Titta

UR Samtiden - Readme 2015

UR Samtiden - Readme 2015

Om UR Samtiden - Readme 2015

Föreläsningar och samtal från Readme 2015, om läsandet och läsandets framtid. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Till första programmet

UR Samtiden - Readme 2015 : Texter blir ljudDela
 1. Nu ska vi gå in på det sista
  av konferensens teman: röster.

 2. Vi ska ta vid där vi slutade,
  det vill säga i seriernas värld.

 3. Här borta står Louise Wassdahl-

 4. -språkkonsult som översätter "Dilbert"
  till svenska.

 5. Du ska få oss att fundera över
  hur man skriver ett ljud.

 6. -Välkommen.
  -Tack. Tack så mycket.

 7. Då ska vi se...
  Hej! Roligt att vara här.

 8. Jag ska flytta mitt manus hit.
  Då ska vi se.

 9. Som språkkonsult hjälper jag
  myndigheter och företag-

 10. -att kommunicera
  på en klar och begriplig svenska-

 11. -så att de når fram
  till sina kunder och medarbetare.

 12. Jag brukar också granska,
  bearbeta och skriva texter-

 13. -och jag utbildar skribenter och
  sakkunniga i att skriva bättre.

 14. Men nu ska jag prata
  om ett mer udda uppdrag:

 15. Att översätta "Dilbert".

 16. Närmare bestämt om översättningen av
  ljudhärmande ord i "Dilbert".

 17. Det är en väldigt liten...
  Ett smalt ämne, får man säga.

 18. Nu ska vi se om jag gör rätt här.

 19. "Dilbert" är bekant
  för de flesta, tänker jag.

 20. Upp med en hand, ni som inte
  vet vem det är. Ja, det är några.

 21. Vi har pratat lite om historik
  i dag. "Dilbert" är omkring 26 år.

 22. Så länge har han funnits.

 23. Och det är Scott Adams
  som har skapat "Dilbert".

 24. Jag börjar med vad som
  är kännetecknande för "Dilbert"-

 25. -innan jag går in
  på översättningen av ljuden.

 26. Jag ska också
  berätta om konsekvenserna-

 27. -som kännetecknen får
  för mig som översättare.

 28. Först, talspråket. Det är ju
  inget skriftspråk i pratbubblorna.

 29. Talspråket kännetecknas av kort- former,
  t.ex. "nåt" och "sånt".

 30. Stavningen. "Dej", "mej" och "dom"
  skriver jag.

 31. Jag skriver inte "dig", "mig"
  och "de" eller "dem".

 32. Jag använder vardagliga ord
  och slang.

 33. Jag försöker prata
  så som vi skulle prata i dag.

 34. Och det finns en hel del okonventionella
  ljudhärmande ord-

 35. -i talspråket i "Dilbert". Ovanligt
  mycket ljud är det.

 36. "Ljudhärmande ord" säger jag.
  "Onomatopoesi" är ett ord-

 37. -som kanske en del känner till. Det är
  samma sak.

 38. "Dilbert" innehåller
  svåröversatta klurigheter.

 39. Bl.a. bildspråk som skiljer sig åt på
  engelska och svenska.

 40. Jag måste förhålla mig
  till bilden.

 41. Ibland är det baserat på nåt som
  i översättning inte passar bilden.

 42. Då måste jag hitta på ett skämt själv,
  eller byta ut strippen-

 43. -men det får man inte alltid göra. Så
  man får ha mycket fantasi.

 44. Det finns en hel del nonsens, ren
  smörja. Det är kul att översätta.

 45. "Dilbert"
  bygger mycket på igenkänning.

 46. Ni som känner till Dilbert
  vet att hans arbetsplats-

 47. -är nån form av it-företag.

 48. Det finns mycket att känna igen sig i.
  Möten, galna chefer...

 49. Det är en Kafka-liknande byråkrati-

 50. -och uselt ledarskap är också
  kännetecknande för "Dilbert".

 51. Det finns många referenser till
  aktuella personer och begrepp.

 52. Oftast i USA,
  ibland nåt som är känt i världen.

 53. Ibland låter jag det vara kvar, ibland
  översätter jag till nåt-

 54. -som är mer känt för oss svenskar.

 55. I "Dilbert"
  är replikerna korta och koncisa.

 56. Både komplicerade samspel och
  resonemang uttrycks på kort plats.

 57. Och översättningen
  blir ju nästan alltid längre-

 58. -än originalspråket.
  Så är det bara.

 59. Det gäller att hålla sig kort.

 60. Som vi ska se finns det ju pratbubblor
  runt det som sägs-

 61. -men de går att ta bort
  vid platsbrist.

 62. Så har det inte alltid varit
  i seriernas värld.

 63. Nu ska vi se... Jag tänkte börja med att
  ge en snabb bakgrund-

 64. -och berätta om hur seriernas status har
  förändrats genom...

 65. Eller hur synen på serier
  har förändrats.

 66. I dag är seriernas status ganska hög,
  mycket högre än den var förr.

 67. Det betyder att man
  är mycket mer trogen originalet.

 68. Man ska göra skämtet begripligt
  på det nya språket-

 69. -men utan att tumma
  på skaparens avsikt.

 70. Det är som ett konstverk
  som jag inte ska in och ändra i-

 71. -beroende på seriens höga status.

 72. Konsekvens brukar vara ett ledord när
  man översätter sakprosa.

 73. Det är underordnat
  skaparens avsikt.

 74. Den digitala bildhanteringen gör det
  möjligt att "fixa omfånget".

 75. Som jag sa kan man ta bort
  en pratbubbla för att få plats.

 76. Det gör det lättare att få in
  översättningen på plats i serien.

 77. Förr i tiden strävade man efter att allt
  skulle bli svenskt.

 78. Huvudpersonerna fick svenska namn.
  Dilbert hette Herbert på 70-talet.

 79. Dogbert hette Hundbert,
  Ratbert hette Råttbert.

 80. I dag heter Dilbert Dilbert igen. Han
  behåller sitt originalnamn.

 81. Förr i tiden lämnade man dock
  ljudeffekterna oöversatta.

 82. Den här bilden
  är kanske inte jättebra.

 83. Om man ville översätta det här förr, när
  tekniken inte fanns-

 84. -så hade man fått rita om allt. Alltså
  lämnades det oöversatt.

 85. "Slash!" står det där.

 86. I övrigt ser ni att det är
  på svenska i de här pratbubblorna.

 87. I dag har tekniken gjort att
  det går att översätta mycket mer.

 88. Personligen försöker jag sträva efter
  att göra "Dilbert"...

 89. Att använda svenskan så långt det går.
  Svenska språket räcker till.

 90. Det finns ord. Så jag
  översätter så mycket som det går.

 91. Man kan fråga sig om jag då inkräktar på
  skaparens intention.

 92. Vi ska se när vi går vidare
  om ni tycker det.

 93. Så här ser det ut på "Dilbert". Det är
  så slät bakgrund.

 94. Även om vi har teknik
  är det här en serie-

 95. -där det är väldigt lätt
  att byta ut språket.

 96. Med så slät bakgrund är det inga
  problem att byta ut ljudeffekter.

 97. Vi ska titta på vad som känne- tecknar
  de ljudhärmande orden.

 98. De onomatopoetiska orden.
  Grammatiskt hör de oftast-

 99. -till ordklassen interjektioner. Ni får
  en liten grammatiklektion.

 100. De avbildar icke-språkliga ljud.

 101. Det ni hör mig prata nu
  är språkliga ljud.

 102. Ljudhärmande ord
  avbildar icke-språkliga ljud.

 103. De har, i text,
  ett ledigt stilvärde.

 104. De är mer eller mindre lexikali- serade.
  De har en egen betydelse.

 105. Ljudhärmande ord
  som fått en egen betydelse-

 106. -är t.ex. humma, gonggong
  och vovve.

 107. De har alltså blivit egna ord.

 108. Och "zzz" för "snark" är ju ett ord som
  de flesta känner igen.

 109. Eller "grr" för nån som är arg. Det är
  också lexikaliserat.

 110. Ingen tvekar över vad det betyder.

 111. Ljudhärmande ord
  avviker från normal stavning.

 112. Det är inte så konstigt, eftersom
  de har en annan ljudstruktur.

 113. Exempel på avvikande stavning
  kan vara dubbla vokaler-

 114. -som i "aah".
  Eller "zzz", som jag sa.

 115. Eller "grrr". Trippelkonsonanter, eller
  ännu mer.

 116. Jag sa att de flesta tillhörde
  ordklassen interjektioner-

 117. -men det finns också
  ljudhärmande verb. Några exempel:

 118. Sniffa, ticka, prutta, ringa, poppa,
  susa.

 119. Ett aktuellt verb nu -
  ganska aktuellt, i alla fall-

 120. -är att blippa upp bilen,
  som en del gör med fjärrkontroll.

 121. Ljudhärmande substantiv:

 122. Surr, hugg, slick, skrik, sus, rap,
  suck, stön, host, snark.

 123. Är ni med?

 124. Ljudhärmande interjektioner, då.

 125. Man kan dela in dem i två grupper om
  man vill gå in på djupet.

 126. Direkt ljudhärmande ord
  och ljudsymboliska ord.

 127. De i vänsterspalten
  beskriver ofta ett skeende-

 128. -och de har en klar källa.
  De kommer från nåt som är känt.

 129. Orden i högerspalten
  beskriver en känsla.

 130. De uppstår ur nånting
  som inte har en klar källa.

 131. De brukar vara svårare att översätta. Ni
  ska få se exempel.

 132. De har ju ingen klar källa,
  så bara fantasin sätter gränser.

 133. Jag behöver ju inte...
  Tog jag två bilder nu? Nej.

 134. Jag behöver inte fokusera så mycket på
  vilken spalt det gäller.

 135. Om det är ljudsymboliskt
  eller inte.

 136. Jag nöjer mig med att fråga om ljuden
  går att slå upp eller inte.

 137. Jag ska ju försöka följa
  skaparen Scott Adams avsikt.

 138. Har han valt ett känsloord
  från den högra spalten-

 139. -så vet jag att det
  oftast inte går att slå upp.

 140. Då ska jag också
  hitta på nånting på svenska.

 141. Har han valt ett ord
  som beskriver ett skeende-

 142. -och som finns i vänstra spalten, så går
  det också ofta att slå upp.

 143. Även om jag kan slå upp
  vad ordet betyder-

 144. -använder jag oftast inte
  det första ordet man får upp.

 145. "Dilbert"
  är en okonventionell serie.

 146. Att vara konventionell och använda
  första, bästa uppslagsord-

 147. -är en "no-no" i "Dilbert". Det
  viktigaste är att det blir kul.

 148. Jag slår upp, men ibland
  hittar jag på nåt annat ändå.

 149. Ni hör. Jag bryter mot skaparens avsikt
  ganska ofta, tror jag.

 150. Ja.
  "Crunch, snap, buzz, bam, burp..."

 151. Sen har vi då ljud
  som inte går att slå upp.

 152. Ni ser till vänster hur det
  kan se ut när jag får stripparna.

 153. "Mmph, aarrgh, boop..."

 154. Jag får hitta på nånting. Det där går
  inte att hitta i nåt lexikon.

 155. Nu ska vi se...

 156. Men vad är det med den här? Så.

 157. Här har vi exempel på ord
  som alltså uppstår ur en känsla.

 158. Högra spalten. Ljudsymboliskt.

 159. Det är ett läte av frustration, kan man
  tänka sig.

 160. Det finns ingen självklar översättning
  på det här.

 161. "Bam, bam, bam" från den högra rutan
  beskriver ett skeende.

 162. Det har en klar källa:
  nån som slår huvudet i ett bord.

 163. Men det här
  uppstår ur hans strupe, bara.

 164. Av frustration, till exempel.

 165. Nu ska ni få se hur det går till när man
  översätter en stripp.

 166. Om nån har lust att vara med och hjälpa
  till så får ni gärna det.

 167. Så. "Wally, can you eat quieter?"

 168. Vi ska fokusera
  på de ljudhärmande orden nu.

 169. "Crunch, crunch, mmph,
  crunch, gulp" står det där.

 170. Nu vet ni att crunch
  är ett ord som går att slå upp.

 171. Vad skulle ni skriva
  om ni var översättare?

 172. Nån som vågar ge ett förslag?

 173. "Smask"? Okej... "Tugg, tugg..."

 174. Man får titta lite
  på vad det är han äter.

 175. Ja, "knaster", eller hur. Det låg
  närmast till hands för mig också-

 176. -tills jag såg
  att han äter en baguette.

 177. Men vi får gissa att det knastrar om
  salladen, kanske.

 178. "Mmmph" är ju då ett läte...
  Ja, det uppstår ju i hans strupe.

 179. Vi får se
  vad det skulle kunna vara.

 180. "Gulp" går att slå upp, och det brukar
  oftast bli nåt med "svälj".

 181. "Gulp" stod det
  i gamla Kalle Anka-tidningar.

 182. Då översattes det inte.

 183. Så här blev det. Det här
  är en tidning från flera år sen.

 184. Jag skrev "tugg" för det här,
  och så lade jag in ett "kras".

 185. Och det här "mmmph"
  skrev jag "mums" på.

 186. Då har jag ju förmodligen
  brutit mot skaparens avsikt.

 187. "Mums" går ju att slå upp,
  och det blir "yum" på engelska.

 188. Vad det gör för kvaliteten,
  det vet jag inte.

 189. Nu ska vi se. Så.

 190. Här kommer nästa ruta.

 191. Dilbert, han tuggar vidare här.

 192. Det nya ordet här är ju "erm".

 193. Jag tolkade det här som att han
  försökte säga nånting.

 194. Det kan vara ett tuggljud, men jag tror
  att det är en harkling.

 195. "Ehrm", blev det, som en harkling.
  "Kras, tugg, mums."

 196. Nu ska vi se på den...

 197. Nej, nu... Så.

 198. "Gah" förekommer ofta i "Dilbert",
  flera gånger i varje nummer.

 199. "Gah" är ju ett utrop
  av frustration, får man väl gissa.

 200. Och på svenska
  brukar jag skriva "gah" ibland.

 201. "Aah" kan man också tänka sig.
  Vi ska se hur jag har löst det.

 202. "Boop" är ju ett ord för...
  Ja, vad tror ni? Jag tänker mig-

 203. -att han försöker hålla igen en rapning.
  Han håller tillbaka lite.

 204. Vi ska se.

 205. Jag översatte "gah"
  till "nej" här.

 206. På svenska är det precis så
  jag själv skulle skrika.

 207. Jag skulle inte skrika "gah"
  utan "nej".

 208. Jag har inte riktigt följt skaparens
  avsikt här, faktiskt.

 209. "Boop" har jag inte översatt alls. Jag
  tänker att det kan låta så.

 210. Men när jag nu tittar på det, skulle jag
  ha skrivit "bopp".

 211. En lite svenskare ordbild, för att det
  skulle bli lite mer svenskt.

 212. Det finns ingen gräns för hur mycket tid
  man kan lägga på detta.

 213. Eller, tiden är ju den gräns
  som jag har-

 214. -men det kan alltid
  bli lite bättre.

 215. Så det är tiden
  som får sätta gränsen-

 216. -för när jag slutar söka
  efter ljudhärmande ord.

 217. Det var allt jag hade att berätta om
  Dilberts och min värld. Tack.

 218. Tack, Louise.

 219. Ja, varför är vi intresserade
  av ljud och röster här på Readme?

 220. Jo, för att vi ser en tydlig trend
  där ljud och röster-

 221. -alltmer kommer att ersätta text.

 222. Ljud och röster
  ersätter alltmer text.

 223. Kanske pratar ni redan med er telefon.
  Kanske ni känner Siri.

 224. Kanske pratar ni med bilen.
  Kanske pratar bilen med er.

 225. I takt med att vi börjar
  använda alltmer bärbar teknik-

 226. -t.ex. smarta klockor,
  så kommer också ljud och röster-

 227. -att bli
  mer och mer frekvent använt-

 228. -där vi tidigare kanske hade text.
  Och vi bad därför-

 229. -vår trendspanare Pelle Sten
  från Ziggy Creative Colony-

 230. -att komma tillbaka hit
  i år också-

 231. -med en trendspaning om trender att
  hålla öronen öppna för.

 232. -Välkommen hit, Pelle.
  -Tack.

 233. Hej.

 234. I dag ska vi titta lite grann
  på olika ljudtrender.

 235. Framför allt hur vi kan se
  hur teknik, beteenden och ljud-

 236. -påverkar varandra.

 237. Vi ska göra det ganska snabbt.
  Jag var ju med här förra året-

 238. -och då tittade vi på fem trender inom
  digital läsning och e-böcker.

 239. Skulle Amazon komma till Sverige?
  Inte riktigt, konstaterade vi.

 240. De har öppnat en butik
  för molntjänster-

 241. -men den svenska butiken
  har inte öppnat än.

 242. Plats fyra då
  var flexibla skärmar.

 243. Framför allt böjda skärmar finns ju ute
  i butikerna nu för tiden.

 244. Både i telefoner
  och i tv-apparater.

 245. Och så såg vi att utlåningen
  av e-böcker ökade på biblioteken.

 246. Den nya statistiken
  släpps i morgon, så där får vi se-

 247. -men man kan tänka sig
  att den fortsätter öka.

 248. Och så tittade vi på exempel på
  hur man kunde paketera e-böcker-

 249. -i olika tidsbegränsade paket-

 250. -för att sälja
  inom olika nischade områden.

 251. Men framför allt, på plats ett, tittade
  vi på Spotify-modellen-

 252. -inom e-böcker
  och digital läsning.

 253. Det ska vi titta lite på
  i dag också.

 254. Vi gör det som en topplista.

 255. Så vi börjar längst ner
  och går uppåt, som i "Tracks".

 256. Fem: Pratradion fortsätter att växa.
  Trenden har hållit på länge.

 257. Den ökar väldigt långsamt,
  men ändå.

 258. Den är lite intressant
  av den anledningen.

 259. Jag skrev en artikel om poddradio 2006 i
  Svenska Dagbladet.

 260. Då var den fortfarande
  väldigt nischad och ny i Sverige.

 261. Men sen kom Filip och Fredrik-

 262. -och skapade den första
  stora svenska poddradiovågen.

 263. De hade stor draghjälp
  av att de var kända från tv.

 264. Kristoffer Triumf
  skapade sig ett eget namn-

 265. -med intervjupodden "Värvet"-

 266. -som till slut
  även fick en engelsk upplaga.

 267. Det som jag tycker är intressant
  med poddradio-

 268. -och hur utvecklingen
  har skett i Sverige-

 269. -är hur långsamt det egentligen har
  gått, jämfört med t.ex. USA.

 270. Vad berodde det på?

 271. Vi har ju haft Iphone
  lika länge här som de har i USA.

 272. Ett antal olika faktorer
  spelar in där.

 273. För det första fanns det en etablerad
  prat-tradition i USA-

 274. -så det var ett lätt steg
  att gå över till poddar.

 275. Men jag tror också att det beror på att
  de har längre att pendla.

 276. Man har längre tid på sig
  att lyssna.

 277. Vi har lite för kort väg för att hinna
  lyssna klart på ett avsnitt.

 278. Det skulle vara intressant att se-

 279. -hur mycket löpartrenden
  och det ökade cykelpendlandet-

 280. -har påverkat poddradion till
  att bli en etablerad medieform-

 281. -i Sverige.

 282. Och det som händer nu
  som jag tycker är intressant-

 283. -är ju hur enstaka poddar-

 284. -som t.ex. "Serial", från NPR
  om jag inte missminner mig-

 285. -som granskade ett antal mordfall-

 286. -direkt influerade Aftonbladet-

 287. -att starta en så kallad "grävarpodd"
  som hette "Fallet".

 288. Men också en podd
  som drog i gång nu i dagarna-

 289. -som hette "Spår" och skapades
  av folk från P3 Dokumentär.

 290. Det var plats fem.

 291. Plats fyra: Bilföretagen lurar er.

 292. Bilföretagen blir ju allt bättre-

 293. -på att tillverka bränslesnåla
  och effektiva motorer.

 294. Det leder ju samtidigt
  till att motorerna blir tystare.

 295. Men fortfarande
  är det ju väldigt många bilköpare-

 296. -som vill ha en V8
  som låter rejält under motorhuven.

 297. Det finns olika sätt
  att hantera det.

 298. Vissa, t.ex. Porsche, har
  helt enkelt installerat nya rör-

 299. -där man drar in ljudet i kupén-

 300. -på ett lite annorlunda sätt
  än tidigare.

 301. Men det vanligaste är
  att installera digitala lösningar-

 302. -där man använder de existerande
  högtalarna. Man har en ljudfil.

 303. När föraren trycker på gaspedalen-

 304. -så kommer det ett motorljud
  som inte kommer från motorn-

 305. -utan bara från högtalarna.

 306. Det här är ett väldigt
  känsligt ämne bland bilköparna.

 307. Men ett företag
  som inte hymlar om det är Renault-

 308. -som i en bilmodell
  har en sån här...

 309. I displayen kan man gå ner i
  menysystemet och välja motorljud.

 310. Vi ska se ett kort klipp
  med en väldigt entusiastisk tysk.

 311. En Youtube-recensent
  som har testat.

 312. Jaha, vad har vi här, då? Nissan GTR.

 313. Det här är nåt häftigt. En elbil.
  Renault...nånting.

 314. Reinastella 2038.

 315. Är det en hybrid?

 316. Hur coolt är inte det här!

 317. Titta här! Reanult Gordini.

 318. Där lämnar vi honom åt sitt öde. Det var
  plats fyra.

 319. Plats tre: Från LP till streaming.

 320. Jag är säkert inte ensam
  om att ha börjat-

 321. -med "Stjärnornas
  krig"-kassetterna från 80-talet-

 322. -och ungefär samtidigt
  lyssnat på Tintin på LP.

 323. Båda särskildes av att
  för att historien skulle få plats-

 324. -på en kassett eller en LP-skiva, så
  måste den förkortas.

 325. Det som hände när kassetter och,
  i förlängningen, cd-skivor kom-

 326. -och de blev billiga, var
  att man kunde läsa in hela böcker-

 327. -både med författare och skådisar.

 328. Men de hade också sitt problem. Det
  blev väldigt stora samlingar-

 329. -av saker
  man skulle hålla reda på.

 330. "Var jag på kassett tre, sida A, eller
  hade jag kommit till fyran?"

 331. Först med mp3:orna
  kunde man samla alltihop-

 332. -till en enda sak
  som man skulle hålla reda på.

 333. I dag är det som så mycket annat.
  Även här finns Spotify-modellen.

 334. Man har en enda sajt
  med både e-böcker och ljudböcker-

 335. -och i en del fall även serier.

 336. Till exempel amerikanska Scribd här i
  mitten, som har allt.

 337. Yes. Då börjar vi
  närma oss toppen.

 338. Plats två:
  Vi börjar prata med våra saker.

 339. Det är som Anders sa. Apple har ju Siri
  i sina klockor och telefoner.

 340. Android och Microsoft har sina
  versioner, och så vidare.

 341. Men vi ska titta på ett exempel från
  Amazon-

 342. -som tidigare var en ren köpsajt-

 343. -men som nu är ett hårdvaruföretag som
  gör läsplattor och så vidare.

 344. Målet är att göra det lättare
  för kunderna-

 345. -att köpa varor ur Amazons butik-

 346. -vare sig det är digitala varor eller
  fysiska varor.

 347. Ganska nyligen beta-lanserade de en
  produkt som heter Amazon Echo-

 348. -som är en liten
  trådlös högtalare-

 349. -som alltid är på och alltid
  lyssnar, vilket kan vara creepy.

 350. Men så fort man pratar med den
  kan den göra olika saker.

 351. Lite konstigt är att den inte reagerar
  på "Echo" utan "Alexa".

 352. Vi ska se ett exempel ur en typiskt
  amerikansk reklamfilm.

 353. Vi ska bara se ett utdrag.

 354. Pappa gillar
  att vi slipper ladda Echo.

 355. Och Echo kan hålla reda på listor.

 356. -Alexa, lägg till omslagspapper.
  -Jag har lagt till det på listan.

 357. -Hur många teskedar är en matsked?
  -En matsked är tre teskedar.

 358. -Alexa, sätt timern på åtta minuter.
  -Åtta minuter.

 359. Pappa är ingen morgonperson,
  men Echo väcker honom.

 360. -Alexa, stäng av.
  -Du måste stiga upp.

 361. -Det är lördag.
  -Alexa, vad är det för dag?

 362. -Det är torsdagen den 13 november.
  -Jag går upp.

 363. -Alexa, nyheterna.
  -Här kommer nyheterna.

 364. Du lyssnar på NPR.
  Jag heter Lakshmi Singh.

 365. Där lämnar vi dem åt sitt öde.

 366. Här kan man ju också
  fundera över bilar.

 367. Det måste ju vara nästa steg.
  I dag finns det en tydlig trend-

 368. -med att man bygger in
  en touch-display eller en Ipad.

 369. Det är galenskap
  ur trafiksäkerhetssynpunkt-

 370. -om man måste
  titta på vad man trycker på-

 371. -till skillnad
  från klassiska knappar.

 372. Men taligenkänningen
  är fortfarande så dålig-

 373. -att i tester
  med olika prototyper-

 374. -så uppfattar de inte
  vad man säger.

 375. Man får upprepa sig, och
  till slut måste man ändå trycka.

 376. Det är inte riktigt
  nån större hjälp än, tyvärr.

 377. Men vi kanske återkommer till det
  senare, i ett annat sammanhang.

 378. Plats ett: Babelfisken är här.

 379. Det här har flera generationer längtat
  efter-

 380. -sen Douglas Adams "Liftarens guide till
  galaxen" kom ut.

 381. Babelfisken är, för dem som
  mot förmodan inte har läst boken-

 382. -en varelse
  som man stoppar in i örat.

 383. Den får sin näring
  från hjärnvågor-

 384. -och så översätter den allt tal som
  bäraren inte förstår.

 385. Det är ju bra om man ska åka runt i
  galaxen, men även i världen.

 386. Ett första steg
  mot att göra det till verklighet-

 387. -skedde när Microsoft släppte en
  betaversion av "Skype Translator".

 388. Det är helt enkelt en version
  av deras vanliga Skype-tjänst-

 389. -där en inbyggd artificiell intelligens
  hela tiden lyssnar-

 390. -och översätter i realtid
  vad den andra personen säger.

 391. Både i text och i tal.

 392. Vi ska se ett kort exempel
  på hur det kan fungera-

 393. -från en organisation i USA som erbjuder
  mikrolån i Latinamerika.

 394. Vi har planerat och arbetat, men vi
  har också byggt upp en relation.

 395. Vi måste planera vår resa.

 396. Jag ser verkligen fram emot
  att åka dit.

 397. Berätta lite om kunderna
  som ni har valt ut.

 398. Vi ska åka ut till kunder
  som framställer honung.

 399. De har bjudit in andra kvinnor
  i området att vara med.

 400. Vi ska åka ut till kunder
  som framställer honung.

 401. De har bjudit in andra kvinnor
  i området att vara med.

 402. Jag vill veta lite mer
  om Glorias bakgrund.

 403. Jag vill ha mer information
  om Glorias bakgrund.

 404. Hon var mycket fattig
  när hon kom till Pro Mujer.

 405. Hon började med att ha
  ett litet tortillastånd.

 406. Hon var mycket fattig
  när hon kom till Pro Mujer.

 407. Hon började med att ha
  ett litet tortillastånd.

 408. Innan Anders hoppar upp på scen och
  avbryter-

 409. -så ska vi sammanfatta
  årets fem trender inom ljud.

 410. Fem: Pratradion fortsätter att växa.
  Fyra: Bilföretagen lurar er.

 411. Tre: Vi har gått
  från LP till streaming.

 412. Två: Vi börjar prata
  med våra saker.

 413. Och plats ett: Babelfisken är här.

 414. För den som vill läsa lite mer-

 415. -så ska det finnas ett blogginlägg
  nu, med lite länkar-

 416. -på Ziggys blogg: ziggysays.com.

 417. Och det var allt jag hade.

 418. Tusen tack, Pelle.
  Otroligt spännande.

 419. Tack.

 420. Om vi nu går in i en tid
  där alltmer text blir ljud-

 421. -tänk på poddradioexplosionen - vad
  händer då med all information?

 422. Vad händer med all kunskap?
  Hur är den tillgänglig?

 423. Vad händer med våra tankar
  och idéer, vår samlade kunskap-

 424. -om vi inte kan göra den sökbar?

 425. Ni kan när som helst googla
  på nåt som nån har sagt här-

 426. -men om det gäller ljud,
  vad gör ni då?

 427. Det här har nästa talare
  en lösning på.

 428. Hon leder Pop Up Archive
  i San Francisco-

 429. -och ska berätta varför vi bör göra
  inspelat ljud tillgängligt-

 430. -vilken roll det spelar
  för samhället-

 431. -och hur det kan påverka våra liv.

 432. Det är med stort nöje jag välkomnar
  Anne Wootton till Readme.

 433. Tack.

 434. Hej! Tack!

 435. Jag heter Anne, och jag var med
  och grundade Pop Up Archive.

 436. Jag är väldigt glad över
  att få vara här och tala i dag-

 437. -och jag ber om ursäkt
  för att jag inte talar svenska.

 438. Pop Up Archive
  är en plattform för verktyg-

 439. -med vilka man kan organisera
  och söka efter ljud och tal.

 440. Det finns två saker
  som jag vill prata om med er i dag.

 441. För det första:
  Vad innebär det att söka i tal?

 442. För det andra: Varför är det viktigt?
  Varför bör vi bry oss om-

 443. -att göra inspelningar tillgängliga?

 444. Vem kan använda den här
  informationen, och på vilket sätt?

 445. Var kom då den här idén ifrån?

 446. Jag fick idén till Pop Up Archive
  när jag studerade-

 447. -vid universitetet i Berkeley
  i Kalifornien.

 448. Min partner och jag
  hade jobbat som journalister-

 449. -och var intresserade av
  att kombinera medier och teknik-

 450. -på ett meningsfullt sätt.
  Dessutom älskade vi arkiv-

 451. -och tanken på att media
  skulle kunna nå nya grupper-

 452. -särskilt i digital form.

 453. Vi insåg att journalistikens historia
  såg ut ungefär så här.

 454. Fast det är inte vi på bilden.

 455. Men vi visste att dess framtid
  snarare såg ut så här.

 456. Det här är transkriptioner med
  tidsangivelser, från Pop Up Archive.

 457. De ser inte så lättlästa ut,
  och det är de inte heller.

 458. Men maskiner kan läsa dem,
  och det ger oss stora möjligheter-

 459. -att förändra vårt sätt
  att tänka på ljud.

 460. Jag ska berätta en liten historia.

 461. Det här är några radioproducenter i
  San Francisco som vi samarbetar med.

 462. De har intervjuat folk runtom i USA
  och i hela världen i nästan fyrtio år.

 463. De är radioproducenter,
  och de arbetar med muntlig historia-

 464. -men de är varken arkivarier
  eller teknikexperter.

 465. De kallar sin samling för "oavsiktligt
  arkiv". De förstår dess värde-

 466. -men de vet inte hur de ska se till att
  den bevaras när de inte finns längre.

 467. Och det är det som är grundfrågan.

 468. Hur bevarar vi detta oavsiktliga arkiv?
  Hur bevarar vi de ljud som spelas in-

 469. -när nån råkar fånga historien
  med en mikrofon?

 470. Hur ser vi till att folk
  kan höra det om hundra år-

 471. -på samma sätt som vi kan
  läsa tidningar från 1800-talet-

 472. -eller texter
  som är flera hundra år gamla?

 473. Det här är en del
  av Kitchen Sisters arkiv.

 474. Kitchen Sisters
  är alltså radioproducenterna.

 475. Det här fungerar som en historisk
  överblick över det inspelade ljudet.

 476. Här ser vi rullband,
  kassettband, cd-skivor-

 477. -och några enheter som är
  så gamla att de knappt fungerar längre.

 478. Det är lite oroväckande,
  för digitala ljudfiler-

 479. -är på många sätt mer utsatta
  än de analoga lagringsmedierna.

 480. Det är nämligen mycket lättare
  att råka radera en mapp full av mp3:or-

 481. -än att bära ut en låda kassettband
  och slänga dem i soporna.

 482. Vi har alltså inte vant oss-

 483. -vid att det faktiskt går
  att söka efter olika ljud.

 484. Att vi kan leta bland alla ord och hitta
  formuleringar och information-

 485. -som annars skulle försvinna
  i en Google Drive-mapp.

 486. Men vi googlar text hela tiden.

 487. Folk gör det
  flera hundra gånger om dagen.

 488. Så varför
  kan vi inte söka efter yttranden?

 489. Enormt mycket information
  döljs i ljudfilerna.

 490. Och den har varit dold fram tills nu-

 491. -för att det har varit så svårt
  att söka efter den.

 492. Man har tvingats lyssna
  i många timmar-

 493. -och samtidigt
  transkribera allt man hör.

 494. I dag är det fler människor än nånsin-

 495. -som skapar
  enorma mängder digitalt material.

 496. Varje minut överförs tolv timmar ljud
  till Soundcloud-

 497. -och tre hundra timmar film
  överförs till Youtube.

 498. Jag har uppdaterat min presentation,
  för den är nästan ett år gammal.

 499. För ett år sen var det hundra timmar
  per minut. Det går allt snabbare.

 500. Och oavsett vilka dessa röster är-

 501. -så kommer de varken att bli sökbara
  eller arkiveras, om vi inte gör nåt.

 502. Det är det vi försöker göra
  med Pop Up Archive.

 503. Vi gör det möjligt att söka
  i det talade ordet - i allas talade ord.

 504. Vi gör det
  med hjälp av tal-till-text-program.

 505. Vi tränar mjukvara till att förstå ord
  och göra om dem till text.

 506. Mjukvaran är besläktad
  med Iphones Siri-

 507. -och Amazons Echo, som vi nyss såg.

 508. Men den är annorlunda,
  för den är särskilt tränad-

 509. -inte till att förstå instruktioner
  eller till att ge vägbeskrivningar-

 510. -utan till att lyssna på intervjuer,
  muntliga berättelser och nyheter.

 511. Vem som helst kan prova
  hur det fungerar. Ni kan prova.

 512. Man överför en ljudfil till webbplatsen.

 513. Sen skapas det automatiskt en utskrift-

 514. -med tidsangivelser
  och nyckelord eller taggar.

 515. Just nu arbetar vi bara med engelska-

 516. -men vi hoppas på att snart
  kunna lägga till många fler språk.

 517. Vi samarbetar också
  med en mängd journalister-

 518. -och hjälper dem att söka i intervjuer.
  Vi arbetar även med olika samlingar.

 519. Vi jobbar med stora samlingar,
  som Studs Terkel-arkivet.

 520. Studs Terkel var en muntlig historiker
  och radiopersonlighet från Chicago-

 521. -och han intervjuade folk på radio
  under fyrtio år.

 522. Alla från Buster Keaton till Bob Dylan.

 523. Vi jobbar med nyhetsredaktioner, som
  BBC, men även med små samlingar.

 524. T.ex. inspelningarna
  av min bästa väns farfar-

 525. -som berättade om sin tid som
  stridspilot under andra världskriget.

 526. Vem som helst kan alltså använda
  det här. Sen lagrar vi ljudmaterialet-

 527. -på ett sätt som vi hoppas ska bevara
  det för kommande generationer-

 528. -när både Kitchen Sisters
  och alla vi andra är borta.

 529. Ni kanske
  har hört talas om Internet Archive.

 530. Det är ett icke vinstdrivande
  offentligt digitalt arkiv-

 531. -för många olika typer
  av digitalt material.

 532. Där finns över två miljoner ljudfiler.

 533. Pop Up Archive har bidragit
  med över tio tusen ljudfiler-

 534. -som bevaras i Internet Archive.

 535. De fyller en viktig funktion.

 536. Att arkivera text är en sak,
  men att arkivera ljud är oftast svårare.

 537. Internet Archive lagrar digitala
  samlingar åt många institutioner-

 538. -som inte vet hur de
  ska arkivera sina egna webbplatser.

 539. Det är mycket text på den här sidan-

 540. -men här är ett exempel på vilken
  information vi samlar om ljudfilerna.

 541. Det här är en intervju
  med poeten Maya Angelou.

 542. Det ni ser här-

 543. -är en ljudfil
  och en automatisk transkription.

 544. Under det finns det taggar
  som genereras från transkriptionen.

 545. Vi analyserar texten
  så att vi kan ta fram taggar-

 546. -för olika människor,
  platser och ämnesområden.

 547. Själva orden
  behöver inte finnas med i utskriften.

 548. Till exempel var det nyligen en ljudfil
  som fick taggen "terrorism"-

 549. -men ordet "terrorism"
  nämndes inte i ljudfilen.

 550. Men "Barack Obama" och "rädsla"
  fanns med.

 551. Så går det till
  när olika ämnesområden identifieras.

 552. Vi gör även visualiseringar av taggarna-

 553. -så att man kan se
  vad ljudfilen handlar om-

 554. -i stället för att det bara
  är en svart låda.

 555. Det här är till exempel
  automatgenererade taggar.

 556. Cirkelns storlek visar
  hur många gånger taggen förekommer-

 557. -i poddradioserien "Serial", som
  blev väldigt populär i USA förra året.

 558. Och det här är ett exempel
  på en analys-

 559. -av vilka ord som används
  i politiska tal.

 560. Dessa tal hölls av kandidaterna
  i borgmästarvalet-

 561. -i Oakland i Kalifornien år 2014.

 562. Vi tog alla dessa olika transkriptioner-

 563. -och bearbetade dem
  med olika visualiseringsprogram.

 564. På så sätt får man en bild
  av vad som diskuteras mest-

 565. -samtidigt
  som man kan lyssna på ljudet.

 566. Sen gör vi alla dessa data om ljud
  tillgängliga för allmänheten-

 567. -via vårt API.
  Alla som är webbutvecklare-

 568. -kan använda
  den här dokumentationen-

 569. -för att få reda på hur man får tillgång
  till informationen om ljudfilerna.

 570. Det finns förstås
  vissa upphovsrättsliga begränsningar.

 571. Vad betyder allt detta?
  Och varför ska vi bry oss?

 572. Det korta svaret är
  att vi försöker spara ljud-

 573. -som är betydelsefulla ur historisk
  synpunkt, även om vi inte vet det än-

 574. -och som samhället kan vilja ha
  tillgång till, allt eftersom åren går.

 575. Jag har några exempel här.

 576. Om vi söker på informationsfrihet
  i arkivet-

 577. -så får vi de här resultaten.

 578. Många, många sidor som kommit ut
  tack vare lagen om informationsfrihet...

 579. På andra sidan jordklotet, i Kina,
  får studenterna snabbt mer information.

 580. Det var några exempel
  från amerikansk radio-

 581. -men vi har mer än 13 000
  sökbara filer i Pop Up Archive.

 582. Vi jobbar även med privata samlingar,
  men det här kan alla testa.

 583. Ännu ett exempel.
  Här sökte vi på "censur"-

 584. -och "Charlie Hebdo".

 585. I dag ska vi prata om "Charlie Hebdo".
  Efter terroristattackerna är frågan-

 586. -vilka som kommer att publicera
  karikatyrer av profeten Muhammed-

 587. -och vilka som har bestämt sig
  för att idka självcensur.

 588. De gula markeringarna visar
  var det finns en direkt matchning-

 589. -mellan sökorden och orden i ljudfilen.

 590. Journalister, forskare och alla andra-

 591. -kan snabbt
  skumma igenom ljudfilerna-

 592. -och hitta de ord som de letar efter.

 593. Jag ska visa några sätt
  att använda Pop Up Archive.

 594. Det här är webbplatsen
  för Studs Terkel-arkivet.

 595. De använder information
  från Pop Up Archive-

 596. -för att kunna visa några
  av Studs Terkels tusentals intervjuer .

 597. Det här är en intervju
  med socialarbetare från 1965.

 598. Jag tror att de är från Chicago,
  men jag är inte säker.

 599. De kan komma från olika länder.

 600. Jag nämnde ju Maya Angelou.

 601. När hon dog förra sommaren hade Los
  Angeles Times en artikel om henne-

 602. -med en länk till en intervju
  med Maya Angelou från 1970-

 603. -när "Jag vet varför burfågeln sjunger"
  kom ut.

 604. De hittade intervjun för att den
  gick att söka på i det här arkivet-

 605. -tack vare Pop Up Archive.
  Det finns en organisation i Chicago-

 606. -som spelar in politiska möten på lokal
  nivå, som det inte rapporteras om-

 607. -och som inte brukar dokumenteras.

 608. Men eftersom man
  kan spela in mötena nu-

 609. -och snabbt bearbeta dem
  med vår plattform-

 610. -så kan man t.ex. söka efter sånt
  som rör ekonomin på den lokala nivån-

 611. -eller stadsplaneringsregler
  för byggprojekt i Chicago.

 612. I Detroit
  finns Detroit Sound Conservacy-

 613. -som samlar in en massa intervjuer
  och arkivmaterial-

 614. -från folk som var aktiva
  i den tidiga musikindustrin i Detroit.

 615. De digitaliserar en mängd material och
  gör det sökbart med Pop Up Archive.

 616. Sist men inte minst: Vårt senaste
  projekt heter Audiosear.ch.

 617. Det är en sökmotor med textsökning
  för poddsändningar och radioprogram.

 618. Vi startade Audiosear.ch
  för att vi verkligen vet-

 619. -att så snart ett radioprogram
  eller poddavsnitt sänds-

 620. -så blir det arkivmaterial. Det som
  är nytt i dag hamnar i arkivet i morgon.

 621. De flesta kanaler och producenter-

 622. -lägger sin energi på att skapa
  nytt material, inte på att arkivera det.

 623. Vi söker alltså igenom webben
  och samlar in såna här ljudfiler.

 624. Sen indexerar vi dem
  och tillför en mängd nya funktioner.

 625. Förutom att alla ord i ljudfilen
  blir sökbara-

 626. -så identifierar vi också
  närbesläktat material.

 627. Vi gör det möjligt att twittra
  eller dela olika delar av ljudfilen.

 628. Vi var nyfikna
  på vad som fanns om Sverige.

 629. Det är fortfarande ett litet register,
  med bara några tusen avsnitt.

 630. Men vi hittade mycket
  om vaccinationer mot mässling.

 631. Sen kommer tips om andra artiklar
  om vaccin-

 632. -t.ex. artiklar om hur man informerar
  om vaccin i Frankrike, och om ebola.

 633. Då förstår ni ungefär hur det fungerar.

 634. Och ni kan själva prova det här-

 635. -om ni går till Audiosear.ch.

 636. Och det var allt från mig.
  Ni får gärna kontakta mig. Tack!

 637. Tack så mycket!
  Hur har biblioteken reagerat-

 638. -på det här?

 639. Vi samarbetar med en mängd
  olika bibliotek och arkiv.

 640. I USA försöker man just nu skapa ett
  arkiv för alla offentliga sändningar-

 641. -från tv- och radiokanaler i hela landet
  under de senaste femtio åren.

 642. Vi tycker det är spännande att man
  sätter i gång den typen av projekt.

 643. Ett stort problem
  för alla bibliotek och arkiv-

 644. -är att de, begripligt nog,
  har fokuserat på text och bilder.

 645. Digitalt material, ljud och film
  har varit svårare att hantera.

 646. Därför är det spännande
  med taligenkänningens möjligheter.

 647. Jag har inte nämnt det här,
  men förutom att transkribera ljudfiler-

 648. -har vi också börjat
  göra spektralanalys på dem.

 649. Då kan man identifiera olika talare-

 650. -och t.ex. hitta alla uttalanden
  som Bob Dylan gör i en inspelning.

 651. Hur långt in i framtiden ligger den
  tekniken? När kan vi söka på sånt?

 652. Vi pratade lite om det. Tekniken finns.

 653. Vi ser hur den tillämpas i t.ex. Siri.

 654. Spektralanalys har använts
  i vetenskapliga sammanhang-

 655. -t.ex. för fågelläten och poesi.

 656. Teknik som har en kommersiell
  tillämpning får mer uppmärksamhet.

 657. Men i den mån det finns finansiering...

 658. Ofta finns det mer pengar till sånt här
  i andra länder än i USA.

 659. Men jag tror att det handlar
  om några år. Inte årtionden, utan år.

 660. Är det nån som har en fråga till Anne?

 661. Du får en mikrofon här, Pelle.

 662. Planerar ni att jobba med fler språk?

 663. Just nu jobbar vi bara med engelska,
  men vi hoppas på att få in fler språk.

 664. Engelska är ett av de språk som är
  svårast att transkribera automatiskt.

 665. Nästa språk blir nog spanska.
  Det är mindre komplicerat.

 666. Det pågår forskning om taligenkänning
  på många språk, i många länder.

 667. När tiden är inne är det bara en fråga
  om att hitta rätt samarbetspartner.

 668. Nån annan?

 669. Tack så mycket för att du kom hit,
  Anne.

 670. Vad innebär det
  att ha en röst i ett samhälle?

 671. Och vad innebär det att ha en
  möjlighet att skapa sig en röst?

 672. Den frågan är kanske
  själva essensen av alla läsfrågor-

 673. -som vi har diskuterat här i dag.

 674. Det finns så klart de
  som har svaret även på detta.

 675. Vi har bjudit hit Julia Essell
  från Kungsbacka-

 676. -och vi ska nu få lyssna på hennes
  historia. - Välkommen, Julia.

 677. Hej, hej! Bra, då hör ni mig.
  Jag tänker bara börja.

 678. I februari förra året publicerades en
  debattartikel i Aftonbladet.

 679. Det var en av många, så klart. Så vad är
  det som gör den speciell?

 680. I ett försök att inte låta
  egoistisk tänker jag svara-

 681. -att i den här debattartikeln
  så var det jag som var speciell.

 682. Jag var fjorton, strax femton,
  och gick i åttonde klass.

 683. Jag gillade skolan. På fritiden satt jag
  mest vid datorn-

 684. -och spelade spel med vänner
  från hela Sverige.

 685. Jag erkänner
  att jag var lite tillbakadragen-

 686. -och jag hade inte så mycket
  att säga om min omvärld.

 687. Det här tog dock en stor vändning i
  samband med en svenskuppgift.

 688. Uppgiften var
  att skriva en debattartikel-

 689. -och det tog mig flera lektioner bara
  att välja ett ämne.

 690. När jag väl gjorde det, var det
  för att min svensklärare Veronica-

 691. -kollade på mig och frågade:

 692. "Du tycker ju om att spela. Finns
  det inget där du kan ta upp?"

 693. Jag tänkte: "Jo, det här
  med hur tjejer syns i spel."

 694. "Hur man visar dem i spel."

 695. Det blev bara det. Det blev idén som jag
  skulle skriva, mitt ämne.

 696. Artikeln heter
  "Sexism i spelvärlden".

 697. Om det tog x antal lektioner
  att komma på ämnet-

 698. -så kan det inte ha tagit mer
  än en lektion att skriva artikeln.

 699. Det var bara en idé
  som fungerade för mig.

 700. Jag skrev och skrev,
  och till slut var jag färdig.

 701. För mig kändes det som att jag var
  färdig, det var inget mer med det.

 702. Men egentligen
  var det början på nåt-

 703. -som inte riktigt
  har tagit slut än.

 704. Nån lektion efter att vi har fått
  bedömning och allt sånt tråkigt...

 705. ...kommer Veronica och säger:
  "Det här är jättebra."

 706. "Ska du inte
  skicka det till en tidning?"

 707. "Nej, varför skulle jag göra det?"

 708. Det var ju bara en svenskuppgift bland
  så många andra.

 709. Varför skulle de ens
  vilja publicera den?

 710. Jag är ju bara ett barn.

 711. Och så går det lite
  fram och tillbaka.

 712. Jag tänkte jo, och sen nej...

 713. Till slut beslutade jag mig:
  Jag kör. Jag kan lika gärna testa.

 714. Dagen efter att min artikel hade blivit
  publicerad i Aftonbladet-

 715. -kontaktades jag
  av Sveriges Radio.

 716. De ville prata med mig,
  helst samma dag.

 717. Efter det
  blev jag totalt överkörd.

 718. Det var TV4, "Gomorron Sverige", "Efter
  tio".

 719. Intervjuer hit och dit.
  Jag var i Almedalen 2014.

 720. Och på bokmässan.

 721. WETT är en mässa som min skola
  anordnar, och där föreläste jag.

 722. I mars var det SSA-konferensen
  i Malmö-

 723. -och i början på månaden ett panelsnack
  med Flickaplattformen.

 724. Och nu står jag ju här.

 725. Jag var och är fortfarande fullkomligt
  överkörd.

 726. Men det fina är
  vad det har gett mig-

 727. -och vad det förhoppningsvis har gett
  dem som jag har pratat inför.

 728. Jag är en ny människa. Jag
  har inte slutat tycka om skolan-

 729. -och inte slutat spela spel.

 730. Jag menar att jag har vuxit.

 731. Från att vara jättenervös
  och inte vilja redovisa i skolan-

 732. -till att stå här
  och prata inför er, utan problem.

 733. Jag kan ju inte säga
  att jag är utan nervositeten.

 734. För några minuter sen satt jag där och
  andades in så här.

 735. Jag var jättenervös, men...

 736. Skillnaden har skett
  i mitt huvud och i mitt hjärta.

 737. Jag brinner för det här nu,
  och fast jag är jättenervös-

 738. -så vet jag att det går.

 739. Varje slag som mitt hjärta hoppar över
  på grund av nervositeten-

 740. -tar jag igen med lyckan
  över att ha fått göra det här.

 741. Än en gång,
  utan att låta egoistisk-

 742. -så har jag blivit
  en klok människa.

 743. Jag är femton
  och står här och pratar inför er.

 744. Jag är jättenervös.

 745. Skillnaden är
  att jag vet att det går.

 746. Jag vet det, eftersom jag
  har fått visa mina framfötter.

 747. Jag har fått göra det här.
  Jag har fått bygga min egen röst.

 748. Jag behöver ingen som pratar
  för mig. Jag har en egen röst.

 749. Och jag planerar att använda den så
  länge som jag kan.

 750. "Nu eller aldrig", som den våghalsiga
  kanske skulle säga.

 751. Vi behöver alla vara lite våghalsiga. Vi
  behöver ta risker.

 752. Vi behöver peppa varandra
  och kämpa.

 753. Nej, allt går inte som vi vill. Allt
  fungerar inte.

 754. Men då kan man tänka
  att man i alla fall försökte.

 755. Det är att lägga ännu en legobit till
  bygget av din egen röst.

 756. Jag vill att vi
  fortsätter att uppmuntra varandra.

 757. Vi lär våra barn att ifrågasätta och
  våga säga sin åsikt.

 758. Vi ska aldrig
  tysta kreativitet eller tankar-

 759. -bara för att vi själva
  inte kan ta ställning.

 760. Och lärare -
  som jag hoppas det finns här...

 761. Lägg tabu över frasen
  "nej, det går inte".

 762. Vi behöver släppa ut nytänkande,
  hoppfulla-

 763. -och vettiga människor
  i dagens samhälle.

 764. Vi behöver hjälpa varandra,
  låna ut en byggkloss.

 765. Eller hjälpa nån att hitta
  den sista biten till pusslet.

 766. Var vore jag utan knuffen
  som min lärare gav mig?

 767. Jag skulle vara i skolbänken,
  lite tillbakadragen-

 768. -och inte ha så mycket att säga
  om min omgivning.

 769. Det handlar
  om att bygga sin egen röst-

 770. -och att göra det nu.
  Tack för mig.

 771. Tusen tack, Julia.

 772. Vi har Veronica Elofsson här.

 773. Julias lärare.

 774. Det var inte bara Julias värld
  som förändrades av detta...

 775. -...utan även din.
  -Ja.

 776. Julias artikel är fantastisk.
  Ni som inte har läst den, läs den.

 777. Och jag förändrades som pedagog. Jag
  har varit lärare i fem år.

 778. Det här har gett mig mycket i mitt
  entreprenöriella förhållningssätt.

 779. Att lära mig förstå att skolan
  bara är en väg in i framtiden.

 780. Vi är ju styrda. LGR11 är tufft, det vet
  alla som jobbar i skolan.

 781. Jag säger ofta: "Nu ska vi kliva
  utanför skolans fyra väggar."

 782. Men det gäller att göra det också. Det
  har jag blivit bättre på.

 783. Att förstå att ungdomar kan...
  Min tillit till dem har vuxit.

 784. Om du skulle ge nåt råd
  till andra lärare-

 785. -som känner
  att vi borde göra nånting-

 786. -för att ungas röster ska få höras mer,
  vad skulle det rådet vara då?

 787. Kreativitet är väl ledordet
  hela tiden. Att lita på dem.

 788. Elevinflytandet
  är ju jätteviktigt-

 789. -och att själv våga släppa rollen som
  uppslagsverk-

 790. -och snarare
  vara en handledare i en process.

 791. Det är nog mitt största råd,
  tror jag.

 792. Att gå på deras förmåga.

 793. I går var jag med ett annat gäng.

 794. Också inom entreprenörskap.
  Jag berättade vad de hade gjort-

 795. -och sen sa en av dem
  som var på besök:

 796. "Ja, för barn och unga
  har ju inga gränser."

 797. "Det är vi vuxna
  som har gränserna."

 798. Det tycker jag säger rätt mycket.

 799. Tack så mycket, Veronica,
  och tusen tack till dig, Julia.

 800. Men det är ju en sak att ha möjligheten
  att skapa sig en röst.

 801. Det är ju en helt annan
  hur andra människor uppfattar den.

 802. I alla fall beroende på
  hur man låter.

 803. När vi ändå pratar
  om röstens betydelse-

 804. -så varför inte avsluta
  med en riktig djupdykning-

 805. -i vad som kommer ur våra strupar.

 806. Vi gjorde som vi brukar göra
  i Lund. Vi ringde till Blocket.

 807. Inte köp- och säljsajten, utan
  det vi kallar vårt lasarett här.

 808. På väg upp på scenen
  har vi därför en alldeles äkta-

 809. -och möjligen legitimerad röstläkare,
  Henrik Widegren.

 810. -Jag brukar säga det.
  -Välkommen hit.

 811. Tack.

 812. Blocket.se, som vi brukar säga. Det är
  ungefär samma sak.

 813. Hör ni mig? Ja, och det gör ni
  på grund av min röst, så klart.

 814. Jag är läkare och foniater. Vet ni vad
  en foniater gör för nånting?

 815. Jag gör av med era skattemedel, men
  jag är också röstläkare.

 816. Jag träffar hesa patienter - mycket
  lärare.

 817. Jag undersöker stämband.
  Jag är en stämbandsnörd.

 818. Konferensen heter
  inte "Hearme" utan "Readme".

 819. Men rösten kom faktiskt först.
  Vi har talat i 200 000 år-

 820. -men bara skrivit i 5 000 år.
  Det påverkar oss mer än vi tror.

 821. Jag ska prata om hur rösten bildas, om
  vad rösten avslöjar-

 822. -och om hur ni kan använda rösten
  bättre, så ni hörs lite mer.

 823. Känns det okej? Bra.

 824. För rösten är ofta negligerad.

 825. Vi fokuserar på orden
  och innehållet-

 826. -men rösten kan både förstärka och
  försvaga budskapet. Tror ni mig?

 827. Vi ska använda rösten.
  Säg: "Vi vill se en anatomibild!"

 828. -Vi vill se en anatomibild.
  -Jag är glad att ni sa detta.

 829. Vad hände när ni sa det? Ni andades in.
  Det tänkte ni inte på.

 830. Men luft är röstens bränsle.

 831. Sen andades ni snabbt ut igen.

 832. Lägg handen på magen.
  Och så säger vi "hej".

 833. Det rycker.
  Bälgen trycker ut luften.

 834. Men det räcker inte med bara luft. Vi
  måste ha stämbanden också.

 835. Lägg handen på halsen,
  och säg "hej, hej, hej".

 836. Ni känner hur det vibrerar,
  och det är ju tonen som bildas.

 837. Det behövs mer. Man filtrerar rösten
  med svalget och munnen.

 838. Där bildas vokaler. Konsonanter bildas
  med läppar, tunga och gom.

 839. Jag ska visa en video. Vi måste
  se hur det ser ut på insidan.

 840. Jag spelade in den på kliniken. Varning
  till känsliga tittare.

 841. Det förekommer lite snor
  och lite slemhinnor.

 842. Men jag har mycket fina
  slemhinnor, om det är en tröst.

 843. Hej!
  Detta är ett videolaryngoskop.

 844. Det är en slang med en kamera
  kopplad till den här skärmen.

 845. Nu kan jag se hur det ser ut
  när jag pratar.

 846. Kika på skärmen, så ska vi titta.

 847. I näsan är det alltid mycket hår.

 848. Så där. Och nu är vi inne.
  Nu följer vi näsgolvet.

 849. Här är näsmusslan
  och nässkiljeväggen.

 850. Vi går bak i näsan
  och kommer till gommens baksida.

 851. Det rör sig när jag pratar.
  Jag kan säga "hallå, hallå".

 852. Gommen
  ska ibland stänga mot näsan.

 853. Vissa vokaler ska vara i näsan, och
  vissa ska inte det.

 854. Men vi går vidare ner en våning
  ner i halsen. Titta här nu.

 855. Då kommer vi ner i svalget.
  Det här är stämbanden.

 856. De två. Och mellan stämbanden...

 857. ...börjar luftstrupen.
  När jag pratar ser det ut så här.

 858. "Man minns människor man mött."

 859. "Det känns konstigt
  att prata med en slang i halsen."

 860. Hur ser det ut
  när jag tar olika vokaler?

 861. E, I, Y, Ä, Ö-

 862. -A, O, U, Å.

 863. Vokalen bestäms av formen
  på svalget och formen på munnen.

 864. Vad händer då
  om jag ändrar tonhöjd?

 865. Om jag tar en låg ton...

 866. ...är stämbanden
  korta och avslappnade.

 867. Om jag tar en hög ton,
  spänns stämbanden och tonen höjs.

 868. Titta nu
  när jag går upp i en skala.

 869. "En helt ny värld..."

 870. "...ifrån ett annat perspektiv..."

 871. "Men här syns allting klart
  Så underbart"

 872. "Att vara här i en helt ny värld med
  dig"

 873. Frågor på det? Då går vi upp igen,
  samma väg som vi kom in.

 874. Och vi kommer ut. Hej.

 875. Tack så mycket! Ni behöver inte säga
  nåt om ni träffar min chef.

 876. Det var en patient som inte kom, skyller
  jag på.

 877. Det mest intressanta är egentligen vad
  vi avslöjar med vår röst.

 878. Vad signalerar rösten?
  När jag pratar just nu-

 879. -när ni pratar med mamma, när chefen
  pratar om omorganisationer.

 880. Är rösten avslappnad eller spänd? Är
  den dominant, säker?

 881. Är rösten lite tvekande,
  empatisk och inkännande?

 882. Vi är programmerade till att lyssna på
  personen bakom rösten-

 883. -och inte på vad rösten säger. Vi ska
  avslöja om den talar sanning.

 884. Vi gör det utan att tänka på det. Genom
  att tala i en halv minut-

 885. -avslöjar vi detta.
  Det är ganska mycket.

 886. Först, stressnivå. 1977 var det ett
  stort strömavbrott i New York.

 887. Blixten slog ner, och hela New
  York var utan ström i ett dygn.

 888. Det blev plundringar och bränder.

 889. Men telefonsamtalen mellan el-
  bolagens operatörer var inspelade.

 890. En forskare klippte ut snuttar innan och
  under katastrofen.

 891. Bedömare hörde direkt vilka som var
  inspelade innan katastrofen.

 892. Under katastrofen var de
  stressade. När vi är stressade-

 893. -pratar vi starkt och snabbt.
  Adrenalinet kommer.

 894. Så här låter jag när jag bråkar, vare
  sig jag vill det eller inte.

 895. Samhällsklass. Minns ni den fina
  musikalen "My Fair Lady"?

 896. Där lär fonetikprofessorn Higgins Eliza
  att tala aristokratiskt-

 897. -genom att ändra på vokaler och
  satsmelodi. "Den spanska räven..."

 898. Femtio år senare
  lyckades psykologen Ellis...

 899. Nej, bara tio år senare
  lyckades han visa-

 900. -att när vi hör röster
  räkna från ett till tio-

 901. -kan vi avgöra samhällsklass.
  Det är skillnad på Lidingösvenska-

 902. -och Rosengårdssvenska. Skåningar
  kallar stockholmare spissflabbade-

 903. -för att de pratar så här.
  Vi hör det snabbt.

 904. Ålder är intressant.
  I New York gjorde man ett försök.

 905. Man tog 40 förbipasserande
  och lät dem läsa in två meningar.

 906. De fotograferades
  och fick ange sin ålder.

 907. En grupp fick se bilderna
  och gissa åldern-

 908. -och en annan grupp
  fick lyssna på rösterna.

 909. Grupp ett gissade fel på i snitt sex år,
  grupp två på sju år.

 910. Vi hör alltså en ålder
  nästan lika bra som vi ser den.

 911. Folk spenderar miljarder
  på att se unga ut-

 912. -men väldigt få
  tänker på att låta unga.

 913. Attraktion.
  Man kan se hur snygg nån är.

 914. 30 kvinnor i Nottingham
  fick läsa in vokaler.

 915. De fotograferades
  och angav sin ålder.

 916. 30 män fick lyssna och gradera
  hur snygga rösterna var.

 917. Och så fick de se bilderna
  och gradera hur snygga de var.

 918. De vackraste rösterna visade sig
  tillhöra de vackraste personerna.

 919. Det var de yngre kvinnorna
  som hade ljusare röster.

 920. Kvinnor
  föredrar däremot djupa mansröster-

 921. -och tycker att de ser snyggare ut. Så
  jag försöker prata så här.

 922. Men det funkar bara i telefon.

 923. Detta intresserar beteendevetare-

 924. -för att vi tycker om
  rösterna hos fertila personer.

 925. Träffar jag en sån person ökar
  min chans att reproducera mig.

 926. Forskarna ville se om kvinnliga
  röster var mer attraktiva-

 927. -när de var fertila.
  Man tog 40 studentskor.

 928. Tjugo som tog p-piller, tjugo
  som var "naturligt cyklande".

 929. Deras röster spelades in
  fyra gånger under en månad.

 930. Kvinnliga röster
  är som minst attraktiva vid mens-

 931. -och som mest vid ägglossning.
  De som åt p-piller varierade inte.

 932. Vad ska man säga om det?
  Om ni är ofrivilliga singlar-

 933. -strunta i smink.
  Satsa på en snygg röst i stället.

 934. Det kanske inte är optimalt att ragga på
  ICA, men jag kan ju säga:

 935. "Du glömde din fläskfilé i kassan. Ska
  vi gå hem till mig?"

 936. Man kan testa, i alla fall.

 937. Rösten är som ett fingeravtryck.

 938. Vilken röst vi har
  påverkar hur vi bemöts.

 939. Vi ska se ett klipp
  från National Geographic.

 940. Det bygger på
  att man vet att hos schimpanser-

 941. -så ska alfahannarna
  låta väldigt mycket.

 942. De sänker också sin röst,
  för en djup röst-

 943. -är förknippad
  med ett stort, starkt djur.

 944. De ville se om det funkade likadant på
  mänskliga hannar.

 945. Hur mycket kan du påverka
  andras beteende med din röst?

 946. Vi har låtit vår egen schimpans
  staka ut sitt territorium-

 947. -mitt på en tågstation. Rutan är hans.

 948. Han ska försöka försvara den
  från alla primater som ska med tåget.

 949. Först använder han
  en svag röst med hög tonhöjd.

 950. Försvinn från min ruta!

 951. Försvinn från min ruta!

 952. -Förlåt?
  -Försvinn från min ruta!

 953. -Ingen bryr sig om hans begäran.
  -Försvinn från min ruta!

 954. Folk ignorerar och driver med honom.

 955. -Försvinn från min ruta!
  -Det finns ingen ruta.

 956. Sen ber vi honom att använda
  en starkare röst, men samma tonhöjd.

 957. Försvinn från min ruta!

 958. Rösten är starkare,
  men tonhöjden är fortfarande hög.

 959. Undviker nån hans ruta nu?

 960. Försvinn från min ruta!

 961. Nej. Han kan inte hindra nån
  från att inkräkta på hans territorium.

 962. Nu ska han använda alfahannens röst.
  Låg tonhöjd och hög volym.

 963. Men kommer folk att bry sig om det?

 964. Försvinn från min ruta!

 965. Plötsligt anstränger sig alla
  för att undvika alfahannens territorium.

 966. -Ut!
  -Förlåt.

 967. Ingen ifrågasätter det.
  De lyder bara instinktivt.

 968. De hejdar sig för att lyda
  hans ovanliga men kraftfulla befallning.

 969. -Försvinn från min ruta!
  -Förlåt.

 970. Med sin alfaröst har schimpansen
  blivit kung över en ruta.

 971. Det här är inte vetenskapligt,
  men här funkade det fint.

 972. Men om jag inte måste pinka revir och
  vara en alfahanne-

 973. -eftersom jag
  redan har en partner-

 974. -så räcker det väl
  att jag kan kommunicera?

 975. Nja. Rösten har också med sig
  information.

 976. Viveka Lyberg Åhlander,
  som är logoped-

 977. -tittade på om röstkvalitén påverkar
  språkförståelsen.

 978. Hon lät 80 skolbarn genomgå
  ett vanligt språkförståelseprov.

 979. Hälften fick höra en vanlig röst. De
  andra fick höra samma röst-

 980. -när den simulerade heshet.
  Sen fick de frågor.

 981. Gruppen som hade hört
  den hesa rösten presterade sämre.

 982. Det verkar gå åt hjärnkapacitet för att
  avkoda den hesa rösten-

 983. -på bekostnad av förståelsen.

 984. En god röst gör faktiskt
  att folk förstår er bättre.

 985. Och så några ord
  om modern kommunikation.

 986. Nu för tiden kommunicerar vi ofta
  i realtid med sms, chatt och mejl.

 987. Många unga ringer knappt längre. De
  bara sms:ar.

 988. Det är en avvikelse
  i vår kommunikationshistoria.

 989. Aldrig förut har vi pratat
  i realtid med bara text.

 990. Då försvinner information.
  Vi vet inte om avsändaren är glad-

 991. -ledsen eller ironisk.
  Det sker ganska lätt missförstånd.

 992. Om nån kollega eller vän börjar verka
  konstig i mejl eller sms-

 993. -så använd telefonen till att
  ringa med. Det går fortfarande.

 994. När ni hör varandras röster förstår ni
  varandra mycket bättre.

 995. Rösten är ju ett fingeravtryck.
  Men det fina är-

 996. -att den går att förändra.

 997. Det är många
  som inte har kikat i den här...

 998. Jag tycker att man kan se rösten som en
  målning.

 999. Orden, det verbala, är innehållet.
  Det är som ett skogslandskap.

 1000. Men rösten
  är färgerna och penseldragen.

 1001. Det är stor skillnad på en målning av
  Picasso eller Liljefors-

 1002. -eller min son. Både vad gäller pris och
  vilken effekt de ger.

 1003. Jag ska visa er färglådan. Det är många
  som aldrig har kikat i den.

 1004. Men varför prata i svartvitt?
  Vi börjar med tonhöjden.

 1005. Jag kan prata här uppe
  eller här nere.

 1006. Oftast ligger vi
  i ett bekvämt mellanläge.

 1007. När vi är upprörda
  går vi oftast upp i ton.

 1008. "Nu är jag besviken på dig!"

 1009. Fast det är bättre att säga:
  "Nu är jag besviken på dig."

 1010. Han ser rädd ut nu. Och vi röstar
  på politiker med lägre röster.

 1011. I Kanada
  gjordes en uppmärksammad studie.

 1012. Studenter fick lyssna på tal
  av amerikanska presidenter.

 1013. Men rösterna var manipulerade.

 1014. De var upp- eller nerpitchade. Man
  gör det fint så det inte märks.

 1015. Den låga rösten
  uppfattas som intelligentare-

 1016. -pålitligare, snyggare
  och som en bättre ledare.

 1017. Efteråt fick de veta
  att det var samma röster.

 1018. Och både män och kvinnor röstar hellre
  på kvinnor med låga röster.

 1019. Många svenska politiker
  verkar veta det.

 1020. Det gör det lite jobbigt
  för er kvinnor ibland.

 1021. När ni ska vara attraktiva
  ska ni ha en ljus röst-

 1022. -men när ni ska leda
  ska ni ha en låg röst.

 1023. Lycka till. Det är inte helt lätt, men
  så är det.

 1024. Klangen är hur rösten känns.
  Mjuk och fyllig, eller hes?

 1025. Är den låg, knarrig
  och oengagerad-

 1026. -som en pilot på 10 000 meters som är
  ganska cool? De knarrar alltid.

 1027. Studier visar att vi gillar röster som
  är fylliga och varma.

 1028. Enda undantaget är Rod Stewart. Det
  gick bra för honom ändå.

 1029. Sen har vi prosodin.
  Prosodi är vackert.

 1030. Det är musiken i språket. Det är
  tonhöjder, rytmer och betoningar-

 1031. -och är väldigt viktigt
  för förståelsen.

 1032. Det är svårt att förstå en mening utan
  variationer och pauser.

 1033. Dessutom verkar jag inte bry mig.

 1034. En del människor går alltid upp
  i slutet av meningar-

 1035. -som om det var en fråga
  fast det är ett påstående.

 1036. Det är också det som gör att
  flygplatsröster låter så konstiga.

 1037. Det är också det som gör
  att talsyntes, när datorer talar-

 1038. -låter konstigt. Det blir bättre, men
  prosodin är svår att fejka.

 1039. Prosodin är också en tolkning
  av en text, vad jag betonar.

 1040. Och hastigheten.
  Om jag har ont om tid-

 1041. -kan jag prata jättefort.

 1042. Eller så kan jag ta det långsamt och
  betona det viktiga.

 1043. I förlängningen
  så är detta pauser och tystnad.

 1044. Det är inte fel
  att vara tyst ibland.

 1045. Då hinner folk tänka
  och förstå vad du menar.

 1046. Förstår du nu?
  - Titta, hon förstår.

 1047. Hemingway sa att det tar två år att lära
  sig prata-

 1048. -men femtio år
  att lära sig hålla tyst.

 1049. Slutligen har vi volym. Jag kan prata
  jättestarkt så att alla hör!

 1050. Eller så kan jag säga det tyst,
  så att folk lyssnar.

 1051. Vissa talar så här hela tiden,
  på tåget med en telefon i handen.

 1052. Det kallas för miljöförstöring.

 1053. Man får lägga sig
  på en lagom nivå.

 1054. Det var lite av färgerna
  i färglådan rösten.

 1055. Nästa gång
  ni ska säga nåt viktigt-

 1056. -om ni ska hålla ett tal
  eller löneförhandla-

 1057. -eller fria eller hålla föredrag, glöm
  inte rösten.

 1058. Rösten är inget magiskt
  som man aldrig kan förändra.

 1059. Röst är muskler och luftflöden
  och träning.

 1060. Ställ er framför spegeln och testa så
  får ni helt olika effekter.

 1061. Ta en spegel där hemma,
  det är bäst.

 1062. Men i alla fall... När jag säger
  att rösten är träning-

 1063. -så måste vi träna lite grann.
  Vi ska öva. Stå upp, varsågod.

 1064. Stå upp med armarna rakt ner.

 1065. Vi börjar med andningen.
  Luften är bränslet.

 1066. Andas in med näsan
  och höj upp armarna.

 1067. Och andas ut med munnen.

 1068. Gött, va? In igen.

 1069. Och läpparna, för artikulationen. Vi
  säger "bå, bå, bå..."

 1070. Explosivt! Och vi tar och pruttar, gör
  så här med läpparna.

 1071. Bra! Sen tar vi tungan.
  Överdriv: "La, la, la..."

 1072. Vi har druckit kaffe, ser vi.

 1073. Och så lite rikssvenska r. Rrrr...
  Det är bra för tungan.

 1074. Och så stämbanden.
  Vi börjar på ett högt "wiii"-

 1075. -och går ner på ett djupt "ååå", och sen
  upp igen. Vi testar.

 1076. Bra. Har det haft nån effekt?

 1077. Säg efter mig: "Han kom
  som ett yrväder en aprilafton."

 1078. "Han kom
  som ett yrväder en aprilafton."

 1079. "Att vara eller icke vara..."

 1080. "Nobody puts baby in a corner!"

 1081. "Yippee ki-yay, motherfucker!"

 1082. Tack så mycket. Ni kan det här.

 1083. Tusen tack, Henrik.

 1084. Som ni säkert har sett har vi ju haft en
  läsare bland oss i dag.

 1085. Du är så uppslukad av din bok. Vill du
  hålla mikrofonen?

 1086. Du har haft ledigt från skolan
  i dag-

 1087. -och fått ligga och läsa i tio timmar.
  Det var ett bra val.

 1088. -Vad är det du har läst i dag?
  -Två PAX-böcker, trean och fyran.

 1089. -De här.
  -Vad handlade de om?

 1090. -Ja, alltså...
  -Ta handlingen i båda snabbt.

 1091. Det är en serie, så man kan inte
  läsa en bok och sen sluta.

 1092. -Man måste läsa alla.
  -Hur många finns det?

 1093. De har bara gjort fyra böcker.
  Det kommer fler.

 1094. Så då läste du ut den sista som har
  kommit? Och den var spännande?

 1095. Hur mycket brukar du läsa annars?

 1096. Innan jag ska gå och lägga mig brukar
  jag läsa nån tidning.

 1097. -Hur länge då?
  -En halvtimme, kanske.

 1098. Mamma kan vara beredd på att du läser
  lite längre från och med nu.

 1099. Är du sugen på att göra om det här
  nästa år, eller räcker det nu?

 1100. Det vore kul
  om jag kunde göra det igen.

 1101. Då ses vi kanske nästa år.
  En stor applåd för Sara.

 1102. Översättning: Maria Åsard
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Texter blir ljud

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur skriver man ett ljud? Möt föreläsare som talar om hur text blir ljud och ljud blir text och röstens betydelse. Medverkande: Louise Wassdahl, översättare, Pelle Sten, Ziggy Creative Colony, Anne Wootton, Audiosearch, Pop Up Archive, Julia Essell, debattör, Veronica Elofsson, lärare och Henrik Widegren, röstläkare, artist. Moderator: Anders Mildner. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Ämnen:
Information och media
Ämnesord:
Ljud, Teknik, Teknisk akustik, Teknisk fysik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Readme 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Bilden av läsning under 2000 år

Linda Fagerström, konsthistoriker vid Linnéuniversitetet, visar hur läsandet gestaltats i konsten genom olika tider. Hon berättar om allt från klotter om gladiatorer i Pompeji till brevskrivande hemmafruar och dagens elektroniska texter. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Vad innebär egentligen mediekrisen?

Det inte är journalistiken som är i kris utan medieföretagens affärsmodeller, säger Jonas Nordling, förbundsordförande i Journalistförbundet. Han förklarar vad mediekrisen innebär och vad man kan göra åt den. Moderator: Anders Mildner. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Biblioteken blir kritiker

Alice Thorburn är bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek. Här talar hon om bibliotekens eventuella ökade roll i samhället. Kan de ersätta kritikernas roll och i så fall hur? Frågan diskuteras även i ett panelsamtal. Då deltar också författaren Patrik Lundberg och konstkritikern Linda Fagerström. Moderator: Anders Mildner. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Vem tipsar barnen om litteratur?

Stefan Mählqvist berättar om tankarna och ambitionerna bakom barnprogrammet "Boktipset", som sändes på tv under 1970-talet och ett par årtionden framåt. I samtalet med Anders Mildner, moderator, berör han också dagens barnlitteraturkritik. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Spelifierad!

Vad är spelifiering eller gamification? Karin Ryding och Bobbi Augustine Sand från Ozma Games samt Marita Ljungqvist, lektor och pedagogisk utvecklare, Lunds universitet diskuterar fenomenet. De visar exempel på spel och pratar om hur man kan använda spel i undervisning. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Serier i undervisningen

Föreläsningar om tecknade serier och läsande. Jimmy Wallin, serietecknare som bland annat tecknar Bamse, ger handfasta tips för den som vill bli serietecknare. Jonas Lidheimer och Charlotta Borelius, Egmont, pratar om hur serier kan användas i undervisningen. Fredrik Strömberg, ordförande Seriefrämjandet, berättar om den tecknade seriens brokiga historia. Moderator: Anders Mildner. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Högerextremisters läsvärldar

Annika Hamrud, journalist och författare guidar genom de högerextremas litterära inspiration idag och genom historien. Med sociala medier som ständigt växer blir det allt viktigare att få inblick i högerextremisternas läsvärld, menar hon. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Readme 2015

Texter blir ljud

Hur skriver man ett ljud? Möt föreläsare som talar om hur text blir ljud och ljud blir text och röstens betydelse. Medverkande: Louise Wassdahl, översättare, Pelle Sten, Ziggy Creative Colony, Anne Wootton, Audiosearch, Pop Up Archive, Julia Essell, debattör, Veronica Elofsson, lärare och Henrik Widegren, röstläkare, artist. Moderator: Anders Mildner. Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Gå inte i nyhetsfällan

Med konkreta exempel och handfasta tips förklarar Mattias Göransson, chefredaktör för magasinet Filter, varför den berättande journalistiken är nyhetsjournalistikens motsats, och vilka dramaturgiska lärdomar man kan dra av såväl de gamla grekerna som manusförfattarna i Hollywood. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning