Titta

UR Samtiden - Motion under mikroskop

UR Samtiden - Motion under mikroskop

Om UR Samtiden - Motion under mikroskop

Föreläsningar och samtal från European sports science conference Malmö 2015. Konferensen hölls 24-27 juni i Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Till första programmet

UR Samtiden - Motion under mikroskop : Hur påverkar 15 % skillnad av kolhydratintag cyklister?Dela
 1. God morgon.
  Många av er kanske frågar er själva:

 2. Varför studerar de effekterna av
  en sån liten skillnad i kolhydratintag?

 3. Bra fråga!

 4. Forskare har studerat kolhydraters
  inverkan på prestationsförmåga länge-

 5. -men studierna har fokuserat
  på två ytterliga dieter:

 6. Låg- och högkolhydratdieter,
  och i vissa fall måttliga till höga.

 7. Exemplet visar att skillnaden
  i relativa kolhydrater-

 8. -varierar mellan 33 och 99 procent.

 9. Det är minst det dubbla
  av vad vi har testat.

 10. Orsaken till det är att idrottsforskare
  alltid vill förbättra prestationer.

 11. Ingen har behandlat det här-

 12. -utifrån koststandardisering
  i studierna.

 13. "Forskning är att se det alla andra sett
  och tänka det ingen annan tänkt."

 14. När alla andra tänkte på prestationer
  tänkte vi på koststandardisering.

 15. Forskare tar ofta
  koststandardisering för givet-

 16. -men de kanske borde tänka om.

 17. Känner ni till exempel till
  skillnaderna i kolhydratintag-

 18. -mellan varje testtillfälle
  för en specifik försöksperson?

 19. Mäter ni det över huvud taget
  eller lämnar ni det åt slumpen?

 20. Noggranna forskare vidtar åtgärder
  för att se till-

 21. -att deras försökspersoner dyker upp
  förberedda på samma sätt varje gång.

 22. Noggranna forskare
  ber försökspersoner-

 23. -att undvika krävande fysisk aktivitet,
  koffein och alkohol ett dygn innan.

 24. Noggranna forskare ber deltagarna
  att äta samma sak-

 25. -före varje efterföljande test.

 26. Men, och det här är utmaningen-

 27. -äter försökspersonerna lika mycket
  och samma sorts mat eller inte?

 28. Alltså: Fuskar de?

 29. Jag undersökte frågan i en studie.

 30. Jag bad försökspersonerna att minnas
  vad de intog dagen före besök ett.

 31. Jag skrev upp vad de hade ätit
  och bad dem-

 32. -att inta samma sak
  dagen före besök två.

 33. När de kom tillbaka
  fick de berätta vad de ätit-

 34. -så att jag kunde se vad de
  egentligen hade ätit dagen innan.

 35. Jag markerade alla skillnader
  i kolhydratintag mellan de två besöken.

 36. Man hade önskat att skillnaderna
  skulle vara nära medianen-

 37. -men så är inte fallet.

 38. De här försökspersonerna var bäst
  och har hållit sig till samma kost.

 39. De här försökspersonerna
  orsakar störningar i resultaten-

 40. -och göra det svårare att påvisa för-
  ändringar associerade med åtgärderna.

 41. Med stöd i vår studie tror vi-

 42. -att genomsnittsförsökspersonen
  varierar sitt kolhydratintag med 15 %-

 43. -även om de ombes
  att äta samma sak inför varje test.

 44. Nästa fråga
  vi var tvungna att ställa oss var:

 45. Kan de här femton procenten påverka-

 46. -prestationsförmåga, oxidering
  av näringsämnen och blodbiomarkörer.

 47. Tio manliga cyklister och triathleter
  deltog i studien.

 48. Den genomsnittliga syreupptagnings-
  förmågan var 58 ml/min/kg.

 49. De besökte labbet vid sex tillfällen.

 50. Besök ett gjorde de ett VO2-max-test,
  besök två fick de testinformation.

 51. Vi använde en crossover-design
  och försökspersonerna tilldelades-

 52. -antingen en diet
  innehållande 4,7 g/kg kolhydrater-

 53. -eller en diet
  innehållande 5,4 g/kg kolhydrater.

 54. Den enda skillnaden mellan dieterna
  var de femton procenten kolhydrater.

 55. För att standardisera glykogennivån
  innan förtäring av maten-

 56. -fick deltagarna genomgå ett tre timmar
  långt glykogentömmande protokoll.

 57. Efter det fick deltagarna
  sina paketerade måltider-

 58. -och de ombads äta maten
  under resten av dagen.

 59. Nästa morgon genomförde de-

 60. -ett test för tid till utmattning
  med 70 % syreupptagningsförmåga.

 61. Under testet mätte vi
  blodets glukos- och mjölksyrenivå-

 62. -i början
  och därefter var trettionde minut.

 63. Vi mätte även den respiratoriska kvoten
  var femtonde minut.

 64. Alla försökspersoner fullföljde
  minst sextio minuter av testet.

 65. Här har vi testresultaten.

 66. Som ni ser var genomsnittsvärdet
  för de två grupperna nästan identiskt.

 67. Hälften av försökspersonerna
  förbättrade sin tid till utmattning-

 68. -medan den andra halvans
  tid till utmattning hade försämrats.

 69. Den här grafen
  visar mjölksyrenivån under testet.

 70. Vi hittade inga signifikanta skillnader
  mellan de två grupperna.

 71. Här är glukosnivån vid olika tidpunkter.

 72. Inte heller här
  fanns det signifikanta skillnader.

 73. Här ser vi resultatet
  för respiratorisk kvot...

 74. ...vid olika tidpunkter.

 75. Den respiratoriska kvoten påverkades
  inte av skillnaden i kolhydratintag.

 76. På gruppnivå behöver inte
  15 procents skillnad i kolhydratintag-

 77. -påverka prestationsförmåga
  eller standardvärden.

 78. Men på individnivå-

 79. -kan kolhydratintaget inverka
  om skillnaden överstiger 15 procent.

 80. Skulle det bekymra er om ni fick reda
  på att flera av era försökspersoner-

 81. -varierade sitt kolhydratintag
  med 25 procent i stället för 15?

 82. Kom ihåg att
  den 15 procents skillnad vi har testat-

 83. -bara täcker hälften
  av dessa försökspersoner.

 84. Om den andra halvan kan påverka
  resultaten är ännu inte testat.

 85. Tack.

 86. Nu öppnar vi för frågor från publiken.

 87. Vi ska ordna en mikrofon.

 88. Jag intresserad av
  ert val av 24-timmarsmodellen.

 89. Oftast förlitar jag mig inte på den,
  utan jag använder mig av register.

 90. Tror du att variationen hade varit
  lika stor med en annan modell?

 91. Tack för frågan. I studien jag nämnde,
  min första studie-

 92. -tittade vi
  på tre olika standardiseringsmodeller:

 93. Kontrollerad kost, vilket är
  när vi ordnar paketerade måltider-

 94. -matdagboken och
  24-timmarsmodellen.

 95. Vi var tvungna att välja en
  och valde 24-timmarsmodellen-

 96. -men de andra borde testas i framtiden
  för att se om de har nån inverkan-

 97. -på alla värden vi har mätt.

 98. Har ni fler frågor? Där har vi en.

 99. Bra presentation.
  En till metodologisk fråga...

 100. Ni valde att testa tid till utmattning.

 101. Det är ganska irrelevant för idrott.
  Kan du kommentera det?

 102. Ja. För att kunna besvara vår fråga-

 103. -kunde vi inte använda
  exempelvis ett test på tid-

 104. -för under ett sånt test kan man inte-

 105. -tömma försökspersonerna
  på alla kolhydrater från dagen innan.

 106. Det enda sättet att få veta-

 107. -om skillnaden på 50 gram kolhydrater
  har nån betydelse-

 108. -var genom att välja ett test
  där kolhydraterna-

 109. -kunde få betydelse i slutet av testet.

 110. Jag har en fråga som handlar om
  glykogentömningen och studien i stort.

 111. Ni antar att alla försökspersoner
  kan få en lika låg glykogennivå-

 112. -men vissa försökspersoner kanske
  töms på mer glykogen än andra-

 113. -vilket kan orsaka störningar.

 114. Vi bestämde oss redan från början
  för att inte göra muskelbiopsier-

 115. -bland annat på grund av
  att det är en invecklad teknik.

 116. Men vi använde
  ett väldigt pålitligt protokoll-

 117. -som vi tog från
  en artikel av Rauch et al. från 2005.

 118. Protokollet fungerar så att oavsett
  om de intar hög- eller lågkolhydratkost-

 119. -når försökspersonerna alltid
  samma miniminivå av glykogen.

 120. Vi var rätt säkra
  på att det protokoll vi valde-

 121. -skulle göra att försökspersonerna
  fick minimalt...

 122. De tömdes ju inte helt,
  men minimalt och samma...

 123. Det viktiga var att de skulle ha
  samma glykogennivå efter protokollet.

 124. Åt de nåt när de tränade?
  Annars kanske de fick hypoglykemi.

 125. -Ursäkta?
  -Vid glykogentömningen.

 126. De tränade i tre timmar,
  men de kanske fick hypoglykemi.

 127. Det kanske inte var
  muskelglykogenet som tömdes.

 128. I protokollet ingick faktiskt-

 129. -konsumtion av två glukosdrycker-

 130. -för att se till att försökspersonerna
  inte skulle få hypoglykemi.

 131. Den första halvan av protokollet-

 132. -gjorde de bara olika cykelintervaller
  på 60 % av VO2-max-

 133. -följt av en en minut lång spurt
  för att tömma de olika muskelfibrerna.

 134. Under den andra halvan
  gjorde de ett test på tid-

 135. -för att se till att
  den eventuella glukos de hade kvar-

 136. -förbrändes under tidstestet.

 137. Tack för presentationen och svaren.

 138. Översättning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur påverkar 15 % skillnad av kolhydratintag cyklister?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Alaeddine El-Chab, forskare vid Oxford Brookes Universitet, har undersökt effekten av en 15 % skillnad i kolhydratintag mellan professionella cyklister. Resultaten visar att det påverkar prestationsförmåga under träning, oxidering av näringsämnen och blodbiomarkörer hos cyklisterna. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Ämnen:
Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Träning och dess effekter
Ämnesord:
Cyklister, Fysisk träning, Idrottsmedicin, Kolhydrater, Medicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Motion under mikroskop

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkar 15 % skillnad av kolhydratintag cyklister?

Alaeddine El-Chab, forskare vid Oxford Brookes Universitet, har undersökt effekten av en 15 % skillnad i kolhydratintag mellan professionella cyklister. Resultaten visar att det påverkar prestationsförmåga under träning, oxidering av näringsämnen och blodbiomarkörer hos cyklisterna. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkas aptiten efter träning av det du äter under träning?

Fenghua Sun från Hong Kong Institute of Education har forskat om hur de olika lösningar och intag som förbrukas under ett träningspass påverkar aptiten efter träningspasset. Här berättar han om sin forskning och vad han kom fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Vad är rätt mängd kolhydrater?

Andy King, forskare vid Leeds Beckett University, studerar vad mängden kolhydrater har för effekt under träning, med fokus på lever och muskel. Här berättar han om sin forskning där han studerat cyklister. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Effekterna av en 5-dagars fasteperiod

Angi Eibl är doktor vid Ruhruniversitetet i Bochum, Tyskland, och föreläser om hälso- och prestationseffekterna av en femdagars fasteperiod. Människor över hela världen har sedan länge ägnat sig åt fasta av olika skäl. Fasta anses bland annat minska risk för inflammation och bidrar till att minska fetma och vissa kroniska sjukdomar. Dock har studier av de verkliga effekterna av fasta inte genomförts i särskilt hög grad. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Energilagring och återhämtning

Robin Rosset vid Université de Lausanne har studerat högfettsdieter kontra lågfettsdieter. Hur påverkas kroppen av intag av olika typer av fett vid förbränning? Här presentarar Rosett sin forskning och vad han kommit fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom hos ungdomar

Ökningar av typ 2-diabetes, inaktivitet och stillasittande beteende hos unga människor kan begränsa framtida vinster i kampen mot hjärt-kärlsjukdomar, som är de främsta orsakerna till dödlighet, sjukdom och sjukvårdskostnader i västvärlden. Professor Daniel Green vid University of Western Australia förklarar. Förläsningen inleds av Ylva Hellsten, professor vid University of Copenhagen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitets och livsstilsrelaterade sjukdomar

Regelbunden fysisk aktivitet är känt för att förbättra vaskulära funktioner i flera organ, inklusive skelettmuskulatur och minskat blodtryck. Professor Ylva Hellsten från Köpenhamns universitet berättar om vad som sker i kärlen vid regelbunden fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Rörelser, flöde och hjärt-kärlsjukdomar

Stefan Mortensen är doktor vid Syddansk universitet och talar om funktionell sympatholysis som en orsak till minskat skelettmuskel-blodflöde och betydelsen av fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Sport och fysisk aktivitet för en hållbar kropp

Våra uppfattningar om den fysiskt aktiva människokroppen har en lång historia. Susanna Hedenborg, professor vid Malmö högskola, diskuterar i denna föreläsning de övergripande idéerna om den fysiskt aktiva människokroppen, från forntid till nutid. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Den äldre muskeln, åldring eller oanvänd?

Vad är orsaken till minskad muskelmassa och muskelfunktion? Hur mycket beror på åldrandet och vad har andra orsaker? Stephen Harridge är professor på Kings College i London och berättar att vi måste omvärdera våra uppfattningar vad gäller åldrande, träning och fysisk funktionalitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Gång som fysisk aktivitet hos unga kvinnor

Hideaki Kumahara, lektor vid Nakamura Gakuen University har forskat om steg per dag är ett tillräckligt alternativ för en måttlig till hög fysisk aktivitet (MVPA) hos unga kvinnor. Här berättar han kort om sin studie. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Höggravid och fysiskt aktiv

Föreläsning med Nina Ferrari som är doktor vid German Sport University i Köln och har forskat om fysisk aktivitet för höggravida kvinnor. Finns det samband mellan nivåer av brain-derived neurotrophic factor (BDNF) hos nyfödda barn och deras mödrars fysiska aktivitet under graviditeten? Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Daglig träning och andlig tro

Vad finns det för samband mellan en individs andliga tro och ett hälsosamt liv? Takashi Nigorikawa är forskare vid Rikkyo University i Tokyo, Japan och föreläser om sin forskning kring sambanden. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Internet och fysisk aktivitet hos ungdomar

Christopher Grieben vid German Sport University i Köln har forskat i hur insatser via internet kan få ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. Han berättar om vad han kommit fram till i sin forskning. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Är ungdomar med fysiskt aktiva vänner även aktiva själva?

Tidigare studier visar att barn som har fysiskt aktiva vänner till högre grad är fysiskt aktiva även själva. En ny studie utförd i Sverige, Norge och Litauen undersöker om denna tendens även finns hos ungdomar vars vänner är fysiskt aktiva. Vita Karvelyte från Lithuanian Sports University berättar om forskningen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - I samma division?

Idrottens satsningar på jämställdhet

Jenny Svender, forsknings- och jämställdhetsansvarig på Riksidrottsförbundet, berättar hur satsningar på jämställdhet inom idrott historiskt sett bara befäst könsordningen och cementerat idén om skillnaderna mellan kvinnor och män. Jenny Svender vill se en dubbel strategi i framtiden: dels måste idrottsrörelsen fortsätta att uppmärksamma marginaliserade grupper, dels måste de normer som har gjort dessa grupper marginaliserade uppmärksammas och förändras. Inspelat den 8 mars 2016 på Linköpings stadsbibliotek. Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Linggymnastik - motion i nationens tjänst

Under 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling ett system med gymnastiska rörelser som kom att prägla svensk gymnastik under ett och ett halvt sekel. Men var fick han sina idéer ifrån?