Titta

UR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

UR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Om UR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Nya konsumtionstrender, näringslivets roll i miljöarbetet och klimatförhandlingarna i Paris, är frågor som diskuteras på konferensen Tillståndet i miljön 2015 som hölls den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015 : Kollaborativ konsumtionDela
 1. Nu tar vi in myndighetsperspektivet,
  för du finns på Naturvårdsverket.

 2. Du tittar på naturresurser
  och kretslopp-

 3. -och framför allt den här typen av
  delningsekonomi. Vad säger ni om det?

 4. Spontant känner jag att det är
  en positiv och intressant utveckling-

 5. -men det är ett relativt nytt område
  för oss myndigheter-

 6. -och det är mycket
  som behöver klarläggas.

 7. -Förhoppningar, men viss osäkerhet.
  -Du tog med några bilder också.

 8. Jag kommer att göra nedslag i ett
  arbete som pågår på Naturvårdsverket.

 9. Vi utvärderar hur miljön mår och
  vad vi ska föreslå till regeringen-

 10. -för att kunna
  nå miljömålen 2020 och 2050.

 11. Vi har valt att som en del i arbetet
  lägga konsumenten i fokus-

 12. -och synliggöra hur konsumenten kan
  bidra i miljömålsarbetet.

 13. Det är lite olika roller
  som konsumenten har.

 14. Dels är det den traditionella rollen
  där man väljer och köper produkter-

 15. -dels är det roller som handlar om
  nya marknadsplatser, som second hand-

 16. -där man både återför produkter
  till marknaden och köper dem.

 17. Sen har vi
  det här med att vara medproducent.

 18. Ibland är konsumenten
  både konsument och producent.

 19. Ett exempel på det är elmarknaden.

 20. Allt fler börjar tillverka egen el
  och också sälja överskottsel.

 21. Och så har vi området delat ägande.

 22. Vad innebär det för miljön att vi kan
  börja byta, låna och dela saker?

 23. Hur vi som konsumenter agerar har
  en koppling till miljöpåverkan.

 24. En viktig fråga är
  resurseffektiviteten.

 25. Vi ser konsumenten i omställningen
  mot ökad resurseffektivitet-

 26. -med så liten påverkan
  på miljö och hälsa som möjligt.

 27. Då säger beräkningar att vi ska
  leva på 8 000 kilo per capita 2050.

 28. Vi lever i dag på ungefär
  30 000 kilo per capita i Sverige.

 29. Generellt sett, i EU,
  ligger vi på en hög nivå.

 30. Vi ska också ner till 1-2 ton
  koldioxidekvivalenter till 2050.

 31. I dag ligger vi på ca 10, så det är
  också en femtedel av dagens nivåer.

 32. Vi står inför en stor utmaning,
  så många olika vägar behöver tas.

 33. Det marina skräpet är också ett stort
  problem där konsumenter är viktiga.

 34. Vår nedskräpning på land sprids
  ut i havet och påverkar ekosystemen.

 35. Vi skulle vilja ha
  "zero" nedskräpning 2050.

 36. Och all varukonsumtion leder till
  ökad diffus spridning av kemikalier.

 37. Den måste vi minska, genom våra val
  och genom att ställa krav på handeln-

 38. -om att informera
  om farliga ämnen i produkter.

 39. Och så har vi minskat avfall. Det är
  mycket vi konsumenter kan bidra till.

 40. Vi ska lämna det här uppdraget
  till regeringen den 1 september.

 41. Kostnaden på miljön är inte
  internaliserad i produktpriset i dag-

 42. -vilket gör att det ofta blir enklare
  att köpa nytt än att reparera.

 43. Det är nånting vi måste titta på:

 44. Att öka de ekonomiska incitamenten
  till att reparera våra saker.

 45. Öka produktlivslängden i våra hem
  eller på second hand-marknaden.

 46. Ett annat förslag som vi diskuterar
  är i linje med det som ni har sagt:

 47. Att se över konsumentlagstiftningen-

 48. -för att skapa trygghet
  i konsumtionen mellan privatpersoner.

 49. Och att skapa utrymme i
  stadsplaneringen och för kommunerna-

 50. -att t.ex. upplåta mark
  för bilpooler, vilket inte går i dag.

 51. Alltså att skapa förutsättningar och
  dra nytta av den här utvecklingen.

 52. Det är inte rimligt att vi ska äga
  en borrmaskin som vi knappt använder.

 53. Det kan vara mer rationellt
  att låna eller hyra.

 54. Man kan vara
  väldigt förtjust i sin borrmaskin.

 55. Det finns stor potential i att
  intensifiera användningen av saker.

 56. Det kan handla om produkter,
  ytor och transporter.

 57. Digitaliseringen är en nyckel för
  att vi ska kunna organisera våra liv-

 58. -tjäna pengar på nya saker och
  tillgodose privata behov på nya sätt.

 59. Genom att intensifiera användningen
  minskar vi miljöpåverkan.

 60. Det bidrar till utvecklingen
  av ett resurseffektivt Europa-

 61. -som är en sak som vi jobbar för.

 62. Meddelandet om den cirkulära ekonomin
  kommer i slutet av året.

 63. Så, avslutningsvis...
  Vi måste förstå bättre-

 64. -de miljömässiga och socialekonomiska
  konsekvenserna av denna utveckling.

 65. Både Frankrike och England har
  gjort intressanta utredningar där.

 66. Vi ska ta fram konkreta exempel
  och visa vad de innebär för miljön-

 67. -och synliggöra dem i samhället.

 68. Och så ska vi få in de här frågorna
  i lagstiftning och stadsplanering.

 69. Också i EU
  och vårt internationella arbete.

 70. -Så.
  -Tack så mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kollaborativ konsumtion

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Eva Ahlner från Naturvårdsverket föreläser om kollaborativ konsumtion, även kallat delningsekonomi. Hur ser myndigheten på det? Inspelat den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ämnen:
Miljö
Ämnesord:
Delningsekonomi, Miljöfrågor, Miljöpolitik, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Trender på den globala energiscenen

Markus Wråke är chef för energigruppen IVL Svenska Miljöinstitutet och berättar om den positiva utvecklingen gällande politiska beslut kring energi och miljö. Han berättar bland annat om att Kina har gått om EU i spenderade pengar på miljöforskning. Inspelat den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Klimatpolitiken - bara en del av det nya välfärdsprojektet

Generalsekreterare för Naturskyddsföreningen Svante Axelsson föreläser om deras samarbete med näringslivet och vilken effekt det får på miljöfrågan. Vad åstadkommer näringslivet tillsammans med miljörörelsen? Inspelat den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Samtal om trender och global urbanisering

Är energi ett sätt att samla ett land och en befolkning? Är miljösatsningar ett sätt att kunna få igång ekonomin på? Panelsamtal om frågor som dessa med Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen; Markus Wråke, chef för energigruppen IVL Svenska Miljöinstitutet. Moderator: Eva Krutmeijer. Inspelat den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Nytt klimatavtal i Paris

Anna Lindstedt är klimatambassadör på miljö- och energidepartementet och föreläser om klimatavtalet och förhandlingarna. Vilken betydelse kommer det att få för världens länder? Och hur ska utsläppsminskningar och finansiering redovisas? Inspelat den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Den nya klimatekonomin och utsläppshandeln

Panelsamtal om vad som krävs för att klimatförhandlingarna ska bli en framgång. Medverkande: Anna Lindstedt, klimatambassadör vid miljö- och energidepartementet; Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi och klimat vid Svenskt Näringsliv; Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter vid Fortum; Gunnar Caperius, Centerpartiet. Moderator: Eva Krutmeijer. Inspelat den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Värdera naturen

Professor Gretchen Daily vid Stanford University föreläser om sin forskning och tendenser inom politiskt beslutsfattande världen över. Hon har förändrat debatten om resursfördelning och har haft inflytande i förändringsarbetet mot en mer bevarande och skyddande miljöpolitik i hela världen. Inspelat den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

De nya konsumtionstrenderna ställer krav på beslutsfattare

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund berättar om hur han ser på trender som finns inom beslutsfattande relaterat till miljön. Det kan röra sig om beslut där politiker behöver föra in miljöaspekten i näringslivspolitiken. Han berättar om nya aktörer som kommer fram och ger exempel på företagande med miljö som utgångspunkt. Inspelat den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Den kollaborativa konsumtionens framväxt i Sverige och Europa

Karin Bradley forskar vid Institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH. Hon berättar om sin forskning kring delningsekonomi. Vilka trender finns i Europa kring det sättet att tänka kring användande av tjänster och produkter? Inspelat den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Kollaborativ konsumtion

Eva Ahlner från Naturvårdsverket föreläser om kollaborativ konsumtion, även kallat delningsekonomi. Hur ser myndigheten på det? Inspelat den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Små världsmedborgare som byter, lånar och skapar leksaker

Soledad Pinero Misa är vd och grundare av Retoy och berättar om hur de tänkt med verksamheten. Retoy handlar om att laga, byta och dela leksaker med varandra. Inspelat den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Från passiv konsument till aktiv deltagare

Angelica Wågström föreläser om bloggen delaeko.se som handlar om kollaborativ ekonomi. Hon berättar om vad de gör, hur de gör det och om tanken med det. Inspelat den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Kommunernas roll i den kollaborativa ekonomin

Tove Lund är planeringsledare vid Göteborgs stad och föreläser om deras roll i kollaborativ ekonomi. Vad gör de för att underlätta för en hållbar livsstil bland kommunens invånare? Inspelat den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillståndet i miljön 2015

Samtal om kollaborativ konsumtion

Panelsamtal om framtida miljöutveckling och vilken roll offentliga myndigheter, entreprenörer och civilsamhället spelar i frågan. Medverkande: Tove Lund, planeringsledare Göteborgs stad; Angelica Wågström, delaeko.se; Soledad Pinero Misa, vd för Retoy; Eva Ahlner, Naturvårdsverket; Karin Bradley, forskare, institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH; Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister. Moderator: Eva Krutmeijer. Inspelat den 26 maj 2015 på Grand Hotel i Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

Genmodifierad GI-potatis

Hur kan man med bioteknik göra potatis nyttigare och grönare ur ett miljöperspektiv? Forskaren Mariette Andersson på Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en potatis med lågt glykemiskt index och berättar här om det. Målet är att ta fram en ny King Edward som är resistent och inte behöver besprutas så mycket som dagens matpotatis. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och människan

Ett samtal om Östersjön som infrastruktur, om transporterna och den stora turismen och de miljöproblem som detta medför. Medverkande: Marie Jacobsson, ambassadör och folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet, Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande i Rederi AB Gotland, Stefan Nyström, kanslichef för regeringens Miljömålsberedning. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.