Titta

Det handlar om oss

Det handlar om oss

Om Det handlar om oss

Mobbning angår oss alla. Alla som står bredvid och ser men inget gör har också del i det som sker. Den här serien vänder sig till alla föräldrar som har barn i skolan med hopp om att de ska börja prata med sina barn om vilken roll barnen tar i en mobbningssituation och hur de kan göra skillnad. Möt föräldrar till både mobbare och mobbade som berättar om hur de som föräldrar känt och vad de gjort för att få slut på mobbningen. Mobbningsexperter från Sverige, Finland och Australien förklarar varför vi individer agerar som vi gör i en mobbningssituation och ger exempel på hur vi kan agera för att få stopp på mobbningen. Programledare: Martina Haag.

Till första programmet

Det handlar om oss : Det får aldrig hända igenDela
 1. Vår son Klas
  skulle ha fyllt tjugosju i år.

 2. Han drabbades av mobbning
  på högstadiet.

 3. Han bar det inom sig under nio år.

 4. Hopplösheten och de svarta glasögon
  han hade den sista tiden-

 5. -ledde till två självmordsförsök.

 6. Sen tog han sitt liv i maj 2012.

 7. Det är tre år sen nu.
  Han simmade ut i havet.

 8. Och...

 9. På något sätt
  är det så oerhört svårt att...

 10. Man tar liksom livet för givet och
  räknar med att man ska kämpa vidare.

 11. Man försöker att ge råd och stöd.

 12. Han berättade först sista dagen i sitt
  liv att han hade blivit mobbad.

 13. När jag frågade varför han inte hade
  berättat så sa han att man skäms.

 14. Just att han hade sparat det
  i nio år...

 15. Timmarna innan
  han tänkte ta sitt liv...

 16. ...så sa han det.

 17. Vad kan vi göra för att det inte
  ska ske igen?

 18. För att det inte ska gå så långt
  att en person inte vill leva längre?

 19. Och varför har vi inte kommit längre?

 20. Mobbning fanns när jag var liten,
  och det finns fortfarande.

 21. Det är som om det är en naturlag.

 22. "Lite mobbning hör till på en skola.
  Det är inte så mycket att göra åt."

 23. Men det finns de som inte tänker så
  och nöjer sig med att barn vaskas.

 24. De tänker stort och nytt om hur man kan
  minska eller eliminera mobbning.

 25. Ibland möter jag föreställningen-

 26. -att det inte är så konstigt
  att mobbning förekommer.

 27. "Vi är ju flockdjur,
  och då skapar man hackordningar."

 28. "Då blir vissa hackkycklingar."

 29. "Det är nästan som en naturlag.
  Det går inte att ta bort mobbning."

 30. Mot det påståendet
  har vi en samlad forskning som visar-

 31. -att förekomsten av mobbning
  varierar mellan olika klasser.

 32. Flera studier har visat att det
  finns klasser där ingen blir mobbad.

 33. Det finns också klasser
  där svindlande många blir mobbade-

 34. -och allt däremellan.

 35. -Hej.
  -Hej. Martina.

 36. Det här är Håkan. På hans skola jobbar
  man dagligen mot mobbning.

 37. Sen 2008 har man lyckats
  minska mobbningen med hälften.

 38. Jag har faktiskt gått här själv,
  så brottslingen har kommit tillbaka.

 39. -Tänkte du att du skulle återvända?
  -Ja, faktiskt.

 40. -Redan som liten?
  -Ja.

 41. -Vad är det ni gör annorlunda?
  -Vi har framför allt en samsyn.

 42. Vi utbildar i beteende
  när barnen kommer.

 43. Vi går igenom vad man ska göra
  om det är oroligt vid fotbollsplanen.

 44. Vi har
  ett väl utvecklat rastvaktssystem.

 45. Vi är samspelta i personalen.

 46. -Vilka i personalen?
  -Alla.

 47. Inte bara pedagoger: bibliotekarier,
  skolsyster, kurator, vaktmästare-

 48. -matbespisning, städ och allihop.

 49. Har alla på skolan samma samsyn
  på när man ska ingripa?

 50. Det är vi pedagoger
  extra ansvariga för.

 51. Det är ju vi
  som har en relation till eleverna.

 52. Men vi kan få reda på...
  Barn gör ju dumheter när vi inte ser.

 53. -Hej!
  -Man agerar så fort man ser något.

 54. Jag säger antingen något själv eller går
  till lärare eller någon annan.

 55. I matsalen ser man ju vad som sker.
  De tror inte att man ser-

 56. -men från disken ser man allt.

 57. Vi har kartlagt skolgården och
  har ställen där det kan hända saker.

 58. Till exempel bakom paviljongen.

 59. Ingen ser ju om det händer något,
  så det är ett perfekt ställe.

 60. Tidigare ingick jag i ett mobb-team
  med några få vuxna.

 61. I dag är alla ansvariga.
  Det finns en tanke bakom det vi gör.

 62. Skolans metod
  är att göra en kartläggning.

 63. Man jobbar med en mall
  som visar hur gruppen fungerar.

 64. Barnen känner också till mallen.

 65. I den ser man vilka roller elever har
  när mobbning uppstår.

 66. Vi har ett U som ser ut så här.
  Den utsatta i mitten kallas Y.

 67. -Varför är det Y?
  -Jag vet inte.

 68. Vi har ett A,
  som är den som driver mobbningen-

 69. -och så kallade medlöpare:
  B, C och D.

 70. Är det de som står bredvid
  och säger "kolla"?

 71. Eller så är de bara med
  utan att säga ifrån.

 72. Ibland är det gester och miner.
  De behöver inte ens synas.

 73. -Det här är elever...
  -...som inte säger ifrån.

 74. Precis. De ger syre till A
  så att han eller hon kan fortsätta.

 75. Om A inte har någon hejarklack
  så är det inte lika framgångsrikt.

 76. Nej, precis. Publiken är jätteviktig.

 77. Sen har vi E, som ser vad som händer
  men inte bryr sig.

 78. Sen har vi F, som ser vad som sker
  men inte vågar säga ifrån.

 79. G är sådana som ser vad som sker,
  tar ställning och vågar säga ifrån.

 80. Hur de säger ifrån är väldigt olika.

 81. De kan gå in och säga stopp,
  men det vågar man kanske inte.

 82. Då ska den eleven prata med en vuxen
  som tar tag i det.

 83. -De lämnar över ansvaret.
  -Precis. Det är inte elevens ansvar.

 84. Att vara G ensam är ju jättejobbigt.

 85. De andra eleverna måste flytta sig och
  bli G så att de blir många.

 86. -Då blir det mycket enklare.
  -Då får man lätt över F som...

 87. Det här valet som någon elev gör-

 88. -att säga ifrån, är tokigt viktigt.

 89. Förutom personalen och eleverna
  så får föräldrarna samma utbildning.

 90. Alla på skolan
  har nu samma kunskap om mobbning.

 91. Det är
  som om man har ett gemensamt språk.

 92. Att beskriva sig själv
  eller sitt barn som A eller B-

 93. -blir tydligare och mindre laddat
  när man pratar om mobbning.

 94. Ett exempel är en pojke som
  blir fälld på väg till klassrummet.

 95. Det är några tjejer som ser
  att han blir fälld med mening.

 96. Vi sätter i gång en kartläggning
  och pratar med eleverna.

 97. Jag tar in en elev och frågar
  om han anar vad vi ska prata om.

 98. Han svarar nästan direkt:
  "Jag vet precis, och jag är ett B."

 99. Han visste vad han
  och de andra hade för roll.

 100. Ren kunskap hos eleverna.

 101. Han berättar inte bara om roller
  utan om annat som eleven utsatts för.

 102. Både i gympasalen, där jag själv
  har varit, och på andra ställen.

 103. Det är en stor fördel, inte minst
  när vi pratar med vårdnadshavarna.

 104. Vi berättar om kartläggningen
  och att eleven har en viss roll.

 105. Föräldrarna förstod direkt
  att det var allvarligt.

 106. Mobbning är ett sådant problem
  som aldrig kommer att lösas helt.

 107. Vi får aldrig
  en helt mobbningsfri värld.

 108. Man måste dra upp ogräset
  igen och igen, och det växer upp nytt.

 109. Det uppstår naturligt
  om man inte bekämpar det konstant.

 110. Det räcker inte att göra något en gång.

 111. Mobbning måste motarbetas oavbrutet.

 112. Vi har startat en föräldragrupp
  för min sons förskoleklass.

 113. Tanken är att vi föräldrar
  ska lära känna varandra.

 114. Då kan vi kommunicera bättre när
  det uppstår problem mellan barnen.

 115. Genom att vi känner varandra
  så ser barnen att vi är sams.

 116. Om någon är elak så är det lätt-

 117. -att ringa upp den föräldern
  och kolla läget.

 118. Det är mycket lättare
  att ringa någon som man känner.

 119. Det är vid framtida bråk som den här
  gruppen kommer att fylla sitt syfte.

 120. När någon inte vill gå till skolan
  på grund av mobbning.

 121. Vi kommer att kunna samarbeta
  när vi känner varandra-

 122. -i stället för att föräldrar
  vänder sig mot varandra.

 123. Någons barn är ju alltid
  det som är elakt.

 124. Det är inte kul för någon förälder,
  och det är bra om man kan hjälpas åt.

 125. Det kom en app till skolan
  som gick ut på att kunna skvallra-

 126. -och säga vad man tycker om sina
  nära och kära och andra på skolan.

 127. Det kanske inte var menat som något
  negativt, men det blev snabbt det.

 128. Många av bilderna som skickades runt-

 129. -var kanske menade för pojkvännen eller
  tjejgänget. Mycket nakenbilder.

 130. Hela grejen
  var att bilderna missbrukades.

 131. Vi gjorde ett litet event för
  att prata och få folk att bort appen.

 132. Folk förstod
  vikten av att ta bort appen.

 133. Om ingen har den så är det meningslöst
  att skriva om någon.

 134. Varför skriva om ingen läser?
  Vi har märkt nu efteråt-

 135. -att det inte har kommit något skvaller
  på Instagram eller liknande.

 136. Det är första gången jag är
  på en skola utan en sådan sida.

 137. Det finns många sätt att jobba
  mot mobbning. I skollagen står det-

 138. -att man ska arbeta långsiktigt
  och målinriktat mot kränkningar.

 139. Man ska prata om attityder-

 140. -men skolan måste också
  arbeta mer konkret.

 141. Det står att man måste
  kartlägga riskområdena på en skola.

 142. Platserna där risken för mobbning
  är som störst.

 143. I Perth på Australiens västkust
  tar man det här på allvar.

 144. Forskning har visat på ett samband
  mellan fysisk skolmiljö och mobbning.

 145. Man har också sett att mobbning är
  vanligare på vissa platser i skolor.

 146. -Hej, Donna.
  -Trevligt att träffas.

 147. Donna Cross har forskat om mobbning,
  barn och hälsa i mer än tjugo år.

 148. Vissa platser som utmärkte sig
  var där det var trångt.

 149. Trängsel ledde snabbt till konflikter.

 150. Ställen som där barnen har sina skåp,
  trånga trapphus-

 151. -och smala korridorer
  där barnen stötte emot varandra.

 152. Vi kallar dem "oroshärdar".

 153. Där interagerade barn negativt enbart
  på grund av byggnadens utformning.

 154. På arkitektbyrån Parry and Rosenthal
  gör man verklighet av forskningen.

 155. Man ritar om och bygger nya skolor.

 156. Skolor som genom sin fysiska miljö
  ska bidra till att minska mobbningen.

 157. En klient kan säga att en skola
  måste vara robust och tålig.

 158. Vi upptäckte att den logiken
  kan leda till att man får ett fängelse.

 159. Fängelser är perfekta: De består
  av betong och inget går att ha sönder.

 160. Men alla hatar dem
  och vill bryta sig ut därifrån.

 161. Om man bygger med omtanke så blir
  barnen stolta och tar hand om skolan.

 162. Finns det någon plats här
  där barnen känner sig otrygga-

 163. -rädda eller obekväma?
  Finns det platser som kan förbättras?

 164. Vi har gott om avskilda utrymmen
  i angränsning till studieplatserna.

 165. Det finns grupprum
  och avskilda utrymmen.

 166. Paul är en av dem som tagit fram
  riktlinjerna för designen av skolor.

 167. En av skolorna man har ritat om
  är All Saints' College.

 168. Man samarbetade med
  bland andra professor Donna Cross.

 169. De fokuserar på öppna ytor, transparens
  och god ventilation-

 170. -akustik och naturligt ljus.

 171. Stort och rymligt!

 172. Det finns fönster på båda sidorna
  så att eleverna kan orientera sig.

 173. -Okej.
  -Minns du hur det såg ut, Paul?

 174. Det var ju mycket buskage här,
  och många barn kände sig otrygga...

 175. -...när de gick genom...
  -De kallade det "det svarta hålet".

 176. -Hej, Steve. Trevligt att ses.
  -Vi pratade om hur det var här förut.

 177. Det var så mycket buskage
  som barn gick runt-

 178. -eftersom de var rädda
  för ödlor eller andra elever.

 179. Det är väldigt annorlunda.
  Man kunde inte se till den andra sidan.

 180. Det fanns många skymda vägar
  där barnen inte gillade att vara.

 181. De kunde skapa möjligheter
  för saker att hända.

 182. Att trycka ihop 1 500 barn på sidorna-

 183. -skapade en miljö som främjade
  mobbning när barnen trängdes.

 184. Förändringen från buskage
  till en öppen plats-

 185. -har tagit bort
  mycket av den negativa interaktionen.

 186. Det har verkligen gjort nytta.

 187. Det känns bra att komma hit.
  Man behöver inte oroa sig för något.

 188. Här ser vi vad som annars skulle
  ha varit en meningslös, trång korridor.

 189. Vi gjorde ett stort, ljust utrymme
  med bra akustik.

 190. Eleverna har lämnat klassrummet
  och tränar på problemlösning.

 191. Det är det utrymmet är till för.

 192. Så här ser ett typiskt klassrum ut.
  Väggarna är öppna och av glas-

 193. -så att man ser in och ut.
  Ingen behöver känna sig instängd.

 194. Elever kan få hjälp utanför
  utan att läraren tappar uppsikten-

 195. -och ingen kan ha hyss för sig här
  eftersom de syns utifrån.

 196. Det är väldigt öppet och transparent.

 197. Paul och hans kollegor har designat och
  designat om över 400 skolor.

 198. De har vunnit flera priser-

 199. -men framför allt har rektorerna sett
  att det gjort skillnad för eleverna.

 200. Det är ont om gömställen här.

 201. Man kan se mellan klassrummen,
  och lärarna kan hjälpa varandra.

 202. Tack vare öppenheten kan vi
  se vad som händer och ta itu med det.

 203. Eftersom folk vet om det,
  så uppstår det färre sådana situationer.

 204. De vet att någon ser.

 205. Om läraren missar något så kan någon
  som passerar gå in i klassrummet-

 206. -och upplysa läraren om att det pågår
  något som han eller hon har missat.

 207. Den här platsen har gjort det svårt
  för en mobbare att gömma sig.

 208. Mobbaren är lätt att identifiera.
  Man måste agera-

 209. -om man ser något som är fel.

 210. När vi observerade interagerande barn-

 211. -så upptäckte vi att placeringen
  av stolar och sittplatser i skolan-

 212. -påverkade hur barnen interagerade.

 213. Om barn till exempel satt på stolar
  som stod i en rad-

 214. -så att de satt skuldra vid skuldra-

 215. -så interagerade de annorlunda
  än om de satt i en cirkel.

 216. Barn som satt i rader iakttog
  och dömde dem som passerade.

 217. De betygsatte
  och kommenterade andra.

 218. De gjorde vad vi kallar "andrafiering".

 219. Man skapar skillnader. Man letar
  efter dem och understryker dem.

 220. När ungdomar däremot satt
  så att de kunde prata med varandra-

 221. -så förändrades dynamiken.
  De fokuserade mer på varandra.

 222. Det blev mer av en "vi"-känsla
  i stället för en "jag"-känsla.

 223. Vi behöver en miljö där eleverna
  kan kommunicera och göra sitt bästa.

 224. I stället för att stänga igen
  och säga att de beter sig illa-

 225. -vill vi skapa en vacker miljö
  som uppmuntrar det goda-

 226. -snarare än begränsar det onda.
  Människors goda sida är starkare.

 227. Tack.

 228. En utmaning med mobbning är att man
  måste jobba med mer än mobbningen.

 229. Man måste jobba med relationer.
  Mobbning är ett relationsproblem.

 230. Man har ett förhållande
  till personen som mobbar en.

 231. För att man ska komma åt mobbning
  måste skolmiljön förbättra relationerna.

 232. Vi funderar på den konstruerade miljön
  och hur skolan är strukturerad.

 233. Hur kan det påverka relationer?
  Barn i bra relationer mobbar sällan.

 234. Skolan är den enda platsen i samhället
  där vi kan utöva en positiv påverkan-

 235. -på vår framtida befolkning.

 236. Kom igen!

 237. Du jobbar inte bara här.
  Du åker även runt och lär ut det här.

 238. Är du inte rädd att när du åker
  till en skola där någon far illa...

 239. Är du säker på att det fungerar?

 240. Ja, det fungerar,
  men det måste få ta tid.

 241. Det är ingen enmans-show
  och det är inget snabbfix heller.

 242. Det måste få ta tid.

 243. Vi är inte nöjda, även om vi
  är duktiga. Vi vill bli bättre.

 244. Nyckeln till att få stopp på det
  är att man inte ger sig.

 245. Vi gör inte ett par uppföljningar.
  Vi följer upp tills vi är nöjda.

 246. Tills vi vet
  att vi har fått stopp på det.

 247. Det är ju precis det
  som det handlar om: att inte ge sig.

 248. Minns ni vad forskaren sa?

 249. "It's like weeds."
  Mobbning är som ogräs.

 250. Det ska inte få finnas, men
  det kommer nog alltid att göra det.

 251. Vi måste inse det och oupphörligt
  finnas där och rensa bort ogräset.

 252. Vi får inte låta det växa vilt
  eller sopa det under mattan.

 253. Vi måste vara som en armé.
  Göra stort och smått-

 254. -som dem vi mötte i programmet.
  Förstå då kan vi förhindra-

 255. -att en ung man inte orkar mer
  och simmar rakt ut i havet.

 256. Jag önskar att jag...

 257. Att han hade hälsat på och att
  jag hade fått prata med honom igen.

 258. Att jag hade fått säga god natt
  och att han hade somnat i sitt rum.

 259. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Det får aldrig hända igen

Avsnitt 5 av 5

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Marianne berättar om sin mobbade son som simmade ut i havet och tog livet av sig. Programledaren Martina Haag träffar människor som jobbar för att detta aldrig ska hända igen. Hon besöker Talavidsskolan i Jönköping där man har lyckats halvera mobbningen sedan 2008. Professor Donna Cross från Perth berättar att det finns ett samband mellan skolors fysiska miljö och förekomsten av mobbning. Arkitektkontoret Perry and Rosenthal designar om skolor för att minska mobbning. Genom att förändra den fysiska miljön minskar mobbning och elevers relationer med varandra förbättras. Professor Christina Salmivalli beskriver mobbning som ett ogräs som ständigt måste rensas bort.

Ämnen:
Bild > Konsthistoria > Arkitektur, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle, Pedagogiska frågor > Sociala relationer, Värdegrund > Mobbning
Ämnesord:
Arkitektur och samhälle, Gruppsykologi, Mobbning, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Psykosocial arbetsmiljö, Samhällsvetenskap, Skolans socialpsykologi, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi, Undervisning
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i Det handlar om oss

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDet handlar om oss

Vilken roll tar ditt barn vid mobbning?

Avsnitt 1 av 5

Vilken roll tar ditt barn i en mobbningssituation? Vi riktar strålkastaren mot dem som finns runt mobbaren och offret och belyser faktumet att alla är delaktiga i det som sker. Programledare Martina Haag åker till sin gamla högstadieskola och träffar sin före detta klasskompis Carola. De pratar om hierarkier i skolan och hur Carola hjälpte Martina i ett utsatt läge. Vi träffar också Elise som sökte upp sin sons mobbare. Robert Thornberg, professor i pedagogik, beskriver de olika rollerna barn tar i en mobbningssituation. Psykologiprofessor Christina Salmivalli förklarar varför man kan tycka synd om sin klasskompis samtidigt som man inte vågar umgås med densamma.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDet handlar om oss

Mitt barn är mobbat

Avsnitt 2 av 5

Trots att mobbning är förbjudet enligt lagen får många unga inte rätt hjälp. När skolan sviker kan det få konsekvenser för hela familjer. Möt Mia och hennes dotter Julia som har tagit det stora beslutet att flytta från sitt hus eftersom Julia blivit mobbad i en skola som inte har lyckats lösa problemet. Möt också Vicktoria vars son blev mobbad framför hennes ögon. Barn- och elevombuden Caroline Dyrefors Grufman och Stephan Andersson berättar om vad skollagen säger om mobbning och hur vuxna skulle reagera på de kränkningar många barn får stå ut med.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDet handlar om oss

Nätet - den nya fritidsgården

Avsnitt 3 av 5

Barn och ungdomar tillbringar mycket av sin tid på sociala medier och i spelvärlden. Där formar de till stor del sitt sätt att vara och relatera till andra. Här formas även värderingar och normer. Problemet är att i dessa världar är vuxna ofta frånvarande. Jesper Englin från Sverok pratar om det viktiga i att uppfostra sitt barn på nätet. Gör man inte det är det som att man uppfostrar sitt barn bara halva tiden. Beteendevetaren Olle Cox menar att skolan har ett ansvar för mobbning som sker utanför skoltid om det påverkar eleven i skolan.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDet handlar om oss

Behöver vi bry oss om barn som mobbar?

Avsnitt 4 av 5

Möt Romeo som var en mobbare när han gick i skolan. Han började mobba en klasskompis för att själv slippa bli utsatt. Sara nätmobbade och fick även med sig andra i mobbningen. Hon säger att hon hade behövt en vuxen som sa att det hon gjorde var fel. Gunilla fick reda på att hennes son var en mobbare under klassens luciafirande. Den som är förälder till ett barn som mobbar vill ofta inte tro på det själv, men pedagogikprofessorn Robert Thornberg berättar att man gör sitt barn en otjänst om man inte hanterar det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDet handlar om oss

Det får aldrig hända igen

Avsnitt 5 av 5

Marianne berättar om sin mobbade son som simmade ut i havet och tog livet av sig. Programledaren Martina Haag träffar människor som jobbar för att detta aldrig ska hända igen. Hon besöker Talavidsskolan i Jönköping där man har lyckats halvera mobbningen sedan 2008. Professor Donna Cross från Perth berättar att det finns ett samband mellan skolors fysiska miljö och förekomsten av mobbning. Arkitektkontoret Perry and Rosenthal designar om skolor för att minska mobbning. Genom att förändra den fysiska miljön minskar mobbning och elevers relationer med varandra förbättras. Professor Christina Salmivalli beskriver mobbning som ett ogräs som ständigt måste rensas bort.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & bild

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Internationella seriefestivalen 2016

Israels första och enda serietecknare?

Varför är Rutu Modan nästan ensam som serieskapare i Israel? I ett samtal med Fredrik Strömberg, ordförande för Seriefrämjandet, berättar Rutu Modan om inspirationskällor, hur hon leker med judiska stereotyper och använder riktiga skådespelare i sitt serieskapande. Inspelat den 7 maj 2016 på Klarabiografen, Stockholm. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Graffitimålaren

Graffitimålaren Apher har börjat göra sig ett namn inom graffitivärlden. Han är 15 år och brinner för sin konstart. Trots att samhället har bekämpat graffitin, kallat den för klotter och skadegörelse och utövarna har straffats, dör graffitin inte ut. Tvärtom, nya generationer av graffitiutövare tillkommer hela tiden. Vad är det som driver Apher att trotsa lagen? Här berättar han om hur det är att vara graffitikonstnär, om när han blev tagen av polisen, och vi får följa med från skiss till färdig graffitimålning.