Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 1. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Framtidens lärandeDela
 1. Jobbar du i skolan och är nyfiken på
  dina kollegors idéer och kunskaper-

 2. -eller har du egna tankar?

 3. Då får du inte missa "Lärlabbet": av,
  för och med dig som jobbar i skolan.

 4. I dag handlar det
  om hur framtidens lärande ser ut.

 5. Hur kommer skola, elever
  och lärarprofession att utvecklas?

 6. Vilka kompetenser behövs
  i en alltmer digitaliserad skola?

 7. Vi pratar om detta och mycket mer.

 8. Dessutom får vi höra vad några skolor
  i världen tror blir viktigt.

 9. Med oss i dag har vi:

 10. Anna Hälinen, SO-lärare
  på Gärdesskolan i Sollentuna.

 11. Hon jobbar i tvålärarskap, där
  lektionerna hålls av två ämneslärare.

 12. Det ger både flexibilitet,
  inkludering och kollegialt lärande.

 13. Engin Ilyaz, biträdande rektor
  på Oxievångsskolan i Malmö.

 14. Enligt Engin är förtroendefulla
  relationer till eleverna viktigast.

 15. Det är grunden till en bra lärmiljö
  och stimulerar viljan att lära sig.

 16. Karin Brånebäck,
  förstelärare och utvecklingsledare-

 17. -på Norra Ängby skola, med stort
  intresse för skolutveckling och IKT.

 18. Karin omsätter idéer till verklighet
  med fokus på digital pedagogik.

 19. Varmt välkomna. Ni har lite olika
  inriktningar och förutsättningar.

 20. Anna, du jobbar i tvålärarsystem.
  Hur kommer lärarrollen att utvecklas?

 21. Samhället har ju förändrats.
  Digitaliseringen kan ta oss överallt.

 22. Vår roll har förändrats och blivit
  mer komplex med all information.

 23. Vi jobbar tillsammans
  och kan angripa frågorna tillsammans.

 24. Man är inte ensam.
  Man är mer flexibel i upplägget.

 25. Några vill digitalisera, andra inte.
  Jag känner stöd i tvålärarskapet.

 26. Tillsammans har vi gett varandra
  möjlighet att lära oss IKT bättre.

 27. Vi har tillsammans
  arbetat fram olika sätt att jobba på.

 28. Karin, du jobbar mycket med IKT.
  Vilka möjligheter ser du?

 29. Det finns enorma möjligheter. Mycket
  kan vi inte ens gissa oss till i dag.

 30. Jag vill spinna vidare det på Anna sa
  om att vi kan ta oss vart som helst.

 31. Det viktiga för oss lärare är hur vi
  relaterar till digitala verktyg-

 32. -snarare än att ta in verktyg
  som vi inte kan hantera.

 33. Hur vi jobbar med digitala verktyg
  behöver vi arbeta mycket med...

 34. -...för att ta oss in i framtiden.
  -Engin, du är biträdande rektor.

 35. I din skola har en av tre elever
  annat modersmål än svenska.

 36. Hur påverkar mångfalden framtidens
  relationer och möten i skolan?

 37. För det första tycker jag
  att mångfald är en tillgång.

 38. Vi använder varje språk som pratas
  som en resurs och hjälper varandra.

 39. I den här digitaliserade världen
  som mina kollegor nämnde-

 40. -så blir de mänskliga mötena
  extra viktiga som balans.

 41. Jag tror att det är viktigt-

 42. -att våra ungdomar får se människan
  bakom det som skrivs i media.

 43. Så det blir ännu viktigare
  med mänskliga möten i framtiden.

 44. Vilka kompetenser kommer att behövas,
  och hur ser framtidens lärande ut?

 45. Det har Agneta Hedenström tänkt på.

 46. Hon är rektor på Antnässkolan utanför
  Luleå, som jobbar mycket digitalt.

 47. Men det är inte bara verktygen
  som kommer att förändras.

 48. Jag heter Agneta Hedenström
  och är rektor på Antnässkolan.

 49. Jag varit rektor i sex år. Jag är
  drivande vad gäller skolutveckling-

 50. -men brinner för digitalisering
  och framtidens skola-

 51. -alltså hur en bra skola ska se ut
  i ett digitalt samhälle.

 52. Min framtida skola
  jobbar givetvis med digital teknik-

 53. -som ett hjälpmedel för att lära sig.
  Det handlar om att lära sig att lära.

 54. Faktakunskaperna
  hittar vi på några sekunder-

 55. -med hjälp av datorer och telefoner.

 56. Man ska lära sig att lära
  och ta vara på faktan.

 57. Att kunna analysera, generalisera,
  jämföra och så vidare.

 58. Jag har skapat "2003/2004 NO"-rummet.

 59. Det är nytt för er.
  När jag klickar får ni koden.

 60. Så bjuder jag in er. Gå till
  "classroom" och lägg in koden.

 61. Jag tänker mycket på vilken kompetens
  en framtida lärare måste ha.

 62. En viktig del är att
  komma ifrån den traditionella rollen-

 63. -att vara den som vet och kan allt.
  Det är en första förutsättning.

 64. Det kommer att finnas elever som
  kan mer än läraren på vissa områden.

 65. Dra nytta av det i stället.

 66. De måste kunna vägleda eleverna
  i lärandet och hitta motivation.

 67. Det är en framtida kompetens.

 68. Den framtida läraren måste ha kunskap
  om vårt digitala samhälle.

 69. Det är en demokratifråga att förstå
  vad som finns bakom skärmen.

 70. Annars kan man bli helt lurad,
  och det blir vi ju redan i dag.

 71. Vi saknar kunskap om vad som händer
  när man trycker på ett Facebook-test.

 72. Vem får del av min information
  och hur används den?

 73. Att inte förstå den biten och
  lite om hur man bygger upp med kod...

 74. ...kommer i framtiden göra
  att man hamnar utanför i samhället.

 75. Programmering som ämne - nej.
  Programmering finns i allt vi gör-

 76. -alltså ska det finnas med
  i alla skolans ämnen i framtiden.

 77. Vare sig man är SO- eller engelsk-
  lärare så behövs digital kunskap.

 78. Ett framtida klassrum
  ska erbjuda olika miljöer.

 79. Jag ska kunna hitta inspiration
  eller känna lugn och ro.

 80. Därför får väggarna gärna rivas-

 81. -så att jag får större ytor
  att möblera upp en miljö på.

 82. Man kan ha krypin eller verkstäder
  där man kan jobba med olika saker.

 83. I framtiden
  är läraryrket inte ensamt.

 84. Man jobbar nära tillsammans
  med fler kollegor-

 85. -och nyttja
  varandras spetskompetenser.

 86. Det är också en nyckel till framgång.

 87. Att våga släppa fram kollegor som
  är bättre än en själv på vissa saker.

 88. Att stänga in sig i ett klassrum
  har ingen framtid över huvud taget.

 89. Det var många spännande tankar.
  Vill ni lyfta fram något?

 90. Jag tänkte på det hon sa om
  kollegialt lärande i sociala medier.

 91. De hade använt Twitter ett tag.

 92. Att ge sig ut på den arenan
  är en otrolig kompetenshöjare.

 93. Det förhöjer glädjen i yrket
  att hitta andra att bolla idéer med.

 94. Arbetssituationen är helt annan än
  när jag började för bara 19 år sen.

 95. Lärare samarbetar
  på ett helt annat sätt i dag.

 96. Man är inte begränsad
  till klassrummet eller ens skolan.

 97. Det är mycket vidare. Det var
  intressant, och så tänker jag också.

 98. Delarkulturen som finns
  bland många lärare-

 99. -går tillbaka till elevernas
  möjligheter i den digitala världen.

 100. Att hitta nya vänner att
  diskutera med utanför klassrummet.

 101. Det möjliggör den sociala interaktion
  och det utbyte som krävs för lärande.

 102. Alltså den miljö
  som Vygotsky och Bakhtin pratar om.

 103. Det behöver inte vara i klassrummet.

 104. Karin och jag
  har hittat varandra på Twitter.

 105. Jag ser det du gör,
  och det är jättespännande.

 106. Man får fler inflöden,
  och då äger mer lärande rum.

 107. Det är jätteviktigt.

 108. Finns det andra kompetenser
  än digitala som lärare bör utveckla?

 109. Agneta pratade i inslaget
  om barnens eget lärande.

 110. Lärare som har förmågan-

 111. -att påverka och förändra
  elevernas icke-kognitiva förmågor:

 112. Viljan att lära sig,
  attityden till skolan-

 113. -och deras motivation
  att anstränga sig...

 114. Sådana kompetenser
  kommer att vara viktiga.

 115. Speciellt i en digitaliserad värld.

 116. Vi har ju gått från att använda bok -
  en kontrollerad lärandesituation.

 117. Nu är det så öppet. Man kan tycka:
  "Det är bara att söka på nätet."

 118. Men det är inte så lätt.

 119. Man måste fortfarande
  hjälpa och stötta eleverna.

 120. Man kan inte säga:
  "Forska om katter."

 121. Det blir ohanterligt.
  Man måste lära sig att hantera nätet.

 122. Söktekniker, källkritik...
  Sådant är urviktigt.

 123. Annars kan man hamna väldigt snett.

 124. Det krävs mycket mer av läraren
  på nätet.

 125. Med en bok vet man var alla ligger
  och när de stöter på problem.

 126. Vi kan följa lärprocessen bättre.
  Ute på nätet vet vi inte var de är.

 127. Lärprocessen blir svårare att följa.
  Det blir mer komplext.

 128. Det ställer högre krav
  på att vara där-

 129. -och lära dem källkritik
  och olika modeller för analys.

 130. Framför allt: Vad är en åsikt
  förklädd till fakta på nätet?

 131. Vi blir överösta med sådant.
  Eleverna måste bli källkritiker-

 132. -och kunna hantera faktan,
  och vi måste göra den förståelig.

 133. Ibland talas det om att lärarrollen
  är på väg bort, men jag tror tvärtom.

 134. Vi blir viktigare. Den här
  sociala kompetensen försvinner inte.

 135. Vi ska fortfarande undervisa, fostra-

 136. -och fixa ett klimat i klassrummet-

 137. -som ger tillit
  och ett "våga lära tillsammans".

 138. Det försvinner inte. Lärarrollen
  är viktigare än någonsin i bruset.

 139. Ni får snart prata mer. Vi ska se på
  skolor i Kina, Belgien och England.

 140. De jobbar med en modell som de tror
  kan bli ännu viktigare i framtiden.

 141. Vi börjar med Kina, men
  eftersom det är mitt i natten där-

 142. -pratar vi med Karin Berg i Göteborg,
  som är lärare och har besökt Kina.

 143. -Hej, Karin.
  -Hej.

 144. Du har ju besökt flera skolor i Kina
  och blev imponerad av undervisningen.

 145. -Kan du berätta om det?
  -Jag har varit i Guangzhou.

 146. Kina är stort, och Guangzhou - gamla
  Kanton - har 11 miljoner invånare.

 147. Det som imponerade mest-

 148. -var den otroligt höga kvaliteten
  på undervisningen.

 149. -Den var fantastisk.
  -Vad var det som var så fantastiskt?

 150. I Kina har man ungefär 56 elever
  i varje klass.

 151. Läraren lyckas få varenda elev
  att komma till tals-

 152. -under 40-minuterslektioner.

 153. De jobbar samtidigt
  på helklassnivå och individnivå-

 154. -och har ett fungerande,
  inspirerande samtal i klassrummet.

 155. Då får man gåshud om man
  är intresserad av hur lärande sker.

 156. Hur kunde de vara så bra?
  Vad var hemligheten?

 157. Jag tänker att hemligheten är-

 158. -att man är så fokuserad
  på undervisningsutveckling.

 159. Det är på ett helt annat sätt
  än vad jag känner till i Sverige.

 160. Där är det organiserat i detalj
  hur man ska jobba kollegialt.

 161. Det är hela tiden...
  En lärare i Guangzhou-

 162. -undervisar hälften så många timmar
  som jag gör här hemma.

 163. Läraren får mycket tid över, och den
  ägnas åt att utveckla undervisningen.

 164. Varje lektion
  som en lärare i Guangzhou håller-

 165. -håller mycket högre kvalitet.
  Den är ju bearbetad flera gånger om.

 166. -Toppen. Tack så mycket, Karin.
  -Tack.

 167. Nu beger vi oss
  till Victoria Park Academy i England.

 168. -Hej, Avnish Dhesi.
  -Hej.

 169. Ni kallar er utbildning
  "längtan efter lärande". Vad är det?

 170. Det vi vill ingjuta i barnen
  är en naturlig vilja att lära sig.

 171. Vi ger dem riktiga upplevelser.

 172. Läroplanen syftar till att ge barnen
  möjligheter att utveckla olika förmågor.

 173. Vi kallar det "läroverktyg".

 174. Barnen börjar redan på förskolan
  med de olika verktygen.

 175. Tanken är att de under skolgången-

 176. -är ihärdiga, hanterar störande inslag,
  visar empati och lyssnar på varandra.

 177. När de lämnar oss
  har de alla de här färdigheterna.

 178. Varför är "längtan efter lärande"
  ett framgångsrikt sätt att lära sig på?

 179. Barnen står i förgrunden
  och styr sitt eget lärande.

 180. När barnen är intresserade
  så presterar de bättre.

 181. Barnen får tänka på
  hur de vill lära sig.

 182. De lär sig mycket självständigt
  och arbetar mycket med datorer.

 183. I vår skola har 75 % av barnen
  engelska som andraspråk.

 184. Det pratas många andra språk
  innan de lär sig engelska.

 185. Genom att använda
  vad vi kallar "mjuka färdigheter"-

 186. -skapar vi empati
  i barnen och i skolkulturen.

 187. Det ingår i lärandet.

 188. På vilket sätt är de här förmågorna
  viktiga inför framtiden?

 189. Situationen i nuläget är
  att jobben inte har skapats än.

 190. De som våra barn tar
  när de lämnar oss-

 191. -och skaffar sig karriärer
  och så vidare.

 192. Vi vill att de lämnar oss
  med kreativa drivkrafter inom sig.

 193. De kan samarbeta och är ihärdiga,
  så de ger aldrig upp.

 194. De letar efter olika lösningar
  på problem som uppstår i deras liv.

 195. Vi hoppas att vår utbildning
  gör dem mer självständiga-

 196. -och att de själva försöker förändra
  i sina samhällen och i större skala.

 197. -Tack för att du var med.
  -Ingen orsak. Hej då.

 198. Från England till Belgien.

 199. -Hej, Jan Allegaert. Hör du mig?
  -Hej, Sverige. Jag hör dig.

 200. Du bedriver utomhusutbildning
  och lär ut omvärldsorientering.

 201. Vad är utomhusutbildning?

 202. Vi försöker
  att förlägga undervisningen utomhus.

 203. Syftet är att flytta ut kurserna
  utanför klassrummets väggar-

 204. -till ett autentiskt sammanhang.

 205. Vi vill tillbaka
  till den första utbildningens rötter.

 206. Det är inget nytt -
  det var så utbildningen började.

 207. -Varför är utomhusutbildning bra?
  -Av flera anledningar.

 208. En anledning är barnens hälsa.

 209. De sociala färdigheterna
  förbättras också-

 210. -men framför allt ser vi
  att läranderesultaten på lång sikt-

 211. -blir bättre
  än om vi ger kurserna inomhus.

 212. En av sakerna vi provar...

 213. En av de nyaste sakerna i vår skola-

 214. -är att barnen en dag i veckan
  i 10-20 veckor åker till en bondgård.

 215. De får lära sig om sådant
  de lär sig inomhus, som geometri.

 216. De får mäta markerna.

 217. De lär sig skillnaden
  mellan adjektiv och subjektiv.

 218. De lär sig naturvetenskap -
  som hur en hävstång fungerar.

 219. Det är saker de lär sig inomhus,
  men de får prova på dem utomhus.

 220. Det förstärker inlärningseffekten.

 221. Vi har också en baktanke.

 222. Vi vill gärna att barnen
  får en koppling till naturen igen.

 223. Den här generationen-

 224. -kommer att bli ansvariga
  för att bevara jordklotet.

 225. Det är ett aktuellt ämne
  i och med klimatkonferensen i Paris.

 226. Kopplingen till naturen
  ger hopp om en hållbar framtid.

 227. Vi drömmer om
  att vara utomhus på fredagar-

 228. -så att alla barn får känslan
  av att vara ute i friska luften-

 229. -och inte växer upp framför en skärm.

 230. -Vad får studenterna ut av det?
  -Mina studenter är lärarstudenter...

 231. ...så de är nästa generation lärare.

 232. Vi hoppas kunna lära dem-

 233. -hur de ska få nästa generation
  att vara utomhus.

 234. Det är min infallsvinkel.

 235. Okej, tack för att du medverkade.
  Hej då.

 236. Då har ni fått höra om
  utomhusundervisning i Belgien-

 237. -längtan efter lärande i England
  och undervisningsutveckling i Kina.

 238. -Vad blev ni extra intresserade av?
  -Allt.

 239. Det är jättestimulerande.
  Utomhus - vad härligt!

 240. Jag har precis vågat mig ut
  på mina första exkursioner.

 241. I Kina planerar de för att få en
  perfekt lektion - vem vill inte det?

 242. Och så hon från England
  som pratade om relationer.

 243. Fantastiskt.

 244. Det är intressant
  att ingen tog upp digital teknik.

 245. "Framtidens skola är digital..."
  Det är ju inte grunden i lärandet.

 246. Det är ett medel, men inte...
  Det är kul att fokus inte var på det.

 247. Jag blev också inspirerad av alla.
  I Kina har de mycket reflektionstid.

 248. Många av mina medarbetare
  pratar om det.

 249. De efterlyser mer reflektionstid för
  att kunna utveckla undervisningen.

 250. Skolan i England
  bekräftar det jag har på min skola.

 251. Vi använder varje språk och historia
  som en resurs.

 252. Även Belgien... Skolan får inte
  vara en isolerad instans.

 253. Man kan också göra tvärtom: bjuda in
  samhället och företag till skolan.

 254. Det här med utomhusutbildning...
  Hur tror ni att lärandemiljön-

 255. -kommer att utvecklas i framtiden?

 256. Som Agneta sa tidigare:
  Det blir nog inte på ett sätt.

 257. Det kommer att finns variation.
  Vi kommer att behöva det.

 258. Möjlighet att dra sig undan eller
  vara i mindre eller större grupper.

 259. Utomhus, inomhus - olika miljöer,
  utan att begränsas till ett klassrum.

 260. Det är viktigt. Jag tänker Hogwarts,
  med trappor som flyttar sig.

 261. Hon pratade om att riva väggar, men
  jag vill kunna ställa tillbaka dem-

 262. -så att man kan ordna krypin
  eller större lokaler.

 263. Jag hoppas på flexibilitet
  när man bygger nya skolor.

 264. Jag tänker att varje
  kvadratmillimeter är pedagogisk yta-

 265. -varje sekund är pedagogisk tid-

 266. -och varje människa är en pedagogisk
  resurs. Så vill jag se det.

 267. Vi ska tillbaka till Antnäs.
  Agneta har nämligen en fundering.

 268. Jag läste OECD-rapporten.

 269. Det framgår att långt mer än hälften
  av Sveriges mellanstadielärare-

 270. -alltså lärare i årskurs 4-6-

 271. -anser att barnen lär sig bäst
  genom att söka svar i en bok.

 272. Att läsa i en bok och svara på frågor
  - en sorts skedmatning.

 273. Motsvarande siffra i övriga EU
  är betydligt lägre.

 274. Där är det kanske 20 % som tänker
  att det är det bästa sättet.

 275. Hur ska vi ändra den här attityden
  hos våra mellanstadielärare?

 276. -Är det något som vi ska ändra på?
  -Boken behöver ju inte försvinna.

 277. Ju fler sätt vi har att lära,
  desto bättre.

 278. Vi måste förhålla oss
  till olika läromedel på olika sätt.

 279. Det behöver inte innebära att något
  ska bort eller att nätet är bäst.

 280. Vi kan se mängden och bredden
  på det vi använder för att lära oss.

 281. Jag tycker att läroboken
  ska vara kvar som ett komplement.

 282. Jag tycker
  att den ska användas mindre.

 283. Många lärare vill nog
  vara mer kreativa och "go crazy"-

 284. -men vi har så många styrdokument
  och saker att hinna med.

 285. Rädslan för att inte hinna med eller
  göra fel hämmar nog kreativiteten.

 286. Många lärare vill nog vara
  mer kreativa med sin undervisning.

 287. Det är en trygghet
  att kunna backa tillbaka till boken.

 288. Man har begränsningar, och
  det är krävande att uppfinna hjulet.

 289. Då är det... "Boken har rätt."

 290. -Är den här attityden riskabel?
  -Till viss del, om man fastnar i den.

 291. En stor fråga mot slutet: Vilka
  möjligheter har skolan i framtiden?

 292. De flesta förstår nog att kollegialt
  lärande är en nyckel till framgång.

 293. Lärare vill nog lära av varandra,
  och möjligheten finns.

 294. Både ute i sociala medier och
  på skolorna. Vi kan komma jättelångt.

 295. Och så kan vi fråga Kina
  hur man gör den perfekta lektionen.

 296. Jag tänkte direkt
  på ordet "möjlighet".

 297. Att visa och öppna möjligheter
  för eleverna och för oss lärare.

 298. Vi kan interagera på sociala medier.

 299. Diskussioner som de
  på Twitter och Facebook-

 300. -har jag aldrig upplevt tidigare.

 301. Jätteroligt att ni kom hit.
  Ni får prata mer i eftersnacket.

 302. Vi på "Lärlabbet"
  tackar för oss för i år.

 303. Nästa termin börjar vi med ett nytt,
  högaktuellt tema: nyanlända elever.

 304. Det första programmet handlar om
  själva mottagande. Missa inte det.

 305. Prata gärna vidare på sociala medier
  under hashtaggen Lärlabbet-

 306. -eller kolla in eftersnacket
  på vår blogg. Hej!

 307. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Framtidens lärande

Avsnitt 17 av 17

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: lärarprofessionen. Agneta Hedenström är rektor för Antnässkolan utanför Luleå. Hon menar att framtidens klassrum kommer att vara kreativa ytor utan gränser. Studiogäster följer upp med samtal.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Pedagogik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Återkoppling, motivation och självkänsla

Avsnitt 13 av 17

Tema: betyg och bedömning. Efter några års experimenterande har svenskaläraren Olle Carlgren på Höglandsskolan i Bromma hittat den för honom bästa metoden för systematisk återkoppling till eleverna. - Det är inte det första utkastet som eleverna lämnar in som är det viktigaste, utan det eleverna faktiskt lär sig under tiden, menar Olle.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Framtidens lärande

Avsnitt 17 av 17

Tema: lärarprofessionen. Agneta Hedenström är rektor för Antnässkolan utanför Luleå. Hon menar att framtidens klassrum kommer att vara kreativa ytor utan gränser. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Eleven som producent

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad är en lämplig lärare?

Att lämplighetspröva de som vill bli lärare har varit ett återkommande förslag från olika politiska håll. Förespråkarna menar att ett sådant test skulle stärka läraryrkets status och sålla bort direkt olämpliga kandidater. Nu ska lämplighetsprövning testas skarpt inför höstens antagning till lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Jönköping. Vad är det som anses känneteckna en lämplig lärare och går det verkligen att avgöra i ett test vem som håller måttet och inte?

Fråga oss