Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 1. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Återkoppling, motivation och självkänslaDela
 1. Jobbar du i skolan och är nyfiken
  på dina kollegor idéer och kunskaper?

 2. Eller vill du ge tips och råd?

 3. Då får du inte missa "Lärlabbet" -
  för och med dig som jobbar i skolan.

 4. Betyg och bedömning
  tillhör ju livet i skolan-

 5. -men både lärare och elever
  kan känna press av prov och betyg.

 6. Nya kursplaner och skolreformer
  har förändrat bedömningsfältet.

 7. Därför ägnar vi fyra program
  åt ämnet betyg och bedömning.

 8. I dag pratar vi om återkoppling.
  Hur gör man och hur viktigt är det?

 9. Kan det bidra till motivation
  och självkänsla hos eleven?

 10. Med oss i dag har vi:

 11. UllaCarin Boes, lärare i svenska
  och kommunikation i Karlstad.

 12. UllaCarin brinner
  för relationell pedagogik.

 13. Mårten Sahlin, matte- och NO-lärare
  på Romaskolan på Gotland.

 14. Han har skrivit boken
  "Arbeta formativt i NO".

 15. Han formar undervisningen
  efter elevernas återkoppling.

 16. Jessica Björnwall, högstadielärare
  i svenska som andraspråk i Östersund.

 17. Hon vill att eleverna känner att de
  kan och att förväntningarna är höga.

 18. Välkomna hit!
  Vad är återkoppling för er?

 19. För mig är det både feedback,
  att tala om vad eleven gjorde bra-

 20. -men även feedforward.
  Man talar om vart eleven ska-

 21. -och hur han eller hon
  kan tänka nästa gång.

 22. En kombination
  av feedback och feedforward.

 23. Det är ett verktyg
  som synliggör lärandet.

 24. Som du säger: Feedback och att
  prata om vad eleverna ska jobba med.

 25. Något som ingår
  i vardagen med eleverna-

 26. -för att de ska utvecklas
  i sitt skolarbete.

 27. Jag brukar jämföra med sjukvården.

 28. En läkare ser alltid till
  att träffa sin patient först-

 29. -för att ställa en diagnos.
  Under arbetets gång återkopplar man:

 30. "Stämmer det här?
  Går det som det ska?"

 31. Jag tänker så med lärandet.
  Jag vill träffa eleverna-

 32. -göra stickprov
  och se var de befinner sig.

 33. "Har de greppat det vi gjorde
  eller måste jag ta om det?"

 34. Ni får snart prata mer.
  Svenskläraren Olle Karlgren i Bromma-

 35. -har funderat på
  hur bedömning kan öka lärandet.

 36. Tillsammans med kollegor har han
  utvecklat en mer direkt återkoppling.

 37. Jag heter Olle Karlgren och
  är svensklärare på Höglandsskolan.

 38. Jag har arbetat här
  och som lärare i tio år.

 39. Kolla igenom era återgivanden
  av händelseförloppet.

 40. Markera saker som ni kanske
  bör utveckla eller kan stryka helt.

 41. Fundera på hur effektiva ni är.
  Jag går runt och hjälper till.

 42. Efter några år här började jag
  samarbeta med några kollegor.

 43. Vi var några stycken som intresserade
  oss för hur bedömning kan användas.

 44. Inte som ett sätt att sätta betyg,
  utan för att lära sig mer.

 45. Vi pushade varandra,
  prövade olika metoder och läste på.

 46. Det är viktigt på många sätt.
  För eleverna, med tanke på betygen-

 47. -men också för föräldrarna
  och själva lärandet.

 48. Vad gör den här eleven bra?
  Finns det något som går att utveckla?

 49. -Varsågoda.
  -En självklar sak...

 50. ...var att jag skrev kommentarer
  som eleverna aldrig använde.

 51. Provet var avklarat,
  och vi hade gått vidare.

 52. Jag tänkte väl att de skulle titta på
  det nästa gång de skrev en uppgift-

 53. -men proven slängs ju när eleverna
  har sett betyget eller poängen.

 54. Kommentarerna som tog mig ganska
  lång tid att göra var meningslösa.

 55. Jag började skriva kommentarer
  under tiden-

 56. -eller så fick eleverna skriva om
  utifrån kommentarerna.

 57. Där blev det en uppenbar skillnad.

 58. Varför ge eleverna något
  som de inte använder?

 59. Reaktionerna blev roliga:
  "Då kan vi ju förbättra texterna."

 60. "Precis. Det är det som är poängen -
  att ni ska få ett bättre resultat."

 61. Det är ju det lärande går ut på.

 62. Det var väldigt tidskrävande
  att kommentera nästan varje uppgift.

 63. Det gick när jag hade färre grupper,
  men nu har jag mer undervisning-

 64. -och då går det inte längre.
  Jag gör det någon gång per termin-

 65. -och niorna får extra tid
  eftersom de ska ha slutbetyg.

 66. Jag har hittat andra sätt, som
  kollektiv respons eller checklistor.

 67. De kan få titta på varandras texter
  utifrån ett formulär.

 68. Eller en kombination.

 69. Jag brukar också lyfta goda exempel
  från elevernas texter i helklass-

 70. -så att de får diskutera dem.

 71. Ni kommer att få en post-it-lapp.
  Fundera och skriv kortfattat:

 72. Hur hjälpfullt var det
  att få se elevexempel-

 73. -och få den här generella
  återkopplingen till era egna texter.

 74. Fundera och formulera det kortfattat.

 75. Den tydligaste effekten
  är att en massa småfel försvinner.

 76. Man får lättare eleverna på rätt spår
  och kan visa dem vad som är viktigt.

 77. Fokuset blir tydligare. Jag kan nog
  göra lite luddigare uppgifter också.

 78. Förut kunde jag ställa frågor
  och inte riktigt få svar på dem.

 79. Och så blir man lite frustrerad
  för att det inte går att bedöma.

 80. I dag kan jag
  ställa ganska öppna frågor-

 81. -för att de ska ha frihet
  att tänka själva.

 82. Jag kan ändå styra dem
  med återkopplingen.

 83. -Vad säger ni om arbetssättet?
  -Jag tycker att Olle gör många rätt.

 84. De verkar ha diskuterat aktuell
  forskning om vad som fungerar-

 85. -och att återkoppling är viktigt.

 86. Jag tänker att skolan måste försöka
  få det att gå snabbare-

 87. -så att det inte
  blir så tidskrävande.

 88. Han jobbar med checklistor.
  Det gör jag också.

 89. Jag känner att det är tidsbesparande
  att man har...

 90. Man kan byta med kompisen, göra
  kamratbedömning och kolla varandras.

 91. Jag vet ju inte om han gör så, men...

 92. Med checklistor
  tar man bort basala fel.

 93. Jag som lärare slipper få in
  en text utan styckeuppdelning.

 94. De gör en del själva, och
  återkopplingen blir ganska direkt.

 95. De gör själva viss återkoppling.

 96. Det är ju viktigare att de får
  återkoppling under arbetets gång-

 97. -än att de får en fyllig återkoppling
  när det är över.

 98. Känner ni igen det han beskrev
  med att eleverna slängde proven?

 99. Det är ett avslutat kapitel för dem.
  Därför måste man hitta andra former.

 100. Vi vill ju att de ska komma vidare.
  Det var något annat...

 101. Jo! Om man till exempel
  har en uppsats och gör en bedömning-

 102. -så ska man aldrig skriva ett betyg,
  för eleven tittar bara på betyget.

 103. Texten blir oväsentlig, så redan där
  har man lagt ner jobb i onödan.

 104. -Därför måste man flytta fokus.
  -Han nämner ingen lärplattform.

 105. Jag antar att de har en.
  Vi har Itslearning.

 106. Man skriver kommentarer där.

 107. Eleverna gick ju inte tillbaka till
  kommentarerna utan slängde provet.

 108. På Itslearning ligger det kvar.

 109. "Jag ska skriva en ny text.
  Vad skulle jag tänka på?"

 110. Är de här post-it-lapparna
  något som ni jobbar med?

 111. Det är det man kallar "exit ticket".

 112. Jag använder det jättemycket.
  Det är ju ganska mycket stoff i NO.

 113. Då är det ett väldigt effektivt sätt
  att testa om eleverna är med.

 114. På min skola har alla elever iPads,
  så vi kan använda digitala verktyg.

 115. Jag kan avsluta med en kontrollfråga.

 116. Det kan vara en faktafråga eller
  om något samband som är viktigt.

 117. -Jag ser väldigt enkelt om de är med.
  -Det blir återkoppling till dig.

 118. -Vågar de vara ärliga?
  -Ja. Kanske för att det är anonymt.

 119. I början i sjuan finns det självklart
  elever som skriver oväsentligheter.

 120. Men när de märker att det ger något
  att förklara att man inte förstår-

 121. -så är det enklare
  än att gå till Mårten.

 122. Det blir din uppgift att ge eleverna
  återkoppling på återkopplingen...

 123. -...så att de ser ett resultat.
  -Det blir väldigt snabbt. Suveränt.

 124. Olle jobbar ju som svensklärare,
  och de hade skrivit uppsatser.

 125. Jag tycker att det är svårt
  att jobba med handskrivna texter.

 126. Speciellt när det bedöms formativt
  och de ska redigera sina texter.

 127. Man kanske inte kan jobba digitalt-

 128. -men jag tycker
  att det digitala gör allt enklare.

 129. -Du jobbar väl inte digitalt?
  -De skriver aldrig på papper.

 130. Du tänker på min återkoppling,
  som ofta är muntlig.

 131. Det jobbar jag jättemycket med.
  Jag bygger relationer i det mötet.

 132. Särskilt efter första texten ägnar
  jag mycket tid åt att sitta enskilt.

 133. Då går vi igenom hela texten
  och mina markeringar.

 134. Då kan de fråga vad jag menar,
  och jag får chansen att fråga:

 135. "Varför skrev du så?"
  "Du vet..."

 136. Det blir personligt, och genom
  den relationen får man förtroende.

 137. Nästa gång kan de komma och fråga:
  "Vad var det jag skulle tänka på?"

 138. Det muntliga sitter kanske kvar mer-

 139. -och jag kan visa med kroppsspråket
  att något var fantastiskt.

 140. I stället för att bara
  skriva det på Itslearning.

 141. Jag tror att det muntliga ordet
  biter mer.

 142. -Goda relationer behövs för lärande.
  -Absolut.

 143. -Hur jobbar du med återkoppling?
  -På lite olika sätt.

 144. Delvis som Olle med exit notes,
  för att utvärdera min undervisning.

 145. Jag har också Facebook-grupper,
  där det återkopplas från båda håll.

 146. Det blir en snabb feedback.
  De kan lägga in texter på eget bevåg-

 147. -om sömnvanor, när vi har diskuterat
  varför skolan börjar så tidigt.

 148. -Är det en öppen grupp?
  -Det är en grupp för min klass...

 149. ...så de ser varandras texter. De kan
  lägga in uppgifter och ge respons.

 150. -Det går väldigt fort, vilket är bra.
  -Och det finns kvar.

 151. Vi använder "en-till-en".

 152. Eleverna har alltså iPads,
  som hos er, vilket underlättar.

 153. Vi använder lärplattformar och
  elevplattformar för att kommunicera.

 154. Det går snabbare.

 155. Nu ska jag prata med någon
  som har forskat om återkoppling.

 156. Alva Appelgren har undersökt-

 157. -hur återkoppling
  påverkar motivation och prestation.

 158. Resultatet finns i en ny avhandling
  inom kognitiv neurovetenskap-

 159. -vid Karolinska institutet.

 160. Välkommen hit. Du har tittat på
  vad som händer i hjärnan-

 161. -vid olika typer av återkoppling.
  Hur har det gått till?

 162. De medverkande kommer till MR-kameran
  och gör ett inlärningstest.

 163. De gör det inne i kameran,
  så att vi kan ta bilder på hjärnorna.

 164. Vi har använt
  två olika sorters beröm-

 165. -och sett hur personerna lär sig
  uppgiften med respektive beröm.

 166. Vi använde berömmet "Du är smart"-

 167. -och jämförde det
  med "Du valde rätt".

 168. Vi ville se hur personerna påverkades
  av olika typer av beröm.

 169. -Vad såg ni?
  -Det var skillnad i hjärnaktivitet...

 170. ...vid "Du är smart"
  jämfört med "Du valde rätt".

 171. Det gav ökad aktivitet i områden
  som kan ha att göra med osäkerhet.

 172. De blev mer osäkra på sin förmåga
  av att få höra att de var smarta.

 173. De reflekterade mer över sig själva.

 174. De områden som har att göra med
  självreflektion ökade i aktivitet-

 175. -när de fick höra "Du är smart".

 176. Dessutom tittade vi på
  hur de kände sig under inlärningen.

 177. Var de stressade
  eller motiverade att fortsätta?

 178. De visade sig vara mer motiverade
  efter att ha hört "Du valde rätt"-

 179. -det mer konkreta
  som rörde deras val.

 180. De blev mer stressade
  av att höra "Du är smart".

 181. Av de två typerna av beröm-

 182. -så verkar det vara mer positivt
  att nämna uppgiften: "Du valde rätt".

 183. Ska man undvika personligt beröm?

 184. Det tycker jag inte.
  Jag har ju tittat på just inlärning.

 185. Man kan ju ge personligt beröm
  för att skapa trivsel.

 186. Men för att någon ska lära sig något-

 187. -så är det bra att förklara
  vad som var bra eller mindre bra.

 188. I stället för något som har att göra
  med ens personlighet.

 189. Det kan man bli osäker av.

 190. Ni undersökte också sambandet mellan
  motivation och uthållighet. Hur då?

 191. Vi tittade på elever som skulle göra
  en väldigt krävande minnesuppgift.

 192. De visste att de skulle hålla på
  i 50 minuter vid tjugo tillfällen.

 193. Det var väldigt tufft. Man skulle
  arbeta på sin svåraste nivå.

 194. Man började precis där det är så
  svårt som möjligt, och vi tittade...

 195. Hälften hoppade av, och den andra
  hälften gjorde klart uppgifterna.

 196. Vi undrade vad som gjorde...

 197. I förväg fick de svara på frågor
  om sin inre motivation.

 198. "Ska det bli kul?"

 199. "Tror du att du kommer behöva
  lägga ner mycket energi?"

 200. "Tror du att du klarar uppgifterna?"

 201. Frågorna mäter ens inre motivation.

 202. Det visade sig att eleverna
  som trodde att det skulle bli kul-

 203. -och att de skulle klara det
  också slutförde fler uppgifter.

 204. Vad hade de fått för typ av beröm?
  Finns det en koppling?

 205. Precis.
  Studier har visat att tidigare beröm-

 206. -kan förklara hur man tänker
  kring inlärning och ansträngning.

 207. -Har man olika mindset?
  -Just det! Vi kollade det också.

 208. Man kan tänka sig att beröm
  som har att göra med ansträngning-

 209. -att man utvecklas
  och hur man gör något, kan leda till-

 210. -att man får ett "growth mindset",
  ett utvecklande tankesätt.

 211. Vi testade elevernas tankesätt också.

 212. De som hade ett utvecklande tankesätt
  gjorde fler övningar.

 213. Beröm som har att göra med
  vad och hur, en process-

 214. -leder till att man får
  ett visst tankesätt och kämpar på.

 215. Varför ger man upp
  om man fått höra att man är smart?

 216. Det känns inte så intuitivt, men får
  man höra något om sin personlighet-

 217. -så tror man
  att det är en inneboende talang.

 218. "Så här är jag."
  Det är inte så specifikt.

 219. Man kan bli mer självreflekterande:
  "Är jag smart eller inte?"

 220. Den här osäkerheten
  som vi såg i studien.

 221. Det är ospecifikt, så man
  lär sig inte så mycket från det.

 222. Man kan få ett "fixed mindset",
  ett statiskt tankesätt.

 223. Man tänker att man är på ett visst
  sätt och inte kan göra något åt det.

 224. Man kanske tänker att det inte har
  med övning och ansträngning att göra.

 225. -De två tankesätten är ganska olika.
  -Tack för att du kom hit.

 226. Det blir intressant
  att höra vad ni säger om det här.

 227. Tänker ni på när ni ger
  personligt beröm eller processberöm?

 228. -Ja.
  -Var det något ni inte kände till?

 229. Jag kände till Carol Dwecks forskning
  om fixed och growth mindset.

 230. Jag tänker på det väldigt mycket,
  men det är jättesvårt att inte säga:

 231. "Du är så duktig.
  Det här är fantastiskt."

 232. Jag försöker bygga på
  med prestationer.

 233. Det är många elever som tror att de
  inte kan och fastnar i det statiska.

 234. Vi måste hjälpa dem att förstå att
  hinder är till för att överbyggas.

 235. Hur får man elever att anstränga sig?

 236. Man har höga förväntningar
  och förmedlar det.

 237. "Jag vet och räknar med
  att du klarar det här."

 238. På så vis kan jag som lärare
  få dem att känna motivation.

 239. -Man måste hjälpa dem på vägen.
  -Höga krav kan väl bli skrämmande?

 240. Höga krav känns negativt,
  men höga förväntningar...

 241. Jag måste tro att eleven kan nå hit.

 242. Det vore elakt att tro något annat.

 243. Man måste vara
  i nästa utvecklingszon.

 244. Inte träna på sådant man kan eller
  vara jättelångt upp på stegen.

 245. Alltid i nästa... Man måste veta
  var eleven befinner sig-

 246. -för att kunna lägga det i nästa zon.

 247. Jag tänker att man ska över en älv
  på stenar och tar ett steg i taget.

 248. Man tar inte hela klivet
  på en gång.

 249. Ibland måste man backa
  och välja en annan väg.

 250. Jag måste tyvärr avbryta.
  Vi ska tillbaka till Höglandsskolan.

 251. De har en fråga till er.

 252. All forskning jag har sett visar
  att den effektivaste återkopplingen-

 253. -är den som sker nu i stunden.
  Den ska ges här och nu.

 254. Inte nästa vecka
  när jag hunnit läsa texterna.

 255. Hur kan man få återkopplingen att
  komma närmare och bli mer direkt-

 256. -samtidigt som den blir
  tillräckligt utförlig?

 257. Ska jag ge rättvis återkoppling
  till trettio elever-

 258. -så måste jag springa omkring
  eller göra det väldigt effektivt-

 259. -så att de kan få tillbaka texten
  dagen efter med fylliga kommentarer.

 260. Det är en utmaning
  som jag gärna tar emot tips kring.

 261. -Vad har ni för tips?
  -Jag jobbar på ett yrkesgymnasium.

 262. Alla mina elever har praktiska ämnen,
  till exempel frisörämnet.

 263. Det blir en process naturligt.
  Man säger inte:

 264. "Klipp så kommer jag sen och tittar."

 265. Jag försöker ta med mig det
  till svenska och engelska.

 266. Jag kan inte säga: "Jag går ut
  ett tag och så lämnar ni in sen."

 267. Jag måste vara med och stötta
  om det är på väg åt fel håll.

 268. Jag måste vara där.

 269. -Tar det inte mycket tid?
  -Jo.

 270. -Hur får du ihop det?
  -Jag ger mindre feedback än jag vill.

 271. Eleverna måste förstå
  att det tar lång tid att lära sig.

 272. Att det är en process
  och att så småningom når man målet.

 273. Jag tror på det du säger om dialog.
  Man måste ha den i vardagen.

 274. Det går
  när man har byggt en relation.

 275. Då är det helt naturligt att
  jag sitter bredvid och pratar lite.

 276. Det behöver inte vara så stort.
  Man kan säga det i cafeterian:

 277. "Jag har läst din text.
  Gör så här och skicka in på nytt."

 278. Jag tänker mycket kring...

 279. ...att det också går
  att ge återkopplingen i helklass.

 280. Om jag frågar
  om fotosyntes och cellandning-

 281. -och märker att många inte kan det...
  I stället för personlig feedback-

 282. -så kan jag ta det i helklass
  eftersom många behövde höra det här.

 283. Då tar jag det där. Ibland ser jag
  att en eller två behöver något.

 284. -Då kan jag anpassa mig till dem.
  -Kan man fånga upp det här...

 285. ...i någon grupp på sociala medier?
  Den här typen av...

 286. Där kan man använda feedback
  mot gruppen-

 287. -men också mot enskilda personer
  genom olika chattar.

 288. Sen kan de ge feedback
  på mig och min lektion-

 289. -genom att jag ber dem
  tala om på Facebook vad de tyckte.

 290. För att... Att använda forum där våra
  elever befinner sig är superviktigt.

 291. Angående exit notes: Har du
  goda relationer med dina elever-

 292. -så känner de nog
  att de kan ge rätt typ av respons.

 293. Jag är ju inte ute efter-

 294. -att eleverna ska ge mig ett omdöme
  om min undervisning.

 295. Jag vill veta vad de har lärt sig.
  Då ser jag hur det har fungerat.

 296. Jag frågar aldrig:
  "Var det en bra lektion?"

 297. Jag kollar om de klarar lärandemålen.
  Då var det ju en bra lektion.

 298. Det handlar inte om att jag
  som person ska fråga om det var bra.

 299. Det handlar om att fråga
  efter det de skulle ta med sig.

 300. Det blir slutorden.
  Tack för att ni kom.

 301. Ni får prata mer i eftersnacket.

 302. Nästa program
  handlar om sambedömning.

 303. Hur jobbar man kollegialt
  kring bedömning?

 304. Prata gärna vidare på sociala medier
  under hashtaggen Lärlabbet-

 305. -eller kolla in eftersnacket
  som följer nu på vår blogg.

 306. Alva, kom hit du också.
  Hur känns det?

 307. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Återkoppling, motivation och självkänsla

Avsnitt 13 av 17

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: betyg och bedömning. Efter några års experimenterande har svenskaläraren Olle Carlgren på Höglandsskolan i Bromma hittat den för honom bästa metoden för systematisk återkoppling till eleverna. - Det är inte det första utkastet som eleverna lämnar in som är det viktigaste, utan det eleverna faktiskt lär sig under tiden, menar Olle.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Betygsättning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Utvärdering, Utvärderingsmetodik
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Återkoppling, motivation och självkänsla

Avsnitt 13 av 17

Tema: betyg och bedömning. Efter några års experimenterande har svenskaläraren Olle Carlgren på Höglandsskolan i Bromma hittat den för honom bästa metoden för systematisk återkoppling till eleverna. - Det är inte det första utkastet som eleverna lämnar in som är det viktigaste, utan det eleverna faktiskt lär sig under tiden, menar Olle.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Framtidens lärande

Avsnitt 17 av 17

Tema: lärarprofessionen. Agneta Hedenström är rektor för Antnässkolan utanför Luleå. Hon menar att framtidens klassrum kommer att vara kreativa ytor utan gränser. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetik för alla

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Trots sjukdom kan Natalie hänga med i skolan

En dag fick Natalie väldigt ont i huvudet. Det visade sig att smärtan berodde på en hjärntumör. Sjukdomen har lett till mycket skolfrånvaro för Natalie, men med hjälp av en robot placerad på hennes bänk i klassrummet kan hon hemifrån hänga med i vad som sker i skolan. På det sättet kan hon bryta isoleringen och ha kontakt med sina klasskompisar men också ta del av lektioner och vara med på genomgångar och redovisningar när hon orkar.

Fråga oss