Titta

Aarons nya land - syntolkat

Aarons nya land - syntolkat

Om Aarons nya land - syntolkat

Anne Kalmering, Danny Gordon och Eifra Santesson guidar oss genom den svenskjudiska historien. Resan går från Malmö till Malmberget, från 1775 till nutid. Judiska pionjärer, gårdfarihandlare, operasångare och flyktingar berättar om att bli svenskar och att samtidigt behålla en kulturell särart.

Till första programmet

Aarons nya land - syntolkat : Att bli svenskarDela
 1. "Aarons nya land" guidar oss
  genom den svensk-judiska historien-

 2. -från 1775 till nutid.

 3. Spår av judiska pionjärer,
  handelsresande och flyktingar-

 4. -berättar historien om att bli svensk
  och ändå behålla sin kultur.

 5. Den andra delen heter
  "Att bli svenskar".

 6. Judereglementet begränsar
  svenska judars boende och yrken.

 7. Industrialismen skapar arbetstill-
  fällen och ökar förutsättningarna.

 8. I Norrköping säljer Philip Jeremias
  allt från spelkort till rapsolja.

 9. I Nääs grundas ett seminarium som gör
  slöjd till ett banbrytande skolämne.

 10. Den judiska invandringen
  i Sverige var planerad.

 11. Gustav III hoppades på
  en uppluckring av skråväsendet-

 12. -en blomstring av handeln och
  mer kapital. Men det blev inte så.

 13. Desto mer entreprenörskap
  och uppfinningsrikedom.

 14. Judarna gick i borgen för,
  och hjälpte, varandra.

 15. Av respekt för synagogan
  tar vi kippan på.

 16. Välkommen.

 17. Ni kan sätta er på platser där Marcus
  eller familjen Philipson satt...

 18. 1782 kommer judereglementet.

 19. Judarna fick bara bo i tre städer:
  Stockholm, Göteborg och Norrköping.

 20. De fick inte till exempel
  idka hantverk som var under skrå.

 21. Sverige var reglerat. De var
  begränsade i sin yrkesutövning.

 22. Sen skulle de ha med sig
  ett ganska stort kapital.

 23. De fick ta hit
  betjänter och så som anställda.

 24. Många kom till Stockholm,
  kanske som betjänter hos Aaron Isaac-

 25. -och sen så åkte de ut
  och startade egna verksamheter.

 26. Jacob Marcus var den första
  som kom till Norrköping.

 27. Först kom han till Stockholm
  och 1782 åkte han till Karlskrona.

 28. Där fick de lov att idka handel.
  I maj 1782 kom judereglementet.

 29. Jacob Marcus
  kom till Norrköping 1782-

 30. -och fick tillstånd
  att idka handel och grosshandel.

 31. Kring honom växte det upp
  en liten mosaisk församling.

 32. Sen etablerade han sig här
  och drev handel på olika sätt.

 33. Han övertog, med en kompanjon,
  ett kattuntryckeri.

 34. Kattun är ju som "cotton", bomull.
  Man tryckte alltså på textilier.

 35. Det här med textilier
  är ju en lite judisk nisch.

 36. Det kallas shmattebusiness.

 37. "Shmatte" är ju jiddisch, för er som
  ville ha mer jiddisch. Det är trasor.

 38. På julafton 1795,
  tror jag att det var-

 39. -så fick han
  en gård av landshövdingen-

 40. -som hette Axel Löwen,
  som han fick till sig och sin familj.

 41. Det var där som man sen hade
  den första synagogan.

 42. -Vem var Löwen?
  -Han var landshövding och greve.

 43. Hur blev han intresserad av Marcus?
  Det är ganska absurt.

 44. Det finns många teorier. Nån menar
  att han hade sett Jacob Marcus be-

 45. -och blev så tagen av hans fromhet.

 46. Förmodligen har kanske
  Jacob Marcus hjälpt Löwen-

 47. -under finska kriget.

 48. 1815 befann sig Sverige i en
  väldigt orolig ekonomisk situation.

 49. Det var det i hela Europa
  genom Napoleonkrigen.

 50. I Sverige fanns det
  en judefientlighet i riksdagen-

 51. -den så kallade
  grevesmöhlenska fejden 1815-

 52. -där man lade fram bevis
  för att det var judarnas fel-

 53. -att ekonomin var dålig,
  och man ville fördriva judarna.

 54. Vi har några av de inlagorna här.
  "Svåra bevis emot judarna."

 55. Man sa "Judar äro judar
  och bliva i evighet judar."

 56. Vid 1815 års kris förlorade
  Jacob Marcus hela sin förmögenhet-

 57. -eftersom han gick i borgen för släkt
  och vänner. Några år senare dog han.

 58. Den är från 1782, samma år
  som Jacob Marcus kom till Norrköping.

 59. Då hade man ingen synagoga,
  utan man använde hemmet-

 60. -där Marcusonfamiljen och även
  Philip Jeremias och kompani bodde.

 61. De bodde mitt i staden,
  mitt emot Rådhuset.

 62. De äldsta gravstenarna
  står en bit ner här.

 63. Här ser man en
  med bara hebreiska bokstäver...

 64. Ja, den kvadratiska skriften.

 65. Man kan till och med se på stenen-

 66. -att den har,
  så att säga, anpassat sig.

 67. Det är ganska intressant.
  Då ser man på nåt sätt förvandlingen.

 68. Den lilla mosaiska församlingen
  fick försörja sina fattiga.

 69. Det går att läsa att folk
  hade svårt att försörja sina barn.

 70. Men de som har gått till historien
  är de som har lyckats.

 71. Deras namn finns på fabriker
  och i donationer.

 72. Oscar Levertin, författaren som
  förenade det judiska och det svenska-

 73. -föddes här,
  på Gryts herrgård i Norrköping.

 74. En del judiska familjer
  flyttade efter 1870-

 75. -men det fanns
  en riktig religionsutövning här.

 76. Judarna accepterades mer och mer,
  antog svenska vanor och bruk-

 77. -skötte sig bra och polisen
  hade inget att anmärka på.

 78. Det som etablerats kunde fortsätta
  i samma anda och få det riktigt bra.

 79. Philip Jeremias tillverkade
  bland annat spelkort, rapsolja-

 80. -kreatursfoder, bläck
  och satsade på spinneri.

 81. Hans barn fortsatte i samma anda
  och tog namnet Philipson.

 82. Holmens bomullsspinneri finansierades
  av familjerna Magnus och Philipson.

 83. Norrköping var en stor arbetarstad
  under industrialismen.

 84. Längs strömmen växte fabrikerna
  och nyttjade vattenkraften.

 85. Holmens bomullsspinneri var
  ett av de modernaste husen, med hiss-

 86. -sprinklersystem och vattentoaletter.

 87. Bomullsspinneriet var en del av
  den nya vågen med färdigsydda kläder.

 88. På Geskel Salomons tavla syns några
  ur familjen Magnus i förgrunden.

 89. Här ser vi... Folkparken, står det.
  Vi ska stanna till om vi kan.

 90. Hela den stora parken,
  som faktiskt är ganska stor-

 91. -den marken skänktes av Philipson.

 92. -1893, ungefär, var den färdig.
  -Var det John Philipson?

 93. -Ja, just det.
  -Sonson till Philip Jeremias.

 94. Han levde under en stor del
  av 1800-talet. Han blev runt 70 år-

 95. -och föddes omkring 1820.
  Han var stor donator till parker.

 96. Han har dessutom skänkt pengar
  till att göra om ett torg-

 97. -Karl Johans torg, till park.

 98. Den här parken var tänkt att vara
  den rekreationsyta-

 99. -som textilarbetarna kunde gå till
  när de hade ledigt.

 100. Hit gick man med hela familjen
  och kaffetermos och matsäckskorg-

 101. -och satte sig på en filt, och
  man tillbringade söndagarna här uppe.

 102. När fick judarna i Sverige
  medborgerliga rättigheter?

 103. Svaret är 1870.
  Det är ett väldigt viktigt årtal.

 104. Då händer väldigt mycket i Sverige
  och i judisk historia i Sverige.

 105. Man pratar om judeemancipationen,
  judarna emanciperades in i samhället-

 106. -och fick mer eller mindre
  lika rättigheter som lutheraner.

 107. Judereglementet avskaffades 1838,
  men det fanns restriktioner-

 108. -för var judar fick bo,
  och de avskaffades successivt.

 109. Judar som var födda i Sverige
  fick bo i rikets alla städer-

 110. -och så småningom fick man bo
  i hela landet och så vidare.

 111. Man fick vittna
  och blev vittnesgill...

 112. Den stora grejen som händer är 1870.

 113. Då inför man en grundlagsändring
  i riksdagen som säger att...

 114. Förut var det så att bara lutheraner
  fick ha statstjänst.

 115. Men vi hade ju en massa judar
  som var födda i Sverige.

 116. Vi hade till exempel
  en som hette Robert Rubenson-

 117. -som var en pionjär inom meteorologi.

 118. Han gjorde stora insatser i Uppsala,
  men fick ingen tjänst.

 119. Det var absurt.
  De kunde inte anställa honom.

 120. Det var många såna exempel.

 121. Det blev en stor politisk fråga
  att man skulle få lika rättigheter.

 122. Det blev en grundlagsändring 1870.
  Det var en stor händelse i riksdagen-

 123. -väldigt välbevakad av media och så,
  och alla var glada.

 124. "Nu är Sverige ett folk."
  Det var klang- och jubeltid.

 125. I mitten av 1800-talet...

 126. Förutom problemet med antisemitism...

 127. Det var vissa upplopp och en del
  bråk i Stockholm och i andra städer-

 128. -som gick över väldigt fort
  och regeringen försvarade judarna.

 129. Men förutom detta
  var det ett annat problem.

 130. Det var liberalismen.

 131. Det var många i församlingen
  som inte längre var ortodoxa-

 132. -och inte ville ha
  en ortodox synagoga-

 133. -utan en reformerad synagoga-

 134. -med orgel och en viss skönhet.

 135. Judiska församlingen i Stockholm
  lämnar synagogan i Gamla staden-

 136. -och börjar planera
  i slutet av 50-talet-

 137. -och de bygger en gigantisk byggnad-

 138. -den fantastiska, vackra, stora
  synagogan på Wahrendorffsgatan-

 139. -intill Kungsträdgården,
  med nästan tusen sittplatser-

 140. -för en församling
  som måste ha varit 450 personer.

 141. Nu går vi in. Det är ett himla liv
  här. Det kan ju inte ha varit så då.

 142. Man tillskrev staden och frågade
  om en plats för begravningar-

 143. -och så fick man den här platsen,
  som då låg utanför staden.

 144. Jutilda var född Magnus, och Magnus
  var den första juden på Marstrand.

 145. -Elias Magnus.
  -Han var den första.

 146. Jutilda gifte sig med Pontus
  Fürstenberg och fick inga barn.

 147. Han blev en väldigt framgångsrik
  handelsman i Göteborg-

 148. -och byggde Fürstenbergska palatset,
  som ligger i Brunnsparken-

 149. -och skaffade en konstsamling och
  underhöll många svenska konstnärer-

 150. -Carl Larsson och flera andra. Som
  tack blev de ofta avporträtterade-

 151. -och fick målningar, så de byggde upp
  en av Sveriges finaste samlingar.

 152. Det skänkte de till Göteborgs stad.
  Det finns på konstmuseet.

 153. Fürstenbergska galleriet heter det.
  Här vilar de.

 154. Då var det ju landsbygd, men i dag är
  det värsta trafikleden på båda sidor.

 155. Här är en väldigt stor släkt,
  Salomon-Abrahamson.

 156. Det var två släkter som gifte ihop
  sig och fick Sophie Elkan-

 157. -som är en väldigt känd
  svensk-judisk författarinna.

 158. -Selma Lagerlöf, tänker man på.
  -De reste till Jerusalem ihop...

 159. ...och skrev tusentals brev
  till varandra. Hon ligger här.

 160. -Hon gifte sig Elkan.
  -Där är graven. Okej.

 161. Hon gifte sig
  med en Stockholmsjude, Nathan Elkan.

 162. På den tiden var man tvungen
  att gifta sig med andra judar-

 163. -såvida inte man konverterade.
  De fick ett barn som hette Kerstin.

 164. Namnet är så intressant. Mycket
  tyder på att man ville assimileras.

 165. -Redan då. Det var ganska tidigt.
  -De dog, tyvärr.

 166. Mannen och dottern dog.

 167. Härlig akustik!

 168. Den judiska församlingen köpte marken
  och byggde en synagoga.

 169. Det fanns hus bredvid...
  Hur såg den här gatan ut?

 170. Det här var ju
  Göteborgs vackraste plats.

 171. Trädgårdsföreningen
  höll på att anläggas-

 172. -efter engelska trädgårdar,
  och kanalen i mitten...

 173. E n otroligt vacker plats. Synagogan
  skulle glittra som ett smycke.

 174. När August Krüger
  ritade den här byggnaden-

 175. -ritade han in två jättestora hus
  vid sidan om, som en enhet.

 176. Det ena var för August Abrahamson,
  som var en rik judisk grosshandlare.

 177. Och bara det att han skulle bo granne
  med synagogan, i samma komplex-

 178. -visar hur nära integrerat det
  religiösa var med det ekonomiska.

 179. Det var en liten grupp människor
  som byggde den judiska församlingen-

 180. -och allt hängde på nåt sätt ihop.

 181. Att det skulle vara på samma tomt
  fick en lustig konsekvens-

 182. -för när man började numrera husen
  så hade man räknat lite fel.

 183. Man hade räknat med
  att det var två hus på en adress-

 184. -men det blev ju sedan
  två separata hus.

 185. Då saknades ett nummer och
  Abrahamsons villa fick nummer 17 1/2.

 186. August Abrahamson var tretton och
  föräldralös när han började arbeta.

 187. Vid 23 års ålder fick han tillstånd
  att bedriva handel.

 188. Hans livs stora kärlek
  var operasångerskan Euphrosyne Leman-

 189. -som lade ner sin karriär när de
  gifte sig och startade en slöjdskola-

 190. -för traktens fattiga barn.

 191. Det här är när judiska familjer för
  första gången får köpa fast egendom-

 192. -utanför storstäderna.

 193. Man moderniserade hela slottet
  på ett fantastiskt sätt.

 194. En utomordentlig blandning av stilar
  i ett galet mischmasch-

 195. -som vid tiden är det absolut
  mest inne man kan tänka sig.

 196. Det som händer olycksaligt
  är att Euphrosyne blir sjuk.

 197. Tyvärr dör Euphrosyne
  alldeles för tidigt.

 198. Bara två år efter att hon
  har köpt Nääs är hon borta-

 199. -och August blir själv kvar här.

 200. Det är där vi tror att hans formering
  in till att göra gott startar.

 201. Jag tror att det i mycket är ett sätt
  för honom att ge tillbaka.

 202. Han har haft goda år,
  hans företag har gått mycket bra-

 203. -och nu ska han ge tillbaka.

 204. Man behöver
  mer skolad arbetskraft i Sverige-

 205. -och man behöver nån som tar sig an
  perspektivet att trygga, säkerställa-

 206. -och verka för
  att kunskapen får ett nytt forum.

 207. Det här hörsammar August Abrahamson
  och tar på sig att bli mecenat-

 208. -för slöjden, genom att anordna
  en liten slöjdskola för barn-

 209. -i södra flygeln på Nääs.

 210. Det här var ju
  när barnarbetskraft förekom.

 211. Barnen på byn jobbade på väveriet.

 212. Det var ett bekymmer, för det lockade
  inte alla att komma hit och slöjda.

 213. Vi tror att August betalade
  en liten lön för att de kom hit.

 214. Då blir det så populärt att han
  så småningom måste lära lärare-

 215. -att lära ut
  det som handlar om slöjd.

 216. Det är en viktig brytpunkt.
  Här blir skolan framgångsrik.

 217. Den börjar höra talas om sig och
  det krävs en annan typ av ledning.

 218. Då kallar August ner Otto Salomon,
  som finns i Stockholm-

 219. -och just då i Uppsala.
  Han är systerson till August.

 220. Han blir hitkallad för att utveckla
  den pedagogiska slöjden-

 221. -det som kommer att bli
  Nääs Slöjdlärarseminarium.

 222. Det är ett begrepp
  som världsvida blir känt.

 223. I en pedagogisk modell som väldigt
  mycket bygger på lek och kunskap-

 224. -så var det så att i all undervisning
  för lärarna som gick här-

 225. -så ingick att varje lektion och dag-

 226. -avbryts kontinuerligt
  för lek och sång.

 227. Det gjorde man i tvåtimmars-
  intervaller. Då avbröts allt-

 228. -och man tog en sång. Oaktat
  nationalitet på gruppen gick man ut-

 229. -och stod på långa fantastiska rader,
  som Linggymnastiken-

 230. -och gjorde sin gymnastik på
  korrekt sätt. Det var tidens tand.

 231. Det hänger också ihop
  med industrialismens utveckling-

 232. -där man vill skapa
  en form av kunnig arbetskraft.

 233. Kompetens, men också
  att motverka slitage och skador.

 234. I de planscher där man rekommenderade
  ställningar för slöjden-

 235. -tog man fram planscher som visade
  konsekvenserna av att inte göra rätt.

 236. Det fanns en stor bredd i tänket.

 237. Han hade också en syster,
  den berömda Sophie Elkan-

 238. -som i så stor utsträckning fanns med
  som väninna till Selma Lagerlöf-

 239. -under en lång, lång period.
  De hade en fristad här på Nääs.

 240. Under 24 år hade de
  södra flygeln som sin sommarbostad.

 241. Många av de här idéerna, inte minst
  genom det kapitel i Nils Holgersson-

 242. -som heter "Den stora vita
  herrgården" och handlar om-

 243. -hur Akka och Nils landar just här på
  Nääs och träffar den gamle patronen-

 244. -och den unge herren
  och slöjdlärarseminariets deltagare.

 245. Jacob Marcus tillhörde de
  första judar som kom till Sverige.

 246. Sen kom det en stor invandringsvåg-

 247. -från mitten av 1800-talet
  fram till första världskriget-

 248. -av så kallade östjudar
  från Ryssland och ryska Polen.

 249. 1945 när de vita bussarna kom
  så var det ju här också.

 250. Det var ju
  flyktingmottagning här och så.

 251. Den senaste judiska invandringen
  kom från Polen, runt 1969.

 252. Det som är intressant med den judiska
  invandringen till Sverige-

 253. -är ju att alla
  utom de första generationerna-

 254. -har varit flyktingar och har kommit
  i princip utan nånting.

 255. De som kom från Östeuropa
  var fattiga judar-

 256. -som flydde med det man fick med sig.

 257. Sen kom de överlevande, 1945,
  och de hade ju absolut ingenting.

 258. Sen kom judar från länder
  som Sovjetunionen invaderade:

 259. Ungern 1956,
  Tjeckoslovakien 1968 och...

 260. I mars 1968
  fördrevs ju judarna från Polen.

 261. Från den dagen, när man är jude
  och bor i Polen, känner man rädsla.

 262. Inte för att man har gjort nånting
  utan bara för att man är jude.

 263. Du måste hela tiden vara på vakt.

 264. Sen kommer du till Sverige
  och då säger alla-

 265. -att du inte behöver vara rädd
  för att du är jude. Man hamnar här.

 266. Man träffar folk som hjälper till
  att hamna på fötter igen.

 267. I dag kan jag säga "Jag är jude."

 268. Vilken jude spelar inte så stor roll,
  men jag kan säga "Jag är jude".

 269. Det är nån under helgen
  som kastade sten mot synagogan.

 270. Du ser själv att en bit är reparerad.

 271. Tyvärr. Synd, synd. Det skrämmer.

 272. Familjerna som har varit här i nån
  generation och kunnat etablera sig-

 273. -affärsmässigt och så vidare
  går det bra för. Var det så för alla?

 274. Nej, det var det nog inte,
  men det finns en överlevnadsstrategi.

 275. Hur överlever jag?
  Det handlar om liv och död.

 276. Det gäller nog många som kom hit.

 277. Man måste ju hitta nya...
  Det fanns saker man inte fick göra-

 278. -yrken man inte fick ha, man fick
  inte bo på särskilda ställen...

 279. Då måste man hitta på nya saker och
  ibland var det kanske tur för dem-

 280. -om man ser det så, för då
  gav man sig in i nya branscher-

 281. -som kanske blev framgångsrika. Ingen
  skryter om sina misslyckade affärer-

 282. -eller släktingar
  som lånar och så vidare.

 283. Gårdfarihandlaren som gick i stöpet.
  Vad kan man berätta om det?

 284. -Det säljer ju inget bra.
  -Grosshandlaren med fin lägenhet...

 285. -Ja.
  -...som gick på pumpen...

 286. ...och änkan fick försörja barnen.
  De historierna finns ju också.

 287. I mitten av 1800-talet började den
  östeuropeiska judiska invandringen.

 288. De hade inte med sig
  20 årslöner, utan de var fattiga.

 289. Där, där man behöver
  listighet och tankemöda-

 290. -där hjälper det inte att bara ha
  kraft och muskler och så.

 291. Så tror jag att de tänkte-

 292. -de som startade
  sina fabriker i Norrköping.

 293. De behövde både tänka
  en och två gånger-

 294. -innan de körde på.

 295. Textning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att bli svenskar

Avsnitt 2 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Judereglementet begränsar svenska judars boende och yrken. För att klara sig krävs nytänkande och uppfinningsrikedom. Den växande industrialismen skapar arbetstillfällen och ökar förutsättningarna. I Norrköping säljer Philip Jeremias allt från spelkort till rapsolja och i Nääs grundas ett seminarium som gör slöjd till ett banbrytande skolämne. Programmet inleds med 50 sekunders sammanfattning samt förklaring av olika ord och begrepp som förekommer i filmen. Syntolkning: Magnus Johansson.

Ämnen:
Historia, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Historia, Judar, Judarnas historia
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund

Alla program i Aarons nya land - syntolkat

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaAarons nya land - syntolkat

En svensk minjan

Avsnitt 1 av 4

Aaron Isaac från Mecklenburg i Tyskland hör talas om att Sverige behöver sigillgravörer. Han kommer till ett land där judar är förbjudna. På kort tid blir han vän med kungen, grundar en judisk församling, blir indragen i svensk-ryska kriget och anklagad för att ha förfalskat sedlar. Programmet inleds med 50 sekunders sammanfattning samt förklaring av olika ord och begrepp som förekommer i filmen. Syntolkning: Magnus Johansson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaAarons nya land - syntolkat

Att bli svenskar

Avsnitt 2 av 4

Judereglementet begränsar svenska judars boende och yrken. För att klara sig krävs nytänkande och uppfinningsrikedom. Den växande industrialismen skapar arbetstillfällen och ökar förutsättningarna. I Norrköping säljer Philip Jeremias allt från spelkort till rapsolja och i Nääs grundas ett seminarium som gör slöjd till ett banbrytande skolämne. Programmet inleds med 50 sekunders sammanfattning samt förklaring av olika ord och begrepp som förekommer i filmen. Syntolkning: Magnus Johansson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaAarons nya land - syntolkat

Kärleken och traditionen

Avsnitt 3 av 4

Den judiska Emma Lamm och dalmasen Anders Zorn förälskar sig. Hon lämnar det borgerliga livet i Stockholm, flyttar till Mora och skaffar folkdräkt. Tillsammans med Anders återupplivar hon midsommar och startar en folkhögskola för hemslöjd. Änklingen Enoch Finkelstein är en av de fattiga judar som flyr till Sverige från öst. Han börjar sälja färdigsydda byxor längs järnvägsbygget mot norr. Samtidigt växer ett intresse för rasbiologi i Sverige. Programmet inleds med 50 sekunders sammanfattning samt förklaring av olika ord och begrepp som förekommer i filmen. Syntolkning: Magnus Johansson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaAarons nya land - syntolkat

I krigets skugga

Avsnitt 4 av 4

Att forma det nya Sverige och att visa sin svenskhet blir viktigt för de judar som etablerat sig i landet. Men när nazisterna kommer till makten i Tyskland kräver Sverige och Schweiz att ett J ska stämplas i judars pass. Man vill inte ha judiska flyktingar och ett strängt system tillämpas. Femhundra barn och några ungdomspionjärer får inresetillstånd. Den judiska församlingen väljer ut vilka och är ansvariga att se till att de blir försörjda. Programmet inleds med 50 sekunders sammanfattning samt förklaring av olika ord och begrepp som förekommer i filmen. Syntolkning: Magnus Johansson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning

Mer folkhögskola / studieförbund & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Nationen - syntolkat

Kvinnorna före dig

Varför står det så lite skrivet om kvinnor i historieböckerna? När man läser svenska historiebeskrivningar kan man få intryck av att kvinnor inte gjort så mycket. Men kvinnor har varit aktiva i samhällsutvecklingen och jobbat med samma saker som män. Här får vi höra om kvinnor som reste runstenar på vikingatiden, arbetade på 1500-talet och influerade akademin under 1800-talet. Journalisten Lina Thomsgård diskuterar strategier och metoder för att synliggöra kvinnor som hamnat i skymundan.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Harrisons historiepodd

Två skedar från 1500-talet

Historikerna och makarna Dick och Katarina Harrison reser runt i Sverige och pratar om historiska föremål och epoker. Idag pratar de om två skedar från 1500-talet, som finns på Gotlands Museum. En i guld och en i silver. Ett förlist skepp, krigsbyte och häxor är tätt förknippade med skedarna.