Titta

UR Samtiden - Motion under mikroskop

UR Samtiden - Motion under mikroskop

Om UR Samtiden - Motion under mikroskop

Föreläsningar och samtal från European sports science conference Malmö 2015. Konferensen hölls 24-27 juni i Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Till första programmet

UR Samtiden - Motion under mikroskop : Träning för elitroddareDela
 1. Tack för att jag får komma hit i dag.

 2. Jag jobbar med danska landslaget
  och på Köpenhamns universitet.

 3. Min presentation fokuserar på
  vårt arbete med danska roddare.

 4. I min doktorsavhandling
  fokuserade vi på tre områden:

 5. Förmåga, uppvärmningsstrategier
  och träningsmodeller.

 6. Det är de tre områdena
  jag ska ta upp i dag.

 7. Jag skulle vilja ta upp vad
  som begränsar prestationer-

 8. -inom just rodd.

 9. Det är alltså det jag utgår från.

 10. Jag definierar även träningszoner och
  vilken effekt intensifierad träning får.

 11. Danmark har en stark roddtradition.

 12. Här ser vi bilder från 1948,
  och de här är från 1996.

 13. Utvecklingen har gått framåt.
  Man kan se en mobiltelefon där-

 14. -men titta även på killen här. Det var
  då man introducerade lättviktsrodd.

 15. I London 2012, sexton år senare,
  satt han fortfarande där.

 16. Då vann de brons.
  De är alltså framgångsrika roddare.

 17. De är skickliga idrottsmän
  med bra tränare-

 18. -vilket gör det inspirerande
  att arbeta med dem.

 19. De presterar när det är skarpt läge-

 20. -och vi hoppas få se det
  i OS i Rio också.

 21. Roddens fysiologi. Ett lopp på
  2 000 meter tar ungefär 6 minuter.

 22. Det mesta av energin är aerob,
  så det krävs en stor aerob motor.

 23. Och den här datan från Nils Eckardt-

 24. -visar att besättningar med
  hög VO2-max placerar sig högt.

 25. Men även
  den anaeroba energin är viktig.

 26. Det här är en annan studie-

 27. -som visar på laktatökning
  och att protoner frigörs.

 28. Så två olika motorer kör på max
  under sex minuter.

 29. Hur presterar då de bästa?
  Jag är glad att få visa datan här-

 30. -för det här är hög klass.

 31. Det här är den fysiologiskt
  bäste lättviktsroddaren i världen.

 32. Henrik Stephansen
  är trefaldig världsmästare-

 33. -och innehar världsrekordet.

 34. Han producerar nästan 500 watt
  och väger 75 kg.

 35. Tyvärr var hans lättviktsklass inte
  med på programmet i OS i London-

 36. -men han tävlade
  i den öppna viktklassen-

 37. -och tog ändå brons.

 38. Det är som om en lättviktsboxare
  skulle möta tungviktarna.

 39. Vad som gör honom så speciell
  ser vi här.

 40. Man ser en brant ökning
  av syreupptagningen.

 41. Han når upp över sex liter
  och stannar sen där.

 42. Att analysera ett lopp är rätt lätt.

 43. Vi ser en snabb, anaerob start,
  där man går upp i VO2.

 44. Sen når man en jämn nivå,
  där man går ner lite i watt.

 45. I slutet sprintar man, och då
  händer inget med syreupptagningen-

 46. -men man ökar effekten.

 47. Man använder vad man har kvar.
  Den här datan är anmärkningsvärd.

 48. Om ni inte är övertygade
  kan ni pröva hemma själva.

 49. Så när Henrik sitter i båten
  utgör de här tre komponenterna-

 50. -effekten han skapar under loppet.

 51. Och olika faktorer påverkar
  alltså effekten som skapas.

 52. Jag har listat några av dem här.

 53. Jag ska ställa den stora frågan-

 54. -för det här är rätt fråga
  att besvara som forskare.

 55. Vad får det för effekt om jag ökar
  variablerna med 5-10 procent?

 56. Vad är det som gör att Henrik
  inte producerar 510 eller 530 watt?

 57. Jag ska gå igenom vilka faktorer
  som kan vara begränsande-

 58. -för det här är en viktig fråga.
  Nu kan vi nämligen mäta allt möjligt.

 59. Men det innebär inte
  nödvändigtvis orsakssamband.

 60. Det här är nåt
  som är viktigt att ha i åtanke.

 61. En faktor är ens förmåga
  att fortsätta när det tar emot.

 62. Här är en studie där vi använde koffein,
  natriumbikarbonat och placebo.

 63. Vi såg att i slutet av
  ett sex minuter långt roddtest-

 64. -presterade roddarna bättre
  med koffein-

 65. -vilket kan vara intressant. Vi vet att
  koffein påverkar centrala nervsystemet.

 66. Det verkar även påverka
  natrium-kaliumpumpar.

 67. Här har vi data över syretillförseln.

 68. Här uppe har vi personer
  som klarar av att jobba i sex minuter.

 69. Jag har listat data
  som är relevant för rodd.

 70. De har ett VO2-max på 4,6 liter.
  Man tar blod från dem-

 71. -och en månad senare
  injicerar man det i dem igen.

 72. Då ser man att de presterar bättre.

 73. De klarar av att jobba på max
  i nästan sju minuter.

 74. Det tyder på
  att det här är en viktig faktor.

 75. Och man kan säga att om de här
  faktorerna vore begränsande-

 76. -så vore det ologiskt
  att de presterar bättre.

 77. Om mitokondrierna är begränsande-

 78. -så är det konstigt att de presterar
  bättre med tillskottet av syre.

 79. Kanske är det så
  att i såna här övningar-

 80. -är mitokondriell kapacitet och
  kapillärerna inte begränsande faktorer.

 81. Det här är data från tyska topproddare.

 82. Ni ser att det här är rätt vassa killar.

 83. Där nere står deras hemoglobinmassa-

 84. -och även här tyder data på att
  syretillförseln är viktig inom rodd.

 85. Man ser också att mer
  än hemoglobinmassa spelar roll-

 86. -för samma värde
  ger ändå vilt skilda resultat-

 87. -men det är ändå en viktig faktor.

 88. Den mitokondriella kapaciteten
  är kanske inte viktig-

 89. -men vi tror att åtminstone de
  snabba fibrerna kan vara intressanta.

 90. Vi vet nämligen
  att vältränade idrottsmän-

 91. -har högre CS-nivåer
  av båda fibertyper.

 92. De brukar även vara högre
  i typ 1-fibrer än i typ 2.

 93. Rodd ger en förbättring
  vad gäller snabba muskelfibrer.

 94. Vi intresserar oss särskilt för
  typ 2-fibrers oxidativa kapacitet.

 95. Så det här kan vara viktigt.

 96. Sen har vi kapillärtätheten.

 97. Det här är inte elitidrottare-

 98. -men de med högst kapillärtäthet
  presterade bäst-

 99. -vilket tyder på att det kan spela roll.

 100. Sen har vi den "metabola soppan",
  som vissa kallar den.

 101. För man ror för fullt i sex minuter-

 102. -och laktat ackumuleras, och en
  massa andra processer pågår också.

 103. Här ser vi hur kalium ackumuleras
  vid rodd, hur uteffekten minskar-

 104. -och på slutet ser man protonerna.

 105. Det är mycket som pågår, och för
  att hantera den metabola stressen-

 106. -spelar förmodligen
  de här jonpumparna roll.

 107. Syra-bas-balansen är också beroende
  av den här "soppan".

 108. Vi gjorde en studie
  med rätt vältränade cyklister-

 109. -som fick värma upp på tre olika sätt.

 110. Lätt uppvärmning
  med kort återhämtning-

 111. -och intensiv uppvärmning
  med kort eller lång återhämtning.

 112. Innan de gjorde ett fyraminuterstest-

 113. -kunde vi uppmäta olika laktat-
  och bikarbonathalter i blodet.

 114. Vi såg att intensiv uppvärmning
  med kort återhämtning-

 115. -där den metabola stressen var hög-

 116. -gav en försämrad prestation, vilket
  tyder på att det här är en faktor.

 117. Så den metaboliska soppan
  och hur man hanterar den spelar roll.

 118. För att förbättra sig
  måste man definiera olika zoner.

 119. Vi testar roddarna på olika distanser,
  och får då den här kurvan.

 120. Jag har försökt sätta ut den aeroba
  belastningen när de går på max.

 121. Det här är data från lättviktsroddare.

 122. Tränaren använder
  den här informationen.

 123. Ni ser att lågintensiv träning låg lågt
  och måttlig rätt högt.

 124. Sen har vi tävlingstempoträning,
  och allt ovanför det kallas A-träning.

 125. I dag tar jag upp A och B+.

 126. För det är viktigt
  att skilja mellan dem.

 127. Ofta säger vi bara "högintensiv
  träning", men det är stor skillnad.

 128. Jag hoppas kunna övertyga er om det.

 129. Det är viktigt att det här blir rätt.

 130. Hur kan det då se ut? Jo, så här.

 131. I studien kör vi ofta 12 x 30 sekunder
  maxsprint med lång återhämtning-

 132. -så att vi kan behålla effekten
  under sprintsträckorna.

 133. Om vi tittar på laktatnivån ser vi
  att det här tar på krafterna.

 134. Vid det fjärde intervallet når man
  16-17 mmol, och där stannar man.

 135. Det är vanligt att folk spyr
  när de testar det för första gången-

 136. -för det här kräver allt man har.

 137. Vi har även
  mer traditionell aerob träning.

 138. Inom rodd sker den i tävlingstempo,
  där man ligger nära VO2-max.

 139. Här ser vi effekt, VO2-kurvorna
  och laktatnivå före och efter.

 140. Men den ligger inte så högt,
  vilket är föga förvånande.

 141. Frågan är då hur den här träningen
  påverkar variablerna-

 142. -och det ska jag försöka förklara nu.

 143. En viktig sak
  som vi tenderar att glömma bort-

 144. -är att Henrik spelar i
  en annan liga än killen här.

 145. Och med det menar jag-

 146. -att om man gör studier
  på verkliga elitidrottare-

 147. -kan det vara nyttigt
  att överbrygga gapet-

 148. -för med såna här försökspersoner
  ser man alla olika sorters resultat.

 149. Därför försöker vi hitta nån
  som ligger mittemellan-

 150. -genom att studera
  nån form av tävlingsförare.

 151. Datan jag presenterar nu
  gäller vältränade försökspersoner-

 152. -och gränsen drar jag nånstans
  runt 60 ml i VO2-max.

 153. Det är där jag drar gränsen.

 154. Jag har listat många studier här.
  Det viktigaste är...

 155. ...tävlingstempoträning sett till
  VO2-max och syretillförsel.

 156. Allt grönt är statistiskt signifikant.

 157. Om vi testade VO2-max ser ni det här
  och här vilken träning man utförde.

 158. Det är ganska uppenbart
  att tävlingstempoträningen-

 159. -verkar fungera rätt väl
  om man vill öka VO2-max.

 160. Så det här känns som ett bra stimulus.

 161. Det är min slutsats.

 162. Men med upprepad sprintträning
  ser vi inte samma sak.

 163. Inget händer med siffrorna.

 164. Så allt fungerar inte lika väl.

 165. Åtminstone med vältränade försöks-
  personer är det viktigt vad man gör.

 166. Lägg märke till att VO2-max
  inte ökade i studierna här-

 167. -men i prestationstesterna
  ser vi förbättringar.

 168. VO2-max
  är alltså inte det enda viktiga.

 169. Men om man vill förbättra den är det
  nog inte med upprepad sprint.

 170. Få studier undersöker kapillärtäthet-

 171. -men inte mycket händer
  med upprepad sprint.

 172. När vi tittar på tvärsnittsstudier
  med proffscyklister-

 173. -verkar det som att 25-åringarna
  jämfört med äldre...

 174. Kapillärtätheten verkar påverkas av
  ens totala träningshistoria.

 175. Det här stöds av den här studien
  på otränade försökspersoner.

 176. Här ser man en grupp som löper
  under en längre period.

 177. 60 minuter i måttlig intensitet
  i tolv veckor.

 178. Totalt tränade de 2 000 minuter. Den
  andra gruppen hade intervallträning.

 179. Med kapillärtätheten händer inget
  med den intensiva träningen-

 180. -men om man tränar mycket-

 181. -ser man faktiskt förbättringar
  i kapillärtätheten.

 182. Så högintensiv träning är nog inte
  det rätta om man vill öka den-

 183. -åtminstone inte
  enligt de flesta studier.

 184. Sen fortsätter vi
  med mitokondriell kapacitet-

 185. -som man kan utvärdera på olika sätt.

 186. CS är en typisk markör.

 187. Inte mycket förändras här.

 188. Men prestationen kan alltså förändras
  trots att CS-nivån är densamma.

 189. Den är alltså förmodligen inte
  en avgörande faktor.

 190. Men... Det är i princip likadant
  med tävlingstempoträning-

 191. -men om man gör det
  med låga glykogennivåer-

 192. -så verkar man kunna förbättra
  sin CS-nivå.

 193. Men vi var som sagt intresserade av
  de snabba fibrerna-

 194. -så vi bad cyklister göra
  upprepade trettiosekunderssprintar-

 195. -ihop med mer aerob träning,
  samtidigt som vi minskade volymen.

 196. Vi förväntade oss
  förändringar i de snabba fibrerna.

 197. Så vi mätte både
  snabba och långsamma fibrer.

 198. Men vi såg inga förändringar
  i COX- och CS-nivåer.

 199. Vi hade hoppats göra det-

 200. -och vi vet inte
  om volymminskningen spelar in.

 201. Kanske tränades vissa fibrer ner
  medan andra stimulerades.

 202. Men vi såg alltså ingen förbättring
  med den här träningen.

 203. Så för att sammanfatta...

 204. ...verkar inte
  sån här träning förbättra...

 205. ...CS-nivåerna.

 206. Men volymminskningen
  kan vara en faktor här...

 207. ...eftersom vi minskade volymen
  i de flesta av studierna...

 208. ...av återhämtningsskäl. Man
  kanske kan hitta en bättre balans.

 209. Vi behöver göra om studien
  med mindre volymförändringar-

 210. -för att se om de snabba fibrerna
  förbättras, för de kan vara viktiga.

 211. Jonpumpar
  är det sista jag går in på.

 212. Det är en blandad bild här.
  Vi har natrium-kaliumpumpen-

 213. -och här har vi jonpumpar
  som ansvarar för protoner.

 214. Och grönt betyder alltså att de
  förbättras. Men det är en blandad bild.

 215. Det är inte lätt
  att dra slutsatser ur sån här data.

 216. Men i studierna
  där vi mäter kaliumet i blodet-

 217. -verkar försökspersonerna
  ta hand om kaliumet bättre.

 218. Notera som sagt
  förändringarna i prestationen-

 219. -från upprepad sprintträning.

 220. Det har gjorts få studier
  på tävlingstempoträning.

 221. I de få som gjorts
  syns inte mycket förändring.

 222. Här nere ser vi ingen förändring
  i MCT1 och MCT4-

 223. -men förmågan ökade
  vad gäller högintensiv träning.

 224. Så det är möjligt att det är viktigt.

 225. Men det verkar som träningen
  åtminstone har potential-

 226. -att öka proteininnehållet
  eller hur pumparna styrs-

 227. -så att jonerna hanteras bättre-

 228. -efter sån här intensiv träning.

 229. Ni kanske undrar hur roddarna
  faktiskt tränar i verkligheten.

 230. Här ser vi en treveckorsperiod.

 231. Det är väldigt låg intensitet
  som sen går upp.

 232. Vi ser även
  olika sorters högintensiv träning.

 233. Men det är alltså
  inga enorma mängder-

 234. -och då kan man undra varför vi
  analyserar det så mycket.

 235. Vi har en bra diskussion om det-

 236. -men tänk på att den här sortens
  träning som man gör längst ner-

 237. -också är väldigt intensiv. Så vid
  aerob träning av måttlig intensitet-

 238. -jobbar de på max
  i tjugo eller trettio minuter.

 239. Det är viktigt att ha i åtanke.

 240. Även träning med lite lägre intensitet
  ger aerob träning.

 241. Och aerob kapacitet och effekt
  är definitivt viktig inom rodd.

 242. Många faktorer
  påverkas alltså prestationen.

 243. Särskilt syretillförseln
  och förmågan att hantera-

 244. -de här metabola störningarna vid rodd.

 245. Intensiv intervallträning kan ske i
  tävlingstempo eller upprepad sprint.

 246. För att förbättra sitt VO2-max
  är tävlingstempo bättre-

 247. -och då hoppar man över
  sprintträningen.

 248. Om man däremot vill förbättra
  jonpumparna-

 249. -verkar sprintträningen hjälpa.

 250. Angiogenes och kapillärer
  verkar inte påverkas av det.

 251. Det är intressant att se
  att inte särskilt mycket händer.

 252. Men man ska ha i åtanke...

 253. ...att man även måste träna teknik
  och att långa intervaller är intensiva.

 254. Det är en balansgång,
  och vi försöker ständigt förbättra den.

 255. Tack för att ni lyssnade.

 256. Översättning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Träning för elitroddare

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilken träning krävs för att skapa roddare i världsklass? Vilka metoder har visat sig vara främst effektiva? Peter Møller Christensen vid Köpenhamns universitet har forskat om detta och berättar här om resultatet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Ämnen:
Idrott och hälsa > Rörelse och friluftsliv > Sport och idrott
Ämnesord:
Båtsport, Idrott, Rodd, Sport, Vattensport
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Motion under mikroskop

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkar 15 % skillnad av kolhydratintag cyklister?

Alaeddine El-Chab, forskare vid Oxford Brookes Universitet, har undersökt effekten av en 15 % skillnad i kolhydratintag mellan professionella cyklister. Resultaten visar att det påverkar prestationsförmåga under träning, oxidering av näringsämnen och blodbiomarkörer hos cyklisterna. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkas aptiten efter träning av det du äter under träning?

Fenghua Sun från Hong Kong Institute of Education har forskat om hur de olika lösningar och intag som förbrukas under ett träningspass påverkar aptiten efter träningspasset. Här berättar han om sin forskning och vad han kom fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Vad är rätt mängd kolhydrater?

Andy King, forskare vid Leeds Beckett University, studerar vad mängden kolhydrater har för effekt under träning, med fokus på lever och muskel. Här berättar han om sin forskning där han studerat cyklister. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Effekterna av en 5-dagars fasteperiod

Angi Eibl är doktor vid Ruhruniversitetet i Bochum, Tyskland, och föreläser om hälso- och prestationseffekterna av en femdagars fasteperiod. Människor över hela världen har sedan länge ägnat sig åt fasta av olika skäl. Fasta anses bland annat minska risk för inflammation och bidrar till att minska fetma och vissa kroniska sjukdomar. Dock har studier av de verkliga effekterna av fasta inte genomförts i särskilt hög grad. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Energilagring och återhämtning

Robin Rosset vid Université de Lausanne har studerat högfettsdieter kontra lågfettsdieter. Hur påverkas kroppen av intag av olika typer av fett vid förbränning? Här presentarar Rosett sin forskning och vad han kommit fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom hos ungdomar

Ökningar av typ 2-diabetes, inaktivitet och stillasittande beteende hos unga människor kan begränsa framtida vinster i kampen mot hjärt-kärlsjukdomar, som är de främsta orsakerna till dödlighet, sjukdom och sjukvårdskostnader i västvärlden. Professor Daniel Green vid University of Western Australia förklarar. Förläsningen inleds av Ylva Hellsten, professor vid University of Copenhagen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitets och livsstilsrelaterade sjukdomar

Regelbunden fysisk aktivitet är känt för att förbättra vaskulära funktioner i flera organ, inklusive skelettmuskulatur och minskat blodtryck. Professor Ylva Hellsten från Köpenhamns universitet berättar om vad som sker i kärlen vid regelbunden fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Rörelser, flöde och hjärt-kärlsjukdomar

Stefan Mortensen är doktor vid Syddansk universitet och talar om funktionell sympatholysis som en orsak till minskat skelettmuskel-blodflöde och betydelsen av fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Sport och fysisk aktivitet för en hållbar kropp

Våra uppfattningar om den fysiskt aktiva människokroppen har en lång historia. Susanna Hedenborg, professor vid Malmö högskola, diskuterar i denna föreläsning de övergripande idéerna om den fysiskt aktiva människokroppen, från forntid till nutid. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Den äldre muskeln, åldring eller oanvänd?

Vad är orsaken till minskad muskelmassa och muskelfunktion? Hur mycket beror på åldrandet och vad har andra orsaker? Stephen Harridge är professor på Kings College i London och berättar att vi måste omvärdera våra uppfattningar vad gäller åldrande, träning och fysisk funktionalitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Gång som fysisk aktivitet hos unga kvinnor

Hideaki Kumahara, lektor vid Nakamura Gakuen University har forskat om steg per dag är ett tillräckligt alternativ för en måttlig till hög fysisk aktivitet (MVPA) hos unga kvinnor. Här berättar han kort om sin studie. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Höggravid och fysiskt aktiv

Föreläsning med Nina Ferrari som är doktor vid German Sport University i Köln och har forskat om fysisk aktivitet för höggravida kvinnor. Finns det samband mellan nivåer av brain-derived neurotrophic factor (BDNF) hos nyfödda barn och deras mödrars fysiska aktivitet under graviditeten? Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Daglig träning och andlig tro

Vad finns det för samband mellan en individs andliga tro och ett hälsosamt liv? Takashi Nigorikawa är forskare vid Rikkyo University i Tokyo, Japan och föreläser om sin forskning kring sambanden. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Internet och fysisk aktivitet hos ungdomar

Christopher Grieben vid German Sport University i Köln har forskat i hur insatser via internet kan få ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. Han berättar om vad han kommit fram till i sin forskning. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Är ungdomar med fysiskt aktiva vänner även aktiva själva?

Tidigare studier visar att barn som har fysiskt aktiva vänner till högre grad är fysiskt aktiva även själva. En ny studie utförd i Sverige, Norge och Litauen undersöker om denna tendens även finns hos ungdomar vars vänner är fysiskt aktiva. Vita Karvelyte från Lithuanian Sports University berättar om forskningen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Näring för hälsa och prestation

Hälsa är ett livslångt projekt

Jonas Colting berättar utifrån sin erfarenhet som professionell idrottare om skillnaden mellan fitness och hälsa, seglivade myter inom kostråd och hur viktigt det är med ett helhetsperspektiv gällande hälsa. Inspelat den 3 maj 2014 på Naprapathögskolan i Stockholm. Arrangör: MF Hälsoutbildningar.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Linggymnastik - motion i nationens tjänst

Under 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling ett system med gymnastiska rörelser som kom att prägla svensk gymnastik under ett och ett halvt sekel. Men var fick han sina idéer ifrån?