Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Föreläsaningar och samtal från konferensen Flora- och faunavård 2015. Talare berättar bland annat om Rödlista 2015 och dess betydelse för naturvården, Artdatabankens tillkomst och historia och om arternas tillstånd i den svenska miljön. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015 : 25 år i naturvårdens tjänstDela
 1. Det är klassiskt och lite patetiskt-

 2. -att man tar fram gamlingar
  som ska berätta om gamla tider.

 3. De berättar gärna om
  hur bra allt var förr.

 4. Jag lät mig till slut övertalas
  att göra detta.

 5. För det så kallade kollektiva minnet
  är nämligen kort.

 6. Winston Churchill sa:

 7. "För att möta framtiden
  behöver man känna historien."

 8. Nu firar vi 25-årsjubileum, men
  Artdatabankens historia är längre.

 9. När jag började på gamla
  Skogshögskolan i Stockholm 1968-

 10. -hade en intensiv skogsdebatt
  påbörjats.

 11. Den kom att fortsätta
  i flera decennier-

 12. -och i någon mån fortsätter den
  än i dag.

 13. Det handlade om stora,
  hänsynslösa hyggen.

 14. Kalhyggen, i ordets rätta bemärkelse.

 15. Det handlade om radikal markberedning
  och kemisk lövslybekämpning.

 16. Till att börja med diskuterades det
  inte mycket om biologisk mångfald.

 17. Ett begrepp som inte fanns då.

 18. Det talades mer om friluftsliv,
  estetik och människors hälsa.

 19. Vid den tiden var de som forskade
  i Sverige-

 20. -om markanvändningens inverkan
  på flora och fauna-

 21. -färre än händernas fingrar.

 22. Vi var tre personer på Skogis som
  bekymrade oss över kunskapsbristen-

 23. -när det gällde
  skogsbrukets inverkan.

 24. Vi tyckte att den kunskap som fanns
  var spridd och inte nådde ut.

 25. Ingemar Allén, professor i
  viltekologi, hanterade ryggradsdjur.

 26. Bengt Ehnström var konsulent
  och entomolog.

 27. Själv var jag assistent
  och jobbade mest med växter.

 28. Vi började samarbeta.

 29. Systematiskt och sakligt
  sammanställde vi befintlig kunskap-

 30. -och initierade forskning.

 31. Det här var ursprunget
  till Artdatabanken.

 32. Gällande hotade arter
  stod skogen länge i fokus.

 33. Ganska snabbt kunde vi visa att
  skogsbruket påverkade arter negativt.

 34. Det var inte gängse uppfattning
  inom skogsbruket-

 35. -där man ibland kunde höra
  vulgära argument som:

 36. "Det blir så mycket mat åt djuren
  på hyggena."

 37. Alltså sly åt älg och rådjur.

 38. Man ville inte tänka
  att det fanns hotade arter-

 39. -och att insatser
  av olika slag behövdes.

 40. Skogsnäringen och många
  av skogsforskarna gick till attack-

 41. -mot de framväxande
  naturvårdssträvandena.

 42. Vi personligen attackerades, mobbades
  och motarbetades från olika håll-

 43. -och jag som var yngst
  blev mest ansatt.

 44. Jag fick sparken för att jag spred
  opassande lärdom om hotade arter.

 45. Jag blev återanställd, då avskedandet
  hade skett på felaktigt sett-

 46. -och man ville inte att det skulle
  bli sak av det.

 47. En professor i skogsskötsel
  skrek åt mig:

 48. "Inte fan ska vi ha skogsmarken för
  att producera ugglor och blåsippor."

 49. Men det skulle vi.

 50. När Skogis fick en ny ledning
  förbättrades läget.

 51. Redan 1974 utsågs vi tre att bilda-

 52. -Arbetsgruppen för hotade
  och missgynnade arter.

 53. Vi fick därmed en plattform
  att jobba vidare.

 54. Jag vill förmedla att det i dag
  är svårt att föreställa sig-

 55. -styrkan och omfattningen av
  motståndet mot naturvård i skogen.

 56. Numer finns mycket mer kunskap
  hos näringen och runt om i samhället.

 57. Det är även betydligt högre i tak
  på vårt, och andra, universitet-

 58. -än på 70- och 80-talen.

 59. De flesta forskare går inte längre
  i näringarnas ledband.

 60. Vårt arbete för att klara ut
  hotsituationen för arter-

 61. -ledde fram till
  de första rödlistorna.

 62. Första listan om ryggradsdjur
  publicerades av Ingemar Allén 1975-

 63. -i "Sveriges naturs årsbok".

 64. Många av er var inte ens födda då.

 65. Vi ansåg rödlistorna som viktiga
  redan då.

 66. Per Simonsson har i sin nya forskning
  identifierat rödlistorna-

 67. -som den viktigaste drivkraften
  bakom skogsbrukets naturvårdshänsyn.

 68. Före 1994 definierades rödliste-
  kategorier i kvalitativa termer.

 69. Men 1994 lade Internationella
  naturvårdsunionen fram ett system-

 70. -av kvantitativa kriterier.

 71. Då blev rödlistorna
  mycket mindre subjektiva.

 72. Sedan de första rödlistornas tid-

 73. -och inte minst de senaste 25 åren-

 74. -har det skett en explosion gällande
  intresse för arters utbredning.

 75. Ekologi och hotsituation.
  Artdatabanken har stor del i detta.

 76. Kunskapen har utökats och förfinats,
  vilket har gett nya förutsättningar-

 77. -för säkrare rödlistning
  och effektivare bevarandeåtgärder.

 78. I "Sveriges naturs årsbok" 1975
  identifierade vi-

 79. -hur man kunde bevara skogarnas flora
  och fauna, och det gäller än i dag.

 80. Vi sammanfattade kunskapsläget i
  handböcker om flora- och faunavård.

 81. Varken SLU eller Naturvårdsverket
  ville ge ut de första böckerna.

 82. Men det ville Skogsstyrelsen,
  och i ett mångårigt samarbete-

 83. -spreds böckerna
  i tiotusentals exemplar-

 84. -och flera tusen personer
  inom näringen-

 85. -fick lära sig om naturvårdshänsyn
  och rödlistor.

 86. Det var nog den största och
  mest effektiva kunskapsöverföringen-

 87. -av naturvårdskunskap
  till en areell näring, någonsin.

 88. Men det fanns inte någon formell
  instans som systematiskt-

 89. -samlade in och tillhandahöll kunskap
  om hotade arter.

 90. Naturvårdsverket ville inte ta hand
  om detta, men gärna samarbeta.

 91. Det ville också WWF,
  Världsnaturfonden.

 92. Så startades Databanken för
  hotade arter som ett projekt 1984-

 93. -med startbidrag på 25 000 kronor var
  från WWF och Naturvårdsverket.

 94. Dessa anslag ökade kraftigt
  under några år-

 95. -tills Naturvårdsverket
  helt tog över finansieringen.

 96. Det finns två personer,
  utan vars starka stöd och hjälp-

 97. -Artdatabanken inte hade funnits.

 98. Det är framlidne Nils Dahlbeck,
  verksam inom WWF-

 99. -och direktör Rune Frisén,
  centralperson inom Naturvårdsverket-

 100. -från 1976 till sin pension år 2001.

 101. Han var länge vår styrelseordförande.

 102. Enligt mig är Rune en av våra mest
  betydelsefulla naturvårdare någonsin.

 103. Han är här i dag.
  Ge honom en varm applåd.

 104. Efter en positiv utvärdering
  blev verksamheten permanent-

 105. -och även fortsättningsvis
  placerad på SLU.

 106. Riksmuseet tillfrågades,
  men tackade nej.

 107. I december 1990 beslutade SLU,
  i samråd med Naturvårdsverket-

 108. -att vi skulle vara en egen enhet.

 109. Det är detta beslut 1990
  som vi firar i dag.

 110. SLU bidrog med min lön, medlen från
  Naturvårdsverket överfördes till SLU-

 111. -och genom flera riksdagsbeslut
  fick vi öronmärkta pengar.

 112. En reflektion som är värd att göra-

 113. -är att alla fasta medel
  till Artdatabanken-

 114. -har kommit till helt utan
  att SLU har begärt dem.

 115. Regering och riksdag gjorde
  helt andra prioriteringar än SLU.

 116. Att gå förbi sin ledning,
  eller jobba bakom ryggen på den-

 117. -är inget som jag rakt upp och ner
  vill rekommendera.

 118. Det är besvärlig,
  men det var svårt att låta bli-

 119. -när ledningarna
  hade andra prioriteringar-

 120. -fast det fanns möjligheter
  att få medel till viktig verksamhet.

 121. Hade jag inte gripit chanserna
  hade jag grämt mig hela livet.

 122. Och det gick bra. Vår relation
  med SLU:s ledningar har varit goda.

 123. Det långa namnet Databanken för
  hotade arter var inte så relevant-

 124. -då vi jobbade alltmer
  med icke-hotade arter.

 125. Jan Höjer vid Naturvårdsverket
  började kalla oss Artdatabanken.

 126. Det irriterade oss först, men sedan
  tog vi det namn vi hade i folkmun.

 127. Det har hänt mycket positivt
  i utvecklingen av Artdatabanken.

 128. Jag kan med glädje konstatera
  att Artdatabanken-

 129. -har en kolossalt mångfacetterad
  och omfattande verksamhet-

 130. -som täcker in så mycket
  av naturvårdens behov.

 131. Det är en fantastisk verksamhet
  med duktiga medarbetare.

 132. Men som privatperson
  tillåter jag mig ändå att tycka-

 133. -att det finns plumpar i protokollet.

 134. Åren innan Lena Sundin Rådström
  tillträdde var inga gyllene år.

 135. Centern och Kristdemokraterna
  ville lägga ner artprojektet helt.

 136. Men som tur var blev det "bara"
  en minskning på 10 miljoner per år.

 137. Illa nog.

 138. Eskil Erlandsson hade beställt
  en utredning av Rolf Annerberg-

 139. -med uppenbart förutbestämt resultat.

 140. Den kommer länge att ses som en av de
  sämsta i Utredningssveriges historia.

 141. Alla remissinstansernas invändning
  brydde man sig inte om.

 142. Artdatabankens dåvarande ledning-

 143. -skötte inte artprojektet
  och "Nationalnyckeln".

 144. "Nationalnyckeln" lades ner,
  trots 8 000 prenumeranter.

 145. Nu skulle man vända sig till forskare
  i den ersättning som utlovats online.

 146. De biologiska samlingarna
  nedprioriterades-

 147. -och kunde därigenom inte skötas
  och användas som de borde.

 148. Men vinden har vänt
  i och med vårpropositionen.

 149. Den nya regeringen vill satsa på
  kunskap om arter och naturvård.

 150. Nu måste även Artdatabanken
  vända vinden-

 151. -i form av mer satsningar
  gentemot allmänheten.

 152. Det mest unika i dag i verksamheten-

 153. -är deltagandet av så många,
  inom och utanför universitetsvärlden.

 154. Tusentals personer bidrar till
  rödlistningen, Artportalen.

 155. Glöm inte tillväxten
  av kunniga personer.

 156. Annars går den politiska basen
  för naturvård förlorad.

 157. Artdatabanken bör vara ett drivhus
  för svenskarnas naturintresse.

 158. Börja ge ut "Nationalnyckeln"
  som bok igen.

 159. Naturvården har sedan min tid-

 160. -blivit alltmer administrativ
  och byråkratisk.

 161. Vill man ha tag på er sitter ni jämt
  i sammanträde.

 162. Svårt att göra något åt det-

 163. -men se och njut av den natur
  ni förvaltar.

 164. Så håll stövlarna leriga.

 165. Men det är nuet som gäller, och
  framtiden är viktigare än historien.

 166. Man får inte vara så blåögd
  att man tror-

 167. -att vi lever i den bästa av världar
  där kunskap och förnuft segrar.

 168. Man kan aldrig slå sig till ro.

 169. Inga segrar är säkra för evigt.

 170. Därför är det ni gör
  nu och framöver viktigt.

 171. Grattis, Artdatabanken och hela
  Naturvårdssverige, till jubileet.

 172. Lycka till i ert viktiga arbete
  kommande 25 år. Tack.

 173. Tack så mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

25 år i naturvårdens tjänst

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Torleif Ingelög har varit chef för Artdatabanken. Han berättar om Artdatabankens tillkomst och historia ur ett naturvårdsperspektiv. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur
Ämnesord:
Artdatabanken, Arter (biologi), Biologi, Naturvetenskap, Naturvård
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

25 år i naturvårdens tjänst

Torleif Ingelög har varit chef för Artdatabanken. Han berättar om Artdatabankens tillkomst och historia ur ett naturvårdsperspektiv. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Har det sjätte massutdöendet redan påbörjats

Sarah Bourlat är forskare vid Göteborgs universitet och föreläser om globala trender vid förlust av biologisk mångfald i marina och terrestra ekosystem. Hon berättar om hastigheten för utdöende i förhistorisk tid kontra nutid. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Rödlistan 2015

Rödlistan ges årligen ut med rödlistade arter i Sverige. Liselott Sjödin Skarp är programchef för arter vid Artdatabanken på SLU och berättar om resultaten i Rödlista 2015. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Hur går det för myrstarr, pygmémossa och violgubbe

Sebastian Sundberg och Michael Krikorev från Artdatabanken berättar hur det ser ut för kärlväxter, alger och kryptogamer i Sverige. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Hur går det för väddnätfjäril, älvängslöpare och kvistkrabbspindel?

Fjärilar och skalbaggar är två av de största grupperna på rödlistan. Hur är tillståndet i Sverige för dessa arter? Karin Ahrné och Håkan Ljungberg från Artdatabanken berättar. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

SLU och fortlöpande miljöanalys

Lisa Sennerby Forsse är rektor på Sveriges lantbruksuniversitet och berättar om deras roll i att motverka förlust av arter. Sveriges lantbruksuniversitet har ett unikt uppdrag för ett universitet med att övervaka och analysera miljöutvecklingen. De ska också lägga fram bra underlag för beslutsfattande om hållbar utveckling. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Regeringens syn på naturvårdspolitiken

Statssekreterare på miljö- och energidepartementet Göran Enander ger regeringens syn på naturvårdspolitiken. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Rödlistan berättar

Ulf Bjelke är artexpert vid Artdatabanken och berättar om vad rödlistan säger om tillståndet för olika arter i Sverige. Vilka miljöer hyser flest rödlistade arter? Vilka substrat är särskilt viktiga, vilka påverkansfaktorer är mest problematiska? Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Framtidens växtätare i ett variationsrikt landskap

Petter Kjellander är professor i viltekologi vid SLU och berättar om hur odlingslandskap och skog växer igen. Kan megaherbivorer som visenter öppna upp och skapa livsmiljöer för hotade arter? Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Insatser för ett rikt odlingslandskap

Det är inte bara rödlistade arter som drabbas av bristande miljöledningssystem och sjunkande mjölkpriser. Vilken plats har arter i morgondagens odlingslandskap? Urban Emanuelsson är professor vid Centrum för biologisk mångfald, Högskolan i Kristianstad och förklarar. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

The power of rödlistan

Marinbiologen och journalisten Anna Bisther berättar om hur rödlistan används. Hon säger att den är ett av naturvårdens viktigaste verktyg. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Allas ansvar ingens ansvar

Klara Eklund och Camilla Finsberg är miljöutredare i Göteborgs kommun. De berättar om hur man i Göteborg har brutit ner de nationella miljömålen till lokala mål, men prognosen för att nå dem ser mörk ut. Staden satsar på flera miljöprogramsåtgärder för att öka möjligheterna att nå målen. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Ideell och professionell naturvård i samklang

Thomas Strid är kommunekolog på Huddinge kommun och föreläser om vikten av samarbete mellan ideell naturvård och professionell. Han berättar om hur hans privata intresse för naturvård samverkar med den professionella yrkesrollen. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Naturen är tråkig!

Martin Emtenäs är programledare för Mitt i naturen på SVT och resonerar här kring hur man kan få människor som är ointresserade av naturen att bli intresserade. Han resonerar kring att teknik och underhållning konkurrerar med naturen. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna

Bo Blåvarg är terapeut som i sin yrkesroll träffar många unga vuxna. Han arbetar på Ersta vändpunkten, ett behandlingshem för anhöriga till missbrukare. Här berättar han om grundläggande begrepp och människosyn inom existentiell psykologi och terapi. Existentiell terapi handlar människans förhållande till livets givna omständigheter: döden, osäkerheten i tillvaron, friheten att välja och en hotande meningslöshet. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.