Titta

UR Samtiden - Leder mer forskning till bättre psykiatri?

UR Samtiden - Leder mer forskning till bättre psykiatri?Dela
 1. Välkomna till PI-samtalen-

 2. -som vi spelar in här på Karolinska
  Institutets Hagströmerbibliotek.

 3. Den här gången ska vi tala om
  psykiatri i nutid och i dåtid.

 4. Ingen är väl
  bättre lämpad att tala om detta-

 5. -än den man som har skrivit en bok
  om den stökiga psykiatrins historia.

 6. Min första gäst är alltså författaren
  och läkaren P. C. Jersild. Välkommen.

 7. Du skriver i din bok att den svenska
  psykiatrin har hamnat på efterkälken.

 8. Kan du utvecklad det? På vilket sätt?

 9. För det första är det väldigt många
  som behöver psykiatrisk hjälp.

 10. Man läser också i tidningarna
  om hur psykiatrin brister-

 11. -och att det är dåligt med folk och
  få som vill jobba inom psykiatrin.

 12. Bakgrunden är att Vetenskapsakademin
  tillsatte en arbetsgrupp-

 13. -för att titta på psykiatrin.
  Vi fick två uppgifter att ta reda på:

 14. Hur mycket kostar psykiatrin
  om man räknar in allting-

 15. -inte bara vård, utan forskning och
  bortfall av arbetstid och sånt där?

 16. Dessutom skulle vi föreslå åtgärder
  för att förbättra psykiatrin.

 17. Den psykiatriska forskningen
  på 60- och 70-talet låg bra till-

 18. -i internationella citeringsmått-

 19. -alltså vilka artiklar som kommer in
  i de fina tidskrifterna.

 20. Det måttet har sjunkit samtidigt
  som forskningsanslagen har sjunkit-

 21. -och forskningsverksamheten
  har stagnerat, till viss del.

 22. -Vad beror det på?
  -Det är nästan omöjligt att säga.

 23. Sjukvården växer hela tiden
  och kostar mer och mer.

 24. Då uppstår en konkurrens
  mellan olika områden.

 25. Man kan säga att det finns områden-

 26. -som väcker nåt slags extra sympati.
  Till exempel cancervård gör det.

 27. Det gör att anslagen till cancervård
  är jämförelsevis ganska bra.

 28. Psykiatri är ett område som inte
  väcker den här sympatikänslan.

 29. Har man fortfarande en bild
  av konstiga människor...

 30. Det är ju så att förr i världen
  var alla sjukdomar skambelagda-

 31. -men sen började man lätta på det.
  Olika sjukdomar var inte Guds straff.

 32. De somatiska sjukdomarna kunde man då
  lyfta bort skamstämpeln från-

 33. -men den sista sjukdomsgruppen
  är alltså de psykiska sjukdomarna.

 34. Där har man bara delvis
  börjat lyfta bort det här.

 35. Det kan fortfarande vara en stämpel
  att ha en psykiatrisk diagnos-

 36. -medan det knappast är en stämpel
  att till exempel lida av sockersjuka.

 37. Ganska ofta läser man i tidningarna
  om nån som har hittats på gatan-

 38. -och där Socialen, Polisen och psyket
  säger: "Det är inte vårt ansvar."

 39. Ingen tar ansvar
  och man hamnar mellan alla stolar.

 40. Det är typiskt. Vi lade ner mental-
  sjukhusen för några decennier sen.

 41. Det gjorde man innan
  man hade byggt ut särskilt boende-

 42. -och det omhändertagande som de här
  kroniska patienterna behövde-

 43. -utan många av dem hamnade på gatan
  och blev "bag ladies" och fyllgubbar.

 44. Det är organisatoriskt ett eftersatt
  område, inte bara forskningsmässigt.

 45. Vi ska ta in en gäst till, psykiater
  och professor i medicinsk psykologi-

 46. -men också författare, Åsa Nilsonne.

 47. Vad säger du? Skulle du säga...?

 48. Håller du med P. C. om
  att psykiatrin är eftersatt?

 49. -Ja.
  -Den är det?

 50. Delar du analysen av vad det
  beror på? Det här skambeläggandet?

 51. Absolut.

 52. Det finns ju också
  ett slags hierarki inom medicinen.

 53. Det är väldigt fint
  att vara thoraxkirurg-

 54. -och mindre fint att vara psykiater.
  Det kan också påverka rekryteringen.

 55. När jag hade börjat
  min specialistutbildning i psykiatri-

 56. -träffade jag en överläkare
  från min AT-tid på gatan-

 57. -och han frågade vad jag höll på med.
  "Jag ska bli psykiater."

 58. Han tittade på mig och sa:
  "Det är väl inget fel på dig?"

 59. Sen tror jag också att vi har
  ett stort organisatoriskt problem.

 60. Om man ska bedriva forskning behöver
  man närkontakt med sina patienter.

 61. Det går inte att träffa nån
  och sen nån annan två veckor senare-

 62. -på grund av nån rotation.
  Man måste följa sina patienter.

 63. Patienterna
  måste ha en stabil kontext.

 64. Det kunde man på 60- och 70-talet,
  med stora psykiatriska kliniker-

 65. -vid sidan av mentalsjukhusen,
  där patienter kunde ligga inne.

 66. Då fanns det möjlighet att hjälpa dem
  och också att göra klinisk forskning.

 67. -De möjligheterna är sämre nu.
  -Får jag säga en sak?

 68. Den goda kliniska forskningen tror
  jag bygger mycket på observation-

 69. -alltså att nån lägger märke till nåt
  eller får en idé.

 70. För att kunna lägga märke till nåt
  måste man vara med de personerna-

 71. -som man ska försöka förstå sig på.

 72. Du har kommit ut med en roman som
  handlar om hjärnan, om hippocampus-

 73. -den del av hjärnan som organiserar
  minnen, om jag minns rätt.

 74. Skulle du säga att hjärnforskningen
  i dag, alltså neurovetenskapen

 75. -omdefinierar psykiatrin
  i nån större grad?

 76. Det är min förhoppning. Jag vill tro
  att det kan bli på det sättet.

 77. Min bok syftar lite till
  att angripa den här idén-

 78. -att psykiatriska patienter är sjuka
  för att de har dålig karaktär-

 79. -eller för att det som är fel på dem
  är annorlunda än på en diabetiker.

 80. Tidigare har man tänkt sig
  att jaget var nåt okroppsligt-

 81. -som var skilt från det fysiska.

 82. I det här okroppsliga jaget
  satt viljan och moralen och sånt.

 83. Om man gjorde nåt tokigt kunde det ju
  vara själens önskan att det blir så.

 84. Men tror man att viljan och moralen
  sitter som delfunktioner i hjärnan-

 85. -blir det inte konstigare
  att inte kunna bromsa en impuls-

 86. -än att inte kunna få ner sitt
  blodtryck. Då kan stigmat försvinna.

 87. Att det inte är en karaktärsdefekt
  att vara psykiskt sjuk.

 88. Jag tror mycket på den forskningen.

 89. För att prata mer om hjärnan
  vill jag bjuda upp vår tredje gäst-

 90. -professorn i molekylär cellbiologi
  och hjärnforskaren Dan Larhammar.

 91. Du pysslar ju med neurovetenskap
  och hjärnan på olika sätt-

 92. -men inte ur ett psykiatriskt, utan
  ett neurovetenskapligt perspektiv.

 93. Är det nånting som liksom skaver
  med de här tvås resonemang-

 94. -kring psykiatrin, som du
  som neurovetare ser annorlunda på?

 95. Jag tror inte det.
  Vi strävar mot samma mål-

 96. -att förstå hur det här hänger ihop
  och vad man kan göra för att hjälpa.

 97. Sen har vi kanske olika sätt
  att öka den förståelsen.

 98. Jag jobbar på molekyl- och cellnivå,
  men syftet är att förstå beteenden.

 99. Om man går tillbaka lite i tiden,
  till 1900-talet-

 100. -var den mest inflytelserika personen
  inom psykiatrin Sigmund Freud.

 101. Vad är din...
  Vad står Freud för för dig?

 102. Vem var han för dig?

 103. Ja... Om jag ska vara uppriktig så...

 104. Första gången jag läste Freud
  fullkomligt baxnade jag-

 105. -över hans teorier
  om hur hjärnan fungerar.

 106. Jag kom från en molekylär, cellulär
  och beteendeinriktad forskningslinje.

 107. Det kanske är lite orättvist
  att säga så-

 108. -för han var ju ett barn av sin tid.
  Han var en nytänkare på sätt och vis.

 109. Han förde in en del djärva idéer
  som man har byggt vidare på-

 110. -men han sa också mycket
  som inte var särskilt väl underbyggt.

 111. Vad är underbyggt över huvud taget?
  Det går ju inte att experimentera.

 112. Jag har inte läst Freud så noga
  att jag kan säga det-

 113. -men mitt intryck är att de gånger
  han hade rätt var det gissningar.

 114. Vad säger ni om Freud?
  Vad har han bidragit med?

 115. Han var ju tveklöst väldigt begåvad-

 116. -både när det gällde att vara modig,
  som du var inne på lite-

 117. -och att uttrycka sig på ett sånt
  sätt att det blev njutbart att läsa.

 118. När han startade visste man
  inte ens om hjärnan bestod av celler-

 119. -eller om det var en homogen massa.
  Man får tänka på-

 120. -att han famlade i blindo.
  Han sa själv i nåt känt citat att-

 121. "Den dag som vi vet mer om hjärnan
  kan mina teorier prövas"-

 122. -"mot vetenskapen, men tills vidare
  får vi ha det så här."

 123. Han såg själv, åtminstone i början-

 124. -sina funderingar som hypoteser som
  man så småningom skulle kunna testa.

 125. Samtidigt började han
  i en annan ände-

 126. -och var evolutionär
  neuroanatomiforskare-

 127. -och gjorde studier
  av nervceller i nejonögon.

 128. Sen sadlade han om helt och hållet-

 129. -och ägnade sig åt
  människans tankevärld.

 130. Det verkar nästan som om det var ett
  taktiskt val för att göra karriär.

 131. Han hade en enorm press på sig
  hemifrån att göra karriär.

 132. P. C., på omslaget till din bok
  så har du ju en sur Freud-

 133. -och en glad Darwin.
  Vad vill du säga med det?

 134. Jag vill säga
  att det är en spegling av nuläget.

 135. När den ene av de här herrarna
  är uppe är den andre nere.

 136. Man kan väl säga att på 60-talet
  börjar Freud få inflytande-

 137. -inom de medicinska fakulteterna.
  Det hade han inte innan.

 138. Sen växer inflytandet ganska starkt.

 139. Flera kliniker börjar använda
  Freuds metoder och så vidare-

 140. -och det håller på och kulminerar
  under 70- och 80-talet-

 141. -men på 80-talet börjar
  Freuds ställning vittra sönder lite.

 142. Sen kommer biologin tillbaka.

 143. Under den här perioden
  har biologin varit utskåpad-

 144. -och kallats "biologism"
  och andra nedsättande omdömen.

 145. Det svänger alltså,
  och nu är vi i en biologisk period-

 146. -där Darwin
  har anledning att vara glad.

 147. Jag vill säga om Freud
  att han började som naturvetare-

 148. -och fortsatte som kokainforskare-

 149. -och han hade
  naturvetenskapliga ambitioner.

 150. Han ville verkligen
  att de här idéerna så småningom...

 151. Att man skulle se anatomiska underlag
  för det omedvetna-

 152. -och vad det nu är för olika delar
  som han sysslar med.

 153. Det är lite konstigt... Han har med
  sig de naturvetenskapliga idealen.

 154. Det är nog hans efterföljare
  som släpper det.

 155. Då är man inte intresserad
  av empiri längre...-

 156. -...utan sentida psykoanalytiker...
  -Hans lärjungar?

 157. Ja, hans lärjungar
  säger att det inte går att pröva-

 158. -för att varje människa är unik,
  och då kan vi inte pröva det här.

 159. Jag hade debatter
  med psykoanalytiker på 90-talet-

 160. -på det här psykoterapeutiska
  institutet som fanns på Söder.

 161. Jag var där och sa: "Om ni inte
  skaffar evidens för era metoder"-

 162. -"är ni döda inom ett par decennier."
  Det var precis det som hände.

 163. Man kan inte bara köra ut metoder
  som inte går att pröva.

 164. Sen är det naturligtvis väldigt svårt
  att pröva såna här teorier.

 165. Freuds idéer om Oidipuskomplex-

 166. -eller penisavund eller pojkar
  som blir attraherade av sina mödrar-

 167. -och det skapar en massa trauman...
  Finns det nån substans i de idéerna?

 168. Kanske lite grand.

 169. Jag tycker att hans storhet ligger i
  hans teorier om det omedvetna-

 170. -att väldigt mycket av det som vi gör
  har vi ingen aning om-

 171. -utan vi kör på autopilot.
  Där har han träffat rätt.

 172. Sen kan man tycka att hans system
  är ett parallellsystem-

 173. -till ett naturvetenskapligt system,
  i att förklara hur hjärnan fungerar.

 174. Vad säger ni om de här idéerna
  som Freud torgförde?

 175. Jag tror inte att många analytiker
  i dag skulle tycka-

 176. -att det var särskilt centrala
  begrepp i deras yrkesutövning.

 177. Som jag upplever det
  finns det en del psykoanalytiker-

 178. -som skulle säga att det är gammalt.

 179. Jag var på en diskussion där jag
  skulle vara väldigt kognitiv-

 180. -och debattera med en som var väldigt
  psykodynamisk inför studenter.

 181. Vi kom inte på en enda sak
  där vi inte tyckte likadant.

 182. Hon var väldigt inne på
  att följa den moderna forskningen.

 183. Sen finns det ju de som använder
  den filosofiska modellen-

 184. -och använder de gamla texterna
  för att skapa förståelse.

 185. Om man läser Freud från 1923 och tror
  att det är där man hämtar kunskapen-

 186. -så finns det folk som är kvar i
  att använda de förklaringsmodellerna.

 187. Det är bedrövligt med tanke på
  att det finns ny kunskap-

 188. -som Freud nog
  hade blivit entusiastisk inför.

 189. Han skrev väl intressanta texter
  av kulturanalytisk art-

 190. -och analyserade antika myter.

 191. Det var det han kom fram på.

 192. Om man ser på Sverige
  tog kulturvärlden emot Freud först-

 193. -innan den medicinska världen
  intresserade sig.

 194. Det var få läkare som höll på med
  psykoanalys på 20- och 30-talet-

 195. -men han var en stor inspiratör
  för delar av poesin och litteraturen.

 196. Han kom in bakvägen
  i psykiatrin i Sverige.

 197. Borde han ha fått
  Nobelpriset i litteratur?

 198. Han skriver mycket bra. Om Churchill
  fick det kan väl han få det.

 199. Vad säger du, Dan? De här teorierna
  som är en del av populärkulturen...

 200. -...vad betyder de för dig?
  -Ingenting, skulle jag säga.

 201. Freuds inflytande går inte att se
  i försöken att förstå hjärnan-

 202. -från botten upp, så att säga.

 203. Ändå finns det enstaka forskare
  som försvarar Freud-

 204. -och uppskattar att han rörde om
  i grytan i slutet av 1800-talet.

 205. Du säger att han slog igenom
  först på 60-talet-

 206. -men han var ju mycket tidigare än så
  med sina teorier.

 207. -Du talar om Sverige.
  -Jag talar om Sverige.

 208. Det är ju på 1890-talet som han
  så att säga börjar med det här.

 209. Men eftersom jag började... Jag gick
  kursen i psykiatri 1960, nämligen.

 210. Då började man lämna
  den gamla psykiatrin-

 211. -med lobotomier och steriliseringar
  och alla de här grova metoderna-

 212. -som framför allt var för dem
  som Freud inte var intresserad av-

 213. -alltså psykotiska patienter.
  På 60-talet blommar det upp.

 214. Många underläkare
  börjar gå i psykoanalys-

 215. -mentalsjukhus ifrågasätts, man vill
  flytta ut psykiatrin i samhället-

 216. -så att ansvaret ligger
  i den så kallade sektorpsykiatrin-

 217. -och så ska man
  avskaffa mentalsjukhusen.

 218. Sen är det många saker som händer.
  Vi får en politisk vänstervind-

 219. -som gör att psykiatrin
  blir den medicinska disciplin-

 220. -som först blir politiserad.
  Man kan inte prata om psykiatri-

 221. -utan att ta in marxism
  och andra politiska teorier.

 222. Så var det inte alls förut. Dessutom
  kommer en antipsykiatrirörelse-

 223. -som säger att psykiska sjukdomar
  inte finns. Det är samhällets fel.

 224. De psykiskt sjuka
  är snarare revolutionärer, som visar-

 225. -hur illa det kapitalistiska
  samhället funkar.

 226. Det är en massa idéhistoriska
  och politiska rörelser-

 227. -som rör till hela systemet på
  70-talet och en bit in på 80-talet.

 228. Kan det ligga bakom att Sverige är
  senare när det gäller att föra ihop-

 229. -neurobiologi och psykiatri
  till den moderna forskningen?

 230. Ja, det tror jag. Begreppet
  neuropsykiatri förekom inte mycket-

 231. -på 60- och 70-talet.
  Det begreppet växer fram senare.

 232. Det finns en del
  som det är ett rött skynke för-

 233. -att tala om neuropsykiatri.

 234. Då tror de genast att man bara
  tror på gener och kemi och sånt.

 235. Var den här politiseringen alltså
  värre i Sverige än i andra länder?

 236. Det är svårt att säga. Det gick
  över hela Europa och inte minst USA.

 237. I USA hade psykoanalysen
  en stark ställning redan-

 238. -och har fortfarande i USA
  en annan ställning än i Sverige.

 239. Det finns en annan dimension också.
  Om man tittar på-

 240. -den dragkamp som har varit
  runt den psykiskt sjuka:

 241. "Är det politiskt eller psyko-
  analytiskt, hjärnan eller generna?"

 242. Olika yrkeskategorier
  har ställts mot varandra.

 243. Under en period stod psykologerna för
  den humana inställningen, det goda-

 244. -förståelsen, inlevelsen,
  upplevelsen av patienten som subjekt.

 245. De svenska psykologerna,
  i motsats till i USA och England-

 246. -hade oftast nästan ingen
  naturvetenskaplig skolning alls.

 247. De visste inte vad celler,
  molekyler eller gener var-

 248. -och de var inte heller intresserade.

 249. Det är roligt att titta på
  de moderna psykologiutbildningarna.

 250. De har förstått att psykologer
  måste veta hur en hjärna fungerar.

 251. Jag tror att det håller på att gå
  ihop, men det blev en polarisering.

 252. Separationen har väckt
  stor förvåning internationellt.

 253. För tio-tolv år sen hade vi en
  utvärdering av svensk neurobiologi.

 254. Utländska forskare förvånades över
  att det inte fanns psykologer-

 255. -på de medicinska fakulteterna.

 256. De här mötena har inte
  kommit till stånd i Sverige.

 257. Det blev nästan revolution när Arne
  Öhman blev den första psykologen-

 258. -som fick en professur på KI.

 259. Du är professor
  i medicinsk psykologi.

 260. Det var Arne som slog in dörren där.

 261. Folk tyckte
  att det var mycket märkligt.

 262. Inom medicinen förstod man inte
  vad psykologin hade att tillföra-

 263. -vilket är lika anmärkningsvärt som
  att psykologer inte tänkte sig in i-

 264. -vad fysiologisk kunskap tillförde.
  Lyckligtvis blir det bättre.

 265. Den här brytningstiden
  på 60-talet som du talade om-

 266. -var det en brytning mellan
  att psykiatrin hanterade människor-

 267. -till att gå över till att försöka
  resocialisera dem och göra dem hela?

 268. Ja, jag tror inte... Det är så många
  olika faktorer som flätas samman...

 269. ...men i stort sett kan man säga
  att den gamla psykiatrin...

 270. För övrigt var ju hela medicinen
  väldigt patriarkal.

 271. Doktorn var ju en gubbe i vit rock
  som bestämde allting-

 272. -och kom in och gick ut igen.
  Sen fick de andra sköta närkontakten.

 273. Så var det inom psykiatrin också.

 274. Det som händer på 60- och 70-talet

 275. -är att andra yrkeskategorier
  kommer in i behandlingen.

 276. Psykologer hade tidigare
  nästan enbart sysslat med testning.

 277. På 60-talet omorienterade man sig
  till att också bli terapeuter.

 278. Det var naturligt att de blev
  freudianer. Det var det som erbjöds.

 279. De andra psykoterapierna, som KBT,
  kom ju först på 80-talet.

 280. Det fanns bara en form av psykoterapi
  på 60- och 70-talet.

 281. Apropå det här
  med trender inom psykiatrin...

 282. ...och det här att sinnessjukdom
  bara är en reaktion på samhället...

 283. Ligger det inte nånting i det,
  i att våra attityder och normer-

 284. -avgör vad som är friskt?
  Som Foucaults "Vansinnets historia".

 285. Freud behandlade kvinnor som led
  av hysteri. I dag finns inte det.

 286. Ligger det inte nåt i att det
  handlar om normer och värderingar?

 287. I högsta grad.

 288. Det gör ju mycket inom medicinen,
  inte bara inom psykiatrin.

 289. För det första bygger psykiatriska
  diagnoser väldigt mycket på symtom-

 290. -alltså vad patienten berättar och
  hur vi ser att patienten beter sig.

 291. Det är väldigt få psykiska åkommor
  där man har blodprov eller liknande-

 292. -som man har på den somatiska sidan.

 293. Det gör ju att diagnoserna
  inte är förankrade på samma sätt.

 294. Det betyder att man får gråzoner,
  och i de här gråzonerna-

 295. -spelar de olika ideologierna.
  De älskar gråzonerna.

 296. De kan gå in och flytta
  sina positioner som det passar.

 297. Allting flyter lite hela tiden.

 298. Samtidigt är det
  ett slags förakt för patienten-

 299. -att låtsas
  att man inte får sjukdomar i hjärnan-

 300. -på samma sätt
  som i alla andra organ.

 301. Hjärnan är mer komplicerad
  än alla andra organ-

 302. -så det vore mer naturligt
  att saker går snett där.

 303. Men ta diagnosen hysteri då-

 304. -som delades ut till framför allt
  kvinnor för hundra år sen.

 305. Ur ett neurovetenskapligt
  eller ett samhälleligt perspektiv-

 306. -vad var det där för nåt egentligen?
  Var det bara en konstruktion?

 307. Nej, de såg ju de här kvinnorna
  som gick upp i bågställning och sånt-

 308. -men den delen av psykiatrin är nog
  väldigt beroende av suggestioner.

 309. Man kan få människor att inbilla sig
  saker ungefär som vid hypnos.

 310. Då är det beroende av vilket samhälle
  som det äger rum i.

 311. Då är det ju så att när det här
  händer i slutet av 1800-talet-

 312. -så är det ju ett mansdominerat
  samhälle i allra högsta grad.

 313. De här kvinnorna är ofta...
  Det är inte underklassens kvinnor.

 314. Freud sysslade med medelklassen och
  överklassen som kom med sina problem.

 315. Det är där man har Oidipuskomplexet
  också, vilket är konstigt-

 316. -eftersom överklasskvinnor inte hade
  hand som sina barn. De hade ju ammor.

 317. Det är i högsta grad
  beroende av samhället.

 318. Eftersom jag är socialmedicinare
  skulle jag ha sagt det med en gång.

 319. För mig är det uppenbart
  att de sociala faktorerna spelar...

 320. Det är likadant om man pratar om
  att förebygga psykisk sjukdom.

 321. Det är bra att ha olika mediciner och
  att ställa tidiga diagnoser och så-

 322. -men de viktigaste åtgärderna
  är socialpolitiska.

 323. Om man har en skola som inte funkar,
  om man har ungdomsarbetslöshet-

 324. -om vi inte kan integrera
  dem som kommer utifrån-

 325. -så producerar de här faktorerna
  psykisk sjukdom.

 326. Därför måste man
  göra nåt åt allt det här.

 327. Det hindrar inte all psykisk sjukdom-

 328. -men en hel del av de människor
  som söker psykiatrin i dag-

 329. -skulle inte behöva göra det
  i ett bättre samhälle.

 330. Jag instämmer.

 331. Du nämnde Charcot. Det finns en
  berömd bild som ni säkert har sett-

 332. -där han står inför en manlig publik
  och förevisar sin patient, Blanche-

 333. -som vänligen får ett anfall
  när hon ska visas upp.

 334. Tittar man på den tavlan ser man
  att det hänger en tavla bakom henne.

 335. Den visar en person
  just i den här sprättbågeställningen.

 336. Där fick patienten en instruktion.
  "Så där ska man bete sig"-

 337. -"om man är en duktig patient."

 338. Jag har arbetat nästan uteslutande
  med kvinnliga patienter-

 339. -och mycket handlar om kommunikation.

 340. Hur kommunicerar vi i vårt samhälle
  att vi inte mår bra-

 341. -och att det är nåt som fattas oss?

 342. Axel Munthe diagnostiserade
  appendicit bland samma slags kvinnor.

 343. Plötsligt upptäckte man
  att man kunde operera blindtarmar-

 344. -och då försvann diagnosen,
  men de mådde inte bra.

 345. Då blev det kolit,
  för man kan inte ta bort tjocktarmen.

 346. Vi använder sjukvård och doktorer för
  att signalera att nåt inte är bra.

 347. Jag tror som du säger
  att vi behöver tänka om från grunden.

 348. Hur tar vi hand om gravida kvinnor,
  förlossningar och spädbarn?

 349. Hur tar vi hand om barn?
  Är det bra att de börjar på dagis?

 350. Är det bra
  med gruppstorleken på dagis?

 351. Är det bra med våra försök
  att skapa en god skolmiljö?

 352. Där kan man också uppleva oerhört
  mycket trender i hur man ska göra.

 353. Ena året ska spädbarnen sova på rygg
  och andra på mage-

 354. -och nästa år ska de
  ligga nära föräldern och sen inte.

 355. Där har det väl blivit bättre?
  För ett antal decennier sen-

 356. -om en läkare sa
  att barnet ska ligga på mage-

 357. -vågade föräldrarna inte ifrågasätta
  det. I dag vågar man ifrågasätta-

 358. -vad till exempel läkare säger, man
  kan skaffa kunskap på nätet och så.

 359. Medicinen och psykiatrin är inte
  längre lika auktoritära som förr.

 360. Det är en bra utveckling.
  Sen har den en del nackdelar.

 361. En del patienter tror inte
  över huvud taget på sakkunskapen.

 362. Om vi vill förstå mekanismerna
  som ligger bakom depression-

 363. -schizofreni eller ångest är det
  viktigt med en väl ställd diagnos-

 364. -så att vi vet vad vi tittar på.
  Det är svårare än i nåt annat fält-

 365. -att ställa diagnos i psykiatrin
  eftersom det är beteenden-

 366. -och människors utsagor
  man har att gå på.

 367. Där har utvecklingen gått framåt. Det
  banar väg för att reda ut mekanismer.

 368. Vi får ingen ordning på diagnoserna
  förrän vi vet vad saker beror på.

 369. -Det var så inom somatiken tidigare.
  -Det är en ömsesidig process.

 370. Finns det inte en risk
  att man överdiagnostiserar?

 371. Jag tänker på diagnosen Asperger-

 372. -som ju har blivit
  en populärkulturell företeelse.

 373. Filmer med Alan Turing
  som är Aspergare-

 374. -eller den svenska deckaren "Bron"-

 375. -med en poliskvinna
  som lider av Asperger och så här.

 376. För 50 år sen hade
  nån med Asperger betraktats som-

 377. -den där kluriga,
  excentriska filuren i byn-

 378. -som kunde lösa problem,
  men kanske inte var så social.

 379. Nu får man en diagnos. Är det inte
  för att samhällets stödfunktioner-

 380. -är beroende av de här diagnoserna?
  Man får extra hjälp i skolan och så.

 381. Man vill få en diagnos på sitt barn
  för att det ska få hjälp.

 382. Det blir ett slags självgenererande
  system av överdiagnostisering.

 383. -Vad säger ni om det?
  -Absolut.

 384. Visst är det väl så.

 385. Om vi kommer tillbaka
  till begreppet neuropsykiatri-

 386. -och en sån här person
  som du beskriver-

 387. -sågs väl som avvikande och speciell,
  men hade den varit tillräckligt sjuk-

 388. -hade man kanske satt en schizofreni-
  diagnos på den här personen.

 389. Det hade inte varit bra.

 390. I och med neuropsykiatrin
  får vi fler diagnoser att välja på.

 391. Sen finns det kritiker som menar-

 392. -att bokstavsdiagnoserna har gått
  för långt. Det har de nog i USA.

 393. Femton procent av pojkarna
  får farmaka mot såna här diagnoser-

 394. -men i Sverige är det kanske fem
  procent, vilket kanske är rimligt.

 395. Det är som du säger, att en diagnos
  kan öppna en dörr till nånting-

 396. -att få behandling och förståelse,
  men den kan vara en stämpel-

 397. -som gör att du åker ut
  i nåt slags utanförskap.

 398. Man måste vara ganska ambivalent
  och kritisk till diagnossättande.

 399. Är det inte så med schizofreni
  att man fortfarande inte vet-

 400. -om det bara är ett samlingsnamn
  på många olika saker.?

 401. Många säger att den diagnosen
  inte finns om tio år-

 402. -men jag tror inte riktigt på det.

 403. Har man sett ett antal personer med
  den här diagnosen, som jag har gjort-

 404. -så är det uppenbart
  att de är psykotiska och svårt sjuka.

 405. Det liknar egentligen inget annat.

 406. Sen har man sökt förklaringar
  i genetiken och vad det nu är-

 407. -men de flesta sjukdomar, om de beror
  på gener, beror inte bara på en gen-

 408. -utan det är ett samspel.

 409. Gener samspelar med miljön
  på ett sätt som vi inte visste förr-

 410. -det som kallas epigenetik och så.

 411. Det är... När det gäller psykiska
  sjukdomar är det ett konglomerat-

 412. -av nystan in i varandra
  på det här viset.

 413. Att det ena är genetiskt och det
  andra beror på miljön är överspelat.

 414. Den komplexa genetiken gör psykiska
  sjukdomar så svåra att bena upp.

 415. Det är säkert många hundra gener
  i olika konstellationer-

 416. -som bidrar till
  de flesta stora sjukdomar-

 417. -och människor kommer att skilja sig
  en smula i sina symtom-

 418. -även om de i grunden
  har en snarlik sjukdom.

 419. Särskilt för vanliga sjukdomar
  som depression-

 420. -kan man absolut tänka sig att det
  finns många olika orsaker till det.

 421. Hur är skillnaden mellan länder
  i synen på det här?

 422. I mer utvecklade länder?

 423. Jag har uppfattat att i Frankrike
  kan man tro att autism beror på-

 424. -att framför allt mamman är kylig
  i sin relation till barnet-

 425. -medan man i Sverige övergav
  de föreställningarna för 40 år sen.

 426. Det är det freudianska arvet. Han har
  en starkare ställning i Frankrike.

 427. -Det var intressant i din bok.
  -Freud har efterföljare i Frankrike.

 428. Lacan och andra
  är till hälften filosofer-

 429. -och till hälften terapeuter
  och de är ganska extrema.

 430. Jag tycker att de beter sig oetiskt.

 431. De sätter sina konstiga idéer-

 432. -framför det kliniska arbetet
  att hjälpa patienterna.

 433. Det är riktigt,
  men det gäller inte bara psykiatrin.

 434. Man brukar tala om medicinska
  kulturer. På den somatiska sidan:

 435. I USA gillar de kirurger. I Frankrike
  gillar de strålbehandling.

 436. I Tyskland gillar de bad och i
  Sverige är vi nånstans mitt emellan.

 437. Det här gäller också psykiatrin.

 438. Väldigt länge var det så
  att om man fick en patient från USA-

 439. -och det stod
  att den led av schizofreni-

 440. -var det sannolikt inte vad vi skulle
  kalla schizofreni, utan nåt annat.

 441. Man ska inte tro
  att det finns en konsensus.

 442. I så fall finns det
  i stället inom ditt gebit.

 443. Där tror jag att man talar
  samma språk oberoende av land.

 444. -Är det så?
  -Ja, det skulle jag vilja säga.

 445. Vår utgångspunkt är fysiska enheter,
  generna och cellerna.

 446. Då kan man enas om en terminologi,
  så att man studerar samma saker.

 447. När vi nu talar om neurovetenskap,
  vad skulle du säga...

 448. Vilka missuppfattningar om hjärnan,
  under de senaste hundra åren-

 449. -har vi gjort upp med i dag,
  skulle du säga?

 450. Vi är en bra bit på väg
  att göra upp med föreställningen-

 451. -att generna inte bidrar.

 452. Det visar sig ju att vi ofta har
  en påtaglig genetisk komponent-

 453. -i de flesta psykiska sjukdomar,
  fast på ett komplicerat sätt-

 454. -i och med att det är
  så många gener som bidrar.

 455. En av de stora upptäckterna
  var ju att vi har ganska få gener.

 456. Det ska vi vara tacksamma för.
  Annars hade det varit värre.

 457. -20 000 ungefär, va?
  -Varav de flesta används i hjärnan...

 458. ...på ett eller annat sätt
  och kan bidra till sjukdomarna.

 459. Det är fortfarande
  en lång bit kvar innan vi-

 460. -kan förklara exakt hur det går till-

 461. -och få en förståelse
  i samhällsdebatten-

 462. -för att det har funnits ett starkt
  motstånd mot att generna kan bidra.

 463. Nu kan generna bidra på olika sätt.

 464. Samma konstellation av gener
  kan bidra till sjukdom-

 465. -under vissa miljöomständigheter,
  men vara gynnsamma i en annan miljö.

 466. -Kan du ge nåt exempel?
  -Vi har tillväxtfaktorer i hjärnan...

 467. ...vars konsekvenser blir olika...

 468. ...beroende på situationen
  som individen växer upp i.

 469. Om man en längre tid har det motigt
  eller har det väl förspänt...

 470. -...får generna olika konsekvenser.
  -Vad är en tillväxtfaktor?

 471. En komponent i hjärnan som stimulerar
  nervcellernas tillväxt-

 472. -och hur de kopplar ihop sig.

 473. Samma gener kan beroende på
  omständigheter få olika konsekvenser.

 474. Det blir knepigt
  att reda ut mekanismerna.

 475. Det är ett mödosamt arbete
  som pågår på många håll i världen.

 476. Jag tänker på de gamla
  behandlingsmetoderna från 1900-talet-

 477. -lobotomi och elchocker...
  Elchocker används väl fortfarande?

 478. -Ja, ja.
  -Man kallar det ECT i stället.

 479. -Ja. Elektro...
  -...konvulsiv terapi.

 480. -Elektrokonvulsiv terapi.
  -Det låter lite trevligare.

 481. Om jag har förstått det rätt är det
  den enda möjligheten i vissa fall...

 482. -...och det har effekt. Är det så?
  -Tveklöst kan det ha effekt ibland...

 483. -...på vissa tillstånd.
  -Hur kan det ha det? Har du svaret?

 484. Vi skulle behöva nån med expertisen
  mellan våra ytterligheter.

 485. -Jag tror inte att man vet det.
  -Det kommer nya rön av typen:

 486. "Nu har vi äntligen förstått
  varför elbehandlingar fungerar."

 487. De stimulerar nybildningen
  av neuroner eller nåt annat.

 488. Men det kan inte vara det,
  för det går så här.

 489. Man kom på det av misstag.

 490. Det var ovanligt att ha epilepsi
  och schizofreni samtidigt.

 491. Man behandlade en sjukdom med
  en annan, som syfilis med malaria.

 492. Då fick man så hög feber
  att syfilisbakterierna kroknade.

 493. Då tänkte man behandla schizofreni
  genom att ge folk epilepsi.

 494. Det är mindre handikappande
  att ha epilepsi än schizofreni.

 495. Man försökte dra i gång anfall, men
  det hade ingen effekt på schizofrena.

 496. Däremot behandlade man
  andra patienter också och upptäckte-

 497. -att det för en del djupt deprimerade
  hände nånting. Så upptäckte man det.

 498. Det startade som en misslyckad
  schizofrenibehandling-

 499. -som det ofta kan vara,
  innan man vet verkningsmekanismerna.

 500. En behandling funkar,
  men man vet inte varför.

 501. Det är otillfredsställande, men
  man kan inte låta patienten vänta-

 502. -tills vi kan det här bättre,
  utan man får kämpa på som doktor.

 503. Lobotomi, då?
  Har det nånsin haft nån nytta?

 504. Ja... Man kan nog inte säga
  att det bara var av ondo.

 505. Det var en portugis
  som upptäckte det och fick Nobelpris.

 506. Lobotomi innebär att man skär av
  banor från framhjärnan och bakåt.

 507. Man visste att personer som fick en
  hjärnskada som drabbade framhjärnan-

 508. -de blev personlighetsförändrade.

 509. Det var därför man trodde att man
  kunde göra det på kirurgisk väg-

 510. -för att dämpa ångesten hos en del
  patienter med väldigt svår ångest.

 511. Samtidigt var risken
  att de blev personlighetsförändrade-

 512. -och likgiltiga, slappa och så där.

 513. Det funkar nog ibland, och det finns
  enstaka fall där man kan göra det.

 514. Det är väldigt ovanligt
  och man måste veta vad man gör.

 515. Det visste man inte på 50-talet,
  för då åkte allmänkirurger runt-

 516. -och utförde operationerna
  mer eller mindre rutinmässigt.

 517. -Man gick in genom ögonhålan, va?
  -Först gick de in så där...

 518. -...och sen genom ögat.
  -Utan att skada ögat?

 519. -Ja. Man kan gå förbi ögat.
  -Det känns inte så mysigt.

 520. Nej, men man måste
  ha klart för sig situationen.

 521. Det var innan det fanns neuroleptika
  som kan dämpa psykotiska symtom.

 522. Det var ett väldigt liv
  på stormavdelningarna-

 523. -och patienterna
  skadade sig själva och varandra-

 524. -och måste läggas i bälte och så.

 525. -Kedjas fast.
  -Javisst.

 526. Så såg den gamla psykiatrin ut.
  Sen kom de nya metoderna.

 527. Först kom lobotomin,
  som hade en viss verkan-

 528. -och sen kom kemisk lobotomi
  med Hibernal och de här.

 529. -Man drogar ner dem, helt enkelt.
  -Ja.

 530. En lättvariant av lobotomi
  finns fortfarande, mikrolobotomi-

 531. -där man tar bort små områden som kan
  förorsaka kortslutningar i hjärnan.

 532. Man gör det med väldigt hög precision
  och så lite som möjligt.

 533. Så var det inte då.
  Det var grova medel.

 534. Så det finns
  nån form av lobotomi fortfarande?

 535. Man kallar det inte det. Om man har
  skadade celler som orsakar anfall-

 536. -kan man försöka identifiera
  det området och ta bort de cellerna.

 537. Kan man göra det så att det inte är
  personlighetspåverkande?

 538. Det beror på vilken del av hjärnan
  det är. Ofta är det tinningloberna-

 539. -och är det på rätt ställe
  så påverkar det inte personligheten.

 540. Det finns patienter där man skär av
  kommunikationen mellan hjärnhalvorna-

 541. -för att hindra epilepsi, va?

 542. -Man gjorde det på 60- och 70-talet.
  -Inte längre, nej.

 543. Just det. Vilka andra...

 544. Vilka behandlingsmetoder i dag-

 545. -tror ni att vi helt
  kommer att överge inom 30-40 år?

 546. Vad är på väg ut, så att säga,
  av dagens behandlingsmetoder?

 547. Om man visste det. Jag hoppas att
  ospecifik medicinering är på väg ut.

 548. Man ger psykoaktiva substanser som
  har 25 effekter, där man vill ha två.

 549. Vi vet inte
  vad vi gör med människors hjärnor.

 550. Det finns en annan forskning här,
  att man nu bättre kan kartlägga-

 551. -den individuella känsligheten
  för olika farmakologiska preparat.

 552. Nu är det väldigt grovt. Man utgår
  från en man som väger 70 kilo-

 553. -och doserar efter det.
  Det kan vara väldigt individuellt.

 554. Det växlar med åldern också,
  hur man reagerar på mediciner.

 555. Det är en väg där man kan hoppas-

 556. -att man kan ta reda på hur mitt svar
  på farmaka egentligen ser ut-

 557. -inte bara
  att jag är en man som väger 70 kilo.

 558. Gör man det
  genom en DNA-analys av den personen?

 559. Det är väl det man håller på med.

 560. Dels det. I någon mån kan man då
  förutsäga effekterna av läkemedel.

 561. Sen kan man göra
  hjärnavbildningsstudier också-

 562. -och se hur ett läkemedel binder sig
  till hjärnan och individualisera det.

 563. Förhoppningen är
  att göra läkemedlen mer precisa-

 564. -så att de inte slår så brett, utan
  når de måltavlor man är ute efter.

 565. Det har visat sig ohyggligt svårt.

 566. Förutsättningarna nu
  är bättre än nånsin-

 567. -eftersom vi vet
  alla gener i arvsmassan.

 568. Man kan hoppas att alla
  verkningslösa behandlingar försvann.

 569. Ja...
  Om de inte har bra placeboeffekter.

 570. Det är väldigt intressant.

 571. Väldigt mycket av det som händer
  är ju placeboeffekter-

 572. -både inom somatiken och psykiatrin.
  Det är bara svårt att utnyttja.

 573. Det kräver att man lurar patienten.

 574. Man säger inte att det är socker-
  piller, utan att det är jättebra.

 575. -Då blir patienten mycket bättre.
  -Det är intressant.

 576. Om jag har förstått rätt kan man ge
  smärtstillande som är fejkat-

 577. -men som faktiskt funkar,
  därför att hjärnan utsöndrar-

 578. -egna smärtstillande substanser när
  den tror att den har fått medicin.

 579. Det är en verklig placeboeffekt,
  i nån mening.

 580. Hur tänker du kring det, Dan?
  Är det oetiskt att utnyttja det?

 581. Det beror på. Nu börjar vi reda ut
  mekanismerna för placebo i hjärnan.

 582. Det ökar möjligheten att använda det
  till nåt konstruktivt.

 583. Det finns risker med placeboeffekter,
  beroende på vilken sjukdom det är.

 584. Det kan vara så att patienten
  upplever sig bli bättre av placebo-

 585. -samtidigt som sjukdomsförloppet
  fortskrider-

 586. -och sjukdomen blir sämre och sämre.

 587. Det kan göra det
  ännu svårare att behandla framöver.

 588. Den risken är särskilt stor
  vid tumörer-

 589. -men man kan tänka sig
  andra sjukdomar som fungerar så.

 590. Placebo måste användas väldigt
  försiktig. Det ska inte missbrukas.

 591. Man måste veta vad man gör.

 592. Ju mer vi lär oss om hjärnan nu,
  finns det en risk att man börjar-

 593. -tumma på moraliskt ansvar?

 594. "Patienten har begått ett våldsbrott,
  men det beror på den här genen"-

 595. -"som finns hos våldsbrottslingar,
  så det är inte hans fel, trots allt."

 596. Förstår ni?
  Det finns ju verkliga rättsfall-

 597. -där en patient begår ett våldsbrott
  och så hittar man en hjärntumör-

 598. -som man opererar bort
  och sen är personen lugn igen.

 599. Bör han eller hon få fängelsestraff
  för mordförsöket? Hur tänker ni?

 600. Man kan se det som en förmildrande
  omständighet i vissa fall.

 601. Om patienten visste om det,
  om diagnosen redan var ställd-

 602. -kan man säga
  att patienten har ett större ansvar-

 603. -att inte hamna i situationer
  som kan utlösa aggressiviteten.

 604. -Om patienten inte vet om det?
  -Då kan det nog vara...

 605. -...en förmildrande omständighet.
  -Bara förmildrande?

 606. Om du har en snabbväxande tumör
  som utlöser en våldshandling-

 607. -hos en tidigare helt ostraffad
  patient, och så tar man bort tumören-

 608. -och patienten blir helt lugn,
  bör den alls straffas?

 609. Det beror på omständigheterna.
  Det är ohyggligt svåra frågor.

 610. Sånt som sexuella brott,
  pedofili kanske skulle kunna utlösas-

 611. -av vissa förändringar i hjärnan
  som kan ha en yttre orsak.

 612. Det går inte att ha
  ett färdigt svar på det.

 613. Diskussionen nyanseras en smula
  av komplexiteten bakom.

 614. Rättspsykiatrin
  är ett område inom psykiatrin-

 615. -som har utsatts för
  väldigt mycket ideologiska vindar.

 616. Fram till, låt säga,
  för femton-tjugo år sen...

 617. ...var det väldigt många fler
  brottslingar som hamnade på...

 618. ...som fick behandling
  i stället för fängelse.

 619. Sen ändrades den här ideologin
  och blev mycket striktare.

 620. I dag döms mycket färre personer
  till psykiatrisk vård-

 621. -än man gjorde på 70- och 80-talet.

 622. Det beror på att det här
  som kallas karaktärsstörningar-

 623. -som förut kunde leda till
  att man inte åkte i fängelse-

 624. -det har man lyft ut, och nu är det
  mycket grövre psykiska åkommor-

 625. -som gör att man får vård
  i stället för fängelse.

 626. Också här blåser
  de ideologiska vindarna hit och dit.

 627. Jag tror att det här... Det är tur
  att vi inte sitter som jurister nu.

 628. Den här frågan blir svårare
  för jurister än för psykiatrer.

 629. Som jurist har man nåt slags idé
  om att nån måste ställas till svars.

 630. Som psykiater ställer man inte
  folk till svars-

 631. -för att de hetsäter
  eller inte kan sluta röka-

 632. -utan man ser det
  som ett problem i deras väg.

 633. Jag tror att den nya kunskapen
  som vi har, som börjar komma nu...

 634. -om hur vårt beteende mejslas fram-

 635. -som nåt slags kompromiss mellan
  olika motivationssystem i huvudet-

 636. -ställer enorma krav på jurister. Man
  talar om neurojuridik och neuroetik.

 637. Det kommer att bli ett enormt
  paradigmskifte. Tack, Dan, för det.

 638. -Har Dan fixat det?
  -Han är en av dem.

 639. Det som du jobbar med driver ju
  det här paradigmskiftet framåt.

 640. Går det inte väldigt snabbt
  i vad vi lär oss om hjärnan?

 641. Det går fortare än nånsin tidigare,
  men det finns mycket kvar.

 642. Om man ser hur lite samhället satsar
  på att förstå de här mekanismerna-

 643. -från cellnivån
  ända upp till beteendenivån-

 644. -är det ju ohyggligt trist
  att det ska ta så lång tid.

 645. Vi har ju möjligheterna
  att satsa hårt på det-

 646. -men om man ställer satsningen
  på forskning i relation till-

 647. -vad det kostar samhället med alla
  sjukdomarna och brottsligheten-

 648. -så är det försvinnande lite
  som satsas på forskningen.

 649. Samhällsekonomiskt borde man tänka om
  och fördela pengarna förnuftigare.

 650. Jag berättade om arbetsgruppen
  inom Kungliga Vetenskapsakademin.

 651. En uppgift var att ta reda på
  hur mycket psykiatrin kostar.

 652. Mellan 70 och 90 miljarder om året
  kostar den totalt.

 653. Ungefär en promille
  går till forskning.

 654. -En promille...
  -Vad kostar sjukvården totalt?

 655. Runt 300 till 350 miljarder om året,
  tror jag.

 656. -Så det är en tredjedel?
  -Ja, visst.

 657. Då ska vi inte glömma
  att många somatiska vårdtillfällen-

 658. -beror på nån typ av beteendeproblem.

 659. Psykiatriska patienter är över-
  representerade inom somatisk vård.

 660. Alla som ligger inne som har druckit
  för mycket och hamnat i slagsmål-

 661. -eller de som inte kan
  sköta sin diabetes-

 662. -är ju också en del av den
  psykiatriska kostnaden som inte syns.

 663. Du säger att en promille av kostnaden
  för psykiatrin går till forskning.

 664. Hur mycket går till
  medicinsk forskning generellt?

 665. Det vet jag inte, men om man gör
  samma ekvation på cancerforskning-

 666. -så får de
  ungefär tio gånger så mycket.

 667. Är det inte så att alla vill hitta
  en lösning på cancerns gåta?

 668. Ingen vill få reda på att deras
  amygdala styr deras beteende.

 669. Jag upplever ett ideologiskt motstånd
  mot den typen av forskning.

 670. En oro för konsekvenserna eller
  en ovilja att tänka i de banorna...

 671. Har inte det att göra med
  att det blir så komplicerat?

 672. Vi kommer över på existentiella,
  filosofiska och religiösa frågor.

 673. Där är det lätt
  att provocera människor.

 674. Kom igen. Allvarligt.
  Vi har några minuter kvar.

 675. Vi drar av de ämnena nu,
  den sista stunden här.

 676. Hur har det med människosyn att göra?

 677. Det handlar om det som kallas
  filosofisk materialism-

 678. -att om allt vi tänker och gör har
  nåt slags motsvarighet i hjärnan-

 679. -att det är kemi, elektricitet eller
  transmittorsubstanser eller nåt.

 680. Det är den naturvetenskapliga
  föreställningen om själslivet-

 681. -att det är nåt som händer i hjärnan.

 682. Det är provocerande för de flesta.
  "Det måste vara nåt mer."

 683. "Vi kan inte bara vara
  en klump som finns i huvudet"-

 684. -"där det händer saker. Mänsklig
  värdighet förstörs om vi säger så."

 685. "Var finns religionen och alltihop?"

 686. -Vad är det som ska leda vidare?
  -Ja, just det.

 687. "Inte kan vi som individer
  upphöra när vi dör"-

 688. -"då vi är så komplicerade
  och har varit med om så mycket."

 689. Det är väldigt mycket
  känslomässigt tänkande.

 690. Jag tänker också...
  Jag håller med om detta-

 691. -men det kanske
  har att göra med enklare saker-

 692. -just att det moraliska ansvaret
  blir svårare att utdöma-

 693. -om man kan härleda
  allt mer av våra beteenden till...

 694. Ytterligheten är ju determinismen,
  den totala förutsägbarheten.

 695. Om vi är underkastade
  orsak och verkan-

 696. -så kan vi inte bryta oss ur
  det här orsak-verkan-systemet-

 697. -utan det finns en orsak
  till allt som händer i huvudet.

 698. -Då har vi ingen fri vilja.
  -Nej, inte enligt den definitionen.

 699. Ett annat sätt att se på det är ju-

 700. -att vi får impulser
  att göra saker hela tiden-

 701. -och att vi faktiskt har möjlighet
  att välja att följa dem eller inte.

 702. Varenda hund, katt och häst
  måste på nåt sätt tänka efter ibland.

 703. Materialismen och determinismen
  behöver inte utesluta den fria vilja-

 704. -som jag upplever att vi har.
  Det är inte helt oförenligt.

 705. Vi borde anstränga oss
  att leva oss in i och förstå det här-

 706. -och bli vänner
  med vår och andras hjärnor-

 707. -och se det
  som ett fantastiskt tillfälle-

 708. -att bryta oss loss
  ur de föreställningar som har styrt.

 709. Vi borde bli vänner med vår okunskap,
  att vi vet så lite om det här.

 710. Det är okej, det får man acceptera.
  Det är rationellt att acceptera det.

 711. Priset för fegheten
  att förstå hur hjärnan fungerar-

 712. -är ett ohyggligt lidande.

 713. Bland de sjukdomar
  som orsakar flest år av sjukdom-

 714. -så har sju av de elva
  första sjukdomarna-

 715. -med hjärnan och nervsystemet att
  göra. Det är ett ofantligt lidande.

 716. Det finns många skäl
  att öka vår förståelse av detta.

 717. -Mer pengar till forskning, säger ni.
  -Neurobiologi i ett brett perspektiv.

 718. All psykiatrisk forskning.
  Det är viktigt med nya psykoterapier-

 719. -som det faktiskt kom på 80-talet.
  KBT var en revolution.

 720. Fri vilja får kanske bli ett ämne
  för kommande samtal. Stort tack.

 721. Tack för att ni kom,
  och tack för att ni har tittat.

 722. Textning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Leder mer forskning till bättre psykiatri?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Svensk psykiatri har hamnat på efterkälken internationellt menar författaren och forskaren P C Jersild som här medverkar i ett samtal om psykiatrins ställning i Sverige. Fler människor än någonsin behöver idag psykiatrisk hjälp. Trots det minskar forskningsanslagen, färre vill jobba inom psykiatrin och vården blir allt sämre. Övriga medverkande i samtalet är författaren och psykiatrikern Åsa Nilsonne och Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi. Moderator: Christer Sturmark. Inspelat på Hagströmerbiblioteket i Stockholm den 8 maj 2015. Arrangör: Fri Tanke Förlag och Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa
Ämnesord:
Medicinsk forskning, Psykiatri
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Big Cities

Naturreservatet

Vissa delar av Buenos Aires har under senare tid drabbats hårt av översvämningar. För att få bukt med problemet har Graciela Capodoglio startat ett arbete med att bevara och vårda ett naturreservat med våtmarker nära staden.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Saga, bloggen och cancern

När Saga Lundin får besked om att hon har cancer bestämmer hon sig för att starta en blogg. Hon vill berätta för vänner och anhöriga vad som händer i hennes liv. Men snart får hon allt fler läsare. Hon skriver bloggen för att kunna läsa om allt hon varit med om och för att visa att hon inte bara är den där sjuka tjejen som har cancer.