Titta

Vägen till Nobelpriset

Vägen till Nobelpriset

Om Vägen till Nobelpriset

Lär känna åtta Nobelpristagare på ett nytt sätt. Vi besöker Japan, USA, Danmark och Frankrike och Norge och möter de pristagare som fortfarande är aktiva. Vi djupdyker i arkiv och research och hittar helt unikt och aldrig publicerat material. Hur har deras väg fram till Nobelpriset sett ut och vilka hinder har de mött? Hur lever deras upptäckter vidare och vad betyder de för oss idag?

Till första programmet

Vägen till Nobelpriset : Marie CurieMaterialDela
 1. Hon var flickan från Polen
  som skulle få två nobelpris.

 2. Hon skulle bli en ikon, en förebild
  som kvinna inom vetenskapen.

 3. Under sitt arbete i vetenskapens namn
  fann hon sitt livs kärlek-

 4. -två nya grundämnen
  och radioaktiviteten.

 5. Detta är berättelsen om Marie Curie-

 6. -den första
  kvinnliga nobelpristagaren.

 7. Här på Radiumhemmet i Solna
  får patienter behandling mot cancer.

 8. Strålning dödar cancercellerna
  och hindrar dem från att sprida sig.

 9. Den här typen av behandling-

 10. -startade tack vare
  Marie Curies upptäckter av radium-

 11. -och utforskande av radioaktivitet.

 12. Upptäckterna blev också starten
  på utvecklandet av kärnkraft-

 13. -och kärnvapen.

 14. Men när hon undersökte
  den mystiska strålningen-

 15. -visste man inte att den kunde
  vara farlig och leda till döden.

 16. Det var i Paris som Marie Curie
  kom att göra sin forskning.

 17. Ett av hennes laboratorier
  och kontor finns bevarat som museum.

 18. Det här är laboratoriet där
  Marie Curie arbetade.

 19. Hon ledde verksamheten här i 20 år.

 20. Nåt ytterst exceptionellt
  i madame Curies liv-

 21. -var hennes kärlek till vetenskapen.

 22. I hela livet
  var det svårt för henne-

 23. -att bli accepterad
  som vetenskapskvinna.

 24. Om hon kunde överbrygga hindren-

 25. -var det för att hon älskade sitt
  arbete.

 26. Men Marie föds inte i Frankrike,
  utan i Warszawa, år 1867.

 27. Sexton år gammal tar hon examen
  som skolans bästa student.

 28. Marie vill studera på universitetet
  i Warszawa-

 29. -men i Polen
  är det förbjudet för kvinnor.

 30. Hon får spara pengar
  för att kunna åka till Paris.

 31. I november 1891 kan den 24-åriga
  Marie sätta sig på tåget.

 32. Det är nu hennes nya liv börjar.

 33. På universitet Sorbonne i Paris
  fick kvinnor studera, men de var få.

 34. Av 2 000 studenter
  var bara 23 kvinnor.

 35. När Maria börjar studera fysik
  blir hon snart årets fysikstudent.

 36. "Det var som om en helt ny värld
  öppnades, vetenskapens värld"-

 37. -"som jag äntligen
  kunde ägna mig åt i frihet."

 38. Under slutet av 1800-talet letar
  många forskare efter de byggstenar-

 39. -som bygger upp allt i vår värld:
  atomerna.

 40. Men alla atomer är inte lika,
  och man vill gärna hitta nya typer.

 41. Nya atomslag.

 42. Den ryske kemisten Dmitrij Mendelejev
  gör en karta över alla atomslag-

 43. -som man känner till:
  det periodiska systemet.

 44. Så här såg hans tidiga anteckningar
  ut, i slutet av 1800-talet.

 45. Då fanns det 79 kända atomslag.

 46. Man hade redan upptäckt många
  atomslag, som syre, kol och väte-

 47. -men forskarna förstår att det
  finns många fler att upptäcka.

 48. Fram till i dag
  har man upptäckt 118 atomslag.

 49. Det periodiska systemet
  ser nu ut så här.

 50. Varje atomslag har sin egen vikt
  och egna egenskaper.

 51. Guld är ett ganska tungt atomslag
  och hamnar en bit ner i systemet.

 52. Väte är lättast och hamnar högst upp.

 53. Det blir i slutet av 1800-talet
  en tävling bland forskarna-

 54. -att hitta nya atomslag.

 55. Marie vill också hitta nya och
  undersöka dem som redan upptäckts.

 56. Men hon behöver nånstans
  att utföra sina experiment.

 57. Nu träffar Marie en person
  som ska förändra hennes liv.

 58. Pierre Curie.

 59. Han är redan en känd forskare
  och undervisar på ett högre läroverk-

 60. -för fysik och kemi i Paris.

 61. Skolan finns kvar än i dag.

 62. "Jag träffade Pierre Curie
  första gången 1894."

 63. "Jag tyckte
  att han verkade mycket sympatiskt."

 64. Här har han sitt laboratorium,
  där även Marie får vara och forska.

 65. I laboratoriet
  lär Pierre och Marie känna varandra.

 66. "Vårt arbete förde oss allt närmare
  varandra tills vi blev övertygade"-

 67. -"om att ingen av oss kunde hitta
  en bättre livspartner."

 68. "Vi bestämde
  att vi skulle gifta oss."

 69. "Bröllopet hölls i juli 1895."

 70. Det blir
  ett tio år lyckligt äktenskap-

 71. -både i hemmet och i laboratoriet.

 72. Marie vill forska i fysik.

 73. Henri Becquerel har upptäckt
  att stenar som innehåller uran-

 74. -sänder ut strålning.

 75. Hon vill undersöka strålningen-

 76. -och börjar mäta den i alla
  fasta grundämnen och mineraler.

 77. De flesta
  ger inte ifrån sig strålning.

 78. Bland proverna finns en svart sten
  som heter uraninit eller pechblände.

 79. Denna avger
  en mycket stark strålning.

 80. Marie kände till nästan alla ämnen i
  pechblände, och uran var ett av dem.

 81. Men hennes pechblände avgav
  mer strålning än rent uran.

 82. Fanns det en liten mängd av nåt annat
  som strålade väldigt starkt?

 83. Marie verkade vara
  ett nytt grundämne på spåret.

 84. Nåt speciellt måste hända med
  atomerna i ämnen som avger strålning.

 85. Det var en viktig upptäckt.

 86. Forskarna hade tidigare trott
  att en atom var odelbar-

 87. -att den alltid var likadan,
  men så var det inte.

 88. I vissa ämnen verkade
  atomen falla sönder av sig själv-

 89. -och omvandlas
  till andra sorters atomer.

 90. När atomerna föll sönder
  avgav de strålning.

 91. Den var så stark att den kunde gå
  igenom nästan alla andra material.

 92. Den stoppades bara av bly.

 93. Marie hittade på ett ord för det som
  hände med atomerna: radioaktivitet.

 94. Men vad skulle man kunna använda
  strålningen till?

 95. I laboratoriet
  var strålningen väldigt hög.

 96. Radium kan vara farligt
  om man inte är försiktig.

 97. Pierre Curie observerade
  att radium hade intressanta effekter.

 98. Han placerade radioaktivt material
  på sin hud-

 99. -för att beskriva brännmärkena.

 100. De arbetade utan skydd och visste
  inte att ämnena var så farliga.

 101. Nu vet vi
  att radioaktivitet kan döda-

 102. -men också rädda liv.

 103. Marie vill ta reda på vad det är
  i pechblände som är så radioaktivt.

 104. Här stod skjulet där Marie Curie
  försökte få fram det nya grundämnet.

 105. Hon började med att koka pechblände.

 106. "Jag tillbringade hela dagar med
  att blanda en kokande massa"-

 107. -"som var nästan lika stor
  som jag själv."

 108. "Jag var helt slut
  av trötthet vid dagens slut."

 109. Slaggen skulle delas upp,
  malas och finfördelas-

 110. -i olika kemiska processer,
  för att få fram det nya grundämnet.

 111. Till slut lyckas de.
  Från provrör och andra glasbehållare-

 112. -strålar det nya ämnet med ett
  blågrönt sken. Det ser magiskt ut.

 113. Men det är inte ett nytt ämne
  som de har upptäckt, utan två.

 114. "I juli 1898 kunde vi tillkännage
  upptäckten av ett nytt ämne"-

 115. -"som jag gav namnet 'polonium'
  efter mitt hemland."

 116. Här är dokumentet där de får fram
  atomvikten för det andra ämnet:

 117. Radium.

 118. Ordet "radium" betyder "stråle".

 119. Marie och Pierre
  kompletterar varandra i laboratoriet.

 120. Han konstruerar olika utrustningar.
  Hon är noggrann och gör mätningar.

 121. En av Pierres mätutrustningar
  finns bevarad och fungerar än i dag.

 122. Den används för att mäta radioaktiv
  strålning i olika ämnen.

 123. Det här är uranmalm,
  med en låg nivå av radioaktivitet.

 124. Genom att se hur ljuset rörde sig
  på en mätare-

 125. -kunde man få fram
  om ämnet var radioaktivt.

 126. Det är oerhört värdefullt
  för Marie Curie.

 127. Strålarna som avges är osynliga.

 128. När Marie Curie
  skulle göra en kemisk separation-

 129. -kollade hon
  var den radioaktiva delen var-

 130. -och koncentrerade de radioaktiva
  element som de hade upptäckt ihop.

 131. Efter många undersökningar-

 132. -får polonium och radium sina platser
  i det periodiska systemet.

 133. Att ta fram de nya grundämnena
  har tagit tio år-

 134. -och tio ton pechblände. Det har gett
  Maries händer brännskador.

 135. Både hon och Pierre
  har sår som inte läker.

 136. Marie och Pierre söker inte patent
  för sin metod at få fram ämnena.

 137. De vill att upptäckten
  ska tillhöra alla.

 138. Det är det enda sättet
  att göra världen bättre.

 139. År 1903 kommer ett brev
  till paret Curie från Stockholm.

 140. De får nobelpriset i fysik
  tillsammans med Henri Becquerel-

 141. -för upptäckten av radioaktivitet.

 142. Pierres föreläsning vid pristalet
  har blivit berömd.

 143. "Är det rätt att utforska naturens
  hemligheter även om det är farligt?"

 144. "Jag tror det. Mänskligheten
  kommer att ha mer gott än ont"-

 145. -"av nya upptäckter."

 146. När Pierre Curie
  höll sin nobelföreläsning-

 147. -jämförde han upptäckten
  av radioaktivitet med Alfred Nobel-

 148. -som upptäckte dynamiten. Den kan
  döda men också vara till stor nytta.

 149. Pierres oro om ämnena
  och radioaktiviteten är befogad.

 150. Kunskaperna
  om hur man kan använda radioaktivet-

 151. -lägger grunden för kärnforskningen-

 152. -och utvecklingen
  av både atombomben och kärnkraft.

 153. Men det
  hinner han inte själv uppleva.

 154. Bara tre år efter nobelpriset,
  den 19 april 1906-

 155. -dör Pierre oväntat i Paris.
  Han blir överkörd av en lastvagn.

 156. Då är han sjuk,
  märkt av arbetet med radiumet.

 157. Marie blir ensam
  med deras två döttrar, Irene och Eve.

 158. "Helt krossad av det hårda slaget
  kunde jag inte tänka på framtiden."

 159. "Jag kunde samtidigt inte glömma
  vad min man brukade säga:"

 160. "Att även utan honom
  måste jag fortsätta mitt arbete."

 161. Marie blir erbjuden att ta över
  Pierres professur på Sorbonne.

 162. Det är första gången en kvinna
  får bli lärare där.

 163. 1911 kommer
  ett nytt brev från Stockholm.

 164. Marie Curie får sitt andra nobelpris,
  den här gången i kemi.

 165. "För andra gången fick jag motta
  ett nobelpris, den här gången ensam."

 166. "Det var ett erkännande
  av upptäckten av de nya ämnena"-

 167. -"och vår metod
  att framställa radium."

 168. Hon hyllas stort i Stockholm.
  På Högloftet på Skansen-

 169. -ställer 300 betydande kvinnor
  i Sverige till med en fest för henne.

 170. Hon är nu världsberömd.

 171. Flickan från Polen har blivit
  en förebild som forskare och kvinna-

 172. -i en tid då de flesta kvinnor
  inte fick rösta eller var myndiga.

 173. Ämnet radium blir populärt
  i början av 1900-talet.

 174. Det finns i mat, choklad, schampo
  och så kallade radiumspa.

 175. Man tror att ämnet
  är magiskt och undergörande.

 176. Först på 1920-talet inser också
  Marie farorna med strålningen-

 177. -och varnar om ämnet. Hon inför
  skyddsåtgärder i institutet.

 178. Många unga forskare har dött
  av leukemi på grund av strålningen.

 179. Marie förstår att radioaktivitet
  kan användas i sjukvården-

 180. -för till exempel cancerbehandling.

 181. Bredvid laboratoriet öppnas
  ett radiumhem-

 182. -där forskare försöker använda
  strålning i cancerbehandling.

 183. Efter det öppnas radiumhem
  i hela Europa, bland annat i Solna.

 184. Radioaktiviteten från radium
  kunde användas för att hejda cancer.

 185. När man har cancer börjar cellerna
  föröka sig okontrollerat i kroppen.

 186. Med strålningen kunde man få tumörer
  att sluta växa och inte sprida sig.

 187. I dag används inte radium
  i strålbehandlingen.

 188. Behandlingen har utvecklats
  och blivit ännu mer effektiv.

 189. Här arbetade Marie Curie i 20 år-

 190. -som ledare för laboratoriet
  på Institut du radium.

 191. 1934 lämnar Marie institutet.

 192. Hon har blodcancer orsakad
  av långvarig strålning-

 193. -och hon dör
  30 år efter sin älskade Pierre.

 194. Men i radiumhemmet
  som byggdes bredvid laboratoriet-

 195. -fortsätter nya generationer att
  forska vidare på henne upptäckter-

 196. -för att kunna bota cancer.

 197. "Jag anser att vetenskapen
  har en stor skönhet."

 198. "En forskare
  är inte bara en tekniker"-

 199. -"utan som ett barn
  inför olika naturfenomen."

 200. "Fenomen lika spännande som sagor."

 201. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Marie Curie

Avsnitt 2 av 8

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Marie Curie tilldelades som första kvinna Nobelpriset i fysik 1903. Åtta år senare fick hon även Nobelpriset i kemi. Efter ett både snillrikt och tungt arbete hade hon lyckats hitta två nya grundämnen: polonium och radium. Radium kunde användas för att rädda liv i strålbehandling mot cancer, men det var också ett livsfarligt ämne eftersom man i början inte förstod hur farlig strålningen var. Marie Curie var också den som gav namn åt radioaktiviteten. Hon kom att bli en ikon som kvinna och forskare, en roll hon aldrig trivdes med.

Ämnen:
Fysik > Fysikens historia, Fysik > Strålning, Kemi
Ämnesord:
Biografi, Curie, Marie, 1867-1934, Forskare, Fysik, Fysiker, Kemi, Kemister, Naturvetenskap, Nobelpris, Nobelpriset i fysik, Nobelpriset i kemi, Nobelpristagare
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Vägen till Nobelpriset

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVägen till Nobelpriset

Svante Arrhenius

Avsnitt 1 av 8

Svante Arrhenius fick Nobelpriset i kemi 1903. Han förenade kemi och fysik på ett banbrytande sätt. Genom sina experiment med salt i vatten och elektricitet kunde han visa hur och varför kemiska föreningar ändrar egenskaper när de löses upp i ett lösningsmedel. Svante Arrhenius har betytt mycket för både miljö- och läkemedelsforskning. Han var också den första forskaren som förutsåg växthuseffekten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVägen till Nobelpriset

Marie Curie

Avsnitt 2 av 8

Marie Curie tilldelades som första kvinna Nobelpriset i fysik 1903. Åtta år senare fick hon även Nobelpriset i kemi. Efter ett både snillrikt och tungt arbete hade hon lyckats hitta två nya grundämnen: polonium och radium. Radium kunde användas för att rädda liv i strålbehandling mot cancer, men det var också ett livsfarligt ämne eftersom man i början inte förstod hur farlig strålningen var. Marie Curie var också den som gav namn åt radioaktiviteten. Hon kom att bli en ikon som kvinna och forskare, en roll hon aldrig trivdes med.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVägen till Nobelpriset

Robert Wilson och Arno Penzias

Avsnitt 3 av 8

Robert Wilson och Arno Penzias fick Nobelpriset i fysik 1978. Deras upptäckter av mikrovågor bevisade teorin om big bang som nu blev den dominerande förklaringen till universums födelse.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVägen till Nobelpriset

Gertrude Elion

Avsnitt 4 av 8

Gertrude Elion fick Nobelpriset i medicin 1988 för att ha utvecklat läkemedel mot bland annat leukemi, herpes och malaria. Hennes upptäckter har också bidragit till att förenkla organtransplantationer. Gertrude Elion är ovanlig som Nobelpristagare eftersom hon inte hade någon högre akademisk utbildning och hela sitt liv arbetade på ett läkemedelsföretag.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVägen till Nobelpriset

Niels Bohr

Avsnitt 5 av 8

När man trodde att man hade upptäckt allt inom den klassiska fysiken dök det upp en ung dansk forskare som bevisade motsatsen. Niels Bohrs atommodell som förklarade hur atomerna är uppbyggda slog ned som en bomb i forskarvärlden och öppnade för utvecklingen av kvantfysiken. Bohrs atommodell används än idag. Niels Bohr fick Nobelpriset i fysik 1922.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVägen till Nobelpriset

May-Britt Moser

Avsnitt 6 av 8

May-Britt och Edvard Moser fick Nobelpriset i medicin 2014. De hade upptäckt vilka celler som utgör ett positioneringssystem i hjärnan: vår inre kompass. Genom forskning på möss kunde paret Moser och deras team visa vilka delar av hjärnan som samarbetar och styr hur vi kan orientera oss i rummet. Deras upptäckt har stor betydelse för bland annat kampen mot Alzheimers sjukdom.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVägen till Nobelpriset

Willard Libby

Avsnitt 7 av 8

Willard Libby fick Nobelpriset i kemi 1960 för upptäckten av kol-14-metoden. Hans upptäckt har revolutionerat kunskapen om vår historia och har kallats för naturvetenskapens gåva till humanvetenskapen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaVägen till Nobelpriset

Shinya Yamanaka

Avsnitt 8 av 8

Shinya Yamanaka fick Nobelpriset i medicin 2012. Han har i sin banbrytande forskning lyckats utveckla stamceller från vanliga kroppsceller. Stamceller har två egenskaper som skiljer dem från andra celltyper. De kan dels genomgå ett obegränsat antal celldelningar, dels mogna till flera celltyper. Därför tror man att stamceller kommer att kunna bota många sjukdomar i framtiden. Shinya Yamanakas upptäckt är ett stort steg på vägen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Vägen till Nobelpriset

Svante Arrhenius

Svante Arrhenius fick Nobelpriset i kemi 1903. Han förenade kemi och fysik på ett banbrytande sätt. Genom sina experiment med salt i vatten och elektricitet kunde han visa hur och varför kemiska föreningar ändrar egenskaper när de löses upp i ett lösningsmedel. Svante Arrhenius har betytt mycket för både miljö- och läkemedelsforskning. Han var också den första forskaren som förutsåg växthuseffekten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellkoll

Mål 7: hållbar energi för alla

Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 7: hållbar energi för alla. Sverige står inför utmaningar i att långsiktigt skapa hållbar energiproduktion som är fossilfri och förnybar.