Titta

UR Samtiden - Skolan möter världen

UR Samtiden - Skolan möter världen

Om UR Samtiden - Skolan möter världen

Föreläsningar om svenskt bistånd och utveckling, med fokus på de globala hållbarhetsmålen. Vi får höra medarbetare på Sida berätta om aktuella frågor för biståndsmyndigheten, representanter för civila samhällsorganisationer, samt Behrang Miri som talar om och läser ur boken "Inte en främling". Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolan möter världen : The GoalsDela
 1. Vi ska avsluta med
  att få reda på ett helt nytt verktyg–

 2. –för att inspirera våra ungdomar
  till att handla för en bättre värld.

 3. Vi har bjudit in Torvald Jacobsson
  från thegoals.org–

 4. –för att ge oss ett sista verktyg.

 5. –Välkommen, Torvald.
  –Hej. Tack.

 6. Jag tänkte berätta om ett projekt
  som jag är programchef för.

 7. Det handlar också om det som de
  två tidigare föredragen handlade om:

 8. Möten
  mellan människor med olika bakgrund.

 9. Grunden för att jobba med
  hållbar utveckling–

 10. –är rättighetsfrågor och de stora
  millennie-målen och FN-målen–

 11. –"sustainable development goals",
  som ni har pratat om tidigare.

 12. En av de saker man alltid fastnar i
  när man ska jobba med hållbarhetsmål–

 13. –i en internationell miljö
  är att man inte förstår varandra.

 14. Man kan tro att det handlar om fakta
  och att enas om formuleringar–

 15. –men ofta rör det det Behrang pratade
  om, att vi bär på olika bagage.

 16. Vi behöver mötas mycket tidigare
  än i klimatförhandlingar i FN.

 17. Det är försent. Då är man för gammal.

 18. Då har man ett för stort bagage
  och man inte når fram–

 19. –så som man kan när man är yngre.

 20. Det är en anledning till projektet.

 21. Jag var förut på Lunds universitet–

 22. –och jobbade med "Young masters
  program for sustainable development"–

 23. –för procedurellt lärande.

 24. Det finns rent formellt lärande–

 25. –där vi lär ut kunskap
  och sen kollar att eleverna kan det.

 26. En annan typ av lärande
  är effektivare–

 27. –för att omsätta saker i handling
  och förstå på djupet.

 28. Det handlar om
  att lära genom att göra.

 29. Normalt är webbaserat lärande väldigt
  mycket fakta och sen faktakoll.

 30. Men programmet jag ska berätta om
  skiljer sig.

 31. Vi ger uppgifter till ungdomar
  över hela världen via webben.

 32. Sen beskriver de hur världen ser ut
  där de är och berättar för varandra.

 33. De bygger
  sitt eget läromedel i realtid–

 34. –utifrån sina egna reportage
  från hela världen.

 35. Man kan prata om teknik bakom
  och förutsättningar och ämnen–

 36. –men vi ska se en film om konceptet–

 37. –och om varför det här går att göra
  just nu, men inte tidigare.

 38. I år ska alla FN:s 193 medlemsländer
  anta nya utvecklingsmål-

 39. -för att skapa en bättre värld
  till 2030.

 40. Målet
  är att finna lösningar på problem-

 41. -som fattigdom,
  läskunnighet och klimatförändringar.

 42. Det är svårt, men alla kan göra nåt,
  särskilt om vi samarbetar.

 43. Billiga mobiler förändrar världen
  och snart är alla uppkopplade.

 44. Vi ser
  den första uppkopplade generationen.

 45. De kan också bli den första hållbara.

 46. Det finns hundratals miljoner unga.

 47. Nästan alla
  vill förstå världen och göra den bättre.

 48. Om de kan dela erfarenheter
  kan vi bygga en mer hållbar framtid.

 49. Thegoals.org är en
  utbildningsplattform-

 50. -som erbjuder ett webbaserat lärande
  om de nya hållbarhetsmålen.

 51. Den för samman
  ungdomar i hela världen-

 52. -och kan användas på enkla mobiler.

 53. Så här funkar det:
  Ungdomar möts på thegoals.org-

 54. -där hållbarhetsmålen
  gjorts till mindre utmaningar.

 55. De tar sig an en utmaning.
  Varje utmaning har olika uppdrag.

 56. LÄS PÅ. FOTA & INTERVJUA.
  SKAPA DIN HISTORIA.

 57. De tar sig an utmaningen
  i närområdet.

 58. Deras berättelse
  läggs ut på nätet via appen.

 59. Berättelsen får feedback och delas-

 60. -och inspirerar andra
  med liknande problem.

 61. En flicka i Danmark
  hittar en lösning för sin egen närmiljö.

 62. En student i Buenos Aires
  utvecklar lösningen.

 63. Scouter i Indonesien använder den
  för att lösa ett annat problem.

 64. Med tiden utvecklas fler
  och bättre lösningar på thegoals.org.

 65. De delas av allt fler användare. Alla
  problem kan lösas om de bryts ner.

 66. Miljoner små idéer kan lösa allt
  oavsett hur svårt det först verkar.

 67. Våra samarbetspartner representerar
  tillsammans 100 miljoner ungdomar.

 68. Tänk vad hela världen kan göra ihop!

 69. Den första uppkopplade generationen
  blir den första hållbara generationen.

 70. Thegoals.org - verklig förändring.

 71. Det tog 2,5 minut. Om man förklarar
  det med ord tar det nästan en timme.

 72. Så vi vann en del tid. Sen ska det
  finnas en slide till, hoppas jag.

 73. Ni har pratat om
  SDG:erna och de här målen.

 74. Vi jobbade mycket med Unesco
  i programmet på Lunds universitet.

 75. Vi har haft många elever i Kina,
  Indien, södra Afrika och Sydamerika.

 76. Inte så många i Sverige
  som vi skulle önska.

 77. Men med det nya verktyget blir vi
  mer lättillgängliga även i Sverige.

 78. Jag är för att sprida information
  om att det finns.

 79. Det är ett fritt, gratis verktyg.

 80. Vid Rio-konferensen hölls seminarium
  om lärande för hållbar utveckling–

 81. –och målen
  som ska ersätta millenniemålen.

 82. Det var en massa höjdare inbjudna.

 83. Två elever från young masters-
  programmet i Brasilien deltog också.

 84. Unesco har konferenser över hela
  världen.

 85. Att flyga in en ungdom kostar pengar.

 86. Vi är en praktisk partner
  då vi har folk överallt.

 87. Man kan alltid hitta en lärare och
  elever som kan ge gräsrotsperspektiv.

 88. I Rio hade vi
  två 17-åringar från Brasilien–

 89. –som hade gjort ett "change project"
  hemma i sin by som de berättade om.

 90. Där var också Jeffrey Sachs,
  som är drivande bakom de nya målen.

 91. Han har ett uppdrag från Ban Ki-Moon–

 92. –att facilitera processen genom FN
  att få fram de nya hållbarhetsmålen.

 93. Han pratade om sin vision hur man kan
  jobba med utbildning i framtiden.

 94. Där man kopplar världsagendan,
  hållbarhetsmålen–

 95. –till det lokala.

 96. Att man använder lärande för att
  få fram lokala lösningar och exempel–

 97. –för att förbättra de här målen.

 98. Detta genom att koppla ihop
  den lägsta nivån med den högsta–

 99. –för att komma undan
  det som är ett stort problem i dag.

 100. Man tar beslut på hög nivå och hoppas
  att det ska kunna förändra världen.

 101. Genom millenniemålen har vi lärt oss
  att det är effektivt med enkla mål–

 102. –som folk i Afrika, Europa, eller
  var som helst i världen kan förstå.

 103. Då kan de ställa krav
  på sina beslutsfattare underifrån.

 104. I Afrika är medvetandet
  om millenniemålen högst i världen–

 105. –om man frågar vanliga medborgare.
  70–80 procent kan räkna upp dem.

 106. De vet vad de innebär och
  har ställt krav på sina makthavare.

 107. Den mekanismen
  vill man nu vidga med SDG:erna.

 108. Man vill sätta upp en ännu större
  agenda som omfattar ännu fler frågor.

 109. Millenniemålen var, framför allt
  på miljösidan, väldigt vaga.

 110. De var oprecisa.

 111. På klassiska FN-frågor, som fattigdom
  och hälsa, är de nya målen rätt lika.

 112. De stora stegen framåt tas
  på miljösidan och rättighetssidan.

 113. Sachs beskrev sin vision och då
  reste sig en av 17-åringarna och sa:

 114. "Professor Sachs,
  your vision is already in existence."

 115. "Vi är redan med i ett sånt program."

 116. Han blev väldigt intresserad
  och vi möttes efteråt.

 117. Han bjöd in oss till New York, till
  Columbia university där han sitter.

 118. Då sa han
  "Jag har ett litet förslag till er."

 119. "Ni har en bra metod,
  en fungerande plattform"–

 120. –"och tusentals ungdomar
  i hela världen."

 121. "Jag jobbar med de nya FN-målen,
  kan jag få kapa ert projekt?"

 122. "Ni får ett nytt innehåll i FN-målen
  och jag tar er infrastruktur."

 123. "Redan när målen lanseras kan vi då
  visa hur det funkar i verkligheten."

 124. Det blev thegoals.org.

 125. Först tänkte vi väldigt långa namn:
  sustainable development education...

 126. Men sen kom vi på The Goals.
  FN:s mål är ju allas mål.

 127. Om vi når målen blir världen bättre.

 128. Sen får vi dessutom fotbollsfans
  som har surfat fel och det är ju bra.

 129. Du kan växla bild.

 130. En annan viktig komponent i projektet
  är det här:

 131. Det är en revolution
  som har pågått i ett år.

 132. Jag var nyss i Bangladesh, inbjuden
  av Nobelpristagaren Muhammad Yunus.

 133. Han hittade på mikrolånen,
  kan man säga.

 134. Hans organisation Grameen förser
  fattiga med viktiga produkter.

 135. Myggnät, hygienartiklar för kvinnor,
  banktjänster via mobilen och sånt.

 136. Väldigt många i Bangladesh
  jobbar med det.

 137. De har börjat tillverka mobiler.

 138. De tar gamla komponenter
  som vi i väst inte vill köpa längre.

 139. Och så sätter de ihop dem
  till billiga smarta telefoner.

 140. När vi var där i höstas låg den
  billigaste androiden på 250 kronor.

 141. De ägs i dag
  även av de fattigaste familjerna.

 142. Vi kollade det
  när vi besökte slumskolorna–

 143. –de fattigaste av de fattigaste.

 144. Vi frågade
  "Hur många har en mobil hemma?"

 145. Alla 6-åringar räckte upp handen.

 146. "Hur många av er
  kommer ut på internet med mobilen?"

 147. Hälften. 40–60 procent av dem.

 148. Till och med våra guider
  var förvånade. Det här händer nu.

 149. Nu finns det
  ett möjlighetsfönster i historien.

 150. En massa saker händer samtidigt.

 151. FN börjar få potenta, mätbara mål som
  kan kommuniceras till hela världen.

 152. Vi har verktyg. Vi får den första
  uppkopplade generationen inom 5,6 år.

 153. Då menar jag inte bara vi i väst,
  utan de fattiga i världen.

 154. De kan få en röst
  med ett sånt här verktyg.

 155. Så vi måste så klart bygga det här
  verktyget för smarta telefoner.

 156. Här kan ni se vad vi har satsat på.

 157. Vi har skaffat partners
  som har många ungdomar.

 158. Vi jobbar med världsscout-
  organisationen, Eco-Schools–

 159. –och CEE i Indien,
  med Paryavaran Mitra.

 160. Tillsammans
  har vi över 100 miljoner ungdomar.

 161. Vi ger bort programmet.
  De får en egen variant av kursen.

 162. Och, som sagt, är den anpassad
  till billiga telefoner.

 163. Metoden är att ungdomarna samlar in
  lokala exempel, gör uppdrag på plats–

 164. –och sen jämför resultaten.

 165. Jag kan lista de tre viktigaste
  miljöproblemen i Västerås.

 166. Klimatfrågan och livsstilsfrågor
  brukar vara stort i väst–

 167. –och kanske nåt med gifter i maten,
  det oroar vi oss för.

 168. Sen jämför jag det
  med en grupp i Indien.

 169. Deras största problem kan vara
  att tigrar äter upp deras kor.

 170. Eller om de bor i städer i Kina eller
  Indien är det ofta luftföroreningar–

 171. –vatten och avfall, 70-talsfrågorna
  som vi har lämnat bakom oss.

 172. De är viktigast
  sett till antal människor.

 173. Det här kan stå i en lärobok–

 174. –men det är starkare när du hör det
  från en jämnårig med samma uppdrag–

 175. –men ett annat resultat.
  Eller samma resultat.

 176. Oavsett om du bor i Peking,
  Sao Paulo eller Kinshasa–

 177. –så är luftföroreningar nummer ett.

 178. Då inser man
  att det är ett globalt problem.

 179. Vi har en FN-variant, en variant
  för scouter och en för eko-skolor.

 180. Vår tanke är att vem som helst...

 181. Din bostadsrättsförening
  ska kunna göra en brandad variant.

 182. Vi har inget varumärke att försvara.

 183. Det är FN:s kurs. Den ska spridas
  gratis till så många som möjligt.

 184. Rent metodmässigt bygger alla uppdrag
  på en "explorer"-del–

 185. –där man ger bakgrundsinformation.

 186. Det kan vara info från nätet
  eller egen info.

 187. Sen har vi en "create"-del.
  Vi ber dem att ta bilder där de bor.

 188. De ska intervjua folk omkring sig.

 189. De ska ta kontakt
  med organisationer som jobbar lokalt.

 190. Sen samlar vi in deras berättelser
  och sprider dem på sociala medier.

 191. Vi vill få ut vad som sker i skolan–

 192. –till de digitala miljöer
  där ungdomar finns i dag.

 193. Det är så klart "gamefierat", man får
  poäng och ger feedback till varandra.

 194. Registrera er på thegoals.org
  så hålls ni uppdaterade.

 195. Vi går live med det här i höst
  när målen sprids. Tack!

 196. Textning: Maria Taubert
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

The Goals

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

"The Goals handlar om mötet mellan människor" berättar projektledare Torvald Jacobsson. Enligt Torvald måste människor mötas i ett tidigare skede i livet, innan de hinner bli beslutsfattare. Projektet "The Goals" ger via internet barn runt om i världen uppgifter att berätta om hur deras tillvaro och omgivning ser ut. Genom att barnen delar berättelserna med varandra skapar de sitt eget läromedel i realtid, menar Torvald. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Ämnen:
Information och media > Internet och digitala medier
Ämnesord:
Barn och Internet, Barn och datorer, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Skolan möter världen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolan möter världen

Från Millenniemålen till hållbara utvecklingsmål

Michael Hjelmåker är kansliråd på Utrikesdepartementet och samordnare för Sveriges arbete med utvecklingsagendan. Här talar han om det svenska biståndet till olika ändamål ute i världen. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolan möter världen

Svenskt bistånd sätter människan i centrum

Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida, berättar om hur deras bistånd bidrar till en hållbar och rättvis utveckling. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolan möter världen

Bistånd ger bränsle till positiv utveckling

Vi möter Angelica Broman, utvecklingsanalytiker på Sida med Somalia, Zimbabwe och Kenya som främsta arbetsområden. Här berättar hon om sitt arbete med frågor som konfliktförebyggande arbete, mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolan möter världen

Samarbete över gränserna

Dag Sundelin är enhetschef för stödenheten och analyssamordning på Sida. Här talar han om Sidas arbete i Afrika på internationell och lokal nivå och belyser frågor om praktiska problem och lösningar inom detta arbete. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolan möter världen

Inte en främling

Camila Alvarez Cea från Teskedsorden presenterar deras nya projekt, boken "Inte en främling". Behrang Miri, rappare och debattör läser från boken och talar om ämnen den berör, bland annat diskriminering, rasism, och homofobi. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolan möter världen

The Goals

"The Goals handlar om mötet mellan människor" berättar projektledare Torvald Jacobsson. Enligt Torvald måste människor mötas i ett tidigare skede i livet, innan de hinner bli beslutsfattare. Projektet "The Goals" ger via internet barn runt om i världen uppgifter att berätta om hur deras tillvaro och omgivning ser ut. Genom att barnen delar berättelserna med varandra skapar de sitt eget läromedel i realtid, menar Torvald. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolan möter världen

Den globala skolan Finland

Varför har den finska skolan varit framgångsrik och vad finns det att ta till sig? Jari Kivistö från Global Education Finland berättar. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Livet efter Excel

Helena Bengtsson, datajournalist på The Guardian, guidar genom de metoder och verktyg som väntar härnäst efter att man lärt sig grunderna inom datajournalistiken. Hur ska man tänka när man använder relationsdatabaser och programmering? När ska man försöka själv och när ska man låta en expert lösa problemet? Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning