerstig är säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och föreläser om europeisk säkerhetspolitik och amerikansk Europa-politik. Han säger att USA:s förhållande till Europa har varierat genom åren oavsett presidentens partibeteckning. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Paneldiskussion

Panelsamtal om presidentvalet i USA 2016. Vem vinner presidentvalet? Dagsläget i USA diskuteras och analyser görs av vilka faktorer som spelar störst roll för utgången av valet. Medverkande: Jan Hallenberg, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan; Ginna Lindberg, Utrikeschef vid Sveriges Radio; Johan Eriksson, forskningschef vid Utrikespolitiska institutet; Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet; Niklas Rossbach, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 29 april 2015. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

USA:s roll i världsekonomin

Robert Bergqvist är chefsekonom vid SEB och ger här en bild av USA:s ekonomi. Han beskriver bland annat globaliseringens utveckling under de senaste 10-15 åren och demografiska utmaningar som flera länder står inför. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Angus Deaton, ekonomi

Nationalekonomen Angus Deaton har fått Nobelpriset i ekonomi 2015 för sin analys av konsumtion, välfärd och fattigdom. Här går han igenom delar av sin analys och förklarar varför våra konsumtionsval påverkar hela samhället och hur man på bästa sätt kan mäta och analysera välfärd och fattigdom. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Karl Marx och arbetets värde

Vid Karl Marx begravning sades att hans namn skulle eka genom århundraden. Och visst fick Friedrich Engels rätt, även om marxismens konjunktur har växlat. Tomas Johansson, metallare på Volvo, tycker att mycket av Marx tänkande står sig än idag. På de nationalekonomiska institutionerna står dock inte marxismen högt i kurs, vilket vänsterpartisten Johan Lönnroth fått erfara.