Titta

UR Samtiden - Lysande utsikter

UR Samtiden - Lysande utsikter

Om UR Samtiden - Lysande utsikter

Föreläsningar och paneldiskussioner om humanismens sprängkraft och forskningens framtid. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Till första programmet

UR Samtiden - Lysande utsikter : Snabbt liv, långsam demokratiDela
 1. Nu ska vi titta på ett ämne
  som åtminstone jag-

 2. -känner ligger nära
  egna livserfarenheter.

 3. Vår tredje föreläsare är professor
  i samhällsteori i Jena i Tyskland.

 4. Han är chef för Max-Weber-Kolleg-
  institutet i Erfurt-

 5. -och affilierad professor vid New
  School for Social Research i New York.

 6. Han har skrivit "Social Acceleration:
  A New Theory of Modernity"-

 7. -och är redaktör på Time & Society.

 8. En applåd för Hartmut Rosa.

 9. Tack så mycket.

 10. Tack för inbjudan.
  Det är en ära att få vara här-

 11. -i den här fantastiska staden.

 12. Det här är viktigt,
  för vi behöver fler tillfällen-

 13. -att kollektivt fundera på framtiden
  för forskning inom samhällsvetenskap.

 14. För jag känner
  att runtomkring i världen-

 15. -finns det tendenser
  som är rätt oroväckande.

 16. Jag skulle vilja återkoppla
  till de första två föreläsningarna.

 17. Den första handlade om kunskapens
  och vetenskapens framtid-

 18. -och den andra om politikens framtid.

 19. Och båda återfinns i vad jag vill säga-

 20. -och det kommer även att handla om
  om vårt förhållande till tid.

 21. Det som jag vill berätta-

 22. -är att det finns problem
  med desynkronisering-

 23. -som jag tycker
  är värda att reflektera över.

 24. Jag har länge jobbat med social
  acceleration, som du nämnde.

 25. Tanken är lätt att förstå: Att våra liv-

 26. -och moderna samhällen som helhet-

 27. -och livet i dem
  ständigt ökar hastigheten-

 28. -och att det har pågått länge.
  Det gäller inte bara 2000-talet.

 29. I modernitetens historia ser man
  en stor förändring på 1700-talet.

 30. Historikern Reinhart Koselleck
  kallade det för en "sadeltid".

 31. Man behöver inte hålla med om det-

 32. -men från 1700-talet
  har samhällets självobservation-

 33. -alltid handlat om
  förändrade tidsstrukturer.

 34. Det kanske började med Hamlet
  som konstaterade att tiden är ur led.

 35. Det är alltså inte bara
  tidsåldern som är ur led.

 36. Och i princip alla...

 37. ...stora författare har påpekat det.

 38. Goethe skriver
  att samtiden är veloziferisch.

 39. Han tycker att hastigheten
  och Lucifer - Djävulen - samarbetar.

 40. Samhället ger oss inte nog med tid,
  på många sätt.

 41. Man kan också se det
  hos Marx och Engels-

 42. -när de noterar
  att allt som är fast förflyktigas.

 43. För dem är kapitalismen...

 44. Det är inbyggt i kapitalismen...

 45. ...att ständigt förändra världen.

 46. Weber tittar på
  den protestantiska etiken-

 47. -och den går mer ut på att spara tid än
  pengar. Att slösa med tiden är en synd.

 48. Och Georg Simmel skriver om
  det moderna livet i staden-

 49. -och börjar med att säga-

 50. -att i storstaden,
  som får representera det moderna-

 51. -är livsrytmen mycket högre
  än på annat håll.

 52. Jag ville titta på vad det här betyder
  och varifrån det kommer.

 53. Jag vill börja med
  hur jag ser på social acceleration-

 54. -sen väldigt kort om dess ursprung-

 55. -och slutligen om hur den leder till
  allvarlig desynkronisering-

 56. -inom politiken
  och den akademiska världen.

 57. Vad är social acceleration?
  Vad är klockan?

 58. Hur accelererar talaren...

 59. Det finns tre dimensioner
  av social acceleration.

 60. När vi pratar om att livet går allt
  snabbare kan vi se tre områden.

 61. Det första är rätt uppenbart. När man
  ser på det moderna samhället-

 62. -kan man se hur hastigheten ökar
  inom det teknologiska området.

 63. Där kan det ses
  som medvetet och målinriktat.

 64. Främst märks det
  vad gäller transportmedel.

 65. Sen 1700-talet har vi blivit effektivare
  på att transportera oss själva-

 66. -men även varor och andra människor.

 67. Vid varje given tidpunkt sitter ungefär
  en miljon människor på ett flygplan.

 68. En liknelse som jag
  brukar använda med mina studenter-

 69. -är att jämföra med rymdvarelser
  som övervakar oss från rymden.

 70. Om de hade observerat oss
  från 1700-talet eller ännu tidigare-

 71. -så hade de sett världen
  bli allt mer dynamisk.

 72. Det viktiga är inte topphastigheterna
  utan genomsnittshastigheterna.

 73. Tågen kom liksom bilen,
  och cykeln är ett modernt påfund med.

 74. Tunnelbanor, plan
  och till och med raketer.

 75. Så dynamiken
  ökar permanent i världen.

 76. Men teknologisk acceleration
  handlar ju även om kommunikation-

 77. -med t.ex. telefonen och telegrafen.

 78. Och nu med Internet
  har vår möjlighet att nå ut till andra-

 79. -och dela med oss av bilder, data och
  tankar på bråkdelen av en sekund-

 80. -ökat enormt, och utvecklingen
  har pågått i ett par hundra år.

 81. Man kan till och med
  gå ännu längre tillbaka.

 82. Jag återkommer till det, men från
  1700-talet blev det systematiskt...

 83. ...att öka vardagens hastighet,
  och det gjorde vi även...

 84. ...inom produktionen. Den industriella
  revolutionen handlade om hastighet.

 85. Vi började producera varor och delvis
  även tjänster i ett mycket högre tempo.

 86. Lewis Mumford sa att klockan
  var motorn bakom revolutionen.

 87. Och detsamma
  gäller nog den digitala revolutionen.

 88. Den hjälper oss att göra allt snabbare,
  som att söka efter biblioteksböcker.

 89. Jag måste inte be om boken
  och sen vänta nån dag-

 90. -utan jag kan googla den direkt.

 91. Teknologisk acceleration
  handlar främst om att öka tempot-

 92. -inom transport,
  kommunikation och produktion.

 93. Men det är inte bara det.
  När Goethe tar upp...

 94. ...samtidens höga tempo och Nietzsche
  förutspår en barbarisk tidsålder...

 95. ...där folk saknar tid, syftar de främst
  inte på tekniska framsteg.

 96. I stället menar de
  att världen förändras allt oftare.

 97. Det gäller
  även tempot på förändringarna.

 98. Världen förblir inte densamma.

 99. Förändringarna kommer allt oftare.
  Det är inte helt lätt att mäta.

 100. Jag använder mig av Lübbes tankar,
  men man hittar liknande hos Luhmann.

 101. De stabila perioderna i samhällslivet
  blir allt kortare.

 102. Inom den akademiska världen
  blir en läroplans livslängd-

 103. -tydligt allt kortare.

 104. Vi inför ständigt
  nya program och riktlinjer-

 105. -och konsensus förändras ofta.

 106. Det är bara ett exempel-

 107. -på vad jag menar med
  att stabiliteten förkortas.

 108. Man kan se morgondagen
  som vad som komma skall-

 109. -och gårdagen som vad som har varit.
  Nutiden är däremellan-

 110. -och den blir allt mindre
  när förändringarna blir fler.

 111. Så vissa menar att kunskap
  blir föråldrad snabbare.

 112. Och det är intressant att diskutera-

 113. -för om man lär ut latin tycker man inte
  att ens kunskap föråldras.

 114. Så det handlar inte
  om sån akademisk kunskap-

 115. -utan snarare om kunskap
  som gäller vår vardag.

 116. Jag vet hur den förra versionen
  av Powerpoint funkade-

 117. -men inte den senaste,
  för det kommer nya väldigt ofta.

 118. Och att jag kunde ditt nummer för
  två år sen hjälper inte om du har bytt.

 119. Så kunskapen om vår omvärld...

 120. ...måste uppdateras allt oftare.

 121. Jag hinner inte gå in på djupet-

 122. -för det här är inte så lätt
  att bevisa empiriskt.

 123. Men jag tror att det kan göras på ett
  övertygande och även empiriskt vis.

 124. Det här leder till
  en ökning av livstempot.

 125. Det är det tredje, och det kan verka
  paradoxalt jämfört med det första.

 126. För den första accelerationen
  är teknologisk:

 127. Vi ökar hastigheten för att spara tid.

 128. Eftersom vi snabbt och lätt
  kan resa och komma åt information-

 129. -och till och med rösta elektroniskt
  borde vi ha gott om tid över.

 130. På 70-talet hade Time en artikel:
  "Framtidens tidsproblem."

 131. Jag tror att den skrev 1974-

 132. -och problemet var inte
  att vi skulle ha ont om tid-

 133. -utan att vi inte visste vad vi
  skulle göra med all överflödig tid.

 134. Så blev det ju uppenbarligen inte.
  Vi har ett helt annat tidsproblem.

 135. Vi har ständigt ont om tid,
  vilket gör att vi ökar tempot.

 136. Vi försöker få fler...

 137. Vi försöker få in fler handlingar
  eller händelser per tidsenhet.

 138. Vi försöker få mer gjort per dag
  eller månad eller under en livstid.

 139. Det här har blivit
  ett självgående system.

 140. Det här är en förklaring-

 141. -av hur den teknologiska acceleration
  och det ökade livstempot hänger ihop.

 142. Och ni ser pilarna där.

 143. Teknologisk acceleration är
  en stor orsak till social förändring-

 144. -och när världen runt oss förändras fort
  känns det som att vi måste öka tempot-

 145. -bara för att hänga med. Det är nog så
  de flesta känner i vårt samhälle:

 146. Man måste öka tempot
  bara för att hänga med.

 147. Det här är min korta förklaring.

 148. I min bok är den längre-

 149. -men här måste jag öka tempot.

 150. Den snabba versionen
  av bakgrunden till det här-

 151. -och varför vi har ont om tid
  trots att vi sparar in tid:

 152. Man måste förstå stommen
  i det moderna samhället-

 153. -och inte bara
  den ekonomiska stommen.

 154. Ett samhälle är modernt...

 155. Ett samhälle är
  enligt min definition modernt-

 156. -om det antar dynamisk stabilisering.

 157. Det innebär att ett sånt här samhälle-

 158. -bara kan upprätthålla status quo-

 159. -genom tillväxt och innovation
  som aldrig upphör.

 160. Det här ser man i ekonomin.

 161. Utan tillväxt förlorar vi
  arbetstillfällen och skatteintäkter-

 162. -och välfärdskostnaderna stiger.

 163. Det här gör att politiken förlorar
  legitimitet, vilken är katastrofalt.

 164. Det är vad
  dynamisk stabilisering innebär.

 165. Tillväxten behövs alltså inte
  för att uppnå ett mål-

 166. -utan för att upprätthålla status quo.

 167. Så orsaken till...
  Nej, jag vill påpeka en sak till.

 168. Det gäller inte bara ekonomi
  utan även forskning.

 169. Det som vi alla sysslar med
  följer samma logik.

 170. Jag tror att du nämnde-

 171. -att den medicinska forskningen
  fördubblas på ungefär tre år.

 172. Där ser man hur det existerar
  även inom forskningsvärlden.

 173. Forskningen måste även producera en
  massa för att upprätthålla status quo.

 174. Och när man tittar på vad
  kunskap betyder för ett samhälle-

 175. -ser man genom kulturhistorien
  och över hela världen-

 176. -att kunskap ses
  som nåt dyrbart som måste bevaras.

 177. Det förs vidare
  från en generation till nästa.

 178. Man måste veta hur man jagar vilt-

 179. -odlar grödor
  eller genomför religiösa riter.

 180. Oftast kan kunskapen spåras bak-

 181. -till förfäder eller uppenbarelser,
  beroende på vilken kultur det gäller.

 182. Men oftast
  ses kunskap som nåt dyrbart-

 183. -och kanske är det därför
  den är instängd på biblioteket.

 184. I det moderna samhället
  ser man hur ordet förändras.

 185. Wissenschaft på tyska. Det handlar
  inte längre om kunskap.

 186. Det heter väl vetenskap på svenska?

 187. I den andra delen av ordet
  hör man det dynamiska.

 188. Vi måste ständigt skapa ny kunskap
  och gå bortom vad vi vet.

 189. Det är dynamisk stabilisering.

 190. Det är därför vi upplever tidsbrist
  trots att vi ständigt accelererar.

 191. Vi ökar tempot
  inom nästan alla områden.

 192. Ja, det går snabbare att ta bilen-

 193. -så länge det inte är köer
  som saktar ner en.

 194. Men annars sparar man tid.

 195. Problemet är
  att vi reser längre bort än tidigare.

 196. Och om sträckan som man avverkar-

 197. -ökar mer än hastigheten-

 198. -får man mindre tid över trots
  den teknologiska accelerationen.

 199. Jag brukar ta upp mejlandet.

 200. Det går snabbare
  att mejla än att skriva brev.

 201. Men om man skriver dubbelt
  så många mejl jämfört med brev förut-

 202. -tar det lika mycket tid, och dessutom
  måste man tänka på två olika saker.

 203. Och vi skriver fyra eller fem gånger
  fler mejl än vad vi skrev brev.

 204. Så nu måste vi tänka på fyra
  eller fem olika processer samtidigt-

 205. -och ändå får vi ont om tid. Så det är
  logiken bakom social acceleration.

 206. Det var den accelererade versionen
  av social acceleration.

 207. Men nu funderar vi på framtiden för
  samhällsvetenskap och humaniora.

 208. Jag vill peka på ett problem med det.

 209. I Tyskland tror vissa
  att jag är helt emot acceleration-

 210. -och vill ha långsammare brandbilar,
  ambulanser och Internet.

 211. Men det vore bara korkat.
  Min poäng är-

 212. -att det är ett synkroniseringsproblem.

 213. För inte alla delar av världen,
  samhället och våra liv-

 214. -kan accelereras i samma utsträckning.

 215. Vissa delar är lättare
  att accelerera än andra.

 216. Och sen kommer
  problemet med synkroniseringen.

 217. Ett problem som är tydligt...
  och det kanske är lite litet här-

 218. -men jag kan redogöra
  för själva kärnan. Här har vi det...

 219. Poängen är att demokratin som sådan
  - och du tog ju upp det här...

 220. Det är nog ingen slump-

 221. -att det är svårt att bilda nya partier
  i Mellanöstern just nu.

 222. Att bilda partier
  är temporalt besvärligt-

 223. -för det krävs en stabil allmänhet
  för att bilda partier.

 224. Beslutsfattandet
  är en tidskrävande process.

 225. Demokrati tar tid.
  Det handlar inte bara om att rösta.

 226. Man måste även ha mål.

 227. Man måste bestämma
  och artikulera sina åsikter-

 228. -och på det följer förhandlingar för
  att förhoppningsvis nå konsensus.

 229. John Dewey insåg tidsproblemet.

 230. Han frågade 1932 eller 1929:

 231. "Hur kan vi organisera
  en allmänhet som rör på sig?"

 232. Om förutsättningarna jämt förändras är
  det svårt att bilda pålitliga partier-

 233. -som kan värdera framtiden.

 234. Så jag vill mena att demokrati
  inte bara är tidskrävande-

 235. -utan att det egentligen behövs
  ännu mer tid.

 236. Det tar mer tid
  om samhället blir mer pluralistiskt.

 237. Då finns det fler aspekter
  att ta hänsyn till.

 238. Folk kommer från olika bakgrunder och
  saknar en gemensam utgångspunkt.

 239. Då tar det längre tid
  att formulera mål och att förhandla.

 240. Och det tar längre tid
  ju komplexare samhället blir-

 241. -och ju längre
  interaktionskedjorna blir.

 242. När vi måste fatta beslut om
  t.ex. kärnkraft eller genteknik-

 243. -blir följderna oåterkalleliga
  och påverkar oss under lång tid.

 244. Därför tar det lång tid...

 245. ...att hitta lösningar
  på de här frågorna.

 246. Och ett tredje problem
  kommer ur accelerationscykeln.

 247. Om många av bakgrundsfaktorerna
  är dynamiska och ständigt förändras-

 248. -blir det svårare att hitta lösningar.

 249. Man kanske är politiker och vill hitta
  en lösning i pensionsfrågan.

 250. Hur många bakgrundsvariabler-

 251. -ska man då inkludera i modellerna?

 252. Man vet inte hur ekonomi, utbildning
  eller demokrati kommer att utvecklas-

 253. -eller för den delen
  finansmarknaderna-

 254. -och då är det svårare
  att hitta lösningar.

 255. Så det finns många orsaker till
  att demokratin blir långsammare.

 256. Men politiken har inte den tiden, för
  marknaderna har blivit otroligt snabba.

 257. Och mediekulturen
  har ökat tempot också.

 258. Nåt händer nånstans i världen, och tio
  minuter senare måste nån minister-

 259. -bestämma sig för-

 260. -vilka åtgärder som ska vidtas
  och vilka följderna av dem blir.

 261. Ett annat problem med politiken är-

 262. -är att antalet beslut ökar-

 263. -och områdena
  att reglera blir allt fler.

 264. Den här ökande tidsbristen
  kallar jag för "desynkronisering".

 265. Politiken hade krävt mer tid,
  vilket kan leda till avpolitisering-

 266. -i form av ekonomisk avreglering.

 267. Vad vi ser med
  den nyliberala termen avreglering-

 268. -handlar om att demokrati och byråkrati
  ses som alltför långsamt-

 269. -och att marknaden och den
  privata sektorn är mycket snabbare.

 270. Privatiseringarna är också sätt
  att öka tempot på.

 271. Bill Scheuerman i USA
  har jobbat mycket med det här-

 272. -och det sker en maktförflyttning från
  lagstiftande makt till verkställande.

 273. För den senare
  kan fatta beslut mycket snabbare.

 274. Så vi står inför en
  världsomspännande demokratisk kris.

 275. För den demokratiska kontrollen
  av världen fungerar inte längre.

 276. Jag måste öka tempot.

 277. Det här är vad jag normalt jobbar med-

 278. -men jag ville passa på att reflektera
  över det akademiska systemet.

 279. Jag vill testa teorin på er,
  och ni kanske inte alls håller med-

 280. -men den akademiska världen
  har ett liknande problem.

 281. Nu vill jag komma med
  ett parallellt argument.

 282. Jag tror att å ena sidan...

 283. ...kräver både utbildning och forskning
  i dag mycket tid.

 284. Nu ska vi se...
  Det tar tid, men tid har vi inte.

 285. Det finns permanenta försök
  att skynda på utbildningen.

 286. I Tyskland har vi nyss ändrat
  så att den första examen man får-

 287. -inte längre är en magister-
  utan en kandidatexamen.

 288. Och nu tar det bara tre år-

 289. -i stället för fem år som tidigare.

 290. Och nu är det inte längre
  tretton års skolgång-

 291. -innan man får börja
  studera på högskolan utan tolv.

 292. Det är inte likadant överallt. I Sverige
  krävdes inte lika stora förändringar.

 293. Men det är anmärkningsvärt
  att man snabbar på lärandet.

 294. Och alla tvingas vi
  förhålla oss till olika deadlines.

 295. Deadlines för ansökningar och artiklar.

 296. De ska göra oss effektiva
  i förhållande till tiden.

 297. Och vad gäller finansiering
  är ju tid pengar.

 298. Om det tar längre tid
  att forska blir projektet dyrare-

 299. -och därför måste man jobba snabbt
  för att kunna skriva nya ansökningar.

 300. Och det här är en logik
  inom forskning och utbildning-

 301. -som inte är bra för oss.

 302. Man kan hävda att...
  Fundera på det här:

 303. Om medicinska forskningsresultat
  och artiklar fördubblas på tre år-

 304. -skulle det ta längre tid att
  tillgodogöra sig aktuell forskning.

 305. Att skriva en ansökan skulle ta dubbelt
  så lång tid jämfört med för tre år sen.

 306. Det innebär att vi slutar läsa artiklar
  och bara går igenom abstracten.

 307. Om mängden information
  och litteratur ständigt ökar-

 308. -och om det är sant
  att kunskapen som vi skapar är viktig-

 309. -och borde bevaras är det klart att
  det tar längre tid att ta den till sig.

 310. Forskningen
  blir därmed långsammare.

 311. Och forskningsämnena blir allt mer
  komplexa, vilket kräver mer tid.

 312. Och sen har vi kraven på tvär-
  vetenskap och transkulturellt utbyte.

 313. Det är samma sak där
  som med demokratin.

 314. Det krävs då mer tid
  att korsa hav och kulturella hinder.

 315. Då får vi samma tidsbrist
  inom forskning och utbildning.

 316. Det gäller
  både utbildning och forskning.

 317. I Tyskland säger vi-

 318. -att det accelererade lärandet
  leder till bulimiskt lärande-

 319. -även om jag inte vet
  om uttrycket går att översätta.

 320. Man måste äta fort...

 321. ...och tillgodogöra sig kunskap
  och sen spotta ut den...

 322. ...och glömma bort den
  för att hänga med.

 323. Det är lite samma logik
  när det gäller att publicera och forska.

 324. Och det som jag anser att vi behöver...

 325. Om utbildning och forskning
  ska vara bra måste vi ta den till oss.

 326. Och vi måste titta på
  hur vi förhåller oss till olika saker.

 327. Inom politiken kan man titta på hur vi
  förhåller oss till staten och partier-

 328. -men jag vill fokusera på utbildning.
  Och man lär sig bara nåt...

 329. Det kan handla om
  poesi eller Shakespeare-

 330. -men även Weber eller Marx,
  men man måste ta det till sig.

 331. Det måste påverka en.

 332. Nåt måste hända inom en
  så att man förstår vad Marx menade-

 333. -och sen kan det förändra en.

 334. Det tar tid -
  det är inget som man kan effektivisera.

 335. Man kan ta till sig ny kompetens fort-

 336. -men att verkligen känna nåt är inget
  som man bara kan skynda på.

 337. Det är samma sak inom forskningen,
  som när man skriver en bok.

 338. Om man har en deadline
  pressar man ur sig text.

 339. Men om man känner av
  vad man skriver-

 340. -omformar texten sig varje dag-

 341. -och det går inte att säga
  när boken blir klar.

 342. Det här innebär
  att man aldrig riktigt kan styra det.

 343. Och när man ser på samhälls-
  vetenskapens och humanioras framtid-

 344. -bör man hitta utrymme för att kunna
  känna, vilket borgar för kvalitet.

 345. Tack för ert tålamod.

 346. Oj. Nu ska vi prata.

 347. Du talade så fort
  att jag måste andas ut.

 348. Men du var väldigt tydlig.

 349. Om nutiden blir allt mindre,
  vilket jag håller med om-

 350. -hur förändrar det då
  vår syn på framtiden?

 351. Det är en intressant fråga.

 352. Det är en väldigt intressant fråga.

 353. I boken pekar jag på tre olika steg.

 354. Koselleck har sagt
  att nåt viktigt hände på 1700-talet.

 355. Då slutade vi tro att framtiden
  skulle bli som det förflutna.

 356. Vi kan inte längre förutspå framtiden.

 357. Förr visste bönder vad sommaren
  innebar på grund av tidigare somrar.

 358. Men på 1700-talet började man
  förvänta sig en annorlunda framtid.

 359. Förväntningar och erfarenheter
  börjar skilja sig åt.

 360. Vi rör oss mot en mer linjär syn
  på historien, med en ny framtid.

 361. Och i vår tid
  ser vi en annan förändring-

 362. -som rör utbytet mellan generationer.

 363. Tidigare såg man skillnad
  när olika generationer samtalade.

 364. Mormodern kunde berätta för sitt
  barnbarn hur annorlunda det var förr.

 365. "På min tid hade vi inte rockmusik."

 366. "Jag ville bli snickare,
  men det är ingen bra idé nu."

 367. Varje generation har en egen samtid.

 368. Men på 2000-talet
  håller den inte en hel generation.

 369. Världen förändras så fort
  att alla generationer säger:

 370. "Just nu ser det ut så här,
  men i morgon kommer nåt annat."

 371. Samhället varar inte längre
  så länge som vi kan se.

 372. Vi vet att framtiden blir annorlunda,
  vilket gör att nutiden blir viktigare.

 373. Det finns en kognitiv dissonans där.

 374. En förläggare berättade om
  problem med barnboksförfattare-

 375. -som är i min ålder.

 376. De skriver "På din morfars tid..."
  och så handlar det om 40-talet.

 377. Men för barn i dag
  är den tiden 70- eller 80-talet-

 378. -och det glömmer vi bort.

 379. Jag träffade nyligen
  en femtonåring som sa:

 380. "När jag växte upp var det inte som nu."

 381. Vilken blir rollen
  - och du var inne på det litegrann -

 382. -men vilken blir rollen i accelerations-
  och reflektionsprocessen-

 383. -för institutioner som universitet?

 384. För såna institutioner överlever
  genom långsam förändring.

 385. Men sen blir man
  bakåtsträvande också på sätt och vis.

 386. Kan universitet hjälpa individer
  att verkligen känna?

 387. Jag förstår inte riktigt
  vad som har hänt-

 388. -men universitet har resurserna,
  kunskapen och traditionerna-

 389. -för att kunna hantera
  nya förhållningssätt till tiden.

 390. Men universiteten hade kört fast,
  och då försökte man förändra dem.

 391. Och nu är det som om
  man förändrar dem helt och hållet.

 392. Man öppnar upp dem
  för det här tankesättet...

 393. Jag tror det är pengarna som spelar in.

 394. Jag förstår inte varför professorer
  i åtminstone Tyskland-

 395. -fortfarande är så privilegierade.

 396. Vi har blivit effektivitetens
  främsta förespråkare-

 397. -och det verkar var ett
  världsomfattande problem-

 398. -att förändringarna i den akademiska
  världen sker på fel sätt.

 399. -Tack.
  -Hartmut Rosa!

 400. Översättning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Snabbt liv, långsam demokrati

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den eviga tillväxten kräver konstant högre hastighet för att uppnå samma mål. Vi står och springer på samma plats, menar Hartmut Rosa, sociolog på Jenas universitet i Tyskland. Dessutom är politik ofta långsamma processer som får problem i ett alltför snabbt samhälle, menar Rosa i denna föreläsning. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Samhällsvetenskap, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Lysande utsikter

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lysande utsikter

Böcker, bibliotek och den digitala framtiden

Robert Darnton menar att allt prat om bibliotekens död är nonsens. Biblioteken är viktigare än någonsin, och i sin föreläsning tar han som exempel sitt eget arbete med att digitalisera Harvards bibliotek. När böckerna digitaliseras rivs de murar omgärdat biblioteken i tusentals år. Först nu kanske de blir tillgängliga för hela mänskligheten. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lysande utsikter

Lokal utveckling i Mellanöstern

Forskare studerar oftast samhällen från ett ovanperspektiv. Ellen Lust vill börja från andra hållet - underifrån, på det lokala och på olika sociala institutioner. Ellen Lust kommer från en statsvetenskaplig bakgrund men tittar på lokal utveckling ur ett mer sociologiskt perspektiv. Här berättar hon om sina studier i Mellanöstern, bland imamer och syrianska flyktingar i Jordanien. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lysande utsikter

Snabbt liv, långsam demokrati

Den eviga tillväxten kräver konstant högre hastighet för att uppnå samma mål. Vi står och springer på samma plats, menar Hartmut Rosa, sociolog på Jenas universitet i Tyskland. Dessutom är politik ofta långsamma processer som får problem i ett alltför snabbt samhälle, menar Rosa i denna föreläsning. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lysande utsikter

Om forskarnas villkor

Universiteten är de äldsta institutionerna vi har, men vilken roll har de idag? Är den gamla synen på bildning fortfarande relevant? Kommer universiteten att bli helt digitala? I detta panelsamtal ringar tre forskare in de stora utmaningarna för forskare idag och imorgon. Medverkande: Peter Hedström, professor i analytisk sociologi, Liv Langfeldt, forskningschef Nifu och Johan Östling, docent i historia. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lysande utsikter

Om forskningens villkor

Hur forskare ska nå ut till samhället från sin position är en evig fråga. I detta panelsamtal berättar Duncan Needham från Cambridge om hur han som historiker praktiskt hjälpt till att få politiker att lära sig av gamla misstag genom att påpeka hur man gjorde förr. Dessutom diskuteras rankingsystemet, New Public Managements inblandning i forskning samt uppfattningen om att allt måste vara evidensbaserat. Medverkande: Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Linda Wedlin, universitetslektor och Duncan Needham, doktor i historia. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lysande utsikter

Forskningens framtid

En paneldiskussion som berör det regionala universitets framtid, vad stiftelser kan göra för universiteten och humanismens stora uppgift att nå ut i en mer och mer globaliserad värld. Medverkande: Gustaf Arrhenius, professor och vd Institutet för framtidsstudier, Wilhelm Krull, generalsekreterare Volkswagen Foundation och Helga Nowotny, professor i vetenskapsforskning. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Vilka bestämmer om Mellanöstern?

En journalist, en diplomat och en forskare belyser situationen i Mellanöstern. Panelen diskuterar olika historiska perspektiv, problemställningar och lösningar för kriserna i området, med fokus på den akuta situationen i Syrien och Irak. Medverkande: Bitte Hammargren, journalist och Mellanösternkännare, Niklas Kebbon, Sveriges särskilda sändebud för krisen i Syrien och Martin Kragh, forskare och ledare av UI:s Rysslandsprogram. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den förlorade lusten

Minskad sexlust har många orsaker. Det kan handla om stress eller relationsproblem, men även sjukdomar. Män som behandlas för prostatacancer kan tappa lusten helt. Vad händer med relationen och individen om sexlivet dör ut? Christinas man behandlades för prostatacancer. När hon ville kramas motade han bort henne.