Titta

UR Samtiden - Bokmässan 2015

UR Samtiden - Bokmässan 2015

Om UR Samtiden - Bokmässan 2015

Seminarier och intervjuer från Bokmässan i Göteborg. Inspelat 24-27 september 2015. Plats: Svenska mässan.

Till första programmet

UR Samtiden - Bokmässan 2015 : Läsundervisning och lustläsningDela
 1. Välkomna till Göteborg och Bokmässan-

 2. -och till seminariet
  om läsundervisning och lustläsning.

 3. Jag heter Daniel Sjölin.
  Jag ska presentera våra gäster strax.

 4. Det här med läsning, hör ni.
  Jag konstaterar:

 5. Det finns bokbussar och bokbåtar-

 6. -tvättstugebibliotek,
  omklädningsrumsbibliotek-

 7. -bokcirklar, rum för barn,
  läsbubblor, pappaläsning-

 8. -godnattsagor från fängelset,
  Stockholm och Göteborg läser-

 9. -hela Halland läser och Umeåregionen.

 10. Författarbesök, bokklubbar,
  idrottsidoler som läser-

 11. -sagostunder, högläsning, bokskatter
  och hembesök.

 12. Det ska väl vara själva ---
  om inte ungarna tindrar av läslust.

 13. De här framgångsrika aktiviteterna
  som samhället gör-

 14. -för att motverka sjunkande läsning
  och främja läslust-

 15. -läser man om
  i Kulturrådets forskningsöversikt:

 16. "Med läsning som mål",
  författad av Jonas Andersson.

 17. Där sitter du! Filosofie doktor
  i litteraturvetenskap.

 18. Den kan rentav, kan jag säga
  till er som jobbar i skolan-

 19. -användas som ett uppslagsverk
  över olika framgångsrika strategier.

 20. Vi har med oss Michael Tengberg
  och Christina Olin-Scheller.

 21. Ni forskar båda två i pedagogiskt
  arbete vid Karlstad universitet.

 22. Ni är medförfattare och redaktörer
  till den här boken:

 23. "Svensk forskning
  om läsning och läsundervisning".

 24. Det är en sammanställning
  av olika forskares projekt.

 25. -Välkomna!
  -Tack.

 26. Vi ska fråga oss vad som får unga
  att vilja läsa. Hur tolkar de texter?

 27. Hur ser de själva på sin läsning?
  Vilka faktorer påverkar?

 28. Vilken betydelse har föräldrarna?
  Vad kan läraren göra?

 29. Jag tänkte
  att vi börjar på gymnasiet-

 30. -för att sen leta oss bakåt
  i åldrarna.

 31. Om vi tittar på stickprov som görs.

 32. Hur är det med gymnasieelever
  och deras läsvanor?

 33. Varför läser de som de läser?
  Och vad läser de?

 34. Läser man annorlunda i dag
  än för 10-15 år sen? - Christina?

 35. Svenska medierådet
  gör studier varje år-

 36. -och kartlägger ungas läsande
  och läsvanor i olika media.

 37. De visar i sin senaste studie att...

 38. ...unga i gymnasieåldern har minskat
  sin läsning av böcker i det formatet-

 39. -berättelser i bokformatet,
  ganska drastiskt.

 40. Det betyder ju inte att de omger sig
  med mindre berättelser-

 41. -men boken som sådan har minskat.

 42. Deras inställning, då?
  Tycker de att böcker är trista?

 43. Vad tycker de själva
  att det beror på?

 44. Jag tror inte
  att många har frågat den frågan.

 45. -Det är lite märkligt.
  -När man pratar med unga...

 46. ...om deras fiktionsanvändande...

 47. ...är de oerhört positiva till att
  omge sig med berättelser och fiktion.

 48. Det betyder mycket för dem.

 49. En av studierna visar att det
  finns en tendens att man läser mer...

 50. Vi vuxna läser nog också mer
  med motivet att koppla av-

 51. -av eskapistiska skäl,
  mer än tidigare.

 52. Stämmer det?
  Det finns olika skäl till att läsa.

 53. Man kan utmana drömmar,
  eller bara vilja bli underhållen.

 54. Det är svårt att svara på.
  Om du får frågan själv-

 55. -kanske du i ett stycke tycker
  att du läser för att det är roligt-

 56. -men å andra sidan händer det mycket
  när man möter fiktion.

 57. Man har ett starkt identitetsskapande
  i relation till karaktärer-

 58. -som också innebär ett lärande.
  Det kanske man inte ser.

 59. Det är svårt att svara
  att det är det som sker.

 60. I vårt nyhetssamhälle bombarderas vi
  av sanna dramatiska berättelser.

 61. I ena stunden är det ett knivrån, i
  nästa en rysk björn som far i luften.

 62. Det baseras på medielogikens
  överdramatiserade kontext.

 63. Kan det påverka när det kommer
  till fiktion, och behovet av fiktion?

 64. Gränserna har blivit upplösta
  mellan fiktion och fakta-

 65. -och "faktion",
  en hybrid mellan fakta och fiktion.

 66. Som ung läsare,
  och även som lite äldre-

 67. -är det svårt att dra de gränserna.

 68. Om man då inte har ett kritiskt
  förhållningssätt till det man läser-

 69. -blir det svårt att tolka texterna i
  relation till verklighet eller inte.

 70. Eller vad de gör med mig,
  och vad de betyder för mig.

 71. Michael Tengberg, i boken
  finns en studie som ni har redigerat-

 72. -där man utsatte en stackars klass
  för ett test.

 73. Man lät dem läsa ett stycke ur
  Karl Ove Knausgårds roman "Min kamp"-

 74. -och delade upp klassen. Till hälften
  ljög man och sa att det är sant-

 75. -och till de andra ljög man
  och sa att det är helt påhittat.

 76. Det handlade om
  hur han skulle starta ett band.

 77. Man undersökte
  om deras inställning skilde sig åt-

 78. -beroende på
  om de visste att det var sant.

 79. Hittade man nånting?
  Fick man sina teorier bekräftade?

 80. Nej, om jag minns rätt var det
  ingen skillnad på hur de såg på det-

 81. -beroende på vilken av grupperna
  som de tillhörde.

 82. Det var kanske ingen lögn att säga
  att det var självbiografi och roman.

 83. Författaren
  menar att båda delarna är sanning.

 84. Det är ju ett intressant experiment.

 85. Vi vet att det finns...

 86. Det intressanta med studien
  var att ungdomarna menade-

 87. -att de skulle bli mer berörda
  om de visste att det var sant.

 88. De sa generellt att om det är sant
  så blir de mer berörda.

 89. Så var det inte i det här fallet. Nu
  vet jag inte om just det stycket...

 90. -...är så berörande över huvud taget.
  -Nej, det var nån elev som skrev...

 91. ...att det inte spelar roll
  för alldagliga texter.

 92. Det är mer dramatiska saker
  som man vill ska vara på riktigt.

 93. Jag fick intrycket
  när jag läste boken-

 94. -att unga inte har fått en
  negativ inställning till litteratur-

 95. -utan att man vill läsa böcker,
  men man har inte tid.

 96. Man prioriterar det inte.

 97. Då kommer frågan om lust.
  Prioriteringar handlar väl om lust.

 98. Ska man som lärare
  klappa katten medhårs-

 99. -och byta ut Sapfo mot fantasy,
  om några då tindrar av läslust?

 100. Eller finns det andra metoder?

 101. Man ska nog akta sig för
  att bara byta ut Sapfo mot fantasy.

 102. Men det kanske handlar mer
  om lärarens engagemang-

 103. -i de texter som man plockar in.

 104. Och förmågan att levandegöra dem,
  sätta in dem i ett sammanhang...

 105. ...snarare än att hitta texter
  som man tror ska funka...

 106. ...med vilken klass som helst,
  eller i alla sammanhang.

 107. -Vad säger ni andra?
  -En återkommande sak...

 108. ...i forskning
  kring vad som skapar läsmotivation...

 109. ...är elevens upplevda relevans
  av det lästa för det egna livet.

 110. Sen är frågan hur det ska tolkas.
  Det behöver inte vara narcissism-

 111. -utan en skicklig lärare kan göra...

 112. Det borde inte vara svårt att göra
  Sapfo relevant för det egna livet.

 113. Det är vad man gör med texter,
  snarare än vilka man väljer.

 114. Sapfo syns i veckotidningar.
  Hon uppfann lögnen-

 115. -om den passionerade kärleken
  som vi i västvärlden har.

 116. I andra kulturer anser man
  att kärlek börjar som en glöd-

 117. -och sen mot slutet av livet
  blir den till en stor eld.

 118. Det är Sapfo som har hittat
  på det där. Ursäkta utvikningen.

 119. Det finns två intressanta rapporter.

 120. Vi söker det enkla, men den ena
  tar upp lärospel, alltså datorspel.

 121. Hårddraget: Korsa undervisningen
  mer med avatarer och sånt.

 122. Att gå framåt med tekniken.
  Hur ser landet ut där? Vad säger ni?

 123. Tekniken i klassrummet ser otroligt
  olika ut från skola till skola.

 124. Framför allt ser det olika ut vad
  man gör med den teknik som man har.

 125. Om jag ser
  på ungas läsande utanför skolan-

 126. -så använder de mycket
  berättelser i olika medier-

 127. -där det digitala
  är en del av det hela.

 128. Och kroppslighet, som en av artikel-
  författarna i vår bok tar upp.

 129. Och kombinerar liksom ett berättande-

 130. -som gör att jag får syn på mig själv
  i relation till andra-

 131. -och också i relation till min kropp.
  Där har skolan mycket att fundera på.

 132. Vad är det här med kroppen?
  Vad gör kroppen i klassrummet?

 133. Om man tittar på läsande och små barn
  så använder vi mycket kroppslighet-

 134. -i relation till läsaktiviteter.

 135. På dagis, men också hemma
  när man läser med sina småbarn.

 136. Allt eftersom barnen blir äldre,
  blir vi mer och mer fasta i en bänk.

 137. Vi ska inte vara så utagerande,
  eller göra så mycket med kroppen-

 138. -utan vara mer intellektuella.
  Det är en stor miss.

 139. Man behöver tänka mycket mer på att
  ta med många sinnen. Då skapas lust.

 140. Litteraturen uppstod ju
  i sången och dansen och rytmen.

 141. Frågan är om Sapfo
  såg sina egna texter i skrift.

 142. Du menar att vi missar olika vägar
  in till lusten genom att vi har-

 143. -"hubotifierat" litteraturen?
  "Avkroppslifierat" den.

 144. Jag tror att det är det
  ungdomarna utanför skolan upplever.

 145. Där finns berättelserna
  i ett socialt sammanhang.

 146. Man umgås och relaterar till varandra
  i relation till det berättande-

 147. -och i relation till kroppen.

 148. Begreppet lust noterar jag när jag
  läser på. Det är ett fint begrepp-

 149. -men det används lite svajigt.
  Jag är själv brydd. Vad är det?

 150. Det smyger in och ut i läroplaner och
  styrdokument, och ibland i fotnoter.

 151. Nån rapportförfattare
  ifrågasätter begreppet.

 152. Många skolors slogan
  är "lust för lärande".

 153. Han menar
  att människan har lust att förstå.

 154. Lust för bara lärande är svårare.
  Förståelsen är det som lockar.

 155. Lärandet är ett verktyg för det. Vårt
  förhållande till lust är yrvaket.

 156. Eller har ni forskare vetat vad det
  handlar om hela tiden? Vad är lust?

 157. Lust kan väl enklast beskrivas
  som en längtan eller strävan efter...

 158. ...att uppnå tillfredställelse.

 159. Man kan skilja på läslust
  och lustläsning.

 160. Man bör hålla isär de sakerna.
  Läslust som en lust att vilja läsa-

 161. -ett vardagligt uttryck
  för läsmotivation.

 162. Det talas också om lustläsning.
  På engelska "reading for pleasure"-

 163. -som då säger nåt
  om målet med läsningen.

 164. Jag driver en käpphäst som går ut på
  att man ska förhålla sig avvaktande-

 165. -till lustläsning i läsfrämjande
  sammanhang just därför att man...

 166. Om lust är målet för läsningen,
  står vi inför konkurrerande hobbyer-

 167. -som kan skänka mer lust än läsning.

 168. Det är nåt vi bokmalar bortser från.

 169. -Läsmotivation, är det bättre?
  -Just det.

 170. Om vi tar det ordet...

 171. Det faktum att man självmant
  läser en bok ibland.

 172. Om man ska vara konkret,
  du har tittat på forskningen...

 173. Vilka fördelar har forskningen sett
  kan komma för ett barn-

 174. -som får läsmotivation från skolan
  att själv vilja läsa på fritiden?

 175. Det är... Fördelarna
  med så kallad friläsning är många.

 176. De är välbelagda.

 177. Det är ett utökat vokabulär,
  bättre grammatik och skrivförmåga.

 178. Att friläsning
  ger mängder av fördelar-

 179. -råder det inget tvivel om. Frågan
  är hur man får igång motivationen.

 180. Forskare har sammanställt faktorer
  som skapar läsmotivation.

 181. Det är litteraturens
  upplevda relevans för det egna livet-

 182. -tillgång till större läsmaterial,
  generöst med tid.

 183. Men också möjligheten till
  social interaktion kring det lästa.

 184. Det finns några till såna faktorer.

 185. Om vi ska... Du skriver till och med
  i din rapport...

 186. Du nämner att barn med läslust kan
  bryta klassmönster och könsroller.

 187. Allt är inte testat
  i kärnfysiklaboratoriet i Cern-

 188. -men de indikationerna finns.

 189. Det verkar vara ett kraftfullt
  verktyg. Men då undrar jag:

 190. Michael Tengborg, om vi ska låta barn
  få med sig läslust-

 191. -hur långt ner i åldrarna ska man gå?
  Var börjar man?

 192. Det finns väl ingen gräns.
  Det kan jag inte tänka mig.

 193. Det beror ju på
  till vem man ska ge det här rådet.

 194. Jag tänker mig att de
  som spelar den allra största rollen-

 195. -är inte lärarna.
  Föräldrarna spelar viktigaste rollen-

 196. -för att socialisera in barn
  i en värld-

 197. -där läsning
  betraktas som nåt naturligt-

 198. -och nånting
  som bidrar till en rikedom i livet.

 199. Det kanske vi behöver
  nån föräldrautbildning för.

 200. Tyvärr läser vi mycket mindre
  för våra barn i dag än för 30 år sen.

 201. Själv var jag bokhatare som liten.

 202. Jag hatade böcker
  på samma sätt som jag hatade dockor.

 203. Det hade med könsroller att göra.
  Jag ville helt enkelt bli pojke.

 204. Utan att komma in på mig,
  kan man förstå av er forskning-

 205. -att det handlar mycket om attityder,
  identiteter, förebilder och roller.

 206. Hur viktigt är det?
  Du talar om föräldrautbildning.

 207. Vad säger ni andra?

 208. Vi vet att den läsning
  som sker under de första åren-

 209. -har oerhört stor betydelse för
  inte bara såna saker som-

 210. -om elever kommer att känna läslust
  när de är större-

 211. -utan också för deras förmåga
  att ta sig igenom skolan-

 212. -på ett någorlunda
  framgångsrikt sätt.

 213. Det är kopplat till
  att man har med sig ett språk tidigt-

 214. -från förskolan och första skolåret.

 215. -Jag kan hoppa in där. - Förlåt.
  -Kör du.

 216. Just om förebilder.

 217. Det finns undersökningar
  om vilka som är viktigast-

 218. -för ungas läsning och läsvanor.

 219. Det är föräldrar,
  följt av kompisar och lärare.

 220. Föräldrar har en oerhörd betydelse
  vad gäller läsning.

 221. Man har också funnit belägg
  för genus-stereotyp-hypotesen-

 222. -som går ut på att mödrar
  i högre grad påverkar döttrar-

 223. -och fäder söner vad gäller läsning.
  Det finns goda argument-

 224. -att verka för att det finns
  manliga läsande förebilder i hemmen.

 225. Om vi lämnar föräldrarna
  ett ögonblick.

 226. Jag tänker på sagostunden med barn.

 227. Då hamnar man i förskolan.
  Där används sagostunden.

 228. Jag förstår att det som förordas
  är aktiv läsning-

 229. -i stället för passiv läsvila. Det
  kommer en av studierna fram till.

 230. Vad är skillnaden?

 231. Då tänker jag,
  också apropå fri läsning-

 232. -att den läsning och de aktiviteter
  i relation till böcker som görs-

 233. -inom förskolan och skolan, är nåt
  annat än det man gör på fritiden.

 234. Vi glider i diskussionen mellan
  läsfrämjande aktiviteter på fritiden-

 235. -och det som ska göras i skolan.
  Fri läsning tänker jag mig-

 236. -är en väldigt viktig sak
  i de läsfrämjande åtgärderna.

 237. Men i skolans rum, där man måste
  försöka kompensera de här sakerna-

 238. -som handlar om sociokulturella
  faktorer och ekonomisk bakgrund-

 239. -så måste man ju också försöka...

 240. ...visa barn
  vad läsning är som aktivitet.

 241. Hur läser man?
  Det är det som är aktiv läsvila.

 242. Att man inte bara använder läsning
  som ett organisatorisk hjälpmedel-

 243. -för att barnen ska vila
  eller lugna ner sig-

 244. -utan visar att "så här läser man".

 245. Där kan skola och förskola
  fungera kompensatoriskt-

 246. -i relation till de sakerna
  som man har med sig in i skolan.

 247. Samtidigt finns det mycket, om
  man tittar på läsning utanför skolan-

 248. -vad gäller läsmotivation, som
  man kan ta till sig av inom skolan.

 249. Och tvärtom. Det läsfrämjande
  som pågår utanför skolan-

 250. -och skolans arbete
  måste närma sig varandra.

 251. Jag tror det finns en poäng
  i att inte överdriva skillnaderna.

 252. Och också komma ihåg att bibliotek
  och skola delvis har samma uppdrag.

 253. Du nämnde tidigare olika faktorer
  som påverkar läslusten positivt.

 254. Du nämnde urval, och hur man socialt
  interagerar kring böcker.

 255. Du har också jämfört den här
  forskningen med hur Skolverket...

 256. De har undersökt
  hur undervisningen bedrivs.

 257. Du har jämfört vad forskningen säger
  med hur det ser ut i svensk skola.

 258. Jag ställde upp de här punkterna
  för läsmotivation.

 259. Det ska sägas att det inte
  är produkten av en enskild forskare-

 260. -utan en sammanställning av forskning
  kring läsmotivation i punktform.

 261. De ställer jag mot ordagranna citat-

 262. -ur sammanfattningen
  av Skolverkets undersökning.

 263. Man kan konstatera att det
  forskningen säger om läsmotivation-

 264. -och hur det ser ut i skolan, står
  i strid med vartannat på varje punkt.

 265. Jag har gjort en tabell,
  som man kan läsa av.

 266. Det där är liksom... Ja.

 267. Skolverkets sammanställning
  är baserat på olika studier-

 268. -som har gjorts tidigare.

 269. Nåt som är ett problem är
  att vi egentligen vet ganska lite-

 270. -om hur läsundervisningen
  bedrivs i skolan.

 271. Det har inte gjorts några
  större studier av hur det går till.

 272. Det skulle vi behöva mer kunskap om.

 273. Sen kan man... Många av oss
  som har varit inne i många klassrum-

 274. -känner till en hel del.
  Men just hur det ser ut i stort-

 275. -och vilka mönster som är generella
  över landet har vi dålig kunskap om.

 276. Visst. Jag är noga med att poängtera
  att det är enligt kunskapsöversikten-

 277. -som bygger på
  ett hundratal avhandlingar.

 278. Ja,
  frågan är hur det egentligen ser ut.

 279. Det kan man göra flera undersökningar
  på, på olika sätt.

 280. Vi har småskaliga studier,
  där man nära följer läraren-

 281. -för att förstå varför de motiverar
  textval på det sätt de gör-

 282. -och hur de entusiasmerar eleverna.

 283. Vi har inte de större övergripande
  bilderna av hur det ser ut.

 284. Vilka metoder och texter som används.

 285. Vilka sätt att motivera
  och skapa lust som används.

 286. Vi ska också komma ihåg
  att vara lärare i läsning-

 287. -det är inget enkelt uppdrag. Läsning
  som aktivitet är oerhört komplext.

 288. Ska det också läras och formas
  i en grupp med 25-30 personer-

 289. -ställer det väldigt stora krav
  på det sammanhanget-

 290. -och den person som ska göra det.
  I det här förändrade medielandskapet-

 291. -blir utmaningarna ännu större.
  Här måste vi faktiskt hjälpas åt.

 292. Läraren måste få hjälp
  med att få syn på saker.

 293. Fortbildning
  och nya kunskaper kring detta.

 294. Där vill jag flika in
  att det gärna blir så-

 295. -att när man söker orsaken
  till sjunkande läsförståelse-

 296. -fokuserar man på en punkt i taget.
  Det blir letande efter syndabockar.

 297. Det duger inte
  att skylla allting på skolan.

 298. Visst, det är... Det finns en mängd
  orsaker man måste ta i beaktande.

 299. Precis som du säger,
  ett nytt medielandskap och så vidare.

 300. Forskare talar ändå om begrepp
  som "readicide" apropå ett samhälle.

 301. Det vill säga mord på läslusten,
  en direkt skadlig verksamhet.

 302. Vad är det för nåt?

 303. Det är en debattör
  som har ett väldigt fokus på skolan-

 304. -och menar
  att det har skett ett systematiskt...

 305. Det är en amerikansk gymnasielärare
  som har skrivit "Readicide".

 306. Det är ett mord på läslusten-

 307. -som beror på ett överdrivet fokus
  på mätresultat.

 308. Men också ett åsidosättande
  av elevernas fritidsläsning.

 309. -Vad tror ni?
  -Jag ska tillägga att han menar...

 310. ...att det kommer nya generationer
  av alliterata.

 311. Personer som kan läsa,
  men sällan gör det.

 312. Man blir inte bra om man inte tränar.
  - Vad säger ni andra?

 313. Hela new public management-tänkandet
  som nu är socialiserat i skolan-

 314. -där man lätt ska kunna mäta saker...

 315. Man tillsätter en åtgärd, som mäts.
  Man gör det långt ner i åldrarna.

 316. Det skapar ett inlärningsklimat
  som blir kortsiktigt-

 317. -och bygger på att mycket tid
  går åt till att mäta.

 318. Tid som då tas från ett lärande.

 319. Åtminstone om mätmetoderna är sådana
  att de inte ger goda chanser-

 320. -till att gå vidare med resultaten.
  Det är ett jätteproblem.

 321. Inte bara i relation till läsning,
  utan till hela skolsystemet.

 322. Du nämner... Du tänker
  på en rapportförfattare här.

 323. En medförfattare menar
  att när det kommer till läroplanen...

 324. Jag tror att det är en han.

 325. Han menar att vi har en läroplan
  och styrdokument som har förändrats.

 326. Han talar om ett dilemma:
  Kraven på mätbara läsfärdigheter-

 327. -står i motsättning till svenska
  som ett ämne med utrymme-

 328. -för kritiskt förhållningsätt
  till texter.

 329. "Litteraturläsning riskerar
  att bli nåt administrativt"-

 330. -"och inte nåt som påverkar
  elevens föreställningar."

 331. "För lärare som älskar litteratur
  blir det instängt." Håller ni med?

 332. Det är en reaktion, i och för sig
  en ganska sund reaktion-

 333. -på den här ivern
  som har kommit under de senaste åren-

 334. -att försöka bota bristen
  på läsförmåga med ett antal verktyg.

 335. Lässtrategier är ett av dem.
  Det är en hon, Annette Ewald-

 336. -som har skrivit artikeln.

 337. Det finns en risk här
  att vi hamnar i en situation-

 338. -där den sjunkande läsförmågan-

 339. -plus att vi har blivit allt mer
  influerade av internationella tester-

 340. -som ges på och utformas på ett sätt
  som vi inte har gjort i Sverige...

 341. Vi har inte sett såna tester, i
  alla fall inte sen 50- och 60-talen.

 342. Det kan leda till
  att vi för att råda bot på detta-

 343. -sönderdelar läsförmågan i små bitar.

 344. Det tillsammans med en kursplan
  som har fokuserat på måluppfyllelse-

 345. -det vill säga att man bryter ner
  kunskap i mål som ska uppnås-

 346. -gör att detta att se läsning
  som en del av ett identitetsbildande-

 347. -och ett växande och
  en del av ett samhällssammanhang...

 348. -De går stick i stäv med varandra.
  -Vad säger ni andra?

 349. I den allmänna retoriken om skolan-

 350. -och talet om läsning, tar man
  ifrån lärarna deras förtroende-

 351. -att kunna göra det på egen hand.
  Det är otroligt olyckligt.

 352. Lärarna behöver ha mycket kunskap,
  men också ett förtroende-

 353. -från skolledning, makthavare
  och föräldrar.

 354. "Det som jag gör, gör jag
  på det bästa sätt som vi vet."

 355. -Jonas, vill du säga nåt?
  -Nej, jag bara instämmer.

 356. Rackandet på skolan är olyckligt.

 357. Samtidigt kan det ha fog för sig
  också. Men visst.

 358. När jag lyssnar på er,
  får jag en konspirationstanke.

 359. Jag är ju författare, inte forskare.
  Men alltså...

 360. Hur ska jag uttrycka mig?
  Jag försöker fånga upp...

 361. I din studie...
  Eller det är ingen studie, Jonas.

 362. Du tittar på hur det ser ut
  i förskolor, och vi får indikationer-

 363. -på att det är bra med aktiv läsning.

 364. Barnen ska skriva texter till "Den
  lilla ekorren" och inte vara passiva.

 365. Det fanns en insikt om att man håller
  på med den tekniska sidan av språket.

 366. Bokstavslekar och att stå i rad. Det
  passar ungar som redan är språkliga.

 367. Det passar bäst innan lunch
  när alla blir trötta.

 368. Jag tänker på mina barn. Som förälder
  ger man sig själv dåligt samvete.

 369. Det är mycket sagoläsning
  för att de ska sova.

 370. Vi har nallar som rabblar alfabetet
  och sjunger sånger om bokstäver.

 371. De säger "jag älskar dig",
  som om vi inte kan det själva.

 372. Vi har redan från början
  läsning som en passivisering.

 373. Sen har vi den tekniska sidan
  som ska utvärderas.

 374. I förskolan får man också det. Det
  passiviserande, icke-socialiserande.

 375. Och så det tekniska.

 376. I skolan är det fokus på prov
  och läskunnighet.

 377. Man kanske förlorar
  synen på litteratur som berättelse.

 378. Sen undrar vi varför många vuxna
  läser mest för att koppla av?

 379. Har vi gjort läsning till både
  bedövningsmedel och sudokutävling?

 380. Jag håller med. Skillnaden mellan
  aktiv läsning och passiv läsvila-

 381. -är att å ena sidan integrera läsning
  i den dagliga verksamheten-

 382. -och att ha läsning som sömnmedel.

 383. Inget ont om godnattsagor, men
  det är synd om den som somnar först.

 384. Just det!

 385. -Vad säger Christina?
  -Jag tänker att...

 386. ...sammansmältningen av detta och
  det som ska bidra till läsutveckling-

 387. -och en läsarutveckling, är att
  det ska finnas en kompetent vuxen.

 388. Det är en förälder, förskollärare,
  lärare, fritidspersonal.

 389. De behöver kunna de här sakerna.
  De behöver kunna vad läsning är-

 390. -hur läsning går till
  och hur läsutveckling ser ut.

 391. Och de ska vara belästa själva!
  Det är nyckeln.

 392. Inte minst fritidspersonal.
  Varför har man inte...

 393. ...utnyttjat den resursen, om läsning
  hör hemma mellan fritid och skola?

 394. -Fråga Fridolin.
  -Jag får göra det.

 395. Hans företrädare ansåg att det var
  såna som höll koll på pingislistor.

 396. -Men...
  -Man får inte ivra för mycket.

 397. Det är jätteviktigt att texterna
  blir föremål för nån slags aktivitet-

 398. -men det är fint
  att somna till en god saga också.

 399. Ja, precis. Vi ska väl inte...

 400. Det här kapitlet i boken
  är ett exempel på en reaktion-

 401. -mot när berättelserna bara blir-

 402. -till nåt slags
  passiviserande verktyg.

 403. Egentligen är det inte...

 404. Det ska inte så mycket till för att
  göra texter till nåt meningsfullt-

 405. -och inte bara passiviserande.
  Varken i hem eller förskola.

 406. Det handlar om att ställa en fråga.
  Prata om det.

 407. Där kanske vi kommer tillbaka
  till din idé om en vuxenutbildning.

 408. Skillnaden vad gäller förskolan
  blir hur pass tydligt det blir-

 409. -att det ingår som aktivitet, och
  inte nåt vid sidan av. Där kan man...

 410. Det borde göras en inventering
  av hur det ser ut på förskolorna.

 411. De ansatser som har gjorts pekar på-

 412. -stora skillnader vad gäller tillgång
  till böcker och hur mycket man läser.

 413. Det rör sig om en lässtund
  på 2 till 45 minuter.

 414. Genom att göra läsning till en given
  del av aktiviteterna på förskolan-

 415. -blir det mer reglerat
  hur det går till.

 416. Det får dagen att gå
  om man använder en bok på andra sätt.

 417. Jag är ingen pedagog, men gör man
  olika saker kan man få dagen att gå.

 418. Då används kanske böcker för lite.
  Det kan verkligen...

 419. Man kan hitta på nästan vad som helst
  med böcker.

 420. Det görs i hög grad,
  men det är en dyster bild-

 421. -såtillvida
  att skillnaderna är enormt stora.

 422. Förskolor lyder inte under skollagen
  vad gäller tillgång till bibliotek.

 423. Det finns skäl att understryka vikten
  av tillgång till litteratur-

 424. -på alla förskolor.

 425. Det låter ändå på er som att...

 426. Vad ska jag säga? Ni talar om att
  vi inte har undersökt vissa saker.

 427. Det finns goda exempel,
  fantastiska saker görs varje dag.

 428. Men skillnaderna är enorma.
  Öbildningar har bildats i landet.

 429. Om vi ska försöka titta
  från ett nationellt perspektiv.

 430. Om vi som land
  försöker göra nåt brett-

 431. -så har jag ju gett er en uppgift
  i förväg i ett mejl i somras.

 432. Ni kan ta det på studs.

 433. Vi lägger pengar på stödåtgärder
  och läsfrämjande insatser.

 434. Som ofta blir tillfälliga insatser,
  som är bra.

 435. Om ni fick...
  Om jag gav er en miljard var.

 436. Vad skulle ni lägga pengarna på?

 437. Det är mest proportionerna
  jag är ute efter.

 438. Lägg dem på vad som helst.

 439. Bara ni inte lägger allt i Djursholm,
  där det behövs extra mycket.

 440. I ett nationellt perspektiv,
  vad skulle ni satsa på?

 441. -Michael Tengberg?
  -En miljard?

 442. -Tre tillsammans.
  -Måste jag dela den?

 443. Nej! Ni får varsin.

 444. Det är en bra fråga. Ofta har vi lösa
  idéer. "Man kan göra det och det."

 445. "Nu står pengarna där. Gör nåt."
  Bra fråga.

 446. Jag sa att du skulle få
  en detaljerad budget. Det ska du få.

 447. -Oj!
  -Skriv ner nu.

 448. Vi behöver ett nationellt centrum
  för läsning.

 449. Det har man i många länder,
  ett centrum med forskningsresurser.

 450. Det kostar 70 miljoner.

 451. En fokuserad satsning på kompetens-
  utveckling i läsundervisning.

 452. Jag säger fokuserad satsning, alla
  är inte det. Det kostar 250 miljoner.

 453. Sen behöver vi en nationell satsning
  på strategiska forskningsprogram-

 454. -som har fokus på läsundervisning.

 455. Som är större än de små projekt
  som vi håller på med. 80 miljoner.

 456. Vi behöver ekonomiskt stöd
  till speciallärare i skolor-

 457. -som bland annat har som uppgift
  att... De ska har redskap för att-

 458. -tidigt identifiera barn med läs-
  och skrivsvårigheter. 200 miljoner.

 459. Skolbibliotek till alla klassrum.
  200 miljoner.

 460. Sen har jag 200 miljoner över.
  Då tänker jag att-

 461. -vi på lång sikt skulle behöva
  en rejäl ökning av lärarlönerna.

 462. Men den måste ske gradvis.
  Vi kan inte...

 463. Det har inte önskvärd effekt
  om vi gör det över ett slag.

 464. -Den potten får 200 miljoner.
  -Wow!

 465. -Det kan du skicka till makthavaren.
  -Finns det nån makthavare här?

 466. Tack för det. - Vad säger ni andra?

 467. Jättebra förslag. Verkligen.
  Men jag har ju min egen miljard.

 468. Då tänker jag så här
  att ett otroligt stort problem-

 469. -i det svenska skolsamhället i dag
  är den segregering som pågår.

 470. Där skapar vi grupperingar av unga-

 471. -som inte finns med på kartan.

 472. Det systemet som bidrar till
  den segregeringen vill jag riva upp.

 473. Det är svindyrt.
  Det går många miljoner dit.

 474. De pengar som blir kvar satsar jag
  på att kompetensutveckla lärare.

 475. Rejält. Det är också så,
  vilket vi inte har nämnt-

 476. -att både läsforskningsfältet-

 477. -och det läsdidaktiska fältet
  är väldigt unga fält.

 478. Därför vet vi inte så mycket. Vi har
  inte hunnit beforska de här sakerna.

 479. Koppla forskningsresurser till det.

 480. Tack. Segregation,
  kompetensutveckling och forskning.

 481. -Jonas?
  -Min budget är inte lika ambitiös.

 482. Med risk för att bli impopulär ska
  jag säga att jag inte är säker på...

 483. Skälet till att jag inte
  lägger pengar på forskning-

 484. -är att jag tror att
  den forskning som finns bör läsas.

 485. I många fall är det så att det finns
  forskning kring mycket som bör...

 486. ...komma upp tydligare
  i samhällsdebatten.

 487. Hur som helst, missförstå mig inte.
  Det finns behov av forskning.

 488. Jag väljer att lägga... Eftersom vi
  har två skolrepresentanter här-

 489. -väljer jag
  att lägga rubbet på förskolan.

 490. Då tänker jag
  att det nu finns förskolor-

 491. -där det varken existerar böcker
  eller lässtunder över huvud taget.

 492. Sen finns det i Mölndal
  förskolor med litteraturprofil-

 493. -där man arbetar med litteratur och
  läsning i den dagliga verksamheten.

 494. Tänk om det såg ut så
  på samtliga förskolor.

 495. De pengarna borde räcka en bra bit.
  Också tillgången till litteratur.

 496. Det ska finnas bibliotek
  på varje förskola.

 497. Om det inte gör det, ska det finnas
  bokbussverksamhet och liknande.

 498. Det gör det inte i dag.

 499. Wow, tack för det.
  Det var rubbet på förskolan.

 500. Intressant det där om
  att ta hand om forskningen som finns.

 501. Vi har hållit på många år med att
  utveckla skolan. Pilotprojekt och så.

 502. Tar vi hand om det? Finns det nån
  instans som utvärderar vad som hände-

 503. -när man struntade i betyg?
  Finns det nåt sånt centrum?

 504. Lite skvättvis, men inget stort.

 505. Det visade du apropå läsfrämjande
  åtgärder. Det har satsat massor.

 506. En otroligt liten del är utvärderade.

 507. Det handlar också om att lärarnas
  arbetssituation har förändrats-

 508. -och blivit mer uppbunden
  till olika uppgifter.

 509. Bland annat dokumentation
  av olika slag, som gör-

 510. -att det blir svårare att hitta
  utrymme för kompetensutveckling.

 511. Vi har ganska ont om...

 512. Vi skulle behöva en infrastruktur
  för samarbete mellan forskare-

 513. -mellan olika läsfrämjande
  institutioner och skolan.

 514. Det utrymmet finns inte om lärare
  inte har tid för att delta i sånt.

 515. Som en del av arbetet.

 516. Vi måste avrunda. Vi hoppas att det
  sitter nån från nåt departement här-

 517. -som har lyssnat. Om inte annat,
  så har de kanske följt oss på tv.

 518. Vi har många konkreta förslag.
  Tack. - Jonas vill säga nåt!

 519. En sista fråga: Har vi gett
  varsin miljard till allt det här?

 520. -Ja.
  -Då känner jag mig lugn.

 521. Då tycker jag
  att vi har löst utmaningarna.

 522. -Tack så mycket!
  -Tack.

 523. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Läsundervisning och lustläsning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Man talar om en sjunkande läsförmåga bland unga idag. Men vad får unga att vilja läsa? Vad gör skolan och vad säger forskningen? Här samtalar experter i ämnet om vad man kan göra. Inspelat den 24 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Kulturrådet och Gleerups.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Läsförståelse, Läsundervisning, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Undervisning
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bokmässan 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Höstlov blir läslov

För att få ungdomar och barn att börja läsa vill föreningen Läsrörelsen sprida begreppet "läslov". Här samtalar politiker och läsambassadörer om vikten av att läsa. Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister; Gustav Fridolin, utbildningsminister; Johan Unenge, språkrör för satsningen Idrott och läsning; Katti Hoflin, chef för Stockholms stadsbibliotek och Cassi Stankovyc, gymnasiestudent. Moderator: Åsa Sandell. Inspelat den 24 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Nätverket Läslov vecka 44.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Läsundervisning och lustläsning

Man talar om en sjunkande läsförmåga bland unga idag. Men vad får unga att vilja läsa? Vad gör skolan och vad säger forskningen? Här samtalar experter i ämnet om vad man kan göra. Inspelat den 24 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Kulturrådet och Gleerups.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Två krig, två perspektiv

Samtal mellan författarna Antony Beevor och Peter Englund som båda har skildrat krig i sina böcker. Vilka olika bilder av världshistoriens två största krig framträder? Antony Beevor har bland annat skrivit böckerna "Stalingrad", "Berlin : slutstriden 1945" och "D-dagen". Peter Englund har skrivit en serie om första världskriget. Moderator: Görrel Espelund. Inspelat den 24 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Historiska Media och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Flickor i barnlitteraturen

Vad är en flicka, och vad förväntas en flicka vara? Författarna Anna Höglund och Pija Lindenbaum är båda aktuella med böcker om just detta ämne. Här samtalar de med moderatorn och förläggaren Erik Titusson. Inspelat under Bokmässan den 24 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Lilla Piratförlaget.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Fula, skitiga och elaka

Den nya kvinnan i litteraturen, hur skildras hon och vilka egenskaper får hon? Journalisten Andres Lokko intervjuar författaren Paula Hawkins som berättar om sin bok "Kvinnan på tåget". Boken handlar om tre kvinnor som alla visar mental obalans. Inspelat under Bokmässan den 24 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Massolit.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Arbeta bör man annars dör man

Varför jobbar vi och hur mycket ska vi arbeta? Seminarium om arbetets betydelse och attityder till arbete. Medverkande: sociologen och författaren Roland Paulsen, författaren Elise Karlsson, tidigare ärkebiskopen K G Hammar. Moderator: Ann Ighe, doktor i ekonomisk historia. Inspelat under Bokmässan i september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Se människan/Svenska kyrkan, Bokförlaget Atlas och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Naturligt material till en biografi

Författaren Kerstin Ekman har skrivit en biografi om den begåvade Linnélärjungen och bondsonen Clas Bjerkander som kom till Uppsala för att studera under 1700-talet. Här diskuterar hon med sin författarkollega Fredrik Sjöberg om varför just bortglömda vetenskapsmän utgör ett så utmärkt ämne för en biografi. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Journalistik till varje pris?

Journalisterna Magnus Falkehed och Niclas Hammarström satt fängslade i Syrien i 46 dagar från november 2013. Det var en dramatisk tid. Hur har vägen tillbaka sett ut och hur har fångenskapen förändrat deras syn på livet? De samtalar med journalisten Martin Schibbye och utrikeskorrespondenten Cecilia Uddén om en ökad hotbild mot journalister och att många får betala ett högt pris. Moderator: Cecilia Bodström. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Norstedts.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Priset för att leva tillsammans

Författaren Jonas Hassen Khemiri berättar om sin roman "Allt jag inte minns". Den handlar om kärlek, ekonomi och vänskap, om känslor och öden som krockar med varandra i dagens Stockholm. Kulturjournalisten Eric Schüldt leder samtalet. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Albert Bonniers Förlag.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Världen brinner - Astrid Lindgrens 40-tal

Panelsamtal om Astrid Lindgrens dagbok om vardagen i Stockholm under andra världskriget. Där skrev hon ner sina tankar om världsläget och om Sveriges agerande under kriget. Dagböckerna ges ut med anledning av att det är 70 år sedan krigslutet. Medverkande i samtalet: Karin Nyman, Kerstin Ekman och Jens Andersen. Moderator: Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Salikon förlag, Saltkråkan, Rabén & Sjögren och Norstedts.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Den relativa yttrandefriheten

Hur ser journalisterna och författarna Ian Buruma och Masha Gessen på tillståndet för yttrandefriheten i världen 2015? Vilka är utmaningarna, hoten och möjligheterna? Ian Buruma har skrivit en bok om filmskaparen Theo van Gogh som mördades på öppen gata i Amsterdam 2004. Masha Gessen har bland annat skrivit en bok om den ryska aktivistgruppen Pussy Riot. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Brombergs Bokförlag och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Oförnuft och känsla

Vilka val gör vi i kärlekens namn och vilka blir konsekvenserna? När omvandlas passionens positiva laddning till negativa krafter? Författarna Karolina Ramqvist, Gunilla Boëthius och Lena Andersson samtalar om besatthet, makt och beroendeställning. Moderator: Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Norstedts, Natur & Kultur och Wahlström & Widstrand.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

I känslornas värld

Varför är känslor så viktiga och vad är de egentligen bra för? Här samtalar tre författare som använder känslor som arbetsmaterial i sina verk: författaren Märta Tikkanen, hjärnforskaren Predrag Petrovic och programledaren Eva Funck. Moderator: Ann Lagerström, författare och journalist. Inspelat under Bokmässan den 25 september 2015 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Natur & Kultur, Fri Tanke förlag och Schildts & Söderströms.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Nujävlarskanifåsepåfan

Som kvinna i Sverige är det tabu att skriva egohistoria och vara självupptagen, menar författaren och historikern Yvonne Hirdman. Här samtalar hon med Birgitta Holm. Inspelat under Bokmässan den 26 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Ordfront förlag.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Kan man ärva sorg och förtvivlan?

Agneta Pleijel och Astrid Seeberger har båda gett ut självbiografiska romaner. Här samtalar de med journalisten Marianne Rundström. Inspelat under Bokmässan den 26 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg Arrangör: Norstedts och Weyler förlag.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta En bok, en författare

Läxfritt

Med sin bok vänder sig läraren Pernilla Alm till dig som på något vis är involverad i barn och ungdomars skolvardag. "Läxfritt - för en likvärdig skola" vill väcka tankar och ge inspiration till nya vägar. I boken varvas röster från forskare, läxfria lärare och andra experter. Intervjuare: Olle Palmlöf.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Vi är fortfarande särbegåvade

Enäggstvillingarna Erik och Gustav är särbegåvade. De lärde sig läsa när de var tre år gamla. När de var tio år träffade vi dem för första gången. De vantrivdes i skolan eftersom de varken fick tillräckliga utmaningar eller kompisar att hänga med. Vi möter dem igen när de är 15 år och deras liv är bättre. De bor i Bryssel och går i Europeiska skolan, där de trivs med undervisningen och har fått många kompisar. Specialpedagogen och gymnasieläraren Mona Liljedahl ger tips på hur pedagoger bättre kan förstå sig på barn med särskilda begåvningar.