Titta

UR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

UR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

Om UR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

Vad innebär det att barn och ungdomar har väldigt många valmöjligheter i skolan och på fritiden? Internet och datorer och möjligheten att vara uppkopplad hela tiden är något som vi idag kan se påverkan av. Här berättar fyra experter vad idrott och hälsa har för relation och varför det är viktigt att vara ute och röra på sig, samtidigt som man har möjlighet att surfa och sitta med sin ipad. Inspelat den 28 april 2015 på Hotell Birger Jarl, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Idrott och hälsa 2015 : Hälsa ett självklart innehåll i ämnet idrott och hälsaDela
 1. Jag har haft privilegiet att få
  forska på min egen praktik.

 2. En praktiknära studie...

 3. Jag har hela tiden varit aktiv lärare
  i idrott och hälsa.

 4. Det har jag varit
  under hela min forskningsprocess.

 5. I januari blev jag klar
  med min lic-uppsats.

 6. Jag har ingått i en forskarskola
  på GIH-

 7. -som heter Forskarskolan idrott
  och hälsas didaktik.

 8. Det har varit jättespännande.

 9. Det jag mest har lärt mig är
  att fortsätta vara nyfiken-

 10. -på mitt eget ämne. Vi har ju
  världens bästa ämne att undervisa i.

 11. Det är få ämnen man kan göra så
  mycket med som vårt ämne.

 12. Det är få ämnen där eleverna kan
  uppleva kunskap genom kroppen.

 13. Gun har pratat en del om att uppleva
  och kunskap med kroppen.

 14. Lina har pratat om hjärnan.

 15. Det är sånt
  som vi dagligen får uppleva.

 16. Jag säger grattis
  till världens bästa yrke.

 17. Just ja, man skulle använda den här.

 18. Vårt ämne har lite varit att bjuda på
  ett smörgåsbord av aktiviteter.

 19. Vi kan slänga ut
  hur mycket aktiviteter som helst-

 20. -så att eleverna kanske hittar
  en aktivitet de vill fortsätta med.

 21. Det är som att hitta en rätt
  på smörgåsbordet på finlandsfärjan-

 22. -som man vill fortsätta att laga.

 23. Men är det vårt uppdrag
  att se till att eleverna-

 24. -hittar en aktivitet
  de vill fortsätta med på fritiden?

 25. Nu är jag lite provokativ,
  men det tänker jag vara.

 26. Vad är vårt uppdrag? Vi ska se till
  att eleverna får kunskap.

 27. De ska lära sig nånting.

 28. Frågar föräldrarna barnen:

 29. "Vad har du lärt dig
  på idrott och hälsa i dag"?

 30. Jag har kommit på mig själv med
  att fråga:

 31. "Vad gjorde ni
  på idrott och hälsa lektionen?"

 32. Det kanske inte är helt rätt
  att fråga det.

 33. Vad är det för lärande vi ska ge dem?

 34. Vi matas med nya saker
  i våra kursplaner.

 35. Betygskriterier ändras.
  Kunskapskrav, som det heter...

 36. Hur ska jag tolka det?
  Vad är det jag ska lära mina elever?

 37. Det har ändrats nu.
  Jag är gymnasielärare.

 38. Jag jobbar på ett stort gymnasium
  i Uppsala med många olika program.

 39. Jag har jobbat med lärarutbildningen
  vid Uppsala universitet-

 40. -och jag har forskat.

 41. Många kursplaner och ändringar
  har det varit.

 42. Jag vet att ni pratade betyg
  och bedömning nästan hela dan i går.

 43. Då sitter jag där och ska tolka det
  här. Vad står det egentligen?

 44. Det står en massa kloka saker
  som ska formas till undervisning.

 45. En av mina handledare sa i går:
  "Det kanske är på tiden att vi har"-

 46. -"konferenser om
  hur man formar undervisning"-

 47. -"så att man har underlag
  för att bedöma och betygsätta."

 48. I dag framhåller man
  ämnets kunskapsbidrag.

 49. Vi ska bidra med kunskap.

 50. Gun pratade om att kunna med kroppen
  och förstå hur det fungerar.

 51. Lina pratade om hjärnan.

 52. Vi är överens om att kropp och knopp
  hör ihop. Inget skiljer dem åt.

 53. "Eleverna
  ska bl.a. få en förståelse för"-

 54. -"hur hälsa och livsstil hänger ihop.
  Hur ska jag fixa det då?

 55. Vad kan jag göra-

 56. -som får eleverna att förstå
  hur hälsa och livsstil hör ihop?

 57. Är det här uppdraget ens möjligt?

 58. Ni har säkert
  hur många tankar och idéer som helst.

 59. Jag ska prata om
  mina tankar och idéer-

 60. -som jag har testat på mina elever.

 61. Det är en spännande utmaning
  vi står framför.

 62. Lärare i idrott och hälsa
  ska hitta strategier och metoder-

 63. -för att integrera hälsa som
  en självklar del i undervisningen-

 64. -såväl vid planeringen som
  utformningen och genomförandet.

 65. Om jag ska rannsaka mig själv så har
  jag mycket, i min tidigare praktik-

 66. -hållit på med hälsoupplysning.

 67. Hälsa har bedrivits i klassrummet
  och idrott i idrottshallen.

 68. Jag har talat om hur de ska äta,
  sova och röra på sig-

 69. -och hur kroppen fungerar, och sen
  har vi utövat olika former av idrott.

 70. Hur smart var det?
  Vad kan jag göra åt det här?

 71. Jag fick privilegiet att under
  ledning försöka hitta strategier-

 72. -för hur det här
  ska kunna integreras.

 73. Det är ingen skillnad
  mellan hälsa och idrott.

 74. Det är väl hälsosamt att idrotta
  eller hur är det?

 75. Hela skolan har ett hälsouppdrag.
  Det står i skollagen.

 76. Vi ska bedriva ett för eleverna
  hälsofrämjande arbete.

 77. Tar de andra ämnena i skolan
  det uppdraget på allvar?

 78. Om vi funderar på
  hur det ser ut i dag...

 79. ...så sitter våra elever stilla
  sju-åtta timmar om dan.

 80. På rasten tar man med sig sin laptop
  och sätter sig i korridoren-

 81. -eller zappar med sina mobiler.

 82. Sen går man in till nästa klassrum
  och sitter stilla i ett antal timmar.

 83. Det är lite otäckt när man tittar på
  vad det får för effekter.

 84. Idrott och hälsa-ämnet...

 85. ...har den fysiska hälsan
  som sitt uppdrag.

 86. Den psykiska och sociala hälsan
  kommer självklart med-

 87. -men den fysiska hälsan
  är vårt uttalade uppdrag.

 88. Det står våra styrdokument.

 89. Det är spännande att hälsa finns
  med, för det har det alltid funnits.

 90. Det är väl ingen gång
  man rent historiskt har sagt-

 91. -att hälsa inte är nåt att jobba med
  i skolan.

 92. Det har alltid varit en del i idrott
  och hälsa-ämnet...

 93. ...men inte förrän 1994
  kom det med i våra styrdokument.

 94. Men redan i mitten på 1800-talet
  pratade man om gymnastik-

 95. -för att förebygga ryggradskrökning-

 96. -nervretlighet, näsblod
  och intellektuell överbelastning.

 97. Det har vi i dag med.
  Det är inte så stor skillnad.

 98. Nervretlighet... Fysisk aktivitet är
  bra för att minska depressioner.

 99. Det kanske man kallade
  nervretlighet tidigare.

 100. Vi vet att fysisk aktivitet
  förebygger alla möjliga saker.

 101. Men likförbaskat sitter vi stilla
  hela tiden. Det är inte hälsa.

 102. Det var ju hälsa vi skulle integrera
  i vår undervisning.

 103. Skolverket har ju nu kommit med
  ett kommentarsmaterial.

 104. Där står det att "hälsa,
  i ämnet idrott och hälsa"-

 105. -"inte signalerar
  en tudelning av ämnet"-

 106. -"där hälsa ses
  som något skilt från idrotten."

 107. Det var en nyttig råsop för mig.

 108. Man ska inte hålla hälsoföredrag
  och sen skutta i idrottshallen.

 109. Det är lika korkat som att säga:
  "I dag ska vi ha matte och division".

 110. Att säga "idrott och hälsa"
  säger mycket om oss-

 111. -men vi ska få hälsa genom idrott.

 112. Vad är då hälsa?

 113. Olof von Dalin beskrev hälsa:

 114. "Äta lite, dricka vatten
  Roligt sällskap, sömn om natten"

 115. "Käckt arbeta, lägligt bo
  stillhet någon stund på dagen"

 116. "Det är lagen
  för min hälsa och min ro"

 117. Han var ganska smart.
  Han hade nog tänkt till lite grann.

 118. Att förstå vad hälsa är
  är bland det svåraste som finns.

 119. Jag har i min uppsats
  försökt definiera hälsa.

 120. WHO har försökt definiera hälsa-

 121. -men de fick stryk på foten
  när gjorde sin definition.

 122. Sen skrev de:

 123. "Hälsa är inte ett tillstånd
  utan nåt man måste kämpa för."

 124. Det låter lite mer adekvat än att det
  skulle vara avsaknad av sjukdom-

 125. -och totalt fysiskt, psykiskt
  och socialt välmående.

 126. Jag kan ha bra hälsa
  fast jag har en sticka i tummen.

 127. Då började vi fundera över
  vad hälsa är i vårt ämne.

 128. Hur ska jag få in hälsa som
  en naturlig del i undervisningen-

 129. -utan att sätta dem i ett klassrum?

 130. I styrdokumenten
  står en massa smarta grejer.

 131. Det är smarta folk
  som har fipplat ihop grejer åt oss.

 132. Eleverna ska lära sig saker.

 133. De ska kunna formulera, analysera och
  pröva antaganden och lösa problem.

 134. Reflektera över erfarenheter
  och sitt eget sätt att lära.

 135. Kritiskt granska och värdera
  påståenden och förhållanden.

 136. Lösa praktiska problem.

 137. Ha kunskaper om förutsättningar
  för en god hälsa.

 138. Det här gäller samtliga ämnen,
  inte bara idrott och hälsa.

 139. Okej. Då gäller det alltså
  även idrott och hälsa.

 140. Har ni funderat på de här?
  Har ni läst de här tidigare?

 141. Eller har ni bara gått in på
  kunskapskrav och centrala mål?

 142. Hur ska man bedriva undervisning
  för att eleverna ska få det här?

 143. Kan jag göra det i mitt ämne?
  Jo, det funkar.

 144. Gun pratade om de fyra F:en.
  Jag har tagit ner det lite.

 145. Jag har de här orden som har hjälpt
  mig mycket i min undervisning.

 146. När mina elever jobbar ska de-

 147. -agera, reagera och reflektera.

 148. Jag har aldrig undervisning där jag
  inte är fysiskt aktiv på lektionerna.

 149. Jag har slopat klassrumsundervisning.
  Jag är fysiskt aktiv på lektionerna.

 150. Men jag har inte bara det.
  Jag jobbar laborativt.

 151. Eleverna lär sig labba med sig själva
  för att få in det här.

 152. Agera. Man gör nåt.
  Vi sticker ut och springer.

 153. Då har jag agerat. Sen reagerar jag.

 154. "Det gick lite trögt i dag."
  Då har eleven reagerat.

 155. Och sen reflekterar de.

 156. "Det gick trögt för att jag
  inte har tränat på länge."

 157. "Jag kanske borde börja träna
  för att orka springa sträckan."

 158. Små enkla ord
  - agera, reagera, reflektera...

 159. ...som har hjälpt mig
  planera min lektion.

 160. Det har hjälpt mina elever när de ska
  redovisa vad som händer med dem-

 161. -under lektionerna.

 162. Kunskapskraven i idrott och hälsa
  på gymnasiet är väldigt tjusiga.

 163. Där står det bland annat-

 164. -att eleverna ska kunna genomföra
  en bredd av aktiviteter.

 165. Okej. Där kan jag få använda
  mitt smörgåsbord.

 166. Jag vet att många tycker att den
  meningen är viktigast i hela boken.

 167. Men vänta lite.
  Vad är "en bredd av aktiviteter"?

 168. Vad vill jag lära mina elever?
  Vad ska eleverna svara-

 169. -när föräldrar frågar: "Vad har du
  lärt dig på idrott och hälsa i dag?"

 170. Vi går in på det.

 171. Sen står det
  "genomföra en bredd av aktiviteter"-

 172. -"som utvecklar
  den kroppsliga förmågan."

 173. "I samband med detta kan eleven
  beskriva aktiviteternas betydelse"-

 174. -"för kroppen och hälsan."

 175. "I beskrivningen finns förklaringar
  med koppling till relevanta teorier."

 176. Vi ska alltså utbilda forskare.

 177. Men med
  "agera, reagera, reflektera"-

 178. -kan jag få dem att börja tänka.
  "Vad händer när jag rör mig?"

 179. "Vad blir effekten av att jag
  rör mig? Vad händer med mig?"

 180. Jag vill få i gång dem
  och få dem att uppleva mitt ämne-

 181. -och uppleva kunskaperna.

 182. Men vi har lite svårigheter.

 183. Här har vi
  satt käppar i hjulet för oss.

 184. Vi har på gymnasiet 100 poäng
  som ska motsvara 100 timmar.

 185. Men det skär de ner på för det står
  inte att det måste vara 100 timmar.

 186. Då hamnar vi på 85 timmar.

 187. Det är tre år på gymnasiet
  och så ska jag försöka med det här.

 188. Hoppsan. Hur gör vi det här?

 189. Vi vet att eleverna
  behöver mer fysisk hälsa.

 190. Det innefattar att de måste röra på
  sig och fatta vad som händer.

 191. Det är inte så lätt.

 192. På den skolan jag jobbar på
  har vi 70 minuter i veckan-

 193. -en gång i veckan i ettan och tvåan.

 194. I trean får de välja
  på individuellt val.

 195. Vad kan jag göra? Jag kommer aldrig
  att se en fysisk utveckling-

 196. -med den lilla tiden.
  Då biter jag mig i kinden.

 197. Jag måste fundera på
  vad jag kan ge mina elever.

 198. Vad kan jag ge dem kunskap om?

 199. Jag kan ge dem erfarenhet.
  De kan ha fått känna på...

 200. Jag kan ge dem verktyg,
  men viljan måste de skaffa själv.

 201. Kunskap om, erfarenhet av
  och verktyg för-

 202. -att kunna bedriva fysisk aktivitet
  så att de mår bra.

 203. De behöver ta in mycket kunskap
  och få erfarenhet på olika vägar-

 204. -och få många verktyg
  så att de kan göra det själva.

 205. Är ni med på vad jag pratar om?

 206. Vi ska vänta med frågorna.

 207. Ni kan nicka eller skaka på huvudet
  om det verkar gå fort.

 208. Jag vill gärna kommunicera,
  men vi kör så här.

 209. Jag har utarbetat-

 210. -en laborativ och interaktiv
  undervisningsmodell.

 211. Vi har jobbat
  med olika fysiska förmågor.

 212. Jag forskade på kondition
  för det är basen för allting.

 213. Det pratade Lina om.
  Kondition är viktigt.

 214. En gubbe som har forskat mycket på
  undervisningsmodeller heter Metzler.

 215. Han påpekar att vi lärare
  tänker ut vad eleverna ska göra-

 216. -och sen gör de det.

 217. Läraren har 90 % av tänkandet
  och eleverna 10. Är det så?

 218. "Gör som jag så blir det nog bra."
  Härma och gör...

 219. Jag tänkte att det vore bra
  att laborera.

 220. Det gör man ju inom
  naturvetenskapliga ämnen.

 221. Idrott och hälsa är mycket det
  för det handlar om kroppens funktion-

 222. -med neurofysiologi, anatomi,
  biomekanik och så vidare.

 223. Då tittade jag på hur man
  skulle lägga upp laborerandet.

 224. Vi börjar med att identifiera
  undersökningsobjektet.

 225. Vad är det jag ska undersöka?

 226. Ofta har man en fråga. "Hur ska jag
  göra för att få bättre kondition?"

 227. Det är att identifiera
  undersökningsobjektet.

 228. Mäta och registrera utgångsläget...

 229. "Hur ser din kondition ut i dag?"

 230. Vi springer 2 000 m, tar tid-

 231. -och kollar pulsen.
  Då får vi ett utgångsläge.

 232. Det är ett ganska enkelt test
  men det kan vara en laboration.

 233. Sen måste jag läsa in mig på och
  diskutera teoretiska förutsättningar.

 234. Vad är kondition? Det är inget jag
  rabblar för gymnasieeleverna-

 235. -utan de får läsa in sig på det
  och prata om det.

 236. Vi har gjort det i samband med den
  fysiska laborationen när vi rör oss.

 237. Sen tillför jag något när jag labbar.

 238. Ni ser framför er labbsalar där man
  blandar saker och så blir det så här.

 239. Det gör vi här med.

 240. Jag har ett utgångsläge,
  en viss kondition, och tillför något.

 241. Det finns olika former
  av konditionsträning.

 242. Här kan jag få in
  en bredd av aktiviteter.

 243. Vi kan spela boll och mäta puls-

 244. -och dansa och mäta puls,
  och använda Borgskalan.

 245. Vi tillför
  massor av olika fysiska aktiviteter.

 246. Sen mäter och registrerar vi
  förändringen.

 247. Vi gör samma test som första gången.
  Vad har hänt?

 248. Vi hade en temaperiod på sju veckor.

 249. Vi startade och avslutade
  med konditionsmätning-

 250. -och däremellan
  hade vi konditionsträning.

 251. Eleverna fick ett resultat
  som de jämförde med sig själv.

 252. Vad hade hänt?
  De hade läxor under den här tiden.

 253. Det var ofta fysiska aktivitetsläxor.
  Jag ska visa det framöver.

 254. Då fick vi nåt att jobba med.

 255. Sen fick de reflektera över utfallet.

 256. Jag säger inte: "Du har förbättrat
  din kondition och får A."

 257. De ska kunna reflektera i en rapport
  över vad som har hänt.

 258. Då fick jag ett reflekterande
  och jag blev imponerad.

 259. Det första vi gjorde
  under den här perioden-

 260. -var att köra konditionslabbar.

 261. Det var det första eleverna fick göra
  på gymnasiet och de var smarta.

 262. Jag fick skärpa mig.

 263. Jag pratade om läxor
  i idrott och hälsa.

 264. Hand upp, ni som ger läxa
  till elever i idrott och hälsa...

 265. Bra. Vad nöjd jag är. Bra.

 266. Hur många ger fysisk aktivitet i läxa
  till sina elever?

 267. Det var färre.

 268. Varför är det så farligt
  att ge fysisk aktivitet i läxa?

 269. Vardagsmotion har jag gett i läxa.

 270. De skulle vara hemma
  och dammsuga sin bostad-

 271. -och se
  hur mycket pulsen ökade av det-

 272. -och ange på Borgskalan
  hur jobbigt de tyckte det var.

 273. En mamma ringde och frågade om jag
  kunde göra samma sak med moppning.

 274. Vad är det här?
  Att hitta vardagsmotionen...

 275. De fick prova att inte använda-

 276. -några maskiner under en dag.

 277. De fick inte använda rulltrappor,
  hissar och automatiska dörröppnare.

 278. Nån frågade: "Hur många kalorier
  är det att öppna en tung dörr?"

 279. "Spännande. Kolla upp det."
  Man väcker nyfikenhet.

 280. De får också göra
  positiva livsstilsförändringar.

 281. Hur han de göra det?

 282. Jo, de fick välja nåt som de skulle
  prova att förändra under två veckor.

 283. Det kunde vara att lägga sig
  tidigare, minska sin skärmtid-

 284. -eller äta mer grönsaker.

 285. Det var allt möjligt. Det var
  underbart när de berättade om det.

 286. De skrev mycket kort
  hur det hade gått.

 287. En flicka hade aldrig ätit frukost
  men ville inte undersöka det.

 288. Hon skulle prova att lägga sig
  en timme tidigare.

 289. När hon gjorde det
  hann hon käka frukost.

 290. Hon hann känna att hon var hungrig
  och orkade mer i skolan.

 291. Hon sa: "Jag tror jag fortsätter med
  det här." Då kände jag: "Härligt."

 292. Den här har ni sett...

 293. Det är en sån här pyramid.
  Vi ska minska stillasittandet-

 294. -ha 60 minuters fysisk aktivitet
  för barn och ungdom-

 295. -och ha träning ovanpå det.

 296. Kanske är det så att träningen-

 297. -kan erfaras i skolan
  när man provar olika aktiviteter.

 298. Men hur ska jag få dem att göra
  vardagsmotionen på 60 minuter?

 299. Hur ska jag få dem
  att sitta mindre still i skolan?

 300. Det kanske är en läxa som gäller där.

 301. Vi kan få våra kollegor
  att göra avbrott i lektionerna-

 302. -och ställa sig
  och ruska rumpa ibland-

 303. -för att få in mer fysisk aktivitet
  i vardagen.

 304. Under mina forskarstudier-

 305. -har jag kommit i kontakt med
  "health literacy".

 306. Jag ska försöka
  att inte låta för högtravande.

 307. Det här har varit en hjälp för mig.

 308. Man är tokig i "literacy"-begreppet
  i forskarvärlden.

 309. Det är inne. Jag känner mig inne
  när jag pratar om det.

 310. "Physical literacy" har man forskat
  mycket om, men "health literacy"-

 311. -har bara handlat om att få folk
  att bli medicinskt "hälsolitterata".

 312. Man har försökt få patienter-

 313. -att förstå sina journaler
  och rehabiliteringsplaner-

 314. -och få en inblick i vikten av
  att agera i sitt eget hälsoarbete.

 315. Få en förståelse för det...

 316. ...och olika faktorer
  som formar hälsa...

 317. Men sen kom det smarta paret
  Leena och Olli Paakkari.

 318. De tänkte till. I Finland finns
  ett ämne som heter hälsa.

 319. Det ämnet har de forskat på
  i samband med idrott och hälsa.

 320. De tittade på "health literacy
  as a learning outcome in school".

 321. De har delat in det
  i några olika delar.

 322. Man pratar om
  praktisk och teoretisk kunskap-

 323. -kritiskt tänkande, självmedvetenhet
  och medborgarskap.

 324. Jag läste artikeln och kände:
  "Äntligen."

 325. Polletten ramlade ner.

 326. "Det här kan jag använda
  när jag planerar min undervisning"-

 327. -"när jag genomför undervisningen
  och utvärderar elevernas lärande."

 328. Jag har jämfört det med våra
  kunskapskrav och sett att det funkar.

 329. Det här är lättare för mig.
  Det är nåt att ta på.

 330. Teoretisk kunskap... Man måste veta
  hur syreupptagningen fungerar...

 331. ...om jag håller på med kondition.
  Jag måste ha den kunskapen.

 332. Jag måste också ha teoretisk kunskap
  att jobba emot-

 333. -det enorma flödet av
  hälsoinformation som vi får.

 334. "Är det sant att man blir jättestark
  om man äter det här?"

 335. "Kan du hjälpa mig få bort det här?"

 336. Det är ett enormt flöde.

 337. Det är en vidrig marknad
  som hoppar på våra ungdomar-

 338. -och säger:
  "köp det här och bli stark".

 339. "Ät det här och bli snygg."

 340. Man bör ha teoretisk kunskap
  att bemöta det här.

 341. Har ni hört talas om "hälsostress"?
  Ja. Det är ganska nytt.

 342. Eleverna utsätts för
  fruktansvärda påtryckningar.

 343. Man ska veta vad och hur man ska göra
  för att må bra-

 344. -utifrån ens egna förutsättningar.

 345. Jag ska ha teoretisk kunskap så
  att jag kan stå emot hälsostressen-

 346. -och förstå vad som är viktigt.

 347. Praktisk kunskap står det väldigt
  lite om i våra styrdokument.

 348. Vad är det? Jo, man ska kunna utöva
  saker och måste då lära sig det.

 349. Om jag ska få bättre kondition
  behöver jag öka min puls-

 350. -och då ska jag förstå
  vilka aktiviteter jag kan göra.

 351. Det är praktisk kunskap.
  Sen gör jag dem.

 352. Självmedvetenhet är spännande.

 353. Att få ungdomar att bli medvetna om
  sig själva och sina reaktioner-

 354. -på olika former av aktiviteter
  och rörelser-

 355. -och livsstilsförändringar.

 356. Om jag slutar röka och märker att jag
  inte blir lika andfådd i trapporna...

 357. Nåt hände.
  Jag blir medveten om vad som hände.

 358. Om jag äter frukost,
  vad händer då med min skoldag?

 359. Det kritiskt tänkande
  berör informationsflödet.

 360. Om jag som lärare säger-

 361. -"för att få kondition
  måste ni springa en mil om dan"-

 362. -ska de kunna ifrågasätta mig.
  "Är du dum på riktigt, eller?"

 363. Den kommunikationen ska man ha.
  De ska ifrågasätta.

 364. De ska komma med grejer till mig.

 365. Medborgarskapet
  har jag inte undersökt här.

 366. Jag har utgått
  från "health literacy".

 367. Det ger ett samhällsperspektiv.
  Men det hade jag inte utrymme för.

 368. Syftet med studien var att undersöka
  en undervisningsmodell-

 369. -i form av ett laborativt,
  interaktivt lärinstrument-

 370. -framtaget för att utveckla
  hälsolitterär medvetenhet-

 371. -och kunskap inom kondition bland
  gymnasieelever inom idrott och hälsa.

 372. Lyckades jag med det här?
  Mitt urval var en klass.

 373. Det var en praktiknära studie.

 374. Jag har 32 elever i klassen.
  Majoriteten var flickor.

 375. Jag valde en samhällsvetarklass-

 376. -för jag såg dem
  som den mest heterogena gruppen-

 377. -när det gäller studiemotivation
  och fysisk aktivitetsgrad.

 378. Det var ett medvetet val.

 379. Det första delmomentet
  var det här med kondition.

 380. Vad har jag använt för metod?

 381. Aktionsforskning,
  kan vi kalla det för...

 382. Jag har försökt utarbeta det
  laborativa instrument de har använt-

 383. -när de har gjort sina labbar
  och jag har studerat resultatet.

 384. Jag har försökt backa så mycket
  som möjligt som lärare-

 385. -och i stället vara en handledare
  för att inte synas i studien.

 386. Det var sju veckor
  och sju olika laborationer-

 387. -som vände sig till kondition.

 388. Jag gjorde ett frågeformulär innan
  med frågorna:

 389. "Vad är kondition?" "Hur upplever du
  att din kondition är?

 390. Sen gjorde jag det igen
  efter sju veckor.

 391. Sen gjorde jag det 4,5 månad efter
  för att se om det fanns kvar.

 392. Eleverna har efter alla laborationer
  fått reflektera-

 393. -antingen i form av labbrapporter-

 394. -eller att de har diskuterat det
  efteråt i grupper-

 395. -för att se deras lärande
  och förståelse.

 396. Jag har också utarbetat
  ett teorihäfte.

 397. Det finns mycket bra böcker-

 398. -men det gäller att hitta lagom nivå
  för sina elever.

 399. Därför valde jag att skriva ett häfte
  om kondition, hälsa och träningslära-

 400. -och konditionens betydelse
  för hälsan.

 401. Det tog tid
  men det är skönt att ha det gjort.

 402. Jag har jobbat med frågor
  som jag stöter på bland eleverna-

 403. -som jag har tagit fram i häftet.

 404. Här är ett exempel på en laboration.

 405. "Rock 'n' roll- och bollspelslabb"...

 406. Jag satte pulsklockor på alla elever.
  Vi har införskaffat det på vår skola.

 407. Först fick de dansa rock 'n' roll-

 408. -och mäta pulsen
  vid olika tillfällen-

 409. -och tala om
  hur jobbigt det var på Borgskalan.

 410. Sen fick de välja ett bollspel.
  De valde basket.

 411. Sen fyllde de i sin puls
  och hur jobbigt de tyckte det var.

 412. Sen fick de
  skriva en liten labbrapport-

 413. -där de fick tala om hur
  träningsformen var och varför.

 414. Labbrapporten skrivs i mån av tid
  på lektionen, annars som läxa.

 415. En annan labb
  var en intervallträningslabb.

 416. Det här var väldigt spännande.

 417. De skulle springa på en given puls.

 418. Sen gjorde de
  tre olika typer av intervallträning.

 419. Sen kom den spännande frågan
  som en elev hade ställt.

 420. "Varför sprang alla olika fort när vi
  skulle springa på samma puls?"

 421. Jag valde att inte ta det här
  i skriftlig form-

 422. -utan jag tog det
  som en diskussion med eleverna.

 423. Den smarta frågan blev nog den
  bästa diskussionen under alltihop.

 424. Jag behövde inte komma
  med några pekpinnar och säga:

 425. "Du borde nog träna upp din kondition
  för du gick med 170 i puls."

 426. Den slutsatsen drog de själva.
  De reflekterade jättebra.

 427. Det var ett sätt att få eleverna
  att tänka till för hälsan.

 428. De som gick med 170 i puls
  började fundera.

 429. Många kom och sa:
  "Det här var inte så lysande."

 430. "Jaså?" sa jag.

 431. "Vad kan vi göra åt det här?
  "Hur tänker du?"

 432. Jag är elak. Jag kommer inte
  med lösningar utan frågar.

 433. "Hur hände det här?
  Hur blev det här?"

 434. Då får vi igång en diskussion
  och får dem att reflektera.

 435. Agera, reagera, reflektera...

 436. De tre små ledorden
  hjälper mig massor i undervisningen.

 437. Jag pratar mest som lärare
  men jag har även varit forskare.

 438. När jag har fått resultaten som jag
  har samlat in under sju veckor...

 439. Det är träningsdagböcker, labbhäften
  och mina diskussionsanteckningar.

 440. Jag skulle sen bearbeta det,
  se hur det funkade-

 441. -och se vad som hände
  och vad de har lärt sig.

 442. Då har jag gjort en innehållsanalys.

 443. Vad står det i deras labbrapporter?

 444. Jag har gjort bearbetning
  med hjälp av fenomenografi.

 445. Det påminner om
  ett spelschema till en turnering-

 446. -där man skriver ner vad de säger.
  Det är fenomenografi.

 447. Sen har jag tittat på kvantitativ
  data och räknat statistik.

 448. Det här har tagit mig 2,5 år.

 449. Det var rätt mycket data.

 450. Det var fantastiskt
  att få se den här utvecklingen.

 451. Det har gett mig jättemycket.

 452. Här är några exempel på resultat
  från den här sjuveckorsperioden-

 453. -med kondition med inriktning
  på hälsa och förståelse.

 454. Samtliga elever i klassen,
  oavsett förkunskaper-

 455. -hade utvecklat
  sina teoretiska kunskaper.

 456. De kan läsa häftet, förstå
  diskussionerna och reflektera-

 457. -och de har tittat i teorihäftena och
  fattat varför det blev som det blev-

 458. -och dragit slutsatser av det.
  Det är jättebra.

 459. Det här var lite härligt.

 460. De flesta av er har erfarenhet
  av ungdomar och fysisk aktivitet.

 461. 24 av 30, varav 2 inte svarade-

 462. -har ökat eller bibehållit sin
  redan höga fysiska aktivitetsgrad.

 463. De har alltså lagt till
  mer träning i sin vardag.

 464. De har börjat röra på sig mer.

 465. Det tyckte jag visade att det funkar.

 466. Jag når inte alla,
  men målet är att nå alla.

 467. Det var en ganska bra siffra.

 468. 24 stycken har utökat
  eller bibehållit sin aktivitetsgrad.

 469. De som spelar innebandy fem dar
  i veckan kan inte göra mer träning.

 470. Sen visade de flesta eleverna på ett
  kritiskt tänkande i sina resonemang-

 471. -när de skriver labbrapporter.
  De visade också på en självinsikt-

 472. -och en förståelse
  över vad de behöver göra-

 473. -för att utveckla sin fysiska
  aktivitetsgrad, få bättre kondition-

 474. -och för att uppnå bättre hälsa.

 475. Är det hälsoundervisning nu?

 476. Jag pratar om att integrera hälsa
  i undervisningen.

 477. Jag tycker det.

 478. Jag har fått dem att fundera på
  vad som händer-

 479. -när de gör aktiviteter.
  Det känns viktigt.

 480. Här är några exempel på
  spontana elevkommentarer.

 481. Det första är en kille som under
  rock 'n' roll-labben vrålar:

 482. "Jag har 200 i puls men ändå ler jag
  och ligger på 13-14 på Borgskalan."

 483. Okej.

 484. Han sa att dans var för killar som
  inte hade råd att stå i baren.

 485. När man får den kommentaren
  känner man att det har hänt nånting.

 486. Här reagerar han
  på sina fysiologiska värden.

 487. Han har hög puls
  men han upplever det inte jobbigt-

 488. -eftersom
  han ligger på 13-14 på Borgskalan.

 489. Och han ler mitt i alltihop.
  Det är helt underbart.

 490. Den sista...

 491. Den första och sista laborationen
  var att springa 2 000 m-

 492. -och sen se
  vad som hade hänt däremellan.

 493. Den här eleven brister ut spontant:

 494. "Min hemmaträning har hjälpt. Jag
  har förbättrat tiden med en minut"-

 495. -"men har samma puls
  som förra gången. Jippi."

 496. Vad har de lärt sig?

 497. Jag pratar om både lärande och hälsa.

 498. Jo, det funkar att träna.

 499. Han har lärt sig
  att pulsen är ett mått på kondition-

 500. -i relation till tid och sträcka.

 501. Han har lärt sig
  att det krävs en insats.

 502. Han har förstått
  att hemmaträningen har hjälpt.

 503. Ni känner alla igen kommentarerna.

 504. När man får dem av sina elever
  blir man glad.

 505. "Jag har nått nånstans."

 506. En sammanfattning:

 507. "Lämpliga mätmetoder av 'health
  literacy' inom hälsopromotion"-

 508. -"ska fokusera på
  förmågan att kritiskt granska"-

 509. -"såväl inre som yttre resurser."
  Det lät väl vackert?

 510. Den i studien använda laborativa,
  interaktiva lärmodellen-

 511. -bidrog till att öka elevernas
  hälsolitterära medvetenhet-

 512. -inom området kondition.

 513. Ett sätt att bidra
  till hälsomedvetenhet-

 514. -är att skapa en lärandemiljö som på
  ett utmanande och inspirerande sätt-

 515. -skapar kunskap, erfarenhet
  och reflektion-

 516. -om tillvägagångssätt och möjlighet
  att påverka den egna hälsan.

 517. Det här är sånt man pratat
  på forskarkonferenser om.

 518. Att jobba med
  modellbaserad undervisning...

 519. Jag har tagit fram labbhäftet
  och teorihäftet-

 520. -och de har haft en lärplattform
  där de kan testa sina kunskaper.

 521. Testen kan de göra hur många gånger
  de vill, tills de förstår.

 522. Jag har jobbat fram det inom
  kondition och det funkade så bra-

 523. -att vi lärarkollegor har gjort
  motsvarande inom styrka-

 524. -och koordination.

 525. Vi testar utgångsläget och slutläget-

 526. -gör fysiska laborationer på vägen-

 527. -och utarbetar teorihäften till det.

 528. Självklart har vi levande dokument.

 529. Det är livsfarligt att köra samma
  i 25 år tills kursplanen ändras igen.

 530. Vi måste våga ha levande dokument.

 531. Vi har diskussion
  och utvecklingssnack hela tiden.

 532. Vad kan jag dra för konklusioner?
  Jo, i den här klassen-

 533. -med det här
  laborativa lärinstrumentet-

 534. -har majoriteten av eleverna-

 535. -utvecklat sina praktiska
  och teoretiska kunskaper inom hälsa-

 536. -och utökat sitt kritiska tänkande
  och sin självmedvetenhet.

 537. Det blir ett sätt att uppmuntra
  lärandet i idrott och hälsa-

 538. -och att låta eleverna labba
  och reflektera över sina resultat-

 539. -och möjligheter
  att påverka sin egen hälsa.

 540. Syns texten? Det gör den inte, va?
  Jag läser den.

 541. "Undervisningen i skolan
  ska vila på vetenskapliga grunder."

 542. Mamman säger:
  "Det var ett tag sen vi sågs."

 543. Han svarar: "Jag vet."

 544. "Jag har deltagit i obligatoriska
  utvecklingsmöten"-

 545. -"med inriktning på att omdirigera
  mina potentiella möjligheter."

 546. Mamma svarar: "Oj."

 547. Kompisen frågar: "När slutade de
  kalla det för 'kvarsittning'?"

 548. "När rektorn doktorerade..."

 549. Vi har ju ett krav på oss.

 550. Vår undervisning
  ska vila på vetenskaplig grund.

 551. Vad är den vetenskapliga kärnan
  i idrott och hälsa?

 552. Det är ett komplext ämne
  som innehåller så enormt mycket.

 553. Vilken vetenskap ska jag vila på?

 554. Den didaktiska?
  Ett lärandeämne måste vila på det.

 555. Fysiologi? Anatomi? Hjärnans
  utveckling? Vad är det för nåt?

 556. Det enda råd jag kan ge er,
  som jag hoppas ni alltid bär med er-

 557. -är att aldrig sluta vara nyfikna.
  Prova.

 558. De stackars eleverna i min skola
  säger: "Nej, nu är hon på gång igen."

 559. Men jag tror att vi
  måste våga prova och se framåt.

 560. Vad vill vi att de ska lära sig?
  Vad ska de lära sig?

 561. Jag önskar att föräldrarna frågar:

 562. "Vad har du lärt dig
  på idrott och hälsa i dag?"

 563. Vill ni läsa mer om den här studien
  så finns den på DIVA på GIH.

 564. Man går in på gih.se, "bibliotek"
  och "Diva"-

 565. -och söker på mitt namn och titeln.

 566. Där finns hela modellen jag har
  utarbetat, om ni vill titta på den.

 567. Jag säger tack för mig.
  Skulle vi ha frågestund nu?

 568. Jag tycker det vore bra.
  Men vi tar en liten applåd först.

 569. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hälsa ett självklart innehåll i ämnet idrott och hälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Marie Graffman Sahlberg är forskare och lärare i idrott och hälsa. Hon menar att det fungerar att ge elever i hemläxa att de ska träna och röra på sig. I denna föreläsning berättar hon varför det är viktigt att ta idrott och hälsa på allvar. Inspelat den 28 april 2015 på Hotell Birger Jarl, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Ämnen:
Idrott och hälsa
Ämnesord:
Barn och idrott, Idrott, Sport
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

Fysisk aktivitet och kroppens lärande

En dator kan bli överfull så att man måste rensa och tömma den. En hjärna kan inte bli överfull, den blir bara bättre och bättre ju mer man tränar och utmanar den genom att lära sig nya saker. Här berättar hjärnforskaren Lina Bunketorp Käll om kopplingen mellan aktivitet och hjärna. Inspelat den 28 april 2015 på Hotell Birger Jarl, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

Elevernas allsidiga rörelseförmåga

Att röra på sig och att använda sin rörelseförmåga är viktigt för alla människor. Men vad innebär rörelseförmåga? Gunn Nyberg som forskar i idrott och hälsovetenskap på högskolan i Dalarna berättar här om sin senaste forskning som handlar om rörelseförmåga. Inspelat den 28 april 2015 på Hotell Birger Jarl, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

Hälsa ett självklart innehåll i ämnet idrott och hälsa

Marie Graffman Sahlberg är forskare och lärare i idrott och hälsa. Hon menar att det fungerar att ge elever i hemläxa att de ska träna och röra på sig. I denna föreläsning berättar hon varför det är viktigt att ta idrott och hälsa på allvar. Inspelat den 28 april 2015 på Hotell Birger Jarl, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrott och hälsa 2015

Hellre uppkopplad än avkopplad

Trötta elever som inte orkar vara uppe under lektionerna, det var vardag för läraren Anna Nygren innan hon sadlade om och ändrade titel till livsstilsexpert. Här berättar hon om varför det är viktigt med helheten i livet för att eleverna ska vara pigga och aktiva i skolan. Inspelat den 28 april 2015 på Hotell Birger Jarl, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Pulsträning och inlärning 2017

Träning boostar hjärnan

Träning eller fysisk aktivitet förbättrar koncentrationsförmågan och gör oss dessutom mer tåliga för stress. Vi blir helt enkelt smartare och mår psykiskt bättre av regelbunden träning. Detta är fakta som alla som arbetar med barn och ungdomar behöver känna till, menar Anders Hansen, överläkare i psykiatri, som berättar om den senaste forskningen kring vad som händer i hjärnan i samband med träning och fysisk aktivitet. Inspelat den 27 mars 2017 på Elite Hotel Marina Tower, Stockholm. Arrangör: Teamkoncept.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Idrott varje dag

Vi besöker Ängslättsskolan utanför Malmö, en skola som har daglig fysisk aktivitet på schemat. Vad innebär det för skolresultaten och vad krävs av pedagogerna för att lyckas skapa lust till rörelse? Möt idrottslärarna Fredrik Pihlqvist och Kristian Persson som motiverar barnen till rörelse som skapar kreativitet.