Titta

UR Samtiden - Bokmässan 2015

UR Samtiden - Bokmässan 2015

Om UR Samtiden - Bokmässan 2015

Seminarier och intervjuer från Bokmässan i Göteborg. Inspelat 24-27 september 2015. Plats: Svenska mässan.

Till första programmet

UR Samtiden - Bokmässan 2015 : Om en undanskymd 1700-talsförfatttareDela
 1. God eftermiddag,
  mina damer och herrar-

 2. -och välkomna till detta seminarium.

 3. Hon behöver
  ingen närmare presentation.

 4. Vi ger en stor och varm applåd.

 5. -Kerstin Ekman!
  -Tack.

 6. Jag ska börja med ett ögonblick i ett
  författarliv som är väldigt roligt.

 7. Det är när man får den här
  färdiga boken i sin hand.

 8. Det första jag antecknade om Clas
  Bjerkander, var år 2009 i september.

 9. Det såg jag i min anteckningsbok. Då
  hade jag två böcker kvar att skriva-

 10. -innan jag kunde sätta i gång
  på riktigt allvar med honom.

 11. Den här botanisten, insektsforskaren
  och prästen Clas Bjerkander.

 12. Och boken heter
  "Då var allt levande och lustigt".

 13. Det är hans eget uttryck i ett brev.

 14. Han syftar på Frihetstiden, då han
  tyckte att han hade det så bra.

 15. När det blir verklighet, när man
  håller i boken, då är det speciellt.

 16. Jag var väldigt glad
  för Jan Bibergs fina omslag också.

 17. Det har en ton av 1700-talet.

 18. Men det fanns överraskningar. För
  inuti, på det gröna bandet innanför-

 19. -så hittade jag den här silhuetten
  som är på framsidan-

 20. -fast bara mot grönt.

 21. Jag ska säga att det finns inget
  porträtt av den här mannen.

 22. Det har funnits ett. Han skrev till
  Vetenskapsakademiens sekreterare-

 23. -att han var missnöjd med kragen och
  håret, men att det var ganska likt.

 24. Och som jag har letat för att se
  i vilken gömma det där kunde ligga.

 25. Men borta är det,
  så jag vet inte alls hur han såg ut.

 26. Då hittade Jan Biberg på att göra
  den här 1700-talsmässiga silhuetten-

 27. -av en ung botanist. För det här är
  ju den unge Bjerkander man ser.

 28. En studiosus som fick lämna Uppsala
  och den beundrade professor Linné-

 29. -och avbryta sina botanikstudier
  och orsaken var ren fattigdom.

 30. I ett år hade han klarat sig,
  först med matkistan hemifrån.

 31. Hans föräldrahem låg
  i Stora Bjärka utanför Skara.

 32. Sen hade han som så många
  fattiga bondestudenter-

 33. -fått halvsvälta och frysa sig fram.

 34. När pengarna var slut var han tvungen
  att ge sig hem till Västergötland.

 35. Han gick till fots
  och han åkte med bondskjutsar.

 36. Men mitt i olyckan hade han tur.
  Han fick plats som privatlärare-

 37. -på en egendom som betydde mycket för
  honom, Hjelmsäter på Kinnekulle.

 38. Berget hade han beskrivit-

 39. -i det högtidliga tal som han höll
  när han slutade skolan i Skara-

 40. -när han åkte i väg
  för att bli student i Uppsala.

 41. Det var en kärleksfull beskrivning
  av Kinnekulle, också rolig.

 42. Det var den som från början gjorde
  mig intresserad av Clas Bjerkander.

 43. Han fick bo i en av flyglarna
  för tjänstefolk på Hjelmsäter.

 44. Han skulle undervisa
  gårdens ungdomar-

 45. -och vara sekreterare åt
  änkeöverstinnan Maria von Nackreij.

 46. Han fick en viss frihet att ströva
  omkring på markerna i Kinnekulle-

 47. -och inventera växterna
  och samla in dem.

 48. Han arbetade nämligen
  på en "Flora Kinnekulliensis"-

 49. -som han tänkte göra väldigt utförlig
  och hoppades få utgiven.

 50. Men den ligger fortfarande som
  manuskript på Skara Stiftsbibliotek.

 51. Och på det biblioteket har jag suttit
  och lärt känna honom, mer och mer.

 52. Jag läste
  hans vackra, rediga handstil-

 53. -i de vetenskapliga skrifterna.

 54. Där han under många, många år...

 55. Han skrev ner
  alla iakttagelser han gjorde.

 56. Han skrev dagböcker, men de var inte
  privata eller ens personliga.

 57. För att spara sidor skrev han
  i den här almanackan-

 58. -med så liten stil att jag fick ha
  förstoringsglas för att kunna läsa.

 59. Dagböckerna handlade
  om hans tjänstgöring som präst-

 60. -och om iakttagelser av växter,
  fåglar och väder.

 61. Och han skrev otaliga tabeller
  och växtlistor.

 62. Men hans person lärde jag känna genom
  de brev han skrev-

 63. -framför allt dem till goda vänner.

 64. Att en del av dem är bevarade, är
  något man är oerhört tacksam över-

 65. -för då kan man komma
  lite närmare honom.

 66. I breven syns en helt annan handstil
  än i de vetenskapliga skrifterna.

 67. Jag har inte bara läst
  vad han har skrivit-

 68. -utan också strövat
  i hans marker på Kinnekulle.

 69. Jag har klättrat i klev, som är
  avlagringar av stenarter i berg.

 70. Min man och jag följde med honom
  i bil och husvagn-

 71. -till Västergötland,
  där han kom att stanna.

 72. Och mirakulöst nog, kom han att på
  egen hand bli den vetenskapsman-

 73. -som han hade drömt om att bli.

 74. Det kändes egendomligt
  och faktiskt högtidligt-

 75. -att få se stora bestånd av guckusko,
  när jag följde honom från Hjelmsäter.

 76. Han måste ju ha gått den här stigen.

 77. Han såg de här vackra orkidéerna,
  pressade dem och antecknade.

 78. Och de finns här ännu.

 79. Utan höga beskyddare klarade man
  sig inte som fattig studiosus då.

 80. Överstinnan som Bjerkander
  arbetade hos...

 81. Hon såg till att han blev prästvigd.

 82. Och så var det
  den store Carl Gustaf Tessin-

 83. -som under några år
  bodde på Läckö slott.

 84. Han hjälpte honom via sitt inflytande
  så att han fick en prästtjänst.

 85. På så sätt blev han
  bosatt i Stora Svenstorp.

 86. Det var komministerboställe åt
  Holmestads kyrka i Götene pastorat.

 87. Och här, nära Kinnekulle,
  anlade han sin trädgård-

 88. -med många växter att studera.

 89. Många var sällsynta och en del kom
  från Uppsalas Botaniska trädgård.

 90. Efter några år hade han faktiskt 250
  arter i kultur på Stora Svenstorp.

 91. Av trädgård och boställe
  finns ingenting kvar-

 92. -mer än snårig sibirisk nunneört,
  som han hade fått från Uppsala.

 93. Kanske från Linné,
  men troligare från Linnés son.

 94. Och den kämpar sig fram nu,
  i den igenväxande ädellövsskogen.

 95. Han skötte sin prästtjänst
  mycket plikttroget.

 96. Och i Holmestads kyrka
  finns fortfarande predikstolen-

 97. -fast undanställd på en läktare.
  Den höll han sina predikningar i.

 98. Det är faktiskt
  en sällsam närvaro i ting-

 99. -som man vet
  att han många gånger har hållit i.

 100. På läkten, med Jahves namn
  i hebreiska bokstäver-

 101. -har han lagt sin predikotext och här
  har han stått och hållit i den.

 102. En prästgård på den här tiden-

 103. -var allt som i dag är kommunkontor,
  socialbyrå och vårdcentral.

 104. I församlingarna var man van vid
  att gå till prästgården och få hjälp-

 105. -inte minst av prästfrun.

 106. Men det dröjde länge
  innan Bjerkander hade råd-

 107. -att fria och att köpa ringar
  till Elisabeth Kinnborg.

 108. Hon var dotter
  till gästgivaren i Holmestad.

 109. En novemberkväll 1767-

 110. -skrev han i sin dagbok om bröllopet.

 111. Och det kan tyckas-

 112. -att hans notis var opersonlig
  när man läser den.

 113. Det...

 114. Om man tittar noga efter, så handlar
  det faktiskt om kärlek och skönhet.

 115. Han skriver om Afrodites blomma
  och om tusenskönan.

 116. De växterna blommade
  så sent som i november det året.

 117. Man kan nog tolka det som
  att han skriver-

 118. -om jungfrun som ska blomma så sent,
  men så välkommet.

 119. Elisabeth var 39 år
  när hon gifte sig med honom.

 120. Hon var några år äldre än han
  och de fick aldrig några barn.

 121. Men enligt en vän var äktenskapet
  mycket lyckligt och långvarigt.

 122. Elisabeth kunde säkert,
  med sin bakgrund på gästgiveriet-

 123. -sköta ett krävande prästgårdshushåll
  där folk kom och gick hela dagarna.

 124. Och hon hade stort tålamod
  med hans forskning.

 125. Till och med när han
  odlade larver i hennes tekoppar.

 126. Och nu började
  äntligen Clas Bjerkander-

 127. -så småningom komma in
  på det område-

 128. -där han skulle göra
  sin stora forskningsinsats.

 129. Jag ska erkänna att jag blev
  förskräckt under mina studier-

 130. -när jag upptäckte att han
  väsentligen var entomolog.

 131. Botaniken kände jag mig mera hemma i.
  Insekter hade jag lite kunskap om.

 132. Men nu var jag så långt kommen
  att det bara var att försöka förstå-

 133. -den här världen med fjärilar,
  vivlar, skalbaggar-

 134. -och framförallt flugor.

 135. Han hade länge skrivit forsknings-
  uppsatser inom olika områden.

 136. Han hade fått dem publicerade
  i Inrikes Tidningar-

 137. -och i den piggare tidningen
  som hette: Vad nytt? Vad nytt?

 138. Det handlade om
  vad vi i dag kallar fenologi.

 139. Det vill säga det som periodiskt
  återkommer i växt- och djurvärlden-

 140. -och i klimatet och väderleken,
  som bönderna var så beroende av.

 141. Han var son
  till en fattig arrendebonde.

 142. Och han visste hur hårt
  skördarna decimerades-

 143. -av skadeinsekter. Ibland var det
  frågan om ren svält för familjerna.

 144. Ofta skylldes olyckorna på vädret,
  när skörden blev dålig.

 145. Men Bjerkander insåg
  att skadeinsekterna-

 146. -hade en stor och förfärlig inverkan
  på de här skörderesultaten.

 147. Och ett av de allra
  värsta skadedjuren-

 148. -var den randige sädesknäpparen.

 149. Dess larver åt upp
  så mycket av skörden-

 150. -att Bjerkander kallade honom
  för "hälftenbrukare"-

 151. -i jordbruket på åkrarna.

 152. Så här såg han ut.

 153. Bjerkander tillverkade fångstburar.

 154. Han födde upp larverna och studerade
  dem när de förpuppades.

 155. De blev fjärilar, skalbaggar, vivlar
  eller flugor och så artbestämdes de.

 156. Han var helt ensam om det här.

 157. Han hade inga akademiska kollegor
  att resonera med.

 158. Ingen handledare
  som kunde råda honom.

 159. Ibland skickade han
  lådor med insekter-

 160. -för bekräftelse av bestämningarna
  till Uppsala, bl.a. till Linnés son.

 161. Men ibland gick lådorna sönder
  på vägen och insekterna krossades.

 162. Och ibland skickade han insekter
  till vänner och de glömde dem.

 163. Och han fick aldrig något svar.

 164. Han kunde få vänta halvårsvis på svar
  och fick ibland inget alls.

 165. Hur han lyckades
  fullfölja sina forskningar...

 166. Med så usel och långsam postgång...

 167. Med glömska vänner och skraltiga
  mikroskop som jämt gick sönder...

 168. Det är för mig en gåta, faktiskt.
  Han måste ha varit otroligt envis-

 169. -och så starkt inriktad på sin
  vetenskap, där i ensamheten.

 170. År 1773-

 171. -skrev han en uppsats om daggen.

 172. Nu kallas det ju
  för utdunstningen hos växterna.

 173. Och här ser ni hur han
  prickade in utdunstningsställena-

 174. -och han skrev den.

 175. Och uppsatsen var så intressant
  att Linné, när han fick läsa den...

 176. Då skrev han till Vetenskapsakademien
  att den här borde publiceras.

 177. Och nästa år fick
  Bjerkander in ett rön.

 178. "Rön" kallades nämligen bidragen
  i Vetenskapsakademiens Handlingar.

 179. Ett rön om vilka foderväxter
  som bin föredrog.

 180. Och sen kom
  det ena bidraget efter det andra in.

 181. Om åska, om rimfrost, om sotax
  i vete och flera andra saker.

 182. Han hade fått fäste
  i Vetenskapsakademien.

 183. Och det här var
  den stora och enda möjligheten-

 184. -för en forskare utom universitetet,
  som bodde på landet och var fattig-

 185. -att få vetenskapliga
  undersökningar publicerade.

 186. År 1777 fick han-

 187. -rön om rotmasken
  införd i Handlingarna.

 188. Han blev då uppmärksammad
  och fick en belöning i pengar också.

 189. 1778 blev han invald i Akademien.

 190. Nu var han en av de forskande
  ledamöterna i en kunglig akademi.

 191. Han blev "gubben som gräver",
  som ni ser där uppe och där också.

 192. Den där vinjetten har
  följt med Handlingarna i alla tider.

 193. Men gubben gräver inte,
  han planterar.

 194. "För efterkommande" står det,
  eller "för nya släkten".

 195. Rotmasken hade blivit
  Bjerkanders lycka.

 196. Men solen i hans liv hade gått ner.

 197. Det här var det år, 1778-

 198. -då Carl von Linné dog.

 199. Bjerkander hade hans porträtt
  på väggen, säkert ett paradporträtt.

 200. Men säkert mindes han honom
  så här, mera vardagligt.

 201. Som professorn som föreläste
  på Gustavianum i Uppsala-

 202. -på latin med ett
  omisskännligt småländskt uttal.

 203. Det är omvittnat.

 204. Rotmasken var
  i själva verket larverna-

 205. -av flugor som lade ägg i dyngkasarna
  som bönderna sen spred på åkrarna.

 206. Därmed kunde larverna
  som uppstod ur äggen ge sig på-

 207. -säden ända från roten
  och angripa den där.

 208. Efter en sökning i databaser
  har jag funnit-

 209. -att Bjerkander faktiskt var
  beskrivare och bestämmare-

 210. -och auktor för 205 nya arter.

 211. Och han kallades av en expert
  på skadeinsekter i jordbruket-

 212. -för "den praktiska entomologins
  grundare i Sverige".

 213. Men på något sätt
  tappades detta bort.

 214. Det är...väl lätt att bli glömd.

 215. Det kanske han själv anade,
  eftersom han var en klok människa.

 216. Han fick så småningom kontakt-

 217. -med Thunberg,
  den store Thunberg, Linnéaposteln.

 218. Han hälsade t.o.m. på honom
  och gav honom insekter i dubbletter-

 219. -och han kunde på det viset
  också gynna hans samlingar.

 220. Och Thunberg...

 221. Han uppkallade en fjäril efter
  Bjerkander, Tebenna bjerkandrella.

 222. Han bodde i Grevbäck,
  nära Vättern, på senare tid.

 223. Han blev prost och fick
  drägligare försörjning på det viset.

 224. Han hade nog ett bra liv-

 225. -men han längtade alltid
  tillbaka till Kinnekulle.

 226. Han hade en stor trädgård och umgicks
  flitigt med herrskapen i trakten.

 227. Och han lät skräddaren sy det nya
  modeplagget pantalonger, långbyxor.

 228. Men jag tror att han i vardagslag
  och i prästtjänsten hade knäbyxor.

 229. Och så peruk, förstås.

 230. Hans allra sista insats
  i Akamemiens Handlingar-

 231. -blev den lilla
  fjärilen Ekebladella.

 232. Och han väntade intensivt på att den
  skulle komma som publicerad.

 233. Och han lyckades
  hålla sig vid liv tills den kom.

 234. Han dog, när han knappt...

 235. Han skulle just fylla 60 år,
  om bara några dagar.

 236. Men han hade haft ett rikt liv
  och märkvärdigt var det.

 237. Det förstod jag när jag studerade det
  genom dokument av alla slag-

 238. -som kyrkböcker, protokoll o.s.v.
  Och inte minst hans egna brev.

 239. Till slut ska jag visa er
  Amaryllis formosa.

 240. Den skickade han-

 241. -i ett litet kuvert, som han hade
  vikt av vanligt brevpapper.

 242. I det låg ett färgpulver av blomman.
  Med olika tillsatser fick man färger.

 243. Och jag tvekade
  när jag satt med det där kuvertet-

 244. -för det syntes på det
  att det aldrig hade blivit öppnat.

 245. Men hur det än var, bestämde jag mig
  och öppnade det.

 246. Och det förflutnas färg,
  den var rostbrun.

 247. Och det var en mycket sällsam känsla
  av närhet till den här mannen.

 248. Tack ska ni ha.

 249. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Om en undanskymd 1700-talsförfatttare

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Författaren Kerstin Ekman berättar om sin bok "Då var allt levande och lustigt". Huvudperson är forskaren och bondsonen Clas Bjerkander som var en av Linnés lärjungar. Omständigheterna tvingade honom att flytta från Uppsala hem till Västergötland och bli präst. På egen hand fortsätter han dock att forska och föra anteckningar över växter, insekter och väder och tack vare sitt gedigna arbete tar han så småningom plats i Vetenskapsakademien. Inspelat under Bokmässan den 23 september på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Ämnen:
Svenska > Litteraturhistoria och författarporträtt
Ämnesord:
Biografi, Bjerkander, Clas, 1735-1795 , Kristendomen, Kyrkohistoria, Religion, Vetenskapsmän
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bokmässan 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Höstlov blir läslov

För att få ungdomar och barn att börja läsa vill föreningen Läsrörelsen sprida begreppet "läslov". Här samtalar politiker och läsambassadörer om vikten av att läsa. Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister; Gustav Fridolin, utbildningsminister; Johan Unenge, språkrör för satsningen Idrott och läsning; Katti Hoflin, chef för Stockholms stadsbibliotek och Cassi Stankovyc, gymnasiestudent. Moderator: Åsa Sandell. Inspelat den 24 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Nätverket Läslov vecka 44.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Läsundervisning och lustläsning

Man talar om en sjunkande läsförmåga bland unga idag. Men vad får unga att vilja läsa? Vad gör skolan och vad säger forskningen? Här samtalar experter i ämnet om vad man kan göra. Inspelat den 24 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Kulturrådet och Gleerups.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Två krig, två perspektiv

Samtal mellan författarna Antony Beevor och Peter Englund som båda har skildrat krig i sina böcker. Vilka olika bilder av världshistoriens två största krig framträder? Antony Beevor har bland annat skrivit böckerna "Stalingrad", "Berlin : slutstriden 1945" och "D-dagen". Peter Englund har skrivit en serie om första världskriget. Moderator: Görrel Espelund. Inspelat den 24 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Historiska Media och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Flickor i barnlitteraturen

Vad är en flicka, och vad förväntas en flicka vara? Författarna Anna Höglund och Pija Lindenbaum är båda aktuella med böcker om just detta ämne. Här samtalar de med moderatorn och förläggaren Erik Titusson. Inspelat under Bokmässan den 24 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Lilla Piratförlaget.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Fula, skitiga och elaka

Den nya kvinnan i litteraturen, hur skildras hon och vilka egenskaper får hon? Journalisten Andres Lokko intervjuar författaren Paula Hawkins som berättar om sin bok "Kvinnan på tåget". Boken handlar om tre kvinnor som alla visar mental obalans. Inspelat under Bokmässan den 24 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Massolit.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Arbeta bör man annars dör man

Varför jobbar vi och hur mycket ska vi arbeta? Seminarium om arbetets betydelse och attityder till arbete. Medverkande: sociologen och författaren Roland Paulsen, författaren Elise Karlsson, tidigare ärkebiskopen K G Hammar. Moderator: Ann Ighe, doktor i ekonomisk historia. Inspelat under Bokmässan i september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Se människan/Svenska kyrkan, Bokförlaget Atlas och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Naturligt material till en biografi

Författaren Kerstin Ekman har skrivit en biografi om den begåvade Linnélärjungen och bondsonen Clas Bjerkander som kom till Uppsala för att studera under 1700-talet. Här diskuterar hon med sin författarkollega Fredrik Sjöberg om varför just bortglömda vetenskapsmän utgör ett så utmärkt ämne för en biografi. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Journalistik till varje pris?

Journalisterna Magnus Falkehed och Niclas Hammarström satt fängslade i Syrien i 46 dagar från november 2013. Det var en dramatisk tid. Hur har vägen tillbaka sett ut och hur har fångenskapen förändrat deras syn på livet? De samtalar med journalisten Martin Schibbye och utrikeskorrespondenten Cecilia Uddén om en ökad hotbild mot journalister och att många får betala ett högt pris. Moderator: Cecilia Bodström. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Norstedts.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Priset för att leva tillsammans

Författaren Jonas Hassen Khemiri berättar om sin roman "Allt jag inte minns". Den handlar om kärlek, ekonomi och vänskap, om känslor och öden som krockar med varandra i dagens Stockholm. Kulturjournalisten Eric Schüldt leder samtalet. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Albert Bonniers Förlag.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Världen brinner - Astrid Lindgrens 40-tal

Panelsamtal om Astrid Lindgrens dagbok om vardagen i Stockholm under andra världskriget. Där skrev hon ner sina tankar om världsläget och om Sveriges agerande under kriget. Dagböckerna ges ut med anledning av att det är 70 år sedan krigslutet. Medverkande i samtalet: Karin Nyman, Kerstin Ekman och Jens Andersen. Moderator: Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Salikon förlag, Saltkråkan, Rabén & Sjögren och Norstedts.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Den relativa yttrandefriheten

Hur ser journalisterna och författarna Ian Buruma och Masha Gessen på tillståndet för yttrandefriheten i världen 2015? Vilka är utmaningarna, hoten och möjligheterna? Ian Buruma har skrivit en bok om filmskaparen Theo van Gogh som mördades på öppen gata i Amsterdam 2004. Masha Gessen har bland annat skrivit en bok om den ryska aktivistgruppen Pussy Riot. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Brombergs Bokförlag och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Oförnuft och känsla

Vilka val gör vi i kärlekens namn och vilka blir konsekvenserna? När omvandlas passionens positiva laddning till negativa krafter? Författarna Karolina Ramqvist, Gunilla Boëthius och Lena Andersson samtalar om besatthet, makt och beroendeställning. Moderator: Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Norstedts, Natur & Kultur och Wahlström & Widstrand.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

I känslornas värld

Varför är känslor så viktiga och vad är de egentligen bra för? Här samtalar tre författare som använder känslor som arbetsmaterial i sina verk: författaren Märta Tikkanen, hjärnforskaren Predrag Petrovic och programledaren Eva Funck. Moderator: Ann Lagerström, författare och journalist. Inspelat under Bokmässan den 25 september 2015 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Natur & Kultur, Fri Tanke förlag och Schildts & Söderströms.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Nujävlarskanifåsepåfan

Som kvinna i Sverige är det tabu att skriva egohistoria och vara självupptagen, menar författaren och historikern Yvonne Hirdman. Här samtalar hon med Birgitta Holm. Inspelat under Bokmässan den 26 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Ordfront förlag.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Kan man ärva sorg och förtvivlan?

Agneta Pleijel och Astrid Seeberger har båda gett ut självbiografiska romaner. Här samtalar de med journalisten Marianne Rundström. Inspelat under Bokmässan den 26 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg Arrangör: Norstedts och Weyler förlag.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bokmässan 2016

Läslust som bränsle för kunskapssamhället

Att barn och unga känner sig trygga med det skrivna ordet är en förutsättning för att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet, men vad behövs för att det ska ske? Ett samtal om hur vi väcker läslust och gör litteraturen tillgänglig för alla. Medverkande: Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet, Petter Askergren, artist, och Johan Unenge, författare. Moderator: Daniel Sjölin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Bonnierförlagen och Berättarministeriet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Läs och lev

Långsamma läsare

Författaren Beate Grimsrud berättar om hur det var att först som 15-åring knäcka läskoden och varför en författare inte behöver vara bra på att stava eftersom det finns både ordprogram och redaktörer. När 13-åriga Vera Barlach Nordenskiöld började högstadiet orkade hon inte med skolan mer. Först gick hon inte dit. Sedan skrev hon låten "Dyslexi är bajs" och fick sjunga i Allsång på Skansen. Nu går hon i en specialskola för dyslektiker och behöver inte oroa sig för att inte hinna med längre. I programmet får vi också veta vilka egenskaper som många dyslektiker har som människor utan läs- och skrivsvårigheter saknar. Programledare:Tara Moshizi och Karin Andersson.