Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Föreläsaningar och samtal från konferensen Flora- och faunavård 2015. Talare berättar bland annat om Rödlista 2015 och dess betydelse för naturvården, Artdatabankens tillkomst och historia och om arternas tillstånd i den svenska miljön. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015 : SLU och fortlöpande miljöanalysDela
 1. Därmed vill jag välkomna
  Lisa Sennerby Forsse.

 2. Rektor för SLU-

 3. -men också filosofie doktor
  i strukturell botanik-

 4. -och professor i lövträdsodling.

 5. -Odlar du lövträd fortfarande?
  -Nej, det gör jag inte.

 6. Det var ett tag sen.
  Men "salix" finns kvar-

 7. -som en möjlig framtid för bioenergi.
  Den vill vi inte stänga ute.

 8. -Och den äter upp giftiga ämnen.
  -Ja.

 9. Den är en fantastisk miljö för alla
  möjliga kryp och större växter.

 10. -Och djur, framför allt.
  -Du ska prata om SLU och miljöanalys.

 11. Det är som alltid fullt i aulan
  på Flora- och fauna-dagarna.

 12. Det har det varit så länge jag
  har varit med. Det är så roligt.

 13. Från hela SLU vill jag hälsa er varmt
  och hjärtligt välkomna hit i dag.

 14. Då ska vi se om jag klarar den där.

 15. Så! Att hitta en fungerande balans-

 16. -mellan produktion och miljö
  är en komplex utmaning.

 17. Nationellt och internationellt ökar
  konkurrensen om våra naturresurser-

 18. -som mark och vatten,
  men även om näringsämnen och energi.

 19. SLU:s verksamhetsidé är att utveckla
  kunskap om biologiska naturresurser-

 20. -och om hur vi förvaltar
  och hållbart nyttjar dem.

 21. Det gör vi på tre sätt: utbildning,
  forskning och miljöanalys-

 22. -och vi gör det i samverkan
  med det omgivande samhället.

 23. Vi ska se om vi kan...

 24. Där! Våra profilområden vid SLU.

 25. Vi jobbar mycket med fortlöpande
  miljöanalys som jag ska prata om.

 26. Men SLU har mer.
  Här är några av våra profilområden.

 27. Skogs-, jordbruks- och
  husdjursvetenskap, veterinärmedicin-

 28. -miljö, akvatiska resurser
  och landskapsarkitektur.

 29. Det ger en bild av bredden
  vid universitetet.

 30. SLU är också Sveriges längsta
  universitet, och vi är rikstäckande.

 31. Våra huvudorter är där vi har
  fakultetsledningar, två i Uppsala-

 32. -en i Umeå och en i Alnarp.

 33. Genom övertagandet 2011 av personal
  och laboratorier från fiskeriverket-

 34. -har vi landets största samlade
  kompetens inom akvatisk ekologi.

 35. Den stora frågan
  i vår verksamhetsidé-

 36. -är hur vi brukar landskap och
  vatten. Görs det på ett hållbart vis?

 37. Klimatförändringar och en global
  befolkning som är 7 miljarder-

 38. -och kanske 10 miljarder 2050, gör
  att vi måste ha mer mat och energi.

 39. Vi har en massiv, urban expansion
  över jordbruks- och skogsmarker.

 40. Förändrad konsumtion i växande
  ekonomier påverkar jordens resurser.

 41. Här har vi ett ansvar
  att rusta för framtiden.

 42. SLU har ett regeringsuppdrag som
  är unikt bland landets universitet-

 43. -att bedriva fortlöpande miljöanalys.

 44. Vi är Sveriges största aktör
  inom miljöövervakning och -analys.

 45. Det är en viktig del
  av vårt sektorsuppdrag.

 46. Det är ett eget redovisningsområde-

 47. -och utgör 13 % av vår årliga
  omsättning på drygt 3 miljarder.

 48. Det är en viktig del av vår sektor.

 49. På det sättet kan vi ge bästa
  möjliga underlag för rätt beslut-

 50. -med sikte mot hållbar utveckling.

 51. Verksamheten drivs i nära samverkan
  med avnämare och intressenter.

 52. Vad ingår i uppdraget?

 53. Verksamheten inom FOMA,
  som vi kallar det-

 54. -omfattar hela kedjan
  från insamling av miljödata-

 55. -till presentationen
  av underlaget i en form-

 56. -som även ickeinitierade
  kan ta del av.

 57. Närheten till forskningen
  och positiv växelverkan-

 58. -är ett av motiven till
  varför miljöanalys hamnade på SLU.

 59. Vi är alltså den största utföraren
  i Sverige av detta-

 60. -och vi är ledande i Europa på design
  av miljöövervakningsprogram-

 61. -och världsledande på skogstaxering.
  Det har vi gjort sen 1923.

 62. Den är nog ett exempel på den längsta
  miljöanalysserien som vi har.

 63. Vi arbetar med miljöanalys
  i tio program-

 64. -som svarar mot miljömålen
  och sektorsansvaret.

 65. Biologisk mångfald
  är det största programmet.

 66. Här ingår Artdatabankens arbete att
  öka kunskapen om biologisk mångfald.

 67. Jag missade Torleifs föredragning.
  Han delade ut några rallarsvingar.

 68. Men i dag är Artdatabanken
  ett av SLU:s absoluta flaggskepp.

 69. Så det har kanske hänt
  en del med tiden.

 70. Om jag håller mig till
  biologisk mångfald, dagens ämne-

 71. -så har vi några exempel på
  vad vi gör inom området.

 72. Rödlistan har ni pratat om.
  Artportalen är en del.

 73. Det svenska artprojektet är en del.

 74. Vi arbetar mycket internationellt
  och efterfrågan ökar.

 75. Vi rapporterar till EU:s art-
  och habitatdirektiv-

 76. -och många andra
  internationella organisationer.

 77. Medverkan i CAFF - Conservation
  of Arctic Flora and Fauna.

 78. Där har SLU ordförandeskapet
  för respektive arbetsgrupper-

 79. -inom sötvatten och den terrestra
  delen inom CAFF.

 80. Och efterfrågan på data ökar
  hela tiden från vår omvärld.

 81. Det betyder att vi måste satsa mer-

 82. -och bli bättre på att fokusera på
  vad som är viktigt.

 83. Hela tiden ingår Sverige
  i globala överenskommelser-

 84. -vilket innebär ett ansvar att plocka
  fram säkra och certifierade data-

 85. -som kan visa på
  en riktig utveckling.

 86. EU ökar ständigt efterfrågan.

 87. Vi har också ett ambitiöst
  miljömålsarbete i Sverige-

 88. -både nationellt och regionalt.

 89. Kommuner, länsstyrelser:
  alla som jobbar med detta.

 90. SLU som myndighet
  jobbar med andra myndigheter:

 91. Jordbruksverket, Skogsstyrelsen.

 92. Naturvårdsverket är en stor
  beställare, "Hav" är en annan.

 93. Den ekonomiska utvecklingen-

 94. -för SLU:s miljöanalys
  har varit positiv sen 1997-

 95. -då det blev
  ett eget redovisningsområde.

 96. År 2013 omsattes knappt 400 miljoner.
  Det är cirka 13 % av vår omsättning-

 97. -för forskning,
  utbildning och miljöanalys.

 98. 70 % av FOMA är externa uppdrag.

 99. -från bl.a. Naturvårdsverket
  och den nya myndigheten "Hav".

 100. På den här bilden ser ni hur det
  är fördelat mellan fakulteterna.

 101. LTV-fakulteten är den i Alnarp.

 102. NJ-fakulteten finns i Uppsala.

 103. Skogen i Umeå, och veterinärssidan
  har giftfri miljö-

 104. -där toxikologin är en viktig del.

 105. Trots den positiva utvecklingen
  av finansiering-

 106. -varierar den kraftigt mellan åren.

 107. Varje år hittar regeringen
  ett program där pengarna läggs-

 108. -men sen tar programmet slut och vi
  vet inte om vi får pengar nästa år.

 109. Miljöövervakningens idé
  är att följa förändringar över tid-

 110. -och då behövs en långsiktig
  och stabil finansiering.

 111. Statssekreterare Göran Enander får en
  hälsning att ta till departementet.

 112. Det FOMA allra mest behöver är en
  långsiktig och stabil finansiering.

 113. Vad kan SLU erbjuda?
  Data från våra övervakningsprogram.

 114. Återkommande rapporteringar
  till beslutsorgan.

 115. Den egna analysverksamheten.

 116. Metodutveckling, expertstöd.

 117. Enligt ett regeringsbeslut blir SLU
  ägare till ett forskningsfartyg.

 118. Vi jobbar med Kustbevakningen
  och Sjöfartsverket-

 119. -på att ta fram ett sådant nytt
  forskningsfartyg till miljöanalys.

 120. Miljöanalys,
  forskning och utbildning-

 121. -är det som verksamheten vilar på.

 122. Vårt stora ansvar är att se till
  att bitarna kopplar ihop-

 123. -så att vi får resultat i utbildning
  och forskning och för kunskap framåt.

 124. Inte minst i programmet
  Biologisk mångfald-

 125. -och den verksamhet
  som är representerad här i dag.

 126. Slutligen vill jag gratulera
  Artdatabanken och dess fader Torleif-

 127. -till det 25-årsjubileum
  som vi firar i dag-

 128. -men också till de 15 miljoner som
  regeringen lagt tillbaka i budgeten.

 129. En välkommen födelsedagspresent.
  Tack.

 130. Textning: Veronika Haraldson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

SLU och fortlöpande miljöanalys

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lisa Sennerby Forsse är rektor på Sveriges lantbruksuniversitet och berättar om deras roll i att motverka förlust av arter. Sveriges lantbruksuniversitet har ett unikt uppdrag för ett universitet med att övervaka och analysera miljöutvecklingen. De ska också lägga fram bra underlag för beslutsfattande om hållbar utveckling. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur, Miljö
Ämnesord:
Hållbar utveckling, Högskolor, Miljöforskning, Miljöfrågor, Miljövård, Naturvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

25 år i naturvårdens tjänst

Torleif Ingelög har varit chef för Artdatabanken. Han berättar om Artdatabankens tillkomst och historia ur ett naturvårdsperspektiv. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Har det sjätte massutdöendet redan påbörjats

Sarah Bourlat är forskare vid Göteborgs universitet och föreläser om globala trender vid förlust av biologisk mångfald i marina och terrestra ekosystem. Hon berättar om hastigheten för utdöende i förhistorisk tid kontra nutid. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Rödlistan 2015

Rödlistan ges årligen ut med rödlistade arter i Sverige. Liselott Sjödin Skarp är programchef för arter vid Artdatabanken på SLU och berättar om resultaten i Rödlista 2015. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Hur går det för myrstarr, pygmémossa och violgubbe

Sebastian Sundberg och Michael Krikorev från Artdatabanken berättar hur det ser ut för kärlväxter, alger och kryptogamer i Sverige. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Hur går det för väddnätfjäril, älvängslöpare och kvistkrabbspindel?

Fjärilar och skalbaggar är två av de största grupperna på rödlistan. Hur är tillståndet i Sverige för dessa arter? Karin Ahrné och Håkan Ljungberg från Artdatabanken berättar. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

SLU och fortlöpande miljöanalys

Lisa Sennerby Forsse är rektor på Sveriges lantbruksuniversitet och berättar om deras roll i att motverka förlust av arter. Sveriges lantbruksuniversitet har ett unikt uppdrag för ett universitet med att övervaka och analysera miljöutvecklingen. De ska också lägga fram bra underlag för beslutsfattande om hållbar utveckling. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Regeringens syn på naturvårdspolitiken

Statssekreterare på miljö- och energidepartementet Göran Enander ger regeringens syn på naturvårdspolitiken. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Rödlistan berättar

Ulf Bjelke är artexpert vid Artdatabanken och berättar om vad rödlistan säger om tillståndet för olika arter i Sverige. Vilka miljöer hyser flest rödlistade arter? Vilka substrat är särskilt viktiga, vilka påverkansfaktorer är mest problematiska? Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Framtidens växtätare i ett variationsrikt landskap

Petter Kjellander är professor i viltekologi vid SLU och berättar om hur odlingslandskap och skog växer igen. Kan megaherbivorer som visenter öppna upp och skapa livsmiljöer för hotade arter? Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Insatser för ett rikt odlingslandskap

Det är inte bara rödlistade arter som drabbas av bristande miljöledningssystem och sjunkande mjölkpriser. Vilken plats har arter i morgondagens odlingslandskap? Urban Emanuelsson är professor vid Centrum för biologisk mångfald, Högskolan i Kristianstad och förklarar. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

The power of rödlistan

Marinbiologen och journalisten Anna Bisther berättar om hur rödlistan används. Hon säger att den är ett av naturvårdens viktigaste verktyg. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Allas ansvar ingens ansvar

Klara Eklund och Camilla Finsberg är miljöutredare i Göteborgs kommun. De berättar om hur man i Göteborg har brutit ner de nationella miljömålen till lokala mål, men prognosen för att nå dem ser mörk ut. Staden satsar på flera miljöprogramsåtgärder för att öka möjligheterna att nå målen. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Ideell och professionell naturvård i samklang

Thomas Strid är kommunekolog på Huddinge kommun och föreläser om vikten av samarbete mellan ideell naturvård och professionell. Han berättar om hur hans privata intresse för naturvård samverkar med den professionella yrkesrollen. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Naturen är tråkig!

Martin Emtenäs är programledare för Mitt i naturen på SVT och resonerar här kring hur man kan få människor som är ointresserade av naturen att bli intresserade. Han resonerar kring att teknik och underhållning konkurrerar med naturen. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Är vi alla sällsynta?

Niklas Dahl, professor i klinisk genetik, och Emma Tham, forskare, tar oss med på en tidsresa genom vården och diagnostiken av sällsynt sjukdomar. I framtiden kommer kraven på expertteam att öka för att kunna ställa rätt diagnos när det handlar om sällsynta sjukdomar, menar de. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Varför gör vi som vi gör?

Är människan som djuren eller har vår sexualitet formats av våra kulturella och religiösa föreställningar? Zooekologerna Erik Svensson och Jessica Abbott menar att det i princip är samma belöningssystem och samma gener som styr sexualiteten hos såväl bananflugor som människor.