Titta

UR Samtiden - Motion under mikroskop

UR Samtiden - Motion under mikroskop

Om UR Samtiden - Motion under mikroskop

Föreläsningar och samtal från European sports science conference Malmö 2015. Konferensen hölls 24-27 juni i Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Till första programmet

UR Samtiden - Motion under mikroskop : 24 veckor av beta-alaninDela
 1. Tack så mycket. Det här är
  en pågående studie som börjar bli klar.

 2. Det är roligt att få presentera
  en del preliminära data-

 3. -rörande hur kronisk supplementering
  av beta-alanin påverkar hälsan.

 4. Jag börjar från början.
  Vi är främst intresserade av karnosin.

 5. Karnosin är en dipeptid
  som utgörs av beta-alanin och histidin.

 6. Karnosin finns i hjärnan, hjärtvävnad
  och det centrala nervsystemet-

 7. -men främst i skelettmuskulatur.
  Det tyder på en viktig roll vid träning.

 8. Det spelar antagligen flera roller,
  och vilka diskuteras livligt-

 9. -men en som är generellt godtagen
  är den som protonbuffert.

 10. Det beror på att dess sidkedja
  har en syrakonstant på 6,83-

 11. -vilket är inom
  muskelns fysiologiska spann.

 12. Därför kan det ta emot vätejoner
  under högintensiv träning.

 13. Mer karnosin i musklerna kan alltså
  leda till ökad prestationsförmåga-

 14. -under träning som begränsas
  av höga nivåer av vätejoner.

 15. Vi har förstås tittat
  på hur man kan öka muskelkarnosinet.

 16. Det är beta-alanin - inte histidin -
  som begränsar karnosinsyntesen.

 17. Det var Roger Harris
  som 2006 först visade-

 18. -att fyra veckors beta-alanintillskott
  räckte för ökad karnosinmängd.

 19. Nya studier har visat resultat
  i både över- och underkroppen.

 20. Senare studier
  har undersökt hur beta-alanintillskott-

 21. -och en ökad koncentration av karnosin
  påverkar arbetskapaciteten.

 22. Den ergogeniska effekten har påvisats
  vid flera olika sorters träning-

 23. -som cykling, löpning, rodd
  och simning.

 24. Inte alla studier fann några effekter,
  men det finns tillräckligt med data-

 25. -kompletterad av en metaanalys
  av äldre litteratur-

 26. -för att bekräfta beta-alaninets
  ergogeniska effekt.

 27. Det är inte oväntat att mer än 60 % av
  en grupp australiensiska lagidrottare-

 28. -bekräftade att de använde beta-alanin.

 29. Alla som sysslar med cykling, rodd
  eller till och med löpning...

 30. De flesta tar beta-alanin
  som ett obligatoriskt tillskott.

 31. De här idrottarna kommer
  att ta höga doser under lång tid-

 32. -så det är viktigt att veta
  vilka bieffekter det kan medföra-

 33. -vid långvarig supplementering.

 34. Vad vet vi i nuläget?
  I en tidig studio av Roger Harris-

 35. -tittade man på beta-alaninförekomst
  i blod över tid vid en akut dos.

 36. Efter en hög dos
  på uppskattningsvis 3,2 gram-

 37. -klagade deltagarna på besvär
  som vi nu kallar parestesi.

 38. Det var en sorts krypande,
  stickande känsla på huden.

 39. Lite mer besvärande
  än för den här killen.

 40. De gav deltagarna något lägre doser.

 41. Symptomen uppträdde fortfarande
  vid halverad dos-

 42. -men vid en dos på runt 800 mg
  gick symptomen över.

 43. Vi vet att symptomen berodde på
  koncentrationen av beta-alanin i blodet-

 44. -och beta-alaninets roll
  som signalsubstans.

 45. Vi vet också
  att besvären gick över-

 46. -när beta-alaninet i blodet
  återgick till normala nivåer.

 47. Det är den enda kända bieffekten
  för beta-alaninsupplementering.

 48. Det är dock ont om data
  som rör just bieffekter-

 49. -vad gäller supplementering
  under kortare eller längre tid.

 50. Vårt mål var att undersöka hur
  beta-alanintillskott påverkar hälsan.

 51. Det är som sagt preliminära data.
  Vi är klara med sexton personer.

 52. De delades in i en beta-alaningrupp
  och en placebogrupp.

 53. De fick 6,4 gram beta-alanin respektive
  ett verkningslöst ämne per dag.

 54. Vi använde en kapsel
  med långsam utsöndring.

 55. Då tas beta-alaninet upp långsamt
  i blodet-

 56. -vilket ger en lägre koncentrationstopp
  så att man kan undvika parestesi.

 57. Det innebar att vi kunde ge personer
  1,6 g per dos.

 58. De fick vanligtvis fyra doser om dagen.

 59. Var fjärde vecka i tjugofyra veckor
  tog vi blodprov från en armvecksven-

 60. -och skickade dem
  till universitetssjukhuset för analys.

 61. Universitetssjukhuset
  gjorde en standardanalys-

 62. -på funktionalitet
  hos njurar, lever och muskler.

 63. Det här är vanliga hälsomarkörer-

 64. -som brukar användas för att avgöra
  hur säkert ett tillskott är.

 65. Datan är framtagen efter att
  en person i placebogruppen utgick.

 66. Före supplementeringen uppvisade
  flera hälsomarkörer förhöjda nivåer.

 67. Vid ett samtal kom det fram-

 68. -att han
  tog vissa tabletter för blodtrycket.

 69. Vi beslöt att inte
  ta med den personen i datan.

 70. Statistiskt fanns det alltså inga
  faktorer som andra tillskott eller tid-

 71. -som påverkade hälsomarkörerna.

 72. Det är också viktigt
  att se till medelvärdena över tid.

 73. De överskred aldrig-

 74. -de gränsvärden för hälsomarkörerna
  som universitetssjukhuset föreslog.

 75. Preliminärt kan vi vara nöjda-

 76. -med att beta-alanin under 24 veckor
  verkar vara riskfritt för deltagarna.

 77. Ibland måste man dock komma ihåg-

 78. -att titta på individuell data
  utöver medelvärdena.

 79. Det verkar visserligen generellt säkert-

 80. -men en enda avvikande person
  som uppvisar...

 81. ...ökade tecken
  på sjukdomstillstånd är för mycket.

 82. Om vi tittar på individuell data...
  Jag ska inte överösa er med grafer.

 83. Den här grafen sammanfattar
  datatrenden på ett bra sätt.

 84. Datapunkterna varierar lite över tid-

 85. -men de flesta
  håller sig inom det normala omfånget.

 86. Det fanns förstås tillfällen då
  normalspannet över- eller underskreds.

 87. Sjukhuset ansåg dock aldrig
  att det avvek så mycket-

 88. -att de behövde informera oss.

 89. Generellt visar datan att beta-alanin
  verkar vara säkert.

 90. Jag har inga data på det här än,
  men nästa steg för oss...

 91. Vi har tagit muskelbiopsier
  som vi ska analysera-

 92. -för att undersöka både karnosin
  och taurin i musklerna.

 93. Beta-alanin transporteras ut i muskeln
  av PAT1 och TauT.

 94. TauT transporterar också taurin
  till muskeln, vilket...

 95. En ökad konkurrens om TauT-

 96. -kan förstås leda till en minskad
  koncentration av taurin i muskeln.

 97. Det är viktigt eftersom taurin
  fyller många funktioner-

 98. -bland annat som antioxidant.

 99. Den här analysen kommer att förbättra
  säkerhetsprofilen för tillskottet.

 100. Att deltagarna inte rapporterade
  några bieffekter tyder på...

 101. ...att våra data ser bra ut.
  Tillskottet verkar vara riskfritt.

 102. En preliminär slutsats är att 24 veckor
  med 6,4 g beta-alanin om dagen-

 103. -inte medförde några bieffekter
  och inte påverkade hälsomarkörerna.

 104. Inga bieffekter rapporterades,
  vilket tyder på-

 105. -att man utan risk kan använda
  beta-alanin under längre perioder.

 106. Taurinanalysen kommer
  att komplettera säkerhetsprofilen.

 107. Jag vill bara tacka några
  av mina mentorer, NAI för tillskotten-

 108. -och Fapesp-institutet som finansierar
  mitt rockstjärneliv i Brasilien.

 109. Tack så mycket.

 110. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

24 veckor av beta-alanin

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Bryan Saunders vid University of Sao Paulo har forskat i hur tjugofyra veckors beta-alanin-tillskott på 6,4 gram per dag påverkar kliniska markörer för njur-, lever- eller muskelfunktion. Här berättar han om resultatet av forskningen och hur det kan komma att påverka elitidrotten på kort sikt. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Ämnen:
Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Träning och dess effekter
Ämnesord:
Biologi, Fysiologi, Fysisk träning, Gymnastik, Idrott, Medicin, Naturvetenskap, Nutrition, Näringslära
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Motion under mikroskop

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkar 15 % skillnad av kolhydratintag cyklister?

Alaeddine El-Chab, forskare vid Oxford Brookes Universitet, har undersökt effekten av en 15 % skillnad i kolhydratintag mellan professionella cyklister. Resultaten visar att det påverkar prestationsförmåga under träning, oxidering av näringsämnen och blodbiomarkörer hos cyklisterna. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkas aptiten efter träning av det du äter under träning?

Fenghua Sun från Hong Kong Institute of Education har forskat om hur de olika lösningar och intag som förbrukas under ett träningspass påverkar aptiten efter träningspasset. Här berättar han om sin forskning och vad han kom fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Vad är rätt mängd kolhydrater?

Andy King, forskare vid Leeds Beckett University, studerar vad mängden kolhydrater har för effekt under träning, med fokus på lever och muskel. Här berättar han om sin forskning där han studerat cyklister. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Effekterna av en 5-dagars fasteperiod

Angi Eibl är doktor vid Ruhruniversitetet i Bochum, Tyskland, och föreläser om hälso- och prestationseffekterna av en femdagars fasteperiod. Människor över hela världen har sedan länge ägnat sig åt fasta av olika skäl. Fasta anses bland annat minska risk för inflammation och bidrar till att minska fetma och vissa kroniska sjukdomar. Dock har studier av de verkliga effekterna av fasta inte genomförts i särskilt hög grad. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Energilagring och återhämtning

Robin Rosset vid Université de Lausanne har studerat högfettsdieter kontra lågfettsdieter. Hur påverkas kroppen av intag av olika typer av fett vid förbränning? Här presentarar Rosett sin forskning och vad han kommit fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom hos ungdomar

Ökningar av typ 2-diabetes, inaktivitet och stillasittande beteende hos unga människor kan begränsa framtida vinster i kampen mot hjärt-kärlsjukdomar, som är de främsta orsakerna till dödlighet, sjukdom och sjukvårdskostnader i västvärlden. Professor Daniel Green vid University of Western Australia förklarar. Förläsningen inleds av Ylva Hellsten, professor vid University of Copenhagen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitets och livsstilsrelaterade sjukdomar

Regelbunden fysisk aktivitet är känt för att förbättra vaskulära funktioner i flera organ, inklusive skelettmuskulatur och minskat blodtryck. Professor Ylva Hellsten från Köpenhamns universitet berättar om vad som sker i kärlen vid regelbunden fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Rörelser, flöde och hjärt-kärlsjukdomar

Stefan Mortensen är doktor vid Syddansk universitet och talar om funktionell sympatholysis som en orsak till minskat skelettmuskel-blodflöde och betydelsen av fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Sport och fysisk aktivitet för en hållbar kropp

Våra uppfattningar om den fysiskt aktiva människokroppen har en lång historia. Susanna Hedenborg, professor vid Malmö högskola, diskuterar i denna föreläsning de övergripande idéerna om den fysiskt aktiva människokroppen, från forntid till nutid. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Den äldre muskeln, åldring eller oanvänd?

Vad är orsaken till minskad muskelmassa och muskelfunktion? Hur mycket beror på åldrandet och vad har andra orsaker? Stephen Harridge är professor på Kings College i London och berättar att vi måste omvärdera våra uppfattningar vad gäller åldrande, träning och fysisk funktionalitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Gång som fysisk aktivitet hos unga kvinnor

Hideaki Kumahara, lektor vid Nakamura Gakuen University har forskat om steg per dag är ett tillräckligt alternativ för en måttlig till hög fysisk aktivitet (MVPA) hos unga kvinnor. Här berättar han kort om sin studie. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Höggravid och fysiskt aktiv

Föreläsning med Nina Ferrari som är doktor vid German Sport University i Köln och har forskat om fysisk aktivitet för höggravida kvinnor. Finns det samband mellan nivåer av brain-derived neurotrophic factor (BDNF) hos nyfödda barn och deras mödrars fysiska aktivitet under graviditeten? Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Daglig träning och andlig tro

Vad finns det för samband mellan en individs andliga tro och ett hälsosamt liv? Takashi Nigorikawa är forskare vid Rikkyo University i Tokyo, Japan och föreläser om sin forskning kring sambanden. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Internet och fysisk aktivitet hos ungdomar

Christopher Grieben vid German Sport University i Köln har forskat i hur insatser via internet kan få ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. Han berättar om vad han kommit fram till i sin forskning. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Är ungdomar med fysiskt aktiva vänner även aktiva själva?

Tidigare studier visar att barn som har fysiskt aktiva vänner till högre grad är fysiskt aktiva även själva. En ny studie utförd i Sverige, Norge och Litauen undersöker om denna tendens även finns hos ungdomar vars vänner är fysiskt aktiva. Vita Karvelyte från Lithuanian Sports University berättar om forskningen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Att skapa genomtänkta friskvårdslösningar

Träningens betydelse för hälsan och hjärnan

Anders Hansen är läkare och psykiatriker och har kommit att intressera sig för varför det är så viktigt för hjärnan att man rör på sig fysiskt. Hjärngympa borde vara korsord och sudoku, men så är det inte. Fysisk aktivitet är mycket viktigare, berättar han. Samtidigt blir våra arbetsliv allt mer stillasittande. Vad vet forskningen idag om hälsoeffekter av träning? Hur stor roll spelar generna? Hur farligt är stillasittandet? Inspelat den 15 maj 2017 på Westmanska palatset, Stockholm. Arrangör: Metodicum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Linggymnastik - motion i nationens tjänst

Under 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling ett system med gymnastiska rörelser som kom att prägla svensk gymnastik under ett och ett halvt sekel. Men var fick han sina idéer ifrån?