Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Föreläsaningar och samtal från konferensen Flora- och faunavård 2015. Talare berättar bland annat om Rödlista 2015 och dess betydelse för naturvården, Artdatabankens tillkomst och historia och om arternas tillstånd i den svenska miljön. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015 : Insatser för ett rikt odlingslandskapDela
 1. Här kommer nu Urban Emanuelsson-

 2. -professor på Centrum för biologisk
  mångfald på högskolan i Kristianstad.

 3. -Och SLU.
  -Ja, lite överallt.

 4. SLU är ju ett tillstånd
  mer än ett ställe.

 5. Du ska prata om insatser
  för ett odlingslandskap.

 6. -Vad ska vi göra åt det?
  -Ja. Varsågod.

 7. "Insatser för ett
  rikt odlingslandskap". Ja, nu kör vi.

 8. Det här är Blekinge.

 9. Jag såg till min glädje att många
  kartor konvergerar mot Blekinge-

 10. -även med
  "visent-utsläppningsstuket".

 11. Återigen en bild av hur det har gått.
  Det här är gamla Malmöhus län.

 12. De här gröna ytorna är alltså
  när det var...

 13. Nu ska vi se.
  Så, jag ska trycka på rätt knapp.

 14. Det var ängar och betesmarker
  fram till 1800-talet.

 15. Sen kan vi knappt utläsa dem i dag-

 16. -så det är en helt otrolig förändring
  i landskapet.

 17. Det här är också ett odlingslandskap,
  även om det kan vara svårt att se-

 18. -en av de sista betesskogarna nära
  Uppsala, med höga biologiska värden.

 19. Det ser man inte direkt
  om man inte är lite kunnig.

 20. Det är också ett gammalt
  odlingslandskap med höga värden.

 21. I Skåne kan det se ut så här:
  havsstrandängar.

 22. Det kan vara ljunghedar
  på Hallandsåsen.

 23. Och Petter pratade om uroxe
  och visent.

 24. Det är nog väsentligt för oss
  att förstå att det här gänget-

 25. -som Petter visade, tillsammans
  med arter som dog ut ännu tidigare-

 26. -antagligen drev evolutionen till
  att vi fick massor av fjärilar-

 27. -växter och svampar.

 28. Dessa anpassade sig-

 29. -och levde
  med de här megaherbivorerna.

 30. Sen var vi elaka,
  och forskningen visar-

 31. -hur vi i stor skala i världen
  har haft ihjäl de här djuren.

 32. Ett litet reserv-gäng kom tillbaka
  efter senaste istiden-

 33. -och under en period
  höll de landskapet halvöppet.

 34. Sen växte det igen, troligtvis på
  grund av människans utrotning av dem.

 35. Sen kom människan tillbaka,
  och det var tur.

 36. Hon tämjde några av dem,
  så att uroxen blev ko.

 37. Hon kom tillbaka med dem,
  och i en ganska komplicerad process-

 38. -vandrade mycket av faunan, floran
  och fungan upp till Sverige igen-

 39. -och kom tillbaka för 6 000 år sedan.

 40. Så en gång har vi slagit ut systemet.
  De kom tillbaka i en "light version".

 41. Och nu håller vi än en gång på
  att slå ut dem.

 42. Om jag är lite provokativ
  mot skogsskyddare...

 43. Jag är också skogsskyddare,
  men jag säger:

 44. "Du sysslar mer
  med ett igenvuxet 'freak'."

 45. När det gäller de tätaste skogarna
  är det ibland hagmarker-

 46. -trädrika betesmarker,
  som kanske är ännu mer ursprungliga.

 47. Vi ska inte ställa dem emot varandra,
  men man ska förstå-

 48. -att de här markerna
  har en lång kontinuitet.

 49. Väldigt många av de arter
  som kommer i topp på rödlistan-

 50. -tillsammans med naturskogens arter,
  har en lång kontinuitet i systemet.

 51. De har hjälpts av att vi har odlat-

 52. -men vi har också naturligtvis
  våra betesdjur.

 53. Och det började gå riktigt illa.

 54. Men på 1980-talet
  uppmärksammades detta.

 55. Man satte i gång
  med miljö-ersättningssystem-

 56. -som blev EU:s landsbygdspolitik
  bitvis.

 57. Jag har gjort beräkningar tidigare.

 58. Vi sitter i dag med drygt
  300 000 hektar naturbetesmarker.

 59. Jag ger grova siffror,
  eftersom det är svårt att vara exakt.

 60. Men utan miljö-ersättningssystemet -
  vi jämför med Tyskland och Finland-

 61. -så hade vi antagligen legat
  på 30 000-40 000 hektar-

 62. -bara en tiondel.

 63. Det ska man först vara
  oerhört stolt över som forskare.

 64. Artdatabanken kan ta åt sig
  en hel del av äran-

 65. -liksom Centrum för biologisk
  mångfald och Sveriges bönder.

 66. Även de som brukar kallas byråkrater,
  men som jag kallar administratörer-

 67. -som Länsstyrelsen, har bidragit till
  att vi har "oförtjänt" mycket kvar.

 68. Den framgångssagan
  berättar vi inte så mycket om.

 69. Jag vill nämna det-

 70. -för vi står i dag inför
  en ganska hotande situation igen.

 71. Vi har investerat miljarder,
  både i EU-medel och svenska medel.

 72. Nu är det lite
  som att spara och vara lite snål.

 73. Det kan leda till att investeringarna
  för bevarande och restaurering-

 74. -går om intet.

 75. Här är ett restaurerat område
  i Blekinge med häckande vadare.

 76. Men tyvärr går det utför igen.

 77. Jag tycker att dagen har visat
  oerhört tydligt-

 78. -hur det går neråt.

 79. Men vad som har skett är:

 80. Om vi börjar dela upp tillbakagången,
  så är det i skogsbygderna.

 81. Hävden är faktiskt ganska svag
  på många håll.

 82. Det som är ett stort problem
  är att hävden ofta är konstant.

 83. Man följer gärna de riktlinjer-

 84. -så att man inte ska utsättas
  för återbetalningsskyldighet.

 85. Bönderna blir återbetalningsskyldiga.

 86. Därför är man ganska noga med
  att ständigt hålla det lagom skött.

 87. Vi behöver svängningar i systemet.

 88. Dessutom är det
  ett fragmenterat landskap som vi har.

 89. Det är den enda förklaringen till
  att art efter art försvinner-

 90. -trots att skötseln är hygglig
  på de ytor där de finns.

 91. Hiskeligt många arter försvinner.

 92. Jag hinner inte gå djupt in på det,
  men vi kan ta en art som storspov.

 93. Vi kan ta en sådan här miljö. Det är
  ett berömt naturreservat i Blekinge.

 94. Det heter Göö, ett stort
  naturreservat, som sköts dåligt.

 95. Jag blir jätteglad när Göran Enander
  säger att vi ska ha återställande.

 96. Ni ser en halvöppen hagmarkskaraktär,
  där busken kommer in i stor skala.

 97. De första åren är det riktigt
  trevligt, med mycket dagfjärilar.

 98. Jag har följt området,
  och det går brant utför igen.

 99. Det är alltså så att till och med
  i ett av de finaste flaggskeppen-

 100. -inom ett län går det illa när man
  inte har tillräckliga skötselmedel.

 101. Bakomliggande faktorer
  kan vara sjunkande mjölkpriser.

 102. Det går tillbaka till sånt att Putin
  anfaller ställen, och EU bojkottar.

 103. Det slår mot mjölkbönder
  och sedan mot landskapet.

 104. Om ens regering är lite tuff mot
  Ryssland, vilket man kanske ska vara-

 105. -ska man väl ta ansvar för det som
  händer med den biologiska mångfalden-

 106. -där vi har investerat
  massor av pengar.

 107. Generell avfolkning, generations-
  skiften, krav på investeringar.

 108. Vi har det också ganska besvärligt-

 109. -när det gäller
  administrativa regler.

 110. Bekanta till mig säger: "Jag vill
  inte ha pengar för särskilda värden."

 111. "Jag är rädd för
  återbetalningsskyldighet."

 112. Jag kan inte ge nåt bra recept
  rakt upp och ner rent konkret-

 113. -på hur vi ska hantera det hela,
  men jag säger:

 114. Vi behöver...
  Det ville jag säga till Göran.

 115. Vi behöver en översyn-

 116. -en statlig utredning
  av hur vi samordnar våra insatser-

 117. -från miljöersättningar
  till annan landsbygdspolitik.

 118. Nya sätt att sköta landskapet,
  och inte minst...

 119. Göran kan inte försvara sig nu-

 120. -men han duckade lite när jag sa att
  de på "Miljö" inte har hela makten.

 121. Näringsdepartementet sitter på
  en stor del av makten i sammanhanget-

 122. -och här är det oerhört viktigt
  att departementen samordnar sig.

 123. Det behövs politiska initiativ.

 124. Vi har en ny period för ersättningar.

 125. Det är inga jätteförändringar och
  inga krafttag mot negativa trender.

 126. Ersättningarna täcker inte arbetet.

 127. Det har gjorts interna utredningar
  inom Jordbruksverket som visar detta.

 128. Det är lite tråkiga saker så att man
  vill säga: "Där får ni skärpa er!"

 129. Alvaret, som har kostat
  så mycket pengar att restaurera-

 130. -får nu betydligt lägre ersättning.
  Vad är det för signaler?

 131. Kanske våra finaste naturbetesmarker
  ger regeringen den signalen-

 132. -att de inte är så mycket värda.
  De kommer att få lägre ersättning.

 133. Fy, fy, fy! Skärpning.

 134. Det är en politisk skandal i
  internationella naturvårdssammanhang.

 135. För småbiotoper, som är svåra att
  administrera, tas ersättningen bort.

 136. Om man gör det måste man nog hitta
  ytterligare lösningar i stället.

 137. "Alvaret hotat igen!"
  Jag blev så ledsen när jag såg det.

 138. Exempel på var det går utför
  har vi hört tidigare.

 139. Det är ju vanliga arter. Stämmer det
  att staren har hamnat på rödlistan?

 140. Då ska den inte vara här, för det är
  sånt som är på väg upp på rödlistan.

 141. Men vi kan ta
  våra jordbruksanknutna fåglar:

 142. Sedan 1975 har deras totala
  population mer än halverats.

 143. Så miljöersättningar är jätteviktiga,
  men det behövs också andra saker-

 144. -för att klara arter som tornseglaren
  eller tornsvalan, som jag säger...

 145. Tack för det, Martin.

 146. ...brudsporre, en art som
  fullständigt har lämnat skogsbygden-

 147. -i hela Blekinge nästan-

 148. -och som här, Möcklös sista kattfot.

 149. Den är inte rödlistad, och det beror
  på att den är på väg ut i vissa län.

 150. Det har antagligen med övergödning
  att göra att den arten minskar.

 151. Slåttergräsfjäril...

 152. Hur hejdar vi då trenden? Nu kommer
  Staffan fram och ska hejda mig.

 153. Men jag ska hejda trenden först.

 154. Det första är
  en genomträngande analys.

 155. De uppdrag som olika forskargrupper
  som jag själv har varit med i får-

 156. -där vi får i uppdrag att titta på
  hur miljöersättningen har sett ut-

 157. -går inte tillräckligt djupt eller
  brett för att se hur det fungerar.

 158. Det fordras ett politiskt initiativ.

 159. Minst två-tre departement
  borde ta sig samman.

 160. Och sen har vi smarta styrmedel,
  som börjar utvecklas.

 161. Vi behöver fler smarta styrmedel-

 162. -framförallt där pengarna lockar fram
  andra pengar.

 163. Om man gör bra kommun-brukare,
  så kan det ge mer pengar.

 164. Och vi behöver nya produktionssystem.

 165. Det räcker inte med miljöersättningar
  och att producera mat.

 166. Jag är med i ett projekt där man
  gör biobränsle av slåttermarkshö-

 167. -och ett annat där man hugger sly
  för att producera biobränsle.

 168. Vi måste hitta
  nya produktionssystem också.

 169. Och vi måste dra med
  de lokala initiativen.

 170. Det här är sandrestaurering.

 171. Vi måste också förstå
  att landskapet går upp och ner.

 172. Vi kan inte säga "Så ska det vara".

 173. Vi måste ha dynamik,
  och då behöver vi större ytor.

 174. Det är som med digerdöden, som slog
  ut människorna, men de kom tillbaka.

 175. Vi ska väl inte behöva ha det så-

 176. -för att kunna ha naturskogens
  och kulturlandskapets arter-

 177. -och igenväxningssuccessionernas.

 178. Till detta fordras
  ett ordentligt politiskt initiativ.

 179. Annars kastar vi bort, med det
  som håller på att gå om intet-

 180. -en investering på hittills -
  mycket försiktigt beräknat-

 181. -sex miljarder kronor.

 182. Deras verkan försvinner inom tre
  till fyra år, om vi inte satsar rätt.

 183. Vi har varit ganska duktiga men vill
  inte förstå att vi måste göra mer.

 184. Vi måste kasta goda pengar efter goda
  pengar, och inte vägra investera mer.

 185. Tack ska ni ha.

 186. Textning: Karin Werge Hjerpe
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Insatser för ett rikt odlingslandskap

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det är inte bara rödlistade arter som drabbas av bristande miljöledningssystem och sjunkande mjölkpriser. Vilken plats har arter i morgondagens odlingslandskap? Urban Emanuelsson är professor vid Centrum för biologisk mångfald, Högskolan i Kristianstad och förklarar. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur > Ekosystem, Miljö
Ämnesord:
Biologisk mångfald, Hotade arter, Miljöfrågor, Miljöpolitik, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

25 år i naturvårdens tjänst

Torleif Ingelög har varit chef för Artdatabanken. Han berättar om Artdatabankens tillkomst och historia ur ett naturvårdsperspektiv. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Har det sjätte massutdöendet redan påbörjats

Sarah Bourlat är forskare vid Göteborgs universitet och föreläser om globala trender vid förlust av biologisk mångfald i marina och terrestra ekosystem. Hon berättar om hastigheten för utdöende i förhistorisk tid kontra nutid. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Rödlistan 2015

Rödlistan ges årligen ut med rödlistade arter i Sverige. Liselott Sjödin Skarp är programchef för arter vid Artdatabanken på SLU och berättar om resultaten i Rödlista 2015. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Hur går det för myrstarr, pygmémossa och violgubbe

Sebastian Sundberg och Michael Krikorev från Artdatabanken berättar hur det ser ut för kärlväxter, alger och kryptogamer i Sverige. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Hur går det för väddnätfjäril, älvängslöpare och kvistkrabbspindel?

Fjärilar och skalbaggar är två av de största grupperna på rödlistan. Hur är tillståndet i Sverige för dessa arter? Karin Ahrné och Håkan Ljungberg från Artdatabanken berättar. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

SLU och fortlöpande miljöanalys

Lisa Sennerby Forsse är rektor på Sveriges lantbruksuniversitet och berättar om deras roll i att motverka förlust av arter. Sveriges lantbruksuniversitet har ett unikt uppdrag för ett universitet med att övervaka och analysera miljöutvecklingen. De ska också lägga fram bra underlag för beslutsfattande om hållbar utveckling. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Regeringens syn på naturvårdspolitiken

Statssekreterare på miljö- och energidepartementet Göran Enander ger regeringens syn på naturvårdspolitiken. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Rödlistan berättar

Ulf Bjelke är artexpert vid Artdatabanken och berättar om vad rödlistan säger om tillståndet för olika arter i Sverige. Vilka miljöer hyser flest rödlistade arter? Vilka substrat är särskilt viktiga, vilka påverkansfaktorer är mest problematiska? Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Framtidens växtätare i ett variationsrikt landskap

Petter Kjellander är professor i viltekologi vid SLU och berättar om hur odlingslandskap och skog växer igen. Kan megaherbivorer som visenter öppna upp och skapa livsmiljöer för hotade arter? Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Insatser för ett rikt odlingslandskap

Det är inte bara rödlistade arter som drabbas av bristande miljöledningssystem och sjunkande mjölkpriser. Vilken plats har arter i morgondagens odlingslandskap? Urban Emanuelsson är professor vid Centrum för biologisk mångfald, Högskolan i Kristianstad och förklarar. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

The power of rödlistan

Marinbiologen och journalisten Anna Bisther berättar om hur rödlistan används. Hon säger att den är ett av naturvårdens viktigaste verktyg. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Allas ansvar ingens ansvar

Klara Eklund och Camilla Finsberg är miljöutredare i Göteborgs kommun. De berättar om hur man i Göteborg har brutit ner de nationella miljömålen till lokala mål, men prognosen för att nå dem ser mörk ut. Staden satsar på flera miljöprogramsåtgärder för att öka möjligheterna att nå målen. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Ideell och professionell naturvård i samklang

Thomas Strid är kommunekolog på Huddinge kommun och föreläser om vikten av samarbete mellan ideell naturvård och professionell. Han berättar om hur hans privata intresse för naturvård samverkar med den professionella yrkesrollen. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Naturen är tråkig!

Martin Emtenäs är programledare för Mitt i naturen på SVT och resonerar här kring hur man kan få människor som är ointresserade av naturen att bli intresserade. Han resonerar kring att teknik och underhållning konkurrerar med naturen. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Tu Youyou, medicin

Forskaren Tu Youyou är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Hon berättar om upptäckten av ett läkemedel som minskat dödligheten av malaria. Medicinen heter Artemisinin och bygger på klassisk kinesisk naturmedicin. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.